מערכת COL | יום כ"ט טבת ה׳תשע״ו 10.01.2016

מה דובר באסיפת תושבי כפר-חב"ד? ● התמליל המלא

רבים מתושבי כפר חב"ד התכנסו אמש (מוצאי-שבת) לאסיפה כללית בה הועלו נושאים העומדים על סדר היום על-פי תקנות האגודה השיתופית, בדרך לבחירות חדשות ● כעת, אנו מביאים את התמליל המלא של האסיפה: על מה הרב שם דגש, מהם סדרי העדיפויות שיעמדו בפני הוועד הבא, אליבא דיו"ר הוועד הנוכחי ר' שמעון רבינוביץ, וגם: הצעתו המקורית של הרב בנושא חיזוק עירוב בין הבתים בכפר ● חובה לכל תושב ● מיוחד  אסיפת בחירות בכפר-חב"ד
מה דובר באסיפת תושבי כפר-חב
אסיפת תושבי כפר-חב"ד, אמש (צילומים: אליהו לוי, COL)
כתב COL

אמש (מוצאי-שבת) התאספו תושבי הכפר
לאסיפה כללית בה עלו מספר הצעות "על סדר היום", עפ"י תקנות האגודה השיתופית, ובהם: בחירת יו"ר ומזכיר האסיפה, קבלת חברים חדשים, ועוד עניינים הקשורים לניהול כפר-חב"ד.

כעת, אנו מביאים תקציר של האסיפה, מהם הנושאים שעלו על סדר היום באסיפה, על מה דיבר הרב, ומה הוחלט באסיפה הכללית.

האסיפה נערכה, בבית-הכנסת 'המרכזי' אמש במוצ"ש, בהשתתפות תושבים רבים.

יו"ר הוועד הנוכחי ר' שמעון רבינוביץ פתח את האסיפה, והציג עצמו כיו"ר האסיפה יחד עם המזכיר ר' צבי ויגלר, בהליך פורמלי. הוא ביקש לאשר חברים חדשים לאגודה, -78 במספר- ובראשם את המרא דאתרא של כפר חב"ד, הרב מאיר אשכנזי.

ראשון אושר צירוף הרב, והוא מונה מיד כיו"ר האסיפה.

דברי המרא דאתרא הרב מאיר אשכנזי

המרא דאתרא הרב מאיר אשכנזי, ביקש מהנוכחים לאשר את 78 שמות החברים החדשים: "למדתי בחיידר אידיש, אבל אני זוכר את הקריאה..." אמר הרב, ופתח בהקראת שמות החברים לאישור.

ההצעה אושרה ללא התנגדות.

בפתח דבריו, הודה הרב במילים חמות לוועד הקודם, ובפרט ליו"ר הוועד ר' בנימין ליפשיץ על 12 שנות עבודה פוריה בגשמיות וברוחניות, תוך שהוא מציין כמה תחומים: שכונות חדשות, בתי כנסת חדשים, פעילות מוגברת בתחום החינוך, סיוע בהתוועדויות מרכזיות וביומי דפגרא, ומהם יראה וכן יעשה הוועד הבא.


האסיפה, אמש

הרב ציין במיוחד את אחריות ראש הוועד הקודם ר' בנימין ליפשיץ לכפר חב"ד ולמוסדותיו בעניין חשוב שהיה לאחרונה, ובכך שציית להוראת הרבי בבחירות לפני שנתיים לראשות המועצה האיזורית. "כך צריך לפעול כל נציג של הכפר בעתיד", הדגיש הרב.

הרב המשיך ודיבר על חשיבות הבחירות לכפר חב"ד, וכיצד הרבי ראה בגשמיות של כפר חב"ד – רוחניות. "יש לחזק את תחושת הבעל-הבית בכפר, מתוך איכפתיות לטובת הפרט והכלל", אמר.

לגביי הנושאים העומדים על הפרק והדורשים טיפול מיידי בכפר, ציין הרב את הצורך במתן מענה לדירות לזוגות צעירים, שיפור התשתיות, וגם בניית איזורי תעשייה בכפר חב"ד, ליצירת תעסוקה על טהרת הקודש.

