מערכת COL | יום ט"ו שבט ה׳תשס״ט 09.02.2009

לברוח מתעמולה זולה - בלי לפחד כלל ● מאמר דעה

"דבר שממש הרתיח אותי, הפר לחלוטין את שלוותי וגרם לי לשבת ולכתוב כעת. כמו בפעמים קודמות, גם היום, נחשפתי לזיוף חמור ביותר בשיחה של הרבי, הוצאת דברים מהקשרם, השמטת עיקר והדגשת טפל מתוך יד מכוונת, וזה מרתיח מפאת העובדה הפשוטה: נוגעים בשיחה של הרבי! משתמשים ל"ע במלך עצמו ככלי שרת לתעמולה זולה ונפשעת! ה' ירחם!"...  ♦ על מה מתרעם כל כך כותב המאמר ר' יצחק חיים מרטון?  למאמר
לברוח מתעמולה זולה - בלי לפחד כלל ● מאמר דעה
(אילוסטרציה: רויטרס)
יצחק חיים מרטון

את "חֶטְאִי" אני מזכיר. התיישבתי לי הבוקר מתוך החלטה, צווישן זיך אליין, פשוט להחליט מה הפתק שאטיל אל אותה "קופסא" (כלשונו הזהב של הרבי, שאיווה כי יוציאו את "הקופסאות" מכפר חב"ד...). עלעלתי שוב בכמה אגרות קודש העוסקות בעניין. שוב ראיתי את ההוראה הנצחית, להצביע עבור הרשימות היותר חרדיות. מה הבעיה? חשבתי; אגש, אטול פתק של מפלגה חרדית כלשהי, אטילה "כמאן דשדי בתר כתפי'" אל 'הקופסא' ובזה מסתיים העניין.

אולם, שתי קושיות חזקות נצנצו לנגד עיניי ואף בלבלו אותי בהשקפה ראשונה. התבוננות נוספת – עוררה בי בחילה וקבס כלפי התעמולה הזולה שחדרה ומפעפעת בתוככי מחננו. אני יושב וכותב כי מדהים עד כמה תעמולה "מינימלית" מסיטה את דעת הקהל החב"דית, גוררת אפילו חסידים יראים ושלמים אל מדמנה פוליטית חיצונית ורדודה ביותר.

ברשות גדולים וחשובים ממני, אשתמש בשתי דוגמאות להבהרת כוונתי – וה' הטוב יכפר.

הקושיה הראשונה שמטילה ספק לגבי היכולת להצביע למפלגה חרדית, התעוררה לאחר קריאת מכתבו של הרה"ח ר' מאיר דוד דרוקמן, רב חשוב וחסידי, ער לכל עניין שבקדושה - שאני תמיד נהנה לקרוא את דבריו ולשמוע מדברותיו. והנה, במענה להרה"ח ר' טוביה בלוי, הוא מפרט ומסביר מדוע יש להצביע דווקא לרשימה הכתומה של כצלה.

הקושיה השנייה עלתה לאחר צפייה בקטע מתוך שיחת קודש של הרבי שהפיצה מערכת "לראות את מלכנו" תחת הכותרת "עיקר הדאגה בימי בחירות". הרבי "קובע ברור" כי הדאגה צריכה להיות נתונה כמובן, לכל לראש, להימנעות מסכנת פיקוח נפש ושמירה על שלומם ובטחונם של יושבי אה"ק.

(א)
אחיי ורעי, שימו נא לב אל הדברים הבאים:

לגבי מכתבו של הרב דרוקמן שליט"א, בניחותא אומר כי לולי דמסתפינא הייתי כותב לו מכתב, אולם מי אני זבוב קצוץ כנפיים וכו'. ולא בשל כך נזעמתי ונחרדתי.

אעמוד רק על עיקרי הדברים. במכתבו, מדגיש הרב שליט"א ארבעה עניינים עיקריים. לעניות דעתי, תשובה פשוטה אחת לכולם כאחד.

טוען הרב דרוקמן בבהירות רבה:

א) בדיוק כפי שטוענים שהצבעה לג' אינה בהכרח הצבעה ל"בני ברק" - טוען הוא שהצבעה לכצלה אינה הצבעה לאלדד ולאג'נדה ציונית/חילונית.

