מערכת COL | יום א' תמוז ה׳תשע״ב 21.06.2012

הרב וואזנר חשף: סיפור מדהים על הרבי ● מיוחד ליום ההילולא

בשבועון 'כפר חב"ד' ליום ההילולא נחשף סיפור מדהים הקשור ברבי ובפוסק הדור הגאון רבי שמואל וואזנר ● הרב בן-ציון וישצקי שאל את הרב וואזנר אם נכון הסיפור ששמע. הרב חייך, והגיב: "אמת הדבר. אספר לך את פרטיו בדיוק כפי שהם התרחשו"... ● COL מתכבד להגיש את הסיפור המלא והמרתק  לסיפור המלא, בלעדי 
הרב וואזנר חשף: סיפור מדהים על הרבי ● מיוחד ליום ההילולא
(צילומים: מכון אבנר, י. בלינקו)

מאת ארי סמית

הייתי שם בין היושבים ראשונה. ראיתי כיצד הוא נכנס כמעט לבדו לאצטדיון 'יד אליהו'. הגבאי (משב"ק, בעגה הירושלמית) שהילך שם לצידו אחז בידו אחיזה רופפת. זה היה נראה יותר מכוון כנגד עין הרע.. הוא יליד תרע"ג, יהודי שעומד בפני כניסתו לשנת המאה בלעה"ר, לאורך ימים ושנים טובות, הגאון הגדול רבי שמואל הלוי וואזנר שליט"א.
 
כמה אנשים אתם מכירים בגיל תשעים ותשע..? עתה, כמה מתוכם היו מסוגלים להשערתכם לשאת דרשה מלהיבה לפני יותר מרבבת אנשים; בשפה קולחת, בצלילות הדעת, בבקיאות עצומה וברטוריקה שהייתה מביישת דרשנים מנוסים שעדיין לא הגיעו לחצי גיל מופלג זה.

אין ספק כי זו תופעה של ממש. כבר לפני 60 שנה אוזכר שמו בנשימה אחת עם הגאונים פוסקי הדור הרב משה פיינשטיין והרב שלמה זלמן אויערבך זצוק"ל, כבר אז היה מקובל על כל שכבות הציבור. כאשר בשנות היו"דים (החמישים) יצא חוצץ כנגד שיטה שהונהגה על-ידי גדול מנהיג הליטאים, אף הם, שלא כדרכם, כיבדו והחרישו. כיום ודאי ראוי הרב וואזנר לתואר הנכבד של 'פוסק הדור'.

פעמים רבות זכינו לשמוע מהרבי את הסיפור האהוב עליו במיוחד, אודות בכיית הרבי הרש"ב נ"ע בהיותו ילד: מדוע ה' נגלה לאברהם אבינו ולא נגלה אליו, ומענה הרבי הצמח צדק היה: כאשר יהודי בן תשעים ותשע שנה מחליט למול את עצמו מגיע לו שהקב"ה יתגלה אליו. זה הסיפור בו נזכרתי ברגע שהרב וואזנר נראה בפתח האצטדיון. יהודי בן תשעים ותשע שנים שעושה את כל הדרך מביתו שבבני ברק לתל אביב, ודאי יש לו כוונה להפגין את חיבתו העזה ואת הערצתו הבלתי מסויגת כלפי הרבי ותקנתו הקדושה בלימוד הרמב"ם.

סיפור המהרש"א

בימים אלו ממש, בשלהי חודש סיוון לפני שלושים ושש שנה, הגיע הגר"ש וואזנר ליחידות אצל הרבי. הרבי התרומם מכיסאו לכבודו וקיבלו בכבוד גדול. יחד עימו נכנסה עוד פמליא נכבדה, אך בהמשך ביקש הרב וואזנר לשהות עם הרבי לבדו ביחידות.

למרות הפגישה החסויה, דלפו במשך השנים שביבים מאותה יחידות. פעם סיפר הרב וואזנר כי בהזכירו דבר בשמו של המהרש"א, הגיב הרבי כי "כמדומה, אין מהרש"א כזה". לאחר היחידות, כאשר בדק הרב וואזנר את הדברים, נוכח שהצדק היה עם דברי הרבי.

כאשר נכנס לרכב שהחזירו למעונו, היה נראה אחוז התפעלות. "זה שהבקיאות שלו היא באופן שלא יאומן כי יסופר, זה הרי מפורסם לכל, אבל את העמקות הנפלאה שלו, זאת לא שיערתי..", אמר לסובבים הרבים. בהזדמנות אחרת התבטא: "כאשר יצאתי מחדרו של הרבי, הרגשתי כפי שיוצאים מאדם גדול שבענקים". 

