מערכת COL | יום ז' טבת ה׳תשע״ה 29.12.2014

התגלית המדהימה של השופט האמריקאי ● הרב זושא וולף

התגלית המדהימה של השופט האמריקאי שמסיבה עלומה לא נבחר להוביל את משפט הספרים, הווארט המיוחד ששמעתי בין מדפי הספרים ומה צריך לדעת לפני שקונים ספר ● הרב זושא וולף, עורך הספר 'הוצאת ספרים קה"ת', במאמר מיוחד בעקבות ה' טבת ● "אין ספק כי ההתעוררות הנרחבת בקהילות אנ"ש השנה, במידה רבה פרי עידודם של "ועד אור וחום ההתקשרות" נשא פרי. המונים-המונים התעוררו לציין את יום הבהיר ה' טבת בחיות וברעננות מחודשת, והדבר ניכר היטב בשיא של מספרי הפוקדים את חנות הוצאת הספרים קה"ת, כמצוות היום"  חוגגים עם הספרים
התגלית המדהימה של השופט האמריקאי ● הרב זושא וולף
כותב השורות (צילום: י. בלינקו) על רקע חג הספרים בקה"ת (צילומים: שמוליק סופר)
הרב זושא וולף

מוצאי שבת קודש פרשת ויגש, ה' טבת ה'תשע"ה, לאחר חצות לילה. במרכז הוצאת הספרים החב"דית קה"ת, השוכנת למלוא קומת המרתף של בית אגודת חסידי חב"ד 770 בארץ-הקודש, נדמה כי שעת צהריים סואנת עתה.

כבר כאשר באים לרחבת הבניין, ניכר כי העומס במקום אינו שגרתי גם לימי ה' טבת "דידן נצח" בשנים קודמות. בשעת חצות הלילה של מוצאי שבת הייתה רחבת הבניין עמוסה לעייפה ברכבים, ובחנות הספרים עצמה – דוחק והמולה בלתי שגרתיים בעליל.

מאות איש, אנשים נשים וגם טף, רובם חסידי חב"ד אך ישנם גם רבים שאינם כאלה, מחסידי פולין ועד כאלה שחזותם מעידה עליהם ששבת ה' טבת לא עברה עליהם בהתוועדות חסידית, מתושבי כפר חב"ד וגם מערים רחוקות בצפון ובדרום הארץ, מפלסים דרכיהם בין המעברים הצפופים מאדם ומערימות ספרים, מעיינים בהיצע הבלתי נתפס של ספרי החסידות העומדים למכירה. בליל של שפות נשמע בחלל החנות, דוברי לשון הקודש, רוסית, אנגלית וצרפתית. וכאשר ידיהם עמוסות לעייפה מספרים, הם ממתינים שעה ארוכה בסבלנות עד שיגיעו אל קופת המכירה.

ניסיוני להחליף מילה קצרה עם מנהלי הוצאת הספרים, אבי מורי הרה"ח הרב מנחם וולף, ואתו עמו הרה"ח הרב יהושע סגל, נתקל בקושי עקב הלחץ והדוחק הבלתי פוסק.

אולם גם ללא נתונים רשמיים, ניכר לכל מי שביקר בהוצאת הספרים הלילה, כי "חג הספרים", החג של ה"דור השביעי" אותו תיקן הרבי בעצמו, הולך ומתרחב, הולך ומתפשט. אין ספק כי ההתעוררות הנרחבת בקהילות אנ"ש השנה, במידה רבה פרי עידודם של "ועד אור וחום ההתקשרות" נשא פרי. המונים המונים התעוררו לציין את יום הבהיר ה' טבת בחיות וברעננות מחודשת, והדבר ניכר היטב בשיא של מספרי הפוקדים את חנות הוצאת הספרים קה"ת, כמצוות היום.

ההמתנה ליד עמדת המכירה מנוצלת לחילופי דברים עם אחדים מן הפוקדים את החנות, והשיחה הקצרה הופכת להתוועדות חסידים מאולתרת.

