הרב שמעון אייזנבאך | יום י"ז טבת ה׳תשפ״א 01.01.2021

קצת סדר: האם הרבי היה שבע רצון מצירוף תמונתו לפרסומים שונים?

"והיו עיניך רואות את מוריך": לא אחת התייחס הרבי לתמונותיו הקדושות שפורסמו בפרסומים שונים. האם היה זה לשביעות רצונו? • הרב שמעון אייזנבאך, רבה של שכונת השחמון באילת עם פרק נוסף של זיכרונות - מיוחד למגזין שישי של COL
קצת סדר: האם הרבי היה שבע רצון מצירוף תמונתו לפרסומים שונים?
בעיגול: כותב השורות

במשך עשרות שנות הנשיאות היו מספר התייחסויות מהרבי לצירוף תמונתו הק' לבלנקים, לקבלות ולתמונות מחזור של מוסדות חינוך חב"דיים.

האם צירוף תמונה של הרבי היתה לשביעות רצונו? ממספר מענות ותשובות נראה שלא בכל פעם ולא בכל מקום, ואף שבכללות היה זה לרצון היו בזה גם הסתייגויות כפי שנראה בשורות דלהלן:

במכתב של מסיימי המחזור בבית ספר למלאכה בשנת תשכ"ד, הם כתבו לרבי על רצונם לצרף תמונתו לתמונת המחזור וכך כתבו התלמידים במכתב למזכיר הרבי הרב חודוקוב:

יום ט"ז טבת תשכ"ד

כבוד הרב החסיד המפורסם ר' חודוקוב 

מזכיר כ"ק אדמו"ר שליט"א

אנו החתומים מטה תלמידי בית הספר למלאכה נגרות בכפר חב"ד פונים אליכם בשאלה היות ובעה"י אנו עומדים לסיים בפסח הבא עלינו לטובה. נהוג אצלנו שכל מחזור המסיים עושים תמונת מחזור בצירוף חבר המורים. ברצוננו לצרף את תמונתו של כ"ק אדמו"ר שליט"א אל תמונת המחזור.

נא לענות אם אין חשש של התנגדות למעשינו זה כיון שברצוננו לשלוח לכ"ק אד"ש תמונה כזאת ולבקש ברכתו.

נא לענות לתשובתנו בהקדם האפשרי היות והזמן קצר.

חברי המחזור.

כאשר הפניה הגיעה אל הרבי הוא השיב:

ממזכ׳ [=דהיינו לשלוח מכתב מהמזכירות ולכתוב] דאינו ענין.

ובשולי מכתב שכתב הרב חדקוב להרה"ח ר' זעליג סלונים שהיה בא כח הרבי בירושלים הוא כותב לו:

נ.ב. לפליאתנו הגדולה בא לידנו טופס קבלה מ"שכון חב"ד ירושלים", ובה תמונת כ"ק אדמו"ר שליט"א. והנה מעולם לא ראינו דבר נהוג כזה בשום מוסד ממוסדות חב"ד, ולפלא שנעשה הדבר מבלי לשאול וכו'. ובפרט שיש מקום למי שיראה כזה לחשוב אשר כ"ק אדמו"ר שליט"א הוא המבקש את הנדבה וכו' וד"ל.

 

ושוב במענה חריף אחר שולל הרבי את הדפסת תמונת הרבי הקודם (ואולי גם את תמונתו שלו) לצד תמונות נשים. היה זה במענה למנהל מוסד שהדפיס דף ובראשו תמונת הרבי הריי"צ, ולצידה תמונת שתי נשים שסייעו רבות למוסד וזאת על מנת להעניק אותו להן כציון לשבח על תרומתן.  כשהגיעה ההדפסה אל הרבי הוא הגיב בחריפות: 

"באם רוצה לתת אות הצטיינות למרת פלונית ופלונית תחיינה - האומנם ברשותו לתת אות הצטיינות זו על ידי הדפסת תמונה שלהם דוקא ביחד עם תמונת כ"ק מו"ח אדמו"ר? 

כמה עניינים מבהילים כבר ראיתי - אבל מודה אני אשר ענין זה ראשון "במעלה" ביניהם. 

בוודאי תכף ומיד יבער מן העולם עמוד זה. כיון שאין ביכולתי להשתתף באחריות הנהגה שבשביל פרסום שטעלט מען ניט זיך האפ [=אין נרתעים] אפילו מדברים כהנ"ל - יסיר את שמי מכל ניירי הסטיישענרי [=מכתבים], חוברות וכו'. 

