מערכת COL | יום כ"ז כסלו ה׳תשס״ה 10.12.2004

בירורי הלכה ומנהג: ברכת שהחיינו בליל ב' דחנוכה

שאלה: יהודי קנה מנורת חנוכה חדשה יקרה ויפה לפני ליל שני דחנוכה ורוצה להשתמש בה בפעם הראשונה בלילה השני של חנוכה ולברך אז "שהחיינו" בעת ההדלקה, האם רשאי לעשות כן, או לא ? מאת הרב יוחנן גוראריה, רבה הראשי של חולון, וחבר בי"ד רבני חב"ד בארה"ק התשובה - ב'כתבה מלאה'.
בירורי הלכה ומנהג: ברכת שהחיינו בליל ב' דחנוכה
תשובה: לכאורה רשאי לברך שהחיינו, שכן מצינו מעשה רב מאחד מגדולי קמאי, הוא המהרש"ל [=רבי שלמה לוריא] ז"ל, שנהג כן. עדות לזה הובאה על ידי תלמידו בספר מטה משה (סי' תתקפט), וז"ל: "ואני כשהייתי שואב מים ממעייני הישועה ממקור מים חיים הנובעים מים של שלמה מורי הגאון [=המהרש"ל] ז"ל, ראיתי שקנה לו שרגות קטנות של כסף, ובליל שני [דחנוכה] התחיל להדליק ובירך להדליק ושעשה ניסים ושהחיינו". ולכאורה מפורש יוצא מעובדא זו של המהרש"ל שמותר לברך שהחיינו על מנורה חדשה בעת הדלקת נר ב' דחנוכה. ולעניין טעמו של המהרש"ל בהנהגה זו, כתב שם להלן במטה משה: "וטעמו כדאיתא בברכות (נד, א במשנה) בנה בית חדש וקנה כלים חדשים מברך שהחיינו. אף שהרא"ש ובנו הטור כתבו דבשעת קנין יש לברך אף על פי שלא נשתמש בה עדיין, מכל מקום הי' ניחא ליה להסדיר ברכת שהחיינו עם אלו שתי ברכות כמו שמסדרין שהחיינו דלולב עם ברכת נטילה, ושהחיינו דסוכה עם קידוש היום, וכמו שמסדרים ברכת על נטילת ידים עם שאר הברכות בבית הכנסת כאשר הנהיג הוא ז"ל". וראה באליה רבה (סי' תרעג ס"ק טו). והנה הפרי מגדים (סי' תרעג, א"א ס"ק יב) אחרי שהביא העובדא הנ"ל של המהרש"ל שבירך שהחיינו בליל ב' דחנוכה בעת הדלקת הנר, כתב: "בגמרא [שבת כג, א] ממעט זמן, דלא תימא בכ"ה – נס נצחון, וכ"ו – נס דשמן, ואם כן יש ב' שהחיינו". ובספר חידושי מהרצ"א (על הלכות חנוכה, מהגה"ק מדינוב, מהדורת תשס"ב, עמ' קנה) כתב: "עובדא דמהרש"ל שהשתדל להביא את עצמו לידי חיוב שהחיינו גם בליל ב', ונסתפק הפרמ"ג אנן מהו למיעבד הכי. ונראה לי, דלהנך תירוצים דביום ראשון הנס משונה מנס הימים אחרים, מהראוי להשתדל להביא עצמו לידי חיוב שהחיינו בליל ב' לפי שבו התחיל הנס החדש דנרות. משאין כן להנך תירוצים דגם ביום הראשון היתה נס ההדלקה אין צריך להשתדל". ומכל מקום, מסיים הפרמ"ג הנ"ל: "אנן קיימא לן דאין מברך שהחיינו בליל ב', רק מהרש"ל ז"ל עשה כן לחיבוב מצוה, וסדרן ג' ברכות אנרות בליל ב', ושהחיינו אכלים חדשים. ומכל מקום צריך עיון אם יש לנו לעשות כן, דלא מחזי כיוהרא, ושאני אדוננו רש"ל ז"ל. ועוד, דהרואה יאמר דמברך זמן בליל ב'". ויש להעיר עוד ממה שכתב אדה"ז בשולחנו (סדר ברכת הנהנין פרק יב, הל' ה) ש"על...כלי תשמישי אדם אפילו כלי כסף וזהב, אין נוהגין לברך כלל לא בקנייתם ולא בתשמישם". ומקורו מהמגן אברהם (סי' רכג ס"ק ה). ומוסיף על זה אדה"ז "וכן עיקר". ולפי זה אין לברך בשום פעם על מנורה חדשה לא בקנייתה ולא בשימושה (הראשון). לאור הנ"ל נראה שלא יברך על המנורה החדשה שהחיינו בעת הדלקת נר ב' דחנוכה.
הוסף תגובה
1 תגובות
1.
תגובה ל-1
כ"ז טבת ה׳תשס״ה
אם בשהחיינו עסקינן, אולי עדיף היה להרחיב יותר את הדיון בענין זה לגבי משמעות רכישת בגד או חפץ חדש כיום. בעבר קניית בגד היתה ארוע משמעותי, שפשוט, שהיה צריך לברך עליו שהחיינו. השאלה היא, כיום, שקניית בגד היא דבר שגרתי, האם בפועל יש לברך שהחיינו על כל בגד שקונים?
נצפה באתר
עוד באתר
 
העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.