מערכת COL | יום י"ח שבט ה׳תשע״א 23.01.2011

"רשימת התמימים", פרק שני: בואו לזהות ולהשלים פרטים

הפרויקט ההיסטורי של זיהוי רשימת תלמידי התמימים שלמדו בתקופה שלפני המלחמה עוררה הדים רבים בקהילות אנ"ש ברחבי העולם ● מאז פרסום הכתבה הראשונה, זרמו למערכת תגובות רבות של גולשים שניסו לסייע בפרטים נוספים על אותם תמימים ● הרב שלום-בער לוין, מנהל ספריית אגו"ח העולמית ומי שמרכז את הרשימה המלאה בשיתוף עם COL, מגיש: פרק ב' של "רשימת התמימים" - הפעם אותיות ב-ג ● מה עליכם לעשות? להשלים את הפרטים הידועים לכם על השמות ● בין-יתר השמות: גוטליב, גוטמן, גוטניק, גולדברג, גולדמן, גולדשטיין, גוראריה, גטנר, גורביץ, גינזבורג, גלפרין, גלר, גלזר, גערליצקי, דובין, דייטש, דרייזין לסיפור המלאבואו לשחזר את פאזל "תומכי-תמימים" - רשימה ראשונהסקירה היסטורית: רבותינו נשיאנו ביקשו לערוך את הרשימה
הפנים שמאחורי "רשימת התמימים": צאתכם לשלום לה"ר ישראל דזייקאבסאן בחצר הישיבה באטוואצק, בקיץ תרצ"ז. לידו עומדים: ראשי-הישיבה והמשפיעים, ה"ר יהודה עבער, ה"ר ברוך פרידמן וה"ר דובער מקורניץ. מאחוריו: חלק מתלמידי הישיבה באטוואצק. בואו לזהות ולהוסיף פרטים
גאטסגינאדע, צבי ליב
ב"ר דוב, מגאמבין. נולד בשנת תרע"ו. למד בתו"ת בלאדז בשנים תרצ"א-ב. ובווארשא בשנים תרצ"ד-ה.

גאלוב, יצחק
מחורוסטוב (לענין). נולד בשנת תרע"ו. למד בישיבה בווילנא בשנת תרצ"ב, ובווארשא בשנים תרצ"ב (קיץ) – תרצ"ג (שיעורים), תרצ"ג (קיץ) – תרצ"ד (אולם).

גבבינר, הירש ליב
ע"פ ס' התמימים.

גבבינר, ישראל
מווארשא. נולד בשנת תרפ"ג. ע"פ ס' התמימים.

גביס, ישראל
מווארשא. נולד בשנת תרפ"ג. ע"פ ס' התמימים.

גוגלמן, זעליג
מרעמברטוב. נולד בשנת תרפ"ח. ע"פ ס' התמימים.

גוטבאר, ברוך
מסמראגאן. נולד בשנת תרע"ט. למד בתו"ת בווילנא בשנת תרצ"א.

גוטווערץ, יהושע
למד בתו"ת בווארשא בשנת תרפ"ז.

גוטווערץ, יעקב
מלאמיאנקא. נולד בשנת תרע"ח. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרצ"ב-ד.

גוטליב, משה
מחעלם. נולד בשנת תרפ"א. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנת תרצ"ה.

גוטמן, יהושע
ב"ר זלמן מאיר, מלאדז. נולד בשנת תרע"ז. למד בתו"ת בלאדז בשנים תרצ"א-ב.

גוטמן, צבי טובי'
ב"ר ליב וואלף, מפאטשינאוו. נולד בשנת תרס"ט. למד בתו"ת בווארשא בשנת תרפ"ה.

גוטמן, שלמה דוד
ב"ר אלי', מלאדז. נולד בשנת תרס"ו. למד בתו"ת בלאדז בשנים תרצ"א-ב.
 
גוטניק, חיים
נולד בשנת תרפ"א. בשנת תש"א סודרה לו ויזה לארה"ב בתור תלמיד הישיבה.

גוטקינד, חיים זאב
מפאריסוב. נולד בשנת תר"פ. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנת תרצ"ה.

גוטרייערמן, יעקב
משידלאווצא. נולד בשנת תרע"ו. למד בתו"ת בלאדז בשנת תרצ"א.

גוטרמן, ליב
ב"ר יעקב ישעי', מלאדז. נולד בשנת תרע"ו. למד בתו"ת בלאדז בשנת תרצ"ב.

גולדברג, אברהם
מזשיראדאוו. נולד בשנת תרע"ט. למד בתו"ת בווארשא בשנת תרצ"ג (מכינה), תרצ"ג (קיץ) – תרצ"ד (שיעורים).

