יומן חב״ד א' סיון ה׳תשפ״א

סיון ה׳תשפ״א
תש״פ
תשע״ט
תשע״ח
תשע״ז
תשע״ו
תשע״ה
תשע״ד
תשע״ג
תשע״ב
תשע״א
תש״ע
תשס״ט
תשס״ח
תשס״ז
תשס״ו
היום
דברי ימי חב״ד
+
x

הוספת שורה ימי שנה » ימי חב"ד

 • שנה
  סוג: תאריך עברי - שנה
 • תאריך
  סוג: תאריך יום וחודש
 • המאורע
  סוג: שדה טקסט
 • הרחבה
  סוג: תיבת טקסט
 • קישור תמונה 1
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור תמונה 2
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 2
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » זכרון להולכים

 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • משפחת הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך יום וחודש
 • שנת הפטירה
  סוג: שדה טקסט
 • עיר
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה
  סוג: תמונה
 • פרטים אודותיו
  סוג: תיבת טקסט
 • תולדות חייו
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
אירועי היום
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ברוך דיין האמת

 • תמונת הנפטר
  סוג: תמונה
 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך עברי
 • תאריך לוויה
  סוג: תאריך עברי
 • שדה תוכן
  סוג: תיבת טקסט
 • גיל הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • עיר מגורים
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת ההלוויה
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה חתונות » חתונה

 • שם החתן
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת החתן
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר/מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • קישור
  סוג: תיבת בחירה
 • שם הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • הורי החתןi
  סוג: שדה טקסט
 • הורי הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » אירוע

 • שם האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • פרטים נוספים
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך האירוע
  סוג: תאריך עברי
 • שעת האירוע
  סוג: שדה טקסט
 • מקום האירוע
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » בר מצוה

 • שדה קישור שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם משפחה
  סוג: שדה טקסט
 • שדה קישור הורים
  סוג: תיבת טקסט
 • הורי הבר מצוה
  סוג: שדה טקסט
 • מ(עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ניחום אבלים

 • פרטי הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • מודעת שבעה
  סוג: תיבת טקסט
 • תמונת מודעת אבל
  סוג: תמונה
 • תאריך קימה
  סוג: תאריך עברי
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » התוועדות בזום

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • תיאור האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • שעת השידור
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת קישור לזום
  סוג: תיבת טקסט
 • סיסמה לשידור בזום
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה (של מודעה)
  סוג: תמונה
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
עמוד גמרא יומי
א' סיון ה׳תשפ״א
תקציר השיעור:
https://www.kolhalashon.com/new/Media/PlayShiur.aspx?FileName=30799274&Video=True&Lang=Hebrew
לוח מנהגים
ראש חודש - א' סיון
התוועדות: "ההתוועדות דסעודה שלישית, שבת מברכים, ויומי דפגרא – בראשי חדשים ומועדי אנ"ש – צריכים להתקיים בבית-הכנסת".

עבודה פנימית: בכל ראש-חודש, באחד לחודש, נהג כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע לומר: "חודש טוב! שנתייגע בעבודה בפועל כדי לחוש את החיות פנימי בהרגש בפועל, הרגש המביא לידי פועל במידות טובות ובהרחבת הבנה והשכלה של חסידות".

גילוי משיח: בראש-חודש מתגלה בכל אחד ואחד מישראל ניצוץ משיח שבו, בחינת היחידה, שהיא ניצוץ מבחינת יחידה הכללית, נשמתו של המשיח, וגילוי זה פועל חידוש בכל מציאותו ובכל ענייניו, שנעשים חדורים בבחינת היחידה. והעיקר, שעל-ידי זה נעשה התגלות וביאת משיח צדקנו ועד כפשוטו ממש, נשמה בגוף, "מלך מבית דוד".

ערבית: לפני שמונה-עשרה אין מכריזים 'יעלה ויבוא', אבל טופחים על השולחן, להזכיר לציבור לומר זאת.

