מערכת COL | יום ח' שבט ה׳תשע״א 13.01.2011

הזדמנות נדירה: בואו לשחזר את פאזל "תומכי-תמימים" ● מיוחד

בתקופה שלפני המלחמה, התקיימה הישיבה המרכזית של 'תומכי-תמימים' בווארשא-אטוואצק, ויותר מעשר סניפים ברחבי פולין, ליטא ולטביא ● בישיבות האלו למדו במשך השנים שלפני המלחמה אלפי תלמידים, שרובם ככולם ניספו בשואה. רק כמאה, או מאה וחמישים מהתלמידים, ניצלו. מהתלמידים האלו שניספו, לא נשאר, כמעט, שום זכר ● הרב שלום-בער לוין, מנהל ספריית אגו"ח, הצליח להשיג חלק מהרשימות, והחל במלאכת הרכבת רישום מדוייק של ה'תמימים' שנרצחו ● מרכז התקשורת החב"די - COL החליט ללוות את הפרויקט, יחד איתכם, הגולשים ● החל מהשבוע, נפרסם מפעם לפעם רשימה חדשה של 'תמימים' - על-פי סדר א-ב ● מה עליכם לעשות? להשלים את הפרטים הידועים לכם על השמות לסיפור המלאבפנים: הרשימה הראשונה של 'התמימים' שנרצחו. בואו להוסיף פרטים >>>
הזדמנות נדירה: בואו לשחזר את פאזל
אחד המסמכים על רקע תמונות "תמימים" מתקופות שונות ● (צ': באדיבות הרב לוין וארכיון COL)

מאת הרב שלום-בער לוין

אנו משיקים הערב מדור חדש של רישום מדוייק של תלמידי 'תומכי-תמימים' בווארשא-אטוואצק, ובסניפיה שבמדינות פולין, ליטא ולטביא.

במלאכה המורכבת, אנו מצפים להשתתפות הגולשים, שיעדכנו את הרשימה הזאת, כל אחד ממה שידוע לו על קרוביו ומכרי הוריו וזקניו.

ועכשיו, מעט רקע: בתקופה שלפני המלחמה, התקיימה הישיבה המרכזית של 'תומכי-תמימים' בווארשא-אטוואצק, ויותר מעשר סניפים ברחבי פולין, ליטא ולטביא.

בישיבות האלו למדו במשך השנים שלפני המלחמה אלפי תלמידים, שרובם ככולם ניספו בשואה. רק כמאה, או מאה וחמישים מהתלמידים, ניצלו. מהתלמידים האלו שניספו, לא נשאר, כמעט, שום זכר.

בשנים האחרונות הגיעו לידינו רשימות חלקיות של התלמידים, ששלחו הנהלות הישיבות אל כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע.

רשימות אלו הן עדיין בגלות ושביה בארכיון הצבאי במוסקבה, אולם תצלומיהם הגיעו לידינו. על פי התמוונת ערכתי רשימת התלמידים המפורטת, עם פרטיהם העקריים: השנים שבהם למדו בישיבה, באיזה סניף ובאיזו כיתה, שנת הלידה והפטירה של התלמיד, שם האב, והעיירה שממנה באו.

רשימה זו בוודאי אינה מושלמת, שהרי השלמתי אותן רק על-פי המקורות שהגיעו לידינו.

תקותינו חזקה, שהגולשים ישלימו שמות תלמידים נוספים ופרטיהם העקריים, וכן ישלימו פרטים עקריים נוספים, הקשורים לתלמידים שברשימות שלפנינו.

הרשימה ארוכה, ונפרסם אותה בהמשכים, במשך השבועות הקרובים. ולהקל על הגולשים, היא תתפרסם לפי סדר הא"ב של שמות המשפחה.

נתחיל כאן עם התלמידים, אשר שם משפחתם מחתיל עם האותיות א-ב.

הגולשים בודאי ישלימו את הפרטים הידועים להם, במדור התגובות של כתבה זו. על פיהם נוכל להשלים יותר את הרשימה המלאה של התלמידים ופרטיהם העקריים.
והתודה והברכה נתונה בזה מראש לאלו שיתקנו ויוסיפו פרטים עקריים לרשימה שתתפרסם כאן.

