מערכת COL | יום ה' תמוז ה׳תשע״ט 08.07.2019

נצליח ליישם החלטות שקיבלנו בג' תמוז? ● קאוצ'ינג חסידי

במהלך ההתוועדויות שנערכו ביום הגדול והקדוש ג' תמוז ובסמיכות אליו, בוודאי קיבלנו החלטות טובות. איך נוודא שנצליח ליישם אותן? ● הרב ישראל אלפנביין, רב ביהכ"נ חב"ד במרכז נתניה ור"מ בישיבת חב"ד בנתניה, שפיתח שיטת אימון חב"דית ייחודית לאור תורתו והוראותיו של הרבי, מגיש מאמר קאוצ'ינג חסידי, בעקבות ג' תמוז. מיוחד ל-COL ● ליישם החלטות
נצליח ליישם החלטות שקיבלנו בג' תמוז? ● קאוצ'ינג חסידי

איך נוודא שנצליח ליישם החלטות שקיבלנו בג' תמוז?

מספר המשפיע הרה"ח הרב מנחם-מענדל וועכטער: "במסגרת שיעורי התניא שאני מוסר לקבוצה חסידית מסוימת בדרום הארץ, שאל אותי פעם אחד האברכים שאלה בנושא מסוים הקשור לאופן עבודתו של ה'בינוני'. לא היתה תשובה בפי והבטחתי לו שאבוא עם תשובה בלי נדר בשיעור הבא. כשהגעתי לשיעור הבא, הוא הזכיר לי את השאלה אך עדיין לא היתה לי תשובה. שוב דחיתי אותו לשיעור הבא, ובינתיים התקדמנו הלאה. כשהוא שאל אותי בשבוע השלישי את אותה שאלה, אמרתי לו: מה איכפת לך אם תישאר עם דבר אחד לא ברור בספר התניא? ענה לי האברך בתמיהה: וואס הייסט? מען דארף דאך ווערן א בינוני! [=מה זאת אומרת? הרי צריכים להיעשות בינוני!]..."

עם יד על הלב, אני מרשה לעצמי לשאול בכנות: כמה מאיתנו יכולים לומר שקושיה בספר התניא באמת מציקה להם, כמו לאותו אברך לא חב"די? או במלים אחרות: האם כשאנחנו לומדים תניא, אנחנו מרגישים בעיצומו של תהליך בדרך להיות 'בינוני', או שאנו לומדים זאת באופן תיאורטי המנותק מחיינו האישיים?...


מה הפירוש "החלטות טובות"?

במהלך ההתוועדויות שנערכו ביום הגדול והקדוש ג' תמוז ובסמיכות אליו, בוודאי קיבלנו החלטות טובות. איך נוודא שנצליח ליישם אותן?

שורות אלה נכתבות בהשגחה פרטית בד' תמוז, יום היארצייט של המשפיע הרה"ח הרב מנחם-מענדל פוטרפס ע"ה. שמעתי ממנו פעם בהתוועדות: הרבי מדבר תמיד על הצורך לקבל 'החלטות טובות'. לכאורה, למה חשוב להדגיש 'החלטות טובות'? האם מישהו חשב לקבל החלטות לא טובות, חס חלילה? אלא המושג 'החלטות טובות', אמר ר' מענדל, פירושו שעצם קבלת ההחלטות מתבצעת באופן טוב, וממילא יקיימו אותן לאורך ימים.

כדי להבין כיצד נוכל להבטיח לעצמנו שלהחלטות הטובות שלנו אכן יהיה קיום? – עלינו ללמוד מעט על המושג ששמו 'שינוי הרגלים'.

בהתוועדות מוצאי שבת מברכים תמוז תשל"ט התייחס הרבי לפסוק 'אפס כי עז העם היושב בארץ והערים בצורות גדולות מאוד'. משמעות הפסוק היא שהמרגלים חששו הן מהגיבורים היושבים בארץ והן מהערים שבהן יושבים אנשים חלשים אך הן מוקפות חומות גבוהות ומבוצרות.
מכאן למד הרבי הוראה בעבודת השם: בחיי האדם ישנן הנהגות בלתי רצויות, שמצד עצמן הן בגדר של ניסיונות חלשים, והאדם סבור שהוא יכול להתמודד איתם בקלות. אך עליו לדעת שכאשר הנהגה שהיא חלשה כשלעצמה הופכת להרגל וטבע בנפשו, אזי היא 'מבוצרת' ומוקפת בחומה – והופכת לניסיון חזק שקשה מאוד לעמוד בו. יהודי צריך לדעת שאם לא ינהל מלחמה מול הניסיונות הקטנים והחלשים בהם הוא נתקל, סופם שיהפכו להרגל וטבע שלו, ולבסוף לא יצליח לעמוד בהם.

