מערכת COL | יום כ"ג אייר ה׳תשס״ו 21.05.2006

שערוריית חלב עכו"ם ב'תנובה'

שערוריית חלב עכו"ם בחברת 'תנובה': החברה גורמת להכשלת הציבור שאינו מודע לעובדה כי מוצרי חלב שלה מכילים גם רכיבים של חלב עכו"ם. כך עולה מעתירה לבג"צ שהוגשה על-ידי התנועה להגינות שלטונית, בראשותו של מרדכי אייזנברג, ע"י עו"ד נחמה ציבין בשם עו"ד מרדכי ציבין ■ בעתירה נדרשת הרבנות הראשית לחייב את 'תנובה' לפרסם על מוצרי החלב שלה שהם מכילים חלב עכו"ם ■ לסיפור המלא
שערוריית חלב עכו
נשקלת תביעה ייצוגית. עו"ד מרדכי ציבין
העתירה שהוגשה ביום חמישי מופנית נגד מועצת הרבנות הראשית לישראל, הרב הראשי ונשיא מועצת הרה"ר הרב יונה מצגר, ראש מחלקת הכשרות ברבנות הראשית הרב יעקב סבג, חברת 'תנובה' ומי שמכהן כרב החברה, הרב זאב וייטמן.

במבוא לעתירה נאמר, כי מטרת העתירה לגרום להפסקת הטעיית צרכני המזון הכשר במדינה, הטעייה הנגרמת מאי קיום הנחיות הרבנות הראשית בדבר סימון מרכיבי מזון חלביים המכילים חלב נכרי.

"בפועל רק חלק ממוצרי המזון מסומנים כראוי. למחדל זה שותפים יצרנים ויבואנים אך בראש ובראשונה הרבנות הראשית לישראל שהיא הסמכות הממלכתית המופקדת על מתן תעודות הכשר ובכלל זה קביעתם של תנאים והנחיות לקבלת הכשר, אשר איננה אוכפת את ההנחיות אותם קבעה. אכיפת הנחיות כשרות באורח בלתי אחיד גורמת לאי שיוויוניות כלכלית בין היצרנים השונים ולהטעייתם של צרכני המזון הכשר".

פעילות התנועה להגינות שלטונית בעניין זה, החלה כבר לפני למעלה משנה. העותרים פנו פעמים רבות לכל הגורמים הנוגעים לדבר, בדרישה להפסיק את הונאת הציבור ולסמן על מוצרי חברת 'תנובה' שהם מכילים חלב עכו"ם.

הפניה הראשונה בעניין זה נערכה בתאריך 23.3.05 אז פנה יו"ר התנועה, מרדכי אייזנברג, אל ראש אגף הכשרות ברבנות הראשית, הרב יעקב סבג. במכתב שכותרתו: "הונאת צרכני הכשרות הרגילה בהעדר סימון חלב נכרים", ונכתב בו בין היתר:

"הובא לידיעתנו כי במוצרי חלב רבים המיוצרים במחלבות תנובה, יטבתה ועוד, מצויים חלבוני מי חלב וחלבוני מי גבינה (קזינטים) מחלב עכו"ם. למרות זאת אין סימון על מוצרי הכשרות הרגילה כי הם 'מכילים חלבוני חלב נכרי'.

"מלבד היות הדבר מנוגד להנחיות הרבנות הראשית לישראל, הרי יש בכך משום הטעייה והונאה של רבים משלומי אמוני ישראל הסומכים על כשרות הרבנות המקומית/הראשית ונשמרים מאיסור חלב עכו"ם.

"טענה לנו ליצרנים ולנותני הכשרות המקומיים אך גם לרבנות הראשית לישראל אשר אמורה להנחות ולפקח על כשרות מהימנה ואמינה ואשר בידה הופקדו כלים ממלכתיים לכך. חמורים הדברים שבעתיים כאשר הדברים נמשכים לאורך שנים רבות בידיעתה של הרבנות הראשית לישראל אשר לא הצליחה להסיר מכשול זה עד כה".

שבוע לאחר מכן, התקבלה תשובתו של הרב סבג, בו כתב בין היתר:

" ראשית ברצוני להביא לידיעתך שהרבנות הראשית לישראל פועלת בנדון ועל פי נוהלי הכשרות של הרה"ר כל מוצר המיוצר בארץ או בחו"ל ומיועד לארץ, המכיל אבקת חלב נכרי או מרכיבים חלביים (מחלב נכרי) כמו חלבונים-אבקת מי גבינה וכד' חייב להיות מצויין על גבי התווית "לאוכלי אבקת חלב נוכרי.

"לצערנו קיימים מס' מפעלים בארץ שלא נענו לפניות הרבנויות המקומיות ... ובכך הם לא נותנים את השירות הנדרש לצרכן".

אייזנברג פנה גם במכתב בעניין זה לעו"ד שמעון אולמן, היועץ המשפטי של מועצת הרבנות הראשית, בו ביקש לדעת, את אופן טיפולה של הרבנות הראשית לישראל במניעת המכשול הגדול, לפיו יצרני מוצרי חלב שונים אינם נוהגים עפ"י הנחיות הכשרות של הרבנות הראשית ואינם מסמנים בסימון ברור הימצאותם של מי חלב, מי גבינה וקזאינים המופקים מחלב עכו"ם, אך למכתב זה לא נתקבלה תשובה.

לפני מספר חודשים, לאחר שחלף כבר זמן רב ולא ניכר בשטח כל שינוי בשטח, פנה איזברג הפעם אל רבה של תנובה, הרב זאב וייטמן, וצירף את מה שמופיע באתר הכשרות של 'תנובה', שם נכתב באופן מפורש, שבמוצרים מסויימים נעשה לעיתים שימוש באבקות חלבוני חלב, קאזינטים או חלבוני מי גבינה מחלב נכרים.

