מערכת COL | יום כ"ט תשרי ה׳תשע״ח 19.10.2017

היארצייט ה-17 של ברק'ה וולף: היחידויות, ההוראות וההדרכות

א' דראש חודש חשון, ל' תשרי, ימלאו שבע עשרה שנה לפטירתו של ר' ברק'ה וולף ע"ה, והוא בשיא עשייתו הציבורית החב"דית • בפנים: היחידויות, ההוראות וההדרכות, ומסמכים בפרסום ראשון • לסיפור המלא
היארצייט ה-17 של ברק'ה וולף: היחידויות, ההוראות וההדרכות

 א' דראש חודש חשון, ל' תשרי, ימלאו שבע עשרה שנה לפטירתו של ר' ברק'ה וולף ע"ה, והוא בשיא עשייתו הציבורית החב"דית.

העלייה המסורתית על קברו של ברק'ה תתקיים מחר (שישי) בשעה עשר בבוקר, בחלקת חב"ד בהר המנוחות בירושלים, בהשתתפות רבים מבני משפחה הענפה, חברי הנהלת ישיבת "תומכי תמימים המרכזית", ידידים ומכירים, עסקני ציבור, אנשי תקשורת, וכן בניו השלוחים מחבר העמים, אשר יגיעו במיוחד לאה"ק.

קורות חייו ופעלו של ברק'ה ז"ל, הלא כתובים על ספר "דובר שלום – חיים של קידוש שם ליובאוויטש", ובדפי הזהב של חסידות חב"ד ליובאוויטש בארץ הקודש.

ברק'ה ע"ה עסק שנים רבות בעסקנות ציבורית מסועפת במגוון ענייני חב"ד בארה"ק, ולכל לראש באחזקת, פיתוח ושגשוג ישיבת תומכי תמימים המרכזית בארה"ק ומוסדותיה, תוך שהוא מסייע רבות בידו של המנהל, אביו החסיד הדגול הרב אפרים וולף ע"ה.

ועם זאת, היה תחום אחד שבו היה ה"זהיר טפי" שלו ולו הקדיש ממיטב כוחו, כישרונותיו ומרצו במשך עשרות בשנים. והכוונה, כמובן, לתפקיד דובר חב"ד בארץ הקודש, האיש שייצג את חב"ד בכלי התקשורת.

מדובר בשליחות רבת אחריות אותה מילא בנאמנות ובמסירות רבה ובמשך שנים הביא את דברי הרבי אל הציבור הישראלי דרך התקשורת הכתובה והאלקטרונית.

במסגרת זה פעל רבות לפרסום דברי הרבי האקטואליים מתוך ההתוועדויות ושיחות הקודש; פרסום ידיעות חיוביות אודות פעולות חב"ד; פרסום ה"מכתבים כלליים" של הרבי בעיתונות הכללית; עריכת "סיומי מסכת" בתחנות הרדיו; קשר אישי רצוף עם עשרות אישי תקשורת, ועוד, והכול כדי שהללו יהוו כלי ביטוי של הרבי ושל חסידות חב"ד, וכדי שמעינות התורה והחסידות אכן יגיעו גם ל'חוצה שאין חוצה הימנו' ושגם ה'תחתון שאין תחתון הימנו' יהיה למעשה כלי להפצת דבר ה'.

בקשר עם יום הייארצייט, מתפרסמים בזה היחידויות להם זכה, וכן שורה של כתבי יד ואגרות קודש מהרבי, בהן הרבי הדריך אותה במפורט בשליחותו זו כ"דובר חב"ד", וכן בהוראות והדרכות ממזכירות הרבי.

*

עיקר העיקרים – הפצת היהדות

רשימתו של ברק'ה, מ'יחידות' כ"ג שבט תשל"ד:
"עיקר העיקרים ברור הוא שצריך לפרסם מה שיותר עניינים השייכים ליהדות, והפעולות טובות שיצאו מזה לאחר מכן, כגון תפילין, מזוזה, קופות צדקה, תפילה.
וצריך להשתדל שבפרסום לא לפגוע במישהו, כי עיקר הכוונה של הפרסום הוא הפועל יוצא, ויכול להיות שעל ידי כך שמפרסמים איזה שיחה ומה שנאמר כאן ומפרסמים את מה שנאמר שנמצא שאמרו דברים לא נכונים, ובפרט שמפרסום איזה שם הם יכולים להיכנס להתנצחות ולא זוהי הכוונה כי אין העניין להיכנס במלחמה, ואין תפקידי (כ"ק אד"ש אמר את שמו "מענדל") לנהל מלחמה עימם, או להראות שיודעים שאומרים הם דברים לא נכונים.