ללמוד ממסירות נפשם של הבחורים ברוסיה

את הסיפור הבא שמעתי מספר פעמים ממנהל חיידר אידיש "אוהלי תורה" בכפר חב"ד, הרה"ח ר' בנציון וישצקי. בשעה שהרב וואזנר נשא דברים נלהבים באצטדיון, בזכות תקנתו הקדושה של הרבי ללימוד הרמב"ם, החלטתי ביני לבין עצמי, שהסיפור הבא שאפרסם, יהיה סיפורו של רב חשוב זה. הסיפור ידוע בצורות שונות, אך הוא מוגש כאן בפניכם, נאמן למקור.

פעם הזדמן לרב וישצקי להיפגש עם הגאון הרב וואזנר שליט"א בביתו. הרב האיר לו פנים במיוחד. מתברר שפעם זכה הרב וואזנר להתקבל יחד עם חבריו לספסל הלימודים אצל הרבי הריי"צ.

בין הדברים, הוציא הרבי ממגירת שולחנו הטהור תמונות של בחורים הלומדים תורה במסירות נפש ברוסיה, וקרא להם ללמוד ממסירות נפשם של אלו. הרב וישצקי 'בוגר' מחתרות ברית המועצות לשעבר, התחבב תיכף על הרב.

באווירה זו  אזר הרב וישצקי אומץ, וביקש לברר עימו אם אמת יש בסיפור אשר שמע שהרב שליט"א שימש כאחד מגיבוריו הראשיים. הרב וואזנר חייך, והגיב: "אמת הדבר. אספר לך את פרטיו בדיוק כפי שהם התרחשו".

הסיפור הינו אמנם על הרבי, אך ביחד עם כך, הוא בהחלט גם סיפור על הרב וואזנר עצמו. על אמונת החכמים שלו, ועל הערצתו את קדושת הרבי. כך סיפר לו הרב וואזנר עצמו:

בדיקת תפילין חדשות

"היה זה בשנות הכפי"ם. יום אחד הגיע לביתי יהודי, חסיד חב"ד. בנו הגיע לא מזמן לגיל מצוות. במקביל החלו להתעורר אצלו בעיות בריאות שונות. גם לאחר היוועצות עם רופאים, הם לא הצליחו לרדת לשורש הבעיה, כך שגם הטיפולים השונים שניתנו על ידי הרופאים, לא הועילו. בצר לו פנה החסיד אל הרבי.

מענה הרבי לא אחר לבוא: "בדיקת התפילין". למרות שהיו אלה תפילין חדשות שנרכשו מסופר טוב וירא שמים מופלג, והיה עדיין ניתן לחוש בריח המיוחד של הרצועות והבתים החדשים, עם זאת, לא היסס החסיד ומסרם תיכף לבדיקה אצל סופר סת"ם מומחה בבני ברק. הוא הסביר לו את דחיפות העניין, ואכן עוד באותו היום חזר הסופר עם תוצאה ברורה: "הכול בסדר גמור. פרשיות יפהפיות. כשרות למהדרין".

"לא הייתי מופתע", סיפר לי החסיד, "הסופר אמנם אינו נמנה על בני קהילתי, אך ביררתי אודותיו היטב, ושמו הולך לפניו. אף שילמתי לו טבין ותקילין, ולא ציפיתי למסקנה פחות טובה".

חלף זמן נוסף ובינתיים ממשיכות בעיותיו של הנער להטריד אותו, את אביו ואת כל המשפחה. הם היו אובדי עצות. אפילו את הרבי כבר שאלו. אם כן, מה עוד ביכולתם לעשות. שבוע רדף שבוע, והבעיות המציקות אינן נותנות מנוחה. בצר לו החליט החסיד לפנות שוב אל הרבי. הוא שוב גולל את מסכת ההסתבכויות מהן סובל בנו הצעיר, והוא כמובן אף ציין את העובדה שהוא מילא אחר הוראת הרבי לבדוק את התפילין, וב"ה נמצאו התפילין כשרות ומהודרות בתכלית.

אתגר שמיימי

כבר ביום שלמחרת קיבל הלה את מענה הרבי שכלל שתי מילים בלבד: "בדיקת התפילין". עתה היה ברור לו כי מסתתר כאן משהו. הוא תיכף תר אחר סופר סת"ם מומחה אחר. הדגש הפעם היה על מומחה. הוא אף סיפר לי את שמו של הסופר ששמו אכן הלך לפניו בכל העיר. בנוסף למומחיותו כסופר, הוא היה גם יהודי תלמיד חכם מופלג. הוא הביא לפניו את התפילין, והפציר בו שיגלה את הבעיה. המומחה נעתר לאתגר השמיימי.

