מערכת COL | יום כ"ה שבט ה׳תשע״א 30.01.2011

אולי סבא שלך ברשימה? בקליק אחד תוכל להנציח אותו ● מיוחד

הפרויקט ההיסטורי של זיהוי רשימת תלמידי התמימים שלמדו בתקופה שלפני המלחמה עוררה הדים בקהילות אנ"ש בעולם ● מאז פרסום הכתבה הראשונה, זרמו למערכת תגובות רבות מגולשים שניסו לסייע בפרטים נוספים על אותם 'תמימים', קרובי משפחתם ● הרב שלום-בער לוין, מנהל ספריית אגו"ח העולמית ומי שמרכז את הרשימה בשיתוף עם COL, מגיש: פרק ג' של "רשימת התמימים" - הפעם אותיות ה'-י' ● מה עליכם לעשות? להשלים את הפרטים הידועים לכם על השמות ● בין-יתר השמות: הבר, הוכמן, הולצמן, הורביץ, העכט, הענדל, וואלף, וויינטרוב, ווייס, וויסוצקי, זילברמן, זליגסון, זלמנוב, חפץ, טייטלבוים, טייכמן, יעקובוביץ לסיפור המלא ● בואו לשחזר את פאזל "תומכי-תמימים" - רשימה ראשונהבואו לשחזר את פאזל "תומכי-תמימים" - רשימה שניהסקירה היסטורית: רבותינו נשיאנו ביקשו לערוך את הרשימה
אולי סבא שלך ברשימה? בקליק אחד תוכל להנציח אותו ● מיוחד
יושבים (מימין): ה"ר חיים-מאיר בוקיעט, ה"ר משה בערלאנד מחעלם, ה"ר משה אליהו גערליצקי, ה"ר פייוול גרינער, ה"ר יוסף ראדאל, ה"ר משה-פנחס כץ, ה"ר נחום-ארי' שיינבערג, ?, ?, ?, ה"ר שמואל ארבעס, ה"ר אברהם שמואל שטיין. עומדים (מימין): ה"ר יוסף מנחם-מענדל טננבוים, ה"ר יוסף טנצר, ה"ר יוסף בארנשטיין, ה"ר שלמה זילבערבערג, ה"ר שלמה שטיין, ה"ר אריה-לייב קרעמער, ה"ר יצחק הענדל, ה"ר יוסף וויינברג, ה"ר אברהם טייבלום, ה"ר צבי-יוסף קוטלרסקי, ה"ר מאיר הנדל מראדאם
מאת הרב שלום-בער לוין

חלק הארי של הרשימה הניתנת בזה היא של התלמידים שלמדו בישיבה המרכזית בווארשא-אטוואצק.

אמנם בנוסף לישיבה המרכזית בווארשא-אטוואצק, נוסדו יותר מעשרה סניפים, בעיירות שונות ברחבי מדינות פולין, ליטא ולטביא. הם שימשו כמכינות לישיבה הגדולה בווארשא-אטוואצק.

בואו לשחזר את פאזל "תומכי-תמימים" - רשימה ראשונה
בואו לשחזר את פאזל "תומכי-תמימים" - רשימה שניה
סקירה היסטורית: רבותינו נשיאנו ביקשו לערוך את הרשימה

● בשנת תרפ"ו נוסד סניף באטוואצק (שהתקיים רק שנה אחת).
● בשנת תרפ"ז נוסד סניף בווילנא.
● בשנת תרפ"ט נוסד סניף נוסף בלאדז.
● בשנת תר"ץ נוסד סניף נוסף בחמעלניק.
● בשנת תרצ"ב נוסדו סניפים נוספים בפאציאנאוו ובריגא ובקאוועל ובבאראנאוויץ (שלושה האחרונים התקיימו רק שנה אחת).
● בשנת תרצ"ה נוסדו סניפים נוספים בגלובאקא ובראציאנז [או ראציאנף].
● בשנת תרצ"ו נוסד סניף נוסף בחעלם.
● בשנת תרצ"ז נוסד סניף נוסף בדאנקרא, שבלטביא.
● בשנת תרח"צ נוסדו סניפים נוספים בקאלושין, לענטשנא וסטאפניץ.
● בשנת תרצ"ט נוסד סניף נוסף בליווענהאף (ליואני), שבלטביא. בתחלת תש"א התאחדו הסניפים בליווענהאף ובדאנקרא, ועברו לריגא.

רק מעטים מתלמידי הסניפים בשאר העיירות נכללו ברשימה שלפנינו. ובעיקר הם התלמידים שלמדו בסניף ווילנא (שהגיעה לידינו רשימת תלמידיו משנת תרצ"א, תרצ"ו, ת"ש), ובסניף לאדז (שהגיעה לידינו רשימת תלמידיו מהשנים תרצ"א-ב).
גם מתלמידי הישיבה בווארשא-אטוואצק לא הגיעו לידינו כל הרשימות, כי אם רשימת התלמידים בשנים תרפ"ה, תרפ"ו, תרפ"ז, תר"צ, תרצ"א, תרצ"ג, תרצ"ד, תרצ"ה, תרח"צ.