לא החשש הוא כי הם יכולים להזיק לי כי הם שם ואני כאן, אלא הכוונה העיקרית היא לפרסם דברים שיגיעו למירב האנשים, כי הרי שם בישראל הוא הקיבוץ הגדול של שלושה מליון יהודים, וצריך לראות שיגיעו אליהם עניינים של תורה ומצוות. ועל ידי שמפרסמים דברים שעלולים לפגוע בראש הממשלה או בממשלה, הרי הם מסוגלים לא להרשות לפרסם הדברים, או לגרום שלא יעבירו הפרסומים, למשל עניין הקופות צדקה לחיילים שצריכים שידעו מעניין הקופות צדקה.
לכן אין כדאי להתחיל עניין פרסום בסנסציה כי לא זוהי הכוונה, ולא העניין שלי ולא תפקידי (אמר שוב את שמו ושם משפחתו) לגלות סנסציות אלא הכוונה היא הפצת היהדות, תורה ומצוות.
מה שאין כן מעניין מיהו יהודי שהרי [=נקב בשם שר מסוים] הוא האחראי והוא הרי הרושם, הרי הוא האחראי, ויש לו הברירה או לעזוב התפקיד או לחזור בתשובה, אבל לגבי העניינים של תפילין מזוזה וקופות צדקה וכיוצא בזה, הרי אם כותבים עניינים אחרים שנאמרים כאן, הרי יכולים הם לפעמים לכתוב רק הדבר האחד שזה החידוש ולהשאיר ולא לפרסם בכלל עיקר הדברים שהם הפועל יוצא, היינו עניין קיום תורה ומצוות.

כן הדבר על עניין השטחים שרוצים הם ר"ל להחזיר השטחים, הרי הדין הוא כפי מיהו יהודי, שצריך כן לפרסם כל הדברים והסכנות שבדבר, וחזר עוד הפעם מיהו יהודי זה עיקר העיקרים של קיום עם ישראל ולכן במיהו יהודי צריך להתריע בכל החומרה.

בכלל אין כדאי להזכיר עניינים שעלולים לפגוע במישהו מהם, ועל אחת כמה וכמה לא בהתחלה של ידיעה, ויתכן שגם אין כדאי להזכיר עניינים כאלו שעלולים לפגוע בממשלה גם לא בגוף הידיעה.

בלי פרסום שמות פרטיים

רשימה מדברי כ"ק אדמו"ר ב'יחידות' של ברק'ה, בתאריך לא ידוע:
הזכיר מפורש שאין אני מזכיר שמות של אנשים בהתוועדות, ולכן אין עניין לפרסם שמות של שרים בידיעות שמפרסמים, ועיקר הכוונה היא לפרסם עניינים להרבות בהפצת המעיינות וקיום תורה ומצוות. האם שמעת אותי מפרסם שם של מישהו בהתוועדות ע"ד עניינים אלו?

נשיאת חן בעיני אלוקים ואדם

רשימה מדברי כ"ק אדמו"ר ב'יחידות' של ברק'ה, בתאריך לא ידוע:
הצלחת לאחרונה להחדיר ולהגיע בענייני הפצת המעיינות בעיתונות ובמקומות כאלו פרסומים ע"ד הפצת היהדות והמעיינות שעד עתה לא הצליחו להגיע אליהם, ואיש לא חשב להגיע אליהם – אפשר להגיע לכל מקום!
שיהיה לך נשיאת חן בעיני אלוקים ואדם א יישר כוח על כל זה. (בנוגע לבקשת סליחה שבקשתי אם פגעתי ח"ו וכו' הוסיף כ"ק אדמו"ר) ולא שייך בכלל להיות בטרוניא או בטענה כלפיך.

*

ב"ה. [תשרי תשמ"א]
כ"ק אדמו"ר שליט"א
רצו"ב שתי ידיעות, שהכין הר' ט. בלוי ותקתק ר' חנוך שי'.
תמצית מהדברים העברתי כבר לרדיו לאחר השיחה, ומשום מה לא הכניסו זאת. והבוקר העברתי עוד הפעם לרדיו.
בעוד מספר שעות הנני רוצה להעביר זאת באופן מילולי כפי הרצו"ב.
שלום דובער בן פסיא

פשוט שכוונת השידורים (והפרסום בכלל) היא: 1) שיפור ותיקון דהנ"ל, 2) שזהו דורש זהירות שלא להכניס הצד שכנגד לנצחנות מלחמה וכיוצ"ב, 3) לא לעורר התנגדות לחוגים המסכימים לתיקון זה אבל מחולקים עם כו' בעניין אחר, ע"י שיצרפו ג"ז לדרישות התיקון.
מובן ג"כ שהכתיבה צ"ל באופן שיהי' סיכוי שידפיסוהו, וק"ל.

