מערכת COL | יום כ"ה כסלו ה׳תשע״א 02.12.2010

השליח שהמציא את המושג "בית-חב"ד" מדבר ● ראיון מרתק

השנה יוצבו בקרוב לשלושת אלפים (!) כיכרות ומקומות פומביים בקליפורניה, חנוכיות גדולות שסביב כל אחת מהן מתקבצים אלפי יהודים ● השליח שהקים את 'בית-חב"ד' הראשון בעולם, בראיון עתיר חשיפות וגילויים לשבועון 'כפר חב"ד', מספר על ההנחיה של הרבי 'לכבוש את קליפורניה', חושף את 3 התנאים שהציב הרבי כדי להיות שליח, ומגולל את סיפורם של שתי הקפוטות ושני זוגות הנעלים שהרבי שלח לו ● ראיון חסידי מרתק ומיוחד עם הרב שלמה קונין, השליח הראשי לקליפורניה לסיפור המלא
השליח שהמציא את המושג
הרב קונין עובר אצל הרבי
אהרן דב הלפרין

הפעם הראשונה בה היתה לי ההזדמנות לפגוש את השליח הראשי בקליפורניה, הרב החסיד ר' שלמה קונין, היתה במחיצת הרבי, בבית חיינו 770, בחורף תשל"ד. הייתי אז בחור ב'קבוצה' והרב קונין כבר היה שליח בלוס אנג'לס.

ההזדמנות ההיא קשורה ל'מבצע חנוכה' וכך רשמתי ביומני באותם ימים:
"... כבר בי"ט כסלו אמר כ"ק אדמו"ר שליט"א בהתוועדות שמצד כמה וכמה סיבות, גלויות ונסתרות, נוגע מאוד שכל הפעילות בימי החנוכה תהיה "מיט דעם גרעסטן שטורעם".... [ב'שטורעם' הגדול ביותר]

"...לאחר שסיים למנות ולפרט את כל עשרים ההוראות, אחת לאחת, עצם כ"ק אדמו"ר שליט"א את עיניו הק' ואמר:
"צריך לדעת שהנרות חנוכה שיהודי מדליק - הקב"ה בעצמו מדליק ומאיר אותם, וזה פועל בעולם עניינים נפלאים עבור עם ישראל, ולכן, צריכים להשתדל שמה שיותר יהודים ידליקו נרות חנוכה במשך שמונת ימי החג, ומזה יימשך שפע רב לכל השנה כולה.

"וכל זה נוגע במיוחד בשנה זו ובימים אלו, כי מאז יום כיפור, כשפרצה המלחמה, עברו זמנים קשים וצריכים להמתיק דינים, ולכן העצה להמתיק דינים היא על-ידי שיוסיפו בשמחה שממתיקה את הדינים ופורצת גדר. ולכן בקשתי הנפשית שירבו בשמחה בימי החנוכה וגם לאחריהם.

"ביום שני כ"ב כסלו כשהלך כ"ק אדמו"ר שליט"א לביתו, עמד בפרוזדור הרב שלמה קונין, השליח בקליפורניה. כ"ק אדמו"ר שליט"א שאל אותו מה עשה בנוגע למבצע חנוכה, וענה שלוקח אתו לשם כחמש-מאות חנוכיות, וצריך להגיע לו אחר-כך עוד חמש-מאות חנוכיות. ושאל אותו כ"ק אדמו"ר שליט"א האם הכמות הזו תספיק לכל קליפורניה, וענה הרב קונין שישלחו לו עוד בדואר. ואמר לו אדמו"ר שליט"א: טוב ששולחים ע"י הדואר, כי אז יהיה "פרסומי ניסא" גם בקרב עובדי הדואר...".

אחר כך שאל אותו אד"ש: ומה בנוגע לטקסס? הרב קונין לא ענה. ושאל אותו אד"ש: האם הודיעו לשליח בטקסס על המבצע? ואמר אד"ש כשחיוך גדול על פניו הק': הרי טקסס היא ה'סטייט' הגדולה ביותר ב'יונייטעד סטייטס', והאנשים שם הולכים במגבעות רחבות, ומתחת למגבעות יש להם "ראשים גדולים" ("גרויסע קעפ") ולכן תודיע להם שיפרסמו שם מה שיותר על המבצע.

