אברהם לביא | יום ט"ז שבט ה׳תש״פ 11.02.2020

ידעתם? ר' יואל כהן זכה לראות את הרבי ריי"צ I הסיפור המלא

תגיות: יואל כהן
היום - ט"ז שבט - חל יום ההולדת התשעים של ה'חוזר' של הרבי, הגאון החסיד הרב יואל כהן • לרגל יום ההולדת  מגיש אתר COL  את הסיפור המלא של ה'יחידות' הנדירה לה זכה בהיותו ילד אצל הרבי הריי"צ, ולאחריה ליווה אותו הרבי ואף העניק לו שוקולד...
ידעתם? ר' יואל כהן זכה לראות את הרבי ריי

היום (ט"ז שבט) חל יום ההולדת התשעים של ה'חוזר' של הרבי, הגאון החסיד הרב ר' יואל כהן שליט"א.

לרגל יום ההולדת אנו מפרסמים את הסיפור המלא של ההזדמנות בה זכה ר' יואל לראות את הרבי הריי"צ, ואת חתנו הרבי - בשנת תרצ"ה.

ר' יואל נולד ברוסיה, לאביו החסיד הרב רפאל נחמן (פולע) הכהן כהן. ר' פולע עסק בהפצת יהדות במסירות נפש ברוסיה, ונאסר והוגלה בעוון כך למשך למעלה משלוש שנים, כשיסורים רבים מנת חלקו.

ר' פולע נשלח לגלות כאשר בנו ר' יואל היה בן שבעה חודשים. בשלהי שנת תר"צ. באותו היום ניתנה לו האפשרות לראות את בני משפחתו מעבר לאשנב צר, בפרידה מרגשת ומעציבה שכולם התקשו להכיל. גם את בנו ר' יואל הקט  ראה אז, ומאז חלפו שלוש שנים עד שראהו שוב, בהיותו כבר בן כמעט שלוש שנים.

כעבור מספר חודשים, לאחר שטבעת המעקב הייתה קשה מנשוא, כתב ר' פולע אל הרבי הריי"צ - שגר אז בפולין - על שינוי מקום מגוריו ומעבר לריגה, וקיבל את הסכמתו.

באסרו חג שמחת תורה תרצ"ה התקבל הרשיון, ולאחר קשיים חדשים שהתעוררו, הצליחה המשפחה סוף סוף לצאת את רוסיה לעבר ריגה.

משם, היה עליהם להמשיך לארץ הקודש. גם השגת אישור זה לא היה פשוט, החסידים כולם התגייסו לעזור לר' פולע, ולאחר שפנו אל הרב הראשי בישראל, הראי"ה קוק, הוא דאג להם להיתר עליה לארץ-הקודש.


תעודת העליה לארץ הקודש. שמו של ר' יואל - אחרון ברשימה 

באותם ימים שהה הרבי הריי"צ בעיירה פורקדסורף הסמוכה לווינה, לצרכי מרפא, ור' פולע בחר לעשות את דרכו לארץ הקודש דרך ווינה, בכדי לזכות ולהתראות עמו.

בכ"ד שבט תרצ"ה, הגיעו בני המשפחה לוינה, השאירו את חפציהם בתחנת הרכבת, ונסעו לעיירת המרפא. גם ר' יואל בן החמש הצטרף לנסיעה המרגשת.

מזג האוויר היה חורפי, הכל היה מכוסה בשלג, והם התנהלו לאיטם. כשהגיעו לבניינים הגדולים של בית המרפא, בירר 'היכן הרב שניאורסאהן', והופתע כאשר נשאל האם הוא מחפש 'את הצעיר או את המבוגר'. אז, הבין שגם הרבי - חתנו של הרבי הריי"צ - נמצא יחד עם חותנו במקום, וביקש לראות אותו קודם.