לאחר מספר שעות חזר אליו הסופר. "בחנתי בעין בוחנת כל אות וכל תג. עברתי על הפרשיות שלוש פעמים. פשוט הפלא ופלא. תפילין יפות ומהודרות כאחת. חיפשתי בכל כוחי לפחות פסול אחד של 'לכתחילה', זאת אומרת, פסול כזה שאינו מעכב בדיעבד, שעדיין ניתן לברך עליו, אך חסר בהידורו, הוא אינו 'לכתחילה'דיק'. אך מוכרחני להודות כי לא הצלחתי לאתר גם דבר כזה". 

הפעם לא השתהה החסיד והוא תיכף התיישב לכתוב מכתב לרבי. מכתב שלישי.. הוא ציין את מומחיותו של הסופר הבודק, את עובדת היותו תלמיד חכם מופלג, והוא כמובן ציטט את הדברים כפי שאמרם. לא גרע ולא הוסיף. הוא סיים את מכתבו הקצר בהבעת חוסר אונים, ושוב ביקש את ברכת הרבי.

יום לאחר מכן קיבל חסיד זה את תשובת הרבי הבאה: "בדיקת התפילין. יתייעץ עם רב בעירו".

הוא הגיע אלי לאחר שכבר מסר את התפילין לסופר מומחה שלישי. גם הוא כקודמיו השתדל במאמצים רבים לאתר את הבעיה, אך גם הוא הסיק את מסקנת קודמיו: התפילין כשרות למהדרין. עתה הוא הגיע אליי עם התפילין, תולה בי את עיניו בתקווה כי אפתור את התעלומה. עיינתי בתפילין, וראיתי כי הן אכן יפות במיוחד.

"אוי ווי"

היה לי ברור כי אם הרבי דורש פעם אחר פעם לבדוק את התפילין, יש כאן דבר שעדיין לא נבדק. יש כאן דבר שלא התברר עד הסוף. לאחר מחשבה ארוכה ביקשתי לזמן אלי את הסופר שכתב את הפרשיות הללו.

כאשר הלה סר לביתי, ראיתי כי עומד לפניי אדם ישר וירא שמים מופלג. ביקשתי שיספר לי על עבודתו, מתי החל, אצל מי למד, וכן הלאה. לאחר שיחה ארוכה, ציין הלה כי הוא מקפיד לטבול במקווה כל אימת שמתיישב לכתוב פרשיות תפילין או מזוזות. מאחר שהוא סיפר לי קודם לכן על מקום מגוריו, ובאותו זמן לא היה מקווה באזור זה, שאלתיו לתומי, כיצד הוא מסתדר עם המרחק. אז הוא השיב לי את הדבר המדהים הבא:

"מאחר שההקפדה שלי בטבילה לפני כתיבת הפרשיות נעוצה בכתיבת שם ה', ומאחר שבמקביל קיים אצלי קושי להגיע למקום המקווה, פיתחתי לעצמי נוהג, לכתוב, לכל לראש, בלי שם ה', ובכל המקומות שיש לכתוב את שם השם, אני משאיר מקום ריק. לאחר מכן, כאשר מזדמן לי לטבול במקווה, אני חוזר וממלא את כל אותם חללים בכתיבת שם ה'...".

הבהלה שאחזה אותי בצירוף ה"אוי ווי" הספונטאני שנפלט מפי, הבהירו היטב לסופר התמים כי אירעו כאן דברים חמורים ביותר. הבהרתי לו כי הפרשיות של בן אותו חסיד, כמו גם כל הפרשיות שיצאו תחת ידו הינן פסולות אף בדיעבד. הוריתי לו כי לכל לראש יצור קשר עוד באותו יום עם כל לקוחותיו ויורה להן בשמי לבל יניחו יותר את התפילין שרכשו אצלו. ובמקביל עליו להפסיק לאלתר את מלאכת הסופרות, עד אשר יישב וילמד מחדש את כל ההלכות הנוגעות למלאכה אחראית זו, ויהיה בקיא בהן.

הרבי בצדקותו ראה כי התפילין פסולות, ואני שמחתי כי נפלה בידי הזכות לגלות את מקור הבעיה, ולהציל בכך את כל הלקוחות בעבר ובעתיד של סופר זה..".

הוא אשר אמרתי. סיפור על אמונת צדיקים של פוסק הדור, הגאון החסיד הרב וואזנר שליט"א.

הוסף תגובה
0 תגובות
נצפה באתר
עוד באתר
 
העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.