גולדברג, דוד
ב"ר חיים יעקב שו"ב, מגאווערצאוו. נולד בשנת תרע"ח. למד בתו"ת בלאדז בשנת תרצ"ב.

גולדברג, חיים
ב"ר יעקב, מווארשא. נולד בשנת תר"פ. למד בתו"ת בווארשא-אטוואצק בשנים תרצ"ג-ד (מכינה), תרצ"ד (קיץ) – תרצ"ו (שיעורים), תרצ"ז-ח (אולם). כשהתחילה המלחמה הי' בווארשא, ורשום בין התלמידים למשלוח עזרה.

גולדברג, יהושע ברוך
בהרב פישל משבעשין. נולד בשנת תרס"ט. למד בתו"ת בווארשא בשנת תרפ"ה.

גולדברג, יעקב
מווארשא. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרפ"א-ג, ואח"כ בסירוגין.

גולדברג, יעקב (בר"מ)
ב"ר מענדל, ממיעכוב. נולד בשנת תרע"ה. למד בתו"ת בווארשא בשנים תר"צ-צא. כשהתחילה המלחמה הי' בווארשא, ורשום בין התלמידים למשלוח עזרה.

גולדברג, יעקב י.
מראדום. נולד בשנת תרפ"ב. למד בתו"ת באטוואצק בשנים תרצ"ז-ח.

גולדברג, מרדכי
ב"ר יעקב, מווארשא. נולד בשנת תרפ"א. למד בתו"ת בווארשא-אטוואצק בשנים תרצ"ד-ה (מכינה), תרצ"ו-ז (שיעורים), תרצ"ז (קיץ) – תרח"צ (אולם). כשהתחילה המלחמה הי' בווארשא, ורשום בין התלמידים למשלוח עזרה.

גולדברג, נטע
למד בתו"ת בווארשא בשנת תרפ"ז.

גולדברגר, מנחם
נולד בשנת תרפ"ו. ע"פ ס' התמימים.

גולדברט, אברהם אבא
מבריינסק. נולד בשנת תר"פ. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנים תרצ"ב-ג.

גולדהאק, נפתלי
מאיוואנסק. נולד בשנת תרפ"א. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנת תרצ"ה.

גולדוואג, מרדכי
מווארשא. נולד בשנת תרע"ט. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנת תרצ"ה.

גולדזאק, יוסף
למד בתו"ת בווארשא בשנת תרפ"ז.

גולדזאק, מענדל
מווארשא. נולד בשנת תרע"ט. למד בתו"ת בווארשא בשנת תרצ"א.

גולדזעגער, יצחק
מקאבילניק. נולד בשנת תרע"ח. למד בתו"ת בווילנא בשנים תר"צ-צא.

גולדמן, הערץ
נולד בשנת תרפ"ב. למד בתו"ת בווילנא בשנת תרצ"ו.

גולדמן, פנחס
ב"ר ישראל, מווארשא. נולד בשנת תרע"ט. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנים תרצ"ב-ג.

גולדמן, פנחס צבי
מזילקוב. נולד בשנת תר"פ. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרצ"ד-ה.

גולדמן, שמעון
ב"ר שמואל זאנוויל, משעדליץ. נולד בשנת תרפ"ד. למד בתו"ת בשנים תרצ"ז (קאלושין), בשנים תרח"צ-ט (ווארשא, מכינה), ת"ש (ווילנא) תש"א (יפאן), תש"ב-ו (שנגהאי). בשנת תש"א סודרה לו ויזה לארה"ב בתור תלמיד הישיבה. בשנת תש"ו הגיע לארה"ב והתיישב בנ.י.

גולדמן, שמעון דובער
ב"ר שלמה, מסטאק. נולד בשנת תרע"ט. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרצ"ב (קיץ) – תרצ"ג (מכינה), תרצ"ד-ה (שיעורים).

גולדסובל, מנחם
ב"ר העשל, מפאלעניץ. נולד בשנת תרע"ט. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנת תרצ"ג.

גולדצימר, חיים
מיעזארנע. נולד בשנת תר"פ. למד בתו"ת בווארשא בשנת תרצ"ה.

גולדקנופ, פנחס
ב"ר משה מרדכי, מווארשא. נולד בשנת תער"ב. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרפ"ט-צ (שיעורים), תר"צ (קיץ) – תרצ"ה (אולם).

גולדשטיין, אברהם צבי
למד בתו"ת בווארשא בשנת תרפ"ז.

