מערכת COL | יום ט"ז אדר א ה׳תשע״א 20.02.2011

"תומכי תמימים", סין: בואו להנציח את הסבא בקליק אחד ● מיוחד

הפרויקט ההיסטורי של זיהוי רשימת תלמידי התמימים שלמדו בתקופה שלפני המלחמה מעוררת הדים בקהילות אנ"ש בעולם ● גולשים מרחבי העולם מנסים כל העת לסייע בפרטים נוספים על אותם 'תמימים', קרובי משפחתם ● הרב שלום-בער לוין, מנהל ספריית אגו"ח העולמית ומי שמרכז את הרשימה בשיתוף עם COL, מגיש: פרק ג' של "רשימת התמימים" - הפעם אות פ' ● מה עליכם לעשות? להשלים את הפרטים הידועים לכם על השמות ● בין-יתר השמות: פאטיס, פארמאן, פארמאנסקי, פוטליק, פוקס, פיזוב, פייגין, פילר, פינקלשטיין, פיקרסקי, פישר, פישמן, פלדמן, פליישמן, פלס, פרוימן, פרידמן, פריימן, פרלמן לסיפור המלא 

 "רשימת התמימים": כתבה קודמת
נחשפו סיפוריהם של שניים מ"רשימת התמימים": סיקור, גלריה 
תמונות נדירות > "תומכי תמימים" בסין, למטה: קבלת פנים בארה"ב. בפנים: הסבר מפורט
מאת הרב שלום-בער לוין

בעת סיום מלחמת העולם השניה, בשלהי שנת תש"ה, נשארו 27 מהתלמידים הניצולים בשנגהאי. נמשך הדבר עד עשרה חדשים - עד שהצליחו לסדר להם ויזות אמריקאיות, והובאו סוכ"ס לארה"ב בתחלת חודש תמוז תש"ו. הם הגיעו בספינת מלחמה, אל חוף ס. פרנציסקו, ומשם ברכבת – אל ניו-יורק.

 רשימת התמימים: פרויקט מיוחד ב-COL
בואו לשחזר את פאזל "תומכי-תמימים" - רשימה 1
בואו לשחזר את פאזל "תומכי-תמימים" - רשימה 2
בואו לשחזר את פאזל "תומכי-תמימים" - רשימה 3
בואו לשחזר את פאזל "תומכי-תמימים" - רשימה 4
בואו לשחזר את פאזל "תומכי-תמימים" - רשימה 5
מרכיבים את "רשימת התמימים": זיהוי ראשוני לתמונה
התעלומה נפתרה: מה עומד מאחורי התמונה? - מיוחד
 סקירה מיוחדת: רבותינו נשיאנו ביקשו לערוך את הרשימה


לפני היציאה משנגהאי הצטלמו כל התלמידים יחד, בתמונה המוצגת כאן, שהיא התמונה האחרונה שלפני הנסיעה.עם הגיעם לארה"ב, הורה כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע לערוך להם קבלת פנים חגיגית בחוף המערבי של ארה"ב, באמצע דרכם בשיקגו, ובהגיעם לניו-יורק ולצורך ארגון קבלת הפנים שלהם, שלח אליהם את ה"ר משה יצחק העכט, ויבדלח"ט ה"ר יוסף שי' וויינברג.

מיד כשהגיעו התלמידים, הם חולקו לשלושה קבוצות: א) לקבוצה אחת אורגנה מסיבת קבלת פנים בס. פרנציסקו. ב) קבוצה שניה נסעה עם הרמ"י העכט ללוס אנג'לס, שם אורגנה להם מסיבת קבלת פנים באולם של בית האבות ברחוב ס. בוילי 325. יו"ר המסיבה מר הערי אלטמן, והמנחה – מר יוסף פרידמן. ג) קבוצה שלישית נסעה עם הר"י וויינברג לסיאטל וואשינגטון. אל תחנת הרכבת הגיע לקבלם הרב שפירא מסיאטל.

