מערכת COL | יום ה' ניסן ה׳תשע״ח 21.03.2018

שִׁיר מִזְמוֹר לר' שָׁוֹלם: שיחה חגיגית עם פס הקול של י"א ניסן

ההתוועדות החשאית עם הבחורים לפני י"א ניסן תשמ"ט, השיחה הנוקבת עם המזכיר לקראת י"א ניסן תשנ"ב, הרגעים המרטיטים מול הקודש בהתוועדות י"א ניסן תשד"מ, המסר המפורש מהרבי בתנש"א, והתחושות כיום, מידי שנה בשנה, בימים הסמוכים לי"א ניסן • רגע לפני שנכנסים ליום הבהיר י"א ניסן, מאה ושש עשרה שנה להולדת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו, חוזר פס הקול של ניגוני י"א ניסן, הבעל מנגן המיתולוגי ר' שלום הלוי ברוכשטט, לסיפורים היחודיים מאחורי כל ניגון שהלחין • וגם: מה זה אומר מבחינתו להלחין ניגון חדש גם היום, עשרים ושלוש שנה אחרי ג' תמוז? • שיר שלום
שִׁיר מִזְמוֹר לר' שָׁוֹלם: שיחה חגיגית עם פס הקול של י
ר' שלום ברוכשטט בראיון ל-col.
מאת: מענדי קורטס, COL

כיום זה כבר הפך לשגרה: עם שוך חגיגות ימי הפורים מתחיל רפרטואר הניגונים החב"די להתמלא בעשרות לחנים חדשים על פרקו החדש של הרבי בתהלים, פרי תוצרתם של אנ"ש והתמימים מרחבי תבל. מה שהחל בתחילת שנות המ"מים עם שניים שלושה בעלי מנגנים הפך כיום לגל של עשרות (!) שמידי שנה, לקראת יום הבהיר י"א ניסן, מקדישים את מיטב שעותיהם להלחנת ניגון, מתנת בן לאביו לקראת יום הולדתו

אולם ללא ספק – על אף גל הניגונים המרובים, ומבלי לנסות "לקלקל את החגיגה" ח"ו - עיני כולם נשואות בזמן פרוס חודש האביב את כנפיו אל בית חיינו, או מדויק יותר – אל ר' שולם ברוכשטט, ששמו הפך מזוהה יותר מכל עם י"א ניסן ועם "הניגון החדש על פרקו של הרבי".

זכה ר' שולם שעשרות מלחניו התקבלו על ידי החסידים והפכו ל'נכסי צאן ברזל' בספר הניגונים החב"די. שמונה מניגוניו עלו על שולחן המלך וזכו לעידודים נמרצים מהרבי. אין ילד חב"די כיום שלא מכיר את "אורך ימים", "ילכו מחיל אל חיל" או "וייתן בפי שיר חדש" - כולם פרי לחניו של ר' שולם.

מה שבשנים המוקדמות היה נתון לשיקולי 'ועדת הניגונים', שבחרה איזה ניגון מכל הניגונים הרבים שהולחנו ראוי לעלות על שולחנו של מלך, הפך היום לעובדה מוגמרת עוד לפני שעלתה לדיון: ניגונו של ר' שולם הוא הניגון אותו ינגנו כולם בי"א ניסן ובכל השנה כולה. ולא בכדי.

ערב י"א ניסן תשע"ח, מאה ושש עשרה שנה להולדת כ"ק אדמו"ר זי"ע, פגשנו את ר' שולם בבית חיינו לאחר תפילת מנחה שגרתית, וביקשנו ממנו לשתף את גולשי col בעבודת הלחנת הניגונים, ובזיכרונותיו מהתוועדויות י"א ניסן בצל הרבי, עת זכה לחזות בעידודיו הנמרצים של הרבי לניגונים שהלחין.

לצד בימת ההתוועדויות עליה התוועד הרבי עשרות שנים, עמד ר' שולם השבוע ובמשך שעה ארוכה תיאר באזננו מה עמד מאחורי כל ניגון שהלחין וכיצד הרגיש באותם רגעים שהפכו לבשר מבשרו. התוצאה לפניכם.


"מיד רצתי אל הרמקול, לשמוע האם הרבי מנגן בעצמו את הניגון".

"שמך השם לבדך"

"זה היה בהתוועדות י"א ניסן של שנת תשד"מ", נזכר ר' שולם. "עד לאותה שנה לא העזתי להלחין ניגון ולצפות שעוד ינגנו אותו כמו כל ניגון חב"די רגיל באמצע התוועדות של הרבי. בעל מנגן חסידי שניגוניו מושרים כחלק מספר הניגונים החב"די, תמיד הצטייר ברעיוני כחסיד בעל שיבה שהתהלך בליובאוויטש בשנים קדמוניות. רק אחרי שראיתי בשנים תשמ"ב ותשמ"ג שחסידים הלחינו ניגונים חדשים על פרקו של הרבי והניגונים התקבלו והושרו, הבנתי שיש מקום שאציע גם אני ניגונים משלי".