באתר גם צויינה הסיבה לכך – כי לא ניתן להשיג מוצרים אלו ברמת חלב ישראל. "חומרים אלו מוכנסים תמיד כחומר עזר נוסף לחלב ישראל המהווה את המרכיב העיקרי במוצר. תנובה מקפידה על קיום הקריטריונים הכשרותיים הגבוהים ביותר המקובלים בין נותני הכשרות לחומרים אלו, ומערכת הכשרות של תנובה מקיימת ביקורת קפדנית על המפעלים המייצרים חומרים אלו. אך מכיוון שהבסיס לחומרים אלו הינו חלב נכרים והשימוש בחומרים אלו מתבסס על דעות הלכתיות הנתונות במחלוקת, משמשים חומרים אלו אך ורק לייצור מוצרים בכשרות רגילה".

אך בעוד על המוצרים עצמם אין שום התייחסות ורמז כי יש בהם חלב עכו"ם, הרי שבאתר ניתן לכך רמז: "ברשימת הרכיבים של כל מוצר בו נעשה שימוש בחומרים אלו יופיע המרכיב "חלבוני חלב".

בפנייתו טען אייזנברג, כי "מלבד היות הדבר מנוגד להנחיות הרבנות הראשית לישראל, הרי יש בכך משום הטעייה והונאה של רבים משלומי אמוני ישראל הסומכים על כשרות הרבנות המקומית של תנובה ונשמרים מאיסור חלב עכו"ם. מזה מספר חודשים פונים אנו בעניין זה לרבנות הראשית לישראל, אשר מסכימה עם נכונות טענתנו אך קצרה ידה לאכוף את הנחיותיה על קונצרן תנובה. נבקשכם לפעול לסימון ראוי עפ"י הנחיות הרבנות הראשית לישראל כל עוד המוצרים נושאים חותמת כשרות".

במכתב תשובה מפורט של הרב זאב וייטמן, הוא מביע את דעתו השוללת את עמדת הרבנות הראשית לעניין סימון חלב ישראל ומוסיף בין היתר: "...דווקא מטעמי חשש להטעיית הציבור אני חולק על ההנחיה לסמן חלב נכרים, מכיון שהנחיה כזו יוצרת את הרושם, כאילו מדובר בכשרות סוג ב'... בכל אופן, הצהרתי מזמן, שאם למרות עמדתי זאת, תיפול החלטה ברורה ברבנות הראשית לישראל, לאחר דיון מעמיק בחששותי וטענותי, אקבל כל הנחיה שתהיה, ובלבד שייקבע זמן בו חייבים כולם לעמוד בהנחיות .... מכיוון שכאמור יישום הנחיות אלו ע"י חלק מהחברות היא זו שגורמת יותר מכל להטעיית הציבור ולהונאתו....."

אייזברג מדגיש בעתירה, כי אין לו ולעו"ד ציבין שהצטרף לעתירה, כל יומרה לוויכוח הלכתי/מנהגי עם הרב וייטמן – רב תנובה. "כל שיטענו העותרים הוא כי הרב וייטמן הוסמך למתן כשרות ע"י מועצת הרבנות הראשית וממילא חייב הוא לכבד פסיקותיה והנחיותיה החד משמעיות כפי שפורסמו שנה אחר שנה בקובץ הנחיות הכשרות".

לטענתם, היה על הגורמים ברבנות הראשית המודעים לעמדתו הפומבית של רב תנובה – ללבן עימו את המחלוקות ולהכריע בסוגיא, תוך כדי אכיפת נהליה והנחיותיה באורח שיוויוני על כלל היצרנים והיבואנים.

אייזנברג גם מצטט בעתירה את ההחלטה שהתקבלה במועצת הרבנות הראשית לאחר דיונים בוועדות הכשרות וקבעה כי מאחר ויש צרכני כשרות המקפידים על "חלב ישראל" מחשש שמא נתערב חלב בהמות טמאות, יש לסמן על מוצרים שאינם מחלב ישראל כיתוב "מכיל אבקת חלב נכרי".

בעתירה צויין, כי ישום ההחלטה נעשה בצורה סלקטיבית ומטעה, ורק חלק מיצרני המזון מציינים הודעה זו, בעוד רבים מיצרני המזון אשר אינם מציינים את העובדה כי מוצריהם מכילים אבקת חלב נכרי, הרי שהם גורמים בכך גורמים להטעיית הצרכנים הסבורים (בטעות) כי מוצרים אלו מכילים "חלב ישראל" בלבד.

"מצב זה גורם לצרכנים רבים לטעות ולצרוך מזון המסומן ככשר בהכשר הרבנות מתוך ידיעה כי הנחיות הרבנות דורשות סימון חלב נכרי ובעצם הצרכנים הרוצים להחמיר ולהקפיד על כך, מוטעים הטעייה חמורה, בחסות נותני ההכשר והיצרנים".

"כך לשם דוגמא במוצרים של חברת עלית ניתן לראות ברשימת המרכיבים: "אבקת חלב (נכרי)" ובמוצרים אחרים גם כיתוב: "אבקת מי גבינה (מוצקי חלב נכרי)". במוצרים של חברת פילסברי נכתב: "כשר חלבי לאוכלי אבקת חלב נוכרי)". כיתובים דומים ניתן למצוא גם במוצרי יבוא רבים.

העותרים טוענים, כי דרך התנהלותו של רבה של תנובה, "בעייתית ביותר והיא אחת הסיבות לאי הסדר ביישום הנחיות הרבנות הראשית בכך שיצרן גדול כמו תנובה אינו מסמן את מוצריו עפ"י ההנחיות ובכך לכאורה זוכה ליתרון כלכלי , מדוע אם כן ינהגו שאר היצרנים באורח שונה".

