מערכת COL | יום כ"ח אב ה׳תשס״ז 12.08.2007

נסיון השתלטות על מוסדות סיני חב"ד בצרפת

תגיות: פריז
מוסדות סיני בפאריז צרפת עומדים לפני נסיון השתלטות של גורמים עויינים, זאת לאחר שבגין היקף הבנינים שהוקמו בתקופה קצרה יחסית, ובגלל הצטברות של חובות לבנקים, הגיעו המוסדות למצב כספי קשה ביותר ■ בעקבות כך, נקנו הבנינים ע''י קרן רוטשילד בשותפות עם כמה אנשים פרטיים, וביניהם מר גבריאל ברדה, שתרם סכום הוגן ■ הם חתמו על מסמך שהאחריות על כל עניני חינוך ויהדות נשארת בידי צוות המנהלים ובראשם הרב יוסף יצחק פעווזנער, אך כיום הם מנסים להשתלט על כל תחומי בית הספר כולל התחום החינוכי, לימודי קודש ויהדות, וכן מנסים להשתלט על הבנינים עצמם ■ כעת עומד על הפרק פיטורם של קרוב לארבעים עובדים ומורים  לסיפור המלאגלריית תמונות מיוחדת ממוסדות חב"ד בצרפת
נסיון השתלטות על מוסדות סיני חב
הרב פעווזנער וצו המניעה של הגר"מ אליהו על רקע מוסדות 'סיני' • צילומים: COL
מוסדות סיני בפאריז צרפת הוקמו לפני למעלה מארבעים שנה בהוראת הרבי לרב הלל פעווזנער רבה של קהילת חב"ד בצרפת, והרבנית לפתח בתי ספר סיני בפאריז.

בשנת תשמ''א שלח הרבי בנם, עסקן נמרץ, הרב יוסף יצחק וזוגתו רבקה פעווזנער , וב"ה הצליחו ובנו שלושה מגדלי אור: קריות חינוך "סיני", "היכל מנחם" ו"כיטוב" כל אחד מהם באיזור אחר של פאריז, ובהם קרוב לשלשת אלפים תלמידים מכל הגילים החוגים והשכבות, ויצא להם מוניטין בצרפת כולה בקרב הקהילה והאירגונים ובתוככי חוגי הממשלה, וב"ה זכו להיות כדוגמא מובילה להרמת קרן החינוך על טהרת הקודש לחוגים נרחבים.

בגין היקף הבנינים שהוקמו בתקופה קצרה יחסית, שכידוע זכו לעידודו המופלא של הרבי נשיא דורנו, ובגלל הצטברות של חובות לבנקים, הגיעו המוסדות למצב כספי קשה ביותר, עד שכידוע נקנו הבנינים ע''י קרן רוטשילד בשותפות עם כמה אנשים פרטיים, וביניהם מר גבריאל ברדה, שתרם סכום הוגן.

בהזדמנות זאת חתמו על מסמך שהאחריות על כל עניני חינוך ויהדות, כולל קבלת מנהלים חדשים וכיו"ב, נשארת בידי צוות המנהלים ובראשם הרב יוסף יצחק פעווזנער, ובחרו במר גבריאל ברדה (יהודי שהתקרב ליהדות ע"י חב"ד ובעל צדקה, סוחר בתחום הנדל"ן, החובש כיפה בביהכ"נ וכו') כנשיא העמותה המנהלת בית הספר, שהיתה אמורה לטפל ולעזור רק בתחום האדמינסטרטיבי והכספי, זאת גם לפי בית המשפט הצרפתי.

למעשה מנסים האנשים הנ"ל ובעיקר מר ברדה, להשתלט על כל תחומי בית הספר כולל התחום החינוכי, לימודי קודש ויהדות, וכן מנסים להשתלט על הבנינים עצמם.

הם הכניסו מנהל כספי חדש, צעיר בלי שום נסיון בהנהלה של מוסדות קהילה ובפרט של בתי ספר, מגיע לבית הספר בהפגנתיות בגילוי ראש, והנהגתו הכללית הבלתי הולמת כלפי כל הגורמים, חברי ההנהלה, מורים והורים, גרם לאווירה עויינת, והרבה תלמידים עזבו המוסדות, ר"ל.

כעת עומד על הפרק פיטורם של קרוב לארבעים עובדים ומורים, בגלל סיבות כספיות, ובתוכם המייסדים וכל המנהלים החינוכיים החבדיים של כל מחלקות בית הספר, שעליהם עומד קרן ורמת הלימודי קודש וחינוך הכשר והיהדות, והרב יוסף יצחק פעווזנער בראשם. המטרה כנראה בעיקר להיפטר מגרעין היסוד, והתוצאה המיידית מזה שהמוסד יתרוקן מה"נשמה" שלו. הם טוענים טענה מגוכחת, שכביכול אין צורך למנהלי חינוך ויהדות כי יכולים להסתפק בההכשרה הכללית של המורים והמורות בישיבות ובסמינר וכיו"ב, ומוסיפים שאדרבה מכאן ואילך גם הלימודי קודש ישתפרו.

במצב כזה, המנהלים שיישארו, המוכרים ע"י הממשלה הודות לדיפלומות שלהם, המה יהודים מסורתיים ומסמפטים את חב"ד. מובן איזה רוח של יהדות וחסידות ישרור ר"ל בהמוסדות, ובכלל זוהי הנהלה חלשה מכל הבחינות.

המצב כיום, שההנהלה החדשה כביכול, מחליטה על קבלת מורים ומחנכים ומנהלים, כולל בלימודי קודש ויהדות. כ"שדעת בעלי בתים" וגרוע מזה, מתערבת בתחום הרוחניות והחינוך, יש חשש כבד שהמוסדות יתדרדרו ר"ל מהרמה הלימודית והרוחנית שלהם, וייהפכו למוסדות כמו "ממלכתי דתי" או ח"ו פחות מזה.

לאחרונה התחילו מר גבריאל ברדה וחביריו להצהיר על עצמם כשלוחי ואנשי חב"ד, והתחילו לחפש לגיטימציה בתור נציגי תנועת חב"ד והקהילה החב"דית בצרפת הידועה בהיקיפה ומרצה, במגמה שיוכרו כמנהלים חבדיים של המוסדות לאחרי הפיטורים של המנהלים החבדיים והפינויים.

ברדה וחביריו מצאו הזדמנות מצויינת לעשות זאת בהכנסת ספר תורה (שברדה מנדב לעילוי נשמת אביו ז"ל) ביום שלישי הקרוב, יום א' דר"ח אלול הבעל"ט, לישיבת "שבי חברון" בחברון עיה"ק ת"ו. ג. ברדה, הידוע בחלקלקות לשונו, הפעיל כוחות לארגן אירוע בהיקף ארצי ומזמין ומגייס את כל המי ומי ובראשם הרב הגאון המקובל מרדכי אליהו שליט"א והרב יהודה לייב גראנער, מזכיר הרבי נשיא דורנו, ומדגיש בההזמנות שהוא הינו נציגה של תנועת חב"ד בצרפת לאירוע זה, כנשיא מוסדות סיני. ומטרתו ברורה וגלוי' להשתמש בזה כלגיטימציה.

