מערכת COL | יום ט"ז סיון ה׳תשס״ו 12.06.2006

החידה החסידית

COL מפרסם גם השבוע חידה חסידית מאת המאייר החב"די ר' יחיאל אופנר. באיור מסתתר מושג חסידי, והגולשים מוזמנים לגלות את פיתרון החידה באמצעות מערכת התגובות ■ פתרון החידה האחרונה: "חסידים היו מחשיבים את יום בואם לרבי כיום הולדתם".
החידה החסידית
------------------
לכתבה זו התפרסמו 28 תגובות - לקריאת כל התגובות
הוסף תגובה
28 תגובות
1.
תלמידי הבעל שם טוב
ט"ז סיון ה׳תשס״ו
ש2 תלמידים רבו ואחד אמר לשני א ני יקרע אותך כדג
2.
זה מובא מסיפור הבעש"ט
ט"ז סיון ה׳תשס״ו
הסיפור הוא, שאחד מחסידי הבעש"ט הק, אמר לחבירו שיקרע אותו כדג, ואז אמר הבעש"ט לחסידיו שיעצמו עניים וישימו איש את ידו על כתיף חבירו, ואז קרה שכל החסידים הזדעזעו במאוד מאוד, כי הם אכן ראו בעני רוחם, איך שאותו אחד עושה זאת.נ.ב.
אגב, לאחר פתרון החידה צריך להראות איך שהוא באמת קורע אותו כדג.
קבלו קריצה

אוח אוח
3.
תשובה
ט"ז סיון ה׳תשס״ו
הבעל שם טוב אמר לחסידיו לעצום עינים בסעודה והם ראו איך אחד קורע את חברו כדג מדיבור שאמר על חברו אקרע אותך כדג.
(היום יום)
4.
הסיפור עם הבעש"ט;
ט"ז סיון ה׳תשס״ו
שאמר לתלמידיו לשים ידיהם על כתפי הסמוך אליו, לאחר ששמעו את אחד הבעלי בתים אומר "אני אקרעך כדג", ולאחר שהתלמידים שמו ידיהם הם ראו במחזה איך שהוא אכן קורע אותו כדג".
וככל שזכור לי ההוראה היא שכל דבר שמוצאים בפה יש לו השפעה-השלכה מעשית
מקור היום יום, לא זוכר כרגע איזה תאריך.
[email protected]
5.
אקרע אותך כמו דג
ט"ז סיון ה׳תשס״ו
ישבו חסידים בהתוועדות עם הבעש"ט.
אחד אמר לשני: אני אקרע אותך כמו דג".
ביקש הבעש"ט מהחסידים לעצום עיניים, ולהניח יד על כתף השני.
הניח הבעש"ט גם את ידיו.
וכל החסידים ראו את אותו חסיד "קורע אותו כמו דג"- בעולמות העליונים.
6.
סיפור הבעש"ט הידוע!
ט"ז סיון ה׳תשס״ו
הבעש"ט הורה לתלמידיו להשים יד על יד והוא המחיש להם שכאשר יהודי אומר דבר מה, יש לזה ביטוי-יהודי אמר לחבירו אני אקרע אותך כדג,וזה מה שתלמידי הבעש"ט ראו.
7.
הרוצה בעילום שם
ט"ז סיון ה׳תשס״ו
כוחם שלמיליםמימי הבעל שם טןב שהראה לחסידיו בחזיוםכאשר אחד אומרלחברו שהוא יקרא אותו כמו דג
8.
יפה,לא נלקח מהתערוכה ב770
ט"ז סיון ה׳תשס״ו
ציור יפה
9.
הסיפור הידוע: "אני אקרע אותך כדג"...
ט"ז סיון ה׳תשס״ו
בימי הבעש"ט היה חסיד שכנראה התרעם על רעיהו ואמר לו "אנ אקרע אותתך כדג".
הבעש"ט שמע זאת אמר לתלמידיו להתכנס יחד לעצום עיניים, ואז ראו התלמידים איך שאותו חסיד קורע אותו כדג (ל"ע ול"ע)...

משפחת ל.
כפר חב"ד
10.
תשובה לחידה החסידית
ט"ז סיון ה׳תשס״ו
אני אקרע אותך כדג.. חסידי הבעש"ט שמעו אדם אומר זאת לחברו והבעל שם טוב אמר להם לעצום את עיניהם והם ראו בשמיים ששם זה התבצע בגשמיות
11.
המעשה הידוע עם הבעש"ט
י"ז סיון ה׳תשס״ו
שאחד דיבר נגד חבירו שיקרענו כדג ואז הבעש"ט אמר להם לשים יד על כתפי חבירו וראו את הציור של אופנר
12.
הערה להצייר
י"ז סיון ה׳תשס״ו
עיין ברמב"ם הל טומאת מת ובגמ חולין פרק אלו טריפות היאך נראה קריעת דג דהיינו מגבו ועיי"ש
13.
אני יקרע אותך כדג
י"ז סיון ה׳תשס״ו
מסופר על הבעש"ט שישב עם חסידים בהתועדות וביקש מהם להניח יד על כתפו של חברו היושב לצידו ואז כשעצמו את עינהם הם ראו במוחש מה קורה בשמים בחדר ליד ישבו שני חסידים ורבו,אחד אמר לשני שהוא יקרע אותו כדג החסידים שישבו בהתועדות ראו מה קרה בשמים באותו רגע
המסקנה: מוות וחיים ביד הלשון
15.
ספור על הבעש"ט
י"ז סיון ה׳תשס״ו
הסיפור הידוע על היהודי שכעס על חבירו ואמר "הייתי קורעו כדג".
הבעש"ט הראה לתלמידים ששילבו ידיהם כיצד הוא אכן קרעו כדג.
מלמד שכשאדם כועס ומדבר דברים מהסוג הנ"ל בשמיים רואים כאילו זה אכן קרה רח"ל............