באם לעצתי ישמע - יקבל עליו תענית לאחד הימים הקרובים, ויסע לציון הקדוש ויבקש מחילה וסליחה וכפרה על הנזכר לעיל, ויקבע לימוד במאמרי כ"ק מו"ח אדמו"ר בכל יום - עד ראש השנה הבא עלינו לטובה (כמובן בלי נדר) 

באם מי שהוא השתתף איתו בפעולה האמורה - מובן שגם אליו שייך כל זה".

 

כאשר הוצע להנפיק בול ובו תמונת אדמו"ר הזקן, שלל הרבי את הרעיון היות וטבעו של בול הוא שהמעטפה עליה הוא מודבק מתגלגלת, בנוסף לכך שמכים על הבול.

וכה מודפס בספר אגרות קודש חלק י"ח ע' רכ"ו:

ב״ה, כ"ב אדר א' תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה! 

 במ״ש . . . אודות בול ובו תמונות וכו' לדעתי מופרך הדבר כיון שהבולים מתגלגלים סו"ס וכו' נוסף על הענין הכרחי שמכים על הבול והתמונה....

 

במכתב שכתב באחד ממנהלי בתי הספר של רשת חב"ד באה"ק לאחיו הוא מספר על תשובה מעניינת שהרבי כתב לו בהתייחסו לתמונת מחזור של אותה שנה:

ב"ה כ' תמוז תשל"ו

לאחי היקר .... שי'

מה שלומך? ומה נעשה בקודש הקדשים ב-770?

אני חייב לשתף אותך בדבר מעניין מאוד שקיבלתי מהרבי ואל בינתך אשען שתשמור על כך בסוד מבלי שיפורסם הדבר.

כפי שאתה זוכר מידי שנה אני מתעסק לקראת סוף שנת הלימודים להכין תמונות מחזור לתלמידים ולתלמידות המסיימים לימודם בבית הספר. העיסוק בזה הוא רב ויש בזה הרבה כאב ראש. את התמונות מכינים בפוטו ברחוב אלנבי, במקום שהצטלמת לפני שנסעת לניו יורק. צריך לדאוג שכל התלמידים והמורים ילבשו חגיגי וילכו להצטלם בפוטו. אח"כ הולכים לצייר מיוחד שיכין את סדר התמונות והכיתובים מסביב וישלב גם את התמונות של כ"ק אד"ש ושל הרבי הקודם שהרשת קרויה על שמו.

כמו כן צריך לגבות את התשלום מכל ילד וילדה לפני שמדפיסים את התמונות וצריך לעבור על החומר לראות שאין טעויות והחלפת שמות מתחת לתמונות כפי שקרה בעבר והיה צריך לעשות הכל מחדש. בקיצור כאב ראש לא קטן שמעסיק אותו זמן רב.

השנה ביקשה ממני אחת המורות בשם .... אשתו של .... שהיא תכין את התמונות מחזור גם לבנים וגם לבנות ואני שמחתי מאוד שהיא מתנדבת לכך. אמרתי לה מראש שמדובר בעבודה קשה ומורכבת והיא אמרה שהיא מכירה את כל הפרטים והיא תשמח לעבוד על זה.

הייתי כל כך מבסוט שירד ממני הכאב ראש עד לאתמול. אתמול התחרטתי על כך. כי כל שנה אני שולח לרבי את התמונות וכ"ק אד"ש כותב ת"ח ות"ח על התמונות וגם השנה ששלחתי לכ"ק אד"ש הוא ענה ת"ח על התמונות. אבל בסוף המכתב הוא הוסיף הערה בכת"י בזה הלשון:

"מי יעצו לפרסם ולהראות בתמונות שלדעת ביה"ס הוא האמצעי וגבוה מכ"ק מו"ח אדמו"ר?"

ברגע הראשון לא הבנתי מה הכוונה, אבל כשהבטתי בתמונות ממש נבהלתי. אינני יודע איך לא הבחנתי בזה קודם. המורה הנ"ל סידרה את התמונות באופן כזה שתמונתי, תמונת המנהל היא בראש התמונה במרכז ואילו שתי התמונות של כ"ק אד"ש והרבי הקודם הם משני הצדדים אבל נמוכים יותר מהתמונה שלי.

כל השנים הייתי מקפיד ששתי התמונות הקדושות יהיו מעל כולם ואמנם תמונתי היתה במרכז כפי שעושים בכל הבתי"ס של הרשת אבל נמוך יותר מתמונות הרביים והיא שינתה את הפרט הזה.