ברכת המזון: טעה ולא הזכיר 'יעלה ויבוא' בברכת המזון (הערב או מחר, עד לפני השקיעה של מוצאי ראש-חודש), ונזכר אחר שאמר "ה'" של "בונה ברחמיו ירושלים" אומר "ברוך . . שנתן ראשי חודשים לעמו ישראל לזכרון", בלא חתימה. אבל אם נזכר אחר שאמר תיבת 'ברוך' של הברכה הבאה, "הטוב והמיטיב", אינו חוזר.

לחץ להמשך...
התוועדות: "ההתוועדות דסעודה שלישית, שבת מברכים, ויומי דפגרא – בראשי חדשים ומועדי אנ"ש – צריכים להתקיים בבית-הכנסת".

עבודה פנימית: בכל ראש-חודש, באחד לחודש, נהג כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע לומר: "חודש טוב! שנתייגע בעבודה בפועל כדי לחוש את החיות פנימי בהרגש בפועל, הרגש המביא לידי פועל במידות טובות ובהרחבת הבנה והשכלה של חסידות".

גילוי משיח: בראש-חודש מתגלה בכל אחד ואחד מישראל ניצוץ משיח שבו, בחינת היחידה, שהיא ניצוץ מבחינת יחידה הכללית, נשמתו של המשיח, וגילוי זה פועל חידוש בכל מציאותו ובכל ענייניו, שנעשים חדורים בבחינת היחידה. והעיקר, שעל-ידי זה נעשה התגלות וביאת משיח צדקנו ועד כפשוטו ממש, נשמה בגוף, "מלך מבית דוד".

ערבית: לפני שמונה-עשרה אין מכריזים 'יעלה ויבוא', אבל טופחים על השולחן, להזכיר לציבור לומר זאת.

ברכת המזון: טעה ולא הזכיר 'יעלה ויבוא' בברכת המזון (הערב או מחר, עד לפני השקיעה של מוצאי ראש-חודש), ונזכר אחר שאמר "ה'" של "בונה ברחמיו ירושלים" אומר "ברוך . . שנתן ראשי חודשים לעמו ישראל לזכרון", בלא חתימה. אבל אם נזכר אחר שאמר תיבת 'ברוך' של הברכה הבאה, "הטוב והמיטיב", אינו חוזר.

התחיל סעודתו מבעוד יום ואכל כזית, ונמשכה סעודתו אפילו כמה שעות אחר צאת היום – מזכיר 'יעלה ויבוא' בברכת המזון, בתנאי שעדיין לא התפלל ערבית.

ב'יעלה ויבוא' המברך מגביה קולו מעט והשאר עונים 'אמן' על 'זכרנו ... לטובה', 'ופקדנו בו לברכה', 'והושיענו... טובים' – "בין הפרקים ובסוף ברכה זו (השלישית)".