גולדשטיין, דובער
ב"ר מאיר פייוויש, מאוקינאוו שאצל ווארשא. נולד בשנת תרפ"ד. למד בתו"ת בווארשא בשנים תר"צ-צא.

גולדשטיין, יוסף
ב"ר צבי הירש, מווארשא. נולד בשנת תרס"ח. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרפ"ב-צ. יסד וניהל את הסניף בחמעלניק, בשנים תר"צ – תש"א, והשתתף בניהול הישיבה בגיטו ראדום בשנת תש"ב. כשהתחילה המלחמה הי' בחמעלניק, והי' בין הרשומים למשלוח עזרה. עבר את מאורעות המלחה וניצל, ואח"כ התיישב בנ.י. נפטר בשנת תשמ"ז.

גולדשיידר, אליעזר
ב"ר נתן דוד, מווארשא. נולד בשנת תר"פ. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנים תרצ"ב-ג.

גולדשיידר, דניאל
ב"ר נתן דוד, מווארשא. נולד בשנת תרס"ט. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרפ"ג-ז.

גוסטמן, יהודה
ע"פ ס' התמימים.

גורארי', יעקב
ב"ר יחיאל צבי, מווארשא. נולד בשנת עת"ר. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרפ"ה-ז. כשהתחילה המלחמה הי' בווארשא, והי' בין הרשומים למשלוח עזרה. בשנת תש"א סודרה לו ויזה לארה"ב.

גורארי', נתן
ב"ר יחיאל צבי, מווארשא. נולד בשנת תרפ"ב. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרצ"ה-ז (מכינה), תרח"צ (אטוואצק, שיעורים). בשנת תש"א סודרה לו ויזה לארה"ב.

גורארי', שלום דובער
בהרש"ג (חדב"נ). נולד בשנת תרפ"ג. למד בתו"ת באטוואצק (אולם) בשנים תרצ"ז (קיץ) – תרצ"ט.

גורארי', שניאור זלמן (בר"נ)
ב"ר נתן. נולד בשנת תער"ב. למד בתו"ת בנעויל בשנים תרפ"ג-ה (חורף), ובווארשא בשנים תרפ"ה (קיץ, שיעורים), תרפ"ו-צא (אולם). בשלהי תרצ"א יסד את הסניף בקאוועל. בשנים תרצ"ג-ח ניהל את המכינה בווארשא. בתרצ"ט הגיע לנ.י. ונשא את בתו של האדמו"ר מקופיטשניץ. בשנים תש"א-ו ניהל את מחלקת הכתות בתו"ת בנ.י. נפטר בר"ה תשס"ד.

גורארי', שניאור זלמן (ברי"צ)
ב"ר יחיאל צבי, מווארשא. נולד בשנת תרע"ו. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרפ"ז-צא (מכינה ושיעורים), תרצ"א (קיץ) – תרצ"ה (אולם). בשנת תש"א סודרה לו ויזה לארה"ב.

גורביץ, אברהם זלמן
ב"ר דובער נחום, מווארשא. נולד בשנת תרס"ד. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרפ"ד-ז. כשהתחילה המלחמה הי' בווארשא, והי' בין הרשומים לקבלת עזרה. בשנת תש"א סודרה לו ויזה לארה"ב.
 
גורביץ, אלחנן
מריגא. בשנת תש"א סודרה לו ויזה לארה"ב בתור תלמיד הישיבה.
 
גורביץ, הלל
ב"ר יצחק (מתמיד). נולד בשנת תרד"ע. בשנת תש"א סודרה לו ויזה לארה"ב בתור תלמיד הישיבה.

גורביץ, ישראל
ב"ר דובער נחום, מווארשא. נולד בשנת תרע"ט. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרפ"ה-ז. כשהתחילה המלחמה הי' בווארשא, ורשום בין התלמידים למשלוח עזרה. בשנת תש"א סודרה לו ויזה לארה"ב.
 
גורביץ, מאיר
מלטביא. נולד בשנת תרפ"ה. בשנת תש"א סודרה לו ויזה לארה"ב בתור תלמיד הישיבה.
 
גורביץ, שלום דובער
מריגא. נולד בשנת תר"פ. בשנת תש"א סודרה לו ויזה לארה"ב בתור תלמיד הישיבה.
 
גורביץ, שמואל
ב"ר יצחק (מתמיד). נולד בשנת תרע"ז. בשנת תש"א סודרה לו ויזה לארה"ב בתור תלמיד הישיבה. בתחלת קיץ תש"א חזר לרוסיא, ואחרי המלחמה יצא מרוסיא, ואח"כ הגיע לארה"ק והתיישב בלוד. נפטר בשנת תשע"א.

