מערכת COL | יום י"ז סיון ה׳תשע״ה 04.06.2015

על 'רב בריח' שמעתם? ● טורו של הרב דוד-מאיר דרוקמן

"יש קהילות אשר אינן מחפשות ואינן תרות עוד אחרי רב אורגינאלי, אלא מעדיפות איזה סוג של 'רב בריח', בטענה שרק עם 'רב בריח' שכזה אפשר 'לסגור עניין'"... ● רב העיר קריית מוצקין, הרב דוד-מאיר דרוקמן, בטור נוקב על רב בריח שמעתם?
על 'רב בריח' שמעתם? ● טורו של הרב דוד-מאיר דרוקמן
(צילום: לוי ישראלי)
הרב דוד-מאיר דרוקמן

מפורסמת העובדה שפעם הגיע צורב אחד להגרש"ז אויערבאך ושאל אותו האם מותר לשמוע מוסיקה בספירת העומר? ענה לו רבי שלמה זלמן זצ"ל; "תשאלו את אמא שלי".

מה הקשר?

- ישנם דברים שאינם כתובים במפורש, אבל כך נהגו אמותינו, כך נהגו דורות שלפנים, והנח להם לישראל – אם לא נביאים הם, בני נביאים הם, ופשוט, לא יעלה על הדעת שדורות של יראים ושלמים ישגו ויטעו.

* * * *

לא מצאתי, אני הצעיר באלפי ישראל, הלכה, האוסרת, למשל, אמירת 'פסוקי דזמרה', תוך כדי ליטוף של ...חתול.

"איפה כתוב בהלכה שאסור?" ישאל/תשאל מישהו-מישהי מרבניות-רבני 'צוהר' או/ו 'בית הלל שאסור? ואנו, כך יצווחו הרבנים/רבניות הנ"ל, בתוככי רבני ה'אס אם אסי"ם', – "אנו כמובן נוהגים אך ורק במסגרת ההלכה..."

אכן, פשיטא. איפה כתוב שרב חייב לגדל זקן? איפה כתוב שאסור לארגן תפילה של יהודים, עם, להבדיל, נוצרים בבית הכנסת – ישאל 'הרב' ריסקין מאפרת. והרי "ביתי בית תפילה ייקרא לכל העמים" כתיב?

זו, מאז ומתמיד, הייתה 'השאלה' המתחסדת והמיתממת של הרע-בנים.
"אסור לפטר רב ממשרתו" יטענו כלפי מועצת הרבנות הראשית, אשר לפי הפרסומים, מתכננת (אולי) שלא להאריך את משרתו של 'הרב' הנ"ל.

אמנם כן, זו הלכה פסוקה בשולחן ערוך או"ח (סוף ס"י נ"ג) ויורה דעה (סוס"י רמ"ה), וכך בכל נושאי הכלים של השולחן ערוך שאסור לפטר רב ממשרתו, אפילו אם ב'כתב ההכתרה' נאמר כי הוא נבחר רק לכמה שנים.

ועל כך, 'הפך' אדמו"ר מליובאוויטש זי"ע עולמות כאשר פוליטיקאים (מפדליי"ם אגב) גרמו בשעתו לפיטורי הרבנים הראשיים הגרא"י אונטרמן והגר"י ניסים - כי אותם רבנים לא רקדו לפי צליליהם - ברם במה דברים אמורים? כשמדובר ב'רב' כפי המקובל מדורי דורות, אבל כש'רבנים' הינם אקטיורים וליצנים – לא על כך נידוננו, ולא לכך התכוון המשורר. כי פשוט, אין כאן, 'חפצא' של רב.

פעם עלתה שאלה לפני אחד מרבני בריסק בנוגע למועמד לתפקיד ש"ץ לימים הנוראים - האם הוא מתאים וראוי מבחינת יראת השמים שלו, גילו, משפחתו – לשמש כחזן. ביני לביני, התברר, כי המועמד הנ"ל לא ניחן כלל בקול ערב, והוא מצטיין בקול 'ערב כעורב'. ענה על כך הרב: "אז על מה הדיון? הרי חסר כאן כל 'החפצא' של חזן! חזן צריך להיות קודם לכל מי שעונה על ההגדרה האנושית הטבעית והבסיסית של 'חזן', כלומר יש לו קול. ברם, בנידון דידן, אינני רואה בכלל את 'החפצא' של 'החזן' לפנינו..

ובענייננו; אין כאן, כאמור, 'חפצא' של רב.

* * * *

'טענה אחת' - "הרבנים צריכים לרדת אל העם" שוב ושוב חוזרת הקלישאה הלעוסה. מישהו בכלל העלה בדעתו – שמא במקום "לרדת אל העם" יותר נכון לצפות לאידיאל ההפוך, לאמור, כי "הרב צריך להעלות את העם אליו?".

