מערכת COL | יום ב' שבט ה׳תשע״ה 22.01.2015

הכירו את הרב החדש של כפר חב"ד ● פרופיל מיוחד

"יחי הרב", קראו בהתרגשות חסידי חב"ד כשהכתירו את הרב מאיר אשכנזי יבדלח"ט, לממלא מקומו של אביו הגרמ"ש אשכנזי זצ"ל, במסע ההלוויה ● בכתבת הפרופיל שלפניכם, מידע מקיף ומרתק על הרב החדש של כפר חב"ד הגאון החסיד הרב מאיר אשכנזי ● התמדתו, למדנותו, מידותיו ותולדות חייו - עד למינויו ל'מרא דאתרא' של כפר חב"ד כממלא מקום אביו זצ"ל ● וגם: מדוע וויתר הת' מאיר אשכנזי על ארוחת הערב באופן קבוע? ● מגזין שישי  הרב מאיר אשכנזי - הרב החדש של כפר חב"ד
הכירו את הרב החדש של כפר חב
הרב מאיר אשכנזי שליט"א, רבו של כפר-חב"ד (צילום: מאיר דהן, COL)

משה בן-חיים

הרב מאיר אשכנזי נולד בי"ט כסלו תש"ל לרבו של כפר חב"ד הרב מרדכי שמואל אשכנזי ולאימו הרבנית סימה, ונקרא על שם זקנו, הרב מאיר אשכנזי רבה של שנחאי שבסין, ומגדולי החסידים של אדמו"ר הרש"ב, אדמו"ר הריי"צ והרבי. הרב מאיר אשכנזי (כ"ה כסלו תרנ"ב - כ"ו אב תשי"ד) שימש במשך כעשרים שנים ברבנות בשנחאי. היה 'איש מסירות נפש' וחסיד מופלג. כ"ק אדמו"ר הריי"צ אמר עליו: "א ליכטיגע צורה, א צורה וואס לייכט" [= צורה מאירה, צורה 'דולקת'].

ילדותו

את שנות ילדותו עשה בכפר חב"ד, והחל לימודיו בחיידר בשנה השנייה בה נפתח "אהלי תורה – חיידר אידיש".

על הימים הללו בהם למדו יחד על ספסל הלימודים עוד כשחיידר אידיש היה במבנים הטרומיים הזמניים (ברחבה בין ביהכנ"ס בית מנחם לישיבה המרכזית בכפר)  - מספר למערכת
COL, תושב הכפר:

"בחיידר תמיד היה במקומות הראשונים בלימוד. היה מתמיד ותלמיד מצטיין", הוא נזכר. "בשנת תשמ"א כשנסע לרבי עם אביו הרב, והתקבל ליחידות אצל הרבי, כל הכפר התרגש". "אז, זה היה נדיר בכלל שילד נוסע לרבי, ובפרט שהרבי בחן אותו ביחידות על מה שלמד בחיידר, זה היה מאורע נדיר. אני זוכר את ההתרגשות של כולם אז", הוא מתאר.


בשיחה עם הגאון החסיד הרב מאיר גרוזמן מראשי הישיבה המרכזית, השבוע

עוד הוא מספר שהרב מאיר אשכנזי היה בכיתה הראשונה שפתחה את המתיבתא בלוד, והיה מהמצטיינים. "היתה לו התמדה גדולה, למד דפים שלמים בע"פ, וגם היה עם מידות טובות".

היווה דוגמא לאחיו הקטנים יותר

אחד ממתפללי "בית מנחם", נזכר בתפילות בהם היה מגיע הרב מאיר יבדלח"ט עם אביו הרב ע"ה, בלילי שבתות. "הרב היה נוהג (בשנות הממי"ם בעיקר) להתפלל ב"בית מנחם" בלילות שבת. הרב מאיר, שהוא הגדול בבנים, היווה דוגמא לתפילה בכוונה, ורצינות. היה ניכר שכל הילדים - מהקטן ביותר ועד הגדולים - רואים בו דוגמא", הוא נזכר. "הרצינות, התפילה בכוונה, הותירו רושם".