גורביץ, שמואל
ב"ר דובער נחום, מווארשא. נולד בשנת תרס"ז. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרפ"ב-ז. כשהתחילה המלחמה הי' בווארשא, ורשום בין התלמידים למשלוח עזרה. בשנת תש"א סודרה לו ויזה לארה"ב.

גורביץ, שניאור זלמן
מווארשא. נולד בשנת תרס"ב. למד בתו"ת בווארשא, לערך בשנת תרפ"ב.

גורדון, אברהם יוסף
ב"ר חיים, מדונילביץ. למד בתו"ת בגלובאקי. אחרי המלחמה הגיע לארה"ק והתיישב בכפר חב"ד.

גורדון, זרח
מקבוצת תלמידי אחי תמימים בנ.י. שנסעו ללמוד בתו"ת באטוואצק באלול תרצ"ט, וכשהתחילה המלחמה נסע לווארשא, ושטוקהולם, ומשם חזרה לנ.י.

גורדון, ניסן
ב"ר יוחנן, מדאקשיץ. נולד בשנת תרע"ח. למד בתו"ת בווילנא בשנים תר"צ-צא. נפטר בשנת תש"נ.

גורטשין, דוד
מטשעכאנאווצע. נולד בשנת תרע"ח. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרצ"ב (מכינה), תרצ"ג (קיץ) – תרצ"ה (שיעורים), תרצ"ה (קיץ, אולם).

גזעוואטש, חיים יהודה
ב"ר משה, מקאלושין. נולד בשנת תרע"ט. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנת תרצ"ג.

גזעזינסקי, אברהם י.
מטשעכאנאוו. נולד בשנת תרפ"ה. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנים תרצ"ז-ח.

גזענדא, ישראל
מיאדאווע. נולד בשנת תרע"ח. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרצ"ב-ג.

גזשעביען, משה
מווארשא. נולד בשנת תרפ"א. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנת תרצ"ה.

גטנר, מאיר
ב"ר שלמה, מנאוויקארטשין. נולד בשנת תרע"א. למד בתו"ת בווארשא בשנת תרפ"ה.

גטרמן, יצחק ברוך
מקארוב. נולד בשנת תרפ"ג. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרצ"ז-ח.

גידיינקן, יעקב
מריקי. נולד בשנת תרע"ט. למד בתו"ת בווארשא-אטוואצק בשנים תרצ"ב-ה (שיעורים), תרצ"ה (קיץ) – תרח"צ (אולם). כשהתחילה המלחמה הי' בריקי, ורשום בין התלמידים למשלוח עזרה.

גיטלין, אלי'
ב"ר מענדל יוסף, מדיסנא. נולד בשנת תרס"ט. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרפ"ו-ז (שיעורים), תרפ"ז (קיץ) – תרצ"א (אולם).

גיטלין, יצחק
ב"ר מענדל יוסף, מדיסנא. נולד בשנת תרע"ג. למד בתו"ת בווילנא בשנים תרפ"ז-צא.

גיטליס, אברהם
ב"ר זעליג, ממאציוב. נולד בשנת תרס"ז. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרפ"ה-ו. בשנת תרצ"ה הי' ר"מ סניף ראציאנז. בשנת תש"א סודרה לו ויזה לארה"ב.

גיטליס, ישעי'
מקאוועל. נולד בשנת תרפ"ב. למד בתו"ת באטוואצק בשנים תרצ"ז-ח.

גייער, ירחמיאל
ב"ר שמעון, מחעלם. נולד בשנת תער"ב. למד בתו"ת בווארשא בשנת תרפ"ז.

גייער, משה
מדובענקא. נולד בשנת תרפ"ב. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרצ"ה-ז (מכינה), תרח"צ (אטוואצק, שיעורים).

גילרנטר, יצחק
מווארשא. נולד בשנת תרפ"א. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרצ"ד-ה (מכינה), תרצ"ה (קיץ, שיעורים).

גינגולד, אברהם משה
ב"ר אהרן נפתלי, ממלאווע. נולד בשנת תרע"ה. למד בתו"ת בווארשא בשנת תרצ"א.

גינזבורג, אברהם יצחק
מדאלהינוב. נולד בשנת תרע"ו. למד בתו"ת בווילנא בשנת תרצ"א.

גינזבורג, אהרן
מווילנא. נולד בשנת תרפ"ה. למד בתו"ת בווילנא בשנת ת"ש. בשנת תש"א סודרה לו ויזה לארה"ב בתור תלמיד הישיבה.

גלאווינסקי, פישל
ב"ר נח, מפאדעמביץ. נולד בשנת תרע"ו. למד בתו"ת בווארשא בשנים תר"צ-צא.