הרבי המחיש זאת באמצעות הדוגמה המובאת בתניא פרק ט"ו: בימיהם היתה הרגילות לשנות כל פרק מאה פעמים, ולכן מי שלמד עניין אחד בתורה מאה פעמים בלבד לא נחשב ל'עובד השם', כי הלימוד לא דרש ממנו מאמץ וממילא חסרה לו מעלת היגיעה וה'עבודה' עם עצמו. אדם כזה, כשיזדמן לפניו מצב חדש שלא הורגל בו, עלול הוא להיכשל חלילה, משום שעד עתה הורגל לעסוק בענייני קדושה רק בתחומים שהעבודה בהם מתנהלת בקלות אך לא נלחם בעניינים הדורשים מאמץ.

אם כן, הפתרון הוא – שינוי ההרגלים.


הדרך הכי יעילה לשינוי הרגלים

בעצם, מהו 'הרגל'? – המושג 'הרגל' מתייחס למעשים, דיבורים או מחשבות שאדם חוזר עליהם שוב ושוב עד שהוא מתרגל לבצע אותם באופן אוטומטי, ללא מחשבה מודעת וללא תיכנון מוקדם. המחשבות, הדיבורים והמעשים הללו מתנהלים על-ידי החלק הלא-מודע שבמוח האדם. בעוד שהמוח המודע מארגן את המחשבות, הדיבורים והמעשים שאנו עושים באופן מודע ושדורשים חשיבה מתמדת – הרי שהמוח הלא-מודע מארגן את המחשבות, הדיבורים והמעשים שהם בגדר 'הרגל'.

כיצד נוצרים ההרגלים בחיינו? – בפעמים הראשונות מדובר במחשבה או פעולה מודעת שגורמת לרגש חיובי, כמו תחושת עונג או סיפוק. לאחר שהתרגלנו לאותה מחשבה או לאותה פעולה שגרמה שוב ושוב לאותו רגש חיובי, אותה התנהגות הופכת להרגל בחיינו. ה'הרגלים' הם למעשה שכפולים של הצלחות רגשיות, כאשר ההתנהגויות שהמוח המודע שלנו התרגל להפעיל באופן קבוע, עוברות לתחום שיפוטו של המוח הלא-מודע.

אחת הדרכים היותר יעילות להפסקת הרגלים בלתי רצויים היא החלפתם בהרגלים רצויים.
נניח שהגעתי למסקנה שעלי להקפיד יותר על שמירת המחשבה בעת ההליכה ברחוב או בעת הנסיעה בתחבורה הציבורית. בשלב זה כבר הבנתי את חשיבות הנושא, יש אצלי מודעות לנזק שנגרם מהשוטטות החופשית של המחשבה, ואני מתמודד כעת עם הקושי לשנות את ההרגלים הישנים שלי.

בספר התניא ובתורת החסידות מוסבר שהדרך הכי יעילה והכי נוחה לדחיית מחשבות זרות היא הסחת הדעת מהן והחלפתן במחשבות קדושות. הרי המוח המודע שלנו מסוגל לחשוב רק מחשבה אחת בכל רגע נתון. ברגע שצצה במוחנו מחשבה לא טובה, נחליף אותה במחשבה טובה כמו שינון 'אותיות' מהתורה, משניות, תהילים ותניא. דרך זו מביאה להצלחה, מבלי להזדקק למאבקים וחיבוטי נפש.

התהליך הנדרש בדרך לשינוי ההרגלים דורש ממני לבצע שוב ושוב שורה של שינויים קטנים לאורך היממה, עד ששמירת המחשבה תהפוך בדרך ממילא להרגל ודבר קבוע בחיי. ככל שארגיל יותר את עצמי לשנן במחשבה פרקי תניא בעל-פה בעת ההליכה ברחוב, ככל שאתרגל יותר לומר פרקי תהילים בעת הנסיעה, כך אתאים את עצמי יותר לנוסחה המנצחת באופן אוטומטי.
בכל פעם שאבצע שוב פעולה שונה מזו שהורגלתי בה עד עתה, אתקדם צעד נוסף במשימה שהצבתי לעצמי, עד שאתרגל להגיע להצלחה מקסימלית. תירגול עקבי ומתמיד, באופן יומיומי, של החלפת המחשבה השלילית במחשבה חיובית, עתיד להפוך את המחשבה החיובית להרגל שלי.