● ● ●

אבפייער, פלטיאל
מחעלם. נולד בשנת תרפ"ג. למד בתו"ת באטוואצק בשנת תרח"צ (שיעורים).

אברמוביץ, ליב
משידלאווצע. נולד בשנת תרד"ע. למד בתו"ת בלאדז בשנת תרצ"א.

אברמצ'יק, יהושע זאב
ב"ר אברהם שמואל, מקשוינז הגדול. נולד בשנת תרע"א. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרפ"ה-ז.

אברמצ'יק, יצחק ליב
ב"ר אברהם שמואל, מקשוינז הגדול. נולד בשנת תרס"ח. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרפ"ד-ה.

אווענדשטרן, שמרי'
מקאזניץ. נולד בשנת תרע"ח. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרצ"ג (קיץ, בשיעור הרד"ט), תרצ"ד.

אונגר, אלעזר
ב"ר יעקב יצחק, מזעליכוב. נולד בשנת תער"ב. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרפ"ח (קיץ) – תרצ"א.

אונגר, אפרים
ב"ר יעקב יצחק, מזעליכוב. נולד בשנת תרד"ע. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרפ"ו (קיץ) – תרפ"ט (בשיעורים). תר"צ-צ"ה (באולם).

אונגר, שלום
ב"ר דוד ממיעכוב. נולד בשנת תרד"ע. למד בתו"ת בווארשא בשנת תר"צ (קיץ) – תרצ"א.

אוסטאשעווער, אפרים
ב"ר שמואל אשר, משערפץ. למד בתו"ת בווארשא בשנת תרפ"ז.

אוסטאשעווער, דובער
ב"ר שמואל אשר, משערפץ. נולד בשנת עת"ר. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרפ"ו (קיץ) – תרצ"א.

אוסטרי, משה יוסף
ב"ר דוד צבי, מווישקאוו. נולד בשנת עת"ר. למד בתו"ת בווארשא בשנת תרפ"ו (קיץ).

אוצינסקי, אלחנן שלמה
מסווינציאן. נולד בשנת תרע"ה. למד בתו"ת בווילנא בשנים תרפ"ח-צא. ובווארשא בשנים תרצ"ב-ד.

אוצינסקי, יעקב צבי הערץ
אחיו תאומו של הנ"ל, וביחד למדו בתו"ת.

אורבך, מיכאל
מלאדז. נולד בשנת תרע"ט. למד בתו"ת בווארשא בשנת תרצ"ה.

אורמן, אהרן מרדכי
ממינסק (שעדליץ). נולד בשנת תרפ"א. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרצ"ד-ה (במכינה), תרצ"ו-ח.

אושפל, יצחק דובער
ב"ר שלמה אליהו, מקורניץ. נולד בשנת תרע"א. למד בתו"ת בווילנא בשנים תרפ"ז-ט, ובווארשא בשנים תר"צ-צג. מנהל הישיבה בווילנא בשנים תרצ"ה-ש. בתשרי תש"א ניצל לנ.י. ומאז ר"מ בתו"ת בנ.י. משנת תשט"ז רב בביהכ"נ אנשי ליובאוויטש בארא פארק. מנהל חברא קדישא שע"י אגו"ח. נפטר בשנת תשמ"ג.

אושפל, צבי
למד בתו"ת בווילנא בשנת תרצ"ו.

אזיאל, שלמה
ב"ר רפאל, מווארשא. נולד בשנת תר"פ. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנת תרצ"ג.

איידלמן, חיים ישראל
נולד בתרפ"ד בלטביא, ובשנת תש"א סודרה לו ויזה לארה"ב בתור תלמיד הישיבה.
 
איידלמן, יהודה לייב
מלוקאוו. נולד בשנת תרע"ט. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרצ"ד (קיץ, בשיעורים). תרצ"ה (אולם). ובאטוואצק – תרצ"ו-צ. ובשנת תש"א סודרה לו ויזה לארה"ב בתור תלמיד הישיבה.

