יומן חב״ד ו' תשרי ה׳תשפ״ב

תשרי ה׳תשפ״ב
תשפ״א
תש״פ
תשע״ט
תשע״ח
תשע״ז
תשע״ו
תשע״ה
תשע״ד
תשע״ג
תשע״ב
תשע״א
תש״ע
תשס״ט
תשס״ח
תשס״ז
היום
דברי ימי חב״ד
+
x

הוספת שורה ימי שנה » ימי חב"ד

 • שנה
  סוג: תאריך עברי - שנה
 • תאריך
  סוג: תאריך יום וחודש
 • המאורע
  סוג: שדה טקסט
 • הרחבה
  סוג: תיבת טקסט
 • קישור תמונה 1
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור תמונה 2
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 2
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » זכרון להולכים

 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • משפחת הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך יום וחודש
 • שנת הפטירה
  סוג: שדה טקסט
 • עיר
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה
  סוג: תמונה
 • פרטים אודותיו
  סוג: תיבת טקסט
 • תולדות חייו
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
אירועי היום
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ברוך דיין האמת

 • תמונת הנפטר
  סוג: תמונה
 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך עברי
 • תאריך לוויה
  סוג: תאריך עברי
 • שדה תוכן
  סוג: תיבת טקסט
 • גיל הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • עיר מגורים
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת ההלוויה
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה חתונות » חתונה

 • שם החתן
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת החתן
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר/מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • קישור
  סוג: תיבת בחירה
 • שם הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • הורי החתןi
  סוג: שדה טקסט
 • הורי הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » אירוע

 • שם האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • פרטים נוספים
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך האירוע
  סוג: תאריך עברי
 • שעת האירוע
  סוג: שדה טקסט
 • מקום האירוע
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » בר מצוה

 • שדה קישור שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם משפחה
  סוג: שדה טקסט
 • שדה קישור הורים
  סוג: תיבת טקסט
 • הורי הבר מצוה
  סוג: שדה טקסט
 • מ(עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ניחום אבלים

 • פרטי הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • מודעת שבעה
  סוג: תיבת טקסט
 • תמונת מודעת אבל
  סוג: תמונה
 • תאריך קימה
  סוג: תאריך עברי
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » התוועדות בזום

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • תיאור האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • שעת השידור
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת קישור לזום
  סוג: תיבת טקסט
 • סיסמה לשידור בזום
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה (של מודעה)
  סוג: תמונה
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
עמוד גמרא יומי
ו' תשרי ה׳תשפ״ב
תקציר השיעור:
https://www.kolhalashon.com/new/Media/PlayShiur.aspx?FileName=30802643&Video=True&Lang=Hebrew
לוח מנהגים
הרבנית חנה הרבנית חנה
יום ההילולא של הרבנית חנה - אם המלכות - ו' תשרי
במשך השנים עורר הרבי כי ביום זה ירימו תרומה לקרן חנה שעל ידי מחנה ישראל שהוקמה על ידי הרבי על שם אמו.

כמו-כן עורר הרבי ביום זה על ההוספה וההתחזקות לעילוי נשמתה בשלושת המצוות הקשורות במיוחד לנשים שנרמזות בשם הרבנית ח - חלה (כשרות), נ - נדה (טהרת המשפחה), ה - הדלקת הנר (הדלקת נרות שבת).

*

במשך השנים עורר הרבי על כך שבעשרת ימי תשובה יש לעסוק בלימוד הלכות ימים אלו באופן שהדברים יהיו חקוקים בזכרון, מכיון שריבוי הלכות שונות חלים בימים אלו (ש"פ וילך תשנ"ב).

בימים אלו שהינם ימים כללים, (יום ראשון כנגד ימי ראשון של כל השנה וכו') יש לדאוג לסיפוק צרכי היום במשך כל השנה כולה על ידי עיון בצרכי היום בכל יום ויום.

בימים אלו ניתן לומר תהלים גם בלילה, בשונה מכל השנה בה נוהגים שלא לומר תהלים משקיעת החמה.

(קובץ התקשרות, הרב יוסף שמחה גינזבורג)
ימי חב"ד
יום ההילולא של הרבנית חנה, אם הרבי
נולדה בשנת תר"מ לאביה הרב מאיר שלמה והרבנית רחל בעיירה ניקולייב, בשנת תר"ס נשאה לכ"ק הרלוי"צ ועמדה לימינו בשבתו על כס הרבנות בעיר יקטרינוסלב. בשנת תרצ"ט עם הגליית הרב לוי יצחק נדדה עמו בגלותו והודות למאמציה ומסירותה המשיך בכתיבת תורתו. בשנת תש"ז הגיעה (בלווית בנה הרבי שנסע אליה במיוחד) לחוף מבטחים בניו יורק ורוותה נחת מבנה הרבי בשבתו על כס נשיאות חב"ד.
הרבנית חנה הרבנית חנה
ציון הרבנית חנה ציון הרבנית חנה
זכרון להולכים
הרה"ח גרשון דב (בורקה) שיף ע״ה תשע"ו, הר הזיתים
x
הרה"ח גרשון דב (בורקה) שיף ע״ה תשע"ו, הר הזיתים
הרב שיף הותיר אחריו דור ישרים מבורך: רעייתו בתיה, וילדיו: ר' ירחמיאל מלוד, הגב חנה מישולובין מלוס אנגלס, ר' יוסקה מכפר חב"ד, ר' יצחק מכפר חב"ד, ר' מיכאל מכפר חב"ד, ר' שניאור מכפר חב"ד, הגב מלכי חביב מכפר חב"ד ור' מנדי מנתניה.
הרה"ח אריה לייב עובדיה וויס ע״ה תשס"ו, הר המנוחות
x
הרה"ח אריה לייב עובדיה וויס ע״ה תשס"ו, הר המנוחות
הרב אריה לייב עובדיה וויס שימש גגבאי בבית הכנסת 'היכל פנחס' בביתר
נפטר בשנת תשס"ו מנ"כ בהר מנוחות
הרה"ח זאב שילדקרויט ע״ה תשנ"ד,
x
הרה"ח זאב שילדקרויט ע״ה תשנ"ד,
הרה"ח יורם גבעוני ע״ה תשע"ה,
x
הרה"ח יורם גבעוני ע״ה תשע"ה,
הותיר אחריו ‫את זוגתו מרת שרה, נחשון (לוד), יצחק (ביתר עלית), אהרון (ירושלים), יהונתן (צפת), דוב (כפר חב"ד), בצלאל (ביתר עלית), מרים (הורביץ, צפת), ובתיה
הרה"ח שמואל פרוס ע״ה תשס"ז, הר הזיתים
x
הרה"ח שמואל פרוס ע״ה תשס"ז, הר הזיתים
ר' מולע נולד ביום ט' באלול תרע"ה בעיר הורודוק, ומאז ילדותו התחנך בישיבות "תומכי-תמימים" בפולוצק, נעוול וויטבסק. זכה להתאבק בצלם של גדולי החסידים ולהיות 'מקבל' ו'מושפע' מובהק שלהם: הרב זלמן-משה היצחקי, הרב ניסן נעמנוב, הרב איצ'ה דער מתמיד, הרב פרץ מוצ'קין, הרב יצחק רסקין ועוד

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אירוע
שם האירוע:

הכנסת ספר תורה השני לבית חב"ד בעליה אשדוד

תאריך האירוע: ו' תשרי ה׳תשפ״ב

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.