בעתירה מבקשים העותרים מבג"צ שהרבנות הראשית תאכוף את הנחיות הכשרות המחייבות יצרנים ויבואנים לסמן הודעה "מכיל אבקת חלב נכרי" וכדומה, במוצרים המכילים חלב או מוצרי חלב שאינו "חלב ישראל", כתנאי למתן תעודת כשרות.

בשיחה עם כתבנו, אמר יו"ר התנועה להגינות שלטונית מרדכי איזנברג, כי "התנועה תמשיך בפעולותיה על מנת להעלות את הסטנדרטים של הכשרות הממלכתית, כשם שעשתה בעבר גם באמצעות בג"צ, וכי הטעיית הציבור בכל הקשור לדת, עולה על כל הגנה צרכנית אחרת".

איזנברג אמר גם כי התנועה תשקול לפעול בצעדים משפטיים נוספים באם יהיה צורך בכך.
הוסף תגובה
46 תגובות
1.
להודיע לציבור
כ"ג אייר ה׳תשס״ו
אם ידועים איזה מוצרים מכילים חלב עכום נא לפרסם רשימה כזאת
2.
איזה מוצרים
כ"ג אייר ה׳תשס״ו
האם מישהו יודע איזה מוצרים מכילים ואיזה לא והאם כל המוצרים שמופיע עליהם מהדרין ניתן לסמוך
3.
אז הרב הנדל צודק
כ"ג אייר ה׳תשס״ו
ב"ה הרב הנדל שליט"א ממגדל העמק כבר מקפיד על זה שנים שיאכלו רק מוצרים מתנובה עם הכשר העדה הרבה מתלוננים עליו בקהילה הרבה בחב"ד בארץ חושבים שהוא מגזים מתברר שככל הניראה הוא יותר חכם מכולם תודה רבה הרב הנדל תושב מגדל העמק
4.
תנובה
כ"ג אייר ה׳תשס״ו
האם מדובר גם על תנובה ירושלים או של העדה החרידית על מה אתם מתכוונים ???????????????????????
5.
ל -3
כ"ג אייר ה׳תשס״ו
הצחקת ! וכי איזה יהודי חרדי משתמש במוצרי תנובה ללא הכדר בד"ץ ? הרב הנדל גילה את אמריקה ? ובכלל מי שרוצה לשמור עצמו מכל חשש שיאכל רק לנדא ובד"ץ , יתר ההכשרים (אפילו רבנים מאנש ) יש לבדוק אחריהם היטב , ומלון כינר בפסח יוכיח ,
6.
עןד ענין שהרב הנדל צודק
כ"ג אייר ה׳תשס״ו
הרב הנדל שליט"א מזהיר שלא לשתות "פרי גת". והמשכיל יבין
7.
Civil courts
כ"ג אייר ה׳תשס״ו
Who gave him permission to go to civil court?
8.
לכל הבורים והאינם מבינים קרוא
כ"ג אייר ה׳תשס״ו
הרי ברור לכל בר דעת ולכל הקורא את כתבה זו , שלא מדובר על מוצרי תנובה מהדרין אלא רק על מוצרי תנובה בכשרות רגילה, אז מה החוכמות של מגיב -3- עם אמרותיו של הרב הענדל, או מה השאלה של מגיב -1- האם המהדרין ... ברור שבמבדרין לא משתמשים עם חלב או אבקת חלב עכו"ם אוריה רחובות
9.
ל-5
כ"ג אייר ה׳תשס״ו
מה קורה במלון כינר בפסח ? הרי היה שם הכשר של הרב יורקוביץ , והיו שם מלא מאנש , ובכלל מלון כינר הוא תמיד בהכשר מהודר,
10.
ל-6 הצחקת אותי
כ"ג אייר ה׳תשס״ו
אני לא מאמין שהרב הנדל יאסור לשתות "פרי גת", מהודר עם 2 הכשרים מצויינים 1 של הרב וואזנר וה-2 של ה-OK שניהם ידועים כמחמירים מאד. כדאי שתבדוק טוב עם עצמך לפני שאתה קובע עובדה. מה שכן אולי יש להם גם קו עם הכשר רבנות רגילה כמו תנובה למשל אז מה מחדש הרב הנדל, מחר תגיד שהוא אוסר לאכול "חלל" למי שלא יודע איך נקראים ה"הכשר" של המוסלמים....
11.
מלון בפסח
כ"ג אייר ה׳תשס״ו
אם 5 אומר כנראה הוא יודע.זה בכלל לא אומר שאם אנ"ש היו שם סימן שהכל בסדר! צריך לבדוק הכשרים בכל מקום,אפילו בכפר חב"ד בסופרים. למרות שיש משגיח לא פעם נמצאים על המדפים מוצרים שאינם בכשרות מהדרין כי המשגיח אמר שהם בסדר......מי יכול לסמוך על המשגיח? גם מוצרי חלב לא מהדרין נמצאו באחד הסופרים בכפר, עלית -לא ייצור מגדים ועוד כהנה וכהנה. אז מי צריך משגיח?
12.
חצי תגובה ל-8 המבין קרוא ולא מבין על מה...
כ"ג אייר ה׳תשס״ו