איידלשטיין, יעקב
מדוביענקא. נולד בשנת תרפ"ב. למד בתו"ת באטוואצק בשנים תרצ"ו (קיץ) – תרח"צ.

אייזנברג, יעקב יהושע
ממאדליבאז. נולד בשנת תרד"ע. למד בתו"ת בשנת תרצ"ד.

אייזנברג, עקיבא
ב"ר זכרי' מנחם, מקינסק (ווארשא). נולד בשנת תרע"ח. למד בתו"ת בלאדז בשנים תרצ"א-ב. ובאולם בווארשא בשנת תרצ"ד.

אייזנברג, שלמה משה
ב"ר שמואל אליעזר, מקינסק. נולד בשנת תרע"ה. למד בתו"ת בווארשא-אטוואצק בשנים תר"צ-צא (שיעורים), תרצ"ב-ח (אולם). בשנת תש"א סודרה לו ויזה לארה"ב בתור תלמיד הישיבה.

אייזנמן, משה יואל
ב"ר יעקב יהודה, מליסקאוויטש. נולד בשנת תרס"ט. למד בתו"ת בווארשא בשנת תרפ"ה (קיץ).

אייכנצווייג, יוסף ברוך
ב"ר אהרן, מקאראוו. נולד בשנת עת"ר. למד בתו"ת בווארשא בשנת תרפ"ו (קיץ) – תרפ"ז.

איינהורן, מרדכי
מווארשא. נולד בשנת תר"פ. למד בתו"ת בווארשא-אטוואצק בשנים תרצ"ה-ז (שיעורים). תרצ"ז (קיץ) – תרח"צ (אולם).

אייפיר, דובער
מלטביא. נולד בשנת תרע"ח. בשנת תש"א סודרה לו ויזה לארה"ב בתור תלמיד הישיבה.

אימבר, מרדכי דוב
מווארשא. נולד בשנת תר"פ. למד בתו"ת בווארשא בשנת תרצ"ה (בחורף במכינה ובקיץ בשיעורים).

אלביק, משה
מדעמבלין. נולד בשנת תרפ"ג. למד בתו"ת באטוואצק (שיעורים) בשנת תרח"צ.

אלברט, מרדכי מנחם
מווארשא. נולד בשנת תרע"ט. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנת תרצ"ד.

אלגרט, משה
ב"ר אלי', מווארשא. נולד בשנת תרע"ב. למד בתו"ת בווארשא בשנת תרפ"ז.

אלטמן, ליב
ב"ר יוסף פסח, מפאצאנאוו. נולד בשנת תרע"ד. למד בתו"ת בשנים תר"צ (קיץ) – תרצ"א (שיעורים). ובאולם – תרצ"א (קיץ) – תרח"צ.

אלטמן, נפתלי הערץ
ב"ר יוסף פסח, מפאצאנאוו. נולד בשנת תרע"ט. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרפ"ה (קיץ) – תרפ"ז.

אלטמן, שמואל
ב"ר יצחק, מבאלעסלאווצע. נולד בשנת תרע"ז. למד בתו"ת בלאדז בשנת תרצ"ב.

אלפרט, דוד
משידלאווצי. נולד בשנת תרפ"ב. למד בתו"ת באטוואצק בשנים תרצ"ז-ח.

אסטרוביצקי, יוסף
מווארשא. נולד בשנת תרס"ד. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרפ"ב-ד.

אסטרוביצקי, יחזקאל
משידלאווצי. נולד בשנת תרפ"ד. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנת תרח"צ.

אסטשגוב, פנחס
מרעמבערטוב. נולד בשנת תרפ"ג. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנת תרצ"ה.

אסתרזון, צבי
מפאלעניץ. נולד בשנת תרפ"א. למד בתו"ת באטוואצק (אולם) בשנת תרח"צ.

אפלבוים, צבי הירש
מטשערניא. נולד בשנת תרע"ח. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרצ"ג (קיץ) – תרצ"ה.

