מערכת COL | יום א' סיון ה׳תשס״ו 28.05.2006

"מוישעלע-אפיקורוס" / סיפור לתחילת הקיץ

בחודשים האחרונים נמצאת היהדות החרדית והעולם החסידי תחת מתקפת "חוקרים" למיניהם, שמידי כמה ימים "מגלים" תגליות חדשות, מלוות במסמכים שהעלו באוב, שדברים שהיו מקובלים ומקודשים על עם ישראל במשך דורות רבים הם למעשה "טעות פטאלית" שנבעה מטעות כתיב במסמך מסוים וכדומה... ■ גם בעולם החסידי קמו "חוקרים" למיניהם המכחישים סיפורים ועניינים שהיו מקובלים על העולם החסידי מקדמת דנא... ■ סיפור על "מוישעלע-אפיקורוס מוילנה" מאת ר' יוסף יצחק קמינצקי ב'כתבה מלאה'
בחודשים האחרונים נמצאת היהדות החרדית והעולם החסידי תחת מתקפת "חוקרים" למיניהם, שמידי כמה ימים "מגלים" תגליות חדשות, מלוות במסמכים שהעלו באוב, שדברים שהיו מקובלים ומקודשים על עם ישראל במשך דורות רבים הם למעשה "טעות פטאלית" שנבעה מטעות כתיב במסמך מסוים וכדומה.

אחד מאותם חוקרים קבע שכל עניין ההילולא בל"ג בעומר בטעות יסודו. הוא גם קבע שסיפור קריעת ים-סוף היא תופעת טבע. ועוד דברי הבל ורעות רוח.

במקביל, ובעת ובעונה אחת, גם בעולם החסידי קמו "חוקרים" למיניהם המכחישים סיפורים ועניינים שהיו מקובלים על העולם החסידי מקדמת דנא.

אחד הפובליציסטים החרדיים, לגלג על אותו "חוקר ל"ג בעומר", והגדיר אותו כבור ועם-הארץ. כדי להמחיש את הדברים הוא הביא סיפור נחמד על "מוישעלע-אפיקורוס" מווילנה. מהסיפור אנו גם למדים שאפיקורוס אמיתי הוא דווקא אחד שמתמצא "באותיות הקטנות" ובנוסף לכך גם מחבר ספרים לרוב.

והרי הסיפור לפניכם:

זה היה בתקופת ההשכלה, חכמי ברלין שמעו שבווילנה המעטירה יש כופר גדול ומפורסם, מוישעלע-אפיקורוס שמו. נמנו וגמרו לשלוח אליו את ראש המשכילים, כדי ללמוד מפיו אפיקורסות ולהתחזק במאבקם נגד תורת ישראל.

נסע ראש משכילי ברלין לווילנה, ירד מהרכבת ופנה לבתי המלון. "מי זה פה מוישעלע-אפיקורוס?", התעניין בקרב יושבי הקרנות, אבל איש מהם לא ידע. שם המשכיל את פעמיו לכיוון בתי הבילוי והמסעדות ושוב שאל מי מכיר את מוישעלע-אפיקורוס. גם שם לא שמעו מעולם על האיש. בייאושו פנה המשכיל לאיש בעל חזות רבנית ושאל אותו שמא הוא מכיר את הטיפוס, הפטיר האיש, "לך לבית הכנסת הגדול של העיר, ושם, בחדר האחורי, תמצא את מוישעלע-אפיקורוס.

הלך המשכיל לבית הכנסת הראשי, פנה לחדר האחורי, והנה הוא מלא מפה לפה בלומדים, נקש על כתפו של אחד מהם ושאל: "מתי מוישעלע-אפיקורוס צריך להגיע?", הצביע הנשאל על יהודי זקן בפינה ואמר: "זה מוישעלע-אפיקורוס".

ניגש המשכיל למוישעלע-אפיקורוס, הושיט את ידו ואמר כי הגיע מברלין הרחוקה כדי לשוחח ולדון בנושאי אפיקורסות שונים העומדים על הפרק. הביט בו היהודי הזקן ושאל: "ש"ס גמרת?", חייך המשכיל ואמר "לא". "ורמב"ם למדת?", הוסיף מוישעלע-אפיקורוס לשאול. ענה המשכיל "לא". "חומש ורש"י, לכל הפחות, למדת?", שאל מוישעלע אפיקורוס. גחן ראש משכילי ברלין אליו ואמר: "לא הבנת, אני משכיל, אני אפיקורוס בדיוק כמוך".

חייך הזקן והסביר את דבריו: "ש"ס לא גמרת, רמב"ם לא פתחת, חומש ורש"י לא למדת, אתה לא אפיקורוס אלא סתם עם הארץ. רק אני שלמדתי את כל הנ"ל - זכאי לתואר אפיקורוס.

עד כאן הסיפור.

הלכתי לבדוק ב"פנקס וילנה" מיהו אותו "מוישעלע-אפיקורוס", ומדוע 'זכה' לכינוי "נכבד" זה.