אני פוגש בידידי הרה"ח הרב זאב דוב הלפרין, משגיח ישיבת "תומכי תמימים" באלעד, ואיש תבונות ודעת. ידיו עמוסות לעייפה בספרי חסידות עיוניים מתורת רבותינו נשיאינו, והוא מזכה אותי ב'הרגש' חסידי רב ערך מעניינו של יום.

"קריאתו של הרבי לתעל את הנצחון במשפט הספרים ברכישת ספרים עד ל"בית מלא ספרים" טומנת בחובה רעיון נפלא. הלא הראשון שהשתמש בביטוי "בית מלא ספרים" היה לא אחר מאשר קורח, כאשר בא לחלוק על נשיאותו של משה רבינו. וכדברי המדרש רבה "ויקח קורח . . קפץ קורח ואמר למשה . . בית מלא ספרים מהו שיהא פטור מן המזוזה? אמר לו: חייב במזוזה. אמר לו: דברים אלו לא נצטוית עליהן ומלבך אתה בודאן"... והנה עם אותו ביטוי עצמו שהיווה בסיס להתנגדות לנשיאותו של נשיא הדור הראשון, משתמש הרבי כביטוי הניצחון על ההתנגדות לנשיאותו של משה שבדור!"...

בין מעברי הספרים בחנות קה"ת אני פוגש ידיד וותיק נוסף, הרה"ח הרב שמעון לסקר, מהשלוחים בבריסל. לאחר דרישת שלום הדדית, הוא מגלה את אזני – ומזכה את הקוראים – בגילוי מרעיש ורב ערך מעניינו של ה' טבת.

לפני כעשרים שנה, זמן קצר לאחר ג' בתמוז, התארח אצל הרב לסקר שופט אמריקאי, שהגיע לבריסל להשתתף בפורום משפטי כלשהי. השופט, יהודי שומר שבת, בוגר ה'ישיבה יוניברסיטי', אותו הרב לסקר זוכר רק בשמו הפרטי, סטנלי, התארח לסעודת ליל שבת אצל הרב לסקר.

במהלך הסעודה שוחח עמו הרב לסקר בענייני יהדות, והדברים התגלגלו לדיון אודות עיקרון ה'בחירה חופשית'. הרב לסקר מצידו הרחיב בדברים לאור השקפת היהדות והחסידות בנושא, והוא הוסיף וציין אודות מה שהרבי התבטא בתקופת משפט הספרים על כך שהשופט במשפט, צ'רלס סיפטון, היה גוי, שאין לו בחירה חופשית, ולכן כפי שייקבע בשמים לתוצאות המשפט, כך יפסוק גם השופט הגוי.

כאשר השופט אורחו של הרב לסקר שמע את הדברים, הוא התרגש כולו. אני עצמי, סיפר השופט לרב לסקר, כיהנתי באותה תקופה כשופט פדרלי במנהטן. כאשר "משפט הספרים" היה אמור להיפתח, חפצתי מאוד להיות השופט שיוביל את התיק המשפטי הזה, בגלל ההיבט הציבורי והחשיפה הגדולה שהייתה למשפט זה, מה שהיה יכול לתרום רבות לקריירה שלי. השתדלתי בדבר אצל הממונים, ואכן סיכויי היו טובים מאוד להיות השופט במשפט זה.

אולם, מסיבה בלתי מובנת לי עד היום, ברגע האחרון נודעתי כי לא אהיה השופט בתביעה זו, אלא עמיתי המוערך צ'רלס סיפטון. עד היום לא הבנתי כיצד ומדוע אירע הדבר, כאילו יד נעלמה משכה בחוטים והסירה את מועמדותי; אולם כאשר אני שומע ממך, מכובדי הרב לסקר, כי רצונו של הרבי היה כי שופט שאינו יהודי ושאין לו בחירה חופשית יהיה השופט ב"משפט הספרים", אני מבין היטב מדוע לא מוניתי לכך. ויתירה מזו, כיוון שהרבי לא רצה שיהודי יהיה השופט – אני שמח כעת שלא הייתי לבסוף השופט ב"משפט הספרים" המפורסם"...