דוד שניידמן טבריה
16.
............
י"ז סיון ה׳תשס״ו
פתרון החידה:
הבעש"ט פעם שמע יהודי שאומר לחבירו "אני יקרע אותך כדג" וקרא הבעש"ט לתלמידיו שמו יד על יד וראו כיצד הוא קורע את חבירו כדג
17.
מחיה
י"ז סיון ה׳תשס״ו
פעם אחת הסב הבעש"ט עם תלמידיו- החבריא קדישא בבית המדרש.
בסמוך להם התווכחו 2 יהודים פשוטים בינהם, ואחד בלהט כעסו וזעמו אמר לחברו: לו יכולתי הייתי קורע אותך כמו דג!
הרצינו אז פני הבעש"ט והורה לתלמידיו לשים ידים אחד על כתף חברו ולעצום את עינהם. החסידים אכן עשו זאת, ולמרבה ת ד ה מ ת ם
הם ראו כיצד היהודי הנ"ל קורע(!!!)
את חברו ממש כמו דג.
והמסר ברור.
18.
סיפור הבעש"ט המפורסם
י"ז סיון ה׳תשס״ו
" שא צעק לחברו "אקרא אותך כדג" והבעש"ט אראה לתלמידיו הק כיצד הענין בעולמות עוליונים הוא כפשוטו ממש שהנ"ל קורע את חברו כדג.
דיבור משפיע
מובא גם ב"היום יום".
19.
חבש
י"ז סיון ה׳תשס״ו
שאותו חסיד אמר שיקרע את חברו כמו דג
20.
כח הדיבור של היהודי
י"ז סיון ה׳תשס״ו
ידוע עהסיפור אודות תלמידי הבעשט - החברא קדישא ששמעו בעודם עם ידיים על הכתפיים יהודי שאומר לחבירו בשעת כעסו - לו יכולתי הייתי קורע אותך כדג.
ותלמידי הבעשט ראו בעולמות עליונים את אותו האדם קורע את חבירו כדג!
21.
סיפור הבעש"ט
י"ח סיון ה׳תשס״ו
אחד התלמידים שאמר על חברו שהיה קורעו כדגוישבו התלמידים וראו בחוש כיצד קרע אותו ממש כדג
22.
יוני ע.
י"ט סיון ה׳תשס״ו
מסופר שאחד מתלמידי הבעש"ט אמר על אחד מחביריו שהוא מוכן לקרוע אותו כמו דג
ביקש הבעש"ט מתלמידיו לעצום עיניים, וכולם ראו את אותו התלמיד אכן קורע את חבירו כדג, ואנו לומדים מזה שלכול מילה היוצאת מפינו יש משמעות, שה יזכינו לשמור מוצא שפתינו ושיהיו כל מעשינו ומילותינו לשם שמים.
רק טוב ואור...
23.
תשובה
י"ט סיון ה׳תשס״ו
כאשר אומרים על משהו דבר מה
הדבר מתרחש בעולמת העליונים
כמו בספור עם הבעל שם טוב
24.
תערוכת ציורים של אופנר ב770
י"ט סיון ה׳תשס״ו
ב770 בכפר חב"ד יש תערוכת ציורים בשם"יהודים של הבעל שם טוב"
ציורים בשמן על יהודים פשוטים ותמימים,ומושגים חבדים
התערוכה ב770 בכפר חב"ד,בקומת דירתו של הרבי הריי"ץ
הנה לינק לכתבה על התערוכה
http://www.col.org.il/show_news.asp?20416
25.
הבעש"ט
י"ט סיון ה׳תשס״ו
היה סיפור שאחד החסידים אמר לחברו שהוא יקרע אותו כמו דג אז הבעש"ט אמר לחסידים לשים ידים אחד על השני וברגע שהחסיד שישב ליד הבעש"ט נגע בו ראו כל החסידים באילו בחזיון איך שהחסיד קורע אותו כמו דג


כל מילה של יהודי משפיעה וצריך להזהר לא לומר סתם.
26.
מי הזוכה של החידה הקודמת?
כ' סיון ה׳תשס״ו
...
27.
הבעש"ט
כ' סיון ה׳תשס״ו
הבעש"ט הראה לתלמידיו על אחד שצעק שהיה קורע את חבירו כדג [email protected]
29.
זה ידוה!!!!
י"ח תמוז ה׳תשס״ו
ב"ה
היה סיפור שאחד החסידים אמר לחברו שהוא יקרע אותו כמו דג אז הבעש"ט אמר לחסידים לשים ידים אחד על השני וברגע שהחסיד שישב ליד הבעש"ט נגע בו ראו כל החסידים באילו בחזיון איך שהחסיד קורע אותו כמו דג


כל מילה של יהודי משפיעה וצריך להזהר לא לומר סתם
אביגדור פלסנשטיין
30.
הבעש"ט
כ"ד שבט ה׳תשס״ז
הבעש"ט וחסידיו מחברים ידים וראים את מה שאחד החסידים אומר לחביו שהוא יקרא אותו כמו דג
נצפה באתר
עוד באתר
 
העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.