מערכת COL | יום כ"ז אלול ה׳תשס״ד 13.09.2004

פרשת המים: הרב דוד פיינשטיין מחמיר

פסק הלכה של הגאון הרב דוד פיינשטיין מארצות-הברית (בנו של הפוסק המפורסם הגאון בעל אגרות משה זצ"ל) שנחתם בשבוע שעבר, כשאליו מצטרפים הרב אלישיב והרב שיינברג מישראל, מטה את הכף לטובת המחייבים את סינון המים בברוקלין. את הפסק המנומק מסיים הרב פיינשטיין בהכרעה ברורה: "כיון דנמצאים שרצים אלו בהרבה שכונות בנוא יארק ומצויים הרבה שם, עכ"פ הוי כדין מיעוט המצוי בכל העיר, וצריך לסנן המים, ולכן אע"ג דלא שוה המציאות בזה בכל מקום ובכל זמן מ"מ יש ריעותא בכל המים, ולכן בכל השכונות שנמצאים בהן שרצים אלו חובה לסנן המים, ואסור לשתותם או לבשל בהם בלי סינון והשומר נפשו ירחק מזה מאד". לקריאת הערותיו של הרב הלברשטאם מבורו-פארק (המציין שאדמו"ר הצמח-צדק מחייב את סינון המים) בפורמט PDF לחץ כאן
פרשת המים: הרב דוד פיינשטיין מחמיר
בברוקלין צריך לסנן את המים. כעת גם הרב פיינשטיין פוסק כך (רפרודוקציה: א. פבזנר)
אל הפסק של הרב פיינשטיין, נושא את התאריך יום א' פרשת נצו"י, הצטרפו הרבנים אלישיב ושיינברג מישראל. הרב אלישיב כתב: "הדברים האמורים לעיל ברורים הם. ולבקשת הגאון הגדול פ"ה רבי דוד פיינשטיין שליט"א הנה גם אני מצטרף להנ"ל". ברוח דומה כתב גם הרב שיינברג. פסק ההלכה הזה, ביחד עם פסקי הדין של רבים מרבני ודייני שכונת בורו-פארק, והפסק עליו חתם הרב אהרן יעקב שוויי מהבד"צ של שכונת קראון-הייטס, מותירים את הרבנים המתירים בעמדת מיעוט. מול ההיתר שהתפרסם בסוף השבוע בחתימת הרב יצחק רייטפורט מבורו-פארק, התפרסמו השבוע השגות והערות, שלדעת הכותבים יש בהם כדי לערער את יסודות ההיתר הגורף, שאינן מתאימים למציאות כפי שנמסרה ממחלקת המים של עיריית ניו-יורק. כאן אנו מפרסמים הערות תורניות שכתב אחד מתלמידי החכמים מבורו-פארק, שטרח לציין כי דעת אדמו"ר הצמח צדק היא שמחוייבים לסנן את המים. COL ימשיך ויעדכן את הקוראים בהתפתחויות שיהיו בפרשה, ובינתיים מוסר כתבנו כי האורחים הרבים שהגיעו לחודש תשרי כבר הספיקו ללמוד על הענין מהמודעות התלויות בכל מקום ומודיעות שאין לשתות מים בלתי מסוננים. כל המסעדות בברוקלין שתחת השגחת ארגוני הכשרות המפורסמים, "או-יו" ו"או-קיי", מפרסמות כי אצלן המים מסוננים. בחנויות לכלי בית שבשכונת קראון-הייטס נרשמת בימים אלו ערנות רבה, כאשר לקראת החג המשמש ובא נרשמה ערנות רבה מצד התושבים המציידים את הכיורות בבתים בפילטרים נוספים.
לכתבה זו התפרסמו 41 תגובות - לקריאת כל התגובות
הוסף תגובה
41 תגובות
1.
נקווה שכל מוסדות החינוך בקראון-הייטס ישמ...
כ"ז אלול ה׳תשס״ד
ולא יווצר מצב שההורים מקפידים בבית על סינון המים, ובבית-הספר נותנים לילדים מים שלא סוננו.

איפה אפשר לראות את הפסק של הגר"ד פיינשטיין?
2.
ר' משה הי' פוסק .....
כ"ז אלול ה׳תשס״ד
אמנם בנו של ר' משה הוא ראש ישיבה אבל אינו ידוע כא' מגדולי הפוסקים כלל וכלל (וכידוע שהמקבלים מר' משה בהמשפחה הם חתנו ונכדו למשפחת טנדלר ולא הבנים). וגם זה ה"ח.י. הלברשטם" מיהו?

עד"ז מעניין שהפסק שיצא "בשם הבד"צ" דקראון הייטס, אין לא תמיכה לא מהרב העלער וגם לא מהרב אזדאבא שהנם רוב החבירים של הבד"צ. והם אינם מוכנים לאסור המים בלי פילטרים כלל וכלל. וכשמצרפים לזה שע"ע לא יצא שום רב חב"די מאף קהילה או שכונה בנ.י. בתמיכה להאיסור הרי כתוב זה אומר דרשיני.

מה שברור הוא, שהרבנים הותיקים של חב"ד אינם מוכנים לאסור. וזה שהרבה מאנ"ש מתקנים פילטרים הרי ידוע שבני ישראל קדושים הם ומקבלים אליהם חומרות אפי' בזמן שאין שום איסור גמור עפ"י דין. אבל מכאן לאיסור גמור המרחק הוא רב. ופשוט.
3.
בקשר למה שכתב הרב הלברשטאם
כ"ז אלול ה׳תשס״ד
גם אני שמעתי מיודעי דבר שכל המאגרי מים בנ.י. הם מלאכותיים, דהיינו שהעמידו סכר בנהרות וכך יצרו את המאגרים. לכן מאד התפלאתי לשמוע שיש כאלו שרצו להתיר את השרצים מצד "מי בורות". עכשיו אני רואה שאני לא היחיד שמתפלא על כך. אני אודה למי שיוכל לתת קישור למאמר של הרב ביסטריצקי אם הוא נמצא בנט.

דרך אגב, מצד אחד זה מחמם את הלב לראות שדווקא רבנים שלא נמנים על חב"ד מכבדים את הפסקים שבשו"ת הצ"צ (הרב ביסטריצקי אמנם קרוב למשפחת ביסטריצקי החב"דית אבל שמעתי שהוא אינו חסיד חב"ד, אמנם לא מתנגד), ומצד שני, די מפליא לראות שחניך ישיבת חב"ד שהיינו מצפים ממנו לפסוק כמו הצ"צ לא עושה את זה.

והעיקר שתהא לנו וכל ישראל כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה, ונתפטר מכל השרצים הקמים עלינו (וכמ"ש באור החיים שהביא הרב הלברשטאם)
4.
שאלת תם
כ"ז אלול ה׳תשס״ד
למה כל הרבנים שיש להם מכתבים מהסיטי וכו' הם חכמים לאחר המעשה – למה הם לא באו קודם אל הרב רייטפארט והראו לו את כל המכתבים? אני בטוח שאם היו באים אליו ומסבירים לו המציאות הוא לא היה יוצא עם הקונטרס הזה. להבא שיהיו חכמים בזמן וימנעו בושות.
5.
"עזר כנגדו", הערה בעלמא
כ"ז אלול ה׳תשס״ד
המכתבים שפרסם ר' איצ'לע רייטפארט נכתבו אל Mr. Raippot

מעניין.
6.
מה שאכתוב אמנם לא נוגע להיתר אחרי שהתברר...
כ"ז אלול ה׳תשס״ד
שברזרוורס יש מעיינות שאז ברור שהשרצים אסורים.

