מערכת COL | יום ז' אב ה׳תשפ״א 16.07.2021

אבל כבד בארץ ובעולם: נפטר ה'חוזר' הגה"ח ר' יואל כהן זצ"ל

אבל כבד בקהילות חב"ד בארץ ובעולם: ביגון כבד מגיעה הידיעה על פטירתו של הגה"ח ה'חוזר' ר' יואל כהן ע"ה • בן 91 שנים היה בעת שיצאה נשמתו בטהרה בבית הרפואה במנהטן, לאחר שנדם ליבו • תלמידיו, מושפעיו, בכל רחבי תבל, שגדלו על ברכיו התוועדויותיו ושיעוריו, שבורים ורצוצים לקבל את הידיעה המרה והקשה • עדכון: מסע ההלוויה יתקיים מחר יום שישי ערש"ק דברים - חזון, מבית ההלוויות 'שומרי הדת' בבורו פארק בשעה 10 בבוקר, מבית חיינו 770 בשעה 10:45 ומשם לבית העלמין 'מנטיפיורי', בסמיכות לאוהל הק' 

 

אבל כבד בקהילות חב"ד בארץ ובעולם: ביגון כבד מגיעה הידיעה על פטירתו של הגה"ח ה'חוזר' ר' יואל כהן ע"ה. בן 91 שנים היה בעת שיצאה נשמתו בטהרה בבית הרפואה במנהטן, לאחר שנדם ליבו.

עשרות אלפי תלמידיו, מושפעיו, בכל רחבי תבל, שגדלו על ברכיו התוועדויותיו ושיעוריו, שבורים ורצוצים לקבל את הידיעה המרה והקשה.

הרב יואל כהן, בנו של החסיד הנודע איש מסירות הנפש ר' רפאל (פולע') כהן, היה מעמיק עצום בתורת רבותינו נשיאנו והרבי נשיא דורנו בפרט, והיה ה'חוזר' הראשי לאחר שיחות והתוועדיות הרבי, 'בור סוד שאינו מאבד טיפה', יחיד בדור.

גידל דורות של חסידים כמשפיע ראשי בישיבה המרכזית ב-770.

מתולדות חייו של ה'חוזר'

ר' יואל נולד בט"ז שבט תר"צ ברוסיה, לאביו הרב רפאל נחמן כהן. בשנת תרצ"ו יצאה משפחתו מרוסיה ועברה דרך פולין בדרכה לארץ ישראל להתגורר ברמת גן. בפולין זכו להכנס ליחידות אצל הרבי הקודם, לפי המסופר כשיצאו מהיחידות שוחח הרבי עם הילד יואל, ושאלו: "מה ההבדל בין הרבי הזה לרבי שלך בחיידר?" ענה הילד יואל: "זה הרבי של כל הרביים". הרבי נהנה מהתשובה ואמר לאביו פולע "יש לך ילד מיוחד, תשמור על הבן שלך".

כשהיו בדרכם לספינה שלח הרבי הקודם לילד יואל שגרם לו נחת רוח, חפיסת שוקולד, האימא שחששה מקנאה בין הילדים חילקה את השוקולד בין כל הילדים.

בשנות צעירותו חי בקהילות החסידיות שהתפתחו בארץ הקודש, בתל אביב ורמת גן.

במשך השנים למד בישיבת אחי תמימים בתל אביב אצל המשפיע ר' חיים שאול ברוק, ר' שלמה חיים קסלמן וכן ספג חינוכו מהחסיד המשכיל ר' משה גוראריה ומר' נחום גולדשמיד, ר' מאיר בליז'ינסקי ועוד מזקני החסידים, ואף מאחיו של הרבי ר' ישראל אריה ליב שניאורסון.

בי"א שבט תש"י, נסע ללמוד בישיבת תומכי תמימים המרכזית - 770. כשעלה על האוניה לא נודע לו עדיין מהסתלקותו של הרבי הריי"צ. בדרך לארצות הברית נודע לו על הסתלקותו של הרבי הריי"צ, ונשאר- בעקבות הוראה שקיבל מהרבי, והתקשר לרבי.

בט"ו אלול תשי"ד התחתן עם מרת לובא לאה, בתו של ר' שניאור זלמן בוטמן.