בפנקס מצאתי כתוב לאמור:

"מוישעלע-אפיקורוס היה יהודי תלמיד חכם גדול, בקי בכל הש"ס כולו, ובהרבה מפרשי התלמוד. גם היה בקי גדול בספרי הפילוסופים והמשכילים. הגם שהיה שוקד על תלמודו במשך רוב שעות היום, בכל זאת מצא זמן להתווכחות בעניינים העומדים על הפרק. גם היה לועג לזקנים שהיו לומדים עין יעקב בצוותא. 'תלמדו תורה, ואל תתעסקו באגדות', היה צועק תמיד לעברם.

כשהזקנים היו מתאספים ומספרים סיפורי נסים מהדורות הקודמים, שהיו עם גדולי ישראל, היה מוישעלע-אפיקורוס מבזה את מספר הסיפור ומקניט אותו: 'הסיפור הזה נברא במוחך בעת שנתך, הוא לא היה ולא נברא'. וכשהזקנים היו רוגזים על התנהגותו הגסה, היה משיב להם: 'אני חייב לדעת את מקור הסיפור, מי האיש שסיפר את הסיפור, מתי נולד, היכן למד, כתובתו, מספר הפספורט שלו, ובאיזה עיר התגורר, בלי כל הנ"ל, הרי ברור הדבר שאתה המצאת את הסיפור במוחך הקודח והזקן'.

בגלל אותה התנהגות כינוהו אנשי וילנה בשם 'מוישעלע-אפיקורוס'. ובגלל אותה התנהגות פרועה הפסיק העיתון היהודי של וילנה, "כפר וילנה", לפרסם את הגיגיו של מוישעלע-אפיקורוס.

מוישעלע-אפיקורוס חיבר גם ספרים רבים הקשורים לקהילת וילנה המעטירה. הוא חיבר סידרת ספרים בשם 'אוצר מנהגי וילנה', בהם קיבץ וריבץ את מנהגיו של הגר"א ושל רבני וילנה שהיו לפניו. הוא גם חיבר ארבעה כרכים המספרים את תולדות וילנה בשם 'בכרם וילנה'. באחד הכרכים הוא הביא מסמכים רבים, בפרסום ראשון, על השתדלותם של אנשי וילנה ואנשי פינסק להביא למאסרו של בעל התניא. הוא גם הוכיח על פי מסמכים ודקומנטים שמצא בארכיבים, שטענת החסידים ורבותיהם שבעל התניא נולד בשנת תק"ה, היא טעות דמוכח, כי הוא מצא דקומנט שכתוב בו שנולד בתק"ז.".

עד כאן מ"פנקס וילנה".

הנס הגדול שעשה הקב"ה עם העם היהודי באותם הימים הוא, שלמוישעלע-אפיקורוס מוולינה לא היה אתר באינטרנט. כמה הרס וחורבן היה נגרם לעם היהודי אילו היה מוישעלע-אפיקורוס מפיץ את דעותיו והשקפותיו דרך האינטרנט.

