מערכת COL | יום ג' טבת ה׳תשע״ה 25.12.2014

פורץ-הדרך שמפיץ את תורת הרבי בעולם הישיבות ● מיוחד

בשבת הקרובה חל יום הבהיר ה' טבת, "דידן נצח". המשפט שנאמר ע"י הרבנית הצדקנית חיה מושקא ע"ה כי "הרבי והספרים שייכים לחסידים" ונחרט בתולדות ימי חסידות חב"ד, מלמד גם על מהותו של היום הנעלה ● בראיון מקיף ומיוחד ל-COL, מספר הרב מאיר אליטוב, מחבר הספר "משנתו של הרבי מליובאוויטש", על ספריו פורצי הדרך בהבנת תורתו של הרבי והפצתו לחוגים רחבים, על התגובות בציבור הליטאי והחסידי שנחשף לתורתו ודרכו של הרבי, וגם: מה דידן נצח אומר לכל חסיד? ● מרתק  דידן דהספרים - נצח
פורץ-הדרך שמפיץ את תורת הרבי בעולם הישיבות ● מיוחד
למעלה: עם האדמו"ר מצאנז. למטה: עם הרב פוברסקי והרב קנייבסקי

משה בן חיים

ראשי ישיבה מכל המגזרים, רבים מהם מהציבור הליטאי, מכירים את הרב מאיר אליטוב וגם באמצעותו - את תורתו של הרבי. הרב אליטוב דואג להיפגש עמם ולשלוח להם בקביעות שיחות ומאמרים של הרבי, ולחלק מהם גם "מיתוסים" שונים מתנפצים.
הרב אליטוב חיבר את הספר "משנתו של הרבי מליובאוויטש", המבאר את דרך הלימוד המיוחדת של הרבי. "הרבי פורץ דרך בכל תחום. בהלכה ובאגדה, בגמרא ובירושלמי, ברש"י על החומש וברמב"ם ובכל אחד מהם יש לרבי שיטת לימוד ייחודית. השיחות של הרבי הם מופלאות ממש. וזה לא ידוע בכלל בקהלים רחבים", אומר הרב אליטוב.

איך התחלת להוציא לאור ספרים, מה היה הרקע לזה?

"תחושה עמוקה שהתורה של הרבי לא מגיעה למספיק קהלים. הציבור התורני יודע ושמע בוודאי על חסידות. אבל על שיטת הלימוד ב'נגלה' של הרבי, לא שמע כלום. לפני כשמונה שנים התחלתי להוציא לאור את ה'הדרנים' ללומדי הדף היומי, דבר שהתקבל בהתלהבות בציבור הלומדים.

"כשהגעתי לחוברת העשירית 'בבא קמא' גילית דבר מדהים ב'הדרן' של הרבי. הנקודה הייתה סתירה בין הברייתא לתוספתא, והרבי הסביר זאת בצורה מסוימת, ואני טוען שזה מבאר את כל המסכת, 'הכל הולך אחר החיתום'. היסוד שהרבי הביא שם,  הוכחתי שזה מבאר את כל המסכת. זה יצא לפני חמש שנים ואף תלמיד וותיק או ראש ישיבה לא הצליחו לפרוך את היסוד החדש הזה שלא היה ידוע בעולם בישיבות. ובע"ה יהיו מסכתות נוספות על הבסיס הזה".


הרב קנייבסקי מעיין בספר ההדרנים של הרבי (ארכיון)

למה בחרת דווקא בספריך את הנושאים "הכבדים"?

"איני חושב שהדרן של הרבי יותר 'כבד' מהמשך תרס"ו ויש בהחלט עוד המון מה לפעול בתחום תורת הנגלה של הרבי. עוסקים המון בתורת החסידות, ודרך הלימוד של הרבי, הרבי פורץ דרך בכל תחום. בנגלה - שיטת לימוד ייחודית. בחומש עם פירוש רש"י - השיחות של הרבי הם מופלאות ממש. ברמב"ם, במדרשים, באגדה, בהלכה - בכל תחום יש לרבי שיטה ייחודית וזה לא ידוע בכלל בקהלים רחבים.

"בחורים בישיבות ליטאיות לא שמעו מעולם, וכשהם שומעים, נפקחות להם העיניים. כשאני נפגש עם ראשי ישיבות ליטאיות, הם רוצים לשמוע קודם 'נגלה'. אומר לך רק: רוב מוחלט של בחורי הישיבות והאברכים הליטאיים בזמננו הם בגדר
'קרקפתא דלא ידעינא מתורת רבינו'"...

