מערכת COL | יום כ"ט אייר ה׳תשע״ב 21.05.2012

הקשר המסתורי בין הרבי לזקן חסידי סאטמר ● חשיפה

בבני-ברק נפטר אמש (יום ראשון, כ"ח אייר) הרה"ח רבי בן-ציון יעקובוביץ ע"ה, ראש הקהל וזקן חסידי סאטמר בבני-ברק, והוא בן 93 בפטירתו ● מרכז התקשורת החב"די - COL, מתכבד לחשוף את מסכת הקשרים העלומה בין הרב יעקובוביץ זצ"ל לרבי ● המלחמה שניהל למען רבה האגדי של בני-ברק רבי יעקב לנדא ע"ה, המפגש עם הרבי בפריז קודם הנשיאות וההתבטאות הנדירה, המבצע של הרבי להצלת חייו והשיחה המפתיעה שניהל עם גאב"ד 'העדה החרדית' הגר"י וייס זצ"ל על הרבי ● וגם: תמליל המכתב שכתב לו הרבי השבוע - בדיוק לפני 54 שנים  לסיפור המלא, מיוחד
הקשר המסתורי בין הרבי לזקן חסידי סאטמר ● חשיפה
(צילומים באדיבות: מכון אבנר, יעקב כהן בחדרי חרדים)
מאת חיים ברון, כתב COL

בבני-ברק נפטר אמש (יום ראשון, כ"ח אייר) הרה"ח רבי בן-ציון יעקובוביץ ע"ה, ראש הקהל וזקן חסידי סאטמר בבני-ברק, והוא בן 93 בפטירתו.

המנוח נולד בהונגריה בי"ד סיון תרע"ט לאביו הרה"ח רבי משולם שרגא זצ"ל. בנעוריו התנכר במעלליו, בלימודו המופלא ובכישרונותיו הנעלים.

בצעירותו הוסמך לרבנות, וכבר בגיל 19 כתב היתר לעגונה שהייתה קרובת משפחתו ורוב גדולי ישראל בהונגריה הסכימו להיתר שכתב. הוא היה שלוחא דרבנן של גדולי הדור והסתופף בצילם של רבים מגדולי הדור.

לאחר נישואיו התגורר באנטוורפן שם פגש לראשונה את האדמו"ר בעל ה'דברי יואל' מסאטמר זצ"ל, ומאז נקשר באדמו"ר ונמנה על אנשי סודו הקרובים ביותר.

בשנת תשי"ג עלה לארץ-הקודש בשליחותו של בעל ה'דברי יואל' מסאטמאר. עם הגיעו ארצה קבע את משכנו בבני ברק. הוא ייסד בעיר את שיכון סטמאר ופעל להקים את מוסדות סאטמר בעיר מהמסד ועד הטפחות.

שנים רבות שימש כמנהל המוסדות אותם ניהל ביד רמה גם מבחינה רוחנית, תוך שהוא דואג שמעולם לא יאחרו משכורות למלמדים וכלי קודש. הוא היה דרשן מופלא וראש המדברים בכל מקום.

במשך 30 שנה מסר שיעורים בהלכות הקשות ביותר – הלכות נידה, הלכות מקוואות והלכות שבת. הוא זכה להוציא לאור שישה כרכים על הלכות נידה: "ציוני טהרה", ואת הספרים 'פתחי טהרה', 'עטרת משולם' ו'זכור ימות עולם'.

הותיר אחריו דורות ישרים ומבורכים, בנו הרב רבי משולם שרגא מוויליאמסבורג, ניו-יורק, בנו רבי יעקב שמשון מבני ברק, חתן האדמו"ר מגורליץ זצ"ל, בנו רבי ישראל זאב, חתנו רבי שמעיה יעקב פיש מביקסאלד, חתנו רבי יהושע אייכנשטיין מזידיטשוב, חתנו רבי אשר מרגליות דומ"צ וינה, חתנו רבי משה אהרן דוידוביץ מירושלים, כולם שליט"א.

חסיד סטמאר – מעריץ של הליובאוויטשער

הרה"ח הרב יעקובוביץ ע"ה היה מקורב ביותר לגה"ח רבי יעקב לנדא ע"ה, רב אב"ד בני-ברק. הוא לחם בעדו ומסר נפשו בעדו ובכל כוחו עמד על משמר שלא יפגעו בו מחרחרי ריב הידועים.

כמו-כן היה מראשי הפועלים להקמת המקווה בשיטת חב"ד הראשון בבני-ברק, נגד דעתם של רבים מהמכונים גדולי התורה.

דרך הרב לנדא ע"ה נוצר הקשר המיוחד שלו עם הרבי, אך, מעניין, שלא הייתה זו הפעם הראשונה בה פגש ברבי: עוד בשנים שהרבי היה בפאריז, ראה אותו פעם הרב יעקובוביץ ואמר לכמה מאנ"ש: "האברך הזה עוד יהיה רבי", והם בתגובה צחקו עליו ואמרו לו: "מה אתה מבין ברבי"...

הקשר של הרב יעקובוביץ עם הרבי החל בשנת תשי"ז, כאשר היה על הרב יעקובוביץ לעבור ניתוח מסובך. הרב לנדא, שהיה כאמור בידידות קרובה ביותר עמו, הצליח – היה זה בערב יום-הכיפורים - להוציא את תיקו הרפואי מתל השומר ולשולחו לרבי, מה שלקח אז זמן רב.

