מערכת COL | יום ד' אייר ה׳תשס״ו 02.05.2006

'היו ימים'

שני חיילים - חסידי חב"ד - שומרים על מקום מקדשנו בשער ליד הכותל המערבי. שניהם משבט לוי. האחד נסתלק לשמי מרום לפני שנים רבות ויום פטירתו הוא ביום פטירת רשב"י, והשני יבדל לחיים טובים וארוכים מפיץ מעיינותיו חוצה. הגולשים מוזמנים לזהות את המצולמים בתמונה באמצעות 'מערכת התגובות'.
'היו ימים'
--------------------------------------------
הוסף תגובה
38 תגובות
1.
צד שמאל
ד' אייר ה׳תשס״ו
עקיבא יוסף פרידמן ז"ל
2.
וינפלד
ד' אייר ה׳תשס״ו
אחד הוא הרהח שמואל וינפלד שליטא.
3.
תשובה
ד' אייר ה׳תשס״ו
מימין עקיבה יוסף פרידמן משמאל שמואל יהודה וינפלד
4.
הרב עקיבא פרידמן ז"ל והרב ווינפלד
ד' אייר ה׳תשס״ו
שניים מחסידי חב|"ד בירושלים
5.
שני חיילים אמיתיים של הרבי
ד' אייר ה׳תשס״ו
ב"ה מצד אחד הרב עקיבא יוסף הכהן פרידמאן ז"ל בצד השמאלי. מצד שני יבלחטו"א הרב וינפלד שי
6.
משמאל עומד המחנך הדגול
ד' אייר ה׳תשס״ו
הרה"ח ר עקיבה הכהן פרידמאן אביו של מנהל הת"ת בירושלים גם הוא מחנך בחסד עליון הלא הוא הרב מנחם מענדל הכהן פרידמן מימין לצערי לא מזהה עכ"פ בהחלט תמונה נוסטלגית.
7.
אחד
ד' אייר ה׳תשס״ו
מצד שמאל, ר עקיבה פרידמן ז"ל
8.
pinchas
ד' אייר ה׳תשס״ו
in t left is rbbi a fridman zazal maybe winfeld
9.
שומרי הכותל
ד' אייר ה׳תשס״ו
הרב וינפעלד שי מוציא לאור ספרי קודש (שי למורא) (גם הוציא את ספר טעמי המנהגים) הרב עקיבא הכהן פרידמאן ע"ה אחיו של הרב שמעון (הצדיק) פרידמאן מכפר חב"ד
10.
חסידים יקרים מיקירי אנ"ש בירושלים
ד' אייר ה׳תשס״ו
משמאל, הרה"ח ר עקיבא יוסף הכהן פרידמאן ז"ל. מימין, יבדלח"ט הרה"ח ר שמואל יהודה הלוי וינפלד שיחי.
11.
מימין ומשמאל
ד' אייר ה׳תשס״ו
מימין הרה"ת ר שמואל הלוי וויינפלד עורך סדרת הספרים שי למורא ועוד בעל הוצאת ספרים שי למורא. ולהבדיל בין חיים לחיים החיים - משמאל הרה"ת ר עקיבא יוסף הכהן ע"ה פרידמאן שנפטר בל"ג בעומר תשמ"ה.
12.
טוביה פלס?
ד' אייר ה׳תשס״ו
אולי...
13.
כהן ולוי
ד' אייר ה׳תשס״ו
הרב וויינפלד הלוי שי ולהבחל"ח הרב עקיבא הכהן ע"ה פרידמן
14.
שני חסידים
ד' אייר ה׳תשס״ו
מימין: ר שמואל יהודה וינפלד משמאל: ר עקיבא יוסף פרימן ז"ל
15.
סבא שלי
ד' אייר ה׳תשס״ו
סבא היקר רבי שמואל יהודה הלוי וינפלד חיליק
16.
ר חיים כהנא ז"ל?
ד' אייר ה׳תשס״ו
ר חיים כהנא ז"ל? משמאל מימין???
17.
מיקירי אנ"ש בירושלים
ד' אייר ה׳תשס״ו
מימין הרה"ח ר שמואל יהודה הלוי ויינפלד בעליו של דפוס"שי למורא" ("אשכול"לשעבר) ולהבחל"ח הרה"ח ר עקיבא הכהן ז"ל פרידמן (אחיו של ר שמעון (הצדיק) הכהן פרידמן )
18.