המעניין הוא ברשימת שנת תרצ"ג, בכתב ידו של ראש הישיבה הגאון החסיד ה"ר יהודה עבער, נרשם אצל חלק מהתלמידים היכן למדו בשנה הקודמת.

לפנינו רשימת שנת תרצ"ג, עם הרישום על הגליון אודות התלמידים שהתקבלו לשיעורים בשנה זו, ולמדו בשנה הקודמת (תרצ"ב) באחד מסניפי הישיבה, ב"מכינה" שבווארשא, או בסניף שבווילנא, בסניף שבלאדז, בסניף שבקאוועל או בסניף שבבאראנאוויץ.

● ● ●

האבערגריץ, משה
מווארשא. נולד בשנת תר"פ. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנת תרצ"ה.

האגעל, אברהם מאיר
מווארשא. נולד בשנת תר"פ. למד בתו"ת בווארשא בשנת תרצ"ה.

האזע, יחזקאל משה
מיאבלאנע. נולד בשנת תר"פ. למד בתו"ת בווארשא בשנת תרצ"ה.

הבר, חיים
מלאדז. למד בתו"ת בלאדז, ואח"כ באטוואצק.

הבר, ישראל צבי
ב"ר חיים אליעזר, מלאדז. נולד בשנת תרפ"ד. למד בתו"ת בלאדז בשנת תרצ"ג. אח"כ עלה לארה"ק ולמד בתורת אמת, ובתו"ת בתל אביב, עד שנת תש"ד. נפטר בשנת תשס"ז.

הבר, שמחה בונם
ב"ר חיים אליעזר, מלאדז. נולד בשנת תרע"ח. למד בתו"ת בשנים תרצ"ב (לאדז), תרצ"ב-ה (ווארשא), ואח"כ בתורת אמת בירושלים.

הוזנשפרנג, אברהם חיים
מפולטיסק. למד בתו"ת בווארשא בשנת תרפ"ה.

הוכגלובע, משה
מווארשא. נולד בשנת תרע"ו. למד בתו"ת בווארשא בשנת תרצ"א.

הוכגלובר, בנימין
מווארשא. נולד בשנת תרפ"ב. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנת תרצ"ה.

הוכגלובר, נחמי'
מווארשא. נולד בשנת תרפ"א. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנת תרצ"ה.

הוכלר, שלמה
מווייסלאוויץ. נולד בשנת תרפ"א. למד בתו"ת באטוואצק בשנת תרח"צ. בשנת תש"א סודרה לו ויזה לארה"ב בתור תלמיד הישיבה. אח"כ התיישב בטורונטו.

הוכמן, יוסף רפאל
מוואלאמין. נולד בשנת תר"פ. למד בתו"ת בווארשא בשנת תרצ"ה (בחורף במכינה ובקיץ בשיעורים).

הוכמן, משה ישעי'
ב"ר יעקב (המשפיע בישיבה), מווילנא. נולד בשנת תר"פ. למד בתו"ת בווילנא בשנים תרפ"ט-צא.

הולצמן, אברהם
ב"ר אליעזר, מקליבוצק. נולד בשנת עת"ר. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרפ"ו-צא.

הומבורג, אלתר
מווארשא. נולד בשנת תרפ"ג. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנת תרצ"ה.

הוספלד, מרדכי יעקב
מווארשא. נולד בשנת תרפ"ב. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנת תרצ"ה.

הופמן, יחזקאל
ב"ר שלמה, מאלקוש. נולד בשנת תרע"א. למד בתו"ת בווארשא בשנת תרפ"ז.

הורביץ, משה
מווארשא. נולד בשנת תר"פ. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנת תרצ"ה.

הייבלום, מיכאל
מווארשא. נולד בשנת תרפ"ד. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנת תרח"צ.

היישריק, יהודה ליב
למד בתו"ת בווילנא בשנת ת"ש.

הילדנברנד, שלמה צבי
מקאלושין. נולד בשנת תרע"ט. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרצ"ד (מכינה), תרצ"ה (שיעורים).

הימלפרב, שלמה
ממארדי. נולד בשנת תר"פ. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנת תרצ"ה.

הימלשטיין, אהרן
מסאבילאוו. נולד בשנת תרפ"ג. למד בתו"ת באטוואצק בשנת תרח"צ.

הלינבלט, פנחס אליהו
ב"ר משה מרדכי. ע"פ ס' התמימים.

הלשטוק, חיים זונדל
מווארשא. נולד בשנת תרפ"א. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרצ"ד (מכינה), תרצ"ה (שיעורים).

הנדלסמן, ליפא
מאטוואצק. נולד בשנת תרפ"א. למד בתו"ת באטוואצק בשנים תרצ"ז-ח.

הנובר, מאיר שלום
מלאסקרעוו (פאריסאוו). נולד בשנת תרע"ט. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרצ"ב-ד (שיעורים), תרצ"ה (אולם).

