מערכת COL | יום י"ב אדר א ה׳תשע״א 16.02.2011

נחשפו סיפוריהם של שניים מ"רשימת התמימים" ● סיקור > גלריה

אמש (שלישי) התקיימה חתונתו של הת' משה-פנחס כץ, נכדו של ה"ר משה-פנחס כץ, אחד מחשובי התלמידים ב"תומכי-תמימים" בווארשא-אטוואצק ● לקראת החתונה, נדפסה תשורה מיוחדת שבה באה סקירת תולדותיו, בעת לימודו ועבודתו בישיבה, יחד עם תולדות שני גיסיו החשובים, תלמידי הישיבה בווארשא-אטוואצק, ה"ר אברהם זיסקינד וה"ר מרדכי מענטליק ● הרב שלום-בער לוין, שבשבועות האחרונים מפרסם ב-COL את "רשימת התמימים", מגיש את הסקירה, לצד צרור תמונות נדירות ● וגם: המענה המלא של הרבי לנשותיהם שכתבו שהן מתגעגעות לסביבה העדינה, החמה, היהודית והחסידית ידידותית... ● מרתק  לסיפור המלאבואו לשחזר את פאזל "תומכי-תמימים" - רשימה 5  בפנים: כל הקישורים
נחשפו סיפוריהם של שניים מ גלריה" title="נחשפו סיפוריהם של שניים מ"רשימת התמימים" ● סיקור > גלריה" />
(עיבוד: COL) התמונות המלאות, לצד הסברים מפורטים - בכתבה המלאה
מאת הרב שלום-בער לוין

אתמול בלילה התקיימה חתונתו של הת' משה-פנחס כץ, נכדו של ה"ר משה-פנחס כץ, אחד מחשובי התלמידים ב"תומכי-תמימים" בווארשא-אטוואצק. אחרי לימודו בישיבה עסק כל ימיו בניהול משרד הישיבה, הן בווארשא–אטוואצק, והן אח"כ בישיבה בניו-יורק.

לקראת החתונה, נדפסה תשורה מיוחדת שבה באה סקירת תולדותיו, בעת לימודו ועבודתו בישיבה, יחד עם תולדות שני גיסיו החשובים, תלמידי הישיבה בווארשא-אטוואצק, ה"ר אברהם זיסקינד וה"ר מרדכי מענטליק, שכבר בווארשא-אטוואצק היה ר"מ ומשגיח, ואח"כ היה כל ימיו ר"מ ראשי בתו"ת בניו-יורק.

 רשימת התמימים: פרויקט מיוחד ב-COL
בואו לשחזר את פאזל "תומכי-תמימים" - רשימה 1
בואו לשחזר את פאזל "תומכי-תמימים" - רשימה 2
בואו לשחזר את פאזל "תומכי-תמימים" - רשימה 3
בואו לשחזר את פאזל "תומכי-תמימים" - רשימה 4
בואו לשחזר את פאזל "תומכי-תמימים" - רשימה 5
מרכיבים את "רשימת התמימים": זיהוי ראשוני לתמונה
התעלומה נפתרה: מה עומד מאחורי התמונה? - מיוחד
 סקירה מיוחדת: רבותינו נשיאנו ביקשו לערוך את הרשימה

בנוסף לסקירת תולדותיהם באות בתשורה הזאת: א) תמונות סעודת ה"שבע ברכות" של הרב כץ בישיבה באטוואצק, תמונת סעודת השבע ברכות של הרב מענטליק בישיבה באטוואצק; ג) תמונת חגיגת צאתכם לשלום – לפני נסיעת ה"ר משה פנחס כץ מאטוואצק לארה"ב; ד) תצלום ההזמנה לנישואי ה"ר משה פנחס כץ – בביתו של כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע באטוואצק, ברחוב פרוסא 6; ה) תמונת ה"ר אברהם זיסקינד בזמן לימודו בישיבה.

כל אלו הם מתוך הספר "תולדות חב"ד בפולין, ליטא ולטביא", שמכינים עתה לדפוס.

גם "רשימת התמימים" המתפרסמת כאן בשבועות האחרונים, אמורה להתפרסם במילואה בספר הנ"ל; ואשר על כן מבקשים אנו בזה מהקוראים, למלאות את פרטי הסבים שלהם, כדי שיודפס בשלימות בספר "תולדות חב"ד בפולין, ליטא ולטביא", שמכינים עתה לדפוס.

