מנדי ברגר | יום כ"ד אלול ה׳תשע״ט 24.09.2019

נציגים מכל החסידויות ב'סיום הרמב"ם העולמי' בקראון הייטס

בעיצומם של ימי הסליחות: באולם 'אהלי תורה' בקראון הייטס נחגג, בהשתתפות קהל רב של אנשים נשים וטף - סיום המחזור הל"ח של לימוד להרמב"ם   • במעמד, המאורגן על ידי  הרב שמואל מנחם מענדל בוטמאן, יו"ר 'סיום הרמב"ם העולמי', השתתפו נציגים מכל החסידויות  • והיו גם סיפורי מופתים
נציגים מכל החסידויות ב'סיום הרמב
צילום: שמעון רומני

בעיצומם של ימי הסליחות התמלאו הרחובות המובילים לאולם המפואר של אהלי תורה בשכונת קראון הייטס, קהל רב של אנשים, נשים וילדים - שבאו לבושים בבגדי השבת, בכדי לחגוג את סיום לימוד היד החזקה להרמב"ם מחזור ל"ח, במסלול ג' פרקים ליום וספר המצוות.

מבט חטוף על החוגגים ממחיש את העוצמה של תקנתו הגדולה של הרבי: כאן עומדים יהודים שסיימו בפעם ה-38 את תורה שבעל פה כולה. תקנת לימוד הרמב"ם הביאה את היהודי הפשוט, הממוצע, לדרגה בה הוא בעצמו לומד במשך שנה או שלוש שנים את כל התורה כולה, יחד ובאחדות עם עוד אלפים ורבבות.

מעמד סיום הרמב"ם העולמי מאורגן ומתנהל כל השנים בידיו האמונות של הרב שמואל מנחם מענדל בוטמאן, מנהל צעירי אגודת חב"ד המרכזית, יושב ראש 'סיום הרמב"ם העולמי'. המעמד המרכזי, שזכה ליחס מיוחד מהרבי, שקבע את שמו 'סיום הרמב"ם העולמי', כולל גם ההכוונה לאחר את שמחת הסיום לשעת הכושר, ולערוך את החגיגה ברוב עם ובהדרת מלך - כפי שהיה בחגיגת סיום המחזור השני בשנת תשמ"ו.

הפתיחה המסורתית של חגיגת הסיום היא בקריאת פרק התהילים של הרבי המתאים לשנה זו פרק קי"ח. אל הדוכן נקרא החזן החסידי הרב שניאור זלמן בוימגארטן שבקולו הנעים מוביל את הקהל בקריאת הפרק פסוק בפסוק.

פותחין בדבר מלכות: האורות כבים ועל מסך הוידאו מופיעים בזה אחר זה קטעים קצרים של הרבי מימי הבראשית של תקנת לימוד הרמב"ם - החל מסיום המחזור הראשון ביום הבהיר י"א ניסן תשמ"ה, בו סיים הרבי את ההלכה האחרונה ולאחריה ההדרן המפורסם שעורר בשעתו הדים בכל שדרות העולם היהודי, השמחה שנראתה על פני הקודש בשעה שהקהל ניגן שישו ושמחו בהמשך להדרן, מביאה באחת את התחושה המרוממת של נחת רוחו של הרבי מהסיום הנוכחי.

את החגיגה מנעימה מקהלת ישיבת תומכי תמימים, בארגונו ובניצוחו של הרב משה גולדשטיין, המבצעת מחרוזת שירים לרגל שמחת הסיום.

את מסכת הנאומים פותח המנחה הרב בוטמאן, שלאחר נאום פתיחה מעמיק, מזמין ידיד ותיק לבית חב"ד - הגאון רבי לייבל וויליגער, ראש הכולל שעל יד ישיבת תורה ודעת, ונציגו של האדמו"ר ממונקאטש לחגיגת הסיום.

הרב וויליגער פותח בחוויות ילדותו ונערותו עת התלווה לאביו הרב בנימין וויליגער ז"ל, מידי שבת מברכים להתוועדות של הרבי כמו גם להקפות הבלתי נשכחות בשמיני עצרת ובשמחת תורה.

את דבריו החמים של הרב וויליגער, הנאמרים בלבת אש חסידית, הוא מסיים במופת אישי מהרבי שחווה אביו: לפני כשלושים שנה היו לו בעיות לב והיה צריך לעבור בדיקת מתח הלב.

באתי עם אבי ל-770 ואבי אמר לרבי: רבי, מחר אני צריך לעבור בדיקה במתח הלב (-באנגלית סטרעס טעסט) - ובאתי לבקש את ברכת הרבי. הרבי ענה: 'איר זאלט סטרעסען אין תורה'. כלומר, שהעמל והמתח שלך יהיו בתורה.

אבי חזר הביתה וביקש מאמי לבטל את התור לבדיקה. אחרי מה שהרבי אמר הוא לא צריך לבדיקה! ואאחר כך חי עד גיל 96! ללא כל בעיות לב. זהו רבי וזהו חסיד, אמונה פשוטה זו בצדיק היא מהותו של חסיד אמיתי.