אבל מעניין שהגר"י רייטפארט מביא בקונטרסו סימן ג רק את דברי המשכנות יעקב (לגבי מחלוקת הרמב"ם והרא"ש בחריצים ונעיצים) דמצד כללי ההלכה הי' צריך לפסוק כהרא"ש (ובתוכן ענינים: "מביא מ"ש המשכנות יעקב דהלכה כדברי הרא"ש") – ומתעלם מדברי הגאון החיד"א בספרו מחזיק ברכה שכתב: "להקת האחרונים פסקו לחומרא כאשר אין האדם ראה יראה להרב כנסת הגדולה ברוחו הוא קבצם וכו'".
7.
הרב הלר
כ"ז אלול ה׳תשס״ד
מי שהי' ב"שלום זכר" בשבת האחרונה בביתו של הרב הלר שם לב שהמים לא מסוננים.

משמע, שלדעת הרב הלר אין צורך בסינון המים.

9.
Rabbi Osdoba
כ"ז אלול ה׳תשס״ד
You want to tell us that Rabbi Osdoba does not know all this facts?!Rabbi Osdoba is matir and Rabbi Heller is also matir so rov Badat"z is matir! Rabbi Schwei should mevatel his daas to the rov dayoney haschunoh.
11.
מה לדעת הר"ד פיינשטיין?
כ"ח אלול ה׳תשס״ד
האם צריך לסנן חלב עכו"ם ?
ומה בדבר ההמצאה חלב "סתם"

?
12.
ל-7
כ"ח אלול ה׳תשס״ד
יש הרבה סוגי מכשירי סינון שמותקנים בהצינורות למטה (לא על הברז) ואדרבה, הסוגים הללו הם יותר מתקדמים ויעילים...
א"כ אם אתה לארואה תמרטוט או מסנן על הברז - זה לא אומר שום דבר ואינו ראי' כלל.
כתיבה וחתימה טובה לכלל אנ"ש ולכל עם ישראל
13.
לדעתי האוסרים צודקים
כ"ח אלול ה׳תשס״ד
כתב הרב יצחק רייטפּאָרט בתשובה שכתב להתיר. וז"ל נשאלתי בענין התולעים שבמים בכמה מקומות, ובפרט בברוקלין, ניו-יארק. דלהיות שנמצאים במים תולעים קטנות מאוד......., אם כן מהו הדין במים של זמננו, המגיעים לתוך הברזים ממאגר המים ("רעזערווּאַר"), שמצאו בהם ג"כ תולעים או חרקים קטנים וכו' (ובפרט ע"י הסתכלות בהמים לנוכח השמש, או ע"י בגד שחור (משום שאומרים שהתולעים הם בצבע לבן), או בזכוכית מגדלת, או במעבדה (לאַבאָראַטאָר"י) וכו'), אם יש חיוב לבדוק אותם ע"י בגד שחור וכיו"ב, ואם מותר לשתותם ללא סינון.... ומסיק באריכות שכל מה שאינו ניראה לעין אין בו איסור.
והנה על מה שכתב שרואים על ידי בגד שחור, על זה לא הביא שום צד להתיר, וכל הנושא הזה נימצא רק בשאילה, ונישמט לגמרי מהתשובה.
ובאמת זהו המציאות, ראיתי התולעים האילו ואפשר לראותם בעין בלי זכוכית מגדלת, וגם בלי בגד שחור, אבל על ידי כוס שחור התולעים נראים ברור ובקלות. והנה בדיקה זו נימצא ברור בשולחן ערוך יורה דעה סימן ל"ו סעיף ז' וז"ל הריאה שנשפכה כקיתון וקרום העליון שלה קיים שלם בלא נקב, אם הסמפונות עומדין במקומן ולא נמוחו, כשרה, ואם נמוק אפילו סמפון אחד, טריפה. כיצד עושים, נוקבים אותה ושופכין אותה בכלי שהוא שוע באבר, אם נראה בה חוטים לבנים בידוע שנמוקו הסמפונות וטריפה; ואם לאו, בשר הריאה בלבד הוא שנימוק, וכשרה;
כלי שוע באבר היינו כלי שחור או אפור, וזה כדי לראות דברים לבנים קטנים מאד. ועל בדיקה כזו לא הביא שום היתר כלל.
וגם מה שכתב על המאגר מים 'רעזערוואר' הרי כל מה שכתב הוא ממש נגד המציאות, מי שראה המקום בעיניו יראה שרוחב הנהר או האגם הוא הרבה יותר גדול מהנהר הירדן בארץ ישראל. וכל מי שישאל כמות המים שיורדים לכל דירי העיר, לא יהיה לו שום ספק שיש כאן זחילה ענקית ביותר. והתורה אסרה אפילו נחל, אבל הירדן הרי הוא נהר, וזה הרבה יותר גדול מהירדן בכמות המים וברוחב וגם בזחילה. ועל זה רוצה להרכיב ההלכה של בור, וצודק ההשגה של הרב הלברשטאם
הרב יוסף יצחק פייגעלשטאק
בוענאס איירעס
14.
ולסיכום
כ"ח אלול ה׳תשס״ד
דער הונט איז א גרויסער בעל מחמיר.

באופן טכני לא שייך פילטר ברמה כזו שיעבוד ללא החלפתו יותר מיום אחד . ובשימוש מוגבר אפילו כמה שעות .
בדוק ומנוסה .

ותמסרו לפיינשטיין בבקשה שחלב עכו"ם מטמטם המוח והלב ואיכמ"ל .
15.
תיקון ל-3
כ"ח אלול ה׳תשס״ד
אתה טועה, המכתבים שפרסם ר' איצ'לע רייטפארט נכתבו אל Ms. Raippot

וזה יותר מעניין.
16.
מענה תם לשאלת תם (#4)
כ"ח אלול ה׳תשס״ד
אתה שואל למה הרבנים לא הראו לרייטפורט את כל ההוכחות בכדי למנוע ממנו את הבושות שלא יוציא מכתב וקונטרס המבוססים על פרטים ועובדות שהם היפך המציאות? התשובה פשוטה:

הם כן באו, רצו להראות לו את כל העובדות, אבל... הוא נפנף אותם (אם לא הבנת: זרק אותם)!

מה חשבת, שהוא, גדול הדור, ישמע לכמה רבנים שמה שיש להם להראות לו זה עובדות? לעזאזל העובדות, העיקר הסברות!