אפנהיים, מרדכי
למד בתו"ת בווארשא בשנת תרפ"ז.

אקאוויט, ישראל צבי
מקונסק. נולד בשנת תרפ"ב. למד בתו"ת באטוואצק בשנת תרח"צ.

ארבס, שמואל
מווארשא. נולד בשנת תרפ"ג. למד בתו"ת בווארשא-אטוואצק בשנים תרצ"ד (מכינה). תרצ"ה (שיעורים) – תרצ"ז. תרצ"ז (קיץ) – תרח"צ (אולם). בשנת תש"א סודרה לו ויזה לארה"ב בתור תלמיד הישיבה.

ארונזון, חיים ישראל
ב"ר ארי', מווארשא. נולד בשנת תרע"ה. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרפ"ט (קיץ) – תרצ"א.

ארזשעך, משה
מסטאפניץ. נולד בשנת תרע"ח. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנת תרצ"ה.

אשברג, אברהם צבי
מביכאווי. נולד בשנת תרפ"ב. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנת תרח"צ.

אשלק, משה שלמה
ב"ר יעקב יצחק, מזעליחאוו. נולד בשנת תרע"ט. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנת תרצ"ג.

אשרוב, מענדל
[ב"ר אברהם אלי'], מריגא. בשנת תש"א סודרה לו ויזה לארה"ב בתור תלמיד הישיבה.

אשרוב, שלום דובער
[ב"ר אברהם אלי'], מריגא. נולד בשנת תרפ"א. למד בתו"ת באטוואצק בשנים תרצ"ז-ח. בשנת תש"א סודרה לו ויזה לארה"ב בתור תלמיד הישיבה.

אשרוב, שמעון
[ב"ר אברהם אלי'], מריגא. נולד בשנת תרפ"ב. למד בתו"ת באטוואצק בשנת תרח"צ. בשנת תש"א סודרה לו ויזה לארה"ב בתור תלמיד הישיבה.

באדגוש, אליעזר
מוואלאמין. נולד בשנת תרפ"ד. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנים תרצ"ז (קיץ) – תרח"צ.
 
באיער, משה
נולד תרע"ז. בשנת תש"א סודרה לו ויזה לארה"ב בתור תלמיד הישיבה.

באלטער, יהונתן
נולד בשנת תרפ"ג. למד בתו"ת בווילנא (ת"ש) ויפאן (תש"א). בשנת תש"א סודרה לו ויזה לארה"ב בתור תלמיד הישיבה.

באליער, יהודה ליב
ב"ר יעקב משה, ממינסק – מאזאוויעצק. נולד בשנת תרס"ז. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרפ"ד-ו.

באמבערג, אברהם אליעזר
ב"ר יעקב, מווארשא. נולד בשנת תרע"ח. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרפ"ב (קיץ) – תרפ"ה.

באנהארד, מענדל
מבענדין. נולד בשנת תרע"ו. למד בתו"ת בווארשא (אולם) בשנת תרצ"ה (קיץ).

באנק, חיים
מגערמאנאוויץ (יתום). נולד בשת תרע"ה. למד בתו"ת בווילנא בשנת תרצ"א.

באנק, יוסף
מבראסלאוו. נולד בשנת תר"פ. למד בתו"ת בווילנא בשנת תרצ"ו, ובאטוואצק בשנת תרח"צ.

באש, יהודה
מווארשא. נולד בשנת תרד"ע. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרצ"ב-ה.

בויזעצער, ישעי'
מווארשא. נולד בשנת תרפ"ב. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנת תרצ"ה.

בוימאן, יצחק דוב
ב"ר אפרים פישל, מקאלא. נולד בשנת תרס"ו. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרפ"ב (קיץ) – תרפ"ז.

בוימאן, שאול
מפארצעוו. נולד בשנת תרע"ה. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרצ"ב-ג.

בוימזצר, זלמן אהרן
מווארשא. נולד בשנת תרע"ט. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרצ"ד-ה.

