מערכת COL | יום כ"א טבת ה׳תשע״ז 19.01.2017

מכתב גלוי לרב סלומון ● דעה

לאחר טורו הנוקב של הרב אברהם סלומון בכותרת 'חייבים לחזור לדרך המלך' - על בעיות חינוך בתוך המחנה - שעלה כאן הבוקר, מגיב הרב אורי גמסון מ'מכתב גלוי' ונוקב משלו ● "אולי כדאי להתעשת, לעצור את הרכבת המהירה הדוהרת אל פי תהום וקודם כל לתבוע מעצמנו"  מכתב גלוי
מכתב גלוי לרב סלומון ● דעה
הרב אורי גמסון על רקע תמונת אילוסטרציה (צילום: חיים טויטו, ארכיון COL)

הרב אורי גמסון

הרב סלומון היקר, קראתי בעניין רב את הדברים הטובים שכתבת, ובהחלט עצם העלאת העניין ראויה לכל שבח.
דא עקא, שלעניות דעתי, נקודה מרכזית מאוד חמקה לה.
לצורך חידוד הנקודה, הייתי רוצה שנעבור יחד על הדברים שכתבת:

כתבת:
באחת ההתוועדויות האחרונות סיפר המשפיע, במר לבו, כי היה נוכח באירוע מסויים, ושם ספר בערך כ-60 צעירים, העונים לשמות חסידיים, (מנחם מענדל, שניאור זלמן וכו'), אך מראיהם אינו חסידי כלל, הלבוש, גם חתימת הזקן שחסרה, והכיפה שעל ראשם מזכירה את הכיפות המקופלות של מבצע תפילין, בלשון הרחוב קוראים להם "הנושרים", והמשפיע צעק גיוואלד, למי יש עצה מה לעשות בנידון?

רציתי לשאול בכנות גמורה, יצא לך לראות לאחרונה כמה מצעירי השלוחים, חוד החנית של החסידים, אלו שמייצגים את כל מה שחב"ד אמורה להיות.

אין שום ספק חלקם הגדול תמימים ויראי שמים. אך שים לב לקבוצה לא מבוטלת שאסור להתעלם ממנה "קבוצת צבועי הכיפות", כן אלו ששינו את לבושם, וצורת וצבע כיפתם. הן בארץ והן בחו"ל. אם להם מותר, אז למה לבחור פשוט אסור כבר ללכת צעד אחד קדימה?
ואם לחסידים מן השורה כבר מותר ללכת עם כיפות מחוררות, אז למה לצעיר חבד"י אסור?
אתמהה.

בנוסף כתבת על אחזקת מכשירים חכמים את הדברים הבאים:
מילא למבוגרים אין ברירה, גם העבודה מחייבת, וכמובן ציבור השלוחים הגדול, שבלי זה אין פעילות טובה, להעביר הודעות, שיעורים וכו', והרי כל ילדי השלוחים אין להם חינוך ובית ספר בלי האינטרנט. אבל מה לכל זה ולילדי בר מצווה בארצינו הקדושה? חוץ מביטול תורה במצב הטוב, וחלילה במצב הגרוע ר"ל דברים שאין כאן המקום להאריך!

מי קבע מה מותר למבוגר ומה אסור לצעיר?

בי"ד רבני חב"ד קבעו שאם והיה ומישהו צריך מכשיר כזה לצרכי עבודה, אז לזה יש סינון.
הכלל הוא, מה שאתה לא רוצה שהילד שלך יראה – אל תראה בעצמך. איפה שאתה לא רוצה שהילד שלך יסתובב, אל תסתובב בעצמך.

כל מי שמחזיק מכשיר כזה, או מחובר לרשת המקוונת בצורה כזו או אחרת, שלא יתלונן אחר כך שהיו אחר כך כאלו שלקחו את הדברים צעד אחד קדימה.

ובנוגע לפעילות. צר לי לחלוק עליך. לא הכל מותר בשם הפעילות!

כשם שלא יעלה על הדעת לארגן מסיבה עם אוכל לא כשר בכדי לקרב יהודים, כך לא יעלה על הדעת ששליח יחזיק בחשבון פייסבוק לדוגמא!

צר לי להיות כל כך בוטה, ואני בטוח שיהיו כאלו שיחלקו עליי, וזה בסדר. אבל שלא יבואו אחר כך בתלונות שהיו כאלו שבסך הכל למדו מהם, ולקחו את הדברים קדימה.

אדם שאינו צריך חיבור לרשת המקוונת לצרכי פרנסה, אדם שלא צריך ווטסאפ לצרכי פרנסה, אין לו מה לעשות עם זה, וגם אם הוא צריך, שייגש לזה בדיוק כפי שניגשים לשדה מוקשים!