"ראש המועצה הוא הכתובת לקידום פרוייקטים אלה, ולכן צריך אנשים בעלי חזון בוועד, שירימו יחד איתו את הנושאים הללו. זוהי הזדמנות", ציין הרב.

לשמור על הוראות הרבי

בדבריו הזכיר גם את החשיבות של השמירה על הוראת הרבי לבנייה של עד שתי קומות, על נושא יחידות הדיור שיוצרות צפיפות בבנייני מגורים, מחירי השכירות הגבוהים, וגם על העומס בקופת חולים הכללית בכפר, שגם עלול להביא מכשלות הלכתיות.

הרב העלה הצעה למנות - כמו שהיה כבר בעבר – מזכיר וועד בשכר, שיבצע את החלטות הוועד, ויוריד מהעומס על 7 החברים, שגם כך מבצעים מלאכתם בהתנדבות.

את דבריו סיכם הרב בקריאה לנהל מערכת בחירות חיובית, תוך התמקדות ביתרונות המועמד ולא בחסרונות השני.

***

לאחר דברי הרב, רואה החשבון של הוועד הציג בפני המשתתפים דוחות כספיים, ודיווח על פעילות כספית אותה הגדיר כ"מצויינת", בפעילות המשקית והקהילתית, עם עודפים של סכומים ניכרים בהשוואה לשנת תשע"ג שהסתיימה בגירעון. בין הנתונים: גידול בגביית מיסים, תשלומי מים, וירידה בהוצאות, מה שמשאיר עודף לפעילות השוטפת והתקינה.

בהמשך, נשא דברים יו"ר הוועד הנוכחי ר' שמעון רבינוביץ שפנה בבקשה להשאיר את חברי וועדת הבחירות הקודמת: שמואל אזימוב, איציק בלוי, צביקה ויגלר, בער'קה מנדלסון, זאב קופרמן, ישראל רויטבלט. ההחלטה עברה פה אחד.

אישור וועדת הביקורת של הוועד: רואה חשבון שניאור קובצ'יק, מאיר-שמחה חן, מיכל וישצקי. ההחלטה עברה פה אחד.


תושבים משוחחים עם היו"ר ר' שמעון רבינוביץ לאחר האסיפה

כמו כן פרט ראש הוועד את אשראי הבנקים, וציין שוועדת הבחירות תודיע מחר (ראשון) עד מתי ניתן להגיש הצעת חברות לוועד.

בדבריו, ציין את החשיבות של כפר חב"ד כסמל, ועל הפעילות שנעשתה בארבעת החודשים בהם כיהן כיו"ר: על השקעה במערכת העירוב, באמצעות בניית גדר של כקילומטר וחצי מהשיכונים ועד המעון עולים, בעצה אחת עם טובי המומחים של עירובין, וציין שהעירוב נחשב כמהודר בארץ.

בבי"ס היסודי של הבנות בכפר, הושקעו ע"י המועצה והוועד מזגנים חדשים. על חשיבות מינוי יועץ משפטי לוועד כפר חב"ד, בכדי לפעול בצורה מסודרת ואחראית כפי הוראות החוק.

"בע"ה אני כבר ארבעה חודשים בתפקיד, וקיבלתי אלף רעיונות, וכל אחד הפוך מהשני... חלקם גם קצת מזה וגם מזה... הדבר הקשה ביותר עבורי הוא נושא סכסוכי שכנים. באים אליי שניים, כל אחד מבקש: תחליט לכאן או לכאן. אני לא הולך להחליט, אני לא בורר ולא מרא דאתרא. אני אתן את כל האינפורמציה לרב אם יהיה צורך, אבל לא הולך להחליט בנושא הזה".

אחד הנוכחים: "בדקנו ומצאנו שאתה ראש הוועד השביעי, שביעין חביבין..."

ר' שמעון רבינוביץ ממשיך: "בנושא שמות לרחובות הכפר: "עניין שהוא חובה, לטובת התושבים".