העכט, אברהם דובער
ב"ר יהושע. נולד בשנת תרפ"ב. מקבוצת תלמידי אחי תמימים בנ.י. שנסעו ללמוד בתו"ת באטוואצק באלול תרצ"ט, וכשהתחילה המלחמה נסעו לריגא והמשיכו לימודיהם עד חוהמ"ס, שאז נסעו לשטוקהולם, ומשם חזרה לנ.י.

העכט, שלמה זלמן
ב"ר יהושע. מתלמידי אחי תמימים בנ.י. שלמד בתו"ת באטוואצק בשנת תרצ"ט (אחר נישואיו), וכשהתחילה המלחמה חזרו לנ.י. אח"כ הי' כל ימיו רב ושליח בשיקגו. נפטר בשנת תשל"ט.

הענדל, אלי'
ב"ר ישראל יוסף, מחעלם. נולד בשנת תרע"ג. למד בתו"ת בווארשא בשנת תרפ"ז.

הענדל, יצחק
ב"ר ישראל יוסף, מחעלם (קאמאראוו). נולד בשנת תרע"ז. למד בתו"ת בווארשא-אטוואצק בשנים תרצ"א-ב (שיעורים), תרצ"ג-ט (אולם), ת"ש (ווילנא), תש"א (יפאן). בשנת תש"א סודרה לו ויזה לארה"ב בתור תלמיד הישיבה. בשנת תש"ב הגיע למונטריאל, שם יסדו תו"ת, ושם שימש ברבנות כל ימיו. נפטר בשנת תשס"ז.

הענדל, מאיר
מראדום. נולד בשנת תרע"ז. למד בתו"ת בווארשא-אטוואצק בשנים תרצ"ד-ט. כשהתחילה המלחמה השתדל לברוח מפולין לווילנא, ולא הצליח. אח"כ חזר לביתו בראדום, ורשום בין התלמידים למשלוח עזרה. בשנת תש"א סודרה לו ויזה לארה"ב בתור תלמיד הישיבה. בראדום יסד ישיבה בגיטו, שהתקיימה עד שהיהודים שבה הוצאו להורג, הי"ד.

הענדל, צבי
מחעלם. נולד בשנת תרפ"ד. למד בתו"ת באטוואצק בשנת תרח"צ.

הערמלין, אביגדור
מווארשא. נולד בשנת תרפ"ד. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנים תרצ"ז-ח.

הערץ, גדלי'
ב"ר אברהם משה, מרעמבערטוב. נולד בשנת תרד"ע. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרפ"ח-צ (שיעורים), תר"צ (קיץ) – תרצ"ג (אולם). אחר כך התיישב בארה"ק ושימש כר"י בישיבת חדושי הרי"מ, כמה שנים רב בסידני באוסטרליה, וחזר לארה"ק כר"י בישיבה הנ"ל. נפטר בשנת תשל"ח.

הערץ, יחיאל
מאטוואצק. נולד בשנת תרס"ג. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרפ"א-ג.

הפנר, יעקב יצחק
למד בתו"ת בווארשא בשנת תרפ"ז.

הרליכמן, מרדכי זאב
מווארשא. נולד בשנת תרע"ט. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנת תרצ"ג.

הרמן, יצחק יהודה
מווארשא. נולד בשנת תרפ"ג. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנים תרצ"ז-ח.

הרמן, מרדכי
מווארשא. נולד בשנת תרפ"ג. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנת תרח"צ.

הרצוג, משה אפרים
מסלופיע. נולד בשנת תרע"ח. למד בתו"ת בלאדז, ואח"כ בווארשא-אטוואצק (תרצ"ה-ו).

הרצוג, צבי יהודה
מווארשא. נולד בשנת תרע"ט. למד בתו"ת בווארשא בשנת תרצ"ה.

הרשברג, יצחק קלמן
ב"ר דוד אליעזר, מלוקאוו. נולד בשנת תרס"ט. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרפ"ה-ז.

הרשמן, יוחנן אלי'
מווארשא. נולד בשנת תרע"ז. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרצ"ב (מכינה), תרצ"ג (שיעורים).

הרשנצווייג, אברהם
מטומשוב. למד בלאדז, ואח"כ באטוואצק.

וואדניק, משה
מקינצק. נולד בשנת תרע"ט. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרצ"ג-ד.

וואלאנאוו, אברהם הירש
מווארשא. נולד בשנת תרע"ט. למד בתו"ת בווארשא בשנת תרצ"ה.

וואלף, מאיר שלום
ב"ר דוד יהודה, מווארשא. נולד בשנת תרפ"ב. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנת תרצ"ג.

וואנדרסמן, העניך
ב"ר אברהם, מקינצק. נולד בשנת תר"פ. למד בתו"ת בלאדז בשנת תרצ"ב.

וואנסאווער, משה אהרן
מווארשא. נולד בשנת תר"פ. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנת תרצ"ד.

וואקס, ירוחם
ב"ר יעקב, מרייוויץ. נולד בשנת תער"ב. למד בתו"ת בווארשא בשנת תרפ"ז.