"אין להתפלא כלל"

שבע שנים מאוחר יותר, בקיץ תשמ"א, היתה לי הזדמנות נוספת להפגש עם הרב קונין, והפעם בקליפורניה, במרחק של כשש שעות טיסה מ-770, בפגישה שהתקיימה בהוראה ישירה 'מלמעלה', כפי שסיפרתי לא מכבר במדור "מאחורי הקלעים".

זו היתה בעצם הפעם הראשונה שיצאתי בשליחות עיתונאית ממש, ובכך נפתחה למעשה הסדרה "חב"ד בעולם".

כשחזרתי מאותו מסע ראשון של "חב"ד בעולם" בלוס-אנג'לס וסביבותיה – נתבקשתי לכתוב דו"ח לרבי. כתבתי בקצרה על המהפכה הרוחנית שנוכחתי בה במו-עיניי, ועל כך שבכוונתי לפרסם החל מהגיליון הקרוב סידרת כתבות על המקומות בהם הייתי. תוך דקות ספורות מאז שהכנסתי את הדו"ח, מחפש אותי מזכירו של הרבי ומוסר לי את תשובתו הקדושה: 'אין להתפלא כלל על גודל ההצלחה דשם. שהרי הובטחנו "יגעת ומצאת" – שלא לפי ערך היגיעה כלל'. אני זוכר איך התקשרתי אז באמצע הלילה לקליפורניה, אל הרב שלמה קונין, וכשסיפרתי לו על התשובה המיוחדת של הרבי, הוא שאג משמחה בטלפון...במשך כמה שבועות פרסמתי את הסדרה "חב"ד בקליפורניה" והגיעו הדים מאוד חיוביים, לא רק מציבור חסידי חב"ד שגילו עניין רב בסדרת הכתבות על השלוחים, אלא גם מחוגים רחבים בעולם החרדי שלראשונה שמעו וקראו על שליח חב"ד. גם אני עצמי נדהמתי מההיקף והעוצמה של הפעילות שנחשפה לנגד עיניי.

הנה כמה קטעים קצרים מתוך הכתבה הראשונה באותה סדרה ארוכה ההיא שהתחילה בקיץ תשמ"א:
"קליפורניה" – צא ושאל כל "בר בי רב", כל "ילד" אמריקאי – מה אומרת עבורו מילה אחת ויחידה זו, אם אמריקה מצטיירת בפני תושבים רבים בעולם כסמל של חומריות הרי קליפורניה מצטיירת בעיניהם – כגן עדן עלי אדמות. מיותר לציין כי ככל שהחומריות גוברת – הרוחניות פוחתת. ואם אמריקה כולה היתה לפני שלושים שנה רחוקה בתכלית מלהיות מקום תורה ויהדות – הרי קליפורניה, עד לפני מספר שנים, היתה בכל הקשור ליהדות, מדבר שממה, "ארץ ציה ועייף בלי מים".

"יהודים לא חסרו, אמנם, בקליפורניה – או כפי שהיא מכונה בארה"ב – ה"חוף המערבי". נהפוך הוא: קליפורניה בהיותה מרכזת בתוכה את רוב מוסדות המדע, הטכנולוגיה, התרבות והבידור של העולם המערבי, הינה דווקא משופעת ב"מוח היהודי" וכיו"ב. די אם נציין כי בלוס אנג'לס לבדה, בירת קליפורניה, חיים למעלה משבע מאות אלף יהודים! אך בכל הקשור ליהדות היתה קליפורניה, כאמור, מדבר שממה. כשדיברו על התבוללות ועל נישואי התערובת הגוברים והולכים יותר ויותר בארה"ב – הרי התכוונו בראש וראשונה לקליפורניה. אם דיברו, בשעתו, על אלפי רבבות צעירים יהודיים שמרדו באורח החיים השגרתי והקימו את תנועות ה"היפיס" ושאר עבודות זרות שונות ומשונות, הרי כל אלו נוצרו ויצאו מאלפי הקמפוסים והאוניברסיטאות – הגדולים בתבל – אשר בקליפורניה.

ודווקא בקליפורניה זו, התחולל במשך שנים אחדות הנס המופלא ביותר של ליובאוויטש בארה"ב. ואם נאמר כי קליפורניה כיום היא גן עדן שעולה ופורח בכל הקשור לתורה ויהדות – הרי עדיין לא אמרנו ולא כלום.

