מערכת COL | יום כ"ג שבט ה׳תשע״ח 08.02.2018

מוצ"ש: יארצייט 15 לר' אפרים וולף • נחשפות הקלטות ה'יחידות'

יום היארצייט החמש-עשרה של הרה"ח הרב אפרים וולף ז"ל, האיש שהיה בא-כוחו ואיש אמונו של הרבי בארץ-הקודש, יו"ר ומנהל אגודת חסידי חב"ד באה"ק עשרות בשנים, ומנהל מוסדות חינוך חב"ד באה"ק, יחול ביום ראשון הקרוב כ"ו שבט • במוצאי שבת הקרובה פרשת משפטים,  ייערך מעמד ה"מלווה מלכה" המסורתי לזכרו בבית הכנסת "בית אריה" אשר בשיכון חב"ד בלוד • התגלו מספר הקלטות מיחידויות שלו עם הרבי משנות הלמ"ד המוקדמות ובהם ניתן לראשונה לעמוד כיצד התנהלו הדברים 'לפני ולפנים' בקודש פנימה, כיצד הרבי הוביל, הנחה והדריך את כל העשייה החב"דית העניפה בארץ הקודש • נחשפות הקלטות ה'יחידות' • לכתבה המלאה
מוצ

יום היארצייט החמש-עשרה של הרה"ח הרב אפרים וולף ז"ל, האיש שהיה בא-כוחו ואיש אמונו של הרבי בארץ-הקודש, יו"ר ומנהל אגודת חסידי חב"ד באה"ק עשרות בשנים, ומנהל מוסדות חינוך חב"ד באה"ק, יחול ביום ראשון הקרוב כ"ו שבט.

במוצאי שבת הקרובה פרשת משפטים, אור ליום היארצייט, ייערך מעמד ה"מלווה מלכה" המסורתי לזכרו בבית הכנסת "בית אריה" אשר בשיכון חב"ד בלוד, בהשתתפות המרא דאתרא של שיכון חב"ד הגה"ח הרב ברוך בועז יורקוביץ, תושבי השיכון, צוות ישיבת "תומכי תמימים" המרכזית בלוד, ובני המשפחה ברחבי הארץ.

בסעודה-התוועדות זו מעלים המשתתפים מידי שנה בשנה זיכרונות מהאיש שהיה סמל של התבטלות והתקשרות לרבי נשיא דורנו, בבחינת "והחי יתן אל לבו".
ביום ראשון הקרוב כ"ו שבט, בשעה 10 בבוקר, תתקיים העלייה המסורתית על קברו של הרב אפרים וולף ע"ה, בחלקת חב"ד אשר בהר המנוחות בירושלים, בהשתתפות צאצאיו שיחיו מרחבי הארץ ומחוץ לארץ, ובהשתתפות מנהלי ישיבת "תומכי תמימים" המרכזית בארץ הקודש, שלוחים, חברי אגודת חסידי חב"ד בארץ הקודש, מנהלי מוסדות ועסקני ציבור, לומר קדיש על קברו של האיש שבמשך יובל שנים פעל בנאמנות ובמסירות לבניין והתפתחות חב"ד בארץ הקודש.
הרב וולף טמון בחלקת חב"ד, בצמוד לבנו יקירו, דובר חב"ד הרב שלום דובער (ברק'ה) ע"ה, שנפטר לפני יותר משבע-עשרה שנים, והוא בשיא פעילותו הציבורית החב"דית.

*

מידי יום ביומו, במשך יובל שנים, היה הרה"ח הרב אפרים וולף שולח דו"ח לרבי על הנעשה בארץ הקודש בכלל ובמוסדות חב"ד בפרט.

מתוקף תפקידו הכללי כמנהל אגודת חסידי חב"ד ו'האיש של הרבי' בארץ ובכלל זה איש הקשר בין הרבי לגורמים ממשלתיים ואישים שונים, היה הרב וולף מדווח לרבי על כל דבר חשוב שהתרחש בחיים הציבוריים בארץ בכלל ובמוסדות חב"ד בפרט, ובמיוחד בעניינים שהזמן גרמא בהתאם לנושאים שעמדו אותה שעה על סדר היום החב"די.

התגובה למכתבים אלה באה בדרך כלל בעל-פה. מידי ערב (בארץ-ישראל) היה יו"ר המזכירות של הרבי, העסקן הדגול רב הפעלים הרה"ח הרב חיים מרדכי אייזיק חדקוב ע"ה, מטלפן אל הרב וולף ומוסר את תגובתו של הרבי לדיווחים שנתקבלו. בעניין פלוני ביקש הרבי הבהרה ופרטים נוספים, בעניין אחר הורה כיצד להמשיך את הפעילות, בעניין נוסף הורה מה ואיך למסור לאיש או למוסד פלוני וכיו"ב.

תוך כדי שיחה היה הרב וולף מעלה את הדברים על הכתב בקצרה, בראשי פרקים. עם בוקר, היו הדברים מנוסחים בצורה מסודרת, דבר דבר על אופנו ומוקלדים במכונת כתיבה. עותק אחד נותר בלשכתו של הרב וולף למשמרת והשני נשלח מיד למזכירות הרבי.
זאת הן כדי לקבל אישור לדיוקם של דברים והן כדי לקבל הבהרות והוראות נוספות, כאשר בד בבד עם רישומי הדברים בשיחות הטלפון, המכתבים מכילים גם שאלות בנושאים חדשים וכן דיווחים על ביצוע הוראות שניתנו בימים קודמים.