איי, זה שגם בסברות הוא לא משהו (כמו שהוכיח הקונטרס שלו, שכנראה מלמד על שאר הקונטרסים, אלא שאת השאר אין לאף אחד כח לקרוא), לא נורא. מי שיש לו כסף יכול להדפיס מה שהוא רוצה, ומי יאמר לו מה יעשה...
17.
הנוסח של הפסק דין מרבני ודייני בארא פארק...
כ"ח אלול ה׳תשס״ד
היות שמימי עירנו ברוקלין יש בהם תולעים (הנקראים COPEPDS) אשר על כן מחוייב כל אחד ואחד לסנן המים כראוי, הן לשתיה והן לצרכי בישול. "ישראל קדושים הם בודאי ישמעו ותבא עליהם ברכת טוב בהשמר עצמם משרצים אשר עיקר קדושת ישראל תלוי בזה" (שו"ת אבנ"ז). וע"ז באעה"ח, סיון תשס"ד לפ"ק

[כאן יש רשימה של ארבעים רבנים ומו"צ. סדר החתימות ע"פ סדר א"ב]
18.
תשובה ל-11 שכתב גם את 14
כ"ח אלול ה׳תשס״ד

לא יודע מאיפה הבאת את ההמצאה הנבזית שלך,


ואם יש לך טענות גם נגד אביו ר"מ פיינשטיין – אז אתה באמת בבעיה.


מה שאני יודע זה שהגר"ד פינשטיין מעולם לא הכשיר גבינות שנעשו ע"י דבר המעמיד מחזיר!


ולאחר שכתבת מה שכתבת, דע לך שבזה חשפת את עצמך:


רק מי שהיה שותף לפשע הזה, ולעוד פשעים בכשרות, יכול להעיז ולכתוב השמצות נבזיות כנגד מי שמוכר בעולם התורני כפוסק בן בנו של פוסק.


אני מודע לכך שאתה והקבוצה השולית שלך נמצאים עכשיו בבעיה – וזה לא מדאיג אותי. להיפך.
19.
הרב פייגלשטאק אתה צודק
כ"ח אלול ה׳תשס״ד
הדברים שכתבת ( 13 ) הם דברי טעם.

צודק גם הרב הלברשטאם.

הייתי כמובן מצפה שאלו שתומכים כאן במתירים יוכיחו את היתרם בשפת התורה (כמו שעשית הרב פייגלשטאק שהוכחת את האיסור בשפת התורה) ולא בהשמצות ובמניעים פוליטיים בלבד, כמו שניכר מחלק התגובות כאן.

בקונטרס של הרב רייטפארט נימנו 10 סיבות להקל, ושמעתי שעובדים כאת על עוד 140 סיבות, כדי שיהיו ק"נ טעמים לטהר את שרצי המים...
21.
מענה ל # 15 (מאת # 5)
כ"ח אלול ה׳תשס״ד

אתה צודק. עשיתי טעות כשכתבתי (ב # 5) וזה MS ולא MR

אח"כ ראיתי שכנראה לזה כיוון הלברשטם מבארא פארק בקונטרס ההשגות שלו שהתפרסם בבארא פארק וגם כאן ב"סי או אל". הלברשטם כתב:

"ובהנספחים להקונט' יראה המעיין רק ב' מכתבים ממחלקת המים להג' רייטפארט"

גם אני בהתחלה חשבתי שהוא התכוון שזה להגאון רייטפארט, אבל אח"כ החלטתי שכנראה הוא התכוון להגברת רייטפארט.

כנראה שר' איצ'עלע ביקש את הרעבעצן לכתוב את המכתב. או שמחלקת המים עשו טעות וכתבו לו MS

זה סתם הערה. אבל הכי מעניין זה מה שכותב הלברשטם שלא מובן למה ר' איצ'עלע הי-ה צריך לפרסם מכתב שבו רק עדות שהשרצים האלה גדלים רק במים. מה זה נוגע לענין? האם הי-ה מי שטען שהם גדלים על הירח?

אני חושב שהתשובה לזה שר' איצ'עלע הי-ה צריך לפרסם מסמך כלשהו מהם, ובגלל שהמכתב הראשון לא מספיק עזר לו (זה לא מפורט וזה סותר את המכתבים שיש לרבנים מבארא פארק ששם מפורט שיש מעינות ברעזרערוור שאז ברור שזה שרצים אסורים) לכן הוא שם עוד מכתב למרות שהמכתב הנוסף סתם מצחיק ולא שייך לענין.
22.
אני רוצה לדעת רק דבר אחד וזה איפה מתחבאי...
כ"ח אלול ה׳תשס״ד
שהפיצו לפני שבועיים את השמועה שהרב אלישיב מתיר?

אני רוצה לראות אותם, ומקווה שלפחות ישארו באותה טענה שלהם מלפני שבועיים שהרב אלישיב הוא הפוסק הכי מפורסם היום, ושלא יתחילו לטעון: אלישיב? מי זה בכלל?

אבל מה, אפילו אם יטענו את זה, מה יגידו על הרב פיינשטיין? אם הוא פסק מה שפסק – הרי זה סוף פסוק !!!
23.
רק רגע, תנו להבין משהו:
כ"ח אלול ה׳תשס״ד
מי שלא מתחשק לו משום מה לשתות מים שעברו דרך פילטר (למה? לא יודע. נאמר שעשה נדר שלא יהנה מפילטר), אז בכל העיר הוא לא ימצא מסעדה שתמלא את מבוקשו?
או, שלא תהיה לו ברירה והוא יצטרך לנסוע לקרונהייטס?
בושות!
24.
בתגובה 2 כתב מחוצף אחד דברי הבל כנגד הגר...
כ"ח אלול ה׳תשס״ד
ובין דברי הבל כותב השקר: "וכידוע שהמקבלים מר' משה בהמשפחה הם חתנו ונכדו למשפחת טנדלר ולא הבנים".

כנראה שזה המחוצף אין לו שמץ ידיעה במשפחת הגר"מ ובפרט היחס התורני אל בנו הגר"ד שליט"א, ועל כן מוכרח שזה המחוצף בקי יותר במאכל ומשקה (לא דוקא בכשרות, וכנראה נכשל גם בשתיית חלב עכו"ם) יותר מאשר באגרות משה.

אבל הבקיאים באגרות משה יודעים שדברי זה המחוצף הם דברי נבזות. ולהלן לקט קצר מאגרות משה:

או"ח א סי' כה:
ובני הר"ר דוד נ"י תירץ

שם סי' קל:
מע"כ בני אהובי הרה"ג ר' דוד שליט"א ... אביך אוהבך, משה פיינשטיין.

שם סי' קנח:
והנה הקשה בני הרה"ג ר' דוד נ"י

שם סי' קצב:
אבל בני הר"ר דוד נ"י הקשה

או"ח ב סי' יד:
הנה קושית בני הר"ר דוד נ"י לא היתה על מה שתוקעין אחר גמר הברכה דמלכיות זכרונות ושופרות שהוא המקום שתקנו אלא על אלו שעומדין אז באמצע הברכה ומפסיקין לשמוע התקיעות דאינו המקום שתקנו

או"ח ד סי' ד:
מע"כ בני חביבי מוהר"ר דוד פיינשטיין שליט"א.
בדבר לבישת בגד שחייב בציצית, ודאי צדקת ... והנני אביך אוהבך בלו"נ, משה פיינשטיין.

שם סי' כב:
מע"כ בני חביבי הרה"ג מוהר"ר דוד פיינשטיין שליט"א ... אביך אוהבך בלו"נ, משה פיינשטיין.

שם סי' קכב:
מע"כ בני אהובי הרה"ג מוהר"ר דוד שליט"א ... אביך אוהבך בלו"נ, משה פיינשטיין.