אין שום היתר לא למבוגר ולא לצעיר שלא לשמור על העיניים, אפילו אם המבוגר הוא שליח בא בימים עם זקן ארוך.

עוד כתבת:
למה אי אפשר לקבוע כלל, בחור עד החתונה לא מחזיק מכשיר כזה! אין לו שום צורך בזה!
ואחרי החתונה?

אין להאריך בדבר המאוד מאוד מצער. רבים חללים הפילה. כל אחד מוזמן לגשת לאלו שמטפלים במקרים, ומובטח לו שמה שישמע מהם יעשה לו רע על הלב עד שיבער בעצמו את כל הנגעים האלו מביתו.

כתבת עוד:
מה קרה לנו? למה בחור עד החתונה לא יושב בישיבה ולומד בשקידה ובהתמדה? כפי שמקובל בכל הקהילות החרדיות בעולם, ובעיקר כפי רצונו של הרבי, (שאמנם הורה גם על שנתיים בכולל אחרי החתונה, אך נתמקד כעת לפני החתונה), מהיכן מגיע המנהג המבהיל הזה?

אמר לי לאחרונה מישהו שלימד בישיבה: רואים במוחש ילד שמגיע מבית שבו האבא מונח בלימוד ובית שבו האבא אינו מונח בלימוד!

כאשר בבית הילד לא סופג אהבת תורה כפשוטה, שלא יתפלאו שגם את הילד זה לא ממש מעניין, והוא מחפש אטרקציות שונות.

כאשר הרוח הכללית הנושבת בקהילה איננה רוח שמעודדת ומחזקת, מעריכה ומחזיקה את לומדי התורה, מה יעשו אזובי הקיר?

נכון, זוהי נוסחה פשוטה מידי לתיאור תופעה הרבה יותר מורכבת. אבל זה האל"ף בי"ת. מכאן מתחילים.

לסיום כתבת:
היום לצערנו השיחת חולין של התמימים במקום שזה יהיה על משפיעים וכו' או על הכוון של השליחות בבוא העת, היום השיח זה על חיל מודיעין וחיל חימוש ר"ל, היכן יש תנאים טובים יותר וכד'. ולצערינו זה מחלחל גם לצעירים ממש כשרואים את הבחורים הבוגרים במה הם עסוקים. חייבים להפסיק את רוח הצבא שפשטה בישיבות חב"ד.

אין מילים. רק ציטוט מקונטרס עץ חיים בסופו, שם כותב הרבי הרש"ב מדוע הוא ייסד את תומכי תמימים:
"והנה ראה ראינו שיש כמה בחורי חמד אשר חננם אלקים בדעה והשכל ועוסקים בתורה במקומם... אך עכ"ז הרבה מהם ואפשר רובם אין למודם נעשה על טהרת הקדש, אדרבא מהול ומעורב היטב העפרורית והעכרורית גם בתורתם וכ"ש בתפילתם, וממילא מעשיהם והנהגותיהם ניכרים ונגלים מתוך מחשבתם ודעותיהם הפנימי' כו'. והוא מעת אשר פשטה הנגע המהלכת בלמודיות וקריאת ספרי החיצונים אשר מצאו קן להם בכל מקום ומקום וגם במקום אכסניא של תורה מכניסים צרתה לביתה... ולדאבון לבנו הנה הרבה בחורים העוסקים בתורה אשר הביטו אל היכלות הטומאה ועיניהם ראו כל דבר זר ומוזר המושכים את הלב טפש ונכנס הארס והרעל בנפשם ר"ל... ובהשימנו אל לבנו את כל הדברים האלה, אמרנו להציע אל החרדים בעם אשר הענין נוגע אל לבם, ליסד מקום אשר ילמדו שם הבחורים החפצים ללמוד ויתעסקו בגפ"ת בשקידה, אמנם עם זה תהי' עליהם השגחה טובה להשריש בלבם שרשי האמונה והיראה ולהאיר עיניהם באור הדעת לדעת את ה' ומה ה' דורש מאתם, לעבוד את ה' וללכת בדרכיו ואור התורה והמצוה והעבודה יאיר בקרבם להיות זוכים ומזכים את הרבים".

אולי כדאי להתעשת, לעצור את הרכבת המהירה הדוהרת אל פי תהום והופכת אט אט את חב"ד מחסידות פנימית של עובדים ומשכילים ל"קהילת יהדות בכיף", וקודם כל לתבוע מעצמנו להתחיל להתפלל בעבודה, ללמוד יותר תורה, לעסוק באיתכפיא, ואז ממילא כל התופעות המנויות יעלמו להן בדרך פלא.

לעילוי נשמת מורי ורבי האהוב הגה"ח רבי מאיר צבי גרוזמן ע"ה, והמבין יבין!

ולא באתי אלא להאיר.

הוסף תגובה
0 תגובות
נצפה באתר
עוד באתר
 
העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.