בר"ח מנחם אב האחרון הוציא בית הדין דירושלים עיה"ק ת"ו צו מניעה זמנית להקפאת כל הפיטורין של המנהלים ומסגרת החינוכית עד לקיום דין תורה שהוזמן אליו זה קרוב לחודשיים, והגר"מ אליהו שליט"א צירף חתימתו לצו המניעה.

מר ברדה לא ציית לזה והמשיך בסידרת הפיטורין עד לימים אלו ממש, וביטל במחי ידו החלטת הרבנים שליט"א שהגדיר כ"שטויות" ר"ל . לא נותרה איפוא ברירה לרבנים ולשלוחים בצרפת ובאה"ק ת"ו, אלא להביא הדבר לידיעת ותודעת הציבור הרחב.

גורמי חב"ד, רבנים שלוחים ומנהלי מוסדות בארץ הקודש ת"ו, בארה"ב ובכל העולם ובעיקר בצרפת מזועזעים מהסכנה הרוחנית והגשמית הרוחפת על מוסדות סיני הידועים, ומתגייסים למערכה לבטל את הנסיון הנפשע הזה, כולל להחרים כל השתתפות באירועים בחברון ביום שלישי הקרוב שיכולים להתפרש בדיעבד כעידוד לפינוי והחרבת המוסדות שהרבי ייסד אותם ומינה שלוחים לנהלם, ולנצל כל הזדמנות למחות נגד נסיון השתלטות זאת, שאף סיבה איננה יכולה להצדיק.
הוסף תגובה
65 תגובות
1.
הערה כללית
כ"ח אב ה׳תשס״ז
מר ברדה עם חבריו הם אנשים שמאוד רוצים לעזור למוסדות חב"ד ושהרב פעווזנער הוא בעצמו הביא אותם למוסדות רק בגלל שהדברים לא ברורים לא הי ברירה למר ברדה רק לעשות מה שעשה למרות כל השתדלות ממר ברדה וחבריו לא עזר שום דבר הכותב עם רב צער א מאנש בפאריז
2.
להחרים את הטקס של הכנסת ס"ת
כ"ח אב ה׳תשס״ז
פשוט מזעזע. אם הדברים אכן כך על הגאון הצדיק הרב אליהו שליט"א וההרה"ח הרה"ת לייבל גרונר שליט"א להחרים מיד את הטקס ביום שלישי בחברון. אסור לתת לו עידוד במעשה הנבלה.
3.
תגובה כללית
כ"ח אב ה׳תשס״ז
אם אין באמת בררה למר ברדה, שילך לדין תורה שבו הוזמן כבר מזמן ושם יסביר את זה הכותב עם רב צער א מאנש בפאריז
6.
ברדה רוצה להפוך את הבנינים לנדל"ן להשכרה
כ"ח אב ה׳תשס״ז
ל1. עד כמה שידוע לי נכון אמנם שהרב פעווזנער הביא את מר ברדה לתמוך כלכלית במוסדות, והוא אכן תרם. אבל מהרגע שנודעו כוונותיו הלא טהורות של מר ברדה, שברצונו להשתלט על השטח העצום של הבנינים, פעל הרב פעווזנער באופן נכון כדי למנוע ממנו לסגור את בית הספר ולהפוך את המקום לבית משרדים. ובנוסף, מאחר שכפי הידוע לך כתושב פאריז, שהמוסדות נוסדו ע"י הרבי, והבנינים נבנו בצורה ניסית על ידי ברכות הרבי, הרי אין ספק שזהו רצונו של הרבי שמוסדותיו ימשיכו להתקיים תחת הנהלת שלוחיו שהוא מינה למקום זה.
7.
יש כאן איום ברור על המשך החינוך הכשר
כ"ח אב ה׳תשס״ז
בצרפת, ברור לכל כוונתם של אותם חפשיים להשתלט על החינוך החבד"י ולעשות רפורמות בלימודי הקודש ובאופי של ביה"ס, אסור לתת להם להרוס את מוסדותיו של הרבי.
8.
ללכת לדין תורה
כ"ח אב ה׳תשס״ז
אינני מבין, הלא אצל יהודים יש מושג של רבנים, דין תורה ודעת תורה. ביררתי בוודאות שהרב פעווזנער כבר חודשיים הזמין המעורבים בדבר ללכת לרבנים ולכבד את דעתם אם אכן יש דברים לא ברורים, אז שזה יובא לפני הרבנים עכ"פ לא עולה על הדעת לקבוע עובדות מסוכנות בשטח ובפרט להדיח אלו שהעמיד הרבי להקים חינוך היהודי, ואכן פעלו והצליחו זה קרוב לשלושים שנה
9.
טישטוש המערכות
כ"ח אב ה׳תשס״ז
אני מבולבל לגמרי מקריאת המודעה, הלא המנהל ובעל הבית האמיתי הוא הרבי נשיא דורנו, והוא קבע עיקרונות כמסמרים שלכל מוסד תהי הנהלה רוחנית ומנהלים רוחניים, ושההנהלה הגשמית והאדמיניסטרטיבית לא תתערב בעניני חינוך ובפרט כשמדובר במוסדות עם רוח חסידי מובהק והמפורסם אין צריך ראיה
10.
מזועזע מתגובת 1
כ"ח אב ה׳תשס״ז
איך אתה יכול להצדיק מעשה מחפיר שכזה? רוצה לעזור בבקשה, אבל להתנכל לשלוחי הרבי?! האם יש לך מושג כמה כוחות השקיע הגה"ח ר הלל שליט"א ובנו שליט"א בממלכה הגדולה הזו? בודאי ובודאי ח"ו שאיזה רב שלנו יתן לגיטימציה לתעלוליו של הנ"ל. א מאנ"ש דפאריז
11.
בוקר טוב
כ"ח אב ה׳תשס״ז
ביקרתי לפני חודש בפריז ופשוט נחרדתי לגודל המחלוקת וכדאי לעשות חשבון צדק בחודש אלול איך מוסד גדול כל כך נפל בצורה מבזה כל כך התשובה אחדות אחדות אחדות
12.
ההורים מאד מבולבלים
כ"ח אב ה׳תשס״ז
ההורים מאד מבולבלים ולא יןדעם מה יהי לא קיבלו את הניערות אם כל תוכנית הלימודים שבדרך ככל היו מקבלים כבר מזמן המורים לא יודעים באיזה כיתה ילמדו ומתוצא זו לא היו יכולים להקדים את שיעורם לפני התחלת שנת לימודים רק בלגן גדול מחקה לנו בספטמבר
13.
מחאה של שליח מארה"ב
כ"ח אב ה׳תשס״ז
גם אם כוונותיו של מר ברדה וחבריו טובים. אין לו שום זכות שבעולם להתערב בתחום החינוכי והרוחני ובודאי לא לפטר אנשי חינוך שהרבי הסכים לכך שהם ההנהלה. אם יש לו ידידים טובים כדאי שיסבירו לו שאם ינסה לעשות זאת הוא פותח מלחמת עולם עם כל חב"ד על פני תבל! ונלחם ברבי עצמו! בטוחני שגם אין שום סיכוי שבעולם שיקבל תמיכה מאיזה שהוא גוף חב"די בצרפת, כי בעניין כזה כולם יהיו מאוחדים נגדו!
14.
האמא האמיתית
כ"ח אב ה׳תשס״ז