בתוך הקהל הרב מתהלך לו בצנעה אופיינית גם הר' בנציון (בנצי) שיינברגר, המדפיס החב"די הוותיק והנמרץ. חלק מהקונים אינם מכירים אותו, אולם הם חבים לו תודה על שבזכות פעלו נדפסים מידי שנה עשרות מספרי רבותינו נשיאינו.

השנה, אומר לי ר' בנצי בחיוך, כמות הספרים שהודפסו לקראת ה' טבת גדלה באופן דרמטי, מספרי חסידות עיוניים ועד לסיפורי חסידים וסיפורי ילדים וספרים מצויירים. כל מכון הוצאה לאור ערך קטלוג ספרים משלו, עד שכמעט ניתן היה לממש את ההוראה ל"בית מלא ספרים" בה' טבת רק מהקטלוגים שיצאו לאור...

ואכן, זוהי נקודה חשובה שמן העניין להבהיר אותה בצאתנו מ"חג הספרים":
בשיחות הקודש שהרבי אמר בתחילת תקופת משפט הספרים, בחודש תמוז תשמ"ה, באותן השיחות בהן הרבי הגדיר מחדש את הקשר שבין הרבי והחסידים, בכך ש"זרעו בחיים" אזי "הוא בחיים", הרבי הבהיר כי חיי הצדיק הם חיים רוחניים בלבד, חיים של אמונה יראה ואהבה. ומקור החיים הרוחניים הללו הם ספרי החסידות של הצדיק, של נשיא הדור. "ספריו של הרבי הריי"צ, הם חייו של הרבי בעצמו, וגניבת הספרים פוגעת חלילה בחייו של הנשיא", הבהיר הרבי באותן שיחות מאויימות.

הנצחון במשפט הספרים, היווה את הנצחון על הקטרוג אודות נשיאותו של הרבי עצמו, וה'בכן' לנצחון זה, כפי שהרבי הבהיר בשיחה מה' טבת תשמ"ח, הוא על ידי רכישת ספרי חסידות, דידן – דהספרים – נצח".

הווי אומר, רכישת הספרים ב"חג הספרים" הנה לכל לראש בספרים אשר הם חיי הצדיק, ספרי החסידות שלו, ספרי המאמרים והשיחות שלו, אשר על ידם "זרעו בחיים", ובמילא "הוא בחיים".

אמנם לקראת חג הספרים הופיעו שורה ארוכה של ספרים, בהם סיפורי חסידים וספרי ילדים (וגם ספרים מצויירים) איכותיים וחינוכיים המומלצים לכל בית חסידי, אולם לכל לראש – ועיקר מצוות וחובת רכישת הספרים ביום זה – הנה בספרי תורתם של רבותינו נשיאינו, אשר בהם חייהם: ספרי המאמרים, ספרי השיחות, וספרי אגרות הקודש שלהם. וכל השאר – כתוספת מבורכת. תוספת ולא עיקר.

ביוצאי את מרכז קה"ת לאחר חצות הלילה, פניתי אל היכל הישיבה המרכזית ליטול חלק בהתוועדות שהתקיימה במקום לרגל היום. כעבור שעה, בדרכי לביתי, עברתי שוב דרך הוצאת הספרים, ודימיתי כי בשעה כזו החנות תהיה לקראת סגירה, אולם לא כך.

מחוגי השעון מראים על השעה אחת ושלושים לפנות בוקר – והחנות עדיין הומה אדם.
אכן, ה' טבת תשע"ה – "נאך שטארקער, נאך מער לעבעדיקער, נאך מער אקטיוו" ---
הוסף תגובה
0 תגובות
נצפה באתר
עוד באתר
 
העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.