או"ח ה סי' לז:
ומה שאומר בני הרה"ג ר' דוד שליט"א

יו"ד א סי' קלג:
מע"כ בני יקירי הרה"ג ר' דוד פיינשטיין שליט"א ... והנני אביך אוהבך בלו"נ, משה פיינשטיין

שם סי' קלד:
מע"כ בני יקירי הרה"ג מוהר"ר דוד שליט"א ... והנני אביך אוהבך בלו"נ, משה פיינשטיין

יו"ד ב סי' קסז:
מע"כ בני הרה"ג מהר"ר דוד שליט"א ... אביך אוהבך בלו"נ, משה פיינשטיין.

יו"ד ג סי' כט:
והעיר בזה בני הרה"ג ר' דוד שליט"א

שם סי' ק:
ראיתי מה שכתב בני אהובי הרה"ג ר' דוד פיינשטיין שליט"א שהעיר על מה שאני נוהג . . ויפה העיר.

יו"ד ד סי' סה:
ובני הרה"ג ר' דוד שליט"א הזכירני התוס' מגילה

אה"ע א סי' ג:
אך בני הרב דוד שליט"א העיר

שם סי' ט:
מע"כ בני אהובי הרה"ג מוהר"ר דוד פיינשטיין שליט"א ... אביך אוהבך בלו"נ, משה פיינשטיין

שם סי' כה:
מע"כ בני יקירי הרה"ג מוה"ר דוד פיינשטיין שליט"א ... אביך אוהבך מאד, משה פיינשטיין

שם סי' לז:
מע"כ בני אהובי הרה"ג מוהר"ר דוד פיינשטיין שליט"א ... אביך אוהבך בלו"נ, משה פיינשטיין

שם סי' צה:
בני הר"ר דוד שליט"א אמר טעם נכון ...
ובני הר"ר דוד שליט"א הקשה על שיטה זו ...

אה"ע ב סי' ט:
ובני הרה"ג ר' דוד שליט"א הוכיח

חו"מ ב סי' עט:
למע"כ בני האהוב הרב הגאון ר' דוד שליט"א ... אביך אוהבך בלו"נ, משה פיינשטיין.
25.
לכל המאמינים לאוכלי חלב עכו"ם
כ"ח אלול ה׳תשס״ד
יש לכם בעיה ?
אצלנו עדיין מי שמתיר חלב עכו"ם איננו גדול הדור .
ומי שיוצא חוצץ נגד כל המחרפים ומגדפים. עי"ע פאה נכרית .
הרי רגלים לדבר שמדובר ברב ירא שמים וה' עמו שהלכה כמותו . ועוד שהרי מי לנו גדול מכ"ק הרבי שהעיד על הרב יצחק רייטפארט ברבים שהוא פוסק .
ובענין המציאות לא אחלוק על אינשי דלא מעלי שאינם נותנים לעובדות לבלבלם .
אין פילטר ברמת עדינות כזו היכול לסנן מים יותר מכמה שעות ללא שיווצרו חורים גדולים או שיסתם זוהי עובדה . נקודה .
26.
סיכום
כ"ח אלול ה׳תשס״ד
העובדה עם השרצים במים מתחיל להסתבך (כנראה יש הרוצים לסבך), ולכן למען הסדר הטוב נכון לערוך סיכום מהידוע עד כה.


חלק גדול מהידיעות שבסיכום הוא על פי הידיעות בהוועב-סייט הזה (חב"ד-און-ליין):


בערך בחודש סיון נתגלה שיש שרצים במים בנוא-יארק.


ארבעים רבנים דיינים ומו"צ דבארא-פארק הוציאו פסק דין שמחוייבים לסנן המים.


אלו משכונת קראון-הייטס ששאלו את הרב אזדאבא חבר הבד"צ מה לעשות אמר להם שצריך לסנן המים. וכן אמר לשואלים חבר הבד"צ הרב שוויי.


ולמרות זה הנה כל המאפיות ובתי התבשיל והקיטערער דקראון-הייטס שתחת השגחת הרב אזדאבא המשיכו להשתמש במים כרגיל מבלי לסנן.


בהתוועדות הגדולה דג' תמוז בהבימ"ד הגדול דחסידי לובאויטש בקראון-הייטס אמר הרב שוויי שאם האיסור הוא על סמך שרצים שאינם נראים בעין אלא בזכוכית המגדיל, הנה במקרה כזה סומכים על רוב הפוסקים האומרים שאין לאסור רק הנראה לעין.


אחר שסיים הרב שוויי דבריו ראו הקהל איך שפנה אל הרב אזדאבא ודיבר עמו והרב אזדאבא עשה תנועות בראשו שמסכים. ונמסר אח"כ שהרב שוויי שאלו אם מסכים לדבריו, ועל זה עשה תנועות שמסכים.


קבוצה של רבנים מבארא-פארק כשהגיע אליהם מה שאמר הרב שוויי נסעו אליו והוכיחו לו שהאיסור אינו על שרצים שאינם נראים לעין, אלא על שרצים הנראים לעין, רק שמדובר בשרצים מתים שבמיתתם נראים כנקודות לכלוך ובאמת נתברר שאלו שרצים.


הרב שוויי ביקש לדבר עם הרב אזדאבא ולמסור לו כל הפרטים, והשאיר לו על זה הודעה בהטלפון. ולא קיבל מענה.


הרב אזדאבא התקשר אל הרבנים מבארא-פארק והתלונן שלא הגיעו אליו עם ההוכחות, ואמר להם: "הרי ידוע שאני אוסר מכבר המים ומה אעשה שהרב שוויי מתיר".


במשך כמה ימים ניסה הרב שוויי לשלוח שלוחים אל הרב אזדאבא, ואחר כמה ימים קיבל תשובה שהרב אזדאבא מסכים לאסור אלא שאינו יכול לחתום בעצמו ביחד עם הרב שוויי.


הרב שוויי גם דיבר והודיע כל הפרטים להרב העלער.


אחרי שיצא המכתב בחתימת הרב שוויי הנה כמה אנשים (ואולי רק איש אחד) פרסמו תגובות בהאינטערנט נגד הפסק.


אחר שיצא המכתב נתפרסם שנודע מפי המשגיח ר' דובער לברטאוו שעדיין אין כל ציוי להמאפיות והבתי תבשיל והקייטערער לסנן המים.


אחרי עוד זמן החלו שמועות שהרב אזדאבא אומר שאין חובה גמורה לסנן וזה רק הידור.


אחרי עוד זמן החלו שמועות שהרב אזדאבא אומר שלכתחילה אין צורך לסנן.


אחרי עוד זמן החלו שמועות שהרב אזדאבא אומר שלסנן הבית זה הפסד גדול ומזיק לשלום בית.


נתפרסם הן בבארא-פארק והן בקראון-הייטס דפים שבהם ביאר א' מבני הכולל דבארא-פארק באר היטיב "תשובה להלכה בענין התולעים שנמצאים לאחרונה במים".