גלאז, זעליג
ב"ר מענדל, מגלובאקע. נולד בשנת תרע"ג. למד בתו"ת בווארשא בשנת תרפ"ו. בשנת תש"א סודרה לו ויזה לארה"ב בתור תלמיד הישיבה.
 
גלאז, שניאור
נולד בשנת תרע"א. בשנת תש"א סודרה לו ויזה לארה"ב בתור תלמיד הישיבה.

גלבטרויב (גלבטרונק), יעקב
מפאלעניץ. נולד בשנת תר"פ. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרצ"ג-ה (מכינה), תרצ"ה (קיץ, שיעורים).

גלבטרויב, אברהם
מווארשא. נולד בשנת תרפ"א. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנת תרצ"ג.

גלברט, אברהם אבא
מבריינסק. נולד בשנת תרע"ט. למד בתו"ת בווארשא בשנת תרצ"ג (בחורף במכינה ובקיץ בשיעורים).

גלובנקי, יעקב
נולד בשנת תרפ"א. למד בתו"ת בווילנא בשנת תרצ"ו.

גלומבצקי, אפרים
משווינציאן. נולד בשנת תרע"ח. למד בתו"ת בווילנא בשנים תר"צ-צא.

גלזמן, אברהם יוסף
מאטוואצק. נולד בשנת תרע"ו. למד בתו"ת בווארשא בשנת תרצ"ה.

גלזמן, חיים דוד
ב"ר קלמן ראובן, מסטאפניץ. נולד בשנת תרס"ט. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרפ"ג, תרפ"ו-צא. כשהתחילה המלחמה הי' בסטאפניץ, ורשום בין התלמידים למשלוח עזרה.

גלזמן, מאיר
ב"ר קלמן ראובן, מסטאפניץ. נולד בשנת תרס"ט. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרפ"ג-צא. כשהתחילה המלחמה הי' בין הרשומים למשלוח עזרה. בשנת תש"א סודרה לו ויזה לארה"ב בתור תלמיד הישיבה.

גלזמן, משה ליב
ב"ר חיים, מסטאפניץ. נולד בשנת תרפ"ב. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרפ"ו-ז.

גלזר, דוד
ע"פ ס' התמימים.

גלזר, יהושע
מקורעניץ. נולד בשנת תר"פ. למד בתו"ת בווילנא בשנת תרצ"א.

גלזר, מאיר
ע"פ ס' התמימים.

גליבטר, אברהם משה
מווארשא. נולד בשנת תרע"ז. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרצ"ב-ד (שיעורים), תרצ"ד (קיץ) – תרצ"ה (אולם).

גליבטר, לעמיל
מווארשא. נולד בשנת תרפ"א. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנת תרצ"ה.

גלינפלד, יעקב מתתי'
מקשונז. נולד בשנת תרע"ט. למד בתו"ת בווארשא בשנת תרצ"ה.

גלינר, יעקב דוד
מטשיזעוו. נולד בשנת תרע"ט. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרצ"ג-ד.

גליקסברג, יוסף מנחם
מביאלעפאלע. נולד בשנת תר"פ. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרצ"ג (מכינה), תרצ"ג (קיץ) – תרצ"ה (שיעורים).

גליקסברג, משה דוד
למד בתו"ת בווארשא בשנת תרפ"ז.

גליקסון, יצחק מענדל
כשהתחילה המלחמה ברח לווילנא, ושוב חזר לפולין להביא עוד תלמידים לווילנא, אלא שהגבול נסגר, ושוב לא הצליחו לבוא לווילנא.

גליקסמן, מאיר
מקאמיק (טשענסטכוב). נולד בשנת תרפ"א. למד בתו"ת בווארשא-אטוואצק בשנים תרצ"ד-ז (מכינה), תרצ"ז (קיץ) – תרח"צ (שיעורים). כשהתחילה המלחמה השתדל לברוח מפולין לווילנא, ולא הצליח. בשנת תש"א סודרה לו ויזה לארה"ב בתור תלמיד הישיבה.

גליקסמן, נפתלי הערץ
ב"ר חיים בנימין, מקאמינקא (טשענסטכוב). נולד בשנת תער"ב. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרפ"ו-צ (שיעורים), תר"צ (קיץ) – תרצ"ה (אולם).  כשהתחילה המלחמה הי' בטשענסטכוב, ורשום בין התלמידים למשלוח עזרה.

גלענצער, שמואל צבי
ב"ר שמחה, מחעלם. נולד בשנת תרס"ו. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרפ"ד-ה.