גם לפי העתירה עולה שאי אפשר לסמוך על הכשרות של תנובה כי בסך הכל הרב הוא רב מ"טעם" החברה ופועל לקידום מכירותה ודואג פחות ליהודים המקפידים על הכשרות . על איזה מהדרין אתה סומך, האם ידוע לך איך מכשירים במפעלים של תנובה ? מדובר לגבי ה"מהדרין של תנובה" את הקווים מהחלב עכו"ם או החלב משבת במים ברותחים ? בליווי משגיח יר"ש או שסומכים על הניקיון הרגיל של המחלבה ? ומה עושים עם השאריות של הגבינות מכשרות רגילה (שעוברים "הכשרה בבישול")שמתיכים לשימוש חוזר? זה בטל ברוב !! וכו עוד היתרים שסומכים על הכשרויות "ועדת הכשרות" חוג ב"ב בד"צ בעלזא אשר סומכים את ידיהם על הרב "מטעם" שמוכיח על הנייר או בשו"ת עד כמה שהם מהדרין וכו. לסיכום במציאות היום כדאי ורצוי לסמוך רק על גוף כשרות חיצוני כמו "העדה החרדית ירושלים" ה"בעלי ניסיון" של עשרות שנים שמשקיעים ומשתדלים להגיע למקסימום האפשרי בכשרות. ועל זה לא כל רבני חב"ד מסכימים ויש שלא מודעים לפרטים המורכבים ביצור במפעלי תעשיה וסומכים על.... וישנם רבנים שחושבים שטוב לסמוך רק על כשרות של הרב לנדא ב"ב והעדה החרדית ירושלים. ותבוא עליהם הברכה.
13.
כשרות ע"י ועד רבני חב"ד בארה"ק
כ"ג אייר ה׳תשס״ו
הרבי הקים את ועד רבני חב"ד בארה"ק ונתן להם את הכוח לפעול . כולם מבינים ויודעים שיש חוסר בגוף כשרות רציני שיתן כשרות והוראות ברורות לפי כל החומרות שנהגו מאז ומקדם. הגיע הזמן כי הרבנים בחב"ד יתאחדו סביב גוף כשרות שיתאים לחומרות של כולם. ויתנו כשרות למפעלים ומקומות שאנ"ש נוהגים לאכול שם בלאו הכי. וסומכים על .....? ובכך יצילו אותם ממכשלות ח"ו. שימו לב!! ב"ה יש כמה אברכים שאיכפת להם ומגישים עתירות לבג"צ אך עדיין לא שומעים אותם משמעים את קולם לבד"צ ועד רבני חב"ד בארה"ק, שישמיעו את קולם!
14.
יישר כוח
כ"ג אייר ה׳תשס״ו
כל הכבוד לתנועה ולעו"ד שלא פוחדים ומשמעים את קולם. ירבו כמותכם בישראל. חיזקו ואימצו.
15.
למספר 3
כ"ג אייר ה׳תשס״ו
הרב הנדל ממגדל העמק ממליץ על טרה.
16.
מה בנוגע למוצרי טרה?
כ"ג אייר ה׳תשס״ו
האם סומכים על הכשר אגודת ישראל בטרה?
17.
עוד סיבה לאכול רק מוצרי חלב בהשגחת העדה...
כ"ג אייר ה׳תשס״ו
לידיעת אלו שלא שמו לב במעדנים של טרה בהכשר אגודת ישראל יש גלטין דגים וכמו שידוע חסידים מקפידים שלא לאכול חלב עם דגים וחמור סכנה מאיסור
18.
נו....
כ"ג אייר ה׳תשס״ו
אולי עכשיו כשיגידו לאנ"ש לאכול רק לנדא ובד"ץ, הם לא יצחקו כמו שהיה עד עכשיו.....
19.
ל -12
כ"ג אייר ה׳תשס״ו
כנראה לא הבנת אותי טוב , הייתי בכינר בפסח עם קהל די גדול מאנש , והכשרות היתה על הפנים , הרעיון להקים גוף מכשיר מאנש הוא רעיון מצויין , כי המצב שכל רב כשחשקה נפשו , נהיה פתאום רב מכשיר והמשגיחים שלו בלי הכשרה נכונה , רצוי ללמוד ממערכת הכשרות של הרב לנדא האיך מנהלים השגחה , כואב לכתוב - אך חייבים כי עניין הכשרות מאד נפרץ בשנים האחרונות , וכדי לשים לב כהוראת רבנו ,
20.
ל-10
כ"ג אייר ה׳תשס״ו
לא כל מה שמבריק הוא זהב. ואף על פי שיש לדברך שני הכשרים מהודרים, כדאי שתבדוק את זה בעומק ותראה שזה נכון.
21.
ל-19
כ"ד אייר ה׳תשס״ו
תגובה -12 באה בעקבות תגובה -8 ולא לתגובות אחרות. נא לא לבלבל!!!
22.
ל -21
כ"ד אייר ה׳תשס״ו
צודק ! כוונתי הייתה ל -11 והמעשה הוא העיקר לעשות תקון גדול בעניין הכשרות , שכל המכשירים למיניהם יהיו כפופים לגוף אחד , החורבן בכשרות קרתה שההכשרה נהפכה לביזנס גם בארץ וגם בחול , וכל רב שרוצה נותן הכשר , לרוב הפעמים בלי לדעת הלכות , עוד נקודה שכדאי להעלותה , הרבה רבנים מנסים לעשות שלום בית ולא יודעים בעניין זה מימינם ומשמאלם , ויותר מקלקלים משמתקנים , והיה מאד רצוי לתקן ג"כ בשטח זה .
23.
ל-8 וכל השאר
כ"ד אייר ה׳תשס״ו