ווארימקליין, מענדל
מווארשא. נולד בשנת תרע"ט. למד בתו"ת בווארשא-אטוואצק בשנים תרצ"ב-ג (מכינה), תרצ"ג (קיץ) – תרצ"ה (שיעורים), תרצ"ה (קיץ) – תרח"צ (אולם).

ווארמשטיין, שלמה צבי
מווארשא. נולד בשנת תרע"ח. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנת תרצ"ד.

וודקא, זאב
מווארשא. נולד בשנת תרפ"א. למד בתו"ת בווארשא בשנת תרצ"ה.

וויגוצקי, אלחנן
ב"ר מאיר, מוויזאווע. נולד בשנת תרע"ח. למד בתו"ת בלאדז בשנת תרצ"ב.

ווידובינסקי, יוסף
מבוסק. נולד בשנת תרפ"א. למד בתו"ת באטווצק בשנת תרח"צ.

ווידמן, אברהם משה
ב"ר שלמה, מווארשא. נולד בשנת עת"ר. למד בתו"ת בווארשא בשנת תרפ"ו.

ווידפרנק, אברהם
מווארשא. נולד בשנת תרע"ז. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרצ"ב-ג.

וויזוברג, יוסף צבי
ב"ר משה, מחעלם. למד בתו"ת בווארשא בשנת תרפ"ה.

וויזל, יוסף
ע"פ ס' התמימים.

וויזל, יצחק
מאטוואצק. נולד בשנת תרע"ז. למד בתו"ת באטוואצק בשנים תרצ"ו-ח.

וויטקע, זאב
מווארשא. נולד בשנת תרפ"א. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנת תרצ"ה.

ווייגר, חיים
מווארשא. נולד בשנת תרפ"ב. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנת תרצ"ה.

וויינבאום, יוסף אשר
ב"ר פנחס, משידלאוו. נולד בשנת תרע"ח. למד בתו"ת בווארשא בשנת תרפ"ה.

וויינברג, יוסף
מיאנאוו. נולד בשנת תרע"ח. למד בתו"ת בווארשא-אטוואצק בשנים תרצ"ד-ה (שיעורים), תרצ"ו-ט (אולם), ת"ש (ווילנא), תש"א (יפאן). בשנת תש"א סודרה לו ויזה לארה"ב בתור תלמיד הישיבה. בשנת תש"ב הגיע למונטריאל, שם יסדו תו"ת. אח"כ התיישב בנ.י. ועסק בהנהלת הישיבה, ובועד להפצת חסידות.

וויינברג, ליב
מזשעליכאוו. נולד בשנת תרפ"ה. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנת תרח"צ.

וויינטרוב, דוד קלמן
ב"ר אברהם מרדכי, מריקי. נולד בשנת תרע"א. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרפ"ו-ז.

וויינריט, אברהם
למד בתו"ת בווארשא בשנת תרפ"ז.

וויינשטיין, זאב
נולד בשנת תרפ"ב. למד בתו"ת בווילנא בשנת תרצ"ו.

ווייס, אלחנן
מווארשא. נולד בשנת תר"פ. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנת תרצ"ד.

ווייס, דוד חיים
מווארשא. נולד בשנת תרע"ט. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרצ"ד-ה.

ווייס, קויפמן
מווארשא. נולד בשנת תרפ"ב. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנת תרצ"ה.

ווייסבלט, ישעי'
ב"ר אברהם, מקינצק. נולד בשנת תרע"ט. למד בתו"ת בשנים תרצ"ב-ג (לאדז), תרצ"ד (ווארשא).

ווייסבלט, ליב
ב"ר אברהם, מקינצק-ראדאמסק. נולד בשנת תרד"ע. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרפ"ח-צג (שיעורים), תרצ"ג (קיץ) – תרצ"ד (אולם). כשהתחילה המלחמה הי' בקינסק, והוא בין הרשומים למשלוח עזרה.

ווייסברד, גדיל
למד בתו"ת בווארשא בשנת תרפ"ז.

ווייסלפיש, ישעי'
מווארשא. נולד בשנת תר"פ. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנת תרצ"ד.

ווייסלפיש, ליב
מווארשא. נולד בשנת תר"פ. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרצ"ג (מכינה), תרצ"ג (קיץ) – תרצ"ד (שיעורים).

ווייסלפיש, נח יהודה
מווארשא. נולד בשנת תרע"ט. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרצ"ד-ה.

ווייץ, יעקב
נולד בשנת תר"פ. למד בתו"ת בווילנא בשנת תרצ"ו.

ווייצפריכט, אשר
למד בתו"ת בשנת תרפ"ז.

ווילדנברג, משה יצחק
מקאזניץ. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנת תרצ"ד.

ווימאוונע, אלתר בן ציון
ב"ר חיים מרדכי, מקאמענטשיק. נולד בשנת תרע"ט. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרצ"ג (מכינה), תרצ"ד-ה (שיעורים).

ווימרמן, אברהם אליעזר
ע"פ ס' התמימים.

ווינטר, שמעון
מלטביא. נולד בשנת תרפ"ה. בשנת תש"א סודרה לו ויזה לארה"ב בתור תלמיד הישיבה.

