מערכת COL | יום כ"ד טבת ה׳תשע״ט 01.01.2019

צאצאי רבנו הזקן בכינוס השנתי התאחדו עם דמותו, תורתו וניגוניו

קהל נכבד שהכיל למעלה ממאתיים מצאצאי כ"ק אדמו"ר הזקן נבג"מ, התכנסו במוצאי שבת קודש שמות למלוה מלכה השנתית של "איגוד צאצאי כ"ק אדמו"ר הזקן נבג"מ בעל התניא והשולחן ערוך" ● חסידי חב"ד, חסידי פולין, וגם מהחוגים הליטאיים באו נכבדים ליטול חלק בכינוס ● לכתבה המלאה, גלריית תמונות
צאצאי רבנו הזקן בכינוס השנתי התאחדו עם דמותו, תורתו וניגוניו
תמונות: שמעון רומני

הרב שמואל פעווזנער

קהל נכבד שהכיל למעלה ממאתיים מצאצאי כ"ק אדמו"ר הזקן נבג"מ, התכנסו במוצאי שבת קודש שמות למלוה מלכה השנתית של "איגוד צאצאי כ"ק אדמו"ר הזקן נבג"ם בעל התניא והשולחן ערוך". מהם חסידי חב"ד, מהם חסידי פולין, גם מהחוגים הליטאיים באו נכבדים ליטול חלק בכינוס, אך המכנה המשותף לכל משתתפי ונואמי הכינוס הוא הזכות הנפלאה להימנות על צאצאי רבנו הזקן.

"וצאצאנו"

את הכינוס פתח מארגן ומנחה הוועידה, הרב שמואל מנחם מענדל בוטמאן יושב ראש איגוד צאצאי כ"ק אדמ"ר הזקן, ומנהל צעירי אגודת חב"ד המרכזית. המציין כי בשבת זו מלאו ל"ה שנים לשיחה המפורסמת של הרבי בשבת פרשת וארא תשד"מ אודות הצאצאים והתכנסותם השנתית, וממשיך בדבר מלכות –תוכן השיחה, שבשונה מנוסחאות אחרות בהם בברכת התורה אומרים "ונהיה אנחנו וצאצאצאנו וצאצאי צאצאנו", וההסבר כי לפי הנוסחאות האחרות הברכה מוגבלת לשלושה דורות בלבד, אולם צאצאנו סתם כולל את כל הדורות הבאים.

בכך רואים את גודל המעלה של צאצאי רבנו הזקן גם במרחק של דורות, שרבנו הזקן כלל באותה תיבה הן את בנו ממלא מקומו רבנו האמצעי נבג"מ והן את כל צאצאיו בכל הדורות! ללא כל חילוק!

הרבי סיים: "בכדי שהתוועדות הצאצאים וההחלטות הטובות של "נלכה באורחותיו" יהיו בתוספת הצלחה יקחו קנקן משקה להתוועדות של הצאצאים מהתוועדות זו שיש לה שייכות מיוחדת עם כ"ק אדמ"ר הזקן מכיון שהתוועדות זו היא בשבת שהיא בסמיכות ולמחרת יום ההילולא שלו". הרבי אז מסר את בקבוק המשקה שעמד על שלחן הרבי להרב בוטמאן שי' עבור המלוה מלכה של הצאצאים.

הרב בוטמאן הדגיש את הזמן המיוחד בו מתקיימת המלוה מלכה, ימי ההכנה ליו"ד שבט, בהם לומדים את מאמרי באתי לגני, בהם מדגיש הרבי את ענין כל השביעין חביבין, שבהם מובא אודות המעלה של הראשון, שדורנו הוא השביעי לו.

הרב שניאור זלמן בוימגרטן, מצאצאי הרבנית הצדקנית מרת מנוחה רחל, בת כ"ק אדמו"ר האמצעי נבג"ם אמר את הפרק של הרבי.

מזכירו של הרבי הרה"ח ר' יהודה לייב גראנער שכיבד את המסיבה בהשתתפותו ביקש להזכיר את גיסו הרה"ח ר' מנחם מענדל שיחי' בוימגרטן לרפואה קרובה ושלימה. וכן עשה בנו הרב שניאור זלמן אחרי הפרק של הרבי הזכיר את כבוד אביו ר' מנחם מענדל בן מירל לרפואה קרובה ושלימה.

"לימוד תורתו"

הרב בוטמאן הכריז על פרוייקט חלוקת שלחן ערוך כ"ק אדמו"ר הזקן, לסיימו במשך השנה הבעל"ט מיום ההילולא כ"ד טבת השתא עד כ"ד טבת הבא עלינו לטובה. במסגרת המיזם הוקם אתר אינטרנט משוכלל ויעיל, בו ניתן להרשם, לבחור את ההלכות ולהוריד את ההלכות בהן בחר. בנוסף לזה כל נרשם מקבל במשך השנה כמה איזכורים לקיום ההחלטה.
שם האתר הוא
Alterrebbe.org

עבור ה"צאצאים" הוכנו במיוחד אוגדנים מהודרים הכוללים סימנים משולחן ערוך רבנו הזקן, לפי סדר החלוקה באתר, במהלך המלוה מלכה קבלו על עצמם כל אחד מהצאצאים ללמוד בעיון מתורתו של אב המשפחה - רבנו הזקן, במשך השנה הבעל"ט.