לפנינו תמונת הרב שפירא מסיאטל בא לקבל את קבוצת התלמידים, בראשות הר"י וויינברג, שלוחץ את ידי הרב שפירא.מי שמצליח לזהות את תמונת התלמידים העומדים, מתבקש לעשות זאת באמצעות התגובות כאן.

● ● ●

וכעת ניתן כאן את המשך רשימת התלמידים – אות פ:


פאטיס, בנימין
מלטביא. נולד בשנת תרפ"ז. בשנת תש"א סודרה לו ויזה לארה"ב בתור תלמיד הישיבה.

פאסטאג, יחזקאל
למד בתו"ת בחמעלניק, וניצל ממאורעות המלחמה.

פאסטוביץ, משה
ב"ר יהודה זאב, מווארשא. נולד בשנת תרע"א. למד בתו"ת בווארשא בשנת תרפ"ז.

פארמאן, מאיר שלום
מקאלאשין. נולד בשנת תרע"ז. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנים תרצ"ב-ג.

פארמאנסקי, אברהם מרדכי
מווארשא. נולד בשנת תרע"ז. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרצ"ב-ג (מכינה), תרצ"ג (קיץ, שיעורים).

פארמאנסקי, שמואל יעקב
ברא"א, מסאקאלאוו. נולד בשנת תרע"ז. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרצ"ג (מכינה), תרצ"ג (קיץ) – תרצ"ד (שיעורים).

פודלוביץ, ישראל משה
מצעכאנאוו. נולד בשנת תרפ"ג. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנים תרצ"ז-ח.
 
פוטוצקי, אהרן
נולד בשנת תרפ"ג. בשנת תש"א סודרה לו ויזה לארה"ב בתור תלמיד הישיבה.
 
פוטוצקי, בנציון
נולד בשנת תרע"ד. בשנת תש"א סודרה לו ויזה לארה"ב בתור תלמיד הישיבה.

פוטליק, יעקב יהושע
ב"ר יחזקאל, מווארשא. נולד בשנת תרס"ז. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרפ"ג-ז.

פוטליק, מרדכי
ב"ר יחזקאל, מווארשא. נולד לפני תרס"ז. למד בתו"ת בווארשא בין השנים תרפ"ב-ד. כשהתחילה המלחמה הי' בווארשא, והוא בין הרשומים למשלוח עזרה.

פוטליק, שניאור זלמן אהרן
ב"ר יחזקאל, מווארשא. נולד בשנת תרע"א. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרפ"ה-צא. בשנת תש"א סודרה לו ויזה לארה"ב בתור תלמיד הישיבה.

פוטרמן, אברהם יוסף
מראדום. נולד בשנת תרפ"א. למד בתו"ת בווילנא בשנת ת"ש. בשנת תש"א סודרה לו ויזה לארה"ב בתור תלמיד הישיבה.

פוטרמן, פסח
ב"ר חיים, מבעלזיץ. נולד בשנת תער"ב. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרפ"ו-ז.

פולקינפלד, יעקב ארי'
ב"ר שמואל גרשון, מריקא. נולד בשנת תרע"ז. למד בתו"ת בווארשא בשנים תר"צ-צב (שיעורים), תרצ"ג-ה (אולם). אח"כ שימש ר"מ במכינה בווארשא, משגיח בשיעורים באטוואצק, ור"מ בסניף בחעלם. כשהתחילה המלחמה הי' בגניווישעוו, ורשום בין התלמידים למשלוח עזרה.

פוקין, ברך
ב"ר דוד שלמה, מבילדזוהי. נולד בשנת תרע"ג. למד בתו"ת בשנים תר"צ (ווילנא), תרצ"א-ה (ווארשא, אולם).

פוקס, ישעי' נטע
מווארשא. נולד בשנת תר"פ. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנת תרצ"ד.