וויסוצקי, חיים דוב
מווארשא. נולד בשנת תר"פ. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנת תרצ"ה.

וויסוצקי, יעקב
מביסטראוויץ. נולד בשנת תרע"ז. למד בתו"ת בווילנא בשנת תרצ"א.

וויעצניק, יצחק מאיר
מוויעזשבניק. למד בתו"ת בלאדז, ואח"כ באטוואצק. כשהתחילה המלחמה הי' בווינסברוק, ורשום בין התלמידים למשלוח עזרה.

וויצנטרובסקי, דובער
ב"ר יצחק, משידלאווצע. נולד בשנת עת"ר. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרפ"ו-ט (שיעורים), תרפ"ט (קיץ) – תרצ"א (אולם).

ווכטר, זיינוויל
מטארבין. נולד בשנת תרפ"ב. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנת תרצ"ז-ח.

וולאשצעווסקי, משה שלמה
ב"ר ברך, מפינטשעוו. נולד בשנת תרס"ז. למד בתו"ת בווארשא בשנת תרפ"ה.

וולברומסקי, צבי הירש
ב"ר זיסמאן, מסטאשעוו. נולד בשנת עת"ר. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרפ"ו-ז.

וולדמן, יעקב
מלמבערג. נולד בשנת תר"פ. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרצ"ד (מכינה), תרצ"ה (שיעורים).

ווסרמן, יוחנן אלי'
מקאמארוב. נולד בשנת תרפ"א. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנת תרצ"ה.

ווסרמן, יצחק יעקב
מחעלם. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרפ"ג-ה.

ווסרמן, משה ליב
ב"ר חיים שמואל, מווארשא. נולד בשנת תרע"ח. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנת תרצ"ג.

וועלטסמן, פנחס
משערפס (לאדז). נולד בשנת תרע"ח. למד בתו"ת בווארשא בשנת תרצ"ה.

וועלפרייד, אברהם משה
מווארשא. נולד בשנת תר"פ. למד בתו"ת בווארשא בשנת תרצ"ה.

וועלרענג, משה אהרן
מלאדז. נולד בשנת תרע"ו. למד בתו"ת בלאדז בשנת תרצ"א.

ווקסמן, מענדל
מחעלם (דובענקא). נולד בשנת תרע"ה. למד בתו"ת בשנים תרצ"ב (קאוועל), תרצ"ג (ווארשא).

ווקסמן, משה
מווארשא. נולד בשנת תר"פ. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנת תרצ"ד.

ווקסמן, נטע
ב"ר יוסף דוד, מווארשא. נולד בשנת תרע"ט. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרצ"ג-ה (מכינה), תרצ"ה (קיץ, שיעורים).

זאטארסקי, יצחק
למד בתו"ת בווארשא בשנת תרפ"ז.

זאנד, דוד
מקינצק. נולד בשנת תרע"ח. למד בתו"ת בווארשא בשנת תרצ"א.

זאק, חיים צבי
ב"ר שמעון ארי', מביאלא. נולד בשנת תרפ"א. למד בתו"ת בשנים תרצ"ה (מכינה), ווילנא (ת"ש), יפאן (תש"א), שנגהאי (תש"ב-ו). בשנת תש"א סודרה לו ויזה לארה"ב בתור תלמיד הישיבה. בשנת תש"ו הגיע לארה"ב.

זולטק, משה
ב"ר שמואל דובער, מחעלם. נולד בשנת תער"ב. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרפ"ח-צא (שיעורים), תרצ"א (קיץ) – תרצ"ג (אולם). אחרי המלחמה התיישב בגבעתיים, ארה"ק.

זונשטיין, מרדכי שמעון
מקשיוודא. נולד בשנת תרע"ט. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרצ"ב-ג (מכינה), תרצ"ג (קיץ) – תרצ"ה (שיעורים).

זיאנץ, שמחה יצחק
ב"ר אברהם שמואל, מפאטשינאוו. נולד בשנת עת"ר. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרפ"ו-ז. בתקופת המלחמה התיישב בברזיל.

זיגלמן, יעקב
מדרילזש. נולד בשנת תרע"ז. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרצ"ד-ה.

זיידמן, שלמה
ב"ר שמואל יוסף, מווארשא. נולד בשנת תרע"ט. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנת תרצ"ג.

זייץ, ניסן מאיר
ע"פ ס' התמימים.

זילברברג, אברהם זעליג
מקשונז. נולד בשנת תרע"ח. למד בתו"ת בווארשא בשנת תרצ"ה.

זילברברג, יצחק
ב"ר חיים יוסף, מווארשא. נולד בשנת תר"פ. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרצ"ג (מכינה), תרצ"ה (שיעורים).

זילברברג, שלמה
מקשוינז. נולד בשנת תרע"ח. למד בתו"ת בלאדז, ואח"כ בווארשא-אטוואצק בשנים תרצ"ג-ח. כשהתחילה המלחמה הי' בקשוינז, ורשום בין התלמידים למשלוח עזרה. ניצל והתיישב בארה"ב.