ואנו, שחוזרים ומספרים בכל שנה ושנה את סיפור נס האינטרנט שעשה הקב"ה עם מוישעלע-אפיקורוס בווילנה, מתפללים, מתחננים ומבקשים מהקב"ה, שגם בזמן הזה יחזור אותו הנס... שמוישעלע שלנו לא יהיה נגיש לאינטרנט...
הוסף תגובה
48 תגובות
1.
חזק חזק חזק
א' סיון ה׳תשס״ו
תשובה הולמת ולא מתלהמת.
2.
מקור?
א' סיון ה׳תשס״ו
למה אתה מתבייש לכתוב את המקור לסיפור?
3.
אפיקורורוס ברשות התורה
א' סיון ה׳תשס״ו
אותו מוישעלע-אפיקורוס עוד מתחצף לצטט שלושה מכתבים מהרבי שבהם הוא מתריע שלא לפרסם סיפורי חסידים שאין להם מקור...
4.
עוד דקומנט
א' סיון ה׳תשס״ו
באג"ק חי"ח עמוד רפג מביא הרבי דקומנט נוסף שאדמו"ר הזקן נולד בשנת תק"ז.
5.
הרב קמינצקי
א' סיון ה׳תשס״ו
מתפללים, מתחננים ומבקשים מהקב"ה, שגם בזמן הזה יחזור אותו הנס... שמוישעלע שלנו לא יהיה נגיש לאינטרנט... מאמינים לך שתפילתך זו היא אכן מכל הלב!
6.
קצת מוגזם
א' סיון ה׳תשס״ו
אני מצטרף לביקורת של הרב קמינצקי, אך אני חושב שהיה יותר טוב באם הי מסתפק בתיאור ה"יבש" בלי למנות את ספרי המחבר נשוא המאמר ועוד אי אלו פרטים שרק מורידים את רמת הביקורת. עכ"פ לדעתי.
7.
אחדות ואהבת ישראל
א' סיון ה׳תשס״ו
בימים של ספירת העומר ובעומדינו לפני חג מתן תורה זה הזמן לחסל חשבונות? אנא מכם תפסיקו להתנגח באתרי האינטרנט!
8.
הרב קמינצקי אתה גדול
א' סיון ה׳תשס״ו
יפה חזק וממש טוב המבין יבין כל טוב,
9.
כתיבה מעולה
א' סיון ה׳תשס״ו
זה זמן רב שרציתי להגיד את הדברים שנאמרו בכתבה, אבל אותו אתר אינו מאפשר כתיבת תגובות ביקורתיות. הכתיבה מעולה הנוסח נהדר והתוכן נפלא.
10.
אין מקור
א' סיון ה׳תשס״ו
אין כל מקור או בסיס להנהגה המוזרה, הנודף ממנה ריח של לעומת זה, להפריך סיפורי חסידים. ךלמרות שגם וודאי אסור לספר סיפורי בדיים, ויש לעשות את המקסימום בדיוק הסיפורים.
11.
ביקורת למטה מהביקורת
א' סיון ה׳תשס״ו
לא מפתיע לראות את מי שאמון בשליפת סיפורים מהשרוול, מותח ביקורת ברמה שהיא למטה מהחגורה "שמייסן וסיפורים"
12.
שמואל קראוס
ב' סיון ה׳תשס״ו
סתם רציתי לדעת מה ההבדל אם אדמו"ר הזקן נולד בתק"ה או בתק"ז.
13.
ק-מ-י-נ-צ-ק-י
ב' סיון ה׳תשס״ו
ק-מ-י-נ-צ-ק-י ֱ
14.
בשם כל המגיבים
ב' סיון ה׳תשס״ו
בשם כל המגיבים היקרים שניסו למחות באתר ההוא אך מסיבות שהם תגובתיהם לא התקבלו, אני רוצה לומר לך הרב קמינצקי, תודה! תודה על כך שאתה משמש פה לעשרות אלפי חסידי חב"ד בכל העולם.
15.
תגובה ל-4
ב' סיון ה׳תשס״ו
מדוע אינך מביא את מה שכותב הרבי בסוף אותה אגרת, שברורר הדבר שרבנו הזקן נולד בתק"ה.
16.
"שומרי האתרוג" נרדמו בשמירה
ב' סיון ה׳תשס״ו
אנשי האתר שמפרסם את כתבותיו של מונדשיין ומצנזרים במספריים גדולות כל מי שמנסה למחות על דבריו, בבחינת "שמירה על האתרוג", נרדמו בשמירה והכניסו באתרם תגובה לגלגנית על מונדשיין. וזאת התגובה שמצאתי שם: "היום יצא לי לשבת עם אחד מגדולי חוקרי החסידות יא"ה, והוא סיפר לי שהוא עכשיו סיים מחקר ענק על מקורות הסיפורים החב"דיים. לפי מחקרו רובם של מספרי הסיפורים מקרב חסידי חב"ד שאבו את סיפוריהם מסיפורי פולין. והוא נתן לי מספר דוגמאות: סיפורי ר רפאל כהן, רובם מטאלנע. סיפורי חיטריק, רובם מזוויל. סיפורי מרדכי אהרן פרידמן, מרוזין סיפורי פרלוב, נלקחו מזושטקע. סיפורי ש.ב. ליפסקער נלקחו מספרי סקווער וטשרנוביל. סיפורי רש"ח קסלמן, רובם מקוידנוב. סיפורי ר"ז דוכמן, ברור שהם מטאש ועוד הרבה דוגמאות הוא נתן לי. מהנ"ל יוצא שהר"י מונדשיין בהחלט צודק. פנחס איש י-ם ‏ (16.05.06) זאת תוצאה משמירת יתר על "האתרוג".
17.
סכנה רוחנית לא תתואר