פוקס, שלום דובער
ב"ר אברהם יהודה, מבענדקאוו. נולד בשנת תרע"ט. למד בתו"ת בלאדז, ואח"כ בווארשא-אטוואצק בשנים תרצ"ה-ז (שיעורים), תרח"צ (אולם).

פוקס, שמואל צבי הירש
מדיסנא. נולד בשנת תרפ"א. למד בתו"ת בשנים תרצ"ד-ה (ווילנא), תרצ"ו-ז (אטוואצק, שיעורים), תרצ"ז (קיץ) – תרצ"ט (אולם), ת"ש (ווילנא), תש"א (יפאן), תש"ב-ו (שנגהאי). בשנת תש"א סודרה לו ויזה לארה"ב בתור תלמיד הישיבה. בשנת תש"ו הגיע לארה"ב, והי' ר"מ בתו"ת בנ.י. נפטר בשנת תשס"ט.

פורטוביץ, יוסף
מווישקוב. נולד בשנת תר"פ. למד בתו"ת בשנים תרצ"ה-ו (ווארשא, שיעורים), תרצ"ו (קיץ) תרצ"ט (אולם), ת"ש (ווילנא), תש"א (יפאן), תש"ב-ו (שנגהאי). בשנת תש"א סודרה לו ויזה לארה"ב בתור תלמיד הישיבה. בשנת תש"ו הגיע לארה"ב, ואח"כ הי' רב ושו"ב בראזעל נ.דז.

פורטוביץ, משה
למד בתו"ת בשנת תרפ"ז.

פיאסעק, אלתר
ב"ר אבא, מפאצאנאוו. נולד בשנת עת"ר. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרפ"ו-ז. כשהתחילה המלחמה הי' בפאצאנאוו, והוא בין הרשומים למשלוח עזרה.
 
פיזוב, אברהם
מלטביא. נולד בשנת תרפ"ה. בשנת תש"א סודרה לו ויזה לארה"ב בתור תלמיד הישיבה.

פייגין, שמואל ליב
בה"ר יחזקאל, המזכיר. נולד בשנת תרפ"ה. למד בתו"ת בווארשא-אטוואצק בשנים תרצ"ה-ז (שיעורים), תרצ"ז (קיץ) – תרצ"ט (אולם), ת"ש (דאנקרא), תש"א (ריגא).

פייגנבוים, משה פנחס
מווארשא. נולד בשנת תרפ"ב. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנת תרצ"ה.

פייגנבוים, משה שלמה
מקאמינקא. נולד בשנת תרפ"ד. למד בווארשא (מכינה) בשנים תרצ"ז-ח.

פייטלוביץ, ישראל מאיר
ב"ר אלחנן יצחק, מקינצק. נולד בשנת תרע"ט. למד בתו"ת בלאדז בשנים תרצ"א-ב.

פיינטוך, צבי
מדרילטש. נולד בשנת תרע"ז. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרצ"ד-ה.

פייערשטיין, אייזיק
ב"ר משה, מווארשא. נולד בשנת תרס"ח. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרפ"ו-ז.

פילמן, שמשון
מוולאדאווא. נולד בשנת תרע"ו. למד בתו"ת בווארשא-אטוואצק בשנים תרצ"ה-ח. כשהתחילה המלחמה הי' בוולאדאווא, ורשום בין התלמידים למשלוח עזרה.

פילר, פייוויש
מאסטראוו (ווישקאוו). נולד בשנת תרע"ח. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרצ"ב-ג (שיעורים), תרצ"ג (קיץ) – תרצ"ה (אולם).

פינקוביץ, יצחק
מריגא. למד בתו"ת באטוואצק בשנת תרח"צ.

פינקוביץ, פייוול
מריגא. נולד בשנת תרע"ז. בשנת תש"א סודרה לו ויזה לארה"ב בתור תלמיד הישיבה.