גלפרין, יעקב
מקראסנע. נולד בשנת תרע"ז. למד בתו"ת בווילנא בשנים תר"צ-תרצ"א.

גלר, צבי
נולד בשנת תרפ"ד. למד בתו"ת בווילנא בשנת תרצ"ו.

גמיינר, מאיר זאב
מווארשא. נולד בשנת תר"פ. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרצ"ב-ג (מכינה), תרצ"ד (קיץ) – תרצ"ה (שיעורים).

גסטין, אהרן
מווארשא. נולד בשנת תרפ"א. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנת תרצ"ג.

גסטנברג, אברהם אהרן
למד בתו"ת בווארשא בשנת תרפ"ז.

געוויס, ישראל
מווארשא. נולד בשנת תרפ"ג. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנים תרצ"ו-ח.

געזונדהייט, יוסף
מווארשא. נולד בשנת תרפ"ג. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנים תרצ"ו-ח.

געלבלום, זאב
מווארשא. נולד בשנת תר"פ. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנת תרצ"ד.

געלבפיש, אברהם
ב"ר גדיל, מווארשא. נולד בשנת תרס"ח. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרפ"ו-ז.

געלדמן, חיים יהושע
מפראמפאל. נולד בשנת תרפ"ב. למד בתו"ת באטוואצק בשנים תרצ"ז-ח.

געלכטרונג, יעקב
ב"ר צבי, מפאלעניץ. נולד בשנת תר"פ. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנים תרצ"ג-ה.

געלפיש, הירש
מווארשא. נולד בשנת תר"פ. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנת תרצ"ה.

גענדל, נתן
מאיידוציק. נולד בשנת תרד"ע. למד בתו"ת בווילנא בשנים תרפ"ח-צא.

גערטנר, מאיר
ב"ר שלמה יוסף, מניישטאט. נולד בשנת תרע"א. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרפ"ה-צא.

גערליצקי, משה אלי'
מקינצק. נולד בשנת תרע"ה. למד בתו"ת בשנים תרצ"א (לאדז), תרצ"ב-ג (ווארשא שיעורים), תרצ"ג (קיץ) – תרח"צ (אולם), תרח"צ-ט (ניהל את הסניף בלאדז), ת"ש (ווילנא), תש"א (יפאן). בשנת תש"א סודרה לו ויזה לארה"ב בתור תלמיד הישיבה. בשנת תש"ב הגיע למונטריאל, שם יסדו תו"ת, ובה עסק כל ימיו. נפטר בשנת תש"ע.

גערשט, אלי' חיים
מסטאשוב. נולד בשנת תרע"ח. למד בתו"ת בווארשא בשנת תרצ"ה.
גרודזונסקי, חיים

נולד בשנת תרפ"ב. למד בתו"ת בווילנא בשנת תרצ"ו.

גרוזובסקי, חיים
מקאמיניץ (נכד הג"ר ברוך בער). נולד בשנת תרפ"ה. למד בתו"ת בווילנא בשנת ת"ש.

גרומן, אהרן פנחס
ב"ר דוד, מוולאיין. נולד בשנת תרע"ה. למד בתו"ת בווארשא בשנים תר"צ-תרצ"א.

גרומן, יעקב ליב
ב"ר שמעון, מסטאצק. נולד בשנת תרע"ג. למד בתו"ת בווארשא בשנת תרפ"ז.

גרומן, מענדל
ב"ר יעקב, מווארשא. נולד בשנת תרע"ו. למד בתו"ת בשנים תר"צ-צג (שיעורים), תרצ"ג (קיץ, אולם).

גרוסבוים, דובער
ב"ר גרשון, מקובליץ. נולד בשנת תרס"ו. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרפ"ה-ו. אח"כ הגיע לארה"ב, והתיישב בנוארק, ואח"כ בנ.י.

גרוסברג, שמואל ליב
מסטאפניץ. נולד בשנת תרע"ט. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרצ"ה (מכינה), תרח"צ (אטוואצק, אולם).

גרוספרשטנד, אפרים
מווארשא. נולד בשנת תרפ"א. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנת תרצ"ה.

גרוסקין, שלמה
ב"ר משה מרדכי, מווארשא. נולד בשנת תרפ"א. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרצ"ג (מכינה), תרצ"ד (שיעורים).

גרוסקין, שמואל אלי'
מווארשא. נולד בשנת תרע"ט. למד בתו"ת בווארשא בשנת תרצ"ה.