הרבי קיבל את התיק, כינס רופאים מומחים ושלח בחזרה חוות דעת ברורה עם הוראות מדויקות כיצד לנתח אותו. הרופאים בארץ-ישראל פעלו לפי הוראות הרבי והניתוח הצליח.

מני-אז, בד בבד עם היותו חסיד סטמאר ויד ימינו של האדמו"ר רבי יואל מסטמאר זצ"ל, היה הרב יעקובוביץ מעריץ נלהב של הרבי...

הוא היה ב'יחידות' אצל הרבי שעה ארוכה והרבי דיבר איתו על עניינים חשובים ביותר בנוגע למצב הרוחני בבני ברק.

ללמוד חסידות בהבנה והשגה

הנה דוגמה של מכתב אחד – מתוך כמה – שקיבל מהרבי, המכתב הראשון ככל הנראה, מהתקופה שאחרי הניתוח הנ"ל והנושא את התאריך של היום, כ"ט אייר...(נדפס באג"ק חלק י"ז):

ב"ה, כ"ט אייר, תשי"ח

ברוקלין

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה בן ציון שי'
שלום וברכה!

נעם לי לקבל מכתבו מל"ז לספירה, והכל הולך אחר החתום אשר מרגיש ב"ה טוב וכו'.

ויהי רצון אשר יחזור לאיתנו כפשוטו ולאיתנו כמשמעו כמבואר בד"ה משכיל לאיתן לרבנו הזקן (נדפס בקונטרס לימוד החסידות).

וכיון שחותם לאחר החתום, אשר נין ונכד הוא לארזי תורת החסידות, תקותי חזקה אשר יש לו קביעות עתים בלימוד תורתם נוסף על ההנהגה מתאים לתורה זו, ואשר בודאי גם מוסיף מזמן לזמן בכ"ז כציווי תורתנו דמעלין בקדש.

ובודאי למותר להעיר, שאם בדורות שקדמונו אפשר הי' להסתפק בהנהגה חסידותית או באמירת עניני תורת החסידות בדרך סגולה מבלי העמקה הבנה והשגה שבה, שהרי אז לא הי' העולם מושקע כ"כ בשכלים הפכים משכל התורה, ברחוב היתה ניכרת יהדות ועאכו"כ בבית, הנה בתקופתנו זו שמושקעים בעניני תחבולות וערמומית של חכמות חיצוניות (ולא חלק קטן - "בחכמה" של כפירה) נוסף על הענין שמשקיעים את החב"ד שבראש בעניני פרנסה, וברחוב מנשבים רוחות בלתי מצויות וכו'.

פשיטא שצריך להיות זלע"ז להרבות הבנה והשגה ע"י לימוד לעומקה בפנימיות התורה הנקראת בזהר הק' אילנא דחיי ומוסיפה חיות בלימוד תורת הנגלה בקיום מצותי' וכו' עד לחיי הגוף של איש הישראלי אשר גם הוא קדוש הוא, והרי מבוארים הענינים בארוכה בכ"מ ומהם באגה"ק לרבנו הזקן בעל התניא (פוסק בנסתר דתורה) והשולחן ערוך (פוסק בנגלה דתורה) בסי' כ"ו, ובקונטרס עץ חיים לנכד נכדו ומ"מ אדמו"ר מוהרש"ב.

ויהי רצון שגם בלימוד זה יבשר בקרוב אשר מרגיש בטוב ומוסיף וכו'.
בברכה לבריאות הנכונה ולבשו"ט בכל האמור ולקבלת התורה בשמחה ובפנימיות.

כן! רבן של ישראל!

ולהלן סיפור מעניין המתפרסם לראשונה:

בין שלל תפקידיו של הרב יעקובוביץ ע"ה, היה מעורב גם בענייני "העדה החרדית" בירושלים ומערכותיה והיה נוסע לשם כך לירושלים פעם בחודש. פעם אחת, כשהגיע למשרדי "העדה החרדית", אמר לו המזכיר כשפניו נפולות: הרב יעקובוביץ, אל תשאל, יש צרות. מה קרה? שאל.

ובכן, מתברר, שהגאב"ד, הגר"י וייס זצ"ל בעל "מנחת יצחק", הולך להוציא חלק שני לספר השו"ת שלו "מנחת יצחק", ו"אוי ואבוי": הוא הולך לפרסם שם תשובה לרבי מליובאוויטש ועוד עם תארי כבוד...

המזכיר ביקש מהרב יעקובוביץ שייכנס מיידית לגאב"ד וינצל את השפעתו על מנת להסביר לגאב"ד שזה לא מתאים לרב של "העדה החרדית" לכבד כך את הרבי מליובאוויטש...

הרב יעקובוביץ לא המתין לשנייה. הוא נכנס לחדרו של הרב וייס זצ"ל ואמר לו: אומרים בחוץ שאתם מתכוונים לפרסם בספר שלכם תשובה לליובאוויטשער רבי ואומרים שזה לא מתאים לרב של "העדה החרדית". ואני אומר לכם: אם התשובה הזו לא תהיה בספר שלכם, זו פגיעה ברבן של ישראל!!

את הסיפור הזה סיפר הרב יעקובוביץ כמה פעמים. בפעם האחרונה שסיפר זאת, לפני מספר חודשים, כששאלו אותו הסובבים: כך אמרת? רבן של ישראל??... ענה בקול רם וצלול: כן! רבן של ישראל!...

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.
הוסף תגובה
0 תגובות
נצפה באתר
עוד באתר
 
העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.