COL | יום ג' סיון ה׳תשפ״ג 23.05.2023

"רבי, תציל אותי משכן רע", שפך האדמו"ר את לבו

לרגל הילולת כ"ק האדמו"ר הרה"צ האדמו"ר רבי צבי טורנהיים זצ"ל, האדמו"ר לבית לוקווע וולברוז', החל בד' סיון, לידי COL הגיע וידאו שטרם פורסם, ובו האדמו"ר עובר אצל הרבי ומבקש ברכה עבור בית כנסת שרכש בבני ברק, בשל שכן רע שמתנכל לאדמו"ר ולמפעלו | צפו בוידאו המרגש | ומה קורה כיום בבית הכנסת המדובר?


מאת הרב שבתי ויינטראוב יו"ר מכון באהלי צדיקים

 

פרסום ראשון: לרגל הילולת כ"ק האדמו"ר הרה"צ האדמו"ר רבי צבי טורנהיים זצ"ל, האדמו"ר לבית לוקווע וולברוז', נין ונכד לבעל ה"עבודת יששכר" מוולברוז', החל בד' סיון, לידי COL הגיע וידאו שטרם פורסם ובו האדמו"ר עובר אצל הרבי ומבקש ברכה עבור בית הכנסת שרכש ברחוב סירקין 10 בבני ברק.

באותם ימים, שכנו התנכל מאד לאדמו"ר, וכל המפעל שלו היה בסכנה גדולה.

זה אירע ביו"ד שבט תש"נ, אז נסע האדמו"ר לרבי נשיא דורנו לרגל 40 שנה לנשיאות ובחלוקת הדולרים לצדקה, שפך את מר ליבו על המצב, וזכה לברכות נדירות.

יש לציין כי בית הכנסת לוקווע פועל כיום בצפון בני ברק במשך 24 שעות ללא הפסקה עם אלפי מתפללים בהצלחה חסרת תקדים, ובנו ממשיך דרכו הרה"צ רבי שמואל הכהן טורנהיים שליט"א זוקף זאת לברכות של הרבי.

בנו וממשיך דרכו רבי שמואל עם הרב שרגא שטיינמן בבית מדרשו (צילום: יהודה פרקוביץ)

 

להלן התמליל של הוידאו:

האדמו"ר מלוקווע: 
"רבי תציל אותי, תציל את המוסדות שלי... יש לנו שכן רע, מפריע לישיבה לכולל ומבקש ברכה".

 הרבי: מיין נאמען אין דעם (השם שלי על זה) 

 הרבי: איך וועל מיטנעמען אויפן ציון און דער אויבערשטער וועט אייך מצליח זיין 
(הרבי מראה על המכתב שמחזיק בידו הק' שמסר לו האדמו"ר מלוקווע ואמר "אקח את זה איתי לציון, והקב"ה יצליחכם".)

 הרבי: נותן דולר לברכה ואומר  "אפגעבן אויף צדקה און דאס זאל זיין א כלי אויף ממשיך זיין בזריזרות 
(לתת לצדקה וזה יהיה כלי להמשיך את הדברים בזריזות)

 האדמו"ר מלוקווע מבקש ברכה שהשכן ימכור להם את הדירה שלו.

 הרבי: זאל דער אויבעשטן העלפן ווי בעסער איז בקרוב ממש. 
(שהקב"ה יעזור איך שהכי טוב בקרוב ממש)

*

יש לציין כי האדמו"ר פעל רבות להוצאת ספרי אבותיו הק'. מאחורי פעילותו הנמרצת לחידוש החסידות והפצת ספרי אבותיו עמד הרבי.

הפעם הראשונה שביקר האדמו"ר רבי צבי הכהן טורנהיים אצל הרבי, הייתה בחתונת בנו בכורו, ר' ברוך-אייזיק טורנהיים, בשנת תשל"א, אז נכנס לראשונה ל'יחידות' שנמשכה קרוב לשעה.

בתחילה דיבר עם הרבי אודות ענייניו האישיים, הוא ביקש ברכה שיצליח לחנך את כל ילדיו בברזיל לתורה ויראת-שמים ושיצליח לחתן את כולם.

בהמשך ה'יחידות' הראה לרבי את ספרי זקנו בעל ה"עבודת יששכר". הרבי לקח לידיו את הספר "עבודת יששכר", דפדף בו במשך מספר דקות וביקש ממנו להדפיס את הספר. בקשה זו חזרה ונשנתה מספר פעמים במשך ה'יחידות'; הרבי לא הרפה ממנו וביקש להדפיס דווקא את הספר "עבודת יששכר" למרות שהביא עוד מספר ספרים של אבותיו הק'. 

תודה גלויה לרבי מליובאוויטש

בהקדמה לספר החסידי המפורסם "עבודת יששכר" להגה"ק רבי ישכר דב בעריש מוולאברוז' זצוק"ל שהיה מגדולי תלמידיו של רבי חיים יחיאל מאיר ממאגליניצע זי"ע ורבי אלעזר מקוזניץ זי"ע, אותו פרסם מחדש נינו האדמו"ר רבי צבי הירש הכהן טורנהיים מלוקווע וולבארוז' זצ"ל, הוא מציין בהקדמה לספר שהספר 'עבודת ישכר' הודפס בזכותו של האדמו"ר מליובאוויש.