הימני הוא לא הרב נפתלי רוט?!
ד' אייר ה׳תשס״ו
?!!
19.
משמאל ר עקיבא הכהן פרידמן ז"ל
ד' אייר ה׳תשס״ו
נבל"ע ל"ג בעומר תשמ"ה
20.
מזהה
ד' אייר ה׳תשס״ו
מימין: הרב שמואל יהודה הלוי ווינפלד העומד בראש הוצאת אשכול וידוע כי הוא לוי. לשמאלו: הרב עקיבא יוסף הכהן פרידמן ע"ה נפטר לפני שנים רבות והיה חתנו של ר נחום שמריה שושנקין ע"ה
21.
תגובה
ד' אייר ה׳תשס״ו
מימין נפתלי רוט ומשמאל כהנא מכפ"ח ע"ה
22.
מזהה
ד' אייר ה׳תשס״ו
וינפלד ופרידמן אבל נדמה שפרידמן הוא כהן
23.
Guessing
ד' אייר ה׳תשס״ו
Is it Raskin on the left?
24.
B"H B"H
ד' אייר ה׳תשס״ו
Its nice to finally see a large number of comments where every one agrees with the other
25.
הני תרי צנתרי דדהבא!
ד' אייר ה׳תשס״ו
תמונה ששוה יותר מאלף מלים. זוג הצדיקים הרב עקיבא פרידמן ע"ה ויבלח"ט הרב שמואל יהודה וינפלד שליט"א היו ידידי נפש והיו מתפללים יחד בשבתות במנין החב"די של הרב זוין זצ"ל בגאולה. הרב פרידמן היה הגבאי ויבלח"ט הרב וינפלד היה הבעל קורא. שניהם חסידים בטלים ומסורים לרבי. הרב פרידמן שימש כסגן מנהל בית הספר "עיר גנים" חב"ד במשך עשרות שנים אצל הרב זילברשטרום שהיה מנהל ביה"ס. במשך השנים עברו דרכו אלפי תלמידים שהתמסר אליהם ביותר. והרב שמואל יהודה וינפלד הוא עניו ושפל רוח אבל בכל מה שקשור להפצת התורה והמעיינות הוא ארי שבחבורה. באותה התוועדות שהרבי דיבר על ע"א מוסדות קיבל על עצמו להו"ל את גירסאות הרש"י והרבי הורה לו להכנס לספריה ולצלם את כל הכתב יד של רש"י והורה לו כיצד לערוך את הספר עליו הוא עמל למעלה משלושים שנה. במשך השנים קיבל מהרבי עשרות הוראות ותשובות מעניינות לשאלותיו בעניני הוצאה לאור, חלקם במכתבים וחלקם בתשובות. (יש אומרים שבאמתחתו מאות מכתבים אישיים מהרבי). עידודו של הרבי וברכותיו נסכו בו כוח להוציא למעלה מ-15 ספרים בנושאים שונים, ביניהם נושאים שכמעט ואיש אינו עוסק בהם כמו ספר מפת הטהרה / בנין הבית / טעמי המקרא. והפלא הגדול שהוא עוד מצא זמן להיות חיל...
26.
מימין הוא הרב וינפלד מירושלים
ד' אייר ה׳תשס״ו
שהוציא לאור את החומש עם הפירוש "שי למורא" על רש"י. ובלי זה אי אפשר ללמוד חת"ת! יש הרבה רשיס שבכלל לא מבינים מה רש"י רוצה ורק אחרי שמעיינים בשי למורא מבינים. הר"ת של רש"י זה גם רבי שמואל יהודה (וינפלד).
27.
ל 22 אם אתה לא יודע?
ד' אייר ה׳תשס״ו
גם כהנים הם משבט לוי. כתבו ששניהם משבט לוי.
28.
זהוי
ד' אייר ה׳תשס״ו
ר יעקב וינפלד ...פרידמן
29.
פרידמן ז"ל ווינפלד יבלחט"א
ד' אייר ה׳תשס״ו
אלו הלווים שומרי הכותל.