גרושפס, קלמן
מפאצאנוב. נולד בשנת תרע"ט. למד בתו"ת באטוואצק בשנת תרח"צ. כשהתחילה המלחמה השתדלו להביאו מפולין לווילנא, ולא הצליחו. בשנת תש"א סודרה לו ויזה לארה"ב בתור תלמיד הישיבה.

גרטלר, יוסף
ב"ר צבי, מקראסניבראד. נולד בשנת תר"פ. למד בתו"ת בווארשא בשנת תרפ"ז.

גרטנר, העניך
מבוסק. נולד בשנת תרפ"א. למד בתו"ת באטווצק בשנים תרצ"ז-ח.

גרטנר, מאיר
ב"ר שלמה יוסף, מניישטאט. נולד בשנת תרד"ע. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרפ"ה-צא.

גרייער, מרדכי
מחארקישאוו. נולד בשנת תרע"ט. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנים תרצ"ב-ג.

גרייצר, משה
ב"ר אשר, מווארשא. נולד בשנת תר"פ. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנים תרצ"ב-ד.

גרינבלט, יעקב צבי
מרייוויץ. נולד בשנת תרפ"ב. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנים תרצ"ז-ח.

גרינבלט, מענדל
מאטוואצק. נולד בשנת תר"פ. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנת תרצ"ד.

גרינברג, יעקב
ב"ר שמואל יצחק, מווישקאוו. נולד בשנת תר"פ. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרפ"ו-ז.

גרינברג, ישראל
ב"ר יוסף, מאדליבאזשיץ. נולד בשנת תרע"ט. למד בתו"ת בווארשא בשנת תרפ"ז.

גרינברג, מאיר
ב"ר יהושע פאלק. נולד בשנת תרע"ז. מקבוצת תלמידי אחי תמימים בנ.י. שנסעו ללמוד בתו"ת באטוואצק באלול תרצ"ט, וכשהתחילה המלחמה נסעו לריגא והמשיכו לימודיהם עד חוהמ"ס, שאז נסעו לשטוקהולם, ומשם חזרה לנ.י.

גרינברג, משה
ב"ר שמחה בונם, מחעלם. נולד בשנת תרפ"ד. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרפ"ט-צא.

גרינברג, שלום
מחעלם. נולד בשנת תרפ"ג. למד בתו"ת באטוואצק בשנת תרח"צ.

גרינגלס, מנחם זאב
ב"ר אברהם יחיאל, מלאדז. נולד בשנת תרע"ח. למד בתו"ת בשנים תרצ"ו (לאדז), תרצ"ז-ט (אטוואצק), ת"ש (ווילנא), תש"א (יפאן). בשנת תש"א סודרה לו ויזה לארה"ב בתור תלמיד הישיבה. בשנת תש"ב הגיע למונטריאל, שם יסדו תו"ת, ובה הי' משפיע כל ימיו. נפטר בשנת תשע"א.

גרינפלד, אלעזר
ב"ר אהרן, מלונטשיץ. נולד בשנת תרס"ט. למד בתו"ת בווארשא בשנת תרפ"ו.

גרינפלד, גבריאל
מלאדז. נולד בשנת תרע"ז. למד בתו"ת בלאדז בשנת תרצ"א.

גרינר, שרגא פייוויש
ב"ר לייבוש, מדרילץ. נולד בשנת תרע"ה. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרצ"א-ב (שיעורים), תרצ"ב (קיץ) – תרח"צ (אולם). כשהתחילה המלחמה הי' באסטראווצי, והי' בין הרשומים למשלוח עזרה. עבר את מאורעות המלחמה וניצל. בקיץ תש"ט הגיע לברזיל, והתיישב בריא ד'זענערא.

גרינשפן, אברהם
ב"ר דוד, מוואלאמין. נולד בשנת תרע"א. למד בתו"ת בווארשא בשנת תרפ"ז.

גרינשפן, משה מרדכי
מאסטראווצא. נולד בשנת תרס"ד. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרפ"א-ד.
 
גרישא, משה
נולד בשנת תרע"ח. בשנת תש"א סודרה לו ויזה לארה"ב בתור תלמיד הישיבה.

גרנטובסקי, משה ברוך
מקאלאשין. נולד בשנת תרע"ה. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרצ"ב-ג.

גרפינקל, אברהם יצחק
מווארשא. נולד בשנת תרפ"א. למד בתו"ת בשנים תרצ"ג-ט (ווארשא-אטוואצק), ת"ש (ווילנא), תש"א (יפאן), תש"ב-ו (שנגהאי). בשנת תש"א סודרה לו ויזה לארה"ב בתור תלמיד הישיבה. בתש"ו הגיע לארה"ב, ושימש ר"מ בתו"ת.