אחרי לימדיו ב"חיידר אידיש" בכפר חב"ד, המשיך את לימודיו בישיבות חב"ד בלוד, בבית הר"מ בקרית מלאכי ואחר כך בישיבה המרכזית תומכי תמימים בכפר חב"ד.

מספר הרב שגיא הר שפר שליח חב"ד בנס ציונה, וחברו לספסל הלימודים: "אני זוכר את הרב מאיר בתור משקיען גדול בלימוד. עוד בלוד כשנכנסנו לישיבה, הוא היה מאוד נחוש להבין סוגיות, גם הקשות שבהן.

,הוא היה יושב ימים כלילות כדי להבין ולהגיע ל'אמיתה של תורה'. היתה מאוד חשובה לו האמת, ועל כך לא התפשר, והתייגע על זה. הוא היה נחוש ללמוד ולהצליח, והיה שוקד על התורה ועל העבודה.

הרב הר שפר נזכר בימים ההם: "אני זוכר את הלילות", מספר הרב שפר, "שבהם הרב מאיר היה הולך אחרי כיבוי אורות בישיבה לבית הכנסת של שיכון חב"ד, כדי ללמוד ולהבין את הסוגיות על בוריין", הוא מספר.

'חיים קשים' לרמי"ם

עוד מספרים חבריו לספסל הלימודים, שהת' מאיר, עשה "חיים קשים" לרמי"ם דאז. אחד מהם מספר מקרה יוצא דופן, המלמד במשהו על 'עקשנותו' של הת' מאיר להגיע 'לאמיתה של תורה': "אחד הרמי"ם הוותיקים בשיעור ב' בלוד, לימד סוגיה מסויימת בגמרא. הת' מאיר, התעקש להבין יותר את הסוגיה, והדבר הפריע לאותו ר"מ, עד שהוציא את הת' מאיר מהשיעור..."

הרב שמשון טל, היום שליח חב"ד בהוד השרון, מספר על התקופה בה למד עם הרב מאיר בחברותא בישיבה ב'נחלה':

"אני לא למדתי לפני כן בחב"ד", מספר הרב טל. הגעתי לישיבה בלוד, שם למדתי שנתיים וחצי עם הרב מאיר, משם המשכנו לישיבה ב'נחלה' למשך כשנה וחצי עד הישיבה גדולה. באותה תקופה הת' מאיר הציע לי ללמוד יחד כל יום על חשבון ארוחת ערב – שיחה של הרבי. גם נלמד שיחה, ואגב כך אני אלמד אידיש.


השר לנדאו מנחם את הרב החדש, השבוע

"היתה חשיבות גדולה לדעת אידיש, בפרט שאז היתה התקופה של ה'שידורים' מהתוועדויות של הרבי. וכך למדנו במשך התקופה את חלקי 'ליקוטי שיחות' באידיש מחלק טו' עד חלק יט', בכל פרשה היו חמש שיחות, כל יום שיחה אחת", מספר הרב טל. "מאיר לקח אותי כ'פרוייקט' שלו, ויש לי זכרונות נעימים מאז ועד היום", הוא מספר בערגה.

'קבוצה'

בשנת תשמ"ט נסע ללמוד בישיבת תומכי תמימים המרכזית ב-770 במסגרת שנת ה'קבוצה'.

חבריו מספרים על משמעת עצמית גבוהה שהיתה לו. מספר אחד מהם: "בקבוצה, צריך הרבה משמעת עצמית. ובפרט בתשנ"ט, שאז היו הרבה שינויים במגורי תלמידי ה'קבוצה'. היתה לו משמעת עצמית גבוהה, כל רגע שהיית נכנס לזאל ב"חבבי תורה" (בתשמ"ט למדו שם) היית רואה אותו יושב ולומד. וזה כמובן אם לא היתה התוועדות או משהו עם הרבי."

לימודי רבנות

עם סיום השנה החל לעסוק בלימודי רבנות, והוסמך להוראה מטעם מחלקת הבחינות 'היכל שלמה' הפועלת מטעם הרבנות הראשית לישראל, וכן על ידי רבני חב"ד.