● ● ●

וכעת ניגש לתולדותיהם של שלושת הגיסים הנזכרים:
לערך בשנת תר"פ הגיע לארה"ב החסיד ר' דוד שטאקהאמער, עם זוגתו ושלושת בנותיו, והתיישב בנוארק, שבמדינת ניו דזשערסי.

כשהגיעה לפרקה בתו הבכירה, מרת פעשא, שפך נפשו לפני רבינו, אשר כאן בארה"ב אין למצוא בחור חסידי שיתאים לה.

רבינו עודד את המשפיע ה"ר שלמה-זלמן הבלין שישתדל למצוא עבורה בחור חסידי המתאים, בין תלמידי "תורת אמת" בירושלים.

הרש"ז הציע הצעה זו אל התלמיד ה"ר אברהם-זושא זיסקינד, רבינו יעץ לו לנסוע לארה"ב ולהפגש איתה, ועוד באותה שנה הגיע ה"ר אברהם זיסקינד לארה"ב.


ה"ר אברהם-זושא זיסקינד

אחר שנישאו הוא שימש בתור שו"ב בניו-יורק והרבה לעסוק בהלכה וחסידות. ב"אגרות קודש" של כ"ק אדמו"ר זי"ע, יש כמה דיונים אתו בשו"ע אדמו"ר הזקן ובחסידות.

בשנים האחרונות היה ראש כולל אברכים שעל-ידי מזכירות כ"ק אדמו"ר זי"ע.
נפטר בניו-יורק בר"ח ניסן תשכ"ז.

בשנים תרצ"ו-ח הגיעו שתי הבנות הצעירות לפרקן, וה"ר אברהם זיסקינד השתדל לשדך אותה עם ה"ר משה-פנחס כץ ואף השתדל לסדר עבורו ניירות כניסה לארה"ב.

הגיע לידינו מכתב שכתב ראש-הישיבה ה"ר יהודה עבער אל ה"ר אברהם זיסקינד, בכ"ט תמוז תרצ"ו:
הננו ממהרים לענות לכת"ר ע"ד תלמידנו משה פנחס כץ שי'. אנחנו עדיין משתדלים בכל האפשרי, ועוד יותר מכפי אפשרותינו ... בכלל הלא הוא איש צעיר, וגם המדוברת צעירה, ואם צריכים לחכות חודש או יותר אין בזה כלל.

בחורף תרח"צ הי' בארה"ב השד"ר ה"ר מרדכי חפץ. כשחזר לאירופה, בתחילת הקיץ, שלח אתו הר"ד שטאקהאמער את שתי בנותיו. שם השתדכו עם שנים מבחירי התלמידים, מרת גיטל השתדכה עם ה"ר מרדכי מענטליק, ומרת מינדל – עם ה"ר משה פנחס הכהן כץ.

ה"ר מרדכי מענטליק נולד במינסק בי"ט מ"ח תרע"ג. למד ב"תומכי-תמימים" בווארשא משנת תרפ"ה ואילך. כשהיתה תוכנית העברת תלמידי ה"אולם" מווארשא לריגא, בקיץ תרצ"א, נבחר גם הוא לנסוע לריגא. בשנת תרצ"ד התמנה כר"מ במכינה. אחר כך היה משגיח בבית המדרש באטוואצק.

ה"ר משה פנחס כץ נולד בקינצק, פולין, בשנת תרע"ג. למד ב"תומכי תמימים" בווארשא בשנים תרפ"ה – תרצ"ג. ר"מ במכינה בווארשא, ועוסק במשרד הישיבה משנת תרצ"ג ואילך.


ה"ר משה-פנחס כץ

באסרו חג-השבועות התקיימה חתונתו של הר"מ מענטליק. השתתפו בחתונה ובסעודת השבע ברכות, גם ראש-הישיבה ומזכיריו של רבינו.


שבע ברכות להרב מרדכי מענטליק – סיון תרח"צ. לשמאלו יושבים: המזכיר ה"ר יחזקאל פייגין, חבר ההנהלה ה"ר שרגא פייביש זלמנוב, ראש-הישיבה ה"ר יהודה עבער, המזכיר ה"ר משה ליב רוטשטיין.