קודם כל התביעה היא דוקא על מוצרי מהדרין.שם השתמשו ברכיבי לוואי כגון חלבון החלב מתוצרת חוץ בהעדר יצור ישראלי.עלית מייצרת ורוכשת זאת בדנמרק מחלב ישראל.בתנובה ,הרב שייך לחוג שלא מקפיד ולא מבין את החומרה שבדבר למרות בקיאותו האדירה בנושא.ויתירה מזאת הוא כפוף למח היבוא ברהר והם מכתיבים לו היכן ועם מי לעבוד והשיקולים שלהם לרוב אינם קשורים לכשרות אלא לאינטרסים עיסקיים של מקורביהם מאותו זרם פוליטי בארץ.לפני כשנה הכשרתי מפעל בצכיה לייצור אבקת חלב ישראל .המפעל הותאם הרפתות נבחרו ותודרכו הוכנו מיכליות איסוף מונחות לויין שיגיעו רק לרפתות מושגחים הוכנו משגיחים כשהקו המנחה היא שבעצמם יהיו מקפידים על חי. הלקוח הראשון שהגיב וביצע עסקה לאחר אישור המערכת עי הרב ויטמן היה תנובה. והינה בסמוך לביצוע הייצור המתוכנן למייד לאחר חג השבועות,נכנע הרב ויטמן ללחץ ממח היבוא התומכים בשליח הסוכנות בפראג (מענין מדוע?) המחרים את חבד וחייבו אותו לעבוד ולבצע זאת עמו ולא עם האנשים המזוהים איתי ועם חבד.הנל הציג מצבת כא שאיש מהם אינו מקפיד על חלב ישראל או שאינם שומרי מצוות ויתרה מזאת רובם המכריע גרים מגיור שנוי במחלוקת.האם לקרא לזה חלב ישראל? מיכאל ירוחם -פראג
24.
כינר
כ"ד אייר ה׳תשס״ו
מה היה בעיית הכשרות בכינר בפסח
25.
ל -24
כ"ד אייר ה׳תשס״ו
הרבה ! הכשרת הציוד נעשתה באופן חפיף , רב המלון הצהיר שבמצרכים בהם הם משתמשים הם רק בהכשר מהודר , והתברר אח"כ שפשוט שיקר ביודעין , בעוגות השתמשו במרגרינה בהכשר רבנות מפרץ חיפה , את המשגיח בקושי ראו במטבח , ובכלל המטבח מעורב עם החלק הלא מהדרין , מנהלי המלון בפועל הם חילוניים ולא מעניין אותם עניני כשרות , כל זה הוא מן המעט שראיתי בפסח, את כב הרב המכשיר לא ראינו אף פעם ,
26.
WHAT ABOUT ELITE CHOCOLATE?
כ"ד אייר ה׳תשס״ו
IS THAT CHOLOV YISRAEL?
27.
כשרות -פרי גת-
כ"ד אייר ה׳תשס״ו
כנראה שעובדי גופי הכשרות שפועלים תמיד יחד -חוג חתם סופר-פ"ת. ו- ממשיכים להונות את הציבור! דעו לכם כי חוח"ס פת ואו קי הם רק בדיעבד שבדיעבד , וממשיכים לספר סיפורים שמשתמע שהרב וואזנר הוא מפקח של חוח"ס פ"ת -להד"צחק הנ"ל ואמר כי הרב לנד"א לא הי ה נותן הכשר לחומרי הגלם שבשימוש המפעל הם משלמים לבן של הרב וואזנר עמלה על כל מוצר ששמו מופיע מנהל מפעל פרי גת נשאל מדוע אין לחברה הכשר של הרב לנד"א שחן חברת קוקה קולה הבעלים של חברת פרי גת , ובקשר או-קי- הם לא רוצים שתידעו שבח"ל הכשרות שלהם ניתנת למוצרים המכיל לכתחילה-חלב -עכו"ם וכן פת -עכו"ם. יידע הקהל והיזהר
28.
לא עכברא גנב אלא חורא גנב
כ"ד אייר ה׳תשס״ו
הבעיה הגדולה בנושא הזה לענ"ד מקורה בציבור , כשאדם רעב נכנס למסעדה הוא רוצה אוכל , ורואה על הקיר תעודת כשרות , מיד נוטל ידיו ואוכל לשובע נפשו , כשנרגע מהרעב ובטנו מלאה ב"ה , אז הוא ניגש קרוב יותר אל התעודה וצועק אוי ווי אני לא אוכל מהכשר זה , כמו"כ לגבי פסח תמיד נזכרים אחרי החג שבעצם במלון פה ושם היו בעיות כשרות , ומבטיחים לעצמם לא לשוב למלון הלא כשר הזה , אבל לשנה הבאה תמיד חוזרים לאותו מקום , אם הציבור היה נזהר ומקפיד באמת הרי שהמסעדות והמלונות היו נראים קצת אחרת ,
29.
ל- 23 תיקון והבהרה ולכל השאר
כ"ה אייר ה׳תשס״ו
לעניות דעתי צריך להבהיר כי הרב מייצג את תנובה ולא את הרה"ר אלא שהרה"ר סומכים עליו והוא נאמן לאחר שמביא את הפרטים שנעשו ביצור. נכון הרב שייך לחוג שלא כל כך מקפיד ולא מבין את החומרה שבדבר למרות בקיאותו האדירה בנושא. ויתירה מזאת הוא יותר כפוף למח היבוא בתנובה (מאשר למח היבוא ברה"ר) והם מכתיבים לו היכן ועם מי לעבוד והשיקולים שלהם לרוב אינם קשורים לכשרות אלא לאינטרסים עיסקיים של מקורביהם מאותו זרם פוליטי בארץ. לדעתי הרב (תומך בשליח הסוכנות בפראג (מענין מדוע?) כיוון שיותר קל לו לעבוד איתו) המחרים את חב"ד ביקש לעבוד ולבצע זאת עמו כדי שאנשיו ירוויחו ולא האנשים המזוהים עם חב"ד. זאת הוכחה ברורה מה המניעים של הרב של תנובה. הבעיה היא שרבני אנ"ש ועוד רבנים סומכים על בקיאותו ועל קשריו עם ועדות הכשרות למיניהם שייצר כדי לקבל גב חזק בציבור החרדי, מול היתרון הברור של העדה החרדית ירושלים שהינה גוף חיצוני (גם להם יש אינטרסים לאנשים שלהם שירויחו) שבתנאים שצריך מצד הכשרות יקחו גם אנשים המזוהים עם חב"ד.
30.
ל-29 תיקון והבהרה