בוימלגרין, אפרים דוד
מסלופיא. נולד בשנת תרפ"ב. למד בתו"ת בלאדז, ואח"כ באטוואצק – בשנת תרח"צ. כשהתחילה המלחמה הי' באסטראוויץ, ורשום בין התלמידים למשלוח עזרה.

בוכבינדר, בונם
משידלאווצי. למד בתו"ת באטוואצק בשנת תרח"צ. כשהתחילה המלחמה הי' בשידלאווצי, ורשום בין התלמידים למשלוח עזרה.

בוקיעט, חיים מאיר
מחמעלניק. נולד בשנת תר"פ. למד בתו"ת בשנים תר"צ-תרצ"ו (חמעלניק), תרצ"ז-ט (אטוואצק), ת"ש (ווילנא), תש"א (יפאן), תש"ב-ו (שנגהאי). בשנת תש"א סודרה לו ויזה לארה"ב בתור תלמיד הישיבה. אחר שהגיע לנ.י. בשנת תש"ו, הי' כל ימיו מגיד שיעור בתו"ת.

בורנשטיין, גרשון
ב"ר משה אהרן. נולד בשנת תער"ב. למד בתו"ת בווארשא בשנת תר"צ.

בורנשטיין, יוסף
מיאבלענא (סאליעץ). נולד בשנת תרע"ז. למד בתו"ת בווארשא-אטוואצק בשנים תרצ"ב-ד (שיעורים), תרצ"ד (קיץ) – תרצ"ט (אולם), ת"ש (ווילנא), תש"א (יפאן), תש"ב-ו (שנגהאי). אח"כ הגיע לארה"ב, והתיישב במונטריאל.

בורנשטיין, יצחק מאיר
למד בתו"ת בווארשא בשנת תרפ"ז.

בורנשטיין, מאיר
ב"ר מאיר, מלינציץ. נולד בשנת תרע"ט. למד בתו"ת בלאדז בשנת תרצ"ב.

בורנשטיין, משה
מיאבלענא. נולד בשנת תרפ"ג. למד בתו"ת באטוואצק בשנים תרצ"ז-ח. בשנת תש"א סודרה לו ויזה לארה"ב בתור תלמיד הישיבה.

בורנשטיין, שלמה
למד בתו"ת בווארשא בשנת תרפ"ז.

בורנשטיין, שרגא י.
מסוכעדניאוו. נולד בשנת תרפ"א. למד בתו"ת באטוואצק בשנת תרח"צ. כשהתחילה המלחמה הי' באסטראוויץ, ורשום בין התלמידים למשלוח עזרה.

בורשטיין, אברהם אלי'
מגארוואלין. נולד בשנת תרע"ט. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנת תרצ"ה.

בורשטיין, גרשון
מקורעניץ. נולד בשנת תרד"ע. למד בתו"ת בווילנא בשנת תרצ"א.

בורשטיין, ישראל
מווארשא. נולד בשנת תרפ"א. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנת תרצ"ד.

בורשטיין, ישראל י.
מווארשא. נולד בשנת תרפ"ג. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנים תרצ"ו (קיץ) – תרח"צ.

בורשטיין, מענדל
מטשכנאווצא. נולד בשנת תר"פ. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרצ"ד-ה (מכינה), תרח"צ (אולם).

בזעזינסקי, זלמן פייוויש
מצעכאנאוו. נולד בשנת תרפ"א. למד בתו"ת באטוואצק בשנים תרצ"ז-ח. כשהתחילה המלחמה הי' בווארשא, ורשום בין התלמידים למשלוח עזרה.

ביאדניעוו, דוד
מדזיאבקע. נולד בשנת תרע"ז. למד בתו"ת בווילנא בשנת תרצ"א.

ביאלר, יהודה ליב
ב"ר יעקב משה, מנאוואמינסק. נולד בשנת תרס"ז. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרפ"ה-ז.

ביגוס, אהרן
מווארשא. נולד בשנת תרפ"א. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנת תרצ"ה.

בידרמן, גרשון מאיר
ב"ר יואל, מלוקאוו. נולד בשנת תר"פ. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנת תרצ"ג.