"שח לי פעם שליח-עליה מטעם הסוכנות אשר מטרת שליחותו הרשמית היתה "להחדיר את ערכי היהדות" בקרב יהודי אותה מדינה אליה נשלח: "לאחר שנים רבות של ותק וניסיון בשליחות זו ומתוך היכרות קרובה עם שליחים רבים אחרים, עלי להתוודות בפניך בפה מלא: מה שלא מצליחים לעשות ארגונים ומוסדות שלמים בעלי היקף עולמי, ארגונים דתיים וחילוניים כאחד, אשר לרשותם מנגנוני ענק עם כוח אדם בלתי מוגבל – מצליח לעשות שליח חב"די אחד ויחיד ובהצלחה מרובה אלפי מונים"...
"כדרכה של כל אמירה, משוכנע הייתי כי אף כאן – מרובה חלק הגוזמה, אך משביקרתי בימים אלו במשך כשבוע ימים – בקליפורניה, נוכחתי כי אם אמנם הגזים קצת אותו שליח, הרי הגזים בכיוון ההפוך...

"בהמשך נשתדל לתאר בפרטות לפחות מקצת מהפעולות האדירות של שלוחי כ"ק אדמו"ר שליט"א בקליפורניה. אך בטרם ניגש לנושא, בטרם נספר בפניכם את "סדר ההשתלשלות", בטרם ננסה לעמוד על "סוד ההצלחה" של ליובאוויטש בחוף המערבי – ברצוני ל"צייד" אתכם, קוראים נכבדים, בקצת עובדות ומספרים כדי לקבל איזשהו מושג וקנה מידה "במה דברים אמורים".

"בקליפורניה נוצר לראשונה המוסד הנקרא "בית חב"ד". עשרות "בתי חב"ד" פזורים על פני קליפורניה כולה לארכה ולרחבה. בהמשך ננסה לתאר כיצד פועלים כמה מאותם "בתי חב"ד", אך כהקדמה נציין על רגל אחת, כי "בית חב"ד" אחד ויחיד פירושו הוא: אלפי יהודים שהחלו לשמוע לראשונה בחייהם על איזשהו מושג הקשור ביהדות. יהודים רבים מאד שהחלו להשתתף בתפילות בבית הכנסת ובשיעורי לימוד בכל שטחי היהדות. אלפי ילדים ובני נוער שמוצאים את מקומם באיזושהי מסגרת חינוכית יהודית אמיתית, ועוד כהנה וכהנה כפי שנתאר בפרטות בהמשך. זו, כאמור, תוצאות פעילותו של "בית חב"ד" אחד, וכאלו ישנם עשרות בקליפורניה כולה. יש לציין, אגב, כי ברוב המקרים מנהל את "בית חב"ד" שליח אחד ויחיד שנשלח בודד עם משפחתו לאותה עיר – מתוך תקווה שלאחר תקופת פעילות קצרה הוא כבר לא יהיה בודד...

"כשהגיע הרב שלמה קונין – בשליחותו של כ"ק אדמו"ר שליט"א – לקליפורניה, הוא היה אז צעיר כבן 25. אינני יודע אם הוא שיער כבר אז איזו ממלכה אדירה הוא עתיד להקים תוך מספר שנים בקליפורניה, איזה מהפך הוא עומד לחולל בחוף המערבי – אך דבר אחד ברור לי: התנאים האובייקטיביים בהם פגש ר' שלמה בבואו לראשונה ללוס אנג'לס לא הותירו מקום לתקוות רבות מדי, בוודאי שלא – לתקוות "ורודות" ביותר.

כבר ב"ברכת הפרידה", ב"צידה לדרך" רמז לו כ"ק אדמו"ר שליט"א כי הוא עתיד להיתקל בקשיים רבים בראשית צעדיו בחוף המערבי. קשיים, מסתבר, אכן לא חסרו כבר מהרגע הראשון. ר' שלמה חזר ושינן לעצמו שוב ושוב ללא הרף את המשפט שזכה לשמוע מכ"ק אדמו"ר שליטי"א בטרם יצא לדרך: "לפום צערא אגרא" ו"אמירה" זו הוא חי ונושם עד היום הזה, ו – כדבריו – "על כל צעד ושעל".

לאט לאט, תוך קשיים לא מעטים, ולאחר "מניעות ועיכובים" רבים אך מתוך נחישות החלטה ובעיקר מתוך יגיעה עצומה והתמסרות מוחלטת לבצע את שליחותו הק' של כ"ק אדמו"ר שליט"א החל ר' שלמה קונין להבקיע את חומת ההתבוללות והקרירות של יהודי לוס אנג'לס".