בשולי הביאור נכתב: "הנה חוץ מכל הדברים האלו יש לעורר כי כיון שרוב רבנים מאותן הרבנים שאמרו חוות דעתם בענין זה (כי אותן הרבנים שלא הגידו חוות דעתם בענין אינם עולים למנין, כמובן), פסקו שמחוייבים לסנן, אם כן אין מיעוט הרבנים יכול להתיר. וגם נוסף בזה איסור לא תתגודדו שאמרו חז"ל דפי' לא תעשו אגודות אגודות, ואסור להורות היתר אם כבר הורו הב"ד איסור, וכמו שפסק בזה הרמב"ם בפרק י"ב מהל' ע"ז הלכה י"ד, עיי"ש ובכס"מ שם".


אחרי עוד זמן החלו שמועות שהרב העלער מתיר. וזה למרות שבהכולל שלו יש פילטער על המים וזה למרות שיש עדות מאחד החנויות שהראשון שקנה פילטער לביתו הוא הרב העלער.


עד לזמן זה לא יצא בכתב שום היתר לא מהרב העלער ולא מהרב אזדאבא.


אלו שניסו לקבל היתר בעל פה מהרב העלער לא זכו לתשובה והוא "ממלא פיו מים" (כמובן מים כשרים) ואינו משיב, וזה לשיטתו שאינו מתערב בפועל בעניני קראון-הייטס ומתעסק רק בהנהגת הכולל (ולכן גם לא מסכים לסדר חופה וקידושין גם כשהוא מוזמן ומגיע לחופה, וכמובן שאין ללמוד מזה שאין דעתו נוחה בהקידושין).


מלבד במכתב הנה הרב שוויי הסביר להתושבים כמה פעמים את הפרטים בסוגיא: בכינוס התעוררות בר"ח אלול, ובהקלטה להתחנת הראדיא של קראון-הייטס ולהניוז-ליין דקראון-הייטס, ושידרו זה כמה פעמים.


רובם ככולם של תושבי קראון-הייטס התקינו מיד פילטערס בהברזים, או הניחו שמטאעס שזה גם מועיל לסנן השרצים.


ביום א' נצו"י כתב הגאון הרב דוד פיינשטיין מגדולי הפוסקים בארה"ב פסק הלכה ופוסק ברור שמחוייבים לסנן המים מהשרצים.


להפסק הלכה של הרב פיינשטיין נצטרפו הפוסקים המפורסמים מארץ הקודש הגרי"ש אלישיב והגרח"פ שיינבערג.


כמה אנשים (או אולי איש אחד) מקראון-הייטס כותב(ים) באינטערנט דברי ביזוי כנגד הגר"ד פיינשטיין, וכנראה שלדעתם זה העצה היחיד להם לעורר מחלוקת.


באותו היום שכתב הרב פיינשטיין תשובותו כתב גם הרב יצחק רייטפארט מבארא-פארק (לפני שידע מהפסק של הרבנים פיינשטיין אלישיב ושיינבערג) פסק הלכה וקונטרס שמתיר לשתות המים לכתחילה, אלא שמסיים בהקונטרס שכתב זה "לפענ"ד, והרי הלכה פסוקה היא במשנה דאבות פ"א עשה לך רב, וא"כ כל אחד מישראל ישאל מאת המורה צדק שלו איך להתנהג, ושלום על ישראל".


לפי זה הנה רבים מקראון-הייטס אינם מבינים מיהו שציוה לחלק הקונטרס והפסק דהרב רייטפארט מבארא-פארק בהבתי כנסיות דקראון-הייטס, שכונה שהמרא דאתרא שלה יצא בכתב ברור לחייב הסינון, כפי שפסקו ארבעים רבנים דבארא-פארק וכפי שפסקו הרבנים פיינשטיין אלישיב ושייינבערג.


בהבתי כנסיות דבארא-פארק הנה בכל מקום שהונח הקונטרס של הרב רייטפארט הונחו גם כמה סוגים מקונטרסים שבהם השגות והערות עליו, ובעיקר להוכיח שטעה במציאות הדברים שרצה לדמות כל המאגרי מים למים שבבורות, ועוד כמה טעויות בהמציאות, והמסקנא דההשגות היא: "יסודות קונטרס זה מרופפים, ואין לנו אלא דברי מאורי דורנו שבארה"ק ובארה"ב ה' עליהם יחיו, שדעתם דעת תורה שמחויבים לסנן המים".