אישתי עובדת כמחנכת במוסד סיני קרית החינוך, והעלילו שהרב יוסף פעווזנער במצב שכיום כאילו איננו עוד מעונין בהצלחת המוסדות והנני יכול להעיד שאחרי שנתפרסם שמות המפוטרים וביניהם המנהלת של המחלקה איפה שאשתי עובדת, היו כמה מחנכות בכירות שרצו ג"כ לעזוב, אז הרב פעווזנער הפעיל כל כח השפעתו שכל אלו שנשארות אדרבה יתחזקו ויוסיפו בעבודת החינוך וההשפעה, דווקא בגלל שכנראה יהי חסר הראש, המנהלת והסביר שלאמא אמיתית מה שחשוב זה שבנה יחיה כדבעי, לא משנה אם מסיבות שונות היא בנתיים לא יכולה לתפקד כדבעי, ושזה רצונו וכבודו האמיתי ובעיקר של הרבי כמו כן שמעתי מכמה אנשים שבשטח, שעשה הכל להשפיע על ההורים שלא לעזוב את בית הספר. באמת כל הכבוד ! פה רואים מי האמא האמיתית, וכשובדים לשם שמים הרי בטח שההצלחה תימשך רב פבזר תחזיק מעמד ואל תירתע הכל יסתדר לטובה ודידן נצח לכתחילה אריבער !
15.
המקרא הזה אומר דרשני
כ"ח אב ה׳תשס״ז
אני פשוט מזועזע ומבולבל מצד אחד משפחת פעוונזער ובפרט הרב יוסף יצחק ידוע ומפורסם בעבודתו יומם כלילה במסירות נפש עבור המוסדות ושגשוגם, וגם ידוע שעוזר הרבה לכמה מוסדות ושלוחים. מצד שני, הלא הבעיות כבר ידועות בטח להרב גראנער וכן להרב אליהו שליט"א, ואם בכל זה אינם מוחים על ה"פוטש" הזה ועוד שמקבלים הזמנת ברדה וכנראה הולכים לתת לו לגיטימציה, הרי שיש משהו בגו, הלא דבר הוא? אם מישהו יכול לסביר לי הייתי אסיר תודה
16.
הכתבה מגמתית
כ"ח אב ה׳תשס״ז
מר ברדה הוא יהודי יקר שתורם המון לחבד. ולצערנו רב פאזנר יוסף הביא את המוסד החשוב הזה לשפל בגלל ניהול לא תקין של כספים {והמבין יבין}. מר ברדה מנסה להציל את המצב הקשה ,אך אנשים אינטרסנטים מסוימים מנםים בכל הכוח להכשיל את זה .
18.
הרצחת וגם ירשת
כ"ח אב ה׳תשס״ז
אינני מוצא פסוק מתאים יותר לתיאור המצב מדובר ביהודי ששולח צו פינוי לעובדים ומנהלים ומסלקם ממשרדיהם והדירות שלהם ומגיע פה בארץ בנוצות כלוחם כביכול נגד פינוי היהודים בחברון, כשמנצל אירוע זה עצמו להתחזק ולהוסיף במעשים התעתועים שלו, וכל זה תחת מסווה של חבדניק ?! האם הוא חושב ש"עולם גולם" ולא יגלו את מעשה המירמה שלו הגיע הזמן להפיל את המסוות ! אכן הרצחת וגם ירשת!
19.
mechutsaf!
כ"ח אב ה׳תשס״ז
we all now how much the Rabbe cherished the prezner family for their dedication to the school. is any one abble to say and to change the rebbes decision
20.
ל6
כ"ח אב ה׳תשס״ז
אין ספק שרצונו של הרבי שהמוסד ימשיך להתקיים ולא יהפוך לנדל"ן.
21.
הרב פעווזנער שליח הרבי למוסדות סיני
כ"ח אב ה׳תשס״ז
ראשית הרב יי"צ פעווזנער הוא שליח הרבי מתשמ"א ולא יעלה על הדעת ואין בכח וסמכות שום אדם בעולם מי שלא יהי לקחת זאת ממנו בשום פנים ואופן, באם ישנם טענות דניהול כושל וכיו"ב (לדעתי טענה זו מופרכת - צא וראה מה שפעל ובנה והרים קרן החינוך ושם חב"ד לשם לתהלה ולתפארת, אז נניח אפילו שנקלע לחובות לבנקים בגלל הפסק עזר ממשלתי וכדומה- הלזה ייקרא ניהול כושל ח"ו?!) אז אפשר להתרם ולעזור ולהכריח שיהי ועד המבקר שיפקח מהיום והלאה, אבל ח"ו לפטר שליח הרבי, השערורי גדולה ביותר כשיודעים מי עומד מאחורי האנשים האלו הרוצים בחורבן, מהרסייך ומחריבייך ממך יצאו, ואכ"מ, מפני כבוד ד הסתר דבר. באשר לטענה דדין תורה, רבותי, אתכם הסליחה, אבל מה יעשה מר ברדה שיודע איך שבחב"ד נשמעים לרבנים ומהו כח הרבנים ובכלל שחיתות מוסדות הרבניים. צא ולמד מפרשה אחרת המסעירה את פריז כבר למעלה משנה שמנהל מוסד מסרב להופיע לדין תורה בכל מיני אמתלאות ואפילו גייס רב חשוב בבני ברק נגד רבנים חשובים גדולי רבני חב"ד באה"ק ובצרפת ובארצה"ב, אז שלא יבואו להטיף מוסר למקורב לחב"ד ב"דין תורה", למרות שאינו צודק כלל במעשיו.
22.
והיא לא תצלח
כ"ח אב ה׳תשס״ז
מר ברדה וחבר מרעיו לא יצליחו להעיף לא את הרב יוסף פבזנר ולא את הרב לוין ולא את הרב כהן ולא את גב קלמנסון ולא אף א אחר מכל המנהלים, זה סתם משחק אקרובטי בין מר ברדה והרב פבזנר שסו"ס הרב פבזנר בכח הרבי בשליחותו הק ובזכות אבא שלו הדגול יאריך ימים על ממלכתו ינצח ובגדול. בכל זאת אין צורך בהגזמות שמר ברדה רוצה להפוך הבנינים לנדל"ן ושישנו את כל רוח החינוך (בין כך עד היום רוח החינוך במוסדות הם לא חב"דיים מאה אחוז חוגגים את ה אייר וטו"ו בשבט כחג הקק"ל ולסוכנות יש דעה בחינוך וגם בעניני חול לומדים ענינים דאביזרייהו ואכ"מ), נכון שהמצב מאד מתוח ולא את הכל ידוע לציבור הרחב, אז נא להעמיד את הדברים על דיוקן. מר ברדה יעזור בהנהלה הגשמית והרב פבזנר וכל הצוות יישארו על מעמדם בתפקידי החינוך ואל להם להתערב א בעניני השני לא זה בחינוך ולא זה בכספים.
23.
תגובה ל6 ול10
כ"ח אב ה׳תשס״ז
