מערכת COL | יום כ' תמוז ה׳תשע״ט 23.07.2019

שניאורסאהן זה שניאורסאהן! • תגלית היסטורית

האם כל מי שנושא את שם משפחת "שניאורסאהן" קשור למשפחת בית הרב והינו צאצא ישיר לרבותינו נשיאינו? ומי הוא אותו פייביש שניאורסון, שנעצר יחד עם מענדל בייליס בעלילה המפורסמת והידועה לשמצה, ושאלת שייכותו למשפחת 'בית הרב' היתה חלק מרכזי במשפט? • הסופר החב"די הרב שניאור זלמן ברגר, חושף פרטים חדשים ומרתקים בעקבות מידע חדש שהתברר בימים אלו, הסותר את כל מה שידענו עד היום בנושא • תגלית היסטורית
שניאורסאהן זה שניאורסאהן! • תגלית היסטורית
משמאל למעלה: הרב נחום שניאורסון, רבה של נייעזין. למטה מימין: פייביש שניאורסון, ובאמצע: תיאור חיפוש בבית הרבי הרש"ב, במהלך 'משפט בייליס'

הרב שניאור זלמן ברגר

האם כל מי שנושא את שם משפחת "שניאורסאהן" קשור למשפחת בית הרב והינו צאצא ישיר לרבותינו נשיאינו?

זו שאלה שהתחבטו בה רבות במהלך משפט בייליס, כאשר אחד הנאשמים בעלילת הדם המפורסמת ביותר, נשא את שם משפחת שניאורסאהן, מה שהביא את התובעים וגם עיתונאים, לקשר את הנאשם ישירות אל כ"ק אדמו"ר הרש"ב, אשר נאבק בכל דרך לביטול העלילה ושחרורם של החשודים היהודים – מענדל בייליס ופייביש שניאורסאהן, מתוך דאגה להם, וגם מחשש לנזק עצום לכלל יהדות רוסיה, אם חס ושלום יואשמו השניים ברצח הנער הנוצרי בעיר קייב, כדי להשתמש בדמו לאפיית מצות.

עם פרוץ עלילת בייליס, גורמים אנטישמים הודיעו באמצעות העיתונות כי "מפלגת החסידים" קשורה לרצח, ובהמשך האשימו מפורשות את אדמו"ר הרש"ב, ולעומת זאת אדמו"ר הרש"ב ובנו אדמו"ר הריי"צ כבר מתחילת העלילה, פעלו בדרכים רבות, כדי לבטל את הגזירה, ואליהם הצטרפו רבנים חשובים ובהם הגאון המקובל הרב לוי יצחק שניאורסאהן, אביו של הרבי.


כ"ק האדמו"ר הרש"ב נ"ע. נאבק לביטול הגזירה

וכאשר נמצא יהודי בשם "שניאורסון" והכיר את בייליס, אנשי התביעה ניסו לקושרו בכל דרך לאדמו"ר הרש"ב אלא שפייביש כלל לא ידע אם יש לו קשר למשפחת שניאורסאהן בליובאוויטש, ולא ידע אם הוא צאצא לאדמו"ר הזקן, אך האנטישמים המשיכו בשלהם, ואף האשימו את אדמו"ר הרש"ב כי מעורב באופן אישי באפיית המצות עם דם נער נוצרי.

כתוצאה מהסתה נבזית זו, פקידים בכירים הגיעו לליובאוויטש וערכו חיפוש בבית אדמו"ר הרש"ב ובעיקר ביקשו לראות תעודות לידה ומסמכים משפחתיים, כדי להבין האם יש קשר משפחתי ולו רחוק, לפייביש שניאורסאהן.האדמו"ר הרש"ב ורעייתו הרבנית, הכחישו כי הם מכירים את פייביש, אם כי אדמו"ר הרש"ב ציין שמשפחת שניאורסאהן כה גדולה, ואולי הוא קשור למשפחה אך לא מכירים אותו. במקביל נערכה חקירה אצל משפחת "שניאורסון" בניעז'ין ומדובר כנראה ברב נחום שניאורסון רבה של ניעז'ין, אשר כפי שיפורט להלן, פייביש סיפר כי הוא קרוב משפחתו.