עד כאן הסיכום עד ליום ג' כ"ח אלול תשס"ג, וד' הרחמן ישמרנו להכניס לפינו רק מאכלות כשרים ונתברך בשנה טובה ומתוקה
27.
=== אנו אין לנו אלא דברי אדמו"ר הצמח צדק...
כ"ח אלול ה׳תשס״ד
וכל רב ממחננו הפוסק דלא כדעת הצמח צדק הוא בעצמו (ולא אחרים) מוציא עצמו מהפוסקים דמחנה חב"ד
והלא הם דברי אדמו"ר הצמח צדק ביו"ד סימן ס"ב:
===(במענה להשאלה בנידון מים זכים ונמצא לפעמים בהמים השאובים בדלי אחת או שתים אחר השקפה כמין תולעים או זבובים קטנים מאד משייטים אנה ואנה מלמטה למעלה בתוך המים הנ"ל)===
=== י"ל להתנהג כמ"ש הבל"י סי' פ"ד סק"ה בענין חומץ שגם אחר הסינון נמצאים התולעים פסק לבשל החומץ תחלה ואח"כ לסנן החומץ דרך בגד עב וכמ"כ אפשר לסנן בלא בישול דרך בגד עב של גיוואנט עב דאז ודאי א"א שיצאו התולעים דרך הבגד ===
ולאחר שנודע ברור שאלו הנקודות אחת או שתים הנראים בהכוס (אחר השקפה) היו לפני שניתן בהם (כלארין להורגם) תולעים קטנים שניכרים שהם משייטים אנה ואנה מלמטה למעלה בתוך המים, היינו שנראים באופן הכי ברור בעין גם מבלי מכשירים, ונמצאים במאגר מים שיש לו דין כנהר שהשרצים שבו יש להם דין שרץ המים שנאסרו עלינו בתוה"ק, הנה פשיטא שצריך לסנן המים ואין להתיר מפני הפאליטיק והמחלוקת.
והחולק על פס"ד אדמו"ר הצמח הצדק ה"ה חולק על רבו.
===ומסיימים בטוב===
28.
לברנש 18\20
כ"ח אלול ה׳תשס״ד
אתה ממש גאון , תמשיך בהידוריך בחלב "סתם" .
ואל תיתן לעובדות לבלבל אותך .
29.
לכולכם תדעו שאני חושב שלא צריך לסנן ויש...
כ"ח אלול ה׳תשס״ד
לא יעזור לכם שום דבר ואתם עוד תראו מי הרב האמיתי ובכח מי לחדש ענינים של כח דהתירא עדיף. ובפרט בעניני כשרות. שלזה צריך נסיון של שנים בעניני כח דהיתרא.
ומעתה נסדר לפניכם כל הסניפים להיתר:
מאיפה לכם שמדובר בשרצים? האם אתם סומכים על הפוילישע והאונגערישע מב"פ שהם יפסקו מה נקרא שרץ ומה לא נקרא שרץ? ממתי הם מבינים בשרצים? וממתי אנשי העיר הממונים על המים מבינים בשרצים? הם הסתכלו פעם בתוך המים? ואם כבר שומעים לממונים על המים, די לנו במה שהם כותבים שהשרצים יכולים לחיות רק במים. ומי יאמר לנו שמה שיוצא לנו מהברזים זה מים? ואם המים הם לא מים אז גם השרצים הם לא שרצים.
ולמה המים כ"כ עולים ביוקר אם יש בהם שרצים?
האם לפולישיע ולאונגערישע יש נסיון בכשרות?
ואפילו אם נסכים שאלו שרצים אבל מה עם הציבור? האם הציבור יכול לעמוד בגזירה זו שלא לשתות שרצים? והרי אין גוזרים גזירה על הציבור כשאין יכולים לעמוד בה!
ומה עם שלום בית? אם האשה תרצה לסנן והאיש יגיד שאינו רוצה לסנן? הרי מצד שלום בית מוכרח שאסור לסנן.
והרי בכח דהיתרא זו שאין יכולים לעמוד נדחה אפילו איסור גבינה שנעשתה בדבר המעמיד טרף! ומאיפה תביאו סברא לחלק בין דבר המעמיד לאין הציבור יכולים לעמוד?
וזה שהביאו בהלינק
http://www.col.org.il/chaim_test/show_news.asp?2142
על פרשת החלב מדברי הרב אליהו שפסק שעשיית הגבינות באופן כזה יש לו דין של דבר המעמיד, מי יאמר לכם שהלכה כרב אליהו? והרי יחיד ורבים הלכה כרבים, והרי הרב יחיאל באב"ד שי' פסק שלא כמו הרב אליהו. ואולי יש חילוק בין אשכנזים לספרדים?
וזה שהרב באב"ד אוסר שתיית השרצים וחותם שמחוייבים לסנן המים, אולי זה מפני שב"פ הציבור יכולים לעמוד בגזירה זו? ובאמת צריך לדבר אתו על זה ואולי גם הוא ימצא פתח להיתר, ובפרט שגדול השלום, והרי כמו שרב יכול לומר שצריך לסנן ואח"כ כששומע שיש מי שמצריך לסנן אזי מתעורר אצלו רגש הכח דהיתרא ומזה הוא מגיע למסקנא ומתיר, כך יכול להיות גם להיפך, ואפשר שגם הרב באב"ד יפסוק שכעת צריך להתיר.
ואין להקשות איך זה שבשעה שאמר לשואלים שצריך לסנן לא הורה כן גם למפעלים ומסעדות שנותן להם הכשר, כי החילוק פשוט, שאמר רק למי ששאל, ולמי שלא שאל אינו מחוייב להגיד!
וזה שעוד רבנים פסקו לאיסור, ממתי אנחנו שומעים לרבנים כאלו? אז מה אם הם ארבעים רבנים? האם זה שהם סומכים על מה שפסק בשו"ע הרב זה הופך אותם להיות רבנים חבדיים? וממתי שומעים לפסקים של הרב פיינשטיין? גם לאבא שלו לא שמעו צריך לשמוע לרבנים חבדיי"ם גם אם הם פוסקים לא כמו בשו"ע הרב. כי אולי במקרה כזה שאין הציבור יכול לעמוד גם שו"ע הרב יודה שמותר? והרי שו"ע הרב לא דיבר במקרה כזה רק בציבור שכוחו חזק מאד. וכידוע שבזמן ההוא היו אנשים חזקים מאד.
וגם למה לסמוך בזה על מה שפסק בשו"ת צמח צדק, הרי אפשר לומר שבזמנים ההם היה מאד קל לסנן את המים, כידוע שהיו להם ברזים בבתים, אבל בימינו מאד קשה לסנן, שצריכים אנו ללכת ולשאוב המים ישר מהאגמים.
והרי אם הרב קובע שיש להתיר מצד שאין הציבור יכול לעמוד. אזי הוא קובע המציאות בעולם שנקבע ברור שאין העולם יכול לעמוד! ואם מישהו יטען שהוא כן יכול לעמוד אזי בטלה דעתו אצל כל אדם!
ואם רב קובע שאין איסור בשרצים מצד איזה היתר שמצא, אזי אסור לחקור אם ההיתר הזה שייך במציאות או לא וגם אם שייך במציאות אולי לא שייך למקרה הזה. חס ושלום לעשות חקירות כאלה. אלא צריך לקבל באמונה פשוטה שהרב הוא הקובע המציאות בעולם! ואם הרב קובע שלאגמים יש דין של בורות אזי אפילו אם יעידו כל מומחי העולם שבאגמים יש מעיינות, אומרים להם שלא מתחשבים בהם. כי המציאות האמיתית היא מה שהרב קובע! ואם הרב קובע שזה לא שרץ אז המציאות האמיתית היא שזה לא שרץ, אפילו אם כל העולם יעיד שזה כן שרץ!
ולכן ברור שכל השרצים מותרים למהדרין מן המהדרין, ורק הדגים של ראסקין אסורים מטעם המצוה הגדולה שמחוייבים להזיק פרנסתם של יהודים. וגם מהחשש שמא הדגים של ראסקין שתו מהשרצים המותרים, שאז לכל הדעות ברגע שנכנסו השרצים להדגים נאסרו משום שאלו דגים שימכרו ע"י ראסקין. אבל סתם שרצים שאין עליהם חשש שנשתו ע"י דגים של ראסקין הרי הם כשרים בלי שום פקפוק.
30.
הרב זלמן שמעון דווארקין ע"ה צדק
כ"ח אלול ה׳תשס״ד
כשקוראים את כל מה שקורה כאן זה המסקנה היחידה: הרב זלמן שמעון דווארקין ע"ה צדק בשעתו כשאמר וכתב מה שאמר וכתב.
31.
למישהו יש רשימה של הרבנים מבורו פארק שאו...
כ"ח אלול ה׳תשס״ד
יש רשימה כזאת (ראיתי ב770 בשבת על א' השולחנות) אבל היא לא לפני. לפי מה שאני זוכר מופיע שם שמו של הרב הגאון יצחק שטיין שליט"א מבד"צ דקארלסבורג, שידוע כלמדן גדול, וגם שמו של הרב הגאון גבריאל צינער בעל הנטעי גבריאל, וגם הדעברעצינער רב, והרב שטיינווארצל.
33.
About no 13
כ"ט אלול ה׳תשס״ד
Rabbi Feigelstock look in Darkei Teshuva Aiver means it is glazed and the shach says it is white!!!
34.
ל-25 : כן, יש לנו בעי'ה !
כ"ט אלול ה׳תשס״ד
אצלנו, ואצל כל העולם, ר' משה פיינשטיין הוא אישיות תורנית מכובדת, שאסור לזלזל בו !

אצלנו זה קשור גם ליחס המיוחד שהי'ה לר' משה עם כ"ק אדמו"ר.

בכל העולם מוכר בנו, הגר"ד, כפוסק מכובד שיודע הלכה ואשר שימש את אביו ונשא ונתן עמו בהלכה.


ובענין המציאות, כל דבריך הם היפך המציאות.

גם מה שכתבת על הפילטר, הכל נובע ממוחך הקודח, בלי שום קשר למציאות.

זה שתכתוב כל הזמן "זוהי עובדה", "זוהי עובדה" – זה לא יעשה את החלומות שלך לעובדות. גם לא אם תכתוב "נקודה" בסוף דבריך.