ב' סיון ה׳תשס״ו
יישר כוח עצום לרב קמינצקי מדובר בסכנה רוחנית לא תתואר. אותו אפיקורס מצוטט מאמרים מדעיים ובהם ביטויים חמורים ביותר ורק כדי שלא יחשבו ששקר בפי אצטט "יפה כתב מונדשיין כי כל הסיפורת החסידית לא נועדה אלא לצרכי פנים ולא להיסטוריה" (דוד אסף בפתיחת ספרו המחוצף על הצדיק מרוזין), במאמר נוסף הוא מצוטט כאומר "מונדשיין אומר כי ההיסטוריונים החבדיים לא רואים בסיפורי הריי"צ ערך היסטורי אלא סיפורי בלבד"! בושה וחרפה אנא הרחיקו את ילדיכם מאותו אפיקורס
18.
זה יפה
ב' סיון ה׳תשס״ו
ספור ממש יפה ומצחיק
19.
mundshtein writes very reasonable articl...
ב' סיון ה׳תשס״ו
the only ones offended are writers who produced sloppy & flawed work
20.
סיפור קצר
ב' סיון ה׳תשס״ו
פעם הגיע גביר גדול לאחד מראשי הישיבות הגדולות וביקש ממנו שימליץ לו על הבחור הטוב ביותר בישיבה כחתן לבתו היחידה. הוא הבטיח לראש הישיבה סכום כסף נכבד עם השידוך יצא לפועל. לקח ראש הישיבה את הבחור הלמדן הגדול ביותר שהיה בישיבה והציגו לפני הגביר. שוחח הגביר עם הבחור ונוכח לראות שאמנם הוא תלמיד חכם גדול, אבל כגודל למדנותו - גדולה טיפשותו. היסס הגביר ולא ידע מה להחליט, הבחור הוא באמת תלמיד חכם גדול והוא מאד רצה שחתנו יהיה תלמיד חכם, אבל מה לעשות עם הטיפשות? הבחין ראש הישיבה שהגביר מהסס קצת. הוא ניסה להוסיף עוד טיעון מדוע כדאי לו לקחתו לחתן: "בנוסף ללמדנותו, הוא גם נואם בחסד עליון, ומזמן לזמן הוא מוזמן לנאום בפני קהלים שונים", אמר ראש הישיבה. "אוי, לא טוב", אמר לעצמו הגביר, "זאת אומרת שחוץ ממני יהיו אנשים נוספים שיידעו שחתני טיפש לא קטן", אמר לעצמו. אבל גודל למדנותו של הצעיר הכריעה, והגביר החליט לקחתו לחתן לבתו למרות טיפשותו. לפני שהגביר הלך לדרכו שמח וטוב לב, אמר לו ראש הישיבה: "דע לך שבנוסף לכל המעלות האמורות לעיל, יש לו מעלה גדולה נוספת, יש לו יד קלה, והוא מצטיין מאד בכתיבה, ומנצל כשרון זה, כדי להתכתב עם אנשים רבים ברחבי תבל". כאשר שמע זאת הגביר החליט בו-במקום לבטל את השידוך: "אם הוא יודע לכתוב, הרי לא רק הסביבה הקרובה תדע שהוא טיפש, אלא כל העולם כולו! אוי, לא!".
21.
בדיחה אמיתית
ב' סיון ה׳תשס״ו
ברוסיה הקרה היתה כיתה שכולם בה היו גויים כולל המורה. יום אחד נכנס לכיתה ילד יהודי חכם שהכניסו אותו לבית ספר זה אל ניגוד לירצונו. יום אחד שמע ילד זה כי המורה אומו לתלמידים:רואים את הכסא?כן ענו התלמידים. רואים את השולחן? כן ענו שוב. אז סימן שיש את זה בעולם! רק מה שרואים יש בעולם! זאת אומרת אמר המורה שאין את ה" בעולם מיכיון שאיננו רואים אותו. אמר הילד היודי רואים אתם את השולחן?כן ענו התלמידים. רואים את הכסא?כן ענו התלמידים .אז סימן שיש את זה בעולם! אבל אתם רואים את השכל של המורה?לא ענו. אז סימן שלמורה אין שכל.. חה חה חה...
22.
אין ספק שקמינצקי
ב' סיון ה׳תשס״ו
יותר אמין מי"מ.
23.
ל16
ב' סיון ה׳תשס״ו
לא מ צאתי שם את תגובה זו
24.
ל- 21
ב' סיון ה׳תשס״ו
אפשר בבקשה את שם אמך שתחי, ע"מ שנוכל לברכך בברכה המסורתית, "מי שברך"?
25.
לקמינצקי!
ב' סיון ה׳תשס״ו
למה אתה מחזיר דוקא בימי ספירת העומר??!!! ולמרות ה"הוכחות" של קמינצקי לי.מ. יש הוככות יותר ברורות. בפרק האחרון, הוא לא סותר אף אחד, כפי שכתב בהתחלת הפרק "אני משיב כבר מעתה: אין לי הוכחות ואיני מבקש לשכנע אף אחד. הרוצה להאמין – יאמין, ותבוא עליו ברכה." ולא מכל דבר צריך להתרגז ולהתחיל לכתוב נגד. לקמינצקי - קורה לך נזק מזה שי.מ. מפרסם את הסדרה הזאת??? אם לא, אז למה אתה מתחיל זתם מחלוקת?, ואם זה כן גורם לך נזק אז למה לעשות את זה באינטרנט? לך תפגש איתו ותאמר לו את כל דבריך!