כ"ה אייר ה׳תשס״ו
לשליח הסוכנות בפראג להבדיל מהמערכת אותה בנינו ,אין כלל אנשים ואין כלל מערכת,ויתרה מזאת שליח הסוכנות בעצמו אין לו שום רקע וניסיון קודם בעבודה בכשרות כך שהטענה לדאגה לאנשיו שירויחו לא שייכת כאן.הוא ביצע אוסף של אנשים מכל הבא ליד העיקר להילחם בי ובחבד.במח היבוא ברבנות החלו השנה ליפסול כל תעודת כשרות מצכיה שהנל לא חתם עליה ולא משנה מי הרב המכשיר, וזאת מאחר והוא היחיד שהסכים לגבות אגרה עבור ארגון כשרות וירטואלי בשם אי. סי. קי. שמאיים ומקיים לחסום כל תעודת כשרות ברהר באם לא תיגבה אגרה בעבורם ותופקד בח-ן בנק בשוויץ.(שוחד ברבנות?)הרב ויטמן אישר בפני כי נאנס על ידם לעבוד עם שליח הסוכנות.רוב משגיחיו הינם גרים חילוניים(יש דבר כזה?) מגיור שלא מקובל על הציבור החרדי.האם יקרא לזה חלב ישראל? מיכאל ירוחם -פראג
31.
ל- 30
כ"ה אייר ה׳תשס״ו
אין לי מידע לגבי הפרטים מה שכב כותב. אך יש לי הצעה לכב לעתיד. לעניות דעתי, באם כבודו יפנה למח היבוא ברה"ר ו/או לראש אגף הכשרות ברה"ר הם יאשרו את המערכת כשרות בעם אתם באמת עומדים בקריטריונים של מערכת כשרות שאפשר לסמוך עליכם, ברור לי שהרה"ר לא תאשר ארגון כשרות וירטואלי, ברה"ר יושבים רבנים מנוסים. כדאי לברר גם במדינות אחרות אצל רבנים המזוהים עם חב"ד ומאושרים ע"י הרה"ר לישראל. בהצלחה.
32.
ל-31 לסיום
כ"ו אייר ה׳תשס״ו
תודה על העצות אך כנראה שכב לא מכיר את המציאות וגם לא ברור לי מדוע אינו מזדהה בשם.הארגון אותו ציינתי פנה אלי בתחילה ואני סרבתי לגבות עבורם כסף כי זה גזל.אז הוא פנה לשליח הסוכנות שאין לו מערכת וגם לא כל קשר לכשרות ,אז מה בדיוק אותם רבנים מנוסים לא רק שאישרו אלא נתנו בלעדיות טריטוריאלית על כל מה שמיוצר בצכיה.הרב ירוסלבסקי שליטא פנה בשמי לראש מח הכשרות הרב סבג שליטא אך הנל טען בפניו כי אינם מעונינים להתערב בפוליטיקה פנימית של קהילות. כפי שציינתי הארגון אינו מנפיק תעודות כשרות אלא סוחט רבנים חלשים לגבות אגרת חברות מיצרנים בארגונם עבור כל תעודת כשרות כדי למנוע את חסימתה במח היבוא .ומי שמסכים לכך מקבל בלעדיות על טריטוריה.פעילותם היצליחה להם במשך מס שנים בפרט כאן ובקרואטיה עד שחסמתי זאת בתקופה בה שימשתי הממונה על הכשרות ברבנות המקומית.התעודות שלי שעוברות את רוב מערכות הכשרות בבריטניה צרפת וארהב וגם בארץ החלו להחסם במח היבוא רק לאחר שלא גביתי את אגרת החברות בארגון הוירטואלי ובטלתי את אגרת היעוץ לרבנות המקומית .אגרה ששולמה כסחיטה עי קודמי ללא כל תמורה.היום כל תעודת כשרות שמונפקת כאן והמיועדת ללקוח בארץ שצריך את אישור הרהר צריכים לבוא לשליח הסוכנות להחתימו לשלם כמה מאות דולרים , ואז התעודה עוברת.מה שכב טוען אודות רבנים במדינות אחרות אז באיטליה מילאנו למשל חזקים והם היו כבר קודם אך בפירנצה הרב לוי משלם,בקרואטיה הרב דדון משלם כאן בפראג שילמו עד שהיגעתי. ושאלתי אליו היא באיזה קריטריונם בדיוק עומד שליח סוכנות שמעולם לא שימש אפילו כמשגיח כשרות שאין לו אף משגיח שקורא עברית? למעט זאת שקיבל מינוי מסיבות פוליטיות כי תמך בסרבנים לדין תורה והסכים ליהיות הגובה של אי.סי.קי.? דרך אגב במקרה דידן נושא הכתבה ,הכשרות היא בכלל של הרב ויטמן וועדת המהדרין שלו.והמדובר כאן הוא למעשה בקבלן ביצוע ומחאתי היא על הפער באיכות כא שלדעתי ספק באם ניתן יהיה לקרא לזה חלב ישראל אם רוב המשגיחים בשטח יהיו גרים מגיור שנוי במחלוקת אם המבצע יהיה שליח הסוכנות.
33.
ל 32 למסקנה, שעל אנ"ש לסמוך על הבד"צ עח...
כ"ו אייר ה׳תשס״ו
המסקנה, לקוראים את התגובות הנ"ל. שעל אנ"ש לסמוך על הבד"צ עח"י ו/או הרב לנדא ב"ב א/ו כשרויות ברמה גבוהה לא על רבנים "מטעם" ו/או כשרויות שמובלים ע"י עסקנים בעלי אינטרס ברור לקידום מכירות וכדומה ולא כל כך על הידורי בכשרות.
34.
תגובה מרב תנובה