נראה שאתה ממש לא מהאיזור, לידיעתך השטחים איפה שנמצאים הבתי ספר ממש לא שווים את כל הטירחה, זה קטן על מר ברדה. ול10 אין אף אחד שחולק על המס"נ של הרב פעווזנער ובנו, אבל צריך לדעת לקחת אחריות על מעשים לא הגונים ולא אמינים, אם המצב הגיע עד כה זה מראה שהעסק לא כ"כ חלק כמו שמובא בכתבה. לא כל בי"ס מתדרדר לכזה סכום של חובות, ואולי יש לעיין איפה הלך כל הכסף...
24.
דין תורה
כ"ט אב ה׳תשס״ז
תודה ששמתם העתק מצו המניעה ומה עם העתק מההזמנה לדין תורה באם והי בכלל ובאם הי כבר לפני חודשיים אז בטח היו שלש הזמנות אז למה אין חרם ונידוי למסרב למה רק צו מניעה משהו פה לא ברור למערכת קול: כל הכבוד לכם ואני מצדיע לכם על הוצאת השערורי לחוץ במיוחד שהנו רוצה לקבל לגיטימצי בחב"ד כדבריכם אבל אם אתם כבר לוקחים העניין לידיים תביאו כל המסמכים ויירא הקהל וישפוט לא חצאי דברים
25.
מחאה נמרצת
כ"ט אב ה׳תשס״ז
אינני בקי בדיוק בפרטים, אך גם אם יש לו ויכוח עם הר פעווזנר (שלכל הדעות הוא איש רב פעלים ובעל מסי"נ לכל ענייני יהדות בכלל וחינוך הכשר בפרט), לא מתקבל על הדעת שבגלל זה יפטרו את כל ראשי ומנהלי המוסדות, שכבר עשיריות בשנים מוסרים את נפשם להעמיד דורות של יהודים יראים ושלמים, ולהפקיד/להפקיר את המוסדות בידי אנשים שאינם שומרים תורה ומצוות! א מאנ"ש פאריס
26.
הרב פבזנר חזק ואמץ!
כ"ט אב ה׳תשס״ז
מענדל, פאריז
27.
כמשקיף מן הצד
כ"ט אב ה׳תשס״ז
אני חושב שהרב אליהו והרב גרונר כן צריכים להשתתף, אבל לנצל את המעמד ולדרוש ממר ברדה וכן מהרבנים פבזנר לבוא לעמק השוה והכל יבוא על מקומו!
28.
בקשר לדין תורה
כ"ט אב ה׳תשס״ז
כולם מכירים הסיפור על יהודי שקיבל סגולה נגד כלבים, שיגיד הפסוק "ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו". יום אחד היהודי חזר פצוע מכלב, וכששאלו אותו מה איך זה קרה, ענה שמדובר בכלב שלא הניח אותו לאמר הפסוק ! מר ברדה לא גורס רבנים כידוע לי. נקודה. והנמשל יובן
29.
אינני מאמין
כ"ט אב ה׳תשס״ז
אינני מאמין שהגר"מ אליהו שליט"א ישתתף בטקס של ברדה המסרב ומצפצף על הצו שחתם ?!
30.
תקראו את זה ...
כ"ט אב ה׳תשס״ז
אתם לא יודעים כלום מהסיפור
31.
האמת והשלום אהבו
כ"ט אב ה׳תשס״ז
הרב פבזנר המשיך בדרכך לא להתפעל מהקושיים וללכת לכתחילה אריבער והשם יהי בעזרך ובטח ברכות הרבי יעמדו לך ולכל הצוות הרוחני כולל את ידידי הרב יוסף יצחק לוין העומד לימינך גם מתשמ"א בשליחות הרבי וכן הרה"ח הרב רפאל כהן הנעים הליכות ומעורב בין הבריות והנכם כולכם עושים לילות כימים להצלחת ושגשוג המוסדות וחינוך אלפי ילדים כ"י עטה"ק ואין זה אלא עוד נסיון ובלשון הפסוק נתת ליריאיך נס להתנוסס מפני קושט סלה ראה מאמר ד"ה זה מתשל"ו שכמדומני היית אז אצל הרבי ושמעת זאת מפי קדשו אנחנו ידידיך מתפללי בית חב"ד סיני כולנו אתכם חזקו ואמצו ובקרוב נחגוג פארברענגען סעודת הודי גדולה ביחד עם ההתגלות תומ"י ממש
32.
א מאנ"ש
כ"ט אב ה׳תשס״ז
הנני אסיר תודה להרב פיצקע פעווזנער, כל ילדיי התחנכו במוסדות סיני שזהו מוסד של הרעבע, הן בנותיי מהגן עד התיכון והן בניי בגן ובחיידר וב"ה הצליחו לגדול יר"ש וחסידים-ות של דור השביעי כולל עניני משיח וכו תודה לקל, שזה מבהיר למי שצריך ראיות שאכן זהו מוסד של הרעבע במאה אחוז בנוסף תמיד היית מאד פתוח אתי בעניני השכר לימוד שהבנת את מצבי ולא הפעלת אף פעם לחץ ח"ו וזכורני אמרתך השגורה בפיך שמדובר הרי על אייגענע קינדער, ובטוחני שכך ימשיך להיות לנצח מוסד של הרעבע ושום יד זרה לא תצליח להשתלט ח"ו ר יי"צ אל תדאג הרעבע אתך ובנוסף יש לך גם ה"ברבים היו עמדי" ובקרוב ממש יהי פדה בשלום נפשי וגם אויביו ישלים אתו וגם מר ברדה וחביריו ימשיכו לעזור בגשמיות לשגשוג המוסדות עלה והצלח ידיד אמיתי מקול"ע
33.
תשובות
כ"ט אב ה׳תשס״ז
ל6 ולכל השאר שנשאלים אם המוסדות ישארו חבד .מר ברדה קנה אותם כדי שהם לא יטמותתו בגלל הבעיות הכספיות ...והוא לא רוצה להפוך אותם למסרדים
34.
ל 15 והכל באחדות
כ"ט אב ה׳תשס״ז
נודעתי מנסיעת ידידנו הרב גראנער שיחי רק ביום ששי בבוקר, והנה מה שכתב אלי "מאד היססתי לקבל ההזמנה מהמדובר...לחצו עלי להשתתף, התיעצתי עם ידידים, וכולם בדיעה אחת, שעלי להשתתף ולנצל ההזדמנות לשוחח עם הנ"ל ולהסביר לו את הענינים כפי שכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו הציב את הדברים וכו. בהתאם לזה הסכמתי להשתתף. התקוה, שבברכת הרבי אצליח לסדר פגישה פרטית אתו ולהסבירו.." אישית חוששני מאד מניצול ציני ע"י הנ"ל, כי הקהל ובפרט בצרפת איננו יודע מהנדבר בארבע עיניים, משא"כ ההשתתפות בפירסום גדול, ובפרט שכנראה יש להנ"ל כוונה גלוי בזה, אבל הנני מלא בטחון בהקב"ה ובהמשלח, מלכינו משיחנו, וגדול הרועה וכו, והנני בטוח שהמזכיר ההיסטורי והאגדי של הרבי, ידיד גדול של המוסדות המייסדים והמנהלים, וכבר בא לעזור ולהשתתף כמה פעמים באירגון דינערס וכו, ובעיקר יודע עד כמה הי יקר להרבי בנין ופתיחת המוסדות, שבטח ימצא הדרך המתאימה שלא תהי ח"ו יניקה בלתי רצוי וחילול השם ושל הרבי בהשתתפות זאת, ע"י מחאה ברבים וכיו"ב, ובעיקר שיהי השליח הטוב לסדר כל הענינים עכ"פ מכאן ולהבא. וכאן המקום להודות מקרב לב אל אחיי השלוחים שיחי בצרפת וברחבי תבל שנרתמו מכבר לעזור ולעודד ולהשתדל, יהי משכורתם שלימה, והמתפלל בעד חבירו, ובפרט כשהוא צריך לאותו דבר כפרש"י, הוא נענה תחילה. והנני להדגיש (למרות מה שהי כתוב באיזה תגובה, ותודה למערכת שהסירה) שסביב ענין זה יש אחדות גמורה מקיר אל קיר ע"י כל השלוחים ומנהלי מוסדות חב"ד בצרפת כל הכבוד, ובטח זה גורם נחת רוח אמיתי להרבי, ובזכות זה עצמו נזכה בקרוב להתבשר בשורות טובות בכל זה.