בשלב זה מברכים את הקהל - הרבנים חברי הבד"ץ דקראון הייטס, הרבנים הגאונים הרב אברהם אזדאבא, הרב אהרן יעקב שווי והרב יוסף ישעיה ברוין, שמעודדים את הציבור בחיזוק תקנתו והוראותיו של הרבי.

בעריכת סיום מחזור הל"ח מתכבד אורח חשוב ונכבד, הגאון רבי אשר עקשטיין, דיין דקהל מחזיקי הדת דחסידי בעלזא ואישיות מרכזית ומוערכת בעולם הכשרות בארה"ב.

לאחר לימוד ההלכה האחרונה, הרב עקשטיין מגולל את הקשרים במשך הדורות בין אדמו"רי בית בעלזא לנשיאי חב"ד, וקורא לציבור להגביר את העיון בעת לימוד הרמב"ם כל אחד לפי דרגתו.

מתכיפין סיום להתחלה, ובתחילת מחזור הל"ט מכובד אורח קבוע ונערץ על ידי הקהל, הגאון רבי יחיאל מיכל דסקאל, ראש ישיבת צמח צדיק דחסידי וויז'ניץ, שמהופעתו בסיומי הרמב"ם ניכרת ידיעתו הרחבה בתורת חב"ד ודרכיה.

הרב מזכיר כי חגיגת הסיום נקבעה להערב - אור לכ"ג אלול הוא יום היארצייט של סבו של הרבי הרב מאיר שלמה יאנובסקי נ"ע, וכי הרבי נהג לומר קדיש ביום זה. בהשגחה פרטית מופלאה, היום לפני שלושים שנה, בהתוועדות שבת פרשת ניצבים, הרחיב הרבי את הדיבור על דרכו בקודש של סבו הרב ז"ל, ובהזדמנות בהתוועדות הזכיר כי בשם רמב"ם ישנה מ"ם פתוח ומ"ם סתום, משום שהרמב"ם ובתורתו ישנו חלק הנגלה והגלוי וישנו החלק המכוסה, וכן גם סבו, ישנו החלק המפורסם לכל וישנו החלק המכוסה ולא ידוע. הרבי המשיך ביום זה לפני שלושים שנה במילים המסיימות את הרמב"ם כי מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים.

ללמדך שהכל בהשגחה פרטית, והרבי ראה ברוח קדשו שיהיה סיום הרמב"ם באור לכ"ג אלול, והסיום שנקבע להיום הוא בהשגחה עליונה.

הרב יצחק וואלפין, נציגו של האדמו"ר מקרלין-סטולין, המהווה פנים חדשות בחגיגות הסיום, מזכיר בפתח דבריו את דודו הגאון רבי חיים ברוך וואלפין ע"ה ראש ישיבת קרלין סטולין, שעתה היא שנת האבלות עליו שהשתתף רבות בשנים בסיומי הרמב"ם כנציג החסידות.

הרב מזכיר את הידידות רבת הדורות בין חצרות חב"ד וקרלין סטולין, וכי בכל מחזור חב"די מופיע לפני תפילת המלך הסיפור הידוע עם ר' אהרן הגדול מקארלין ידידו של רבנו הזקן עוד מתקופת לימודו אצל מורנו המגיד ממעזריטש זי"ע.

הרב מפליא בכוח סיום כל הרמב"ם מהסיפור של רבי שלמה מקארלין שביום היארצייט של הרמב"ם כ"ף טבת סיים את כל ספר היד החזקה ובכוח זה פסק כהרמב"ם לפטור יהודי מעוון ביזוי תלמיד חכם.

הרב וואלפין מסיים סיפור מופת מהרבי שבדידו הווא עובדא: בשנת תש"נ היה מעורב בעבודה עם יהודי רוסיה, ולקראת חנוכה הוא - ביחד עם ידידים, ארגנו הופעות מוזיקליות, במוסקבה ובלבוב, בכדי להביא עידוד ושמחה ליהודים המקומיים.

"ר' אברהם פריד (פרידמאן) שנמנה על צוות המנגנים ועשה זאת לשם שמים ללא קבלת שכר על עבודתו ביקש ממני להזכירו לברכה אצל הרבי. תוכנית נסיעתי היתה לנסוע קודם לארץ הקודש ולהיות ביום כ"א כסלו - יום היארצייט של האדמו"ר רבי יוחנן מסטולין על קברו בטבריה, ומשם להמשיך למוסקבה ללילה הראשון של חנוכה לקראת הקונצרט.

"מלבד בקשתו של ר' אברהם, ראיתי בכך זכות גדולה להביא נחת לרבי מעבודתי עם יהודי רוסיה מתוך ידיעה על העבודה הרבה שהשקיע הרבי במסירות נפש רבות בשנים עם יהודים אלו, ומתוך הכרה שלרבי יהיה נחת רוח רבה מכך.

