מערכת COL | יום י"ב חשוון ה׳תשס״ד 07.11.2003

בית-המשפט אישרר את הוראת הרבי

שמחה רבה בכל ריכוזי אנ"ש בעולם, בהיוודע פסק הדין במשפט התביעה שהתקיים בשנים האחרונות נגד המרכז-לענייני-חינוך (המל"ח) - הזרוע הביצועית של חב"ד-ליובאוויטש, בראשו הרבי מינה את הרב יהודה קרינסקי. אתמול, בשעות אחר הצהריים, הקריאה שופטת בית-המשפט, הגב' קרולין דמרסט את פסק הדין, לפיו הרבי הוא הקובע הבלעדי בניהול מוסדותיו הק' ולפיו מתבצעת חלוקת הכספים. הסיפור החל בצוואת של גביר עצום שהוריש מכספו למען הישיבה הק', שהיתה אז תחת ניהולו של החסיד ר' שמריהו גוראריה (הרש"ג שהיה חתנו של הריי"צ וגיסו של הרבי) לאחר קבלת הכסף והמניות מידיו של הגביר, התבצעה - לפי הוראה מפורשת מהרבי - חלוקה שווה של הסכום בין המל"ח להנהלת ישיבת "תומכי תמימים" המרכזית ב-770. אלא שלאחר ג' תמוז, כאשר החושך מכסה ארץ - ניגשו מספר אנשים לבית-המשפט האמריקאי, בייצגם, כביכול, את הנהלת הישיבה ב-770, והגישו תביעה על כל הסכום, בטענה שאין מקום לתת למל"ח כספים שנועדו לישיבה, זאת על אף דעתו הברורה של הרבי בענין.
בית-המשפט אישרר את הוראת הרבי
כאמור לעיל, אמש - יום ה', הוגש פסק הדין, ובו קובעת השופטת, כי - ללא שום ספק - הרבי הוא האחראי הבלעדי על מוסדותיו הק', ואין לאף אחד רשות לשנות מהוראותיו הק'. כתוצאה מהפסק הוחלט לתת את הכסף - שהוחזק בידי בית המשפט - ל"מרכז לעניני חינוך". כזכור, בשנות הממי"ם - במהלך משפט הספרים הידוע - הדגיש הרבי את ההפלאה שבדבר, שבית משפט פדרלי פסק, באופן הברור לכל העמים, והכיר בכך שהנשיא הוא הכל.
הוסף תגובה
19 תגובות
1.
יד הרבי על העליונה
י"ב חשוון ה׳תשס״ד
שמחה מילאה את ליבינו של כל החסידים בכל העולם כולו בשמעינו על ניצחונו של כ''ק אדמור נשיא דורינו ושוב הוכח לכל העולם כולו כי דבר הרבי יקום לעולמי עד אנו תקווה שכמו שהצליח הרבי במשפט זה כן יקומו כל עניניו הק' וימשיכו עניני הרבי עד לניצחונות בנוגע לכל הענינים 770 וכו' וכו' עדי יקוים משאת נפשו של כ''ק אדמו''ר הגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש
2.
האמנם"דידן נצח"????
י"ב חשוון ה׳תשס״ד
האין זה מוגזם? נא לחשוב! מי הוא המנוצח? -"תומכי תמימים" על כל המשתמע מכך ! אוי ואבוי להיכן בעל העגלה מדרדר את קהלתנו וד"ל
3.
Thank you COL
י"ב חשוון ה׳תשס״ד
please continu to bring us the lubavitch news
4.
Didan Notzach Kipshuto
י"ב חשוון ה׳תשס״ד
There is nothing to ad to number one he said it all it was Nisim mamosh L'chaim
6.
הכאב הניצחון
י"ב חשוון ה׳תשס״ד
מזל טוב מזל טוב לניצחון, כואב מאד שהניצחון הוא נגד ליובאוויטשער חסידים, שכידוע כששני יהודים מתנצחים זה עם זה אז אין מנצח כי כל פעם אחד לא מנצח והרי הוא גם יהודי, אבל לפי הנראה זה מה שהי' חסר להשלמת הענין של הבירורים כהכנה לביאת המשיח, כפי שהסביר הר' יואל שי' כהן, שהפלא הוא שבכל הדורות לקחו לביהמ"ש ולכלא את הרביים אבל הכל או על ידי גויים או על ידי יהודים שמתנהגים כגוים כעין לולב ואביגדור וכו', אבל כאן חסידים עם סירטוקס וכו' לוקחים את הרבי לביהמ"ש ואמרו שם דברים מבהילים עד מאד שאין כדאי להורידם על הנייר, עד שיצא שהרבי עשה דברים נגד החוק כשחתם את ההסכם עם הרש"ג - אבל כנ"ל ב"ה ומזל טוב מזל טוב, ויה"ר שנזכה לגאולה השלימה מי"ד ממ"ש.
7.
אולי הוא בעל עגלה