35.
אמת כנסו
כ"ט אב ה׳תשס״ז
זנכון ה תגובה 23
36.
הסכנה לעתידם של הבנינים
כ"ט אב ה׳תשס״ז
כאחד שהשתתף באסיפת כמה שלוחים ומנהלי מוסדות עם סגנו של הנ"ל ודיבר בשמו, השתוממתי כשאמר שאיד התנאים לבטל החלטתם לפטר את רב יוסף יצחק פעווזנער, היא שיסכים שמר ברדה יקבל בעלות מקסימום על הבנינים. ולא מובן כלל מה ענין שמיטה אצל הר סיני ? וביררתי הדברים מקרוב, שבית המשפט הסכים לימכור הבנינים בפחות מעשרים אחוז משוויתם האמיתית (יותר 15000 מ"מ כשב בנינים נמצאים ממש במרכז פאריז או באיזור יוקרה) במטרה שזה ימשיך לשמש את בית ספר סיני בהנהלתו הרוחנית של הרב פעווזנער. וכבר הי מעשה בצרפת לפני איזה שנים, שבנין הישיבה הנבהרדקית בעקס לע בען הייתה שייכת ומשועבדת לסוחר נדל"ן איש פרטי, ונקלע ר"ל לחובות והבנקים רצו להוציא בכח את התלמידים ורק בנס ברגע אחרון גייסו ושילמו חובותיו הפרטיים אינני חושב ג"כ שיש להנ"ל כוונות זדוניות כאלו, אבל ככל שידוע לי בפירוש דיברו על אפשרות כזאת, באם יהי מצב כספי קשה, והדברים פשוטים וברורים כשמדובר בסוחר נדל"ן שכל יום לוקח סיכונים, ה יהי בעזרו.
37.
ל22
כ"ט אב ה׳תשס״ז
כל הכבוד אתה מסדר את הכול סע לצרפת
38.
תגובות מבולבלות ומבלבלות
כ"ט אב ה׳תשס״ז
כהורה לכמה בנות שמתחנכות בבית הספר סיני בפאריס, אני מוכרח לומר שחלק מהמגיבים כותבים דברים שאין להם שחר! מה שכתב מגיב 22 בנוגע ליום העצמאות, ולקק"ל זה קישקוש אחד גדול שאין בין זה לבין המציאות כלום! יתכן ועכשיו אחרי שיפטרו את כל הצוות החינוכי החסידי כמו שברצונם לעשות, או אז הכל אפשרי. שליח בצרפת
40.
מחאה והפגנה!!
כ"ט אב ה׳תשס״ז
אני מורה בא ממוסדות סיני כבר מספר שנים ולצערי אני עדה לשואה האיומה שפוקדת את מוסדות סיני לדעתי טקס הכנסת ספר התורה צריך לההפך לטקס מחאה לכל מה שחוללו ההנהלה החדשה ולעמוד בכל תוקף על זכותם של שלוחי הרבי הרב פבזנר והרב לוין ושאר חברי ההנהלה להמשיך ולנווט את המוסדות ולא לתת להנהלה הסטנית הזאת ליישם את זממותיה האכזריות הכותבת בצער ובדמע!
41.
איפה הרבנים???
כ"ט אב ה׳תשס״ז
איפה כל רבני ועסקני חב"ד בארץ ובעולם? שומו שמים! התעוררו והזדעזעו! כיצד יכולים אתם להישאר שאננים ביודעיכם שאמפריה שלימה של הרבי קורסת מול עיניכם??? משפחות רבות מוצאות את עצמן כרעם ביום בהיר ללא פרנסה ואלפי ילדים נשארים ללא חינוך כשר!!! יד ביד עליכם לפעול ולעשות, שעוצו עצה ותופר דברו דבר ולא יקום כי עמנו קל. וכמובן שאין מקומם של הרבנים אליהו וגרונר בטקס המדובר, שנותן עידוד והזדהות לחורבן מוסדות הרבי!!
42.
כמה שאלות להרב פבזנר
כ"ט אב ה׳תשס״ז
לכל לראש הנני בתוככי כל החבדניקים מחזק את ידי הרב פבזנר לעמוד חזק נגד כל המבלבלים בכל זאת הרשו לי לשאול פה בפומבי כמה שאלות נוקבות להרב פבזנר בתקוה שיבהיר הדברים בתגובה חוזרת כפי השמועה מר ברדה רצה לפטר כמה עובדים בגלל משכורת גבוהה במיוחד וכדי להאזין ההוצאות לגבי ההכנסות כרגיל בכל מוסד הצריך תיקון וכל הצוות החליט לעמוד בגוש אחד שאם אחד מקבל פיטורין כל הצוות מתפטר אז בלית ברירה התחכם ופיטר כל הגוש הזה עוד לפי השמועה שהוא רצה שיתוף פעולה ומצא עצמו נגד חומה בצורה הן בהסתרת חשבונות והן בגילויים דעובדים פיקטיים וכיו"ב ועוד שמועות כהנה וכהנה מר ברדה בעצמו ואנשיו אינם נמנים על קוראי ומגיבי האתר החשוב הזה במיוחד בגלל השפה אין לי ספק שמענות לך על כל טענותיהם וכפי השמועה באסיפה עם הורים ענית אחת לאחת על כל הטענות שהושמעו כלפיך אבל שמועות העיקשות הנ"ל מסתובבות ברחובות פריז ועוד כהנה שאין כאן המקום לפוורטם ולתועלת הציבור מאד כדאי שתואיל להקדיש כמה דקות ולענות בקצרה מצד והייתם נקיים ועוה"פ לגופו של ענין תעמוד חזק ואל יבוש מפני המלעיגים והמרננים וסו"ס יד חסידים על העליונה
43.
הוכחה זברדה נגד חבד
כ"ט אב ה׳תשס״ז
אני יכול להעיד ששמעתי מפיו של החסיד קב יחיאל ממ קלמנסון הרמ ישיבה תומכי תמימים ברונוא אשר מר דוד שוקרון שנתמנה עי מר גבריאל ברדה מנהל המקום [ושהולך בלי כיפה כל היום במוסד בו מחנכים שישמרו תומ וילכו עם כיפה] אמר לו בפירוש להעלות בחינוך כשר זה לא בא בחשבון אכ יהיה להיפך רל ודל . החותם בצער אחד מאנש בפריז
45.
ברדה וסלונים
כ"ט אב ה׳תשס״ז