ב' סיון ה׳תשס״ו
אני מאוד מתפלא איך אנשים רציניים וחרדים מקבלים לשון הרע מבלי לבדוק את העובדות לאשורן ומסיקים מסקנות בדברים שהם לא מבינים בהם ומבלי להיות מודעים לעובדות. מי שמכיר את הפרטים לאשורם יודע היטב כי כשרות המהדרין בתנובה הינה כשרות מהדרין ברמה הגבוהה ביותר שיש בארץ ובעולם, וגם הכשרות הרגילה היא מעבר לסטנדרטים המקובלים בכשרות רגילה אחרת שיש בארץ ובעולם למוצרי חלב, וזה כולל הארגונים הכי מפורסמים, וחבל שמקבלים לשון הרע ללא בדיקת העובדות. כל חומר גלם המוכנס במוצרי תנובה מאושר ע"י כשרויות מפורסמות וע"י הרבבנות הראשית ונבדק בדיקה דקדקנים וקפדנית נוספת על ידינו, כולל החומרים המכילים חלב נכרים שמאושרים לכשרות רגילה בלבד, בהתאם למדיניות כל הרבנים הראשיים לישראל עד היום. בגלל שתנובה היא החברה היחידה שמפרסמת את העובדות לאשורן ולא מסתירה אותן לכן דווקא נגדה מוגשת העתירה. וד"ל.
35.
ל-34 לכבוד רב תנובה
ב' סיון ה׳תשס״ו
במקום להגיד אנו מקבלים לשון הרע נא להציג העובדות על מה שיש בפרג
36.
ל- 34
ב' סיון ה׳תשס״ו
כבוד הרב, רצוי שכב יתייחס לכל מה שנכתב עד עכשיו בתגובות, ובפרט האם המסקנה ב-33 לא נכונה. ואם לא, מדוע יש מוצרים של תנובה שחסרים בכשרות של העדה חרדית ירושלים. ועוד יותר עם רמת הכשרות בתנובה מהדרין כזו גבוהה שהיא יותר מהעדה החרדית ירושלים והרב לנדא ב"ב מדוע תנובה ושטראוס מתהדרים בכשרויות הנ"ל. הם פשוט עשו שטיפת מוח טוב יותר? הציבור צמא לתשובות ברורות ואמיתיות.
37.
כשרות ע"י ועד רבני חב"ד בארה"ק
ב' סיון ה׳תשס״ו
הרבי הקים את ועד רבני חב"ד בארה"ק ונתן להם את הכוח לפעול . כולם מבינים ויודעים שיש חוסר בגוף כשרות רציני שיתן כשרות והוראות ברורות לפי כל החומרות שנהגו מאז ומקדם. הגיע הזמן כי הרבנים בחב"ד יתאחדו סביב גוף כשרות שיתאים לחומרות של כולם. ויתנו כשרות למפעלים ומקומות שאנ"ש נוהגים לאכול שם בלאו הכי. וסומכים על .....? ובכך יצילו אותם ממכשלות ח"ו. לפי העתירה עולה שאי אפשר לסמוך על הכשרות של תנובה כי בסך הכל הרב הוא רב מ"טעם" החברה ופועל לקידום מכירותה ודואג פחות ליהודים המקפידים על הכשרות . על איזה מהדרין אתה סומך, האם ידוע לך איך מכשירים במפעלים של תנובה ? מדובר לגבי ה"מהדרין של תנובה" את הקווים מהחלב עכו"ם או החלב משבת במים ברותחים ? בליווי משגיח יר"ש או שסומכים על הניקיון הרגיל של המחלבה ? ומה עושים עם השאריות של הגבינות מכשרות רגילה (שעוברים "הכשרה בבישול")שמתיכים לשימוש חוזר? זה בטל ברוב !! וכו עוד היתרים שסומכים על הכשרויות "ועדת הכשרות" חוג ב"ב בד"צ בעלזא אשר סומכים את ידיהם על הרב "מטעם" שמוכיח על הנייר או בשו"ת עד כמה שהם מהדרין וכו. לסיכום במציאות היום כדאי ורצוי לסמוך רק על גוף כשרות חיצוני כמו "העדה החרדית ירושלים" ה"בעלי ניסיון" של עשרות שנים שמשקיעים ומשתדלים להגיע למקסימום האפשרי בכשרות. ועל זה לא כל רבני חב"ד מסכימים ויש רבנים שלא מודעים לפרטים המורכבים ביצור במפעלי תעשיה וסומכים על.... וישנם רבנים שחושבים שטוב לסמוך רק על כשרות של הרב לנדא ב"ב והעדה החרדית ירושלים. ותבוא עליהם הברכה. ולכן יש צורך בהקמה של כשרות גוף ע"י ועד רבני חב"ד בארה"ק ולא רק ע"י רבנים שרוצים באמת לקדם את נושא הכשרות ולהוזיל את המחירים הגבוהים של הבשרים וכדומה מתוך דאגה למשפחות ברוכות ילדים והמוסדות שצריכים להתמודד ביום יום עם העלויות הגבוהות של המוצרים, ובפרט בענין של שתיה של חלב עכו"ם שמטמטם את הלב והמוח ומביא לספקות באמונה .
38.
ברכת יישר כח לרב של תנובה
ג' סיון ה׳תשס״ו
לרב של תנובה הרב וייטמן,חזק וברוך ותמשיך ביתר שאת ויתר עוז לעמוד על המשמרת, לך וכל צוות המשגיחים של תנובה, ברכה והצלחה, אנשי חב"ד נצרת עילית.
39.
ל 38 אם אתה המשגיח ברפת של כפר איכסל