26.
מי לקח ממי
ב' סיון ה׳תשס״ו
מענין מאוד שבעתון בקהילה בטור של חיים גרינבוים שמתיחס לנושא הנל הוא מבי את הסיםור הזה עם מוישלה אפיקוירס האם זה צרוף מקרים נדיר
27.
עד מתי?!
ג' סיון ה׳תשס״ו
הרי כולם מבינים שהאמת נמצאת באיזה שהוא מקום באמצע. ברור לחלוטין שלא כל הסיפורים היו, וכן ברור לחלוטין שלא כולם עברו גילגול ומופרכים לגמרי. אז מה יהיה? אנחנו נמשיך עד אין קץ להתגלגל בין האתרים, "להנות" מה"הכנסות" אחד לשני בין "נחמן" ל"מוישלה"? והשטן ימשיך לחכך ידיו בהנאה שהצליח לדחות את הגאולה בעוד כמה חדשים??!! אז די כבר! אם אכן חקר האמת הצרופה, הוא העומד לנגד עיני ה"חוקרים", ישבו להם כבר אחת ולתמיד זה עם זה, ילבנו ביניהם את כל חילוקי הדיעות, יישרו את כל ההדורים ושלום על חב"ד ועל ישראל! לטובת התמימים והתמימות בנינו ובנותינו היקרים, המורעלים זה חדשים רבים משנאה שלא יודעת גבולות ולחלוטין לא מוצדקת! זו אינה ההכנה למתן תורה! זו אינה הדרך לתת נח"ר לרבינו! זו אינה מטרת הקמת האתרים של חב"ד באינטרנט! זה לא מה שיביא קידוש שם חב"ד וליובאוויטש בעולם! אנא! מנהלי האתרים החשובים! עיצרו את המגיפה! יישרו קו, והנחילו באמת את חקר האמת, מתוך אהבת אמת! למען משה אמת תורתו וחסידיו! שליח מתחנן.
28.
תרתי דסתרי
ג' סיון ה׳תשס״ו
לענ"ד "חוקר" ו "חסידי" זה תרתי דסתרי, מי שחוקר ומביא ראיות (בפרט מספרי משכילים) כנגד רבותיו אין זה חסיד, אלא אפיקורוס,
29.
הלואי שיצליחו להפסיק את המדור
ג' סיון ה׳תשס״ו
נדמה שישנה הסכמה של רבני ומשפיעי חב"ד על אותו מדור ששם לעצמו מטרה ללעוג על סיפורי חסידים, שאין בו כלל תועלת לרבים במתכונתו הנוכחית ואדרבה הוא זורע ח"ו גרעיני רעל של כפירה בלבבות חלשים. ידוע מאז ומתמיד שסיפורי חסידים יכול להיות בהם פה ושם סוג של הגזמה ואעפ"כ הי ידוע שהמלגלג עליהם הוא אפיקורס המדור הזה הי שייך למתנגדים של הדורות הקודמים (כי בדורנו גם אילו שנקראים ליטאים כבר מאמצים סיפורים חסידיים). אם לפעמים העדר הדיוק בסיפור נוגע בהלכה וכיו"ב מתאים להעיר על כך ואדרבה חובה להעמיד דברים עד דיוקם. אך סתם כך להטפל על פרט אחד ולפעמים פרט שולי ביותר של הסיפור ודרך זה ללגלג ולערער את כל הסיפור לא רק שאין זה מרכי החסידות, זה גם לא הוגן. כפי שרבים מעירים שהמדור הזה שם מונע תגובות בקורתיות, גם אני הקרן התנסיתי בכך אבל בצורה מאוד מענינת הממחישה את דרכו של החוקר בעל המדור. הערתי שם בתגובה שלכאורה המדור מיותר ובפרט לאור הידוע אצל החסידים שהמאמינים בכל פרט בסיפור יכול להיות שהם שוטים אבל המלגלגים על כך הם אפיקורסים. מה עשו בעלי המדור, צנזרו את הערתי וגם הוסיפו בדברי שכאילו כתבתי שאמרה זו היא בשם אדמו"ר הרש"ב. וכך מיד העירו על התגובה בהתקפות והשמצות שששקר הדבר שאמו"ר הרש"ב אמר זאת וכו! כמובן את תגובתי שלא אמרתי זאת בשם אדמו"ר הרש"ב כבר לא הכניסו. וכך אכן דרכו של בעל המאמרים שם להבליט איזה פרט שולי בסיפור מסוים שאינו אוהב ודרכו להפריך את הסיפור! והלואי שלפחות יסכימו באותו אתר לברר דעת רבני ומשיעי חב"ד בענין זה ולנהוג עפי"ז!
30.
תגובה ל-23
ג' סיון ה׳תשס״ו
כנראה שיש לך קשיים בקריאה. חזור ותקרא את התגובות ותמצא תגובה זו. אני עשיתי העתק והדבק.
31.
תגובה ל-25
ג' סיון ה׳תשס״ו
אולי צריך להיות הפוך, כשקמינצקי מפרסם בספר דבר-מה, ומונדשיין מסתפק האם נכון הדבר, עליו להתקשר לקמינצקי ולשאול אותו מניין לקח הדבר, ורק אח"כ לרוץ לאינטרנט. ברור אצלי הדבר שאם מונדשיין היה מתקשר לפני הכתיבה לקמינצקי, היה חוסך מעצמו הרבה אי-נעימויות.