מיד עם הגיעו ל770 ניכרו בו כשרונותיו המעולים, והתחיל לכתוב 'הנחות' משיחותיו של הרבי, זקני החסידים שהיו עוד חוזרים אצל הרבי הרש"ב התפעלו מכוחו המיוחד הן בהבנה והן בזכרון מדהים. הרבי הורה לו להיות חוזרו הראשי ומאז ואילך ראה בו כאחראי ראשי על כל ההנחות וההוצאה לאור של תורתו.

ר' יואל שמש כחוזר תורתו של הרבי מראשית תחילת הנשיאות.

בעקבות תפקידו זה, היה ר' יואל עומד בעת ההתוועדות עם הרבי במקומו הקבוע שתחת מקום ישיבתו של הרבי על מנת לעקוב אחר הדברים.

כ'חוזר' כתב ר' יואל והכין להגהה שיחות רבות, מחלקם נדפסו לאחר מכן הכרכים א' עד ד' בסט לקוטי שיחות. לאחר שראו שהרבי מסכים להגיה את השיחות, אך דורש שיעברו עריכה מקיפה לפני ההכנסה להגהה, התמסר ר'יואל לעריכה מחדש של השיחות, שבהתחלה היה בעיקר שיחות על פירוש רש"י, שאותם התחיל הרבי לומר לאחר הסתלקות אמו הרבנית חנה ומהם נדפסו לקוטי שיחות חלקים ה-ט. בעקבות תחילת עבודתו בעריכת ספר הערכים הועבר תפקידו זה האחרון לעורכים אחרים.

כן כתב חלק גדול מההנחות של מאמרי הרבי, והחל משנת תשמ"ו עסק בעריכה קבועה של מאמרי הרבי והכין אותם להגהה, מהם הודפסו לאחר מכן ששה כרכי ספר המאמרים מלוקט.

משפיע ומחנך

תקופה קצרה לאחר הגיעו ל-770, נתמנה להיות מגיד שיעור בחסידות בתחילה בישיבה בבדפורד ודין ואח"כ בישיבה ב-770.

במשך שנים מסר שיעורים במונסי, ובלייקווד, במסגרתם התקרבו אלפים לחסידות חב"ד.

בין תלמידיו המובהקים נמנים סלתה ושמנה של משפיעי ורבני חב"ד.

במהלך מסעותיו השנתיים לארץ הקודש נפגש ר' יואל עם גדולי תורה ואדמו"רים בציבור החרדי הליטאי והחסידי.

ביקוריו זכו לסיקור והד נרחב.

ר' יואל נודע כבעל מנגן מדייק ומופלא, את הניגונים קיבל מאביו ומזקני חסידי חב"ד כשלמד בארץ הקודש, וכן מזקני החסידים ב-770. 

בהתוועדויות רבות הרבי היה מורה לו להתחיל את הניגונים והיה מסמן לו סימונים שונים בענין הניגונים.

ר' יואל היה ממעתקי השמועה והמסורה בסיפורי חסידים, רבים קיבל מאביו, מחבר שמועות וסיפורים הרב רפאל נחמן כהן, וכן מחסידים מבוגרים נוספים. ר' יואל היה דייקן גדול בפרטי הסיפורים, ונוהג לספרם בהתוועדויות ובסעודת ליל שבת בביתו.

• 

 הותיר אחריו את רעייתו תבדלח"ט הרבנית לאה קאהן.

אבידה לקהל אנ"ש חסידי חב"ד, שאין לה תמורה.

מסע ההלוויה יתקיים, מחר יום ועש"ק מבית חיינו 770, לבית החיים ע"ש מונטיפיורי בסמוך לאהל הקדוש.

ברוך דיין האמת.