סגור
ימי חב"ד
יום היארצייט של הרבנית דבורה לאה, בת אדמו"ר האמצעי
הרבנית דבורה לאה נולדה לאביה אדמו"ר האמצעי, נישאה לרבי יעקב ישראל מטשערקאס, נכדו של רבי נחום מטשרנוביל. נפטרה בראש חודש סיון תרל"ו.
זכרון להולכים
ר' ברוך טורנהיים ע״ה תשע"ג, מונטיפיורי, ניו יורק
x
ר' ברוך טורנהיים ע״ה תשע"ג, מונטיפיורי, ניו יורק
אחיינו של הרב ישראל לייבוב
הרה"ח חכם יצחק מיכאלשוילי ע״ה תשס"ט, לוד
x
הרה"ח חכם יצחק מיכאלשוילי ע״ה תשס"ט, לוד
רב הקהילה הגרוזינית בלוד. הותיר אחריו דור ישרים מבורך, הולכים בדרכי החסידות: רעייתו חנה, ילדיו: הגב בת-ציון מיכאלשוילי, ר' בן-ציון מיכאלשוילי, הגב תמר בוטראשוילי, הגב לאה בוטראשוילי, ר' שניאור זלמן מיכאלשוילי
הרה"ח יעקב נוטיק ע״ה תשס"ז,
x
הרה"ח יעקב נוטיק ע״ה תשס"ז,
שהיה מעמודי התווך של ישיבות 'תומכי-תמימים' מאחורי מסך הברזל - רוסיה גרוזיה ובוכרה. לאחר עלייתו ארצה והשתקעותו בנחלת הר-חב"ד היה ממיסדי, גזבר, חבר הנהלה, מגיד שיעור ומשפיע בישיבת 'תומכי תמימים' של הרב מוטל קוזלינר ע"ה
נפטר בשנת תשס"ז
מרת רישא אזימאוו ע״ה תשס"ה, הר הזיתים
x
מרת רישא אזימאוו ע״ה תשס"ה, הר הזיתים
בת הרב התמים ר' שמואל אזימאוו אשת הרב חיים הלל אזימאוו ע"ה. משך השנים עמדה במסירות לימין בעלה שהיה מקושר בכל נימי נפשו לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו ומחייליו הנאמנים יחד פעלו והשקיעו בענין חינוך בני ובנות ישראל עטה"ק.
נפטרה בשנת תשס"ה הר הזיתים
מרת טילה הולצברג ע״ה תשס"ד, כפר קוממיות
x
מרת טילה הולצברג ע״ה תשס"ד, כפר קוממיות
בת הרב מרדכי הולצברג
נולדה בשנת תש"ח ברומניה להוריה ר' מרדכי ורעכל קאהן, נפטרה לאחר מחלה קצרה בשנת תשס"ד והותירה אחריה דור ישרים מקושרים לכ"ק אדמו"ר.
הרה"ח שמעון כהן ע״ה תשע"ז, הר הזיתים
x
הרה"ח שמעון כהן ע״ה תשע"ז, הר הזיתים
משכונת רמת שלמה ; היה חסיד אמת וירא שמים, הותיר אחריו דור ישרים מבורך ביניהם בנים ובנות שלוחי כ"ק אדמו"ר
מרת ליבא לעב ע״ה תשס"א, מונטריאול
x
מרת ליבא לעב ע״ה תשס"א, מונטריאול
בת הרב יצחק לעב
נפטרה בשנת התשס"א מונטריאול
מרת חי אסתר חרך ע״ה תשנ"ט, מונטיפיורי, ניו יורק
x
מרת חי אסתר חרך ע״ה תשנ"ט, מונטיפיורי, ניו יורק
בת הרב פרץ חרך
נפטרה בשנת התשנ"ט מונטיפיורי, ניו יורק
הרה"ח שלום דובער הכהן אייכהורן ע״ה תשנ"ח, הר הזיתים
x
הרה"ח שלום דובער הכהן אייכהורן ע״ה תשנ"ח, הר הזיתים
בן הרב גרשון העניך אייכהורן זכה לשמש בקודש אצל כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ בתפקיד זה שימש עד להסתלקות ביו"ד שבט התש"י
נולד בשנת התרפ"ט בעיירה לובמאל שבפולין ונפטר בשנת התשנ"ח הר הזיתים
ר' אהרן לסקי ע״ה תשס"ח,
x
ר' אהרן לסקי ע״ה תשס"ח,