ב) בדיוק כפי שגור התירו לעצמם להצביע בעד חילוני לראשות העיר ירושלים "למען כבוד רבם" - לנו מותר למען כבוד רבינו להימנע הפעם מלהצביע לחרדים.

ג) אנו אפילו "יותר טובים" מגור, כי הם בחרו בחילוני, בעוד אנו בוחרים לכצלה ודוקטור בן ארי, שאולי אינם חרדים בהגדרה אבל הם "יראים ושלמים".

ד) בכלל, הכיפות הסרוגות עברו מהפך של התחרדות, שמירת תומ"צ שם היא בהידור ו"לא היה מזיק אם בנותינו ילמדו מבנותיהם פרק בהלכות צניעות". הם עורכים התוועדויות חסידיות, ואפילו פורשים מחיצה גבוהה בין נשים לגברים ו"הלוואי עלינו" שכפר חב"ד תהיה כמו בית אל וקרית ארבע חברון...

כבוד הרב דרוקמן שליט"א: פעם אחר פעם קיבלו חסידי חב"ד הוראה אחת, פשוטה, ברורה, חד משמעית – להצביע בעד הרשימות היותר חרדיות. אמת, מאז ומעולם צריך היה לחפש 'תירוצים' איך להעלים עין מחסרונן ומפגמיהן, כי רבים הם. אולם בל נכחיש: צריך להיות היפך מחסיד כדי לנבור ולמצוא תירוצים שיאפשרו לנו להפר את ההוראה הפשוטה הזו...

בנוגע לסעיף א' במכתב: אם בעיני הרב טוביה בלוי שי' תירוץ פלוני מניח דעת להצביע ג' – אנו יכולים או לאמץ את התירוץ שלו; או לחפש תירוץ טוב יותר, או לחילופין לשלול את דעתו ולחפש (בנרות ובמאמץ רב) תירוץ כדי להצביע לש"ס. האם ניתן להשתמש בתירוץ של הרב בלוי כדי להטיף להפרת הוראת הרבי להצביע בעד היותר חרדים? ואני מודה, לא הגיע לידי מכתבו של הרב בלוי ולא קראתי בעיון את תירוצו, אולם לבטח שאין לגייס את התירוץ שלו כדי להטיף לאי קיום ההוראה של הרבי!

בנוגע לסעיף ב' במכתבו: לחסיד גור, בניגוד לחסיד חב"ד, אין הוראה להצביע בעד החרדי ביותר. אגב, הסיבה היחידה שחב"ד יכלו להתגייס בלי בושה למען בחירת מאיר פרוש לראשות העיר ירושלים, היא לא בגלל היותו יפה ונחמד, אלא כי היה המועמד היחיד החרדי. לא בכדי התמקדה בכך תעמולת הבחירות שלו לחסידי חב"ד
חסידי גור עוררו כבוד כשגילו קנאות לכבוד רבם, אולם לא נאלצו בשם כך להפר הוראתו. ואנו? מה לכם רמוס חצריי? האם יש בידי סמכות להפר הוראה של הרבי בכדי "לשמור" על כבודו?! נלכה באורחותיו – והיא היא תהילתו ושמירה מעולה על כבודו!

בנוגע לסעיף ג' במכתבו: נגד טיעונים מסוג זה בדיוק, מתחנן הרבי שלא נתערב ולא נתערבב בפוליטיקה. אין לנו עניין בזהות מתמודד פלוני, זה או אחר. איווט ליברמן נחמד לחב"ד, כצלה גיבור ישראל ובונה קריות לדתיים, ודוקטור בן ארי שומר את מצוות ה' בדביקות. אז מה? האם לכן מפלגתם היא מרשימות היותר חרדיות?
מה לנו צורת אפו ואורך זקנו של פלוני, מתמודד זה או אחר? אפילו פעילות חיובית אסור שתהווה שיקול עבורנו – כי זה פוליטיקה!

