מערכת COL | יום ו' ניסן ה׳תשס״ה 15.04.2005

103 ימי חינוך לכבוד הרבי. מסיבה משולשת בבירת נ.י.

מושל מדינת ניו-יורק, ראש עיריית ניו-יורק, שני בתי-המחוקקים: ה'אסמבלי' וה'סנאט' הכריזו על 103 ימי חינוך לכבודו של הרבי. שני מושבי בתי-המחוקקים נפתחו בתפילות מיוחדות לכבודו של הרבי * מושל מדינת ניו יורק הכריז: "הרבי האיר את העולם" * ההוראה של הרבי לקחת קופסת צדקה וליתן צדקה, עמדה במרכז החגיגות כשמושל מדינת ניו-יורק וחברי האבמבלי והסנאט עומדים בתור על מנת לתת צדקה * "ממש קידוש השם" אמר עסקן ציבורי ותיק * "65 שנה של המרכז העולמי של חב"ד ליובאוויטש בעיר ניו-יורק", הדגיש ראש עיריית ניו-יורק מרדכי (מייקל) בלומברג בהכרזתו * סיקור מיוחד ומצולם מהמעמד לכבודו של הרבי, באולבני בירת מדינת ניו-יורק.
103 ימי חינוך לכבוד הרבי. מסיבה משולשת בבירת נ.י.
"הרבי האיר את העולם" מושל מדינת ניו-יורק מוסר הכרזתו של 103 ימי חינוך במדינת ניו-יורק לכבוד יום הולדתו של הרבי

למרות שהאווירה באולבני בירת מדינת ניו-יורק אינה חגיגית, כיון שזה עכשיו הצביעו על התקציב והוא יקצץ מליונים מתקציב מדינת ניו יורק, כולם נקבצו ובאו לחגיגה השנתית לכבוד יום הולדתו של הרבי.  מר שלדון סילבר, יהודי שומר מצוות המשמש יו"ר בית-הנבחרים והאיש השני בחשיבותו בממשל, ויושב ראש חגיגות יום ההולדת מקדים בברכה את כל הנאספים החברים של שני בתי-המחוקקים, האסמבלי והסנאט, שהגיעו בצוותא לחגיגת המאה-ושלוש להולדתו של הרבי

פתח את הטקס הרב ישראל רובין, שליח הרבי באזור אולבני. הרב רובין, המנהל את פעולות חב"ד המסועפות באזור, וכולל מספר שלוחים ומספר בתי-חב"ד, דיבר על המבצע המיוחד של הרבי בנוגע למצה השמורה, "הרבי דואג שלכל יהודי תגיע מצה שמורה" כשהוא מתמקד על הסגולות הנפלאות של מצה שמורה ועל המסר של רצף הדורות הטמון בתוכה. ”וכעת אני רוצה להזמין את המארח לשאת דברים" והוא מזמין את הרב שמואל מנחם-מענדל בוטמאן מנהל 'צעירי אגודת חב"ד המרכזית'.

הרב בוטמאן, עמד בדבריו על החשיבות המיוחדת של מסיבה זו באולבני, שאין דרכה בעשיית מסיבות לאנשים שאינם נראים ואינם נשמעים והמיוחד שבמסיבה זו הם הפעולות, ההשפעה וההשראה של הרבי שנמצא איתנו כל הזמן. הרב בוטמן הדגיש שכשהרבי מדבר על חינוך, אין כוונתו רק על החינוך של הילד היהודי, כוונתו היא חינוכו של כל ילד בלי הבדל דת צבע ולאום. הרב בוטמן גם הדגיש שהרבי הבטיח לנו שאנחנו נמצאים בדור האחרון של הגלות והדור הראשון של הגאולה ואנחנו יכולים למהר עוד יותר את הגאולה ע"י הוספה, בלשונו של הרבי, בפעולות של
GOODNESS AND KINDNESS (טוב וחסד).

 

ההוראה המיוחדת של הרבי

 

הרב בוטמאן הדגיש את הוראת הרבי בשנת תנש"א  כשפתח את הסנאט בוושינגטון: "נעם מיט זיך א צדקה פושקע און זאהלן אלע זעהען וואס דו טוסט און זאלן זיי וויסן אויף וואס געלט דארף גיין" - "קח עמך קופת צדקה וכולם יראו מה אתה עושה וידעו על מה צריך כסף ללכת" .

 

הרב בוטמאן הוסיף שבאזור העיר ניו יורק וסביבותי' פועלים כיום, במסגרת צעירי אגודת חב"ד, קרוב לחמישים שלוחים ומנהלי בתי חב"ד  ושלושה נציגים מהם הוזמנו למסיבה החגיגית לכבוד יום הולדתו של הרבי. הרב אנשיל פערל, שליח בלונג איילנד, הרב יוסף הכהן בלסופסקי, שליח בקווינס, והרב וועלוול בוטמאן השליח בווסטשסטר קאונטי.הרב בוטמן  הזמין את הרב אנשיל פערל  לשאת דברים. הרב פערל הודה לנאספים בשם עשרים ושלושה השלוחים ומנהלי בתי חב"ד בלונג איילנד, על השתתפותם במסיבה החגיגית, והדגיש שמסיבה כזאת מוסיפה מרץ לעבודה ולפעולות הרבי.

