מערכת COL | יום א' סיון ה׳תשע״ו 07.06.2016

כשהרבי קבע: מהו הבסיס המרכזי של צבא השליחות בישראל

אין ספור מאיגרותיו של הרבי מלאות דברי עידוד והמרצה לאברכי אנ"ש לפעול במסגרת צעירי־אגודת־חב"ד, ופעמים רבות אחרות כתב הרבי להנהלת צאגו"ח על הצורך לרתום כל אחד ואחד מאנ"ש לפעילות ● "ענייני צאגו"ח הם זכות ו"כלי לפרנסה רוחנית וגם פרנסה גשמית", כתב הרבי ● וגם על ה"יחידות הנדירה למזכירים" בה הורה הרבי להתקשר לארץ ישראל לפני שבת ולמסור הוראות מיוחדות ● מתוך גליון "התקשרות" לפרשת נשא קטעים מהספר 'צעירי אגודת חב"ד'  הבסיס המרכזי
כשהרבי קבע: מהו הבסיס המרכזי של צבא השליחות בישראל
בית צעירי־אגודת־חב"ד ● משמאל: צילום הפסק דין המיוחד מתשמ"ט
המוסד הראשון שהרבי הקים

"צעירי־אגודת־חב"ד באה"ק" הוא למעשה המוסד הראשון שהרבי ייסד עם קבלת הנשיאות! חסידים ברור לנו שאין זה מקרה כלל. כעת, ממבט לאחור, אנו יכולים לשער שהסיבה לכך היא די
ברורה: בראש ובראשונה, ארץ הקודש, מעצם קדושתה כארץ אשר עיני ה' אלוקיך בה, היא המרכז היהודי הגדול.

מעבר לכך, בחלוף השנים מאז קבלת הנשיאות, אה"ק נעשתה גם בפועל לשטח שמאכלס את הכמות הגדולה ביותר של העם היהודי בחבל ארץ אחד, ולאחרונה גם את רובו של עם ישראל בפועל!

אין ספור מאיגרותיו של הרבי מלאות דברי עידוד והמרצה לאברכי אנ"ש לפעול במסגרת צעירי־אגודת־ חב"ד, ופעמים רבות אחרות כתב הרבי להנהלת צאגו"ח על הצורך לרתום כל אחד ואחד מאנ"ש לפעילות.

הכלי לפרנסה רוחנית וגם פרנסה גשמית

הרבי אף התבטא בלשון מופלאה באשר לזכות לעבוד במסגרת צאגו"ח: הרבי אומר, שענייני צאגו"ח הם זכות ו"כלי לפרנסה רוחנית וגם פרנסה גשמית". והלוא דבר הוא!

וזו לשון קודשו: "כנראה ממכתבו הנה למרות כל מכתבי הזירוז והתעוררות מכאן, עד עתה לא חדרה ההכרה המוחלטת, שעניני צעירי אגודת חב"ד הם לא בגדר חוב ומשא על חברי צעירי אגודת חב"ד, כי אם ענין של זכות, ולא עוד אלא שגם הצינור והכלי לפרנסה רוחנית וגם פרנסה גשמית, ופרנסה כאן הכוונה לכל צרכי האדם שזקוק הוא אליהם, במזון ולבוש ובית ובבני חיי ומזוני רוויחא...

"ויהי רצון שימצא אותיות מאירות להסביר הדבר לעצמו וגם לשאר חבריו, ובחוגים ההולכים ומתרחבים שהרי סוף סוף נקודה האמורה עמוד ויסוד הוא להקל העבודה בעבודת השם יתברך. )כ' שבט תשי"ח. (אג"ק כרך טז עמ' רפט)".

אחריות העל על פעילות חב"ד בישראל

בשנות הממי"ם התחוללה התפתחות אדירה בפעילותו של צאגו"ח. עם התפתחות זו החלו התנכלויות של גורמים מסויימים לעבודת צאגו"ח, שהתבטאו בכל מיני דרכים ובכל מיני צורות. שלחו לרבי "תלונות" על עבודת צאגו"ח והנהלתו, ובעוד הרבה דרכים אחרות, "מעל לשולחן" וגם "מתחת לשולחן".

למרות זאת, העניק הרבי את מלוא הגיבוי ואת מלוא שביעות רצונו מפעולת הארגון, והדבר בא לביטוי הן בעצם העובדה שהרבי העמיס על כתפי הרב אהרונוב עוד ועוד שליחויות ומטלות בלתי שגרתיות, שחלקן היו נטולות כל קשר לפעילות חב"ד בארץ הקודש; והן בעשרות מענות עידוד והבעת קורת־רוח מהתפתחות הפעילות מחד, והבעת מורת־רוח מההתנכלויות והתנגדות לניסיון לסייג את סמכותו של צאגו"ח והנהלתו מאידך.