ומכאן כבר הכל היסטוריה. הלחן משובב הנפש שהלחין על הפסוק "וידעו כי אתה שמך השם לבדך" פרץ החוצה בכל העוצמה, ולאחר שהרבי קיבלו בהתוועדות ונהפך ל"ניגון השנתי על פרקו של הרבי" לא הופסק להתנגן כל אותה שנה ("עד היום", אומר ר' שולם, "אני חושב שזהו הניגון המוצלח ביותר שהלחנתי. יש בו מין תנועה מיוחדת").

אני מבקש מר' שולם לתאר לי את התחושות שהרגיש באותם רגעים מרטיטים, עת החלו לנגן את לחנו בהתוועדות י"א ניסן תשד"מ, בנוכחות הרבי. "בשנייה שהתחילו לנגן את הניגון שלי, מיד יצאתי מהזאל הגדול ורצתי לרמקול שעמד למעלה ושידר את ההתוועדות. רציתי לשמוע האם הרבי מנגן בקולו הקדוש את הניגון... ואכן תוך כדי השירה יכולתי להבחין בקטעים שניגן הרבי בקולו הקדוש.

"אגב", נזכר ר' שולם כשחיוך נסוך על פניו, "באמצע אותה שנה, אירע שהתחיל הרבי בעצמו את הניגון שהלחנתי". בהמשך יחזור ר' שולם ויספר שוב על אותו רגע, בו מצא את עומד בהתוועדות ושומע את הרבי מתחיל בקול רם את הניגון שהלחין.


"הרי דיבר ללא הרף על "למנצח"". ר' שולם ברוכשטט

מחיל אל חיל

בשנה שלאחריה זה כבר היה ברור מאליו. הלחן המקפיץ שהלחין על הפסוק "ילכו מחיל אל חיל" התקבל בהתלהבות בקרב אנ"ש והתמימים, והחל להתנגן בהתוועדויות שנערכו ב-770 באותה תקופה. גם הרבי עצמו הראה במהלך השנה חביבות מיוחדת לניגון זה, כשעודדו במרץ עשרות הזדמנויות.


בוידיאו: הרבי מעודד את הניגון "ילכו מחיל אל חיל", פרי לחנו של ר' שלום ברוכשטט

תבוא לפניך תפילתי

לקראת י"א ניסן של שנת תשמ"ט לא בחרה 'ועדת הניגונים' את הניגון שהלחין באותה שנה ר' שולם. ימים מספר קודם י"א ניסן, במהלך התוועדות של תלמידי הקבוצה שהתקיימה באחד מבתי השכונה נכנס ר' שולם, ועל אף אי בחירת הועדה בניגונו, התחיל לנגן בפני הבחורים את הלחן שהכין. התנועה המיוחדת בלחנו על המילים "תבוא לפניך תפילתי הטה אזנך לרינתי" שבתה את ליבות הבחורים, שתיכף החליטו: יהיה אשר יהיה, זהו הניגון הראוי לעלות על שולחנו של מלך ביום הולדתו. אצל אלה שהבינו דבר או שניים בהתרחשות דברים בליובאוויטש כבר לא הייתה שאלה מאז אותו לילה: חרף הועדה והתכנונים, מה'בייסמנט' הזה יצאה ההחלטה מה יהיה הניגון השנה.

הגיעה התוועדות י"א ניסן. החוזר ר' יואל כהן, שהריח כבר איזה ניגון מעדיפים הבחורים לשיר, נעמד לפני ההתוועדות וביקש מכולם לנגן אך ורק את הניגון שהחליטה הועדה בכדי שיהיה סדר וכו' וכו'.

הרבי נכנס להתוועדות ופתח בשיחה. השיחה נסבה אודות הפסוק הראשון בפרקו החדש בתהלים – "שיר מזמור לבני קורח". במהלך שעה ארוכה התעכב הרבי לבאר מהו החילוק בין "שיר" לבין "מזמור" מהו החידוש ב"בני קורח" ומדוע "למנצח" וכו'.

אחרי כזו שיחה, שבה האריך הרבי לבאר הדק היטב את הפסוק הראשון של פרק פ"ח, היה ברור לכולם שהניגון הבא צריך להיות קשור עם "למנצח". למרבה המבוכה דווקא בניגון אותו בחרה ה'ועדה' באותה שנה לא נכלל פסוק זה... הרב צבי גנזבורג שתפקידו היה להתחיל את הניגונים בהתוועדויות ניסה מיד להתחיל את הניגון "דידן נצח", אבל ר' יואל שכבר הבין כי "הקרב אבוד" עשה מיד בידו תנועת ביטול לכיוון, כאומר: זהו זה, הבחורים ניצחו...

לבחורים כמובן השיחה הייתה המכה בפטיש. תוך שניות אחדות געש בית חיינו בשירת לחנו של ר' שולם ברוכשטט שכמובן החל עם הפסוק "שיר מזמור לבני קורח".