בעניין ההסעות, ציין ר' שמעון את הפתרון של הוועד יחד עם המועצה, בעיבוי מערך ההסעות מתיכון "בית רבקה" בכפ"ח ב' לכפר חב"ד. "יש דברים 'קטנים' שפועלים ולא כולם שמים לב", ציין.

"בנושא הביוב, זה הנושא מספר 1 שמציק לתושבים. נושא הדיור לזוגות צעירים, זה הדבר הראשון שהוועד הבא צריך לדאוג. כל מי שיכול לעזור בזה במתן הצעות ופתרונות - זה מצווה".

שאל א' התושבים: "האם עודף בהכנסות על הוצאות, זה חיובי או שלילי?"

תשובה: "חובה להשאיר עודף תקציבי, זו הוראה של הרואה חשבון וכך חייבים להתנהל".

לגבי המיסים: "ראיתי הוראה של הרבי במכתב לוועד כפר חב"ד, להכניס חברת גבייה חיצונית לגביית המיסים. נושא המיסים בכפר, יש כאלו שיש להם טענות, יש כאלו במצוקה כלכלית, ואכן צריך להקים וועדה שתבדוק לגופו. אבל צריך לשלם, וזה כולל גם עסקים. המיסים האלו בסופו של דבר יגיעו לרווחת כולם. כל מי שירצה לדעת איך משתמשים בכספי המיסים - יוכל לדעת. צריך לקחת איש מקצוע בעניין הזה כיצד להעריך גובה המס בכל עניין."

א' התושבים: "לא שמענו שום ביקורת מוועדת הביקורת. אני רוצה שלא יהיו סתם שמות אלא שיפעלו כביקורת אמיתית".

תשובה: "בוועד הבא בע"ה נשים דגש ע"כ".

א': יש 7 חברים בוועד, והכפר גדל. האם לא כדאי לשלם שכר כדי שיעבדו?

תשובה: "הרב הזכיר את הנושא בדרשתו, נחשוב לפעול בכיוון הזה".

ור' שמעון רבינוביץ ממשיך: "יש את נושא הבנייה של השכונה החדשה שבקרוב יצא לדרך. יש ויכוח אמיתי האם לבנות עם קבלן לכל ה-58 ביחד, או שכל אחד יבנה בעצמו.

"יש טענה שלבנות לבד זה יוזיל לכאורה את עלויות הבניה. אנחנו כמקום ציבורי, אם ניתן לכל אחד לבנות לבד, זה יראה כמו ג'ונגל. אנחנו צריכים להסתכל גם על הציבור, ומי שרוצה לחיות שם. לצערינו יש מקרים שדווקא בנייה לבד יכולה לגרום להפסד כספי והסתבכות עם קבלנים. החלטות אלו ואחרות, נקבל יחד עם הציבור. נצא לבחירות וב"ה הכל יהיה בהצלחה גדולה. אני מאחל לכולם בהצלחה".

הצעת הרב לחיזוק עירוב חצרות בכפר

הרב נוטל את רשות הדיבור: "אני מעלה כאן הצעה, לשפר את עירובי חצרות בכפר. כדי לחזק השיתוף בין הבתים, כדאי שתהיה אפשרות לאדם מסויים לשים חפץ מתי שירצה בכל בית בכפר. לצורך העניין אני מקבל על עצמי את המשימה הזאת".

הרב הקריא נוסח המאפשר לו כנ"ל, הכולל גם את כל המצטרפים בעתיד לכפר חב"ד, עם תוקף חוקי ומשפטי.

ההצעה התקבלה ללא התנגדות.

הרב: "מודים לר' ישראל הלפרין להתמסרותו במשך השנים לעירוב הכפר".

"בזה הסתיימה האסיפה. הישיבה ננעלה."

עדכון מהבוקר (ראשון): תאריך הבחירות נקבע ליום ראשון, ז' שבט, כשהתאריך האחרון להגשת מועמדות לחברות בוועד, הינו ביום שלישי ב' בשבט, עד השעה 18:00 בערב.
הוסף תגובה
0 תגובות
נצפה באתר
עוד באתר
 
העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.