מערכת COL | יום כ"ג אדר א ה׳תשע״ו 03.03.2016

הרביים ויהדות העולם: מאחורי הקלעים של הסדרה המפוארת

לפני שבועיים התבשר ציבור אנ"ש על הוצאתו לאור של הספר בין 600 העמודים, המרתק ורב-התוכן, "אדמו"רי חב"ד ויהדות צרפת" ● הספר, שחובר על-ידי הרב זושא וולף, מתווסף לסדרת הספרים העשירה, השופכת אור על פועלם של רבותינו נשיאינו בחיזוק ובהרבצת תורה וחסידות ברחבי העולם ● מה הביא את הרב וולף לעסוק בנושא, איך מגיעים לחומרים חדשים שעד היום לא פורסמו, וכיצד השלוחים מסתייעים בספרים? ● וגם: איך נולד ה'ספר של מולע'? ● מגזין שישי  הרביים ויהדות העולם
הרביים ויהדות העולם: מאחורי הקלעים של הסדרה המפוארת
הרב זושא וולף מעיין באחד הספרים על רקע חלק מהשערים
משה בן חיים

התרגשות אמיתית ניכרת על פניו של הרב זושא וולף, כשהעביר את אצבעות ידיו על כריכת הספר החדש שזה עתה יצא ממכבש הדפוס "אדמו"רי חב"ד ויהדות צרפת". התרגשות זו 'הדביקה' גם אחרים, למראה הספר בן ה-624 עמודים, הכולל את ההיסטוריה המפוארת של כל אדמו"רי חב"ד בצרפת, גם תגליות חדשות, עובדות ומסמכים שנחשפים בו לראשונה.


הרב זושא וולף מעיין בספר החדש ביחד עם הרב מנחם וולף, מנהל הוצאת הספרים קה"ת באה"ק

זה לא הספר הראשון בסדרה שעורך ומוציא לאור איש הספר החב"די הרב זושא. בעבר הוא כבר הוציא את סדרת הספרים הסוקרים ומקיפים את מעורבותם ופעולותיהם של רבותינו נשיאינו: בגרמניה, באוסטריה, ברומניה, בגרוזיה, וכן הספר "דיעדושקא – הרבי מליובאוויטש ויהדות רוסיה".

הספר של 'מולע'

סביב 'הולדתו' של הספר האחרון, "אדמו"רי חב"ד ויהדות צרפת", יש סיפור מיוחד של השגחה פרטית. ועל כך מספר לנו ר' זושא: "בשלהי שנת תשע"ד, בחודש אב פנה אלי הרב מענדל אזימוב מבית ליובאוויטש בפריז בהצעה שאערוך ספר על אדמו"רי חב"ד ופועלם בצרפת.

"השבתי לו מיד: 'אשמח מאוד לעבוד על פרוייקט זה, זוהי זכות ואחריות גדולה, אך בשלב זה אני עדיין עסוק עם הספר על אדמו"רי חב"ד ויהדות גרוזיה, וכשאתפנה לכך - אעסוק בזה בשמחה'. הרב לוי אזימוב הוסיף ואמר באותה עת, כי אביו השליח הראשי הרב מולע אזימוב נותן את הסכמתו ותמיכתו לרעיון.

הרב וולף זושא זוכר את היום הזה היטב. היה זה ביום רביעי בשבוע, י"ב חשון תשע"ה. הוא החל בשעות הבוקר לרכז אגרות קודש וחומרים ראשוניים מהקשר של הרביים וצרפת, כדי להתחיל ולערוך את הספר. "התחלתי ללקט חומרים", הוא משחזר, "ובשעות הצהריים באותו יום, הגיעה הידיעה הקשה על פטירתו של ר' מולע. "כך למעשה העבודה על הספר התחילה בחייו..."


הרב זושא וולף והרב מענדל אזימוב עם הספר "אדמו"רי חב"ד ויהדות צרפת" בהוצאה הראשונה

מסע ההלוויה שהחל בפריז ביום רביעי, המשיך בירושלים למחרת. ר' זושא התאמץ, ובניחום אבלים שהיה בירושלים, הוא הגיש לבניו של ר' מולע הרב מענדל והרב לוי חמישים עמודים של הספר... "רציתי שיראו שכבר במהלך ה'שבעה' מתחילים לעבוד על הספר שכה היה חשוב לו", מספר ר' זושא.

כך החלה הסדרה

הרב וולף מתאר את מהלך הדברים שהובילו להוצאת הספר הראשון "הרבי ויהדות רוסיה", ולאחר מכן לשאר הספרים, ששופכים אור חדש על פעולות רבותינו נשיאינו: בגרמניה, באוסטריה, ברומניה, בגרוזיה, וכיום הספר החדש, על יהדות צרפת:

"לקראת כינוס השלוחים למדינות חבר העמים בשנת תשס"ו, ששולבה באירועי יובל לנגיד פטרון הפעילות הר' לוי לבייב, פנה אלי הרב הראשי לרוסיה הרב בערל לאזאר שאערוך ספר שיכלול את פעולות הרבי לטובת יהדות רוסיה. הספר שיצא אז הוא בעל חשיבות גדולה, ומכיל לראשונה את כל השיחת שנאמרו ליהודי רוסיה, המעורבות של הרבי, הרקע ההיסטורי, והמאבקים למען יהדות רוסיה, ובכלל, הגישה של הרבי למימשל הרוסי. זהו ספר חשוב מאוד, ומרתק.


