מערכת COL | יום י"ד שבט ה׳תשע״ג 25.01.2013

בין 'כפר' ו'חב"ד' ● תובנות בעקבות הבחירות

השינויים המפליגים שעברו על הציבור הליטאי בשנה האחרונה, והרחקת אנשי השנאה ממרכז הבמה, היו בין הגורמים שהכריעו את החלטתם של רבני ומשפיעי חב"ד לתמוך ב"יהדות התורה". ההצבעה המסיבית של חסידי חב"ד ל"יהדות התורה", הביאה לדברי הכל את המנדט השביעי והמפתיע ● הסופר הרב זושא וולף, מחבר סדרת 'ימי תמימים', בטור מיוחד ל-COL, בעקבות הבחירות  הרב זושא וולף הערת מערכת: מאמר זה, כמו שאר מאמרי הדעה שפורסמו באתר בתקופת הבחירות, אינם מייצגים את דעת המערכת (וכל שכן את דעת חב"ד הרשמית), אלא את דעת הכותב בלבד.
בין 'כפר' ו'חב
אחרי הבחירות (צילום: רז בליזובסקי, COL)
הרב זושא וולף

ברוך השם, אפשר לנשום לרווחה ולברך "ברוך שפטרנו". בחירות תשע"ג מאחורינו, לטוב ולרע. המפסידים והמרוויחים, המנצחים והמנוצחים. לא לנו לעסוק בחישובים פוליטיים ובניתוחים קואליציוניים. אין זה מתפקידנו ומעניינינו. אולם על כמה תובנות וסיכומים הנוגעות למחנינו פנימה, ניתן כבר לעמוד בשעה זו.

כמה גדולים דברי חכמים: ידועה בקשתו ודרישתו של הרבי להרחיק את מעורבות חב"ד במערכת הבחירות, עד שדרש בשנת תשד"מ מוועד כפר חב"ד לפעול שבכפר לא תתקיים הצבעה אלא באחד היישובים הסמוכים. זאת כדי להרחיק ככל האפשר את מעורבות חב"ד בבחירות, ושלא יוכלו לזהות את ההצבעה החב"דית. וועד הכפר ניסה לפעול זאת בשעתו, אך ללא הצלחה.

אחרי שראינו את המראות והקולות מיום הבחירות סביב הקלפי בכפר חב"ד (ובקלפיות נוספות בריכוזים חב"דיים), מסתבר שהסיבה האמורה לעיל איננה הסיבה היחידה לבקשת הרבי להרחיק את הקלפי מהכפר. אווירת השוק וההמולה הרחובית סביב הקלפי היו כל ההיפך ממה שכפר של "ופרצת" אמור לייצג, בלשון המעטה. אכן, 'הצופה למרחוק'.

התקווה היא, שאלו שטוענים לקשרים קרובים עם מסדרונות השלטון, יביאו לפועל את רצונו של הרבי, גם אם באיחור של שלושים שנה. לפנינו ארבע שנים לפעול בנושא.
ככל אשר יורוך: קריאתם המפורשת של רוב רבני ומשפיעי חב"ד להצביע למען רשימת "יהדות התורה" נשאה פירות, ובכל ריכוזי חב"ד נרשמה עלייה של מאות אחוזים בהצבעה ל"יהדות התורה" ביחס לבחירות הקודמות. ואם כי הרבה יותר נעים להביט על (קרוב ל) שליש הכוס המלא, אך להוותנו יותר משתי שליש מהכוס, בכפר חב"ד על כל פנים, הייתה ריקה.

ואולי, גם מסיבה זו, בבחינת "יודע צדיק נפש וכו'", ביקש הרבי להרחיק ככל האפשר את המעורבות החב"דית בבחירות.

