מערכת COL | יום ל' תשרי ה׳תשס״ז 22.10.2006

'החידה החסידית'

COL מפרסם גם השבוע חידה חסידית מאת המאייר החב"די ר' יחיאל אופנר. באיור מסתתר מושג חסידי, והגולשים מוזמנים לגלות את פיתרון החידה באמצעות מערכת התגובות ■ בין הפותרים נכונה יוגרל ספר הקומיקס החדש "שלש נקמות" ■ פתרון החידה האחרונה: "שלושת פרקי התהילים המוסיפים בכל יום בחודש אלול", הזוכה: בעל הדוא"ל: chayashain@hotmail.com.
'החידה החסידית'

הוסף תגובה
49 תגובות
1.
חסיד הוא פנסי
ל' תשרי ה׳תשס״ז
amerika1@walla.co.il
2.
חסיד הוא פנסאי
ל' תשרי ה׳תשס״ז
החסיד ר יוסף הורוויץ שאל פעם את הרבי הרש"ב "מהו חסיד"? ענה לו הרבי חסיד הוא פנסאי: יש בתוכו נפש אלוקית שהיא כמו לפיד בוער היא צמאה ונכספת לעשות את רצונו של הקב"ה. ותפקידו של החסיד הוא ללכת ולהאיר יהודים אחרים שאינם מוארים עדיין ולהדליק את האור שבנשמתם. gadi_9876@walla.com
3.
a chosid iz a lamenchug
ל' תשרי ה׳תשס״ז
a chossid is a lamplidhter mendybrackman@hotmail.co.uk
4.
חסיד הוא פנסאי
ל' תשרי ה׳תשס״ז
אדמ"ור נ"ע
5.
לא מדוייק
ל' תשרי ה׳תשס״ז
התשובה היא: "א חסיד איז א לאמטערנשציק". וע"פ המסופר ומבואר בארוכה ובפרטי פרטיות בשיחת י"ג תמוז תשכ"ב - הציור אינו תואם ע"פ המובא בשיחה.
6.
חסיד
ל' תשרי ה׳תשס״ז
חסיד הוא פנסאי: פעם בא משהוא אל הרבי ושאל אותו: "מה צריך חסיד להיות" ענה לו הרבי: "חסיד צריך להיות פנסאי" רבקי דערן שיכון חב"ד לוד טל:08-9234455
7.
התשובה
ל' תשרי ה׳תשס״ז
חסיד הוא פנסאי
8.
בעילום שם
ל' תשרי ה׳תשס״ז
חסיד הוא פנסאי
9.
חסיד הוא פנסאי
ל' תשרי ה׳תשס״ז
די קל
11.
חסיד הוא פנסאי
ל' תשרי ה׳תשס״ז
lamedvovnik@hotmail.com
12.
חסיד הןא פנסאי תפקידו להדליק אור סביבו
ל' תשרי ה׳תשס״ז
shneorzalman@walla.com
13.
חסיד הוא פנסאי.
ל' תשרי ה׳תשס״ז
גן ישראל 110
14.
each chassid is...
ל' תשרי ה׳תשס״ז
every chassid is a lamplighter
15.
חידה חסידית
ל' תשרי ה׳תשס״ז
הפנסאי לוי יצחק גרינברג מראשון לציון
16.
תשובה
ל' תשרי ה׳תשס״ז
חסיד הוא פנסאי dlko770@hotmail.co.il
17.
תשובה
ל' תשרי ה׳תשס״ז
חסיד הוא פנסאי הסיפור הוא שאחד מהחסידים של הרבי הרש"ב שאל אותו מה הוא חסיד ויענהו הרבי הרש"ב "חסיד איז א לאמטערנשציק" [חסיד הוא פנסאי] ותפקידו להאיר את הסביבה וגם את המדבר וגם את הים
18.
מצפונית אחת
ל' תשרי ה׳תשס״ז
חסיד הוא פנאסאי
19.
פתרון לחידת אופנר
ל' תשרי ה׳תשס״ז
איש את רעהו יעזורו אי לכך האיש על הסולם נעזר בחביריו משה מ חיפה
20.
החידה החסידית
ל' תשרי ה׳תשס״ז
א חסיד איז א לאמטערנטשיק jaia770@gmail.com
21.
לאנטערנשציק
א' חשוון ה׳תשס״ז
א חסיד איז א לאנטערנשציק (י"ב תמוז תשכ"ב)
22.
א לאמפטשערניק
א' חשוון ה׳תשס״ז
א חסיד איז א לאמפטשערניק, כדברי אדמו"ר הרש"ב, מובא בשיחת י"ב תמוז תשכ"ב. א.מ.
23.
פתרון:
א' חשוון ה׳תשס״ז
חסיד הוא פנוסר
24.
ל-COL
א' חשוון ה׳תשס״ז
איך תדעו שאני כתבתי את התשובה
25.
חסיד מהותו פנסאי