זילברמן, זעליג דוד
מסלאנים. נולד בשנת תרפ"ג. למד בתו"ת בשנים תרצ"ו-ז (ווילנא), תרח"צ (אטוואצק). כשהתחילה המלחמה השתדל לברוח מפולין לווילנא, ולא הצליח.

זילברמן, חיים
משידלאווצא. נולד בשנת תרע"ה. למד בתו"ת בלאדז בשנת תרצ"א.

זילברמן, יעקב
מקראשניצא. נולד בשנת תרע"ט. למד בתו"ת בווארשא בשנת תרצ"ה.

זילברצאן, בנימין
מווארשא. נולד בשנת תרע"ו. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרצ"ב-ג.

זילברשטיין, יהושע
מקאלאשין. נולד בשנת תרע"ח. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרצ"ב (מכינה), תרצ"ג (שיעורים).

זילברשטיין, מיכאל
מקאלאשין. נולד בשנת תרע"ט. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנת תרצ"ג.

זילברשטיין, שלום יואל
ב"ר חיים שמואל, מטאמאשוב. נולד בשנת תרע"ט. למד בתו"ת בלאדז בשנת תרצ"ב.

זינגרמן, שלמה
ב"ר בנימין, מחעלם. נולד בשנת תרס"ז. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרפ"ד-ז.

זיסקינד, אברהם זושא
ב"ר יצחק מאיר, מווארשא. נולד בשנת תרס"ו. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרפ"ב-ו, ובתורת אמת בשנים תרפ"ו (קיץ) – תר"צ. אח"כ התיישב בארה"ב, ושימש שו"ב, ואח"כ ראש כולל לאברכים. נפטר בשנת תשכ"ז.

זיסקינד, יהודה ליב
ב"ר יצחק מאיר, מווארשא. נולד בשנת תרס"ט. למד בתו"ת בווארשא בשנת תרפ"ז. כשהתחילה המלחמה הי' בווארשא, והוא בין הרשומים למשלוח עזרה.

זלאטאקאחיען, גרשון
מווארשא. נולד בשנת תרפ"ד. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנים תרצ"ב-ג.

זלברג, יוסף ניסן
מאטוואצק. נולד בשנת תרפ"ג. למד בתו"ת באטוואצק בשנת תרח"צ.

זליגסון, אברהם אלי'
מליגמיאן. נולד בשנת תרע"ה. למד בתו"ת בווילנא בשנים תרפ"ח-צא. בשנת תש"א סודרה לו ויזה לארה"ב.

זליגפלד, יעקב
מקשונז. נולד בשנת תר"פ. למד בתו"ת בווארשא בשנת תרצ"ד (מכינה), תרצ"ה (שיעורים).

זלמנוב, שמואל
ב"ר שרגא פייוויש, מווארשא. נולד בשנת תרס"ד. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרפ"ד-ו. אח"כ נתמנה למשגיח וחבר ההנהלה – עד תרצ"ג. בשנים תרצ"ה-ט הי' עורך כללי לקובץ התמים. בתשרי תש"א ניצל לארה"ב, והתיישב בנ.י. שם ערך את קובץ ליובאוויטש, ועמד בראש חברת ניח"ח, וערך את ספר הניגונים. בשנת תשכ"ד התיישב בארה"ק.

זלמנוב, שניאור זלמן
ב"ר שרגא פייוויש, מווארשא. נולד בשנת תרס"ו. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרפ"ג-ז. כשהתחילה המלחמה הי' בווארשא, והוא בין הרשומים למשלוח עזרה. בשנת תש"א סודרה לו ויזה לארה"ב.

זלצמן, אבא
בה"ר יעקב, מדאמבראווינא. נולד בשנת עת"ר. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרפ"ז-צ (שיעורים), תר"צ (קיץ) – תרצ"א (אולם).

זמלקובסקי, שמואל
מזארנוב. נולד בשנת תרע"ז. למד בתו"ת בלאדז בשנת תרצ"א.

זעמסקי, ישראל
ב"ר פייבל, מווארשא. נולד בשנת תר"פ. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנים תרצ"ב-ג.

זערלינג, רפאל
מלטביא. נולד בשנת תרפ"ה. בשנת תש"א סודרה לו ויזה לארה"ב בתור תלמיד הישיבה.

זשעלאזניק, קלמן
מווארשא. נולד בשנת תרפ"ג. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנים תרצ"ז-ח.

חאליווע, צבי הערש
ב"ר אברהם, מפאצאנוב. נולד בשנת עת"ר. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרפ"ו-צ"א (בהפסק שנה).

חאנאפט, משה יעקב
ב"ר חיים יקותיאל, ממיעכאוו (פלך לובלין). נולד בשנת תרע"א. למד בתו"ת בווארשא בשנת תרפ"ז.

חדש, יהודה
מפולין. בשנת תש"א סודרה לו ויזה לארה"ב בתור תלמיד הישיבה.