גרפינקל, בנימין אליעזר
מווארשא. נולד בשנת תר"פ. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרצ"ד (מכינה), תרצ"ה (שיעורים).

גרשוביץ, יעקב יוסף

מליטא. נולד בשנת תרפ"ה. בשנת תש"א סודרה לו ויזה לארה"ב בתור תלמיד הישיבה.

גרשינצווייג, אבא
מטומאשוב. נולד בשנת תרע"ז. למד בתו"ת בלאדז בשנת תרצ"א.

דאגאוויטש, ידידי'
מברעסלאוו. נולד בשנת תרע"ג. למד בתו"ת בשנים תרפ"ח-צא (ווילנא), תרצ"ב-ד (ווארשא). אח"כ הגיע לארה"ב, והי' שו"ב בפילדלפיא.

דאלינסקי, אברהם
ממעלאדעצנע. נולד בשנת תרע"ט. למד בתו"ת בווילנא בשנים תר"צ-צא.

דאמליך, ארי' זאב
מאטוואצק. נולד בשנת תרפ"ג. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנת תרח"צ.

דאנער, חיים יוסף
ב"ר מאיר, מווינעוויץ. נולד בשנת תרע"ח. למד בתו"ת בלאדז בשנת תרצ"ב.

דברוסקין, יחיאל מיכל
ב"ר שניאור זלמן, מבראילא רומניא. נודל בשנת עת"ר. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרפ"ט-צא. אח"כ התיישב בארה"ק והי' רב בחיפה.

דובין, שניאור זלמן דובער
ב"ר מרדכי, מריגא. נולד בשנת תרע"ד. למד בתו"ת באטוואצק בשנת תרצ"ז-ט. בשנת תש"א סודרה לו ויזה לארה"ב.

דומברובסקי, ירחמיאל ישראל
ממלאווא. נולד בשנת תרד"ע. למד בתו"ת בשנים תרצ"א (לאדז), תרצ"ב-ד (ווארשא).

דושבסקי, זאב
מיעקאטרינאסלאוו (לעוועדאוו). למד בתו"ת בווארשא בשנים תרפ"ג-ד.

דזעמאלקובסקי, שמואל
ב"ר יצחק. נולד בשנת תרע"ח. למד בתו"ת בלאדז בשנת תרצ"ב.

דייטלבוים, מענדל
מווארשא. נולד בשנת תרפ"א. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנת תרצ"ה.

דייטש, מאיר
מקאלא. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרפ"ב-ד.

דיימנט, משה
מטאמאשאוו. נולד בשנת תרע"ז. למד בתו"ת בלאדז בשנת תרצ"א.

דינעס, דוב
נולד בשנת תרפ"ב. למד בתו"ת בווילנא בשנת תרצ"ו.

דמבראט, פסח
ב"ר ישעי', מווארשא. נולד בשנת תרע"ט. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנים תרצ"ב-ג.

דמבראט, שלמה
ב"ר ישעי', מווארשא. נולד בשנת תר"פ. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנים תרצ"ב-ג.

דנדרוביץ, נתן נטע
מריקי. נולד בשנת תרע"ח. למד בתו"ת בווארשא בשנת תרצ"ג (מכינה), תרצ"ד-ה (שיעורים).

דנציגר, אבא גרשון
מפראגא. נולד בשנת תר"פ. למד בתו"ת בווארשא בשנת תרצ"ה.

דערן, יחזקאל
ב"ר ישראל, מווישקוב. נולד בשנת תרפ"ה. למד בתו"ת בשנים תרח"צ-ט (אטוואצק), ת"ש (ווילנא), תש"א (יפאן), תש"ב-ו (שנגהאי). בשנת תש"א סודרה לו ויזה לארה"ב בתור תלמיד הישיבה. בשנת תש"ו הגיע לארה"ב, אח"כ התיישב בפיטסבורג. נפטר בשנת תשל"ט.

דראזניק, משה
ב"ר אנשיל, מווארשא. נולד בשנת תרפ"א. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנת תרצ"ג.

דרזנר, משה
ב"ר יעקב, מווארשא. נולד בשנת תרס"ח. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרפ"ה-ז.

דרייזין, משה
ב"ר צבי הירש, מגערמאנאוויץ. נולד בשנת תרע"ג. למד בתו"ת בשנים תרפ"ח-צא (ווילנא), תרצ"ב-ג (ווארשא). אח"כ הגיע לארה"ב והתיישב בפראווידענס.

בואו לשחזר את פאזל "תומכי-תמימים" - רשימה ראשונה
הוסף תגובה
0 תגובות
נצפה באתר
עוד באתר
 
העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.