בידרמן, הירש
מווארשא. נולד בשנת תרפ"ב. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנת תרצ"ה.

ביזוסקי, אברהם
מווארשא. נולד בשנת תרע"ה. למד בתו"ת בווארשא בשנים תר"צ-תרצ"א.

בייטל, ישראל נחמי'
מווארשא (אטוואצק). נולד בשנת תרע"ו. למד בתו"ת בלאדז בשנת תרצ"א, ובווארשא-אטוואצק בשנים תרצ"ב-ד (שיעורים), תרצ"ד (קיץ) – תרצ"ה (אולם). כשהתחילה המלחמה הי' בווארשא, ורשום בין התלמידים למשלוח עזרה.

בייטש, משה
ב"ר אהרן, מסוויערזש. נולד בשנת תרע"ט. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנת תרצ"ג. ובתו"ת בווארשא-אטוואצק בשנים תרצ"ד-ו (שיעורים), תרצ"ו (קיץ) – תרח"צ (אולם).

בימבד, שלמה
מדיסנא. נולד בשנת תרע"ו. למד בתו"ת בווילנא בשנים תרפ"ח-תרצ"א.

בינשטוק, אייזיק
ב"ר טעביל, מחעלם. נולד בשנת תרע"ג. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרפ"ח (קיץ) – תר"צ (שיעורים), תר"צ (קיץ) – תרצ"א (אולם).

בינשטוק, אלי'
[ב"ר טעביל] מחעלם. נולד בשנת תרע"ו. למד בתו"ת בווארשא בשנים תר"צ (קיץ) – תרצ"א.

בישברג, משה
מווארשא. נולד בשנת תרפ"ב. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנים תרצ"ד (קיץ) – תרצ"ה, ובתו"ת באטוואצק בשנים תרצ"ו-ח.

בכלר, יצחק שמחה
ב"ר צדוק, מלינטשיץ (לאדז). נולד בשנת תרס"ט. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרפ"ה (קיץ) – תרפ"ז.

בלאט, חיים פסח
מריוויץ. נולד בשנת תרע"ט. למד בתו"ת בווארשא-אטוואצק בשנים תרצ"ה (קיץ) – תרח"צ.

בלאט, פנחס
נולד בשנת תרפ"ב. למד בתו"ת בשנים ת"ש (ווילנא), תש"א (יפאן), תש"ב-ו (שנגהאי), שאז הגיע לארה"ב. בשנת תש"א סודרה לו ויזה לארה"ב בתור תלמיד הישיבה.

בלאט, פסח חיים
מרייוויץ. נולד בשנת תרע"ח. למד בתו"ת בווארשא בשנת תרצ"ה.

בלומנפלד, משה
מווארשא. נולד בשנת תר"פ. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנים תרצ"ב (קיץ) – תרצ"ג.

בלומנקרנץ, יוסף
ב"ר ישעי', מביאלע. נולד בשנת תרע"ה. למד בתו"ת בלאדז בשנת תרצ"ב.

בלושטיין, אלי'
ב"ר חיים צבי, מחעלם. נולד בשנת תרס"ז. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרפ"ה (קיץ) – תרפ"ז (לסירוגין).

בלושטיין, מרדכי נח
מיאבלענע. נולד בשנת תרע"ט. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנת תרצ"ב. ובתו"ת בווארשא בשנים תרצ"ב (קיץ) – תרצ"ד.

בלזיצקי, דוד
מגרויעץ (אטוואצק). נולד בשנת תרפ"ג. למד בתו"ת בווילנא בשנת ת"ש.

בלטין, חיים מענדל
ב"ר שמואל מאיר, מסערדינא-בודא ברוסיה. נולד בשנת עת"ר. למד בתו"ת בווארשא בשנת תרפ"ו.

בליגזילבר, ברוך
ב"ר אברהם, מאגנישעוו. נולד בשנת תרע"ג. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרפ"ז (קיץ) – תרצ"א.

בליגזילבר, חיים י.
ממאגנישעוו. נולד בשנת תרע"ט. למד בתו"ת באטוואצק בשנים תרצ"ז (קיץ) – תרח"צ.