מאז הוודע תוצאות הבחירות, משמיעים אחדים מדוברי "יהדות התורה" בכלי התקשורת כי מאה תשעים וחמש אלף הקולות שזכתה בהם המפלגה נשמעו להוראתו של גדול זה אחר, והדבר מוכיח את קבלת מנהיגותו של גדול זה או אחר שלקריאתו התייצב כל הציבור החרדי בקלפי והצביע ג'. לאותם דוברים יודגש ויובהר: אין בקרב אלפי הקולות החב"דיים ל"יהדות התורה" שום דבר אחר, מעבר לציות להוראת הרבי הקבועה להצביע ל"מפלגה החרדית ביותר", כפי שהתפרשה בבחירות אלו על ידי רבני ומשפיעי חב"ד. הא – ותו לא.

עשבים שוטים: רובם המכריע של הקולות בכפר חב"ד, כתשעים וארבע אחוז, הצביעו לאחת מארבע המפלגות שהתחרו על התואר "הרשימה החרדית ביותר", ושזכו לגיבוי רבני כלשהו. עם זאת, בשולי השוליים של הכפר, ויודגש, בשולי השוליים, הייתה גם הצבעה לרשימות נוספות, ובהם לרשימת "הליכוד-ישראל ביתינו".

חלק מקולות אלו היו של מצביעים שאינם מתושבי הכפר בעלי זכות הצבעה בכפר. אולם בסמוך לקלפי התנהלה תעמולה גלויה לרשימת "מחל". כשם שלא יעלה על הדעת שיימכר חלילה "דבר אחר" בכפר חב"ד, וכשם שלא יעלה על הדעת למכור בגדי שחץ בכפר חב"ד, כך לא יעלה על הדעת לקיים תעמולה למפלגה חילונית בכפר. אסור להתייחס לתופעה חמורה זו בסלחנות.

ככל 'אשר' יורוך: השינויים המפליגים שעברו על הציבור הליטאי בשנה האחרונה, והרחקת אנשי השנאה ממרכז הבמה, היו בין הגורמים שהכריעו את החלטתם של רבני ומשפיעי חב"ד לתמוך ב"יהדות התורה". ההצבעה המסיבית של חסידי חב"ד ל"יהדות התורה", הביאה לדברי הכל את המנדט השביעי והמפתיע למפלגה זו, והכניסה למעשה לכנסת את מועמד "דגל התורה" הרב יעקב אשר, ראש העיר בני ברק.

ספק גדול אם ב"יתד נאמן" ציפו לתוצאה מפתיעה זו, אולם שוב הוכח שההתרחקות מהמחלוקת וגישה של שלום מביאה עמה לא רק תועלת רוחנית, אלא גם תועלת גשמית.

למעשה, לא זו בלבד שחב"ד הכניסה את מועמד "דגל התורה" לכנסת, אלא ההצבעה החב"דית הביאה את השלום בתוך כל פלגי סיעת "יהדות התורה". היריבויות והמחלוקות שאמורים היו להיות מנת חלקה של "יהדות התורה" בארבע השנים הבאות, לו קיבלה יהדות התורה 6 מנדטים ללא רוטציה בין השישי (אגו"י) לשביעי (דגל), מה שצפוי היה לקרות בוודאות, נמנעה הודות לחסידות חב"ד. "אין שלום יוצא מתוך מריבה" אמרו חז"ל, ואין מריבה יוצאת מתוך שלום. ניתן לצפות ששלוש בטאוניה של "יהדות התורה" יעריכו זאת ויפעלו בהתאם.

חב"ד והציבור החרדי: ההצבעה ההמונית של חב"ד ל"יהדות התורה" מביאה עמה תופעה מבורכת נוספת, של התקרבות חסידי חב"ד אל שאר החוגים החסידיים, וזו ההגדרה המדוייקת, מה שלבטח ישליך לחיוב על תופעות נוספות שאין כאן המקום לעסוק בהם.

יודגש ויובהר, בניגוד לקולות המנתחים הצבעה זו כ"התקרבות חב"ד אל הציבור החרדי", הרי שלא "המודיע" ולא "המבשר", עם כל הערכתינו אליהם, ובוודאי לא השבועונים הדתיים, לא קובעים את ההגדרה מיהו ומהו "הציבור החרדי" ולא מהם האתגרים של הציבור החרדי.