א' חשוון ה׳תשס״ז
תפקיד החסיד הוא "להיות נרות להאיר" עפ"י האימרה הנ"ל וזה מביא לנאמר בהיום יום י"ג טבת - "כשמעמידים פנס - מתקבצים החפצים באור, כי "אור ממשיך" - אור מושך אליו" ויה"ר שנזכה ען דהיום להתגלות המאור הגדול נ.ד.
26.
תשובה
א' חשוון ה׳תשס״ז
חסיד הוא פנסאי dlko770@hotmail.co.il
27.
כל חסיד הינו פנוסר (היום יום)
א' חשוון ה׳תשס״ז
דווקא עכשיו, לאחר חודש החגים, כאשר מאות התמימים אנ"ש וידידיהם חוזרים מהאור יש להאיר
28.
ציור יפה מאד
א' חשוון ה׳תשס״ז
זה התשובה האמיתית
29.
חידה חסידית
ב' חשוון ה׳תשס״ז
פתרון החידה - חסיד הוא פנסאי וכפי שכתוב ב"היום יום" כשמעמידים פנס מתקבצים החפצים באור"
30.
חסיד הוא פנסאי
ב' חשוון ה׳תשס״ז
הרבי הרש"ב אמר זאת, בשיחותיו שחסיד צריך להיות פנסאי ועוד יותר מכך להאיר בים ועוד יותר מכך להאיר במדבר.
31.
טופח על מנת להטפיח
ב' חשוון ה׳תשס״ז
חסיד המאיר לסביבתו הינו טופת על מנת להטפיח יצחק.מ רחובות
32.
צבי
ד' חשוון ה׳תשס״ז
המבדיל בין קודש לכול. TZVIPERLOW@WALLA.COM
33.
תשובה לחידה החסידית
י"א חשוון ה׳תשס״ז
"חסיד הוא פנסאי"
34.
תשובה
י"ב חשוון ה׳תשס״ז
חסיד פנסאי תפקידו להאיר את הסביבה, ולהשפיע על כולם אור השולח muieldhk@walla.com
35.
יהודים עוסקים במלאכת כפיים
י"ג חשוון ה׳תשס״ז
על יהודי לעסוק במלאכת כפיים,לכן החסיד בציור מדליק מנורה ועובד בתיקון מנורות בעיריה יהושע מנחם
36.
תשובה
ט"ז חשוון ה׳תשס״ז
למרות שהציור לא כל כך מדויק... התשובה היא... חסיד הוא פנסאי
37.
חסיד הוא פנסאי
ט"ז חשוון ה׳תשס״ז
בתמונהנראה חסיד שמדליק מנורה (פנס), ע"פ שיחת הרבי הרש"ב.
38.
"תמימים זיינען נרות להאיר"
כ"ו חשוון ה׳תשס״ז
jturk@arnet.com.ar
39.
מעט אור דוחה הרבה חושך
כ"ט חשוון ה׳תשס״ז
איזה יום יפה להאיר את העולם ולהכניס "א" לגולה
40.
כתוב
י' כסלו ה׳תשס״ז
כאיש אחד בלב אחד.
41.
תשובה
י' כסלו ה׳תשס״ז
חסיד הוא פנסאי mendi-130@hotmaul.com
42.
א חסיד איז א לאמטערנטשיק
י"ב כסלו ה׳תשס״ז
ידטע הסיפור ואין ענין לחזור עליו שוב "חסיד הוא פנסאי" avvi17@gmail.com
43.
איש...
כ"א כסלו ה׳תשס״ז
איש אחד בלב אחד . TZVIPERLOW@WALLA.COM
44.
יהודי
כ"א כסלו ה׳תשס״ז
באנו חושך לגרש...
45.
חסיד הוא פנסאי !
כ"ו כסלו ה׳תשס״ז
שחסיד צריך להפיץ אור לכל הסביבה - פנסאי! ובמיוחד בחודש כסלו חודש האור צריך להתחזק בהפצת האור - תורה ומצוות וחסידות !!!
46.
תשובה
כ"ז כסלו ה׳תשס״ז
חסיד הוא פנסאי!
47.
תשובה.
ג' טבת ה׳תשס״ז
התשובה היא שאמנם חסיד הוא פנסאי וזהו מטרתו אך כדי שיוכל להדליק את האור זהו דווקא אם הוא נמצא בעליה והולך שלב אחרי שלב
48.
התשובה
י"ט שבט ה׳תשס״ז
חסיד הוא פנס
49.
חידה- תשובה
י"ח אדר ה׳תשס״ז
חסיד הוא פנסאי!
50.
גם כשקשה יש להיתאמץ!
ג' אב ה׳תשס״ז
לפעמים קשה להגיע ליהודי הרחוק והנידח אבל בשביל זה צריך אפילו להביא סולם גבוה מאוד במאמץ קשה.
נצפה באתר
עוד באתר
 
העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.