32.
הצעה לרב מונדשיין
ג' סיון ה׳תשס״ו
למען השלום ושמך הטוב, הייתי מציע לך במקום להפריך סיפורים, להמשיך בפרויקט הגדול שלך של ליקוט כל נוסחי ההזמנות לחתונה... זה גם ימלא לך את הזמן יותר...
33.
לא כל כך מבין
ג' סיון ה׳תשס״ו
COL אינו אתר רשמי של חב"ד. שטורם גם לא לגמרי. לכאורה אותו ציבור עולה גם על זה וגם על זה. לא מדובר באתר משיחיסטי. איך זה ששם רוב התגובות אוהדות את מונדשיין, וכאן את קמינצקי. נקודה נוספת. למדור של מונדשיין יש זכות קיום, לא יודע מי צריך לנהל אותו, היה רצוי שגם COL יעשו מדור כזה. יכולים להיות הבדלים בגישה וב"נטל ההוכחה על מי?" אבל הגיע הזמן להגמל מסיפורים שחלקם נועדו ללעוג לנו והם נבלעים כאילו הם אמיתיים. חושבני שהתשובה הטובה ביותר למונדשיין תהיה ביקורת באופן יותר נכון אבל לא פסילת עצם הביקורת. למשל אותו מעשה של ר עקיבה איגר עם פסק של אדמו"ר הזקן לא יכול להיות ואין רע בהפרכתו. האמת והשלום אהבו.
34.
המעיין הלבן
ג' סיון ה׳תשס״ו
אתמול פגשתי את רי"י קמינצקי ושאלתי אותו מהיכן הוא יודע שתמונת המעיין שהביא בספרו הוא המעיין הלבן? הוא פתח עלי זוג עיניים וענה לי תשובה פשוטה ביותר, "המעיין נמצא ליד ישוב קטן ביער לא רחוק מליוזנא, כל תושבי היישוב קוראים למעיין בשם המעיין הלבן, כך שמו עד היום הזה".
35.
ל-34 - המעיין הלבן
ג' סיון ה׳תשס״ו
מעניין מאוד למה הוא לא כתב את זה בספר...
36.
היכן הכתבות שהובטחו?
ג' סיון ה׳תשס״ו
בעבר הבטיח קמינצקי לפרסם פרקים נוספים בקשר להנ"ל. אני חושב שהיה כדאי לפרסמם, כדי שהציבור ידע מיהו "מוישעלע שלנו". באחד האתרים מצאתי את רשימת הפרקים שהיו אמורים להתפרסם: "פרק הראשון: מי כתב "שזאת נצרות לבקר במקום לידתם של רבותינו נשיאינו!". ומה כתבו על כך רבותינו נשיאינו וכיצד נהגו. פרק שני: מי כתב שהנסיעות לאוהלי רבותינו נשיאינו "זרים מעיקרם לרוח החסידות המקורית". מה כתבו על כך רבותינו נשיאינו וכיצד נהגו בעניין. פרק שלישי: מי כתב שהסיפור על ביקור אדמו"ר הריי"צ בחדרו של רבנו הזקן במבצר הפטרופאבלי בפטרבורג לא היה ולא נברא, כי הבניין נהרס בימי הצ"צ. מה דעתם של אדמו"ר הריי"צ והרבי על כך. פרק רביעי: מי מתעקש ומדפיס שרבנו הזקן נולד בשנת תק"ז בשעה שכל הרביים אומרים שנולד בשנת קה"ת. פרק חמישי: מי כתב על המובא ברשימתו של כ"ק אדמו"ר הריי"צ, שרבנו הזקן שלח חסידים לרגל אחרי נציג המלוכה: "מהי רמת המשכל של האנשים האמורים להאמין...". פרק שישי: מי הדפיס בספר על "תו"ת" רשימה של אדם שהרבי כינה אותו "המנובל הזה". (ברגע האחרון הצליח הח"מ לזרוק את החומר הנ"ל מהספר). פרק שביעי: מי סיפק "חומר" לחוקרים שמוציאים לאור פרסומים עם עלילות זדוניות על הרה"ק ר משה בן רבנו הזקן. ועוד כמה פרקים, כפי שיותיר לנו הזמן... "
37.
מוישלה ונחמן
ג' סיון ה׳תשס״ו
אני לא חושב שאי פעם הרב קמינצקי כינה עצמו בשם "חוקר". אדרבה, הרב קמינצקי כתב בעצמו שהוא מואס בתואר חוקר. לדעתי שורש הבעיה היא שבשנים האחרונות עלתה קרנו של קמינצקי והוא נחשב היום להיסטוריון של חב"ד, וכאשר העיתונות הכללית רוצה להביא תגובה רשמית מחב"ד בענייני היסטוריה היא פונה לקמינצקי. מטבע הדברים הדבר חורה מאד למונדשיין שבעבר נחשב הוא לבר סמכא בכל ענייני ההיסטוריה.
38.
מדוע מונדשיין אינו מגיב לציטוטים שהובאו...
ג' סיון ה׳תשס״ו
בתגובה 17 ובתגובה 36 הובאו ציטוטים בשם מונדשיין , שאם נכונים הם, הרי מדובר כאן בדברים נוראים ואיומים, וכל כתיבתו בסידרה הארוכה שמפרסם אין לה ערך כלל וכלל. ממה נפשך, אם הציטוטים הם שקר, הוא חייב לפרסם זאת ברבים שמדובר כאן בעלילה נוראה. אבל אם הציטוטים הם אמת?! אז ישמרנו ה.