יוזמה ברוכה זו, שהותחלה מכינוס הצאצאים, מאחדת יהודים מכל קצוי תבל בלימוד תורתו של אדמו"ר הזקן, ודרכה מסיימים את השלחן ערוך כמה פעמים.

האתר החדיש משמש גם יהודים מכל קצוי הקשת, המבקשים להוריד את המהדורה החדשה של שולחן ערוך רבנו הזקן, ברמה ברורה ובתכלית ההידור הגשמי.

"לבדוק את התפילין"
ראשון הדוברים הוא הרב שלמה בעסער, בן העסקן הנודע הרב יחזקאל בעסער ז"ל, נכד הרב החסיד ר' דובער לודמיר ז"ל, נכד הרבנית הצדקנית מנוחה רחל בת כ"ק אדמו"ר האמצעי. החולק סיפור אישי. לפני כשלושים וחמש שנה זוגתי לא חשה בטוב ואושפזה בבית הרופאים במונטריאול, מקום מוגרנו דאז.

כתבתי מיידית לרבי על הענין, וקבלתי תשובה "בדיקת התפילין והמזוזות אם לא נבדקו תוך י"ב חודש" בפועל התפילין דרש"י נבדקו בתקופה האחרונה אך לא התפילין דר"ת.

הוא צלצל להסופר המפורסם במונטריאול ר' יעקב זילבערמאן ז"ל שבאותה תקופה כבר לא היה בודק תפילין, וביקש ממנו טובה מיוחדת, היות והרבי ביקש לבדוק את התפילין. אחרי זמן קצר הוא קיבל מר' יעקב צלצול "תבוא מיד".

לאחר בדיקה יסודית הראה לו ר' יעקב שהפרשיות והבתים כשרים, רק גודל הפרשיות מתאים לבתים יותר גדולים. וכתוצאה מכך הפרשיות נדחקו לבתים באופן שחלקם העליון של הפרשיות היו מקופלים ובמצב שכיבה. הוא תיקן את זה וכעת הם במצב עמידה.

לא סיפרתי לאשתי מאומה מכל ענין פרשיות התפילן דר"ת. אחרי כמה שעות צלצלתי לביתי. ולפליאתי הגדולה אשתי ענתה לטלפון. שאלתי אותה "איפה את" וענתה "אני במטבח".
כששאלתי לפשר הדברים, היא ענתה בפשטות שלפני כמה שעות היא התחילה להרגיש יותר טוב עד שיכלה לרדת מהמיטה ולחזור הביתה.

הרב בעסער סיים את סיפורו, כל עוד פרשיות התפילין היו במצב "שכיבה" זה פעל גם על אשתי. ברגע שהמזוזות נהיו במצב של "עמידה" זה פעל עליה באופן מיידי, ונעמדה מיד ועזבה את בית הרופאים וחזרה הביתה!

הזכות הגדולה והנשגבה

האדמו"ר מהורנסטייפל הרב מרדכי דוב טווערסקי שליט"א, נכד הרה"צ ר' מרדכי דוב מהורנסטייפל, נכד הרה"צ ר' יעקב ישראל מצ'רקס, חתן כ"ק אדמו"ר האמצעי דיבר על האחדות הנפלאה של אחינו בני ישראל מכל החוגים שרואים בזמן האחרון.

בנאומו הטעים את הזכות הגדולה והנפלאה להיות מצאצאי כ"ק אדמו"ר הזקן והדגיש שיחד עם הזכות ישנה גם אחריות מיוחדת.

"הביטו אל צור חוצבתם"

הרב בן ציון טווערסקי, נכד הרה"צ ר' מרדכי דוב מהארנסטייפל, עמד על כך שיש להשריש בתודעת הילדים משחר טל ילדותם שיש להם זכות גדולה ואחריות גדולה. ואם מחנכים את הילדים בזה מקטנותם זוכים להרבה נחת מהם בגדלותם.

דור הגאולה
הרב צבי טלזנר, רב חסידי חב"ד דמלבורן אוסטרליה, חתנו של החסיד ר' יצחק דוד גראנער ז"ל, שהשתתף כמה פעמים בכינוס הצאצאים, עמד בדבריו על הזכות הגדולה והנפלאה שעמדה בגורלנו להיות הדור של הגאולה האמיתית והשלימה.

סיום שלחן ערוך אדמו"ר הזקן

את הסיום של שלחן ערוך אדמו"ר הזקן, ערך הרב שלמה יהודה הלוי סגל, דיין בקראון הייטס ונכד ר' משה בן כ"ק אדמו"ר הזקן. הרב סגל למד את ההלכה האחרונה של הלכות "שאלה ושכירה וחסימה" והביא את שיחת הרבי בה מודגשות המעלות הנשגבות של העם הנבחר שרוצה להיות בכל עת, ובכל מצב, קשור לאלקות.