הרבי שמח לראותו, שאל אותו על בני משפחתו - שהמתינו בחוץ וסיפר בחמימות שעל-פי הוראת חותנו הכין חדר מתאים עבורם וכן שלח שליח מיוחד לפגשם בתחנת הרכבת (אלא שמשום מה לא פגשו את השליח).

הרבי התעניין בכל הפרטים הנחוצים להם, ור' פולע סיפר שתודה לה' לא חסר להם מאומה. הם הוכנסו לחדר חמים ונעים ונחו קמעא, ממתינים בקוצר רוח למועד הפגישה עם הרבי הריי"צ. כעבור שעה קלה הודיע לו הרבי כי חותנו הרבי הריי"צ יקבלו בעוד חצי שעה.

שבע שנים קודם לכן, בג' תשרי תרפ"ח, נכנס ר' פולע ל'יחידות' אצל הרבי הריי"צ. באותה הזדמנות אמר לו הרבי: "מ'זאל זיך זעהן געזונטער הייט" [=שנתראה שוב בבריאות].

כעבור שבועות אחדים, עזב הרבי הריי"צ את רוסיה בפעם האחרונה, והמונים נהרו ללניגרד להתראות עמו, בפרידה קשה מנשוא. גם ר' פולע היה ביניהם, וכשנכנס ל'יחידות' במוצאי שמחת תורה, אמר לו הרבי: "מיט דעם ביסטו נאך ניט יוצא" [=בזה עדיין לא יצאת ידי חובה].

הוא לא הבין למה הרבי הריי"צ מתכוון, והרבי, שהבחין בכך, המשיך: "מ'האט דאך גערעדט אז מ'זאל זיך געזונטער הייט, מיט דעם ביסטו נאך ניט יוצא" [= דובר שנתראה בבריאות, בכך (שהתראינו כעת) עוד לא יצאנו ידי חובה].

עתה, התקיימה הברכה, ור' פולע נכנס ליחידות.

הרבי קיבלו במבט מלא חיבה, והשאלה הראשונה ששאל הייתה: "מה שלום אנשי שלומנו במוסקבה?". ר' פולע ענה: "כולם עומדים בתשוקה וצמאון לרגע בו יוכלו להתראות עם כבוד קדושתו".

אמר הרבי הריי"צ: "בתניא כתוב שכל נשמה נשתלשלה בעולם העליון ולכן יש בכל אחד עשרה כחות כנגד עשר הספריות שנשלשלו מהם. ובדיני התורה של ארבע רשויות לשבת בענין הטלטול מרשות לרשות יש מקום שלמעלה מעשרה והוא הנקרא 'מקום פטור'. זאת אומרת ששם מותר לטלטל ואין שום גבולות ומחיצות. ובכן, כאשר הנשמה מתקשרת בשרשה למעלה, הרי אין שם מחיצות, ואם כן נמצאים כולם ביחד".

הרבי המשיך והתעניין אודות אנשים רבים ומעשיהם ובהמשך ביקש שיתוועד עם 'צעירי אגודת ישראל' שבוינה, והוסיף: "כדאי שתספר בפניהם על הפעולות הטובות שעושים ברוסיה. על מסירות הנפש שמגלים יהודים ומקיימים את התורה בכל התנאים, מקימים חדרים ולומדים תורה (כי רוב האנשים הבאים משם מספרים ומתארים רק את הצרות והעוני). ובזה יהיה עיקר דבריך".

אז, שאל ר' פולע האם יוכל להכניס את בנו הקטן - ר' יואל - לקבלת ברכה. הרבי הריי"צ ענה שיכנסו כל בני המשפחה, ואכן בשעה ארבע אחר הצהריים באותו היום נכנסו כל בני המשפחה לקבל את ברכתו הק'.

לסיום, שאל הרבי הריי"צ את ר' פולע: "ובמה חושב אתה לעסוק בארץ ישראל?", והמשיך: "הרי בארץ ישראל יש שתי אפשרויות, לעבוד עבודה פשוטה - שלזה צריך כח ואתה הרי זה עתה חוזר מהגלות ואין לך כח; והשניה, לסחור - אך לזה צריך כסף והרי אין לך. ובכן, מה תעשה?". ר' פולע שתק.