וראה באיגרת הקודש המופלאה והנדירה של הרבי לר' אוריאל צימער (משנת תשט"ו, השנה הכי מצוטטת בהקשר לחובת הצבעה אך ורק לרשימות היותר חרדיות). הרבי מעיד שם עדות ברורה, שחסידי חב"ד עולי רוסיה שרעבו ללחם וחייהם היו בסכנה ונאלצו לפשוט יד כדי להציל נפשם (פיקוח נפש), לא זכו לעזרה מהחרדים ביותר, ודווקא כן זכו לעזרה מאנשים נחמדים ויפים ממפלגות לא דתיות; ובכל זאת חרדי צריך להצביע עבור הרשימות היותר חרדיות, בלי פוליטיקה!

בנוגע לסעיף ד': צא וראה למי מצביע ציבור זה, אותו הנך משבח. האם החלק הספציפי הזה עליו הנך מדבר, הצביע בפעם שעברה לט'? האם הם תועמלני כצלה מרזל ואלדד? והיכן לדעתך נעלמה מפד"ל? ובכן, לבטח ידוע לך היטב כי אנשים יראים ושלמים אלו, שאתה הרב דרוקמן הנך שותף פעיל בתהליך התקרבותו לעולם החרדי (מחיצה גבוהה וכו') ולחסידות (התוועדויות פעילות), ציבור זה בורח מהלאומנות ומהמפד"ליות כאחד, בורח מאורלב וגם מכצלה ואלדד; הם מאסו בפוליטיקה ובפוליטיקאים, ומצביעים למפלגות חרדיות! יש בם הרבה יותר ש"ס ואפילו ג' מאותיות אחרות! וכנמשל לדבריך, הלוואי ובנותינו ילמדו מבנותיהם לא רק צניעות ופרישת מחיצות גבוהות בין נשים לגברים, אלא גם כיצד יהודי חרדי צריך להצביע!
[במאמר מוסגר: מעיד אני מעדות בלתי אמצעית, בזכות עבודתי הרצופה עם תושבי גוש קטיף יהודה ושומרון, שהם אינם רואים בכצלה מרזל ואלדד מגינים, לא לוחמים לשלימותם והצלת נפשם ולא דרך להבטחת עתידם. הנהגת "מועצת יש"ע" נחשבת בעיניהם כשותפה בכירה בתהליך ההתנתקות, ואין כאן המקום להאריך בזה, ובכל מקרה גם הם יודעים שלא מכצלה אלדד ומרזל תבוא ישועה לעתיד ההתיישבות, וכפשוט].

(ב)
ועתה אבוא לעיקר הדיון, דבר שממש הרתיח אותי, הפר לחלוטין את שלוותי וגרם לי לשבת ולכוב כעת. כמו פעם נוספות גם היום, נחשפתי לזיוף חמור ביותר בשיחה של הרבי, הוצאת דברים מהקשרם, השמטת עיקר והדגשת טפל מתוך יד מכוונת, וזה מרתיח מפאת העובדה הפשוטה: נוגעים בשיחה של הרבי! משתמשים ל"ע במלך עצמו ככלי שרת לתעמולה זולה ונפשעת! ה' ירחם!

בל נקדים את המאוחר. צפיתי בשיחה (מהתוועדות י"ט כסלו תשמ"ג), והשתוממתי:
אכן, דברים ברורים. הרבי מדבר שם בכאב על כך ששוכחים את נושא שלימות הארץ, פיקוח נפש של יהודים ושאינם יהודים, ומתמקדים בטפל מתוך פירוד ופוליטיקה פנימית וכו'. והרבי דורש בצורה הכי מפורשת: צריך קודם כל, בראש ובראשונה, לשים לנגד עינינו את הדאגה לשלומם ובטחונם של יושבי ארץ הקודש! שלימות הארץ!
למען האמת, כבר בהשקפה ראשונה זעמתי על הסילוף שמופיע שם ככותרת ראשית. "כיצד לנהוג בימי בחירות"... הרי זה קל מהרגיל. גם אדם נבער יכול לבדוק מתי התקיימו בחירות בישראל. שלא במפתיע, מועדי הבחירות הקרובים ביותר להתוועדות י"ט כסלו התשמ"ג, הם כדלהלן: כ"ח סיון תשמ"א, וכ"ג תמוז תשד"מ.

האם שיחת חג הגאולה י"ט כסלו התשמ"ג היא בבחינת הוראה ושיחה בימי בחירות?
זה שבערב בחירות תשמ"א ובערב בחירות תשד"מ טרח רבינו הק' לשוב ולהדגיש את הוראתו מקדמת דנא להצביע בעד הרשימות היותר חרדיות – זה בטל ומבוטל שהרי בשיחה מפורשת מי"ט כסלו תשמ"ג הרבי מבהיר בדיוק כיצד לנהוג בימי בחירות... האמנם?!