מר ברדה הוא התומך העיקרי של חב"ד בדיזון ובי"ס היהודי שם והוא ידיד נפש של שליח הרבי בדיזון הפועל נצורות ועשה המהפיכה הצרפתית דקדושה בעירו הרב החסיד אמיתי ומקושר ר חיים סלונים. הרב סלונים הוא חתנו של המד"א הגאון החסיד הרב הלל פעווזנער שליט"א ישלח לו השי"ת רפואה קרובה. חברה הזהרו בתגובותיכם שלא תגרמו לשליח ולמוסדות חב"ד בדיזון להתמוטט ח"ו! מחאה על המעשים ולא על הבנאדם היקר. אל תגרמו ח"ו להפוך מאוהב ותומך לשונא ח"ו שאז היל"ת אכן יהי חורבן הן בדיזון והן בסיני היל"ת. ב"ה אנחנו לא פה היום , אכן נעשו מעשים אשר לא ייעשו ואכן שערורי אבל עדיין לא מעוות שלא יוכל לתיקון ח"ו ורק בדרכי נועם ושלום ואכן הרב גרונר ועוד כמותו יוכלו להפוך הנעשה ולהביא לידי שלום, עדיין לא מאוחר. חברה בזהירות בבקשה
46.
זה הסוף לניהול כושל
כ"ט אב ה׳תשס״ז
לא בכל מלחמה יש להכניס את שמו הק של הרבי זעי"א, מאחר ופעווזנער ניהל את ביה"ס ניהול כושל היה צורך כספי לשקם אותו. דיברתי עם ברדה וח"ו אין הוא רוצה כלל להוציא את חב"ד ליובאוויטש ונהפוך הוא רוצה להביא הנהלה שפויה ובטח שלא קשורה למשיחסטים כפעוזנער
47.
רק הרה"ח מ. אזימוב
כ"ט אב ה׳תשס״ז
תציל שם את המצב
48.
MMS
כ"ט אב ה׳תשס״ז
do body knows what is doing there. its a big Churban not because Berda but only because during years the Mossdot were managed wrong and not clear. everyone in paris knows that. so mayb its the time to undrerstand that its not because you are a Shliach f the Rebbe you have the right to do whatever you whant with public money. avyway I wish all the best to Rabbi Pawzner
49.
הבהרה ל-21 "מהרסייך ומחריבייך"
כ"ט אב ה׳תשס״ז
"השערורי גדולה ביותר כשיודעים מי עומד מאחורי האנשים האלו הרוצים בחורבן, מהרסייך ומחריבייך ממך יצאו, ואכ"מ, מפני כבוד ד הסתר דבר. " שלא יתפרש לא נכון, אין הכוונה כלל וכלל ח"ו לתוככי כרם חב"ד וכפי שהגיב ב-34 "שסביב ענין זה יש אחדות גמורה מקיר אל קיר ע"י כל השלוחים ומנהלי מוסדות חב"ד בצרפת " אלא המדובר על ה"מהרסייך ומחריבייך" מראשי הקהילה היהודית ה"אוהדים" את חב"ד מן השפה ולחוץ וחותרים מבפנים ולע"ע א"א להגדיר אותם עדיין כשונאים גלויים אבל יתבררו ויתלבנו ויצרפו רבים וקלונם עוד יתגלה ברבים אלא אם יחזרו בתשובה שלימה אמכי"ר ויפה רגע אחד קודם
50.
עזרה
כ"ט אב ה׳תשס״ז
כמי שנעזר באייל הנדלן מר ניימן קלמן ועוזרו האישי מר מיכלאשוילי שלום היתי מציע לפנות והם בוודאי ירימו את תרומתם הנכבדה
51.
פרופגנדה בטהרתה
כ"ט אב ה׳תשס״ז
למה להעמיד תמונת מצב כה לא נכונה ! קודם כל כידוע שהרב פיטשע פעווזנר מרוב הגאון יעקב שלו הסתיר את הבעיות כל הזמן עד שהכל התתפוצץ ואלמלא כך,לא היינו הלום. כשמר לוי רצה לעזור בשיקום בהתנדבות(מהנכ"לים הכי פופולריים ומצליחים בצרפת) שמו לו כ"כ מכשולים והעלימו ממנו וכו (ולא רק השוארצע מייסעס)התפטר ופיטשע טרח להביא את ברדה (שהוא עצמו לבד היותו מגדולי התורמים לחב"ד בצרפת ולא רק לסיני) מקורב לחב"ד ומילדיו שלמדו בתו"א י-ם וב-770 , סמיכה וכו בעידודו והוא) נרתם למשימה לסייע אלא שגילה שיש כושל ניהול ו"משכורות מוגזמות" כלשונו, וכאיש עסקים פעיל בקהילה רצה לעשות מעשה . כל הבעיות אח"כ נבעו מיחסים עכורים בין פעווזנר לברדה וכחלק מזה השמצות כעין כתבה זו. רבותי !!! היגיע זמן שהרב י"י פעווזנר יחזור לנהל את סיני, ולהכניס בה רוח חסידית כמו שהוא יודע, ולייזם באופן של לכתחילה אריבר וכמו שהוכיח את עצמו, והמפוסמות לא צריכות כו. אבל שיהב על מוכשרים מתאימים לעשות עבודה מקצועית נאמנה בניהול הגדול עליו, ולפחות עצת יתרו חותן משה . וכאן המקום להזכיר שיד ימינו של ברדה הוא מר ברוידא והוא ג"כ התקרב ע"י ר הלל שליט"א וכולם יודעים שלשניהם ליובאוויטש והרבי חשובים בביה"ס ובכלל, והשעור שבעיסה היא זאת שהסריחה. הכואב את המצב עוד א מאנ"ש פריז 18
52.
הערות לתגובות ע"י יוסף יצחק פעווזנער
כ"ט אב ה׳תשס״ז
בכלל קשה להתפלמס ע"י תגובות אנונימיות וליכנס לפרטי פרטים. כמו"כ אי אפשר להקדיש יומם כלילה לענות על כל הבילבולים, העלילות שווא וההשמצות, כי "אנן פועלי דיממא אנן", שליחותנו רק להפיץ אור, ומעט אור דוחה הרבה חושך מאיליו וממילא, מבלי להיכנס לבוץ, וסוף סוף האמת ינצח ויד החסידים על העליונה לכתחילה אריבער, הודות לכוחות וברכות של משלחנו מלכנו משיחנו הניצחי. ולכן הנני מזמין כל אחד שמעונין באמת לגלות הפרטים לאישורן להתקשר וליפגש השבוע בפאריז, או בשבועיים הקרובות הבעל"ט בחצרות קדשנו 770. בכל זאת איזנ נקודות חשובות א. הכתבה מדויקת ולא משמצת, כי פעולתו החיובית של מר ברדה להצלת הבנינים והמוסדות ידועים ומפורסמים, והנני חוזר ע"ז עוה"פ בכל הזדמנות אפשרית שהי האיש הנכון במקום הנכון, ובכל זאת לא עולה על הדעת שיתלבש באיצטלא לא לו (במקום נשיא