אני מתלבט אם לספר למורה את מה שכ"ק אד"ש כתב כי זה בטח יצער אותה ומספיק שאני מתייסר שבטח נגרם לו עגמ"נ. מה דעתך? האם כדאי לספר לה או עדיף שלא תדע? מה שברור הוא שמהיום והלאה רק אני אתעסק בהכנת תמונות המחזור בגלל הרגישות של הדבר וכואב לי הלב שאנחנו כל כך מתאמצים לגרום לכ"ק אד"ש רק נחת רוח ולפעמים יוצא מכשול מתחת ידינו.

מעניין מאוד שכ"ק אד"ש כתב הלשון "מי יעצו וכו'" היינו שחזה ברוח קדשו שהיה מי שיעץ בענין.

 

מכתב זה שנכתב ע"י אחד ממנהלי בי"ס חב"ד מעניין ומרתק ומלמד עד כמה היה חשוב לרבי כל פרט ופרט בתמונות שלו ושל רבותינו נשיאנו המופיעות במקומות שונים. 

קרוב לודאי שישנם עוד מכתבים והתייחסויות של הרבי להדפסת תמונתו וכדי לגבש מתי כן ומתי לא והיכן וכו'  צריך לחבר את הפסיפס כולו. אי לכך אשמח אם ידוע למאן דהוא עוד תשובות של הרבי בנושא זה ותודתי נתונה לו מראש וזכות הרבים תלויה בו. 

לעניות דעתי, תשובתו של הרבי לאותו שליח, בה שלל את צירוף תמונת הרבי הקודם לאות ההצטיינות לשתי הנשים המכובדות, לא היתה בגלל היותן נשים שהרי בתמונות המחזור של בתי הספר של הרשת הופיעו מדי שנה בשנה תמונת הרבי והרבי הקודם כדבר שבשגרה והופיעו שם מלבד תמונות התלמידות גם תמונות המורות, אלא ודאי סיבה אחרת היתה לכך.

כמו כן מן הראוי שבכל אותן עלונים ואתרים של שלוחי המלך יקפידו להציב את תמונת הרבי בראש העמוד ולא בתחתיתו ובודאי נזכה בקרוב שיקויים בנו "והיו עיניך רואות את מוריך", אמן.

הוסף תגובה
7 תגובות
1.
תודה לך הרב אייזנבך
י"ח טבת ה׳תשפ״א
המענות בהנ"ל מיוחדים ויחודיים. אנשים יבינו באיזה כובד ראש צריך להתבונן לפני שמפרסמים תמונה של הרבי.
2.
בקשה
י"ח טבת ה׳תשפ״א
מרתק. נשמח אם כותב הטור שיחי' ימשיך בטורים אודות הנהגות והוראות הרבי, במיוחד אלו שלא ידועים מדי לציבור. יישכ"ר!!!
מצטרף
י"ט טבת ה׳תשפ״א
3.
מדהים. מזעזע.
י"ט טבת ה׳תשפ״א
חייבים להציף את הנושא הזה. לא מתכוון חלילה לפרסם פחוץ את התמונה הק' של כ"ק. אלא להדגיש ולרענן את הרגישות וכו
4.
--
י"ט טבת ה׳תשפ״א
בנושא הקבלה, כנראה שההוראה שהובאה כאן נכונה לכל סוגי הקבלות ולכל סוגי קופות הצדקה!!! מוזר שלאחרונה מוסדות שונים מפיצים קופות עם תמונות. חוסר כבוד כפשוטו
5.
עוד התייחסות שלא הובאה כאן
כ"א טבת ה׳תשפ״א
עוד התייחסות שלא הובאה כאן. ולמרות שזה לעתון ספציפי, כמובן ניתן ללמוד ממנו הוראה לדברים שבדפוס וכו'. שבועון כפר חב"ד קיבלה מענה (בע"פ או בכתב?) ותוכנו הי' שלא צ"ל בשער דכל גליון, את תמונתו שלו.. ע"כ תוכנו. כמובן יבואו הידענים ויביאו דיוק הלשון וכיו"ב. ובהתאם למענה זו, המערכת אכן לא עשו כן בכל פעם, כי אם בזמנים מיוחדים, ובשאר הזמנים עשו של אירועים, או של מישהו שמראויין בין דפיו.
6.
יפה
כ"א טבת ה׳תשפ״א
נצפה באתר
עוד באתר
 
העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.