39.
שומרים על "מוישעלע"
ג' סיון ה׳תשס״ו
באתר שמפרסם את רשימותיו של מונדשיין ביקשתי את תגובתו לציטוטים שהובאו כאן בשמו. הרב מונדשיין השיב לי שהיות והוא אינו יודע מה ציטטו בשמו הוא ביקש שאעביר לאתר ההוא את הציטוטים. הנה מה ששאלתי: הרב מונדשיין ביקשת ממני להביא בפניך את הציטוטים בשמך שהובאו באחד האתרים. הנה הם לפניך, ואנה תגובתך: 1) בשם החוקר דוד אסף: "מונדשיין אומר כי ההיסטוריונים החבדיים לא רואים בסיפורי הרייצ ערך היסטורי". האם כתבת את הנ"ל? 2) האם כתבת "שזאת נצרות לבקר במקום לידתם של רבותינו נשיאינו!". 3) האם כתבת "שהנסיעות לאוהלי רבותינו נשיאינו זרים מעיקרם לרוח החסידות המקורית". 4) האם כתבת שהסיפור על ביקור אדמו"ר הריי"צ בחדרו של רבנו הזקן במבצר הפטרופאבלי בפטרבורג לא היה ולא נברא, כי הבניין נהרס בימי הצ"צ. 5) האם כתבת על רשימתו של כ"ק אדמו"ר הריי"צ, שרבנו הזקן שלח חסידים לרגל אחרי נציג המלוכה: "מהי רמת המשכל של האנשים האמורים להאמין...". 6) האם הדפסת בספר על "תו"ת" רשימה של אדם שהרבי כינה אותו "המנוול הזה". ע.כ. התגובה ששלחתי לאותו אתר. האם חושבים אתם שהם הכניסו את שאלותיי? האם חושבים אתם שקיבלתי תשובה? כל זה אומר דרשני, דרשני גדול מאד. אברהם ל.
40.
דברים חמורים ביותר
ג' סיון ה׳תשס״ו
לאט, לאט נחשפים כאן דברים חמורים על כיוון מחשבתו של מפריך הסיפורים. לא אהבת האמת, עומדת מאחורי כתיבת הכתבות שלו, אלא דיעותיו בכל הקשור לאדמו"רים ולחסידות חב"ד.
41.
ל30
ד' סיון ה׳תשס״ו
באיזה פרק זה התפרסם?
42.
ל-41 מ-30
ד' סיון ה׳תשס״ו
בתגובה לכתבתו של קמינצקי באותו אתר.
43.
השאלה היא מה הפתרון
ד' סיון ה׳תשס״ו
השאלה היא מה הפתרון, איך מתפטרים מהתופעה הזו שנקראת מונדשיין?...
44.
שאלה לרב מונדשיין
ד' סיון ה׳תשס״ו
חוץ מלהגיב תגובות באתרי האינטרנט, האם אתה עושה עוד משהו?....
45.
מדהים!
ד' סיון ה׳תשס״ו
בלי להכנס לכל הפולמוס ועם מי הצדק וכו, אני פשוט נדהם מהתגובות שירדו לרמה אישית זולה ורחוקה מלהיות אנושית, ושלא לדבר על חסידית. האם יש מערכת המצנזרת, או שכל תגובה נכנסת אוטומטית? האם המערכת עצמה גם פתחה מערכה נגד מונדשיין? חג שמח לכולם
46.
Shem Chabad
ד' סיון ה׳תשס״ו
Kol hapulmus hara haze mevaze shem Chabad kipushto kemashmao Eifo ha vayachan sham israel
47.
האמת צריכה להאמר ! ! !
ד' סיון ה׳תשס״ו
הבעיה העיקרית שלי עם הרב מונדשיין היא: עצם גישתו לנושא המחקר החסידי. לעניות דעתי, הרושם של כתבותיו היא : אני לא חסיד פאנטי כמוכם שמאמין בכל שטות אני .... חוקר!... אתם סתם חסידים שמחפשים להאמין בכל מה שזז, אבל אני חובש שני כובעים האחד של הרה"ח, והשני M.A מהאוניברסיטה הכי .... בארה"ק... בתור תלמיד שלמד בישיבות חב"ד חורה לי ביותר הזילזול העמוק של הנ"ל בדבריהם הכתובים של רבותינו נשיאינו. 1) יש שיחה שהרבי הריי"ץ אומר שאדה"ז נולד בתק"ה, וישנם "הוכחות"... שזה לא כך . ומונדשייןבקושיא על דברי הרבי הריי"ץ. ... אני שואל שאלה פשוטה: אם היתה תעודת לידה שגוי חתם עליה שנולד בתק"ה גם אז היו שאלות?! למה לא (אף שתתכן טעות טכנית וכיו"ב)? כי גוי חתם על זה, זהו מדע מדויק, (אפי שיכול להיות שהתעודה נכתבה באיחור וכו)אבל מסורת בבית הרב זה לא מדויק ועל זה א"א לסמוך ?! לומר שבענינים אלה הרבי לא מבין, לתרץ קושיות בקבלה בזה הוא מבין, הוא גדול. אבל בתחומים אלה הוא לא יודע מה הוא אומר, זו חוצפה וטפשות! ולזה