וועד העמותה למנהל פועל על השטח, במקום בעל הבית למחנך ובפרט בתחום הלימודי קודש, במקום עוזר לשליח הרבי ולמוסדותיו הוא בעצמו וכן סגנו ברוידע נהיו ל"שפיץ חב"ד") ולשנות מסגרת החינוכית יהי מאיזה סיבה שתהי, כסיפור הידוע על הנשמות התועות. ב. ל 12, הנני מאד מודאג בקשר לילדיך בשנה"ל הקרובה, כי ככל שידוע לי אלו שלא קיבלו ניירות ורשימות לכניסת שנה"ל, זה מפאת שדחו בקשת ההנחה למחיר לשכר הלימוד כפי שהי נהוג לפנים, ולע"ע ילדיך שיחי כנראה שלא מופיעים בשום רשימה ולא יתקבלו (ולדאבננו הרבה עזבו בגלל אי ההתחשבות מספיק בזה כולל אופן הגישה להורים וכו וכו, ואכהמ"ל בדבר המצער, כי יש חשש לנשירה גדולה ח"ו כתוצאה מהנ"ל ורוח הדאגה מפיטורם של המנהלים וכו), ובכל זה הנני מוכן לעזור ולהשפיע ולתמוך במידת אפשרותי במצב הנוכחי שילדיך שיחי יתקבלו בתנאים הכי נוחים גם בשביל ביה"ס וגם בהתחשב עם מצב משפחתך שיחי. בכל אופן הנני ממשיך להיות לרשות כל ההורים והצוות בכל פניותיהם בעזהשי"ת. ג. ל 50, מי אתה, אנא תמסור לי פרטי האנשים שהנך מזכיר. ד. שכחתי לחתום תגובתי אתמול, תגובה 34 ועם הגולשים הסליחה. ה. לכל הגולשים הנה כתובת המייל שלי, ובלי נדר אשתדל ליתן מענה אישי לכל הפוניםcitesinai@aol.com
53.
חוצפה!
כ"ט אב ה׳תשס״ז
באמת מוסדות אלו שבסיני שייכים לרבי ולשלוחיו הק ואין רשות לאף אחד להרהר בזה ח"ו. לגופו של ענין היות שישנו כאן "ועד רבני ליובאוויטש" בראשותם של הרב פעווזנר שליט"א והרב בלינוב שליט"א, אולי יקחו את מר ברדה שי ומר ברוידע שי, המחשיבים את עצמם לכאו כ"ליובאוויטשערס" לדין תורה אצל הועד, ובהזדמנות זו לסדר אחדות אמיתית גם בין הרבנים וגם בין אנ"ש, ובטוחני שאז יהיה יד החסידים והרבי על העליונה. א מאנ"ש פאריז
54.
ל-53
ל' אב ה׳תשס״ז
כנראה שאינך חי במציאות, אנחנו בשנת 2007, הועד רבני ליובאוויטש היום זה כבר לא הרבנים שהנך מזכיר, א אינו מתפקד כבר והורידו את שמות שני הרבנים הגאונים האמיתיים אותם שם הרבי זי"ע בתור הועד, מכל הפלקטים והחותמות והלוגו דכשרות הועד, ומי שמכהנים כיום בתור רבני הועד בפועל הם הרב הגאון חיים אטלאן והרב החסיד יוסף האוזי, ועל גבם עומד לא אחר מאשר הדיין ומו"צ ק"ק סיני הרב יוסף יצחק פעווזנער, ישנם עוד רבנים בחב"ד בפריז העונים על שאלות הקהילה באו"ח וטהמ"ש הרה"ג הרב יעקב זרביב והרה"ג הרב לוי כהן, אבל שמם לא מופיע בשום מקום, א מכהן בתור ראש כולל ורב ק"ק מכון מנחם ביערס וא מכהן גם בתור ראש כולל ורב ק"ק היכל מנחם בפריז רובע ה-20, שני הרבנים האלו מקובלים בכל החוגים כולל באנשי הגרופ של השליח הראשי הרה"ח הרב שמואל אזימוב וגם מחוץ לחב"ד
55.
הצעה לדין תורה
ל' אב ה׳תשס״ז
בהמשך למגיב בכותרת "חוצפה", למה באמת לא לסדר דין תורה כזה, הרה"ג מרדכי בעלינאוו שליט"א מועד רבני ליובאוויטש מצד פעווזנער - ליובאוויטשער, הרב הראשי לצרפת הרב יוסף סיטרוק שליט"א מצד ברדה - קהילתי, והשלישי הרב יוסף דוד פרנקפורטר רב דק"ק עדת יראים או הרב מרדכי רוטנברג רב דקהילת החרדים או הרב ירמיהו מנחם הכהן ראב"ד בית דין פאריש או הרב בראנדט מסרסל או הרב שלזינגער משטראסבורג או ....
56.
מה עם הרב גראנער והרב אליהו
ל' אב ה׳תשס״ז
הם ישתתפו בפועל בהכנסת הספר תורה ע"י מר ברדה או שיצביעו בהיעדרותם? בכלל מתי האירוע בחברון, אני רוצה לפגוש את הרב גראנער שליט"א
57.
רפאל פינטו
ל' אב ה׳תשס״ז
אני נימצא בשטח כבר כמה שנים. ומקיר את המשפחה החשובה ואת הרב יוסף יצחק פבזנר שליטא שעוד לפני כל הבעיות היה יושב ימים וללות במשרדו ועובד לטובת הקהילה היהודית בצרפת ובמיוחד לטובת חינוך בננו ובנותינו שיחיו. בדרך ישראל סבא מה יהיה אם חו בתי ספר אלו יפלו בידים טמאות רל. כל מי שיש בידו לעזור לרב יוסף יצחק פבזר שליטא ולא עוזר עובר על כמה וכמה עברות. לא תעמוד על דם רעך.... יש המון תגובות פה שלי נראות שיש המון אנשים שמקנאים מההצלחה של הרב י.י פבזנר שליטא ולכן כותבים את שנאתם מבלי לדעת מה בתמונה. לכן דעו ש בנפול אויבך אל תשמח פה זו נפילה לצורך עליה בעה. וכל אחד יתן את הדין לפני הקבה. אנו היום רח אלול. אני לדודי ודודי לי יש לכם הזדמנות נדירה לקיים כמה מצוות חשובות ולהציל את חינוך ילדנו, ולא נצתרח לבכות חו על העבר. לכן כל מי שיש בידו לעזור מכל הבחינות לפני תחילת הלימודים אסור לו לשבת מנגד בחיבוק ידיים. נא לא לישכח מה שהרבי לימד אותנו. הכותב וחותם בכבוד התורה ולומדה ר"פ פריז 19
59.
Gimmil tammuz in sinai
ל' אב ה׳תשס״ז
Rabbi Pevsner, Maybe now they will let anash get aliyos on the shabbos before gimmil tammuz!! good luck on being mekarev pepole to the rebbe and not the other way around
60.
למר 54
ל' אב ה׳תשס״ז
0
61.
david
ל' אב ה׳תשס״ז
מה רוצה מר בּרדה בּדיוק ומה יהיה איני יודע אבל מה שבּטוח שהוא גם רוצה לעשות סדר בּבלגן ,שחיתות,והמשׁכּורות המנופּחות וכו ...