יו"ר בית המחוקקים (ה'אסמבלי') ה'ספיקר' שלדון סילבר, יהודי חרדי משכונתו של ר' משה פיינשטיין, אמר שזכות היא לו לארגן מסיבת יום הולדת לרבי שפעולותיו ניכרות בכל העולם וכפי שנוכח הוא אישית - כיהודי חרדי בנסיעותיו בכל העולם וזקוק למניין ואוכל כשר. "בעבר נסעתי ליוון וביקשתי את ידידי הרב בוטמן לסדר לי על ידי הבית חב"ד המקומי מניין ואוכל כשר.ונהניתי מאד מפעולות חב"ד באירגון בית כנסת ומסעדה כשרה כדי שאחינו בני ישראל יוכלו לסעוד על סעודה כשרה".


"הרבי מאיר את העולם"


אם כי המושל הודיע חגיגית על השתתפותו הרי שביום של המסיבה היו שטפונות בכמה איזורים והמושל נאלץ להיות שם לחלוש אישית על מקרה החרום. ממשרדו הודיעו שלמרות שנמצא במקומות השטפון יעשה מאמץ אילעי להגיע למסיבה לכבוד הרבי. וכן הי'. המושל הגיע ומסר חגיגית את המסמך הרשמי בו הוא קובע "103 ימי חינוך במדינת נו יורק לכבוד הרבי". המושל הדגיש "שהרבי האיר את העולם" והוסיף בגאון שזכותו להשתתף במסיבה זו לכבודו של "הרעבע", כהוא מדייק לומר "רעבע" במבטא יידישאי מובהק.

 

ולאור דבריו של הרבי ליתן צדקה בקופסה הוציא המושל דולר משלו והכניסו לצדקה באדיבות ולבביות. המושל גם אמר שהוא מחזיק אתו בארנק דולר של הרבי, דבר שהראה כמה פעמים. "ועד יומי האחרון עלי אדמות הדולר הזה יהיה איתי כל הזמן".

בהמשך דבריו, המושל הודה בחמימות לידידו הרב בוטמאן על שהזמין אותו למסיבה המיוחדת, והוסיף דברי-תודה לרב דוד רסקין, יושב-ראש 'צעירי אגודת חב"ד המרכזית', על שהוא מגיע אישית למסיבת האסמבלי והסנאט והיה מרנן לב לראות איך שהמושל ניגש בדחילו ורחימו להרב דוד רסקין, כפף את קומתו הגבוהה לפניו ולחץ את ידיו באהדה ובחום מיוחדים..

המסיבה הכפולה והמשולשת: פתיחת האסמבלי והסנאט בתפילה  לכבוד הרבי


במסגרת הארועים לכבוד הרבי, פתח הרב בוטמאן את שני בתי-המחוקקים (הסנאט וה'אסמבלי') בתפילה מיוחדת לכבוד הרבי, ובשניהם הדגיש את פעולות הרבי עבור חינוכו של כל ילד בעולם והבטחתו שדורנו הוא דור האחרון של הגלות ודור הראשון של הגאולה ואנחנו יכולים למהר את הגאולה ע"י עוד פעולות של טוב וחסד. בשעת התפילה, קיים הרב בוטמאן את הוראת הרבי ליתן צדקה. הביא אתו קופסת צדקה נהדרת הסביר לחברי בית המחוקקים את פקודת הרבי והכניס דולר בקופסת הצדקה.

 

כחה של הוראת הרבי

 

 הי' נהדר לראות שאחרי תפילתו של הרב בוטמאן עמדו חברי בית המחוקקים בתור להכניס דולר בקופסת  הצדקה בדחילו-ורחימו לכבוד הרבי. "אי אפשר לתאר כחה של הוראת הרבי" אמר הרב בוטמאן

 

"דער רבי האט זיי אנגערירט"


בהמשך דיברו אחדים מראשי המחוקקים והסנאטורים, ובדברי כולם - בני ברית ושאינם בני ברית - בלטו רגשי הכבוד, התודה וההערצה לרבי, ובכולם היה ניכר, בסגנון החסידים, "אז דער רבי האט זיי אנגערירט". מרגש במיוחד הי' נאומו של הסנטור הישיש ג'ון מארקי, שזכה להיות אצל הרבי ביחידות. הסנטור דיבר בהתפעלות גדולה על אותה שעה גדולה לה זכה, על תרומתו של העם היהודי לכל האנושות כולה ועל הזכות המיוחדת שיש להם לקחת חלק במסיבה לכבוד הרבי. דבריו שנאמרו בהתלהבות וכנות השאירו רושם אדיר.


רואים ההשפעה במוחש


בהמשך המסיבה, חולקו מצות-שמורות לחברי ה'אסמבלי' והסנאט היהודים, שהודו לרב רסקין והרב בוטמאן על שימת-הלב המיוחדת.

הרב דוד רסקין שהגיע כאמור למסיבה כמנהגו מדי שנה, הודה לכל הנוכחים על השתתפותם ואמר כי "רואים עליהם במוחש את השפעת הרבי". בסיום הארוע, הזכיר הרב בוטמאן כי "בניסן נגאלו ובניסן עתידין להיגאל" ואיחל שנזכה כולנו לגאולה האמיתית והשלמה והרבי יוציא אותו מהגלות תכף ומיד ממש.

הוסף תגובה
0 תגובות
נצפה באתר
עוד באתר
 
העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.