פינקוסעביץ, קלמן
ב"ר יצחק, מטומאשוב. נולד בשנת תרע"ג. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרפ"ח-צא (שיעורים), תרצ"א (קיץ, אולם).

פינקלשטיין, יצחק
מלטביא. נולד בשנת תרפ"ה. בשנת תש"א סודרה לו ויזה לארה"ב בתור תלמיד הישיבה.

פינקלשטיין, שמחה
מווארשא. נולד בשנת תרפ"א. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנת תרצ"ה.

פיקרסקי, זלמן
מווארשא. נולד בשנת תרע"ח. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרצ"ב-ג (שיעורים), תרצ"ג (קיץ) – תרצ"ה (אולם).

פיקרסקי, משה
ב"ר אברהם, מקאלושין. נולד בשנת תרע"ט. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרצ"ג-ד (מכינה), תרצ"ד (קיץ) – תרצ"ה (שיעורים).

פירשט, דוד
מוואלאמין. נולד בשנת תרפ"ג. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנת תרצ"ד.

פישביין, צבי
מלוקאוו. נולד בשנת תרפ"א. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרצ"ד-ה (מכינה), תרצ"ה (קיץ, שיעורים).

פישמן, פנחס נתן
מווארשא. נולד בשנת תרפ"א. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנים תרצ"ד-ה.

פישר, מרדכי
מקבוצת תלמידי אחי תמימים בנ.י. שנסעו ללמוד בתו"ת באטוואצק באלול תרצ"ט, וכשהתחילה המלחמה נסעו לריגא והמשיכו לימודיהם עד חוהמ"ס, שאז נסעו לשטוקהולם, ומשם חזרה לנ.י.

פלדברג, אליעזר
ב"ר יחזקאל, מוואלאמין. נולד בשנת תרע"ט. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרצ"א-ד.

פלדברג, יעקב יצחק
ב"ר יחזקאל, מוואלאמין. נולד בשנת תרס"ט. למד בתו"ת בווארשא בשנת תרפ"ז.

פלדמן, ישראל עזריאל
מרוזאן. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרצ"ד-ה. ואח"כ בביתו. כשהתחילה המלחמה ברח לרוסיא, ואחרי תום המלחמה יצא מרוסיא, התיישב במחנה שטייער שבאוסטריא, שם התמנה לרב אב"ד' ובמשך תקופה ניהל שם מחלקת תו"ת. בקיץ תש"ט הגיע לארה"ב, והתקבל לרב בביהכ"נ אגודת אחים במילוואקי.

פלדמן, פסח
ב"ר שמעון, ממיעכוב-לובעל. נולד בשנת תרד"ע. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרפ"ז-צ (שיעורים), תר"צ (קיץ) – תרצ"ד (אולם).

פלידרבוים, חיים ברוך
מווארשא. נולד בשנת תר"פ. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרצ"ג (מכינה), תרצ"ג (קיץ) – תרצ"ה (שיעורים).

פליישמן, צבי יצחק
מרעמבערטוב. נולד בשנת תרע"ו. למד בתו"ת בלאדז בשנת תרצ"א.

פלינקר, ליב
ב"ר יוסף נחמי', מווארשא. נולד בשנים תרע"ט. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנת תרצ"ב-ד.

פלס, אברהם
ב"ר יעקב יהודה, מווישעגראד. נולד בשנת תער"ב. למד בתו"ת בווארשא בשנת תרפ"ז.

פלעשר, שלום מאיר
ב"ר לוי יצחק, מלאדז. למד בתו"ת בווארשא בשנת תרפ"ו.

פלץ, אבא מיכאל
נולד בשנת תרפ"ה. בשנת תש"א סודרה לו ויזה לארה"ב בתור תלמיד הישיבה.

פומרנץ, יהודה ארי' ליב
ב"ר דוד, מזוואלין. נולד בשנת עת"ר. למד בתו"ת בווארשא בשנת תרפ"ה.