בט"ו סיון התקיימה חתונתו של הרמ"פ כץ, בבנין שבה גר רבינו באטוואצק – רח' פרוסא 6, כאמור בהזמנה.


הזמנה לחתונה

וגם כאן השתתפו בחתונה ובשבע ברכות, גם ראש-הישיבה והמזכירים, וחבריו הקרובים של החתן.


"שבע ברכות" לרב משה-פנחס כץ – סיון תרח"ץ.

יושבים מימין לשמאל: ה"ר שלמה צילך (מנהל המטבח); ה"ר נחמי' ברלין מבריסק; ה"ר מרדכי מענטליק; המזכיר ה"ר יחזקאל פייגין; החתן ה"ר משה פנחס כץ; ראש הישיבה הרב יהודה עבער; (?); ה"ר שניאור זלמן דובער דובין; מזכיר הישיבה ה"ר יוסף אברהם קאגאן.

התמימים העומדים מימין לשמאל: ה"ר יהושע ברוך כץ (אחיו של החתן); ה"ר מרדכי איינהארן; משה בערלאנד; לייבל קרעמער; אברהם (ב"ר דוד) טייבלום; טובי' סטופניצקי; לייבוש אלטמאן; יוסף צבי קוטלרסקי; יצחק הענדל; יוסף וויינבערג; מאיר הענדל מראדום.

אחרי החתונה הוצרכו להשתדל להשיג אשרות כניסה לשני החתנים, להתיישב בארה"ב.

בי"ח מנ"א כתב רבינו אל ה"ר ישראל דזייקאבסאן, מנהל "אגודת חב"ד" בארצות-הברית (ח"ד אגרת א'נה. תצלומו בזכרון לבני ישראל ע' רמח):

אודות ידידנו הר"ד שי' שו"ב, נחוץ במאד מצד האהבה פנימית, להשתדל בזה לטובת שניהם, כי באמת ידידנו הר"ד שי' הנ"ל איש יקר הוא בפנימיותו, והוא מקום טוב עבור בן תורה.

בזה הורה לו רבינו להשתדל לעזור לו בהשגת אשרות כניסה לארה"ב עבור שני חתניו, כדי שיתיישבו בסמיכות לו, כי "הוא מקום טוב עבור בן תורה".

בשלהי הקיץ חזרו שתי הנשים לארה"ב, כדי להשתדל להשיג אישורי כניסה לבעליהן.

בתשרי כתבו אל רבינו כי הן מתגעגעות לאוירה החמה היהודית חסידית שראו באטוואצק. והרבי השיב להן (ח"ד אגרת א'עה; בתרגום מאידיש):

אתן כותבות שהנכן מתגעגעות לסביבה העדינה החמה יהודית וחסידית ידידותית ... הגעגועים שלכן צריכה להתבטא בפעילות, לבנות בעזהי"ת סביבה דומה באיזורכן, סביבה חמה יהודית חסידית ידידותית.

השגת אישורי הכניסה לבעליהן נמשכו הרבה יותר מהמתוכנן. על הקשיים בקבלתן יעיד מכתבו של הרמ"פ כץ, אל ה"ר יוסף אברהם קגן, מי"א אדר תרצ"ט:

והשי"ת יעזור לנו מהרה ויוליכנו למחוז חפצינו, ומדמים אנו אפשר נבשר לך בשו"ט. הייתי בשבוע העברה בהקאנסולאט, בצירוף תלמיד הישיבה מאה"ב2, ואפשר על האזרח שלהם יביטו בעין יפה, והבטיח ליתן תשובה בקרוב, ומחכים אנו עליו בכל יום, והקב"ה ברחמיו המרובים יחוס עלינו, כי אין לשער גודל התוחלת ממושכה לישב ולצפות על הנושא מכתבים, אפשר היום, מחר.

ובשולי אותו מכתב מוסיף ה"ר מרדכי מענטליק:
ואי"ה בשבוע הבע"ל, כשיהי' מענה מהקאנסול, אכתוב לך מכתב.

ה"ר משה פנחס כץ נסע לארה"ב באייר תרצ"ט. בז' אדר כתב המזכיר ניסן מינדל אל ה"ר יוסף אברהם קגן (ללונדון):
בטח ידוע לכ' כי ידידינו ר' משה פנחס שי' נוסע היום ללונדון בד[ר]כו לאה"ב. תהא דרכו צלחה.