כאשר התמוטט השלטון הקומוניסטי ונפתחו שערי ברית המועצות בחודש שבט תשנ"א, נסע יחד עם קבוצה של תלמידי ישיבת תומכי תמימים ב-770 בשליחות הרבי, למסע לחיזוק היהדות בערי ברית המועצות, ושהה בעיר חרסון בשליחות הרבי מספר חודשים.

בשנת תשנ"ב נישא לרעייתו חנה, בתו של הרב דוד מאיר דרוקמן שליט"א רב העיר קרית מוצקין, ולאחר חתונתו הצטרף לצוות החינוכי של ישיבת חסידי חב"ד ליובאוויטש צפת העומדת בראשות דודו הרב יוסף יצחק וילשאנסקי וקבע את מגוריו בעיר.

השקיע בהכנת כל שיעור, אכפתי לכל תלמיד


תלמידו לשעבר סיפר
על זכרונותיו מהימים בהם למד בישיבה אצל הרב מאיר אשכנזי: "היינו אוהבים לשמוע את שיעוריו של הרב מאיר, היה ניכר שהשקיע מאוד בהכנת השיעורים. היה יסודי מאוד, עד היום אני זוכר את השיעורים הנפלאים שלו", הוא מספר".  


עובר אצל הרבי ב'חלוקת דולרים'

אברך אחר, סיפר והפליג בשבחיו של הרב מאיר אשכנזי כר"מ בישיבה, ובין היתר גם סיפר על ההתעניינות האישית שלו בכל תלמיד ותלמיד, ועל האכפתיות שלו.

במשך עשרים שנה כיהן הרב מאיר כר"מ בישיבה, ובהצלחה גדולה. לאחר פטירתו הפתאומית של אביו הרב המרא דאתרא של כפר חב"ד הגרמ"ש אשכנזי זצ"ל, בכ"ג טבת תשע"ה, מונה על ידי בית דין רבני חב"ד ועד כפר חב"ד וגבאי בית הכנסת בכפר חב"ד כממלא מקומו של אביו. ההכרזה על כך נעשתה למחרת כ"ד טבת, בהלוויה של אביו זצ"ל.

הרב רצה שבנו מאיר ימשיך את דרכו

כשרבה של חולון הרב יוחנן גוראריה שליט"א קרא בהתרגשות עצומה את החלטתם של בי"ד רבני חב"ד וועד כפר חב"ד, למנות את הרב מאיר יבדלח"ט כממלא מקום אביו, הרב גוראריה הזכיר בהחלטה שהמינוי הוא 'כרצון הרב'.

מכר המשפחה, אומר כי הרב אמר שרצונו שבנו מאיר שיחי' ימלא את מקומו, כשלושה שבועות לפני הסתלקותו הפתאומית לשמי רום (באחריות המספר).

משפחתו של הרב מאיר שיחי':

אחיו, הרב חיים אליעזר אשכנזי - ר"מ בישיבת תומכי תמימים מונטריאול ומ"צ בקהילת חב"ד המקומית.
אחיו, הרב עזריאל זליג אשכנזי - שליח ורב העיר יקטרינבורג, רוסיה.
אחיו, הרב מנחם מענדל אשכנזי - עורך "ביאורים בתורת רבינו", כפר חב"ד.
אחיו, הרב שניאור זלמן אשכנזי - שליח, ורב בית הכנסת המרכזי ראשון לציון.
אחיו, הרב שלום דובער אשכנזי - עורך מאמרי אביו וראש כולל בנתניה.
אחיו, הרב יוסף אשכנזי - עורך סדרת "אוצר החסידים", קרית-מלאכי.
אחיו, הרב ישראל אשכנזי - משפיע בתומכי תמימים חולון.
אחיו, הרב יהודה לייב אשכנזי.
גיסו, הרב אליעזר יעקב ברוד - רב היישוב כרמי יוסף.
גיסו, הרב יוסף יצחק קפלן - רב ושליח ביישוב סתריה.
גיסו, הרב לימא וילהלם - ראש ישיבת תומכי תמימים דטרויט.

מערכת
COL מצטרפת לברכות, ומאחלת לרב מאיר אשכנזי שליט"א שיאריך ימים על ממלכתו עד ביאת גואל צדק. 

הוסף תגובה
0 תגובות
נצפה באתר
עוד באתר
 
העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.