חנוביץ, גרשון
ב"ר בנציון, מגלובאקא. נולד בשנת תרפ"ב. למד בתו"ת בשנים תרצ"ה-ו (גלובאקא), תרצ"ו (קיץ) – תרצ"ז (ווילנא), תרח"צ-ט (אטוואצק), ת"ש (ווילנא), תש"א (יפאן), תש"ב-ו (שנגהאי). בשנת תש"א סודרה לו ויזה לארה"ב בתור תלמיד הישיבה. בשנת תש"ו הגיע לארה"ב, והתיישב בנ.י.

חנוביץ, חיים
ב"ר בנציון, מגלובאקא. נולד בשנת תרע"ט. למד בתו"ת בווילנא בשנים תרפ"ט-צא. אח"כ התיישב בארה"ב.

חנוביץ, ישראל
ב"ר בנציון, מגלובאקא. נולד בשנת תרפ"ה. למד בתו"ת בשנים ת"ש (ווילנא), תש"א (יפאן), תש"ב-ו (שנגהאי). בשנת תש"א סודרה לו ויזה לארה"ב בתור תלמיד הישיבה. בשנת תש"ו הגיע לארה"ב, והתיישב בנ.י.

חנוביץ, שמואל אברהם
ב"ר בנציון, מגלובאקא. נולד בשנת תרע"ז. למד בתו"ת בשנים תרצ"א (ווילנא), תרצ"ט (אטוואצק), ת"ש (ווילנא), תש"א (יפאן), תש"ב-ג (שנגהאי). שם נפטר בתש"ג. בשנת תש"א סודרה לו ויזה לארה"ב בתור תלמיד הישיבה.

חסידה, ישראל יצחק
ב"ר מנחם זאב. נולד בשנת עת"ר. למד בתו"ת בווארשא בשנת תרפ"ג, ואח"כ בתורת אמת ירושלים. מחבר כמה ספרים.

חפץ, אפרים
ב"ר אהרן, מריגא. נולד בשנת תרע"ה. בשנת תש"א סודרה לו ויזה לארה"ב.

חפץ, דובער
ב"ר אהרן, מריגא. נולד בשנת תרע"ג. למד בתו"ת בווארשא בשנת תר"צ.

חפץ, זלמן
ע"פ ס' התולדות.

חפץ, ליב
מריגא. בשנת תש"א סודרה לו ויזה לארה"ב.

חרושציעל, מרדכי
משעניצא. נולד בשנת תרפ"א. למד בתו"ת בווארשא בשנת תרח"צ.

טאב, ישראל
מפאלעניץ. נולד בשנת תרפ"ד. למד בתו"ת באטוואצק בשנים תרצ"ז-ח.

טורבינר, סיני
ב"ר דובער, מזשעליכאוו. נולד בשנת תרע"ו. למד בתו"ת בווארשא-אטוואצק בשנים תרפ"ו, תר"צ (שיעורים), תרצ"ג-ח (אולם). בשנת תש"א סודרה לו ויזה לארה"ב בתור תלמיד הישיבה.

טורעק, חיים
מרעמעבערטוב. נולד בשנת תרפ"ה. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנת תרח"צ.

טורעק, יחזקאל
מרעמבערטוב. נולד בשנת תרע"ו. למד בתו"ת בלאדז בשנת תרצ"א.

טייבלום, אברהם
בה"ר דוד (הר"מ), מאטוואצק. נולד בשנת תרע"ח. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרצ"ב-ג, ובאטוואצק בשנת תרח"צ-ט.

טייבלום, חיים מרדכי
מקאלושין. נולד בשנת תרע"ח. למד בתו"ת בווארשא-אטוואצק בשנים תרצ"ב-ד (שיעורים), תרצ"ה-ח (אולם). כשהתחילה המלחמה הי' בקאלושין, ורשום בין התלמידים למשלוח עזרה.

טייבלום, יעקב
מאטוואצק. נולד בשנת תר"פ. למד בתו"ת באטוואצק בשנים תרצ"ז-ח.

טייבלום, שמחה
ב"ר משה, מסאבעליאוו. נולד בשנת תער"ב. למד בתו"ת בווארשא בשנת תרפ"ז.

טייטלבוים, בנימין
מווארשא. נולד בשנת תרע"ט. למד בתו"ת בווארשא בשנת תרצ"ג (בחורף במכינה, בקיץ בשיעורים).

טייטלבוים, מרדכי
מחעלם. נולד בשנת תרע"ו. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרצ"א-ג.

טייטלבוים, שבתי
ב"ר יצחק, מחעלם. נולד בשנת תרע"ג. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרפ"ז-צא (שיעורים), תרצ"א (קיץ) – תרצ"ג (אולם).

טייכמן, יעקב ליב
ב"ר ישראל, מאסטראווצא. נולד בשנת תרע"ג. למד בתו"ת בשנת תרפ"ז.

טייער, שלמה
מחעלם. נולד בשנת תר"פ. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנת תרצ"ה.

טיקוצינסקי, ישראל
ב"ר הערש חיים, מלובלין. נולד בשנת תרע"ג. למד בתו"ת בווארשא בשנת תר"צ.

טיקוצינסקי, ישראל יוסף
מאטוואצק. נולד בשנת תרע"ה. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרצ"ב-ה.