"מעט מעט אגרשנו"

כמה טיפים על הדרך הנכונה לקבלת החלטות בצורה תקינה ונבונה:
ראשית, חשוב לוודא שמקבלים החלטה לעשות משהו שאין בו התקדמות מהירה מדי. וכפי שהרבי מתבטא פעמים רבות באגרות-קודש: 'מעט מעט אגרשנו'. נתחיל במשימה מינימלית. לאחר שהצלחנו לעבור בפועל את חוויית ההצלחה של ביצוע ההחלטה הזו, תהיה לנו מוטיבציה להמשיך הלאה. לאט לאט נוכל להתקדם ולהגדיל בהדרגה את הקצב וההספק.

כשמדובר במאבק הרוחני המתנהל בחיינו האישיים, נתחיל בביצוע דברים קלים יחסית. כשמדובר על 'אתכפיא' בעניינים של תאוות האכילה, נחשוב על פרטים שסביר שהנפש הבהמית שלנו תפעיל לגביהם פחות התנגדות ויהיה לה קל יותר לוותר על דרישותיה... גם לגבי שמירת המחשבה, נחשוב בהתחלה על פרטים שקל יותר לשנות אותם. לאחר שנתרגל לשינוי הקטן הראשוני, נוכל להתקדם בביטחה ובהדרגה לשינוי נוסף.

נוודא שאיננו מציבים לעצמנו אתגרים שאינם מציאותיים, פשוט משום שקרוב לוודאי שלא נצליח לעמוד בהם. הרבי מסביר שה'בינוני' צריך לקבל החלטות המתאימות למעמדו ומצבו הנוכחי, ושדווקא כאשר יבחן את מצבו בהווה ויתאים את החלטותיו למצבו זה – יש סיכוי גדול יותר שיצליח לבצע את ההחלטות ('לקוטי שיחות' חלק כ"ז, שיחה ב' לפרשת בהר).

לכן, חשוב לקבל החלטה כזו שמצד אחד תאתגר אותנו ומצד שני סביר שאנחנו מסוגלים לבצע אותה. בדרך זו, כל הצלחה שלנו, כל התקדמות מינימלית במשהו שעדיין לא ניסינו עד היום – תקדם אותנו לעבר ההחלטה על השלב הבא.

גם בשלב הבא לא נכביד על עצמנו בקבלת החלטה קשה ליישום, אם כי חשוב שלא נעצור ולא נדרוך במקום. אפשר להתקדם אפילו במשהו קטן, אבל חשוב שבכל פעם תיראה התקדמות הדרגתית.

"וכל מעשיך – בספר נכתבים"

ניהול יומן הוא כלי יעיל מאוד למדידת קצב תהליך ההתקדמות לאורך תקופה מסוימת. נניח כל שבוע, או כל שבועיים, או כל חודש.

אפשר, למשל, בכל ערב לכתוב ביומן איך עבר עלי היום: האם אירע משהו משמעותי שקשור להתמודדות הספציפית שלגביה קיבלתי את ההחלטה? האם יש הנהגה שלילית שבמצבי בעבר הייתי עושה אותה והיום הצלחתי להימנע מעשייתה?

אם קרה היום דבר כזה, אכתוב לגביו בפירוט: מה בדיוק קרה היום, איך אני מסביר את ההתרחשות, מה הרגשתי באותו רגע, מה היתה התגובה הספונטנית של הנפש הבהמית שלי ומה הנפש האלוקית שלי ענתה לה. בסיכום הדברים כדאי לכתוב מה הלקח שהפקתי מההתרחשות היום, מה המסקנה המעשית שלמדתי ממנו לעתיד.

כדי להצליח להתקדם כראוי, כדאי שהיומן יכיל התרחשות אחת לפחות בכל יום. עצם הכתיבה ביומן תסייע לי לשים פוקוס על האתגר שעליו אני עובד כעת. בדרך ממילא ההתרחשויות יתחילו לצוף לתודעה שלי בזמן אמת, ויהיה לי ברור יותר מה הן הטעויות שלי, מה כבר למדתי לתקן ומה עוד לא.