משך שנים התגורר בשכונת איסט פלטבוש והתפלל בבית-הכנסת של הרב JJ העכט ע"ה. לאחר העברתו לקראון-הייטס, התפלל בבית-הכנסת של הרב שיין. הותיר אחריו, רעייתו הניה, ובתו ציפי יוניק
מרת עלא גרוענבערג ע״ה תשנ"ז, מונטיפיורי, ניו יורק
x
מרת עלא גרוענבערג ע״ה תשנ"ז, מונטיפיורי, ניו יורק
בת הרב משה גרוענבערג מסרה נפשה להדריך בני ובתה בדרך התורה והחסידות היתה מקושרת בכל נפשה לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו וזכתה להיות מורה בחדר ליובאוויטש במיניסוטא
נפטרה בשנת התשנ"ז מונטיפיורי, ניו יורק
הרה"ח דוד חן ע״ה תשנ"א, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח דוד חן ע״ה תשנ"א, מונטיפיורי, ניו יורק
בן הרב פרץ חן
נפטר בשנת התשנ"א מונטיפיורי, ניו יורק
מרת בתי יודאסין ע״ה תשמ"ב, הר הזיתים
x
מרת בתי יודאסין ע״ה תשמ"ב, הר הזיתים
בת הרב דוד יודאסין
נולדה בשנת תרנ"ט נפטרה בשנת תשמ"ב הר הזיתים
מרת רוזא גרינבערג ע״ה תשמ"א, מונטיפיורי, ניו יורק
x
מרת רוזא גרינבערג ע״ה תשמ"א, מונטיפיורי, ניו יורק
מרת רוזא בת הרב ליפא גרינבערג
נפטרה בשנת תשמ"א מונטיפיורי, ניו יורק
מרת רייזל צייטלין ע״ה תשל"ה, בלפריה
x
מרת רייזל צייטלין ע״ה תשל"ה, בלפריה
בת הרב שואל צייטלין
נפטרה בשנת התשל"ה מנ"כ בבלפריה
מרת דבורה פייגא לודמיר ע״ה תשיד, הר המנוחות
x
מרת דבורה פייגא לודמיר ע״ה תשיד, הר המנוחות
בת הרב זאב דוב לודמיר.
נפטרה בשנת התשיד הר המנוחות
הרה"ח אברהם דובער הלוי קרעמער ע״ה תש"ך, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח אברהם דובער הלוי קרעמער ע״ה תש"ך, מונטיפיורי, ניו יורק
בן הרב משה אליעזר הלוי קרעמער עושה ומעשה עסקן חרוץ לטובת חיזוק הידות והתורה בכלל ומוסדות חב"ד בפרט מחשובי ונכבדי אנשי חב"ד
נפטר בשנת תש"ך ניו יורק
רה"ח ר' חיים מענדל רוזנברג ע״ה תשנ"ז, הר המנוחות
x
רה"ח ר' חיים מענדל רוזנברג ע״ה תשנ"ז, הר המנוחות
בן הרב שלמה מאיר רוזנברג כיהן כמגיד שיעור בישיבת "תורת אמת"
נפטר בשנת התשנ"ז ירושלים מנ"כ הר מנוחות
מרת חי מוסיא גארפינקל ע״ה תשל"ו, מונטיפיורי, ניו יורק
x
מרת חי מוסיא גארפינקל ע״ה תשל"ו, מונטיפיורי, ניו יורק
בת הרב אשר גארפינקל אשת הרב התמים ר' יוסף שמואל ז"ל
נפטרה בשנת התשל"ו מונטיפיורי, ניו יורק
הרה"ח יעקב יוסף חיים סלונים ע״ה תרע"ז, חברון
x
הרה"ח יעקב יוסף חיים סלונים ע״ה תרע"ז, חברון
בן הרב לוי יצחק סלונים היה עסקן ציבורי פעיל ושנים רבות היה חבר ועד הנהלת העדה האשכנזית. ביתו היה פתוח לרווחה והצטיין במידת הכנסת אורחים.
נולד בחברון בשנת התר"כ ונפטר בשנת התרע"ז מנ"כ בחברון
הת' ישראל צדוק גולד ע״ה תשס"ח, הר הזיתים
x
הת' ישראל צדוק גולד ע״ה תשס"ח, הר הזיתים
בנו של ר' יחזקאל גולד משכונת רמות, ירושלים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.