"באתי לרבי ואמרתי לו שאני נוסע למוסקבה וספרתי על הקונצרטים. הרבי ענה בברכת הצלחה רבה ונתן לי דולר, ואז הרבי נתן לי דולר נוסף והורה לתת לצדקה בארץ הקודש, אני לא הזכרתי כלל את הנסיעה לארץ הקודש. הרבי ברוח קדשו ידע מזה וברכני.

"זהו מופת קטן. המופת הגדול הוא הרבצת התורה שנעשית בכל יום מכוחו של הרבי על ידי שלוחיו וחסידיו המגיעים לכל יהודי ממש ללא הבדל סוג ורמה". 

הנואם הבא הוא הגאון רבי אברהם יצחק וולפסון, רב בבית המדרש אמונת ישראל, ובנו של המשגיח הגאון רבי משה וולפסון, שהיה מקורב אצל הרבי, והרבי הראה לו חביבות מיוחדת.

הרב בוטמאן מגלה כי הרב אברהם יצחק לומד בכל יום בחברותא מתורתו של הרב לוי יצחק אביו של הרבי , ואף נסע לרגל היארצייט לציונו באלמא אטא.

הרב וולפסון מספר על המחשבות שעלו בו כששמע על תקנת לימוד הרמב"ם בשנת תשד"מ. "הוחלט אצלי שזה קשור לגאולה בה עוסק הרבי בלהט, וכתבתי לרבי מכמה מספרי חסידי רוזי'ן כי הרוזינער אמר שהרמב"ם היה ראוי להיות משיח, רק שהדור לא זכה ולכן נכתבו השגות הראב"ד על הרמב"ם, ולכן נראה לי שהרבי בסעודת משיח בשנת דברי משיח תיקן את לימוד הרמב"ם.

"הרבי ענה לי בפתק: נת' ות"ח ת"ח להעיר מאגרת תימן להרמב"ם  שמקובל שבד"א תתקע"ו תבוא הגאולה והוא הקץ היותר נכון,  וזה היה 10 שנים אחרי פטירת הרמב"ם וזה היה הזמן של אחישנה של אותה תקופה.

"ראיתי בכך אישור לתחושתי שתקנת הרמב"ם קשורה לזירוז הגאולה".

הגאון רבי גבריאל ציננער, שזכה שהרבי בעצמו בעל התקנה הורה לו לשאת דברים בסיום הרמב"ם, ומאז משתתף מידי שנה בשנה - נשא דברים קצרים ונלהבים בענינא דיומא.

נציגו של האדמו"ר מבאיאן, הרב אברהם רבינוביץ הדגיש בדבריו את ייחודיותו של זמן חגיגת הסיום לפני ראש השנה.

הגאון רבי שלמה לייזער, נציג חסידות צאנז-קלויזענבורג ורב הקהילה בבורו פארק משתתף קבוע בסיומים פתח בהצהרה כי השתתפותו בסיום היא לא כאורח אלא כחלק מהקהל, והמשיך בציטוט משיחות הרבי בעניני ראש השנה.

הגאון רבי מאיר וולדיסלבסקי, ראש הכולל דחסידי גור, פנים חדשות במעמד סיום הרמב"ם, תיאר את גודל הלימוד של חסידי גור עוד קודם הבר מצוה בספר התניא. 

הרב בוטמאן הודה לנציגו האישי של האדמו"ר מסקווירא, שטרח ובא במיוחד מניו סקווירא לחגיגת הסיום.

הרב אהרן ווינבערג, נציג חסידות ונכד האדמו"ר מסלונים, המוכר לקהל מסיומים קודמים, ומוכר גם בהיקף ידיעותיו בתורת חב"ד נשא דברים נלהבים על תקנת לימוד הרמב"ם ועל מייסד התקנה.

לקראת סיום הוצגו מראות קודש בפרסום ראשון, מצגת מיוחדת המקיפה את חודש תשרי בשנת תש"מ בבית חיינו, שהוכנה על ידי משפחתו של החסיד הרב שניאור זלמן גורארי' ז"ל - המעבירה את התחושה והאווירה של חודש תשרי עם הרבי.

אי אפשר שלא להתרגש מילדי החמד שהתכנסו באולם סמוך לסיום ייחודי של ספר המצוות שנלמד על ידם במשך השנה - שנערך בחגיגיות עם תוכנית מיוחדת, שנוהלה על ידי המחנך הוותיק הרב לוי גולדשטיין ובנו המחנך הרב שניאור זלמן.

הרב בוטמאן הודה נרגשות לבנו הרב יוסף יצחק,  שעמל רבות להצלחת הסיום.   

המנחה הכריז כי הסיום הבא יתקיים בי"ז בתמוז תש"פ בירושלים, ומדגיש כי י"ז כבר יהיה אז יום טוב, וגם יומא טבא לרבנן לרגל סיום הרמב"ם.

לקול תזמורתו של ר' יוסף יצחק בן-שמעון, יצא הקהל בריקודי שמחה ממושכים.

 

הוסף תגובה
0 תגובות
נצפה באתר
עוד באתר
 
העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.