סדרת הספרים המצליחה אדמו"רי חב"ד ויהדות העולם

"כשנה לאחר מכן, בשנת תשס"ז, לקראת חנוכת בית חב"ד בברלין בח"י אלול, פנה אלי השליח הרב יהודה טייכטל וביקש ספר נוסף בסדרה והפעם על הרביים ומדינת גרמניה. כאן זה היה פרוייקט גדול במיוחד, שכן שרבותינו נשיאינו היו פעילים רבות במדינה זו. הרבי הרש"ב פעל והיה מעורב בענייני אגודת ישראל, ושמר על קשר הדוק עם רבנים בגרמניה. גם הרבי הריי"ץ פעל רבות בענייני הכלל במדינה, הדברים לא תועדו מעולם, וכאן סופר הסיפור לראשונה.

"מסתבר", מוסיף ר' זושא, "שהרביים ישבו כמאה שנים בליובאוויטש, אך מצודתם היתה פרוסה במדינות רבות. היתה להם מעורבות עמוקה בתחייה של היהדות בגרמניה, וכיום השליחות שם היא בעצם עם שורשים של מעל 150 שנה".

וכך ערך ספרים נוספים על השפעת הרביים במדינות אוסטריה, וגרוזיה. אוסטריה ידועה אף היא בתולדות ימי חב"ד, והרבי הרש"ב הגיע לשם רבות בענייני הכלל. הרבי הריי"ץ נסע גם לעיירות מרפא, וגם פעל בענייני הכלל ובחיזוק היהדות. בספר זה שהוא פרי יוזמתו של השליח הראשי לאוסטריה הרב יעקב בידרמן, נחשף לראשונה גם הקשר של הרבי הריי"ץ עם הגר"ש וואזנר זצ"ל. "שוחחנו עם תלמידיו ומקורביו, והשלמנו את ה'פאזל'", הוא משחזר.

עבודת האיסוף מפרכת היא, מדובר באיסוף מייגע של אלפי פרטים, מראי מקומות, ספרים, ותחקירים עד לקבלת התמונה המלאה. כנראה כשחסיד שאוסף חומר על רבותיו, המלאכה קלילה עבורו.

מספר ר' זושא: "היתה שמועה שעברה אצל יהודי גרוזיה, כיצד התחיל הקשר ביניהם לחב"ד. וכך הם מספרים: כשהרבי הרש"ב והרבי הריי"ץ עזבו את ליובאוויטש ועברו לרוסטוב, הגיעה לרבי הרש"ב משלחת של יהודים סוחרים מגרוזיה, וביקשו מהרבי ש'יקח עליהם אחריות', וישלח חסידים לגרוזיה. לסיפור הזה לא היו מקורות, עד שמצאתי אגרת של הרבי הרש"ב לאחד החכמים בכותאיסי, מחודש אדר תרע"ו, בדיוק בימים אלו לפני מאה שנה, שם הוא כותב שישלח להם את הרב שמואל לויטין שילמד אותם חסידות".

"הסיפור בפני עצמו היה חסר אסמכתא. הסיפור והאגרת הבהירו את התמונה המלאה", הוא מסביר.

מה הספר החדש "אדמו"רי חב"ד ויהדות צרפת" תורם למעשה, מעבר לחשיבות ההיסטורית-חב"דית?

"בראש ובראשונה, חשוב שלאנ"ש בצרפת ידעו מה היתה הגישה של הרביים לגבי הפצת המעיינות בצרפת, כמה השקיעו הרביים וייחסו חשיבות שילמדו חסידות בצרפת.
"בנוסף, מדובר בנכס לכל שליח וחסיד בצרפת. לדוגמא: המכתב הראשון שהרבי הריי"צ כתב לאנ"ש בצרפת אחרי המלחמה, היה 'לפעול בערי השדה'. יש לספר חשיבות לכל חסיד באשר הוא, שידע עד כמה הרביים פעלו ו'מצודתם היתה פרוסה', עם אכפתיות לכל יהודי".

מסכם ר' זושא: "אני שמח שהיתה לי הזכות הגדולה לעסוק במשך כמה וכמה שנים בחייהם ובהשפעתם של רבותינו-נשיאינו ולגלות רבדים חדשים מפועלם.


הרב וולף לצד סדרת ספריו על פועלם של הרביים בעולם

"אין לי ספק שזו תרומה גדולה לשלוחים במדינות אלו, ואני מקבל מהם הדים ותגובות עד כמה הם מתחזקים בעבודתם. כל שליח שפועל יודע שהוא לא לבד: הרביים פעלו שם, חרשו ונטעו את כח המסירות נפש במדינות אלו, והם סללו עבור השלוחים את הדרך לקצור את הפירות.

"שליח וותיק ונכבד בגרמניה אמר לי: 'יש לי בעיר מאבק עם גורמים אחרים. אחרי שקראתי את הספר "אדמו"רי חב"ד ויהדות גרמניה" הבנתי היטב: 'שטרנו קודם'. אנחנו אמנם כאן אולי רק עשר שנים, אבל כבר מלפני 150-200 שנה הרביים כבר היו ופעלו כאן".
הוסף תגובה
0 תגובות
נצפה באתר
עוד באתר
 
העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.