אבל, עם כבר אני מתייחס אליך, ואל הדיבורים שלך על החלב, אז תנסה לענות לי בצורה ברורה:

מי יותר גרוע:

מי שמתיר חלב פרה לסוג של יהודים שלעת-עתה אינם מודעים לכל חומרות הכשרות לאכול חלב כשר, אלא שבלי ההידור שישראל רואהו.

מי שמתיר ליהודים יראי שמים המקפידים על קלה כבחמורה לאכול גבינות שנעשו מדבר המעמיד של חזיר, שאז כל הגבינה יש לה דין איסור.

אל תתחמק ואל תתבלבל, רק תענה מי "צדיק" יותר גדול.

אחרי שתענה על זה, נמשיך לטפל בשאר השטויות שכתבת.

ובינתיים, כתיבה וחתימה טובה לכולם וגם לך, שתעשה תשובה ותפסיק כבר עם כל המעשה מחלוקת שאתה עושה כאן, ויפה שעה אחת קודם.
35.
הדבר שהכי הפליא אותי בסיכום של 26 היא הע...
כ"ט אלול ה׳תשס״ד
שגם בתקופה שאותו רב אמר לשואלים אותו שצריך לסנן את המים

גם בתקופה הזאת למסעדות ולמאפיות והקייטרינג שתחת השגחתו הפרטית הוא לא אמר לסנן את המים

מה הפשט בזה?

אפילו אם אתה חושב שצריך לסנן מצד ספק, או מצד הידור,

למה למסעדות ולמאפיות ולקייטרינג שתחת השגחתך אתה לא אומר לסנן מצד ספק או מצד הידור?

האם אתה בעצמך לא מחשיב את השגחתך למהודרת?

מעניין מאד וראוי לתשומת לב !!!!!
37.
אבל עדיין אין תשובה
כ"ט אלול ה׳תשס״ד
אף אחד עדיין לא השיב מה דעתם של ה"פוסקים" הגדולים הנ"ל בעניין חלב עכו"ם (היפך שו"ע מפורש) האם חלב עכו"ם דרוש בסינון או שאפשר לשתותו ללא סינון ?
וה' יברך את עמו בשלום .
39.
32# התשובה מאוד פשוטה: משפחת צירקינד הם...
כ"ט אלול ה׳תשס״ד
וכמובן שאצלם מסננים את המים.

השאלה שלך זה כמו שתשאל האם הם אוכלים את הגבינות שנעשו מדבר מעמיד טרף...

כמובן שלא נוגעים בגבינות האלו. וכמו שכתבתי למעלה, הם יר"ש ומהדרין.
40.
לאדון 40 אולי נאמר אדון ק.
כ"ט אלול ה׳תשס״ד
תענה על השאלה . בבקשה .

האם חלב עכו"ם דרוש בסינון ?

עדיין הרב רייטפארט פוסק לפי דברי הרבי שנאמרו ברבים ואפשר לראות על ווידאו .
ועל אחרים צריך לקבל את מילותיך בהיותם פוסקים (או פסקונדיאקעס)
ועדיף לסמוך על מי שאמר עליו הרבי פוסק . נקודה.
ועדיין לך תלמד חוקי הטבע בעוה"ז
ואני ידגיש שוב ושוב

אין כזה פילטער היכול לסנן ברמה כזו יותר מכמה שעות בודדות .נקודה.
אך חלב עכו"ם שהנכם שותים מטמטם המוח והלב . בדוק ומנוסה .
41.
צדקת 40 במה שהעדת על עצמך 14 אז "דער ה...
כ"ט אלול ה׳תשס״ד
ועם זה לפי שביקשת כ"כ יפה תשובה, תקבל תשובה, ויהי רצון שגם תעשה תשובה:

בסתם חלב עכו"ם אין שרצים שאסורים מדאורייתא ולכן אין הוא צריך סינון.

ודעת כל הפוסקים שיש להקפיד על חלב שאין ישראל רואהו, וכמ"ש בספרים הענין בזה, אבל כשמדברים אודות יהודים שעוד לא מקיימים כל התומ"צ ואם לא יתנו להם הכשר על חלב יכשלו בחלב מבהמות טרפות, פשיטא שצריך לתת הכשר גם על חלב שאין ישראל רואהו, ובפרט שמפורסם שאין זה למהדרין ואזי החרדים לא יכשלו בשתיית חלב זה.

אמנם חלב המיוצר ע"י מפעל שכבר הביא תקלה ליהודים חרדים שאכלו גבינות שנעשו ע"י דבר המעמיד טרף, חזיר, שאז הגבינות הם טרף כי דבר המעמיד אינו בטל אפילו באלף, הנה מפעל כזה הוא חשוד, ומאחר שלבטח מוסיפים גם מים להחלב שלהם, הנה החלב שלהם צריך סינון לבדוק שבמים אין שרצים שאסורים מדאורייתא.

מנין לך באיזה רמה צריך לסנן? כל הרבנים והמומחים שבדקו ענין השרצים וערכו בזה נסיונות ומדידות באו לידי מסקנא שאפילו בשמאטע המונח על הברז די כדי לסנן השרצים דכאן, וכמ"ש הצמח צדק שבגד מועיל לסנן. ה"בדוק ומנוסה" שלך שווה כמו כל הדברים שאתה כותב, דהיינו, הוא לא שווה כלום, וחבל על הזמן להתעסק אתך.

בדרך אגב גם במה שכתבת בהקעפעל מצאתי לי הוכחה (אבל לא חידוש כי הוכח לי מכבר) ששום דבר אינך יודע.
42.
מסיימים בטוב
כ"ט אלול ה׳תשס״ד
ולעצם הענין של חלב עכו"ם באף מקום בשו"ע לא נאמר שיש בזה ענין של הידור אלא הוא מעיקרא דדינא . ועל הר"ם פיינשטיין אולי אפשר לומר בדוחק שהיה בזמן שונה כאשר בארה"ב לא היה בקל לקנות חלב ישראל . אך היום ל"ע כאשר עומד יהדי בסופר מרקט (של גויים כ-וואלמארט או שופ רייט וכיו"ב ) ובדלת ימין של המקרר יושיט ידו לעבר חלב ישראל ובדלת שמאל לעבר חלב עכו"ם ולא קם מי ממשפחת פיינשטיין להעיר עיני ישראל אשר יושיט ידו לעבר החלב ישראל .וק"ו בן בנו של ק"ו כאשר המדובר הוא בגלידה אשר מימין יש הגלידה חלב ישראל מתוצרת קליין'ס ומשמאל גלידה מתוצרת האגען דאז .
זהו מעשים שבכל יום .
ואל תביא לי פה באבע מעשיות חילול ה' לובאוויטש וכד' מותר לאמר האמת .
המורם מכל הנ"ל שלא מפיהם אנו חיים ותעשה תשובה יחד עמהם וכל טוב וכתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה .

נ.ב.
דווקא לראש השנה קנו דגים טעימים מתוצרת בערקע רסקין שיחי'
43.
ועוד דבר ל 41
כ"ט אלול ה׳תשס״ד
שכחתי לכתוב לך על זה שהזכרת שהרב רייטפארט הינו פוסק.