ג' סיון ה׳תשס״ו
אם אתה המשגיח ברפת של כפר איכסל, אנא פרט איך וכמה טובה ההשגחה של הרב וייטמן ברפת. הביקורת בתגובות היא לרב וייטמן שיתן תשובות ברורת אמיתיות, ולא נגדו ולא על המאמצים שהוא וצוותו משקעים. ובכלל מי נתן לך את כוח של אנשי חב"ד בנצרת עילית, כל אנ"ש בכל העולם רוצים לדעת את האמת ולקבל תשובות. ובתוכם גם מאנ"ש נצרת עילית.
40.
ל - 39 כנראה אין תשובה
ג' סיון ה׳תשס״ו
כנראה אין לכבוד הרב של תנובה מה להגיד ולכן עונה שלא כענין. לפי המידע שפורסם והעובדות בלי תשובות - אין ברירה - רק ששומר נפשו יתרחק ממוצרי תנובה שאין השגחה של העדה
41.
ל- 40 חכה בסבלנות
ג' סיון ה׳תשס״ו
אני מאמין שיש תשובות חכה בסבלנות. זה לא מחייב שכב הרב קרא את התגובות, אולי צריך לבקש מהמערכת להעביר את התגובות לכב הרב וייטמן שליט"א. הנה הקישור נא לעדכן את הציבור בתשובות .http://www.kashrut-tnuva.co.il/
42.
בקשה מהרב ויטמן
ה' סיון ה׳תשס״ו
היות ומדברי הרב בפניה אישית אלי עולה כי מדברי בתגובות 23,30,32עשוי היה מאן דהוא להיפגע באופן אישי. הרי שאין היתה זו כוונתי ואם מישהו נפגע אני מתנצל על כך.אין בכך כדי להמעיט מהעובדות שציינתי ואני עומד מאחוריהם. אין בהם מי שום היפך האמת או כוונת לשון הרע או הונאת הגר. אלא להיפך כוונתי הייתה למחות ולהתריאה מפני תקלה שעשויה להתרחש עקב הכרותי מקרוב מאוד את הדמויות הפועלות אופן חשיבתם ומנעינהם. בכל התגובות לא התכוונתי לפגיעה אישית במישהו אלא להצביע על שיטת העבודה הראויה כשרוצים לקרוא למוצר הסופי חלב ישראל. ולאיזה רמה אנו מצפים מתנובה. כשעצם גיורם של חלק מהמשגיחים שנבחרו שנוי במחלוקת לא ניתן לקרוא למוצר חלב ישראל ובפרט שבכל הצוות שניבחר אין אפילו אחד שמקפיד על חומרה זו,וכיצד יוכלו הצרכנים הסופיים לסמוך על המוצר? ושוב אם מישהו נפגע עימו הסליחה, אך אי גנבת דעת הלקוח קודמת לכל מיני אינטרסים פוליטים או כלכליים. וכאן לצערי המערכת לא עמדה במיבחן הנאמנות לצרכן. ובהזדמנות זו ארשה לעצמי לפנות לכל המגיבים באתר זה ולעשות כפי שאני והרב של תנובה עשינו ולהזדהות בשם.בברכת חג שבועות שמח מיכאל ירוחם -פראג
43.
הערכה להרב וייטמן ,ובקשה אמיתית.
ה' סיון ה׳תשס״ו
לכל המגיבים ללא ספק אין ח"ו כוונת לשון הרע . ולא לפגוע אישית במישהו אלא למחות ולהתריע, על הבעיות שנובעים מחלב נוכרי. ושוב אם מישהו אישית נפגע עימו הסליחה. ועל כולם להודות כי הרב וצוותו הנכבד עושה ימים כלילות למען העלאת רמת הכשרות בתנובה ועל זה יוכיח גוף הכשרות "ועדת מהדרין" שפתח ועומד לימינם בכל הדרוש, זה שלחסידי חב"ד זה לא מספיק מתאים בעזרת השם גם ענין זה יסודר, זאת לבקשת הציבור הלקוחות, אני מאמין כי הרב יתן תשובות לכל השאלות שנשאלו ויתוקן הצריך תיקון. ויפעל מתוך אחדות אמיתית שבה אפשר לעשות הרבה יותר ובהסתכלות על כל הטוב שנעשה עד עכשיו. בברכת חג שבועות שמח ולקבלת התורה בשמחה ובפנימיות. אשרי המאמין.
44.
השפעת אכילת מאכלות אסורות
ה' סיון ה׳תשס״ו
קישור לעוד מקורות http://www.moriya.org.il/Art/artid.asp?id=424&re1=השפעת%20אכילת%20מאכלות%20אסורות
45.
חבר חב"די בועדת מהדרין
ח' סיון ה׳תשס״ו
להרב וייטמן, אוליי הפיתרון הוא למנות חבר חב"די בועדת המהדרין. ואז זה ייתן נוק אאוט גם ללנדא וגם לעדה...
46.
ל-45 שיפור ולא ניצחון.
ח' סיון ה׳תשס״ו
נוק-אאוט, הוא דימוי ספורטבי למדידת הישגים והיררכיה מדויקת של מנצחים ומפסידים, מובילים ומזדנבים, טובים ורעים, מינוי חבר רב חבדי ב"ועדת המהדרין" ותיקון הצריך תיקון אולי ישפר את מעמד "ועדת המהדרין" אך לא יכול לתת נוק -אאוט לכשרויות "חיצוניות" כמו הרב לנדא ב"ב והעדה החרדית ירושלים שהם כשרויות ברמה ה"טובה" ובהקף בינלאומי.
נצפה באתר
עוד באתר
 
העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.