וכאשר פייביש שניאורסאהן עלה להעיד במשפט - כאשר המעמד שלו בין עד לנאשם אשר שיתף פעולה ברצח- הוא הכחיש כל קשר למשפחת שניאורסאהן בליובאוויטש, והמסקנה בבית המשפט כי כנראה אין לו קשר, או שיש קשר רחוק מאוד, ולכן הוא עצמו אינו יודע על כך. זאת למרות שנראה כי פייביש וגם אחיו מפני סיבה שאינה ברורה, נולדו בליובאוויטש, חרף העובדה שהתגוררו בניעז'ין הרחוקה מרחק גדול מליובאוויטש. ובשל עובדת הלידה בליובאוויטש, פייביש שניאורסון נאלץ להתייצב לצבא בליובאוויטש.

למעלה: פייביש שניאורסון. למטה: איור של מענדל בייליס ופייביש שניאורסון במהלך המשפט 

הסוף ידוע: בית המשפט זיכה את מענדל בייליס.

במאה שנים הבאות, בכל בימה חב"דית שנכתב על נושא זה, צויין כי כנראה פייביש שניאורסאהן – אינו קשור למשפחת בית הרב ואינו צאצא, והמסקנה המתבקשת – יש ברוסיה עוד משפחת שניאורסאהן, שאינם קשורים לבית הרב, ולכן גם אם מוצאים יהודי ושם משפחתו שניאורסאהן, או מציבה או מסמך המעידים על שניאורסאהנים, זה לא מחייב שהם משפחה עם שניאורסאהן ליובאוויטש או צאצאי אדמו"ר הזקן ואדמו"ר הצמח צדק.

לאחרונה קיבלתי אינפורמציה חדשה בנושא, באדיבות הרה"ח ר' פרץ מוצ'קין ממונטריאול, אשר המציא לי צילומי רשומות נישואין, גירושין, לידה ופטירה, וחלק ממידע ומסמכים אלו, פורסמו בתקופה האחרונה על ידי הרב ניסן רופו שליח הרבי בקסטרמה. יחד עם ר' פרץ מוצ'קין ניסיתי לחפור, לחקור, לברר ולתהות, עד אשר בימים האחרונים, באמצעות פרסומים שונים ומסמכים נוספים – התקבלה המסקנה אשר הופכת את כל מה שידענו עד היום:

1. פייביש שניאורסאהן צאצא ישיר לאדמו"ר הזקן, אדמו"ר האמצעי, אדמו"ר הצמח צדק ורבי לוי יצחק מברדיצ'ב.

2. פייביש הצהיר בבית המשפט כי הרב נחום שניאורסאהן מניעז'ין הוא קרוב משפחתו. והרב נחום הוא רבה של ניעז'ין. ומתוך המסמכים והמידע בספרים ובמסמכים ניתן להבין, כי הרב נחום הוא דוד גדול של פייביש.

וכדי להבין את המשפחולוגיה, נקדים כי במשפחתו של פייביש, שינו שלוש פעמים שם משפחה, והוא לא בן אחר בן לאדמו"ר הצמח צדק, אבל הוא צאצא מכמה כיוונים של אדמו"ר הצמח צדק, אדמו"ר האמצעי, אדמו"ר הזקן וגם הרב לוי יצחק מברדיצ'ב.

פייביש שניאורסאהן – בן ר' יוסף בונים שניאורסאהן, בן ר' שניאור זלמנסון בן ר' יקותיאל זלמן וואלעס חתן אדמו"ר האמצעי, ונכד רבי לוי יצחק מברדיצ'ב.

כאמור הסבא שלו ר' שניאור זלמנסון, והסבתא היא פרלה דבורה בת הרב ישראל נח מניעז'ין בן אדמו"ר הצמח צדק, נכד אדמו"ר האמצעי ונין אדמו"ר הזקן.