קוראים שכל ומדע....... אם היו רוצים להבין הם היו נכנסים לרבי לשאול, יש להם הנחה שבזה אין לו הסברה אז למה להכנס ולשאול שיתבייש?! (כמו שאם יש מאמר שלכאורה סותר ע"ח שואלים פשט במאמר, כך גם כאן הרי הרבי כתב את זה , שישאלו את הרבי) זה הכל מגיע מאותה ההנחה – תק"ה, ומדע, וכו בענינים אלה אינו מבין. רוה"ק יש לו, אך בזה לא. אז מה השכל כאן? שזה היפך האמונה! זו אמונה עורת באפיקורסות! אפשר להבין את מה שהרבי כותב, אני לא אומר שאני מבין בזה, אין לי הבנה בענינים אלו. כל זה אני מדבר מבחינת שכל. אבל גם בתור חסיד אני לא מתבייש לומר: ודאי שהרבי צודק בכל מה שאומר חוץ מזה שהם פשוט לא מדברים לענין. 2) כאשר גילו את הגניזה החרסונית היו הרבה שפקפקו בזה. (גם כשגילו את הזהר היו פקפוקים אך לא כמו על זה, הם טענו שאין זה מרשב"י, אבל הם לא טענו שסתם משהו כתב זאת). ויש ב הוכחות למה זה לא זיוף . א) הרבי הרש"ב עיין בזה הרבה שעות ומאוד התפעל מהענינים העמוקים שהיו שם בקבלה (!), ללכת ולומר שמשהו זייף זאת (ומפני שחיפש כסף נהיה גאון בקבלה) זה קשה מאוד... ב) אפילו אם נאמר שלצורך גניבה משהו למד וזייף, ישנם דברים שעברו במסורת בבית הרב ואף א לא ידע מהם, ומנין הזייפן ידע מהם, וזה לא שכל?!... הכל מתחיל מכך שחושבים: ברוה"ק הרבי הוא גדול, אבל בהגיון, בשכל שם אני הבעה"ב... ועד שאפילו בעניני אמת ושקר... טוענים על הרבי הריי"ץ והרבי שכתבו... המחקר שלו הוא רחוק ממחקר טהור. אני לא מדבר מצד חסידים שמאמינים לרבי שלהם, פשוט עפ"י שכל זה לא מחקר שיאמר ברור: מה שהרבי אמר זה שקר! וחלס. נ.ב. פעם ישבנו כמה חברה ודיברנו על עניין זה. ואחד אמר אם הרב מונדשיין היה בזמן זיוף הירושלמי, הוא בטח היה עולה על זה מיד ומתנגד כיון שזה חדש... ומיד חבר אחר הגיב ואמר: מדוע? הרי הרבי לא אמר שום דבר ע"ז?... אם גרץ היה אומר משהו לא היתה לו בעיה עם זה. אבל כשזה הרבי...
48.
הבהרה מאת י.י. קמינצקי
ה' סיון ה׳תשס״ו
איבוד עשתונות מכיוון שנוכחתי לראות שרבים מגולשי col אינם גולשים באתר "מפריכי הסיפורים", רציתי להביא בפניכם תגובה שפורסמה באתר ההוא מר"י מונדשיין שמצביעה על איבוד עשתונות מוחלט. וכך הוא כותב שם: "הביאו לידיעתי את האמור בתגובה 7 לסיפוריו של הרב קמינצקי (בכותרת: סכנה רוחנית לא תתואר), שבה "מצוטט" משפט מפתיחת ספרו של פרופ דוד אסף, שבו הוא "מצטט" משפט שכאילו כתבתיו אני, שכל הסיפורת החסידית לא נועדה אלא לצרכי פנים ולא להיסטוריה. ועוד "מצטט" ממאמר נוסף כאילו אמרתי משהו על ההיסטוריונים החבדיים וייחסם לסיפורי אדמו"ר הריי"צ. לידיעתכם: שני הדברים הללו הם שקר וכזב, לא היו ולא נבראו, לא כולם ולא מקצתם, לא אצל דוד אסף ולא במקום אחר. ולא באו אלא ללמדכם את שיטות עבודתו של הרב קמינצקי ואנשיו, שהם שקר וכל דבריהם שקר. י. מונדשיין ‏ (31.05.06)". שלחתי תגובה לאתר הנ"ל בזה"ל: הריני מצהיר בזאת שמעולם לא קראתי את ספרו של דוד אסף, וכמובן שלא אני הבאתי את הציטוטים משמו. אני מבקש ממעליל העלילה לבקש סליחה ברבים. ע.כ. נוסח התגובה ששלחתי. אבל כמובן שהם לא פירסמו את תגובתי והוא לא התנצל -בולשביזם טהור! ואני מבקש ממעלת כת"ר הרה"צ ר"י מונדשיין שיואיל בטובו לציין היכן בדיוק שיקרתי, ומה שיקרתי? כשהטיעונים ההגיונים נעלמים, עוברים להשמצות - סגנון בולשביקי ידוע. באשר לעצם הענין: אמנם את ספרו של אסף על הרוזינער לא קראתי , אבל יש תח"י ציטוטים "מעניינים" הרבה יותר מהציטוטים של אסף, ועוד חזון למועד.
נצפה באתר
עוד באתר
 
העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.