ראש בני ישראל שבדורנו, הרבי נשיא דורנו, משה רבינו שבדור, הוא הקובע את עמדתו של העולם היהודי, ובכלל זה את הגדרתו של "הציבור החרדי". ככל שהאדם קרוב יותר בהליכותיו ובשמירת התורה והמצוות שלו אל הנהגתו בקודש, תורתו, השקפתו והדרכותיו של הרבי, אזי האדם קרוב יותר אל "הציבור החרדי". וכלל לא משנה אם הוא מתוייג כחסיד חב"ד, גור, סאטמר, ליטאי או חובש כיפה סרוגה.

נשמעו בימים אלה גם קולות ביקורת על חב"ד, בעקבות הצבעה חב"דית למפלגות אחרות שאינם "יהדות התורה", שאינם שותפים למערכותיה של היהדות החרדית כפי שבאה לידי ביטוי בתעמולת הבחירות של "יהדות התורה". אליהם ייאמר, כי גם חסידי חב"ד מזדהים עם הסיסמא "כולנו חרדים", אלא שבחב"ד חרדים לא רק לדאגות הקיומיות של חלק מעם ישראל, אלא "כולנו חרדים" לזהות היהודית ולקיום היהודי של כל העם, בארץ ובתפוצות.

היעד של חסידי חב"ד, כפי שהוצב לדור השביעי על ידי נשיא הדור שישים ושלוש שנים ועוד יום לפני מערכת "כולנו חרדים", הוא להשלים את כוונת הבריאה כולה, לעשות לבורא יתברך דירה בתחתונים, ולהביא את משיח צדקנו. השלמתה של משימה זו תפתור בדרך ממילא את כל הבעיות האמיתיות האחרות, "שוויון בנטל", "גיוס בני הישיבות", "דירות בחריש", "טלפונים לא כשרים", וכל כיוצא בזה.

חכמה בינה, דעת. בימים שקדמו לבחירות הוצפו חסידי חב"ד בכמות חסרת תקדים של פרסומים שונים ואף ביטויים של היפך האהבת ישראל בין תומכי מפלגה אחת לאחרת. ניתן לשער שרובם של כותבי הפרסומים מצרים כיום על כתיבתם, ועל הפגיעה בחבריהם.

אפשר לומר בזהירות הנדרשת, שמעט תוספת של "חכמה בינה ודעת" לא הייתה מזיקה לאנשים שכבר יותר ממאתיים שנה הם זוכים לשאוב ממעיינה של חסידות החכמה הבינה והדעת. ותן לחכם ויחכם עוד.

"עושים רצון הרבי". הלקח החשוב ביותר ממערכת הבחירות הוא שלמרות כל האמור לעיל, המעורבות החב"דית המסיבית בבחירות אלו, עפעס, איך נגדיר זאת, לא נחלה הצלחה יתירה, בלשון המעטה. שני המועמדים, ידידי חב"ד אמיתיים וראויים במפלגות הימין שנתמכו על ידי רבים וטובים, לא נבחרו לכנסת, ועל ההישג ב"יהדות התורה" כבר דובר לעיל. ואין כל פלא בכך. על דבר שלא נצטווינו, על דבר שלא ניתנו לנו הכוחות מרבותינו נשיאינו, אין כל סיבה שנצליח, ופעם אחר פעם נופלים בבורות יקושים אלו.

אדרבה, באם כולנו נשקיע את כל האנרגיה הפנימית, התעמולה המסיבית, הכספים האדירים שהושקעו במערכת "עושים רצון הרבי" בבחירות אלו, בכך שבאמת "עושים רצון הרבי" בדברים שנצטווינו עליהם, בנושאים שעליהם ניתנו לנו הכוחות מרבותינו נשיאינו, במשימות שבהם אנחנו באמת הטובים ביותר, באתגרים שהצלחתם אינה ניתנת לערעור, "אימתי קאתי מר – לכשיפוצו מעיינותיך חוצה", נחסוך את כל התופעות האמורות לעיל, ואת הכשלונות הצפויים בבחירות הבאות. משיח צדקנו יבוא הרבה קודם לכן.
הוסף תגובה
0 תגובות
נצפה באתר
עוד באתר
 
העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.