פסאבקי, אלי'
מלטביא. נולד בשנת תרפ"ה. בשנת תש"א סודרה לו ויזה לארה"ב בתור תלמיד הישיבה.

פעדער, משה
מלאדז. נולד בשנת תר"פ. למד בתו"ת בשנים תרצ"ז-ט (אטוואצק), ת"ש (ווילנא), תש"א (יפאן), תש"ב-ו (שנגהאי). בשנת תש"א סודרה לו ויזה לארה"ב בתור תלמיד הישיבה. בשנת תש"ו הגיע לארה"ב.

פראבסט, חיים ליב
מלאדז. נולד בשנת תרע"ו. למד בתו"ת בשנים תרצ"ה-ט (ווארשא-אטוואצק), ת"ש (ווילנא), תש"א (יפאן), תש"ב-ו (שנגהאי). בשנת תש"א סודרה לו ויזה לארה"ב בתור תלמיד הישיבה. בשנת תש"ו הגיע לארה"ב.

פראמיצקי, ישראל נפתלי
ב"ר ישעי', מווארשא. נולד בשנת תרע"א. למד בתו"ת בווארשא בשנת תרפ"ז.

פראס, זעליג
מלטביא. נולד בשנת תרפ"ד. בשנת תש"א סודרה לו ויזה לארה"ב בתור תלמיד הישיבה.

פראשקר, יעקב דוד
מקינצק. נולד בשנת תרע"ז. למד בתו"ת בלאדז בשנת תרצ"א.

פראשקר, משה
מקינצק. נולד בשנת תרע"ח. למד בתו"ת בשנים תרצ"א-ג (לאדז), תרצ"ג (קיץ, ווארשא).

פרבשטיין, שלמה
מקאמענציק. נולד בשנת תר"פ. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנים תרצ"ב-ג.
 
פרגר, ישעי' ליב
נולד בשנת תרע"ט. בשנת תש"א סודרה לו ויזה לארה"ב בתור תלמיד הישיבה.

פרגר, מנחם נחום
ב"ר משה יצחק, מבריסק. נולד בשנת תרפ"ב. למד בתו"ת בשנים תרח"צ-צט (אטוואצק), ת"ש (ווילנא), תש"א (יפאן), תש"ב-ו (שנגהאי). בשנת תש"א סודרה לו ויזה לארה"ב בתור תלמיד הישיבה. בשנת תש"ו הגיע לארה"ב. נפטר בשנת תשמ"א.

פרגר, מענדל
מווארשא. נולד בשנת תרפ"ד. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנים תרצ"ו-ח.

פרוימן, משה
מזשעליכאוו. נולד בשנת תרפ"א. למד בתו"ת באטוואצק בשנת תרח"צ.

פרומר, ישראל משה
ב"ר אלעזר, מפאריסאוו. נולד בשנת תרפ"א. למד בתו"ת בווארשא בשנת תרפ"ו.

פרידברג, חיים
למד בתו"ת בשנת תרפ"ז.

פרידמן, יוסף
מדאלהינוב. ע"פ ס' התמימים.

פרידמן, יעקב
ב"ר ברוך (המשפיע), מפאלעניץ (אטוואצק). נולד בשנת תרפ"א. למד בתו"ת בווארשא-אטוואצק בשנים תרצ"ב-ג (מכינה), תרצ"ד-ו (שיעורים), תרצ"ו (קיץ) – תרצ"ט (אולם). כשהתחילה המלחמה השתדל לברוח מפולין לווילנא, ולא הצליח. בשנת תש"א סודרה לו ויזה לארה"ב בתור תלמיד הישיבה.

פרידמן, מאיר
מפאסטוב. נולד בשנת תרע"ח. למד בתו"ת בווילנא בשנת תרצ"א.

פרידמן, צבי
מווארשא. נולד בשנת תרפ"א. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנת תרצ"ד.