הרב נחום שניאורסאהן עליו הצהיר פייביש שהוא קרוב משפחה, הינו אח (מאמא) של הסבתא פרלה דבורה. דהיינו הרב נחום בנו של הרב ישראל נח בן הצ"צ, הוא דוד גדול של פייביש.
ועוד - מספר שנים לפני פרוץ עלילת בייליס – הרב נחום שניאורסאהן היה נשוי לאחייניתו מלכה בת הרב אברהם בן הרב ישראל נח בן אדמו"ר הצ"צ ומלכה זו היא אחות הרבנית נחמה דינה רעיית אדמו"ר הריי"צ!!!

(לאחר תקופת נישואין לא ארוכה, הם התגרשו, ומרת מלכה בנתה את ביתה עם פנחס זוניס, והתגוררו בקישינב, ובימים אלו התפרסמו פרטים אודות זוג זה, אך זה אינו קשור לפרשיה הנוכחית).

ופירוט המשפחולוגיה הנזכר, הוא רק בקווים מרכזיים בלבד, כי היו עוד קשרי משפחה רבים, והעיקר העולה מכל האמור – פייביש הוא צאצא של אדמו"רי חב"ד ומכמה כיוונים.
3. הרב נחום שניאורסאהן, והרב מענדל חן, שניהם רבנים בניעז'ין באותה תקופה, וכפי שידוע וגם פירסמתי פרטים על כך בספר 'אבני חן', הרב מענדל ואחיו הרב אברהם חן, בתיאום עם אדמו"ר הרש"ב ואדמו"ר הריי"צ, היו מעורבים במאבק למען בייליס.

4. סופו של הרב נחום שניאורסאהן, לוטה בערפל, יש המציינים את שנת פטירתו – 1937 [תרצ"ז] ואילו ר' זלמן בוטמן סיפר "כמדומני" שנאסר בתרצ"ט [בגל המאסרים החב"די הגדול באוקראינה, המתועד בספר 'המשפיע שלא חזר'] . ובנו מר אליה שניאורסאהן נטמן צמוד לציון אדמו"ר האמצעי בניעז'ין, שם טמון גם סבו של אליה – הרב ישראל נח מניעז'ין, אך על המציבה צויין שהוא בן נחום, ללא פרטים נוספים. יש לציין כי סמוך מאוד לציון אדמו"ר האמצעי, נטמן גם הרב מענדל חן הי"ד [נהרג על ידי פורעים].

5. המסקנה מכל הגילויים. נראה כי רבותינו והרבנים למשפחת חן, ידעו כי הנאשם קשור למשפחה, אך מטעמי פיקוח נפש, של הנאשמים ומחשש לפרעות ביהודי רוסיה, טענו כי לא מכירים את האיש, ודאגו לטענות בבית המשפט כי האיש אינו קשור לשניאורסאהן – מליובאוויטש. וסביר לומר, כי גם פייביש ידע שקרוב משפחתו היה נשוי לבן האדמו"ר מליובאוויטש, אך בחר להכחיש, כדי להציל את עצמו ובצדק.

אסכם בקצרה:
פייביש שניאורסאהן הנאשם במשפט בייליס, הוא צאצא של אדמו"ר הזקן, אדמו"ר האמצעי ואדמו"ר הצמח צדק, וגם נכד אחות הרב נחום שהיה תקופה קצרה גיס אדמו"ר הריי"צ. ולכאורה, אין כל הוכחה, שקיימת עוד משפחת שניאורסאהן, שאינה קשורה לליובאוויטש.

חשוב מאוד: כדי להקל על כלל הקוראים, הבנתי כאן רק המסקנות, אך הכל מגובה במסמכים רבים, ובמחקר חוצה יבשות ועוד חזון למועד.
הוסף תגובה
0 תגובות
נצפה באתר
עוד באתר
 
העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.