30.
זיהוי המצולמים
ד' אייר ה׳תשס״ו
הרבנים וינפלד ופרידמן מירושלים
31.
הימני הוא הרב קורץ
ה' אייר ה׳תשס״ו
הימני הוא ר/ קורץ מכפר חבד
32.
משמאל - הרה"ח הרה"ת הרב ר עקיבא יוסף הכה...
ה' אייר ה׳תשס״ו
יש בהקשר אליו סיפור מעניין לל"ג בעומר. אביו, הרה"ח ר מנחם מענדל הכהן ע"ה פרידמאן, ליוה את כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ לאורך כל ביקורו בארץ הקודש בשנת תרפ"ט. כשהגיעה פמליית הרבי לציון הרשב"י במירון, הורה לו הרבי לא להכנס אל הקודש פנימה, בשל היותו כהן. כעבור שנים, כשנכנס בנו הרה"ח ר עקיבא יוסף פרידמאן ליחידות אצל הרבי נשיא דורנו, בשנת תשט"ו, סיפר לרבי על הוראת כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ, ושאל לגבי הליכה לציון כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ. הרבי השיב לו שהדבר בעייתי (יש לציין שאז עדיין לא הייתה מחיצת אבן), וחילק בין שעת הקבורה להליכה לאחר זמן. בהמשך לכך כתב הרב פרידמאן לרבי, באותה שנה, אודות הכניסה לציונו של רשב"י ביום ל"ג בעומר, על אף היותו כהן. הרבי ענה במכתב מפורט (נדפס באג"ק י"א אגרת גתרח). יש לציין את ההשגחה הפרטית במכתב (הרב פרידמן נלב"ע בל"ג בעומר התשמ"ה), המכתב אגב, הוא מתאריך ג תמוז. במכתב מחלק הרבי בין להטמא לנשיא ולצדיק בזמן הקבורה, לבין הליכה לציון לאחר זמן.
33.
זה אבא שלי ז"ל
ה' אייר ה׳תשס״ו
ממנחם מנדל הכהן פרידמן בנו של רבי עקיבא
34.
הרב וינפלד שליט"א
ה' אייר ה׳תשס״ו
מימין התמונה. שמעתי מהרב וינפלד שהתניא הרי נקראת תורה שבכתב ובדפוסי התניא של כל השנים היו הרבה אותיות שהיו בהם ניתוקים וכן בהרבה מקומות שהיו נגיעות בין אותיות, דברים שפוסלים בס"ת. הלך הרב וינפלד בעידודו של כ"ק אד"ש ועבר על כל התניא ותיקן את כל האותיות בספר התניא כמו שמתקנים ספר תורה, ומזה הכין פלטות חדשות להדפסת התניא וקיבל מהרבי רשות להדפיס תניא בהוצאת "אשכול" יחד עם קה"ת ואם אינני טועה כל התניעס שמדפיסים היום הם מאותן פלטות חדשות. הספר "סימני האמרים" שחיבר על התניא ובו ארבע סוגי קיצורים על פרקי התניא הוא ספר נפלא לקטנים ולגדולים וחבל שבמוסדות של הרבי לא משתמשים בו להגביר הלימוד והשינון בתניא.
35.
מעניין
ה' אייר ה׳תשס״ו
יש סוברים שגם בזמן הזה יש מצוות שמירת המקדש מדאורייתא ואם כן מעניין האם הלוויים ששומרים במקום המקדש מקיימים את מצות "ושמרו את משמרת וכו".??!!
36.
ל-31
ה' אייר ה׳תשס״ו
זה לא קורץ אבל בטח יש דמיון גדול ביניהם משום שהם מחותנים. הרב יצחק קורץ שליח הרבי בפסגת זאב הוא חתנו של הרב וינפלד
37.
טוביה
ו' אייר ה׳תשס״ו
טוביה פלס
38.
כהן ולוי
י"ט אייר ה׳תשס״ו
הרב עקיבא יוסף הכהן פרידמן נלב"ע ביום ל"ג בעומר הרב שמואל יהודא הלוי ויינפלד בעמ"ס שי למורא עה"ת וסימני אמרים וכו וכו
נצפה באתר
עוד באתר
 
העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.