"באותה שנה, כשבאתי להלחין את אותו ניגון ועברתי על הפסוקים שבפרק, הבחנתי מיד בפסוק הראשון וידעתי שהוא ייכלל בפסוקים שאכניס לניגון", משתף אותנו ר' שולם במה שאירע באותה שנה. "שנה לפני זה, תשמ"ח, היה פסוק דומה בפרקו של הרבי ("לבני קורח מזמור שיר") והיות שאז התייחס אליו הרבי בהתוועדות, מיד ידעתי להכניס אותו לניגוני.

"לאחר אותה התוועדות, לאחר שראיתי כי בעידודו הנמרץ של הרבי דווקא הניגון שלי התקבל חרף הלחצים והועדה וכו', נטלתי כמות גדולה של 'לחיים' והתגלגלתי מתחת לשולחנות מרוב שמחה".

אורך ימים

"עניין קצת דומה לכך, שזכיתי לכוון לרצון קודשו של הרבי, אירע גם בשנה שלאחריה, לקראת י"א ניסן תש"נ", ממשיך ר' שולם. "באותה שנה הניגון הולחן על הפסוק "כרתי ברית לבחירי", ולקראת סיום הניגון שמתי לב שיסתדר טוב עם המנגינה עם אוסיף את שלושת המילים של הפסוק הראשון – "משכיל להימן האזרחי" בסוף הניגון. אכן כך עשיתי.

"בהתוועדות של י"א ניסן אותה שנה, אכן דיבר הרבי בפרק זה ש"נעוץ תחילתן בסופן וסופן בתחילתן". אצלי כאמור זה התבטא בניגון. נו, ברוך שכיוונתי".

ובמעבר חד, עובר ר' שולם שנתיים קדימה. "י"א ניסן של שנת תשנ"ב כבר היה לאחר האירוע של כ"ז אדר. שמועה גונבה לאזני שידידי ר' פייטל לוין הכניס לרבי את הניגון שהלחין לאותה שנה, ועז היה חפצי שגם את הניגון שלי על הפסוק "אורך ימים אשביעהו" ישמע הרבי. ואכן, על אף שמועלם קודם לא נהגתי כך, הכנסתי באותה שנה את הניגון אל הרבי כבר לפני י"א ניסן.

כעבור ימים ספורים פוגש אותי המזכיר ר' לייבל גרונר ושואל אותי בתקיפות מה, "הייתה לך הסכמה להכניס את הניגון? ר' פייטל לוין יודע מכך?" אבל לי, כאמור, השאלה הזו לא הציקה, והראיה – הניגון נבחר בסוף והושר אל מול פני הקודש עשרות פעמים.

אני מבקש לדעת האם שמע מהרבי פעם התייחסות לניגונים שהלחין וכדומה, ור' שולם מפנה אותי לשיחה שנשא הרבי בשנת תנש"א, אז בקשר לניגון "האדרת והאמונה" התבטא הרבי: "וכמו כן שמתחברים ניגונים חדשים על ידי אלה המתאימים לכך, והם ניגונים טובים והראייה שהם התקבלו". "אתה מחפש ראייה יותר טובה מזו?" שואל ר' שולם...לסיום, אני חייב לברר אצל ר' שולם האם גם כיום, עשרים ושלוש שנים אחרי ג' תמוז הוא חש את אותן תחושות שהרגיש לפני עשרים ושלושים שנה, בעת שהלחין את הניגונים בשנות האור. "מה אתה חוגג י"א ניסן אם דברים השתנו?" שואל ר' שולם רטורית מיניה וביה. "אם מבחינתך י"א ניסן הוא יום שגם כיום צריכים לציין ולחגוג במלוא העוצמה, ברור שניגון חדש הוא חלק מכך.

"לגבי אישית, אני יכול לומר בפה מלא כי אינני חש כל שינוי אז או עתה. תמיד לפני שהתחלתי להלחין את הניגון מה שעמד במרכז מחשבתי ומיקד את תשומת ליבי, היה להביא לרבי מתנה לקראת י"א ניסן. זה מה שחשתי אז, וזה מה שאני מרגיש כיום מידי שנה בשנה. ג' תמוז משנה בזה משהו?!"

ר' שולם נוטל את ספר התהלים הסמוך ומדפדף לפרק קי"ז. "השנה דווקא קיבלתי הרבה קומפלימנטים על הניגון", הוא אומר בחיוך ופוצח בניגון שהלחין. הַלְלוּ אֶת יְהוָה כָּל גּוֹיִם שַׁבְּחוּהוּ כָּל הָאֻמִּים. כִּי גָבַר עָלֵינוּ חַסְדּוֹ וֶאֱמֶת יְהוָה לְעוֹלָם הַלְלוּ יָהּ.

לחיים!
הוסף תגובה
0 תגובות
נצפה באתר
עוד באתר
 
העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.