הוסף תגובה
24 תגובות
1.
ברוך דיין האמת
ז' אב
כמה כאב. כמה מצער. משיח חייב לבוא.
אכן
ז' אב
כלו כל הקיצין, חבלי משיח חלפו עברו הגיע הזמן כמה עוד צער??????
2.
לא נתפס
ז' אב
מה עוד צריכים כדי שתגיע הגאולה. כזה הרבה משפעים אנ"ש, חסידים, ויהודים יראים ושלמים? רעבע למה אתה עוד זקוק???
3.
ב.ד.ה
ז' אב
ברוך דיין האמת אבל כבד עד מתי???
4.
ברוך דיין האמת.
ז' אב
גאון, מקושר וחסיד אמיתי, ר' אושעיא של דורינו.שהוריד אל העם בבבל תורה מבית מדרשו של רבי.שבא"י. וצ"ל עליו את האמור על ר'חייא הגדול: "רבי לא שנאה ר' יואל מנין..". מעולם לא עשה לעצמו ולביתו, חי בפשטות מופלאה ומסתבר לומר שלא זכר את מספר חשבון הבנק של עצמו.. מהאנשים הבודדים שעובדת לכתם משאירה יתמות בחב"ד.
‏גם לא ידע אנגלית...
ז' אב
למרות זכרונו הנדיר (כידוע שלעיתים היה חוזר בעל פה את דברי הרבי שאמר במשך חמש שעות (!!) כמעט מילה במילה) אבל אצל ר׳ יואל זה לא תפס מקום כלל, כמו שאר כל ענייני העולם. וכך יצא שהגאון הנפלא ר׳ יואל חי בארה״ב מעל 70 שנה ולא ידע אנגלית ותמיד דיבר ולימד אלפי תלמידים רק בשפת הרביים (אידיש) ולה״ק. ברוך דיין האמת!
אף את כתובת ביתו לא ידע, ומנין ליה חשבון...
ט' אב
5.
אוי אוי אויייייייי
ז' אב
בשורה קשה, כמה דברים קשים משיח נאו
6.
ברוך דיין האמת
ז' אב
אבדה שאין לה תמורה. גדול מעתיקי השמועה ומעבירי המסורת בדורנו, במתק שפתיים ובהסברה נפלאה. והכל מתוך התבטלות מוחלטת לרבי. אבד חסיד מן הארץ.
7.
עד מתי??
ז' אב
ברוך דיין האמת . יהודי משכמו ומעלה עם זכויות רבות בהפצת המעינות, ותורתו של הרבי .
8.
ברוך דיין האמת
ז' אב
9.
בחור
ז' אב
שוד ושבר!!!!!!!!! אוי מה היה לנו כי חטאנו!!!!!!! במהלך השנה וחצי האחרונות נפטרו לבית עולמם הרבה מאד מגדולי אנש מי יוכל לתת דוגמה חי' למקושר אמיתי????? רק החודש שתי הענקים ר' יואל ור' פינייע.......
10.
וכשנפטר אמרו עליו: הי חסיד,הי עניו! 
ז' אב
11.
הנהלת COL
ז' אב
כזו אבדה, צריך להשחיר את האתר!
12.
אנשי אמנה אבדו
ט' אב
כששופרו של משיח גם אבד ונלקח מאיתנו, מצפים אנו ל'תקע בשופר גדול לחירותנו' תכף ומיד ממש.
13.
מהי משפחתו
ט' אב
ב.ד.ה יש לו ילדים?אחים
אין ילדים
י' אב
14.
ר' יואל!!! כל מילה מיותרת
ט' אב
אולי למי שלא מכיר צריך לתאר אבל רוב חסידי חבד היכירו ויודעים. אין לתאר במילים
15.
בד"ה
ט' אב
חייבים משיח!!!!!!!!!!!
16.
יהודי
ט' אב
צריך לדרוש משיח בדחיפות!!!!
17.
יהודי
ט' אב
אבידה נוראית !!!!!!! גדול הדור פשוטו כמשמעו!! החסיד הכי גדול שיש!!!!! אבל עצום!!! ה' ירחם עלינו ! דור יתום . מה נעשה?? מאין יבוא עזרנו??? לבכות .לבכות. לבכות. אין מילים לתאר את גודל האבידה !
18.
תם עידן בחב"ד...
ט' אב
הסתיימה היום תקופה בחב"ד, של ר' יואל אחר ג' תמוז... כל הבחורים שהיו אצלו אחר ג' תמוז יכולו לחתום על המשפט הזה....
19.
רבו המובהק
ט' אב
הוא המשפיע ומורה דרך של אלפי אלפי חסידים, שלוחים, משפיעים ותמימים שקיבלו רוב חכמתם ממנו. רבם המובהק
20.
איש פשוט
ט' אב
בד''ה אבדה גדולה לכלל חסידי חב"ד בארץ הקודש!
נצפה באתר
עוד באתר
 
העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.