עד כאן קטעים מהכתבה ההיא, לפני 30 שנה.
בשלושים השנים שחלפו מאז שנת תשמ"א, ממלכת חב"ד בקליפורניה בראשה עומד הרב קונין, הכפילה ושלשה את עצמה עשרות מונים. בתי חב"ד רבים פרוסים לכל אורכה ורוחבה של המדינה הענקית ומאות רבות שלוחים עומדים על משמרתם. 'מבצע חנוכה' – שקליפורניה היתה הראשונה להופכו למימדים אדירים -הוא במספרים ומושגים אחרים לגמרי מאלה שהיו בשנת תשל"ד.

כדי לתאר, ולו בראשי פרקים, את הממלכה הגדולה והאדירה לא תספיק סדרת כתבות ונדרשים ספרים עבי כרס. אבל רוח הדברים, המרץ והשמחה שהרבי נטע בשלוחים ומאפיינים כל כך את הרב קונין נותרו כאז כן היום.

'לכבוש את קליפורניה'

יום המר ג' בתמוז תשנ"ד. רגעים ספורים לפני שארון הקודש נטמן. באותו רגע איום קם הרב שלמה קונין, השליח הראשי לקליפורניה, והכריז בקול בוכים אבל עם מידה רבה מאד של נחישות: "רבי, אני מבטיח, אני נשבע: אנחנו נרחיב את עבודת השליחות של הרבי, נשמור על המוסדות של הרבי ונפתח אותם".

הרגע המרטיט ההוא וההכרזה העוצמתית הזו הפכו עם הזמן לסמל ההתרחבות הגדולה והעצומה של מפעל השליחות בשנים האחרונות, התרחבות שהיא הסימן והמופת הגדול ביותר להצלחת הנחלתה של עבודת השליחות. אם בתחילת נשיאות הרבי היו המקומות רבים והשלוחים מועטים, היום יש קופצים רבים על כל מקום המוצע.

וגם האיש שאזר עוז והכריז את אותה הכרזה הפך מזמן לסמל. סמל של שליח רב פעלים שגם לאחר עשרות שנים של עבודה כבירה ממשיך לפעול במרץ בלתי נלאה למלא אחר הוראת הרבי "לכבוש את קליפורניה".

בערב חנוכה, החג של ההדלקות הגדולות 'על פתח ביתו מבחוץ' וכיבוש ה'חוצה', ניאות הרב קונין לחלוק עם קוראי "כפר חב"ד" צרור חוויות בלתי נשכחות במחיצת הרבי ואי אלו תחושות שנכונות, מחזקות ומעודדות לא רק בימים ההם אלא בהחלט גם בזמן הזה.

זכור לי שעוד בשנת תשל"ד, בשנים הראשונות לשליחות שלכם בקליפורניה, דיברו ב-770 ש'מבצע חנוכה' בקליפורניה מגיע למימדים מפתיעים מאד.

כן, תשל"ד היתה באמת פריצת דרך ב'מבצע חנוכה' גם בקליפורניה וגם במקומות אחרים וזכינו אז לעידוד ולברכות נפלאות מהרבי, אבל אינני חושב שמה שמוטל עלינו כעת זה להתרפק על ההיסטוריה. אנחנו חיילים בצבא האור של הרבי והעיקר הוא להמשיך קדימה בתנופה. וב"ה 'מבצע חנוכה' השנה בקליפורניה - בזכות מאות השלוחים הפזורים לאורכה ולרוחבה של המדינה ומסורים למילוי ההוראות של הרבי - הגיע לשיאים חדשים: בעזרת ה' השנה יוצבו בקרוב לשלושת אלפים (!) כיכרות ומקומות פומביים, חנוכיות גדולות, כאשר סביב כל אחת מהן מתקבצים אלפי יהודים למעמד של התעוררות יהודית והחייאת הניצוץ היהודי, שחולל עד היום מהפך רוחני שאין לו אח ורע.

אין ולא היתה מלחמת תנופה יעילה יותר נגד מגיפת ההתבוללות, מאשר אותם מעמדים של קידוש-שם-שמיים סביב החנוכיות הציבוריות.

המשך הראיון – השבוע ב'כפר חב"ד'
הוסף תגובה
0 תגובות
נצפה באתר
עוד באתר
 
העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.