התחלת שלחן ערוך אדמו"ר הזקן

התחלת שלחן ערוך אדמו"ר הזקן נעשתה על ידי הרב מיכאל אהרן זליגסון, מחבר ספרים ומשפיע, בנו של רופא הרבי ר' אברהם אבא זליקסון ז"ל מנכדי כ"ק אדמו"ר הזקן, שהתחיל בלימוד את ההלכות והביא ביאור הרבי למה מתחיל השלחן ערוך עם המילים "יהודה בן תימא אומר" שכל יהודי נמצא במעמד של "הפעם אודה את ה'".

חלוקת שולחן ערוך אדמו"ר הזקן

כאמור לכבוד כינוס הצאצאים הוכנו מראש חוברות מיוחדות כשבכל חוברת וחוברת מונח הסימן בשלחן ערוך אדמו"ר הזקן שאותו בחרו לגמור עד כ"ד טבת תש"פ הבעל"ט. גם על כל חוברת וחוברת מופיעה מדבקה ממוספרת מהמחשב בה מצויין הסימן שמודפס בחוברת, כמה סעיפים נמצאים באותו סימן, ותדפיס של דפי ההלכות.

מחזה מרשים הוא לראות את הצאצאים נוטלים בגאון את אוגדני החלוקה באמתחתם בלכתם לביתם. "המיוחד הוא" אומר אחד הצאצאים "שבכל חוברת וחוברת יש סימן מיוחד שרק אתה צריך ללמוד, זה נותן לך את האחריות הייחודים לסיים את הלימוד, באם לאו ח"ו, יחסר בשלימות הלימוד של כל השלחן ערוך".

והי' כמנגן המנגן
במשך המלוה מלכה ניגנו הצאצאים כל עשרת הניגונים של כ"ק אדמו"ר הזקן, מתאים לפתגמו של בעל ההילולא מיוסד על המשנה: "כל בעלי השיר יוצאים בשיר ונמשכים בשיר". ופירש שעל ידי הניגון ניתן לצאת מכל מצב מוגבל ולעלות מעלה מעלה.

ברגש רב ובכוונה מנגנים הצאצאים את כל ניגוני כ"ק אדמו"ר הזקן יחד עם ה'בעל מנגן' הרב התמים יוסף שי' צירקינד בקולו הערב ובטוב טעם, המנגן הוא בנו של הרה"ח התמים ר' יצחק צירקינד ז"ל, שהי' משתתף קבוע בכינוס הצאצאים במשך שנים רבות, חתנו של הרה"ח התמים ר' יצחק דוד גאראנער ז"ל.

פעולה נמשכת
גם לכל אחד מבעלי כלי הנגינה יש סיפור וייחוס.
על האורגן מופקד הרב אלחנן מילאקי שאבי זקנו החסיד ר' אלחנן מרוזוב (שהוא קרוא על שמו) שכ"ק אדמו"ר הרש"ב נבג"ם לימד אותו את עשרת הניגונים של כ"ק אדמו"ר הזקן נבג"ם.

הללוהו בנבל וכינור
עונג רוחני מיוחד קיבלו הצאצאים מכינורו של התמים מנחם מענדל קוגל, נינו של הרה"ח ר' שניאור זלמן שניאורסאהן ז"ל מפאריז, מגזע הרב"ש נ"ע בנו בכורו של כ"ק אדמו"ר ה"צמח צדק". צלילי כינורו היוו השראה מיוחדת וחדרו עמוק לליבותיהם של הצאצאים.

פ"נ לכ"ק אדמו"ר הזקן
"אי אפשר בכלל לתאר את האווירה המיוחדת במינה ששררה במקום עת שרו הצאצאים את ניגון ד' בבות של כ"ק אדמו"ר הזקן" אמר אחד הצאצאים. היה זה מעמד מרהיב ומרגש. בו נתרוממו כל אחד מהמשתתפים מכל הגבלות עולם הזה החומרי והגשמי. וכדברי כ"ק אדמו"ר מוריי"ץ נ"ע "שליחת פדיון נפש לכ"ק אדמו"ר הזקן".

הרב בוטמאן הודה לבנו הרב יוסף יצחק בוטמאן על אירגון וסידור סעודת המלוה מלכה, "זכות כ"ק אדמו"ר הזקן תעמוד לו בכל מכל כל".

תם ולא נשלם. הצאצאים סיימו הערב בתחושה שאדמו"ר הזקן הוא הראשון והרבי הוא השביעי, ואדמו"ר הזקן, הראשון, התחיל את עבודת רבותינו הקדושים להכין את העולם לגאולה השלימה והרבי, השביעי, הודיע לנו שדורנו הוא הדור האחרון של הגלות ודור הראשון של הגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש.
הוסף תגובה
0 תגובות
נצפה באתר
עוד באתר
 
העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.