ארכיון הישיבה רב-הכמות ורב-הערך הוא הבסיס העיקרי לשמונת כרכי סדרת "ימי תמימים", אשר יצאו לאור לעת-עתה, המרכזת רבות מהוראותיו של הרבי בבניין והתפתחות חסידות חב"ד בארץ הקודש, והביאה לראשונה לאור עולם שפע רב של הוראות והדרכות מהרבי, החל מראשית ימי נשיאותו, שנה אחר שנה.

סדרת הספרים "ימי תמימים" מהווה אפוא תיעוד היסטורי של בניין והתפתחות חסידות חב"ד בארץ הקודש, אבל גם הרבה יותר מזה. היא מרכזת את דבריו ופעלו של הרבי בכל אלה, ומהווה בבואה של עמלו ומאמציו האדירים למענם ומאפשרת להביט בהם מקרוב, שלב אחר שלב וצעד אחר צעד לפי סדר התרחשותם.

לפני כחמש שנים, לקראת יום היארצייט העשירי של הרב וולף, בשנת תשע"ג, הופיע הספר "עסקנות ציבורית" – המלקט ומגיש ארבע מאות הוראות והדרכות אקטואליות מהרבי ומהמזכירות מתוך הארכיון הגדול, בכל תחומי הפעילות הציבורית החב"דית.

*

פרק מיוחד ומרכזי בחייו של הרב אפרים וולף היו הנסיעות הקבועות שלו לרבי מידי שנה, יחד עם תבדל"ח רעייתו מרת פסיה תחי', לקראת ימי חג הגאולה י"ט כסלו וחג החנוכה.
מאז שנת תשכ"ז ועד שנת תשנ"ג, הם היו נוסעים בקביעות מידי שנה בתקופה זו, וזוכים להיכנס ל'יחידות', בהם היו זוכים לקירובים נפלאים מהרבי. בחלק מהנסיעות הם היו מצרפים אליהם את בניהם.

מספר תבדל"ח מרת פסיה:
"בכל פעם שהיינו נכנסים ל'יחידות', הרבי היה נעמד קלות לכבודו של בעלי. בפעם הראשונה כשהרבי קם, חשבנו לעצמנו שהרבי קם מעט כדי להיטיב את ישיבתו, אך כשהדבר חזר ונשנה מידי 'יחידות', הבנתי עד כמה הרבי מעריך ומוקיר את בעלי.

באותם 'יחידויות' הרבי היה מתייחס אלינו בקירוב יוצא דופן, משוחח בחיוך רחב ו"עם כל הלב", כשהוא מעניק לנו יחס אבהי ממש. בשנים הראשונות בעלי היה רושם את תוכן ה'יחידות', תוך כדי דברי הרבי. בעלי הרי זכה להיות "האיש של הרבי" בארץ הקודש, ודרכו עברו הוראות רבות מהרבי בכל תחומי העשייה החב"דית בארץ באותם ימים, ומובן שב'יחידויות' אלו נאמרו ונמסרו הוראות רבות ומפורטות בכל הנושאים הללו.

משהדבר היה לו קשה, הוא ביקש את רשות הרבי להכניס ל'יחידות' מכשיר הקלטה, למען יקל עליו לזכור את ריבוי ההוראות ודברי הרבי שנמסרו ב'יחידות', והרבי אישר לו זאת. ככל הידוע לי זה היה אישור חריג ביותר. אולם, קרה כמה פעמים שהרבי ביקש ממנו לכבות את מכשיר ההקלטה, כאשר הדברים שנאמרו היו רגישים מדי".

כאמור, כיוון שהנושאים שעלו ב'יחידות' של הרב וולף היו רבים ומגוונים, ביקש הרב וולף באחת השנים את רשות הרבי להקליט באופן חריג בטייפ את הדברים הנאמרים בקודש, כדי שכל הנחיות והדרכות הרבי יתועדו וימומשו במלואן, והרבי נתן את הסכמתו הק' לכך.

בסמיכות ליום הייארצייט התשיעי של הרב וולף בחודש שבט תשס"ב, התגלו מספר הקלטות מיחידויות אלו משנות הלמ"ד המוקדמות.

הקלטות נדירות אלו הם בבחינת "הביאני המלך חדריו", ובהם ניתן לראשונה לעמוד כיצד התנהלו הדברים 'לפני ולפנים' בקודש פנימה, כיצד הרבי הוביל, הנחה והדריך את כל העשייה החב"דית העניפה בארץ הקודש.

תוכן דיבורי הרבי בהקלטות אלו עוסק בשלל נושאים של העסקנות הציבורית הכלל חב"דית. כמו כן עולים ב'יחידות' גם פעולותיהם של ראשי עסקני חב"ד באותם ימים.
בקשר עם הייארצייט החמשה עשר של הרב אפרים וולף, מתפרסמים בזאת קטעים נבחרים מתוך הקלטות 'יחידות' נדירות אלו.

***

להאזנה להקלטות הנדירות:

יחידות - ברכות לחתונה

יחידות - הוראות לשז"ר

יחידות - נחלת הר חב"ד

הוסף תגובה
0 תגובות
נצפה באתר
עוד באתר
 
העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.