פסק־דין

בשנת תשמ"ט התגלעו חילוקי־דעות בעניין האחריות על ייצוג הסניפים, בתי חב"ד, ואחריות־העל על פעילות הפצת המעיינות והיהדות באה"ק.

חברי בית הדין של רבני חב"ד הוציאו בעניין פס"ד ברור א' דראש־חודש אייר תשמ"ט:

"בית דין רבני אנ"ש בארה"ק ת"ו
ב"ה. א' דר"ח אדר ה'תשמ"ט
הרינו בזה להביע חו"ד ברורה בקשר לכל הפעילות המסועפת של חב"ד בארצנו־הקדושה. הכוללת הפצת החסידות והיהדות. הקמת ואחזקת שיעורי תורה ויהדות. ניהול, ארגון וקיום מבצעי המצוות הידועים שעליהם הכריז כ"ק אדמו"ר שליט"א. מבצעים לקירוב הלבבות, חוגים ביהדות, ימי וערבי עיון, "ערבי־חב"ד", סמינריונים, פעילות עם ילדי ישראל ובני הנוער, מסיבות שבת, מועדוני נוער, "צבאות ה' ", פעילות בבתיה"ס ובאוניברסיטאות. "כוללים" לשעות אחדות ביום, כמו "כולל תפארת זקנים — לוי יצחק", ספריות, עריכת, הדפסת והפצת חומר הסברה בכתב, וכל סוגי הפעולות למיניהן הנערכות במסגרת בתי חב"ד בארצנו הקדושה — כל אלה מעוגנים תחת מרכז צעירי אגודת חב"ד באה"ק שהוקם ע"י כ"ק אדמו"ר שליט"א כזרוע מיוחדת של חב"ד — לצורך הפצת מעיינות היהדות והחסידות וקירוב הלבבות ואחינו בני ישראל לתורה ויהדות.

בקשר לאמור אנו מציינים בזאת את מכתב מזכירות כ"ק אדמו"ר שליט"א מיום כ"ו בסיון תשל"ז — "כי כל סניפי צעירי אגודת חב"ד עומדים תחת מרות המרכז דצעירי אגודת חב"ד באה"ק ת"ו". כל "בתי חב"ד" באה"ק, כולל המוסדות שהוקמו ומנוהלים ע"י בתי־חב"ד שבכל מקום ומקום, מהווים סניפים של המרכז של צעירי אגודת חב"ד באה"ק ת"ו, ומנהלי בתי חב"ד — סניפי צעירי אגודת חב"ד, כפופים, אפוא, למרותה הבלעדית של הנהלת מרכז צעירי אגודת חב"ד באה"ק ת"ו.

אנו מחזקים את ידיהם של יו"ר הנהלת מרכז צעירי אגודת חב"ד הרב ישראל לייבוב, והמנהל הכללי הרב יוסף יצחק הכהן אהרונוב שבזכות פעליהם הנמרצים והמוצלחים התפתחה והתרחבה פעילות חב"ד, בשנים האחרונות, במימדי ענק ב"ה, וגורמת נח"ר רב לכ"ק אדמו"ר שליט"א.

נוכחנו לדעת כי המרכז הארצי של צעירי אגודת חב"ד מתפקד כארגון למופת והצליח לאגד את כל פעילי חב"ד, במסגרת בתי־חב"ד, ליישם את ההוראות של כ"ק אדמו"ר שליט"א, מתוך גישה אחראית ומסורה.

אי לכך דעתנו ברורה כדלהלן:

א. מרכז צעירי אגודת חב"ד באה"ק ת"ו הינו המייצג הבלעדי של כל הפעילות האמורה ושל כל בתי חב"ד באה"ק ת"ו, והמסתעף מהם. ואין גוף אחר ראשי לייצגם ללא הסכמת המרכז הנ"ל.

ב. אין לגופים אחרים בחב"ד רשות לפנות אל הסניפים בענייני יצוג, תקציבים, כספים ושום ענין אחר ללא תיאום והסכמת המרכז מראש. וע"ז באנו עה"ח דוב אליעזרוב, דוד חנזין, יהוסף רלב"ג, לוי ביסטריצקי, זאב דב סלונים, מרדכי שמואל אשכנזי, יצחק יהודה ירוסלבסקי, מנחם מענדל גלוכובסקי".

נחתם ע"י כל חברי בית הדין שכיהנו בשעתו

יחידות נדירה למזכירים

בעקבות פסה"ד של הרבנים בא לפני מזכירות הרבי ערעור על פסה"ד. כעבור כמה ימים התקשרו מטעם המזכירות למזכיר בי"ד רבני חב"ד, הרב ירוסלבסקי, וביקשו ממנו להקפיא פס"ד זה.