אולם כאמור, לא זה עיקר. בואו נבהיר קודם כל מה כן קורה שם, בקטע רלוונטי זה מתוך שיחת י"ט כסלו תשמ"ג. הרבי מתריע בקול רם צלול וברור מפני סכנת מסירת שטחים, ומפני השגיאה האיומה והמסוכנת במהלכים מדיניים, התרפסות בפני גויים, אי ציות לחוות דעת אנשי הבטחון – וכדרכו בקודש הוא מביע את דברי האמת בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים: הנהגה זו מובילה בפועל, בוודאות, במוכח ובאופן חד משמעי, לסכנת חיים ופיקוח נפש, על יהודים ושאינם יהודים, תושבי ארץ הקודש.
הרבי כמובן קורא למפלגות להפסיק כבר להתקוטט ביניהם, להפסיק להיות כה מעורפלים בדברים שבנפשנו, והרי בנושאי כסף ופוליטיקה הם כה ברורים ואף מתקוטטים ביניהם וכו'.

שימו לב: זיוף עדיין אין כאן. אולם כבר עתה הבנתי הבחנה "דקה". אין כאן שיחה בערב בחירות, שבאה להנחות את הבוחר כיצד לנהוג "בימי בחירות"; אלא תביעה תקיפה מפוליטיקאים חרדים, ראשי מפלגות וחברי בית המחוקקים, להתעורר ולפעול נגד סכנת פיקוח נפש. אין בין זה לבין הנחייה לבוחר, מאום. איך אני הקטן צריך לבחור? שוב ושוב - לרשימה היותר חרדית; זה נכון שהרבי דורש מאותה רשימה – שלא לעסוק בכסף ושררה, אלא ללחום להצלת חיי "יהודים ושאינם יהודים".

אבל "חולשה" קטנה יש לי: להציץ מידי פעם גם בספר מודפס.

ראיתי את תאריך השיחה, נטלתי התוועדויות תשמ"ג לידיי (חלק ג'), לא התאמצתי כי זו שיחה ראשונה בכרך זה (אחרי מאמר חסידות שמודפס שם), עיינתי בדבריו הקדושים של הרבי, שאכן מכוונים כלפי ראשי המפלגות וממש לא לציבור הבוחרים.
ואז, גיליתי את הזיוף.

שבתי אל הקובץ המשודר, צפיתי בו שוב, השוויתי עם הספר המודפס – ו...הופס! הזיוף צץ ועלה, במלוא כיעורו, למרות עבודת "פוטושופ" לא רעה. זה שם, וכולכם מוזמנים לצפות בזה, זה קורה בדיוק בדקה 3:28 של התכנית האורקולית של 'לראות את מלכנו' במוצש"ק פ' בא תשס"ט.

בהקדים: אחד מהדברים שמופיעים בשיחה ונוטעים תחושה "אקטואלית" היא צמד המילים "מאחורי הפרגוד" שהרבי מזכיר. אתה בטוח שהנה הרבי מדבר לאלו שעומדים מחר לפגוש את הקופסאות שמוצבות שם "מאחורי הפרגוד" בקלפיות...
הרבי דורש מהמפלגות לא להפסיק לזעוק ולהתריע נגד מהלכים המסכנים חיים, ובהקשר לכך אומר: "כשיצעקו פעם אחר פעם, ולא מאחורי הפרגוד אלא בפומבי, ויראו שלא מתביישים וצועקים, ויכול להיות שימשיכו לצעוק גם ביום הבחירות – אולי הדבר יעזור סו"ס והממונים על הדבר יסדרו להם סדר עדיפויות נכון יותר, להבטיח לכל לראש את שלומם ובטחונם של היהודים והלא-יהודים הגרים בארץ ישראל, ואח"כ להתעסק בדברים אחרים".

כאן בא קטע (סעיף נו בשיחה) שהושמט בזדון ובמתכוון מתוך השיחה!