מה התגובות במגזרים השונים לספריך?

"הרוב המוחלט אוהב מאוד את הספר 'משנתו של הרבי מליובאוויטש' והתגובות מדהימות ממש. בפרט עכשיו, אחרי מבצע החלוקה הגדול של מאות ספרים בכל אחת מהערים החרדיות בארץ - אנשים מתקשרים בלי סוף ורוצים לדבר אתי על השיחה הזאת או על האחרת.  

"
הספר מציג את  מאפייני שיטת הלימוד של הרבי. בכל פרק יש מאפיין אחר שבדרך כלל הלומדים אינם שמים לבם אליהם, כמו למשל, הרבי הנחיל דברים שהתנחלו בלבבות 'שלא מדעתם'. אחד מהם זה האמונה בקדושת התורה. שהרבי התייחס בכזו רצינות לכל מילה של חז"ל, שהלומד מקבל יראת כבוד ויוקר לתורה.

"או בתכונה המיוחדת של הבאת מדרשי חז"ל אל תוך אדני ההלכה  לדוגמא השיחה על פסח שני שהרבי "מתעקש" להתאים את האמרה של הרבי הקודם 'אין דבר אבוד' עם ההלכה שפסח שני הוא 'רגל' בפני עצמו. תכונה זו קשורה בראייתו המיוחדת של הרבי את ההלכה שהיא מציאות וטבע העולם ואם הבאנו עניין כל שהוא לתחום ההלכה הרי שהוא הופך למציאות גמורה. 

"עוד דוגמא:
ב'הדרן' למסכת יומא  הדן באמרת חז"ל 'זדונות נעשו כזכויות', הרבי מחפש ומנסה למצוא סימוכין לעניין זה משבע מקורות הלכתיים וודחה את כולם עד שלבסוף מוצא את הדוגמא בהלכה ל'זדונות נעשו לו כזכויות' כי אז הופך מאמר זה למציאות וטבע העולם.

"זה מעיד על היחס המיוחד של הרבי להלכה. הרבי רצה ש'זדונות נהפכו לזכויות' - יהיה להלכה. מתוך תלמודו אתה רואה אישיותו.

"או לגבי הסכמי השלום עם מצרים בזמנו, שהרבי חזר ע"כ שכתוב בשו"ע בהלכות שבת בסימן שכ"ט, וכך צריך בדיוק לנהוג, ולא לסטות ימין או שמאל! שההלכה זה המציאות של העולם ומי שנגד ההלכה הוא נגד העולם!".

איך צריך ללמוד את תורתו של הרבי?

"זו נקודה חשובה. הרבי אומר בשיחה שמי שמתמסר ללימוד, מחדש בו דברים עמוקים מאוד. אני אוחז שאת התורה של הרבי, צריך לא רק ללמוד, אלא גם לחדש בה וזהו עניין הבא ממילא כשמשהו משקיע עצמו ומתמסר כל כולו ללמוד תורתו, הרי שהחידוש שיחדש הוא דבר וודאי.

"הרבי נתן לנו שיטת לימוד ודרך הסתכלות ואנו צריכים להשתמש בה לכל התורה כולה. בעניין זה שמחתי לראות ביריד הספרים האחרון את ספרו החדש של הרב יחזקאל סופר שליט"א שלקח את שיטת הלימוד של הרבי ברש"י  וביאר על פיה עוד ועוד דיברים המתחילים שהרבי לא ביאר".

הרב מאיר אליטוב, קיבל הסכמה מהרב מרדכי אליהו על "דעתן עלך בבא קמא", וזה הספר האחרון שהרב מרדכי אליהו זצ"ל החזיק בידו. בספרו גם מופיע על היחידות השמימית של הרב מרדכי אליהו אצל הרבי.

מספר הרב מאיר אליטוב: "בו' חשוון תשנ"ב, ביחידות של הרב מרדכי אליהו עם הרבי, הם שוחחו בכל רבדי התורה. ש"ס, גמרות, רמב"ם, בכל התורה כולה. בסוף הרבי ביקש מהרב אליהו לכנס בי"ד שיפסקו שמשיח צריך לבוא. מה שהוכחתי בספרי היה, שבפועל התנהל שם דיון שמימי שהוא לא פחות מאשר דין תורה על הגאולה. הרב אליהו רצה את הגאולה, אבל הרבי ביקש מהרב אליהו להיות דיין, וכל הדיון הוא ברמזים. קושיא ותירוץ קושיא ותירוץ. בסוף הרב אליהו מסכים… הם קופצים מגמרות לגמרות, מבלי שאף ספר פתוח לפניהם!".