בליגזילבר, מרדכי
ב"ר שלמה, ממאגנישעוו. נולד בשנת תרע"ג. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרפ"ח (קיץ) – תרצ"א.

בליומנזון, יעקב
ב"ר נפתלי צבי, מווארשא. נולד בשנת תרע"ז. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרפ"ט (קיץ) – תרצ"ג.

בליומנזון, קלמן
ב"ר נפתלי צבי, מווארשא. נולד בשנת תרס"ז. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרפ"א-ה. חתנו של הרש"ז שמוטקין.

בליזינסקי, מאיר שלום
ב"ר יעקב שלמה מווארשא. נולד בשנת תרס"ז. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרפ"א-ו. יסד וניהל את הסניף באטוואצק בשנים תרפ"ו (קיץ) – תרפ"ז.
 
בלינר, יעקב
מריגא. נולד בשנת תרפ"ב. בשנת תש"א סודרה לו ויזה לארה"ב בתור תלמיד הישיבה.
 
בלינר, שלום דובער
מריגא. נולד בשנת תרפ"ד. בשנת תש"א סודרה לו ויזה לארה"ב בתור תלמיד הישיבה.

בנט, פנחס
מטאלאמין. נולד בשנת תרפ"ג. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנת תרח"צ.

בסרמן, יוחנן אלי'
מקאמרוב. נולד בשנת תרפ"ב. למד בתו"ת באטוואצק בשנת תרח"צ. בשנת תש"א סודרה לו ויזה לארה"ב בתור תלמיד הישיבה.

בעליצקי, רפאל
מווילנא. נולד בשנת תרפ"ה. למד בתו"ת בווילנא בשנת ת"ש.

בעקערמייסטר, דוד
מקאליש. נולד בשנת תרד"ע. למד בתו"ת בלאדז בשנת תרצ"א.

בער, משה נתנאל
ב"ר מרדכי אליעזר, משטשוצין. למד בתו"ת בווארשא בשנת תרפ"ה.

בעראנד, משה
מלאדז. נולד בשנת תרע"ז. למד בתו"ת בלאדז בשנת תרצ"א.

בערעזאן, אהרן
מדיסנא. נולד בשנת תרע"ה. למד בתו"ת בווילנא בשנים תרפ"ח-צא.

בערעך, אברהם
נולד בשנת תרפ"ד. למד בתו"ת בווילנא בשנת תרצ"ו.

בראדער, בן ציון
ב"ר הערש העניך, מזשארנאווע. נולד בשנת תרע"א. למד בתו"ת בווארשא בשנת תרפ"ז.

בראהין, יצחק
מלאמיאנעק. נולד בשנת תרע"ט. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנת תרצ"ג.

ברגאזין, בנימין
מוואלאמין. נולד בשנת תרע"ח. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנת תרצ"ב, ובתו"ת בשנת תרצ"ג.

ברגמן, חיים
מווארשא. נולד בשנת תרע"ט. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנת תרצ"ד.

ברגמן, יעקב העניך
ב"ר מענדל, מקאליש. נולד בשנת תר"פ. למד בתו"ת בלאדז בשנת תרצ"ב.

ברום, יעקב
ב"ר יוסף מאיר, מבויסק. נולד בשנת תרד"ע. למד בתו"ת בווארשא בשנת תרפ"ז.

ברום, ישראל
מבויסק. נולד בשנת תרע"ז. למד בתו"ת בווארשא בשנת תרצ"ג.

ברונשטיין, יהושע
מווישקוב. נולד בשנת תר"פ. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרצ"ה (מכינה), תרצ"ו-ז (שיעורים), תרצ"ז (קיץ) – תרצ"ח (אולם), ת"ש (ווילנא), תש"א (יפאן), תש"ב-ו (שנגהאי). בשנת תש"א סודרה לו ויזה לארה"ב בתור תלמיד הישיבה. בשנת תש"ו הגיע לארה"ב והתיישב בנ.י.