טלישבסקי, משה
נולד בשנת תרפ"ז. בשנת תש"א סודרה לו ויזה לארה"ב בתור תלמיד הישיבה. אח"כ התיישב בנ.י.

טננבוים, דובער
ב"ר דניאל, מלוקאוו. נולד בשנת תרע"א. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרפ"ז-צ"א. כשהתחילה המלחמה הי' בלוקאוו, והוא בין הרשומים למשלוח עזרה.

טננבוים, יהודה ליב
מפשעווארסק. נולד בשנת תרע"א. למד בתו"ת בווארשא בשנת תרפ"ו.

טננבוים, יוסף מענדל
מאטוואצק. נולד בשנת תרע"ח. למד בתו"ת בשנים תרצ"ה-ט (ווארשא-אטוואצק), ת"ש (ווילנא), תש"א (יפאן). בשנת תש"א סודרה לו ויזה לארה"ב בתור תלמיד הישיבה. בשנת תש"ב הגיע למונטריאל, שם יסדו תו"ת. בשנת תש"ד נשלח לנהל ישיבת אחי תמימים בפילדלפיה, ואח"כ הי' כל ימיו ר"מ בתו"ת בנ.י. נפטר בשנת תשנ"ד.

טננבוים, נח
מרעמבערטוב. נולד בשנת תרפ"ג. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנת תרח"צ.

טננבוים, שלמה
ב"ר יוסף, מפילוב. נולד בשנת תער"ב. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרפ"ו-ז. כשהתחילה המלחמה הי' בין הרשומים למשלוח עזרה.

טענציא, ברוך
מרעמברטאוו. נולד בשנת תרפ"ג. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנת תרצ"ח.

טענציא, יוסף
מווישקאוו. נולד בשנת תרע"ו. למד בתו"ת בווארשא-אטוואצק בשנים תרצ"ה-ח. בשנת תש"א סודרה לו ויזה לארה"ב בתור תלמיד הישיבה.

טץ, יעקב
משעפס. נולד בשנת תרע"ו. למד בתו"ת בווארשא בשנת תרצ"א.

טשארנע, נחמן
מווארשא. נולד בשנת תרפ"ד. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנים תרצ"ז-ח.

טשארנע, שמואל
ב"ר ברוך מרדכי, מווארשא. נולד בשנת תרע"ח. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנת תרצ"ג.

טשבירוביץ, משה אהרן
מוולאהן. נולד בשנת תער"ב. למד בתו"ת בווארשא בשנת תרפ"ו.

יאסטשמבסקי, פישל
מגלאוונא. נולד בשנת תרע"ח. למד בתו"ת בלאדז, ואח"כ בווארשא-אטוואצק בשנים תרצ"ה-ח. כשהתחילה המלחמה הי' בגלאוונא, ורשום בין התלמידים למשלוח עזרה.

יבלונוביץ, מענדל
מפאלעניץ. נולד בשנת תרע"ו. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרצ"ב-ג.

יוסטמן, בונם
מווארשא. נולד בשנת תרפ"ב. למד בתו"ת באטוואצק בשנים תרצ"ז-ח.

יוסקוביץ, מאיר
ב"ר משה, מוולאהן. נולד בשנת תרס"ד. למד בתו"ת בווארשא בשנת תרפ"ו.

יוסקוביץ, ראובן שלמה
ב"ר צבי, ממיעכוב. נולד בשנת תער"ב. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרפ"ח-צ (שיעורים), תר"צ (קיץ) – תרצ"א (אולם).

ינובסקי, דוד
ב"ר ירחמיאל שלמה, מקאלאשין. נולד בשנת תרע"ז. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרפ"ה-ז.

ינובסקי, יעקב אהרן
מראדאם. נולד בשנת תר"פ. למד בתו"ת בווילנא בשנת ת"ש.

ינובסקי, ישראל חיים
מקאלאשין. נולד בשנת תרע"ח. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרצ"ב (מכינה), תרצ"ג-ד (שיעורים), תרצ"ה (אולם).

ינובסקי, שלום
מלאדז. נולד בשנת תרע"ח. למד בתו"ת בווארשא בשנת תרצ"ה.

יעקבוביץ, יהודה מרדכי
מטאמאשוב. נולד בשנת תרע"ח. למד בתו"ת בלאדז בשנת תרצ"ב.

יעקבוביץ, פלטיאל
ב"ר נתן, מסאבעליאוו. נולד בשנת תער"ב. למד בתו"ת בווארשא בשנת תרפ"ז.

יצחק (מווילנא)
נולד בשנת תר"פ. למד בתו"ת בווילנא (מכינה) בשנת תרצ"א.

בואו לשחזר את פאזל "תומכי-תמימים" - רשימה ראשונה
בואו לשחזר את פאזל "תומכי-תמימים" - רשימה שניה
סקירה היסטורית: רבותינו נשיאנו ביקשו לערוך את הרשימה
הוסף תגובה
1 תגובות
1.
וולברומסקי
כ"ו כסלו
יש לכם עוד מידע עליו? הוא אח של סבתי yt39700@gmail.com
נצפה באתר
עוד באתר
 
העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.