ואני מתכבד להעתיק מתוך הספר, מילה במילה:

"נקודה נוספת בעניין: לכל לראש, מצד הבטחון בריבונו של עולם, אשר 'לא ינום ולא יישן שומר ישראל', יש להשתדל לחזק את לימוד התורה וקיום המצוות. זה צריך להיות הדבר הראשון בסדר העדיפויות. [=כלומר: כאשר הרבי דורש מראשי המפלגות החרדיות לדרוש שינוי בסדר העדיפויות ושינוי כנ"ל שיבטיח לכל לראש את שלומם ובטחונם של יושבי אה"ק, הכוונה קודם כל לחזק את לימוד תורה וקיום מצוות!!!]
וחיזוק עניני תורה הוא גם עזרה לבטחון בני ישראל כפשוטם, משום שבחור היושב ולומד תורה, הרי הוא מגין על הארץ עוד יותר מן הבחור העומד על הגבול ומסכן את נפשו.

אלא שיש, כמובן, מעלה בבחור זה העומד על הגבול – מעלתו היא המסירות-נפש בפועל.

יוצא איפוא, שיש בשניהם מעלה, הן בבחורים היושבים ולומדים תורה והן באלה העומדים על הגבול.

ענין זה הוא בכל העולם כולו: כך ברא הקב"ה את עולמו, שבכל ענין יש מעלה לגבי השני, ובלשון חז"ל הידוע "יותר ממה שבעה"ב עושה עם העני, העני עושה עם בעה"ב. פירוש הדברים: התורה אמנם אומרת שהוא עני, עני הצריך לצדקה, ותוך כדי דיבור מסבירה התורה שאין העני צריך להרגיש את עצמו נחות ח"ו משום כך, כי בשעת מעשה הוא עושה עם בעה"ב יותר ממה שבעה"ב עושה עמו.

וכך בעניננו: לכאורה היושב ולומד תורה אינו דומה כלל לזה העוסק בעובדין דחול, אפילו עובדין דחול נעלים ביותר; ומ"מ בהכרח לומר שגם העוסק בעובדין דחול יש בו מעלה, ולא סתם מעלה אלא מעלה גדולה ביותר, היות שהוא זה אשר בממונו תלוי העוסק בתורה.

וכידוע מאמר חז"ל בדבר הקדמת זבולון ליששכר, שזהו משום שזבולון העוסק בעניני מסחר הוא המספק את צרכיו של יששכר העוסק בתורה.

בכל אופן, היות ויש מעלה בשניהם, מובן שאלו הממונים על כך, צריכים לדאוג לכל לראש לבטחון בנ"י היושבים בארץ ישראל, וזאת הן ע"י עזרה מתאימה לישיבות, והן ע"י קבלת החלטות מתאימות בעניני בטחון וכו'.

האם צריך להוסיף על דבריו המתוקים, הבהירים, הברורים והחד משמעיים של רבינו הק'?

האם יש למישהו ספק למי עלינו לבחור?

האם לא ברור מהי חלוקת התפקידים בינינו – בוחרים ונבחרים?

בוחרים מצווים לחזק את הרשימות היותר חרדיות, ואלו שנבחרו באותן רשימות צריכים ללחום כדי להשיג "עזרה מתאימה לישיבות" וכן, ולא פחות חשוב מכך, לדאוג בכל דרך ש"הממונים לדבר זה" יקבלו "החלטות מתאימות בעיניני בטחון"!

הנה שוב למדתי לקח.

כי כשלומדים את דברי הרבי כפשוטם ללא השמטות, ללא הוצאת דברים מהקשרם, אין כל ספקות באשר לדעתו הברורה.

אחים יקרים, בואו נברח מתעמולה זולה, הבה נבער פוליטיקה ממחננו ופשוט נתייחס ליום הבחירות כעניין טכני פשוט שלא מעסיק אותנו מעבר לאקט המובן מאליו: לגשת, להצביע לאחת מהמפלגות היותר חרדיות, ולשוב לעמל הפצת המעיינות חוצה, עמל לימוד התורה, ועמל קירוב הרחוקים, ללא פוליטיקה.

ויה"ר שהגאולה האמיתית והשלימה תפתיע, והי' ה' למלך על כל הארץ מיד נאו.
הוסף תגובה
0 תגובות
נצפה באתר
עוד באתר
 
העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.