*

ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה. י"ד כסלו תשל"ו
כבוד הוו"ח אי"א נו"נ וכו'
הרב ח.מ.א. שי' חדקוב
שלום רב וברכה!
הריני בזה לאשר קבלת הטלפון מאמש כדלקמן:
...למסור לרשד"ב שי' וולף שבעניין הידיעות שמוסר לעיתונות תבוא עליו ברכה, רק צריך זהירות בעצם הידיעות שנמסרות למסור את רשימת האנשים שדברו ולא להחסיר, וכן מצד השני באם אומרים שמישהו דיבר ולמעשה לא דיבר ולא היה, עי"ז מאבדים האימון, והדברים אמורים אפילו בדיבור בעל פה וכל שכן בכתב.
בכבוד ובברכה
אפרים וולף

*

ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה. ח' סיון תשל"ו
כבוד הוו"ח אי"א נו"נ וכו'
הרב ח.מ.א. שי' חדקוב
שלום רב וברכה!
הנני לאשר בזה קבלת הטלפון מהשבוע שעבר כדלקמן.
...לאחרונה מצאו אחד שלוקח ע"ע החבילה, רשד"ב וולף, הוא ב"ה מצליח בענייני עיתונות, ומכמה שאלות שמגיעות נראה שהוא יש לו ע"ע האחריות בענייני היחסים וכו'. למעשה צריך להיות בכל זה יישוב הדעת וצריך להיות ועד של 3 ולא 1, וגם שהוא צעיר עדיין.
טוב שיחשבו ויישבו ביחד בישוב הדעת ואז על השאלות שמגיעות המכה בפטיש מאצלכם מה שצריך לעשות.
יש להחזיר העטרה ליושנה ו- 3 הנ"ל יהי' להם האחריות וכשיגיע שאלה ידעו שזה לאחר ישוב הדעת.
יתכן שברק'ע יודע השאלה מקודם, אבל כשהוא שואל והנשאל אינו יודע מה לענות וצריך להכניס פתק וכו' זה באופן אחר, ובאם תגיע שאלה שלאחר ישוב הדעת של הג' הנ"ל יהי' זה באופן אחר לגמרי וגם ידעו שהאחריות עליהם.
מסרתי הדברים הנ"ל לר' שמואל חפר ולר' שלמה מיידנצ'יק ובעז"ה נשב עד"ז בימים הקרובים.
בכבוד ובברכה
אפרים וולף

*

מזכירות כ"ק אדמו"ר מנחם מענדל שליט"א שניאורסאהן
ליובאוויטש
ב"ה, י"ב טבת תשל"ט
ברוקלין
הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו'
מו"ה שלום דובער שי'
שלום וברכה!
מועתק מזה מה שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א לציין על מכתבך מיום ה' טבת:
"ע"פ מה שנאמר (וכמה פעמים) להתייעץ בענינים רציניים עם עסקני אנ"ש שי' שבאהקת"ו, ולא להעמיד ע"ד יחיד.
מה ענו כהנ"ל על: 1) לדעתם – כמה שורות יקדישו במכ"ע להנ"ל (כשבכל יום חדשות ע"ד שלום, בטחון וכו') ובאיזה עמוד.
2) למה ינצלו הפרסום ע"ד ענין (שבעצם הוא יחידי במינו) שמומחה ואפילו מתחיל בעסקנות יכול להשתדל ולהפיק תועלת רבה לחב"ד. באם יפורסם באופן המתאים ובזמן המתאים.
3) למה צריך חב"ד לפרסם, שאין אף אחד בכל "מומחי" חב"ד שיודע באיזו מדינה נמצא: זאלקווא, אלטונא, זולצבך, ריא דיזיינערא, וידיעתם גדולה עד כ"כ שעשו מלבוב-לעמבערג – שתי עיירות נפרדות.
בכבוד הראוי
יהודה ליב גראנער

*

ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה. ט' אייר תש"מ
כבוד הוו"ח אי"א נו"נ וכו'
הרב ח.מ.א שי' חדקוב
שלום רב וברכה!
אחדשה"ט, הנני בזה לאשר קבלת הטלפון מאתמול, כדלקמן.
...בענין הפרסומים בעיתונות שע"י רשד"ב וולף, תמיהה ע"כ שחסרים פרטים וג"כ פרסום השמות של הפועלים וכו', באם הפרסום הוא טוב גם ע"י פרסום שמות מעורר את המעשים להמשך הפעולות, מסניפי צא"ח צריכים להתקבל דוחו"ת על הפעולות, ולכה"פ צריך לכתוב ידיעות אמת ולהשלים החסר.
בכבוד ובברכת כט"ס
אפרים וולף
הוסף תגובה
0 תגובות
נצפה באתר
עוד באתר
 
העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.