עם סיום התקופה שהקצבתי לעצמי, בסוף השבוע או בסוף החודש, אעקוב אחרי התקדמותי דרך היומן. באמצעות היומן אבדוק בקלות בסוף השבוע מה תכננתי לבצע השבוע, מה מתוך זה הצלחתי לעשות בפועל ומה לא. כך אוכל לזכור בקלות באיזה תחומים ספציפיים עלי להתקדם הלאה בשבוע הבא. אפשר גם לפנות אל ה'עשה לך רב' שלי ולבקש ממנו שיעבור אתי על ההתרחשויות שאירעו אצלי בתקופה זו ולנסות להפיק בעזרתו את המסקנות המתבקשות. ייתכן שהוא יציע לי תובנות נוספות שאפשר ללמוד מהניסיון.


"דקה אחת, ועוד דקה, ועוד דקה..."

אדמו"ר הזקן מלמד אותנו בספר התניא כיצד לשלוט על המחשבות שלנו. בידי כל אדם נתונה הבחירה להחליף כל מחשבה לא רצויה במחשבה רצויה, באמצעות 'רצונו שבמוחו'.
למעשה, כל רגש הוא תוצאה של מחשבה. כל עוד אני חושב על משהו שלדעתי הוא טוב לי – זה גורם לי רגש חיובי כלפי אותו הדבר. ברגע שהמחשבה נעלמת – גם הרגש נעלם. כשהמחשבה השלילית תקפוץ אלי למוח ותנסה לייצר רגשות שליליים, פשוט אחליף אותה מיד במחשבה חיובית שתביא איתה רגשות חיוביים.

לפעמים המוח הלא-מודע מקפיץ בכוח לתוך המוח שלנו מחשבות שליליות, והעצה היא להסיח מהן את הדעת ולדחות אותן מיד. לא להיאבק עם המחשבה השלילית ולנסות להוכיח לעצמי עד כמה היא גרועה, אפילו לא לעסוק בעצם ההחלטה לדחות את המחשבה, כי אז הלא-מודע דווקא יהיה עסוק בשליחת המחשבה למוח המודע.

מצד שני, אם נכשלתי פעם (ואף יותר מפעם אחת...) בקיום ההחלטה החדשה – לא אתייאש ולא אראה בכך סימן שאינני מסוגל לעמוד בהחלטה. גם לא אעסיק את עצמי ברגשות של תיסכול וכעס על הכישלון. רק אזכיר לעצמי את דברי הרבי שהדברים האמורים בתניא פרק י"ד, כי 'מדת הבינוני היא מדת כל אדם ואחריה כל אדם ימשוך', משמעותם שלכל יהודי ניתנים מלמעלה כל הכוחות הנדרשים כדי להגיע לדרגת ה'בינוני'. וגם מי שנכשל ממש לאחרונה בדבר איסור, הרי זה רק מצד החיצוניות שלו – אך מצד פנימיותו, כל אדם מישראל, יהיה מי שיהיה, הוא בעל נפש אלוקית, שהיא חלק אלוקה ממעל ממש, ו'קרוב אליו הדבר מאוד' להגיע למצב של תכלית השלמות בשמירת המחשבות, הדיבורים והמעשים בפועל ממש (במאמר ד"ה 'ואלה המשפטים' תשל"ח).

לסיום, הנה סיפורו של הרב יוסף דענבערג: 'כשהייתי נער בן 12, התארח בביתנו המשפיע ר' ניסן נמאנוב ע"ה. יום אחד שאלתי אותו בתמימות, כמו שילדים שואלים: האם זה אפשרי גם בדורנו להיות בדרגת 'בינוני' שבתניא? החזיר לי ר' ניסן בשאלה: האם אתה מסוגל לשמור על עצמך כך שבמשך דקה אחת תישאר בלי מחשבות אסורות, בלי דיבורים אסורים ובלי מעשים אסורים? חשבתי לרגע ואז עניתי: כן, למשך דקה אחת אני מסוגל לשמור על עצמי במחשבה, דיבור ומעשה. 'אם כן', הסיק ר' ניסן, 'מה הם בסך-הכל כל החיים? – דקה אחת, ועוד דקה אחת, ועוד דקה...'

_______
הכותב, הרב ישראל אלפנביין, רב ביהכ"נ חב"ד במרכז נתניה ור"מ בישיבת חב"ד בנתניה, הוא בוגר 'מרכז אלון לאימון ו-NLP', שפיתח שיטת אימון חב"דית ייחודית לאור תורתו והוראותיו של הרבי. לתגובות והערות אפשר לשלוח מייל ל: [email protected] או לסמס ל-054-7656197.
הוסף תגובה
0 תגובות
נצפה באתר
עוד באתר
 
העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.