ובכ"ג אייר כתב ה"ר מענטליק אל ה"ר יוסף אברהם קגן:
ראשית אודיעך, שקבלתי תלגרמה ביום ג', שגיסי רמ"פ שי', בא לשלום ביתו, ת"ל בעד זה.

ה"ר מרדכי מענטליק קיבל את הויזה בתחלת אלול תרצ"ט, והגיע לארה"ב בתשרי ת"ש.

באדר"ח אלול כתב המזכיר ה"ר משה ליב רוטשטיין, אל ה"ר יוסף אברהם קגן:
ר"מ מענטליק יקבל הוויזה בפועל מחר אי"ה.

לפני הנסיעה של הר"ר משה פנחס כץ לארה"ב אורגנה בישיבה מסיבת צאתכם לשלום.יושבים מימין לשמאל: ה"ר שלמה משה אייזענבערג; ה"ר יעקב פלקינפעלד; ה"ר מאיר גלזמאן; ה"ר מרדכי מענטליק; המשפיע ה"ר ברוך פרידמן; ה"ר משה פנחס כץ; המזכיר ה"ר יחזקאל פייגין; המזכיר ה"ר משה ליב רוטשטיין; ה"ר שלמה זלמן העכט; ה"ר יוסף ראדאל.

עומדים מימין לשמאל: ה"ר דובער ליווי; ה"ר אברהם בארנצקי; ה"ר משה בערלאנד; ה"ר אברהם (ב"ר דוד) טייבלום; המזכיר ר' ניסן מינדל; אווישקאווע; ה"ר שלמה זילבערבערג; ה"ר שלמה צילך

אחרי שהסתדר הרמ"פ כץ בנוארק, בח"י סיון תרצ"ט, כתב סקירה על המצב אל המזכיר ה"ר יחזקאל פייגין. בב' תמוז השיב לו המזכיר:

נהניתי לקרא מכתבך מיום ח"י סיון, רואה הנני כבר באת לידי סדר פנימי בכחות הפנימיים, וגם רואה הנני בך גם זריזות פנימי צו פאסין זיך לידי סדרי החיים החדשים.
אמנם ראוי לעורר אותך על ענין אחד ... ניט פארגעסין אף רגע וער מי איז, אז מען איז א תמים, מען דארף האבין א קביעות ללמוד חסידות בכל יום ממש.

כשהגיע רבינו לניו-יורק ופתח בה את הישיבה "תומכי תמימים", התקבל הר"מ מענטליק כר"מ ראשי-בישיבה, והרמ"פ כץ התקבל לניהול משרד הישיבה. בזה עסקו כל ימיהם.

בתחלה נשארו שניהם לגור בנוארק, ומשם היו באים כל יום לנ.י. לעבודתם. שם, בנוארק, אף יסדו בשנת תש"ב את הישיבה "אחי תמימים". ובשנת תש"ו עברו לגור בניו-יורק.

הר"מ מענטליק הוא מחבר ספר "אמרי מרדכי", חבר הנהלת "אגודת-חסידי-חב"ד". נפטר בניו-יורק בכ"ה תשרי תשמ"ח.

הרמ"פ כץ היה גבאי בביכנ"ס 770. חבר הנהלת "אגודת-חסידי-חב"ד"; "ועד המסדר"; "ועד להפצת חסידות"; "ועד המעמד"; "ועד קופת בחורים". נפטר בניו-יורק, בבדר"ח אד"ש תשמ"ו.

 רשימת התמימים: פרויקט מיוחד ב-COL
בואו לשחזר את פאזל "תומכי-תמימים" - רשימה 1
בואו לשחזר את פאזל "תומכי-תמימים" - רשימה 2
בואו לשחזר את פאזל "תומכי-תמימים" - רשימה 3
בואו לשחזר את פאזל "תומכי-תמימים" - רשימה 4
בואו לשחזר את פאזל "תומכי-תמימים" - רשימה 5
מרכיבים את "רשימת התמימים": זיהוי ראשוני לתמונה
התעלומה נפתרה: מה עומד מאחורי התמונה? - מיוחד
 סקירה מיוחדת: רבותינו נשיאנו ביקשו לערוך את הרשימה
הוסף תגובה
0 תגובות
נצפה באתר
עוד באתר
 
העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.