י"ב חשוון ה׳תשס״ד
הרב קרינסקי הוא גם בעל עגלה של הרבי-- (אוי ואבוי שהפכו את זה לביטוי של בוז) -- אבל הוא בעל עגלה "דידן" של הרבי! הרבי מינה אותו לתפקידים בכל (!) מוסדותיו הק', לא כן שאר המזכירים הצעירים שנמנו לכלום. ולמה לא יראתם לדבר בעבדי במשה?
9.
לתגובה 2
י"ב חשוון ה׳תשס״ד
זה דידן נצח אמיתי (לא מוגזם) אם אתה לא אוהב את האמת לך לצפת
10.
תגובה ל2
י"ב חשוון ה׳תשס״ד
גם בדידן נצח אז מי היה המנוצח..........
11.
Rabbi Krinsky is a real chosid
י"ב חשוון ה׳תשס״ד
Rabbi Krinsky keep up the good work
12.
תגובה ל2
י"ב חשוון ה׳תשס״ד
המנוצחים הם ה"ועד של תו"ת", שכידוע מינו את עצמם לתפקיד, ולחמו בכל כחם ומעוזם נגד מוסדות הרבי. הועד אמיתי של תו"ת - ר"י וויינברג ור"צ קוטלרסקי - צידדו מאז ומתמיד עם המל"ח.
13.
העובדה שמסתירים
י"ב חשוון ה׳תשס״ד
גוראריה בעצמו אמר שהוא הכניס לישיבה אנשים 'בריונים' כדי שילחמו במישהוא שכל חטאו הוא שהרבי הוא זה שמינה אותו לאחראי על ענינים אלו.
16.
תגובה ל2
י"ב חשוון ה׳תשס״ד
אתה צודק בשאלתך "מי הוא המנוצח", אבל היא הנותנת, אך און וויי ש"תומכי תמימים" "עם כל המשתמע מכך" לוקחת את נשיא דורינו ומוסדותיו הק' למשפט, וכותבת בזה"ל (תרגום מאנגלית) "[תו"ת] מכחשת שהרבי הוא הפוסק אחרון של ליובאוויטש... ורק שאנשי ליובאוויטש מתחשבים עם עצתו" ודידן נצח!
17.
תגובה ל2
י"ב חשוון ה׳תשס״ד
איך לא רעדו ידיך בעת כתיבתך מילים כאלו. אתה צריך לבקש סליחה, ויפה שעה אחת קודם האמת הצרופה היא שתומכי תמימים הם אלו שהשחיתו דרכם והם אלו שעיותו, אלא שברוך השם שהוציא לאור את הצדק וכעת הם מתביישים להראות את פניהם ברחוב שאפילו שופטת לא משלנו אומרת שהרבי צודק אתה מבין? מה ש'החכמים' שלנו לא מבינים, היא הבינה קצת בושה לא תזיק לך
18.
גדול מהחיים
י"ב חשוון ה׳תשס״ד
יש אלוקים הגיע הזמן שאלו שקוראים לעצמם כהנהלה יעשו חושבים
19.
אוי ואבוי לכזה דידן נצח
י"ב חשוון ה׳תשס״ד
דידן נצח שבו מוסד חב"די המתקרא 'תומכי תמימים' בזבז מליוני דולרים (למעלה מארבע מיליון דולר) של תרומה מגביר ובאיזה טענות הם השתמשו? טענות שכופר לא יטעון, טענות נגד הרבי. רחמנא ליצלן.
20.
??
י"ב חשוון ה׳תשס״ד
i dont this you should call the pepole "HAHALAS HAYSHEVAH" they ar enot, as the true Hahalah would NEVER tkae the Rebbe to court, this so called Vadd are all either not from or are regular members of the casinos in Atlanti City, as Jimmy Gurari said, "THESE PEPOLE ARE LOW LIFES BUT THIS IS WHAT YOU NEED WHEN YOU HAVE TO FIGHT"
21.
תגובה לתשע עשרה
י"ב חשוון ה׳תשס״ד
זה דידן נצח אחד גדול, אלא שיש בזה פגם נקוה שבמשפט הבא שיתקיים בקרוב בנוגע לשאר הממון הם יחזרו בהם מהטענות הנבזות
27.
האם זה סופי? או שיש עדיין דיוני ערעור וכ...
י"ג חשוון ה׳תשס״ד
קראתי בזמנו כמה פסקאות מתוך הדברים שנאמרו בנפי השופט על הרבי, ואוי להם לאזני שכך שמעו. נורא ואיום! מבהיל!! הריקודים והמשקה צריכים להישפך ממש כמו בדידן נצח. ויש שוב להיזכר בפרטי הפרשיה הכואבת, שבמרכזה גם היתר של "רבנים" לנציגי הישיבה לגשת לבית משפט ממש. היל"ת.
33.
תגובה ל27
י"ד חשוון ה׳תשס״ד
כן,אותו רבנים שעכשיו האכילו מי יודע מה לכל אנ"ש בקראון הייטס
נצפה באתר
עוד באתר
 
העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.