הגר"מ אליהו זצ"ל עם הרבי (ארכיון)

"הייתה לי הכרות אם הרב אליהו גם את החוברות שהוצאתי, וגם 'דעתן עלך בבא קמא'. הלכתי לשאול אותו, והרב היה אז בשנתו האחרונה בעלמא הדין, כבר מאוד חולה. אגב הרב אליהו נפטר בשעה שגמרתי לכתוב את הספר! טיוטת ספרי הייתה הספר האחרון שהחזיק בידיו. את זה סיפר לי הרב סויסה, מזכירו האישי של הרב".

"אמן ההסתרה של עצמו"

מוסיף הרב אליטוב: "בהקדמה, כתבתי שהוא 'אמן ההסתרה העצמית'. היה איש של רוח הקודש כפשוטו ממש. ראיתי אצלו ניסים ונפלאות ממש. הערצה שלו לרבי היתה מופלאה. בספר 'דורש טוב לעמו', מובאים הדברים שאמר אחרי ג' תמוז על הרבי. הרב אמר: 'הכרתי גדולי תורה רבים, בדור הזה ובדור הקודם. אדם ששולט בכל התורה באופן של 'מפליא לעשות' לא היה כמוהו בדור הזה ולא בדור הקודם'. ועוד אמר שם: 'שמי שלומד שיחה של הרבי ולא מרגיש התעלות מיוחדת צריך לטבול פעם נוספת במקווה…'

"כשמסבירים לבן תורה דבר חידוש בתורה שהוא לומד, וכשאתה מראה לו שיש לרבי חידושים עצומים שהוא לא חלם עליהם, אתה כובש את ליבו בחמש דקות..."

סערת הכתבה ב'כפר חב"ד'

מה התגובות שקיבלת בעקבות הכתבה עם ראש ישיבת פוניבז' הרב פוברסקי שליט"א בשבועון 'כפר חב"ד'?

"הפגישה הראתה לי עד כמה אפשר וצריך להפיץ את תורת ה'נגלה' של הרבי. אני נפגש יום יום עם ראשי ישיבה אחרים, ישיבות גדולות וישיבות קטנות. הפתיחות שלהם לכל דבר של לימוד היא עצומה, וכשהם שומעים את דרך הלימוד של הרבי, הם בהתפעלות עצומה. לפני כשמונה חודשים פגשתי תלמיד חכם ליטאי מלייקווד שהתבטא באזני  ש'לא רוצה לדרוך בבית כנסת חב"ד'.

"לאחר פגישה של שעתיים וחצי חיבק אותי, ואמר: 'זאת הדרך לקרב את קראון הייטס ללייקווד'. אחרי חודש קיבלתי ממנו בדואר צ'ק, עם מכתב בקשה ממנו לפרסם את תורת הרבי, ועוד כתב: 'אני רואה בזה  מהלך של כפרה על הלשה"ר ששמעתי ודברתי על הרבי'.

"זכורני שכמה חודשים אחרי צאת הספר לאור התקשר אלי נכד של רב ליטאי חשוב שהיה רבה של שכונת שערי חסד בירושלים וסיפר לי שהספר הזדמן אצלו למשך שבוע וכך אמר : "אני חש צורך לקחת גמ"ח, לקנות כרטיס טיסה לארה"ב וללכת לבקש סליחה מהרבי".

"דידן נצח" של הספרים. מה זה אומר לכל חסיד?

"אנחנו ראינו את היוקר של הרבי לספרים של רבותינו נשיאינו ולא צריך לחפש הסברים שמימיים הסיבה היא פשוטה שהרי 'אנא נפשית כתבית יהבית' והרבי ראה את הרביים עצמם כמי שמונחים בתוך הספרים. כשבחור מחזיק ספר של הרבי  הוא צריך להרגיש הנה הרבי! תלמד שיחה או מאמר של הרבי והרבי יהיה אצלך בראש. זה דוגמא אישית. ככה צריך להתייחס, כמו שהרבי התייחס לספרים, צריכים לדעת שהרבי נמצא בספרים, זה הפשט של "אנא נפשית כתבית יהוית".

ויהי רצון שנזכה במהרה ל"דין נצח" השלם, בגאולה האמיתית והשלימה בקרוב ממש.

את ספריו של הרב מאיר אליטוב אפשר להשיג בהוצאת הספרים קה"ת, או בהיכל מנחם.

הוסף תגובה
0 תגובות
נצפה באתר
עוד באתר
 
העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.