לא ראיתי כאן אחד שחלק על זה ( אולי לא עברתי על כל התגובות )

אבל גם פוסק, אם הוא פוסק שלא ע"פ הלכה, או דלא כפסק הצ"צ, אין להתחשב בדעתו.

אני חושב שאנשים כמוך הפילו את הרב רייטפארט בפח ונתנו לו עובדות בלתי נכונות.

בתקוה שהרב רייטפארט הוא איש אמת, יש להמתין עד שיווכח לדעת שנפל בפח של אנשים כמותך שכתב הפסק והקונטרס שלו ע"פ עובדות בלתי נכונות, ואז יחזור בו, ויצטרף לשאר הפוסקים שפסקו שחייבים לסנן המים.
44.
זה עתה גמרתי לקרות המחברת דריטפארט
כ"ט אלול ה׳תשס״ד
והוא כולו מלא תמיהות מראשו ועד סופו ומתפלא אני האם עוד מי עבר עמו על המחברת לפני דופסו אותו?
ושוכן רומה יטיב לנו הכתיבה והחתימה ולא נדע מאיסורי שרצים בגו"ר
45.
כמובן מהענין כל הנכתב ב 42 מכוון ל 41 (ו...
כ"ט אלול ה׳תשס״ד
ואם נמליץ להם כשעומדים בסופר מרקט (של גויים כ-וואלמארט או שופ רייט וכיו"ב – שזה מעיד על מצבם ברוחניות) להושיט יד לדלת המקרר וליקח החלב שאתה ממליץ עליו, יש חשש גדול שיותר לא יושיטו היד לכל דבר ששם "כשר" עליו, וזה אחרי שיוחמץ אצלם טרם יספיקו לשתותו, והרי זה מעשים שבכל יום, ונוסף גם זה על החילול ה' שאתה קשור אליו.

וזה מבלי להכנס להבעיות בהכשרות בהחלב שאתה ממליץ עליו, ושלא לדבר על הגבינות, שעדין עליך לענות על השאלה דלעיל, מה גרוע יותר, חלב שאין ישראל רואהו, או גבינה הנעשית ע"י דבר המעמיד חזיר? קשה לך לענות על זה? יש לך נגיעה?

לבטח כל הקוראים כאן אינם מתפלאים עליך שהינך מבזה את בעל האגרות משה, כי בכל שכתבת גילית מהותך שאפשר לא למדת בחייך סימן מספרו, ואפילו גם מדבריו אודות החלב שכתב במפורש: "אבל מ"מ לבעלי נפש מן הראוי להחמיר ואין בזה משום יוהרא וכך אני נוהג להחמיר לעצמי", שרק בגלל שלא ידעת מזה ביזית אותו ואת משפחתו לרמז שאינם מחמירים בזה, ועליך ליקח עשרה אנשים ליסע על קברו ולבקש ממנו מחילה כנפסק בשו"ע.

והרי כל הקוראים כאן יודעים היחס המפליא מכ"ק אדמו"ר להרב פיינשטיין, כמו בהמכתב הידוע אודות אניות בשבת שסיים במילים "ארהיב בנפשי להציע שיפרסם כת"ר דעתו ברורה ובפרסום המתאים בהקדם הכי אפשרי". וזה מלבד היודע שכמה פעמים ציין לספרו אגרות משה.

וגם נודע היחס מהגר"מ פיינשטיין לכ"ק אדמו"ר, וכמ"ש בתש"מ באו"ח ד סי' ט:

"בע"ה עש"ק שקלים תש"מ מע"כ הוד כ"ק הגאון הצדיק מוהרמ"מ שליט"א שניאורסאן האדמו"ר מליובאוויטש. שלום וברכה לעולם.
כאשר הודיעו לי בדבר שהוכ"ק גאונו מתענין בדבר קיום מצות תפילין אליבא דר"ת שעלי מצאתי לנחוץ לכתוב תודתי וגם טעמי ונמוקי ... ועתה כאשר הודיעו לי בשם כ"ק הו"ג שליט"א שיש סופר מובהק אצלו שנכון לשלחו אלי ולצוותו שיכתוב עבורי פרשיות דתפילין דר"ת כרצוני הוא דבר גדול מאד, לבד מה שאוכל לקיים גם מצות הנחת תפילין דר"ת כפי מה שנהגתי, וענין הממון ב"ה שעזרני ויעזרני לשלם להסופר כפי אשר יבקש וישיג הסופר בתים טובים ... משה פיינשטיין".

והנה זה טרחתי להעתיק לך מאגר"מ בזכות שחרגת ממנהגך וסיימת בדבר טוב ובעובדא אמיתית (זה כנראה קרה לך בלי כוונה ורק בסיוע מלמעלה) שהודית להאמת אשר רוב הגדול דהחסידים בקראון הייטס הקפידו לקנות דגים בדווקא מתוצרת בערקע ראסקין שיחי', שהחנות אצלו היה מלא בקונים חסידים ויראי שמים שהקפידו לקנות רק אצלו, ולקיים בדג שלו המנהג להיות מקושרים לראש ולא לזנב.
46.
r'moshe feinstein
א' תשרי ה׳תשס״ה
i find it a bit strange that R'Moshe Feinstein is accused here of being 'mattir' cholov akkum'Just to remind everyone A) it is a machloikes gedoley hachroinim with the radvaz and the Pri Chodosh being mattir, R'Moshe added that he held that if the goverment fines for mislabeling than it is mutter lkulei almah. You don't agree with the psak? gezunterhait!, just don't make up as if he was 'mattir cholov akkum' and just a reminder:cholov akkum is an issur derabonon, for someone to hold like a shittas achroinim that is meikel in an issur derabonon is not yet 'ois poisek'
47.
יותר לענין ויותר לעומק
ד' תשרי ה׳תשס״ה
אולי את הר"ם פיינשטיין אין להאשים בחוסר ידע וכדומה .
אך כאשר יהודי עולה לטיסה ארוכה ומגישים שם אוכל כשר אך חלב עכו"ם ובגלל ההיתרים הללו נשאר אותו יהודי רעב למשך 13 או 15 שעות אין לימוד זכות ע"ז .
ובאופן יותר עמוק יש היום יותר מחשש בחלב עכו"ם עד כדי כמעט וודאי שזהו חלב טרפה . כן טרפה ממש לא עוד מחלוקת אלא קרוב לוודאי .שהרי הפרות הנותנות חלב מנותחות ע"מ שייתנו יותר חלב ומאחר שניקבו איברים פנימיים הרי זה טרפה וכל הבא מן הטרף הרי הוא טרף . ובע"ח לא בטל וגם הרי זה איסור קבוע באותו המשק וכו'.
המורם מכל הנ"ל .
אשר כבודם במקומם מונח אך לא מפיהם אנו חיים .
וכאשר יעשו תשובה ויתקנו טעותם נוכל להאזין לדבריהם עכ"פ.
ואז אולי יהודים יראים ושלמים.
ימצאו בליבם לסלוח לאותם שגרמו להם ימי צום ללא צורך .
ותפסיקו בבקשה עם השטוייות חילול ה' לובאוויטש ......
ר' משה טעה . נקודה.
נצפה באתר
עוד באתר
 
העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.