פרידמן, שמואל
מדזיאבקא. נולד בשנת תרע"ז. למד בתו"ת בווילנא בשנת תרצ"א.

פריידין, צבי
בה"ר שמואל, רבה של פליסא. נולד בשנת תרד"ע. למד בתו"ת בווילנא בשנים תרפ"ח-צא.

פריידנרייך, יוסף
מווארשא. נולד בשנת תר"פ. למד בתו"ת בווארשא בשנת תרצ"ה.

פריידקין, אברהם
ע"פ ס' התמימים.

פרייטאג, אלי'
ב"ר אברהם, מווארשא. נולד בשנת תרע"ט. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרצ"ב-ג (מכינה), תרצ"ד-ה (שיעורים).

פרייטאג, פנחס אהרן
ב"ר אברהם, מווארשא. נולד בשנת תרפ"א. למד בתו"ת בווארשא בשנת תרצ"ג-ד (מכינה), תרצ"ד (קיץ) – תרצ"ה (שיעורים).

פריימן, נח
ב"ר יהושע, מוואלאמין. נולד בשנת תרע"א. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרפ"ו-ז (שיעורים), תרצ"א (אולם).

פרלמוטר, אברהם חיים
מצעכנאוו. נולד בשנת תרפ"ה. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנים תרצ"ז-ח.

פרלמן, מנחם
מפאלעניץ. נולד בשנת תרע"ז. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרצ"ב-ג (שיעורים), תרצ"ג (קיץ) – תרצ"ד (אולם).

פרלמן, רפאל
מווארשא. נולד בשנת תרפ"ג. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרצ"ה (מכינה), תרצ"ה (קיץ, שיעורים).

פרנקרייך, אנשיל
מיאנוב. נולד בשנת תרד"ע. למד בתו"ת בלאדז בשנת תרצ"א.

פרצוביץ, נחום
ב"ר ארי' צבי. נולד בשנת תרפ"ד. למד בתו"ת בווילנא בשנים תרצ"ד-ה. אח"כ ר"י בישיבת מיר. נפטר בשנת תשמ"ז.

פרצוביץ, שלמה
נולד בשנת תרפ"ה. למד בתו"ת בווילנא בשנת תרצ"ו.

פרשקר, יעקב דוד
מקינסק. נולד בשנת תרע"ז. למד בתו"ת בשנים תרצ"ג (לאדז), תרצ"ג (קיץ) – תרצ"ד (ווארשא).

פרשקר, משה
ב"ר ירוחם צבי, מקינסק. נולד בשנת תרע"ז. למד בתו"ת בשנים תרצ"א-ג (לאדז), תרצ"ג (קיץ) – תרצ"ד (ווארשא).

פשבזיבע, חיים מאיר
ב"ר אהרן אלעזר, מלאדז. נולד בשנת תרע"ג. למד בתו"ת בווארשא בשנת תרפ"ו.

פשמיסלובסקי, משה בונם
מבעלכטאוו. נולד בשנת תרע"ה. למד בתו"ת בלאדז בשנים תר"צ-צד. אח"כ התיישב בתל-אביב.

 רשימת התמימים: פרויקט מיוחד ב-COL
בואו לשחזר את פאזל "תומכי-תמימים" - רשימה 1
בואו לשחזר את פאזל "תומכי-תמימים" - רשימה 2
בואו לשחזר את פאזל "תומכי-תמימים" - רשימה 3
בואו לשחזר את פאזל "תומכי-תמימים" - רשימה 4
בואו לשחזר את פאזל "תומכי-תמימים" - רשימה 5
מרכיבים את "רשימת התמימים": זיהוי ראשוני לתמונה
התעלומה נפתרה: מה עומד מאחורי התמונה? - מיוחד
 סקירה מיוחדת: רבותינו נשיאנו ביקשו לערוך את הרשימה
הוסף תגובה
0 תגובות
נצפה באתר
עוד באתר
 
העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.