שעות ספורות לאחר מכן נודע לרבי על הוראת המזכירות. למחרת בבוקר, ערב שבת קודש פרשת אמור תשמ"ט, זימן אליו הרבי בדחיפות את שני המזכירים, הרב יהודה־לייב גרונר והרב בנימין קליין, והשמיע באוזניהם את דעתו הנחרצת — כי כל הסניפים הם תחת המרות של מרכז צאגו"ח.
הרבי הורה למזכיר הרב בנימין קליין להתקשר מיד לנוגעים בדבר ולהודיע להם כי ההודעה הטלפונית שנמסרה אמש מהמזכירות הייתה בטעות, וכי החלטת הרבנים (פסה"ד מיום א' דר"ח אייר תשמ"ט) בתוקפה עומדת ואיש אינו יכול לשנות זאת.

להלן (בתרגום חפשי)דברי הרבי שנאמרו ביידיש, ביום ז' אייר תשמ"ט:

"לאחרי שקראתי כל המכתבים בקשר לענין צאגו"ח באה"ק ומכתב ועד רבני אנ"ש שי' בזה:

א'. יש למסור שהטלפון אמש מהמזכירות להקפיא את מכתב הרבנים נעשה בטעות, מאחר ש'בעל־בית' — אין נפקא־מינא מי הוא ומהיכן הוא — אינו רשאי לעכב הוראה או פסק־דין של רבנים. כך הדבר אפילו אצל סתם יהודים, ומכל שכן — כאן! וכל זמן שהוראת הרבנים או פסק־דין שלהם בתוקף — חייבים לציית לו ולקיימו. מעולם לא נשמע שעסקני ציבור יאמרו דעות לרבנים. ואם נוהגים כך, הולכים נגד הרבנים ונגד התורה. אם יש טענה על פסק־דין ניתן לשאול מהיכן דנתוני ולהמתין לתשובה, אבל בינתיים יש לציית לפסק־ הדין ולקיימו. כאשר כותבים שרבנים הוציאו פסק־דין בגלל... איך אפשר לכתוב או לומר כך?! על  נקודות אלה חזר פעמיים ושלוש.

ב. כתב הרבנים מתשמ"ט בדבר בתי חב"ד — בתקפו ועל כולם לציית לו ולקיימו.

ג. המכתב של המזכירות מתשל"ז — שבתי חב"ד באה"ק עומדים תחת המרות של צאגו"ח באה"ק — עומד בתוקפו אף עתה והדבר אינו משתנה. העומד בראש צאגו"ח הוא הרב אהרונוב.

ד. מחר בהתוועדות אדבר, בל"נ, אף אודות הענין ש"לא נהגו כבוד זה בזה", ומי שנוהג כך פועל נגד רבי עקיבא. ביקש את הרב בנימין שי' קליין לטלפן כדלהלן:

א. להרב יצחק יהודה שי' ירוסלבסקי ולמסור לו כל הנ"ל ולהוסיף שעל־פי הידיעות כבר סוערת כל ארץ־ישראל בעניין, ויהיה על מה לדבר בשבת בבית־הכנסת. אי לכך יש להבהיר את הדבר מיד, עוד קודם כניסת השבת.

ב. ( להרב ]...[ למסור שמפני הכבוד מטלפנים אליו ומוסרים גם לו את כל הנ"ל ]...

ג. להרב יוסף יצחק אהרונוב — ולהוסיף שהוא היו"ר של צאגו"ח ואף אחד לא יכול לשנות זאת, רק מכאן, ושימשיך בפעולותיו בקשר לל"ג בעומר מיט אַ שטורעם (= בסערה), לבקשו שעוד היום, לפני השבת, ישלח פאקס בתאריך של היום — ז' אייר, שקיבל הודעות הנ"ל וכו'. ולמסור לכל הנ"ל בשמי.

בין הדברים אמר גם: אם מי שהוא ימסור שאני אמרתי שאין לציית להרבנים דכאן או במקום אחר, אין זה אמת משום שזה נגד התורה. בין הדברים אמר גם: זה דבר ברור שבתי חב"ד עומדים תחת המרות של צעירי אגודת חב"ד".

"מלחמה נגדי"

בחודש טבת תנש"א כתב לרבי הרב יצחק־יהודה ירוסלבסקי, מזכיר בית־דין רבני חב"ד באה"ק, על ההפרעות שמפריעים כמה אנשים לעבודה התקינה של ענייני חב"ד. בתגובה, הרבי ביקש למסור לו: בהתאם לזה שבזמן האחרון נתקבלה ידיעה — לא רק ממקור אחד אלא מכמה מקורות — שמחדשים מחדש המלחמה נגדי — הכוונה להנלחמים נגד ועד רבני אנ"ש, אגודת חסידי חב"ד וצעירי אגודת חב"ד . . וכפי שכתבתי מכבר — הם אנשי מדין הנלחמים בי, שענין מדין נתבאר בקונטרס החלצו. ]...[
הוסף תגובה
0 תגובות
נצפה באתר
עוד באתר
 
העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.