62.
משחק אחד גדול
ל' אב ה׳תשס״ז
לכל המגיבים והקוראים אין לכם מושג מה קורה לא הכּל כּ"כּ טהור ונקי כּמו שזה נראה אז כּשׁלא יודעים שותקים!!!!
63.
ל54 חוצפּה!
ל' אב ה׳תשס״ז
אולי אתה חי בּ"2007" כּהגדרתך אבל אנחנו חיים בּשנת תשׁסז ויש וועד רבּני ליובאוויטש שׁל הרבּי דהיינו הגה"ח מ.בּעלינוב והגה"ח ה. פּעוונער אכן הרב ה פּוזנר שליטא אינו מרגישׁ טוב כּעת אבל כּ"ז אינה סיבּה להמציא וועד חדש ישׁ את הגהח וכו מ. בּעלינוב שהרבּי מינהו לרב ואחראי על הכשרות בּצרפּת ואין לאף אחד כּח לשנות זאת!
64.
תגובה ל54
ל' אב ה׳תשס״ז
אומנם אנו בשנת 2007 כדבריך אך הרב בלינוב הוא אחד מרבני לובאוויטש שייצ פבזנר ניסה לסלק ולשים במקומו את עצמו מקווה מאוד אני שכאשר קראת לחיים אטלאן בשם הרב הגאון לא היה זה אלא לשון מליצית כיון שאיני יודע האם יש לו סמיכה לרבנות והוא בור ועם הארץ גמור המצב שם אינו פשוט כלל וכלל וכולם תאבי בצע וממון
65.
חזק
ל' אב ה׳תשס״ז
הכנסת ספר תורה של מר ברדה היה מאד מוצלח
66.
על כל א לדעת את מקומו
א' אלול ה׳תשס״ז
ראשית הנני מאחל לרב פעווזנער שיחזור לממלכתו כבראשונה וינהיגה ביד רמה. שנית שכל הכותבים אודות התערבות הרבנים הרב הלל פעווזנער בא בימים ה יאריך ימיו בטוב ובנעימים. ואילו הרב בלינוב סבל מאוד מהשתלטות בלתי הוגנת של בני אדם שלא הוכשרו לתואר הרבנות, וכל עמא דבר השתוממו על המראה מה לעסקן ולרבנות. וזה גרם על פרישתו של הרב בלינוב מהתערבות פעילה בעניני הוועד. יתכן שאם אותם שהתערבו בעניני הרבנות ידעו את מקומם, אף אלו המפריעים להם בהנהלת בית הספר ידעו את מקומם. בתקוה לשלום אמיתי ויחזרו המוסדות לשלוחי הרבי ובזאת יומשכו ברכותיו הקדושות לכל האחראים והתלמידים. ט. ארצי
67.
ל 64
א' אלול ה׳תשס״ז
מה אתה רוצה בגובתתך ? לעשות מחלוקת בין המשחיסטים והלא משחיסטים מי אתה מול הרב פווזנר שעשה ועושה כל כך מסירות נפש בשביל המוסדות דע שאפשר לדבר ולכתוב דעתך על הנושה אבל בדרך ארץ ועם האהבת ישראל
68.
כותב תגובה 54
א' אלול ה׳תשס״ז
לכל אלו המגיבים ביממה האחרונה על תגובתי אני אתכם במאה אחוז ויותר מזה וכנראה שהמערכת לא מסכימה לתגובות חריפות שורה אחת הושמטה מתגובתי וככה כתבתי בערך שהרה"ג הרה"ח הרב מרדכי בלינוב הודח ע"י הני אינשי דלא מעלי וכל השאר נכתב כמובן בציניות... כמוכח מהתוארים! וזאת עלי להוסיף ובכל התוקף בשם כל אנ"ש דצרפת מוכרחים לפעול מיד להחזיר הדברים בתוככי הועד לכמו שהרבי רוצה בראש וראשונה שהגאון החסיד דיין ורב מנוסה ותקיף משרידי הרבנים האותנטיים מי שזכה וקיבל המון הוראות ביחידויות בהנהגת הרבנות הלא הוא הרב בלינוב שליט"א יחזור לעמוד בראש מערכת הכשרות הן דהבשר והן החלבי ובכלל בכל עניני הדיני תורה וסידור קידושין וכל השייך לרבנות דועד רבני ליובאוויטש בראשות הרה"ח הרה"ג הרב הלל פעווזנער שליט"א - ישלח לו השי"ת רפושו"ק ויאריך ימים על ממלכתו - שהוא הרב בעלינאוו סגנו ובמילא כשלא יכול לסדר קידושין או לסדר בעי העומדת על הפרק לדוגמא כגון שנסע לחו"ל אז הי תמיד מבקש מהרב בעלינאוו למלאות מקומו, וכך עתה להפסיק כל הבלגנים והחורבנות הן בכשרות והן בשלום בית והן ההפקרות במוסדות וולהחזיר הועד רבני ליובאוויטש לתפקוד ויהי שלשה רבנים חסידיים שיפסקו ויכריעו ויעמדו על המשמר, ובטח הרב בעלינאוו ידע את מי לצרף אליו מתוככי הרבנים החבדיים המכהנים בפועל בשטח ולא אלו המשתלטים בכח ואין להם שום שייכות לרבנות והלואי שהיו מנהלים העסקנות שלהם כדבעי ואכ"מ
69.
חשבונו של עולם
א' אלול ה׳תשס״ז
סליחה, אבל קצת סוטים מהנקודה, בלי להכנס לסיפור הכואב עם הועד רבני ליובאוויטש בצרפת, ולא משנה דעתי כאן, אבל איך אפשר להיות במקום הרבש"ע ח"ו ולעשות חשבונו של עולם שבגלל זה וזה קורה כך וכך?!?!?! הרב יי"צ פעווזנער הינו שליח הרבי למוסדות סיני וב"ה מאז הגיעו בשליחות לפני 26 שנה המוסדות גדלו ופרחו וממנו ראו ועשו רבים וקנאת סופרים תרבה חכמה, הוא הי הנחשון שקפץ לים והתחיל בבניית בניינים עבור המוסדות קידוש שם שמים לליובאוויטש ענק מאד, ואחריו קמו וקמו עוד בנינים הן בברונוא הן בפריז הן בליאון הן במרסעיי הן בניס, אז נא לפרגן לו ולעשות כל מה שביכלתנו לעזור לו להמשיך שליחותו הק ביד רמה ולמערכת הנכבדה תפתחו אשכול בנושא ועד רבני ליובאוויטש צרפת וכ"א יגיב כפי רוחו, ואכן זה נושא ובעי רצינית הדורשת תיקון ומיידית, אבל לדאבוננו המצב בקראון הייטס עם מוסד הרבנות לא יותר זוהר אם לא הרבה הרבה יותר גרוע רח"ל ואכ"מ
70.
האמת
א' אלול ה׳תשס״ז
האמת היא שיש הרבּה דברים שיש בּהם צורך לתקנם בּדחיפות אבל בּינכּה לא יעזור לדבּר אנו נמצאים בּעולם השקר והמבין יבין
71.
71. ל54 ו64
ח' אלול ה׳תשס״ז
כל הפוסל במומו פוסל
נצפה באתר
עוד באתר
 
העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.