הרבי הרהר מעט ואמר: "אם כן, זוהי מדריגת 'אין', אז מ'אין' - יבוא עזרי!". הרבי בירכם, והפעם אמר: "נשמע בשורות טובות איש מרעהו".


ר' יואל (משמאל) בהיותו רך בשנים, עם אמו ואחיותיו

בני המשפחה יצאו מה'יחידות' אצל הרבי הריי"צ, וחתנו, הרבי נשיא דורנו, המתין להם כשעמו אדם נוסף שנסע עמם לווינה, שם התאספו בביתו של אחד מאנשי 'צעירי אגודת ישראל' כארבעים איש ור' פולע התוועד עמם כהדרכת הרבי, כשהוא מוסיף דברים על גדלותו של הרבי הריי"צ.

בתום ההתוועדות יצאו כל האנשים ללוותם לרכבת.

למרבה הפתעתם הגיע חתן הרבי, הלוא הוא הרבי נשיא דורנו, לתחנת הרכבת, כשבידיו שוקולד עבור הילדים.

"במה זכיתי שכבודו יבוא בעצמו לכאן?", שאל ר' פולע.

הרבי ענה לו: "חותני ביקשני לראות כיצד נסעתם".

הם נפרדו, והרכבת יצאה...

הוסף תגובה
6 תגובות
1.
מנחם
י"ז שבט ה׳תש״פ
מאוד יפה מאוד מעניין. תודה רבה להפירסום.
2.
המשך
י"ז שבט ה׳תש״פ
...יענקל ז'וראוויצער הוא הרבי של הילדים, והרבי, הוא הרבי של כל הרבי'ס". הרבי שלנו נהנה מהחידוד של יואל הקטן והביא לו חפיסת שוקולד
להעיר
י"ז שבט ה׳תש״פ
אחרי שהרבי שאל את ר' יואל מה ההבדל בין רבי לרבעה בחיידר ואז נענה בתשובה הנ"ל הביא לו הרבי חפיסה
3.
השלמה לסיפור
י"ז שבט ה׳תש״פ
אחותו של ר יואל -יבדלחט"א- גברת גיטה גנזבורג ע"ה סיפרה בזמנו, שבשעת היחידות ר יואל הקטן רץ קדימה לכיוון הרבי הריי"צ, אביו ר פאלע רצה לעצור אותו, אך הריי"צ הגיב "לאז אינם לאז איהם" (הרשה לו הנח לו) לאחמ"כ בתחנת רכבת בפגישה המתוארת עם הרבי שלנו אמר ר יואל הקטן לרבי: מאיר אבצן הוא הרבי של הילדות יענקל ר
לא ברור
י"ז שבט ה׳תש״פ
אפשר לכתוב את הסיפור במילואו אם קצת פירוט ישר כוח
4.
הנה הסיפור המלא
י"ז שבט ה׳תש״פ
אחותו של ר יואל -יבדלחט"א- גברת גיטה גנזבורג ע"ה סיפרה בזמנו, שבשעת היחידות ר יואל הקטן רץ קדימה לכיוון הרבי הריי"צ, אביו ר פאלע רצה לעצור אותו, אך הריי"צ הגיב "לאז אינם לאז איהם" (הרשה לו הנח לו). לאחמ"כ בתחנת רכבת בפגישה המתוארת עם הרבי שלנו, הרבי שאל את ר' יואל מה ההבדל בין רבי לרבעה בחיידר. אמר ר יואל הקטן לרבי: מאיר אבצן הוא הרבי של הילדות יענקל ז'וראוויצער הוא הרבי של הילדים, והרבי, הוא הרבי של כל הרבי'ס". הרבי שלנו נהנה מהחידוד של יואל הקטן והביא לו חפיסת שוקולד
נצפה באתר
עוד באתר
 
העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.