ברושטיין, גרשון
מקורעניץ. נולד בשנת תרע"ה. למד בתו"ת בווילנא בשנת ת"ש. בשנת תש"א סודרה לו ויזה לארה"ב בתור תלמיד הישיבה.

ברזארזשע, חיים
ב"ר יוסף מווארשא. נולד בשנת תרס"ז. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרפ"ג (קיץ) – תרפ"ז.

ברייטר, דוד
ב"ר יצחק, מווארשא. נולד בשנת תער"ב. למד בתו"ת בשנת תרפ"ז.

ברייטר, יוסף צבי
מווארשא. נולד בשנת תרפ"ד. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנת תרח"צ.

ברייטר, נתן
ב"ר יצחק, מווארשא. למד בתו"ת בווארשא בשנת תרפ"ז.

בריליאנט, יצחק
למד בתו"ת בווארשא בשנת תרפ"ז.

בריליאנט, משה
ב"ר אפרים פרץ, מחעלם. נולד בשנת תרע"ה. למד בתו"ת בווארשא בשנת תר"צ (קיץ) – תרצ"א.

בריסקי (ברזיסקי), מרדכי מאיר
מחמעלניק. נולד בשנת תרפ"ג. למד בתו"ת בחמעלניק, בווילנא (ת"ש), ביפאן (תש"א), ושנגהאי (תש"ב-ו). בשנת תש"א סודרה לו ויזה לארה"ב בתור תלמיד הישיבה. בשנת תש"ו הגיע לארה"ב והתיישב בנ.י.

בריקמן, אלתר
ב"ר פנחס, מווארשא. נולד בשנת תרע"ט. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנת תרצ"ב (קיץ) – תרצ"ג.

בריש, יחזקאל
מקליעצאוו. נולד בשנת תרד"ע. למד בתו"ת בלאדז בשנת תרצ"א.
 
ברכמאן, נתן
מלטביא. נולד בשנת תרפ"ג. בשנת תש"א סודרה לו ויזה לארה"ב בתור תלמיד הישיבה.

ברלנד, משה
מחעלם. נולד בשנת תרע"ה. למד בתו"ת בווארשא-אטוואצק בשנים תרצ"ג-ט. כשהתחילה המלחמה הי' בחעלם, ורשום בין התלמידים למשלוח עזרה.

ברמן, אברהם
מפוריסוב. נולד בשנת תרע"ו. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרצ"ב (קיץ) – תרצ"ג.

ברמן, יעקב
מדוביענקא. נולד בשנת תרפ"ג. למד בתו"ת באטוואצק בשנים תרצ"ז (קיץ) – תרח"צ.

ברמן, יצחק
מקאליבעל. נולד בשנת תר"פ. למד בתו"ת בווארשא בשנת תרצ"ה.

ברמן, משה
מסלאנים. נולד בשנת תרפ"ג. למד בתו"ת באטוואצק בשנת תרח"צ.

ברנשטיין, מאיר
מלאדז. נולד בשנת תרע"ח. למד בתו"ת בלאדז בשנת תרצ"א.

ברנשטיין, פנחס
מדובינקא. נולד בשנת תרפ"ג. למד בתו"ת באטוואצק בשנת תרח"צ.
 
ברנשטם, יעקב
מלטביא. נולד בשנת תרפ"ה. בשנת תש"א סודרה לו ויזה לארה"ב בתור תלמיד הישיבה.
 
ברעזינסקי, משה
בשנת תש"א סודרה לו ויזה לארה"ב בתור תלמיד הישיבה.

ברקוביץ, יחזקאל
ב"ד דובער, מפראשוקא. נולד בשנת תרע"ג. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרפ"ז (קיץ) – תר"צ (שיעורים), תרצ"א (אולם).

ברקוביץ, ישראל
למד בתו"ת בווארשא בשנת תרפ"ז.

בש, יהודה יוחנן
ב"ר יעקב, מווארשא. נולד בשנת תרד"ע. למד בתו"ת בווארשא בשנים תר"צ-תרצ"א.

הוסף תגובה
0 תגובות
נצפה באתר
עוד באתר
 
העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.