ב"ה את המצווה הגדולה של "לרדת אל העם" יש כמה וכמה 'רבנים' שמקיימים בהידור רב; הם נצפים משחקים כדור-סל במגרש הספורט, הם מופיעים במכון כושר, ולצערי, אינני זורק דברים באוויר המנותקים מהמציאות, הם כל כך ירדו אל העם – עד שמכמה בחינות, הם כבר ירדו מתחת לקו האדום הממוצע של 'העם'.

לא תואר ולא הדר להם כרב. הם אולי ידענים, אבל יש כמה פרופסורים לתלמוד באוניברסיטה שגם הם ידענים, אז מה? אך בשעה שהם נהיים מאוימים שמא ואולי יפטרו אותם ממשרתם, יותר נכון – לא יסכימו להאריך את משרתם, או-אז, גיוואלד.. הם נזכרים במנהגי קהילות מדור דור ונזעקים; "סטיישט, אין מפטרים רב מכהונתו".

ככה זה, שהתואר 'רב' הופך לבלתי מוגן – ובאווירה כזו, יש קהילות אשר אינן מחפשות ואינן תרות עוד אחרי רב אורגינאלי, אלא מעדיפות איזה סוג של 'רב בריח', בטענה שרק עם 'רב בריח' שכזה אפשר 'לסגור עניין'.

הרב החביב והמחמד הזה, ימליץ בפורים על קריאת מגילה על ידי 'בעלת קורא' אישה, על העמדת ילדות בתור חזניות בתפילת שחרית עד ישתבח, על 'תלמידות חכם' שתשמשנה כ- מוציו"ת, ועוד כהנה רבות, כיד היצירתיות של משחקי פורים, וכמובן "הכל במסגרת ההלכה".

וכבר אמר מרן החתם סופר באחת מדרשותיו על אותם מתפרצים שהורתם ולידתם לא רק בימינו בעיר אפרת של הרב הנ"ל, או בשכונת קטמון בירושלים, אלא עוד בימי החתם סופר – "...וזה כל חפצם (למנות) – רבינער דוקטער שיהיו עימהם חברים, יושיטו להם בציגארע מפה אל פה".

ומעניין לעניין באותו עניין, קרא החתם סופר לרבנים - בהתבסס על הפסוק "ועשית בגדי קודש לאהרן אחיך לכבוד ולתפארת" – שעליהם להקפיד לא ללבוש 'לבוש שק' (בהונגריה אז לא היו כנראה חולצות טריקו וג'ינס), ולעטות עליהם 'איצטלא דרבנן'.

כמה וכמה מהאי 'רבנים' הנ"ל מרגליה בפומייהו ומאד חביב עליהם - להצביע על פלוני בן פלוני חרף היותו מגולח זקן למשעי – שהוא "למדן היה יותר מהרבה רבנים מזוקנים". כן, גם זו דמגוגיה מוכרת ושכיחה בסגנון מוכר של "עדיף יהודי בלי זקן מאשר זקן בלי יהודי, ו"עדיף יהודי בלי כיפה, מאשר כיפה בלי יהודי", וכך במישור חלקלקות זו מתגלגלים ומגיעים לדיוטא תחתונה של 'רב' המנהל בבית הכנסת 'תפילה' של יהודים ביחד עם, להבדיל, עובדי עבודה זרה.

ליבי ליבי על תושבי אפרת (מסתמא רק בחלקם) שזהו 'הרב' החביב והמקובל עליהם. לא בכדי, הצהיר רבה הנודע של לובלין הגר"מ שפירא כי הוא הקים את ישיבת 'חכמי לובלין' לאו דוקא בכדי להוציא ממנה רבנים – אלא במטרה לגדל 'בעלי בתים' שמבינים מיהו ומה זה רב.

בקשר לזה נסתפק בתשובת רב-רבנן החתם סופר שכתב (שו"ת חת"ס חו"מ י' כ"א); "רב הנבחר על פי רוב הציבור, אך לא מפני חשיבותו, לאו כלום הוא". וכבר הגדיר הוא זצ"ל רב מסוג זה בכינוי לא פחות מאשר - "רב החובל".

* * * *

זאת ועוד והוא העיקר:
מכאן שלוחה ברכותינו 'ברכת הדיוט' ודברי עידודנו אל מועצת הרבנות הראשית, ודברי סופרים צריכים חיזוק – לעמוד איתן וכחומה בצורה נוכח אותם 'ניאו רפורמים' הטוענים כי החזקת חתול במהלך אמירת פסוקי דזמרה זה עדיין במסגרת 'ההלכתית'; נכון, את המילים האלה, לא השמיעו אותם 'רבנים', אבל תמיכה ב'רב' שמקרב בין יהודים לעובדי עבודה זרה, או משמיע מילות פירגון ל'אותו האיש' יש"ו - זה בהרבה יותר גרוע מאשר 'חתול באמצע התפילה'.

ובעידן עקבתא דמשיחא זה נייחל להחזרת מלכות שמים
ול"השיבה שופטינו כבראשונה ויועצנו כבתחילה,
והסר ממנו יגון ואנחה".
הוסף תגובה
0 תגובות
נצפה באתר
עוד באתר
 
העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.