אנו מעתיקים מילה במילה על מה שכותב בתחילת הספר הק' עבודת יששכר:

"תודה גלויה לרבי מליובאוויטש. הנה כאשר הוד כבוד קדושת אדמו"ר דליובאוויטש שליט"א הפציר בי כמה פעמים לזכות את הרבים להוציא הספר הזה לאור ועל-פי פקודתו אשר אמץ אותי מאד והוזיל מכיסו סכום הגון לאפשר את הדפסת ספרן של צדיקים, הריני ממלא בקשת כ"ק תוה"ר שליט"א בדחילו ורחימו, וה' יאריך ימיו בשיבה טובה ויזכה לנהג את עדתו קהל חסידיו וכל עמינו אחינו בני ישראל לקראת משיח צדקנו במהרה בימנו א"ס.
תל. המ"מ הק' צבי בה"ר יאיר אלימלך הכהן טארענהיים. (ראה צילום)

הרבי הקפיד ושאל: איפה הספרים?

בהמשך ההקדמה לספר 'עבודת ישכר' כותב הרה"צ רבי צבי טורנהיים מלוקווע "ואחר-כך באתי לארצות הברית לרגל נשואין של בני החביב ר' ברוך אייזיק הכהן טארענהיים נ"י, ונכנסתי לפנים חצר קדשו של אדמו"ר שליט"א. ולפלא איך שאדמו"ר שליט"א ידע הכל מה שבלבי ומה שנעשה שמא בארץ ישראל ורק רצה ממני שידפיסו. ואת חטאי אני מזכיר, לא מלאתי בקשתו מיד מפני סיבות שונות. 

"ואחר-כך בשנה שעברה שבקרתי שנית את כ"ק לרגלי נשואין של בני המופלג בתורה וביראה רב חיים יוסף אליעזר הכהן נ"י, הקפיד ושאל איפה הספרים, ונעשה פני מלא בושות.

"ואז החלטתי יעבור עלי מה, ואדפיס את הספר. ואני נותן שבח להשי"ת שהגיענו עד לברך על המוגמר, וכשבני הדגול נסע לקבל ברכתו של אדמו"ר שליט"א ואמר לי שב"ה בלי נדר  הוא ידפיס, ומן השמים נתנו לו מקום להתגדר, ובני החשוב יאיר אלימלך הכהן נ"י ששמו כשם זקנו, הוא גמר את הענין בכי טוב. ונעשה מחשבתו ובקשתו של הזקן למעשה. זכות הצדיק יגן עליו כל ימי חייו ויצליח בכל מעשה ידיו בגוף ובנפש.

ביו"ד שבט תש"נ האדמו"ר זצ"ל הגיע לארה"ב. השתתף בהתוועדות של הרבי שנערכה בשבת, וביום ראשון שלאחריו עבר בחלוקת דולרים ומסר לרבי את ההוצאה השלישית של הספר "עבודת יששכר". הרבי ברכו ש"יאריך ימים על ממלכתו" ושיצליח להפיץ תורה וחסידות בבית-המדרש שפתח בבני ברק.

(מתוך הספר בסוד שיח הקשרים של הרבי עם גדולי ישראל)

 

 

לכתבה זו התפרסמו 3 תגובות - לקריאת כל התגובות
הוסף תגובה
3 תגובות
1.
כמו''כ
ד' סיון ה׳תשפ״ג
היה נוהג בעצמו לאסוף כסף באיצקוביץ למוסדותיו למרות שהיה נקרא אדמו''ר וכן השתתף בתהלוכה כמ''פ ( כמעט אדמו''ר יחידי ) ובירך בהתלהבות ברכת כוהנים באהבה
2.
ובגלל תקלה
ד' סיון ה׳תשפ״ג
לא הצליח לילה לפני שנפטר פתאום בש''ק בבוקר יומיים לפני שבועות ס''א ראיתיו מרחוק אחרי הרבה זמן שלא נפגשנו הסתפקתי עם לרוץ ובסוף לא ידעתי למה רציתי ואמרתי לו גוט שבעס למחרת בבוקר נודע לי שהלך לפני התפילה למקווה לא חש בטוב הלך לנוח ונפטר לא אשכחהו
3.
הוא ע''ה
ד' סיון ה׳תשפ״ג
היה מתפלל לא מעט בביכ''נ חב''ד ברש''י ב''ב ומאחר ולא טילטל ביקש תמיד שילד ילווהו אני הייתי א' השני היה גיס אחי השליח במ. רח''ש שי ס. ועוד אז לא הבנתי אידיש ולא תקשרנו אבל תמיד הודה בחום רצה להגיע לב''מ שלי
נצפה באתר
עוד באתר
 
העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.