יומן חב״ד כ"א אייר ה׳תשפ״א

אייר ה׳תשפ״א
תש״פ
תשע״ט
תשע״ח
תשע״ז
תשע״ו
תשע״ה
תשע״ד
תשע״ג
תשע״ב
תשע״א
תש״ע
תשס״ט
תשס״ח
תשס״ז
תשס״ו
היום
דברי ימי חב״ד
+
x

הוספת שורה ימי שנה » ימי חב"ד

 • שנה
  סוג: תאריך עברי - שנה
 • תאריך
  סוג: תאריך יום וחודש
 • המאורע
  סוג: שדה טקסט
 • הרחבה
  סוג: תיבת טקסט
 • קישור תמונה 1
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור תמונה 2
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 2
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » זכרון להולכים

 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • משפחת הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך יום וחודש
 • שנת הפטירה
  סוג: שדה טקסט
 • עיר
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה
  סוג: תמונה
 • פרטים אודותיו
  סוג: תיבת טקסט
 • תולדות חייו
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
אירועי היום
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ברוך דיין האמת

 • תמונת הנפטר
  סוג: תמונה
 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך עברי
 • תאריך לוויה
  סוג: תאריך עברי
 • שדה תוכן
  סוג: תיבת טקסט
 • גיל הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • עיר מגורים
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת ההלוויה
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה חתונות » חתונה

 • שם החתן
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת החתן
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר/מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • קישור
  סוג: תיבת בחירה
 • שם הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • הורי החתןi
  סוג: שדה טקסט
 • הורי הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » אירוע

 • שם האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • פרטים נוספים
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך האירוע
  סוג: תאריך עברי
 • שעת האירוע
  סוג: שדה טקסט
 • מקום האירוע
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » בר מצוה

 • שדה קישור שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם משפחה
  סוג: שדה טקסט
 • שדה קישור הורים
  סוג: תיבת טקסט
 • הורי הבר מצוה
  סוג: שדה טקסט
 • מ(עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ניחום אבלים

 • פרטי הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • מודעת שבעה
  סוג: תיבת טקסט
 • תמונת מודעת אבל
  סוג: תמונה
 • תאריך קימה
  סוג: תאריך עברי
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » התוועדות בזום

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • תיאור האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • שעת השידור
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת קישור לזום
  סוג: תיבת טקסט
 • סיסמה לשידור בזום
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה (של מודעה)
  סוג: תמונה
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
עמוד גמרא יומי
כ"א אייר ה׳תשפ״א
תקציר השיעור:
https://www.kolhalashon.com/new/Media/PlayShiur.aspx?FileName=30798902&Video=True&Lang=Hebrew
ימי חב"ד
יום הולדתו של הרב ישראל אריה לייב, אחיו של הרבי - תר״פ
הרב ישראל אריה לייב שניאורסאהן הוא בנו הצעיר של רבי לוי יצחק, נולד בניקולייב. היה בעל כישרונות רבים וזכה לקירוב מיוחד מהרבי הריי"צ. תאריך הולדתו היה בספק במשך השנים אך אומת ע"פ יומן אמו הרבנית חנה ורישומי הקהילה היהודית בניקולייב. כ"א סיון תרס"ו.
ציון הרב ישראל אריה לייב ציון הרב ישראל אריה לייב
פנקס הקהילה היהודית: נולד אייר 21 נמ[ו]ל סיון 4 פנקס הקהילה היהודית: נולד אייר 21 נמ[ו]ל סיון 4
ימי חב"ד
יום הקמת כפר חב"ד
ביום זה הוקם היישוב כפר חב"ד, על ידי הרבי הריי"צ עבור אנ"ש שהחלו לצאת מרוסיה הסובייטית.
כפר חב כפר חב"ד במבט מהאוויר
זכרון להולכים
הרה"ח בנימין רובינאף ע״ה תשמ"ה, הר הזיתים
x
הרה"ח בנימין רובינאף ע״ה תשמ"ה, הר הזיתים
בן הרב מנחם מענדל רובינאף
נפטר בשנת תשמ"ה הר הזיתים
מרת באבאלה ציפרה וייס ע״ה תשנ"ד, הר הזיתים
x
מרת באבאלה ציפרה וייס ע״ה תשנ"ד, הר הזיתים
בת הרב חיים וייס.
נפטרה בשנת התשנ"ד הר הזיתים
מרת חנה לאה שושנה אוחיון ע״ה תשע"ג,
x
מרת חנה לאה שושנה אוחיון ע״ה תשע"ג,
בתם של הרב דניאל קמינסקי ורעייתו מקהילת חב"ד בנתניה
הרה"ח יצחק קאלאדני ע״ה תשמ"ג, הר הזיתים
x
הרה"ח יצחק קאלאדני ע״ה תשמ"ג, הר הזיתים
בן הרב שמואל קאלאדני ראשון ממגידי השעורים בישיבת תו"ת לובאוויטש רועה צאן קדשים למעלה מארבעים שנה רדף צדקה וחסד במסירות נפש כל ימיו
נפטר בשנת התשמ"ג הר הזיתים
הרה"ח עקיבא גרינברג ע״ה תשע"ב, בני ברק
x
הרה"ח עקיבא גרינברג ע״ה תשע"ב, בני ברק
מקראון הייטס, אחרי מחלה קשה. הרב גרינברג שימש כמרצה בתורה קולג וקירב יהודים רבים ליהדות. הותיר אחריו בנים ובנות: הגב שפרה גולדשטיין מספרד, הגב חיה יעקובוביץ מצפת, הגב מלכה תגר מירושלים, הגב טעמא שפירא מישראל, ר' פינחס (פינטו) מקראון הייטס, הרב אברהם לייב רב קהילת צמח צדק מקליבלנד, גב ציפורה וואגל מקראון הייטס, ר' ישראל משפיע במתיבתא בקווינס, הגב מרים קלמנסון מצרפת ור' מנדי ​מקראון הייטס.
מרת חיה דבורה גולדשמיד ע״ה תשמ"ב, הר הזיתים
x
מרת חיה דבורה גולדשמיד ע״ה תשמ"ב, הר הזיתים
בת הרב יחיאל צבי גולדשמיד אשת הרב התמים ר' נחום ז"ל
נפטרה בשנת תשמ"ב הר הזיתים
הרה"ח פנחס שמואל קרינסקי ע״ה תש"ע,
x
הרה"ח פנחס שמואל קרינסקי ע״ה תש"ע,
מבוסטון, מאסצ'וסטס, אחיו של הרב חיים יהודה קרינסקי יו"ר ה'מרכז לעניני חינוך'
הרה"ח אברהם זאב הלוי לערנער ע״ה תש"ס, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח אברהם זאב הלוי לערנער ע״ה תש"ס, מונטיפיורי, ניו יורק
בן הרב דוד הלוי לערנער בעל קריאה דייקן ומצוין הקדיש מזמנו והעמיד הרבה תלמידים בעלי קריאה
נפטר בשנת התש"ס מונטיפיורי, ניו יורק
הרה"ח אברהם אהרן חן ע״ה תש"ס, לוד
x
הרה"ח אברהם אהרן חן ע״ה תש"ס, לוד
בן הרב פרץ חן. למד בישיבת תומכי תמימים ליובוויטש נולד ביום כט מנחם אב תרע"ב בעיר נעוול
ונפטר בשנת התש"ס מנ"כ בעיר לוד
הרה"ח בערל רסקין ע״ה תשע"ט, מונטיפיורי
x
הרה"ח בערל רסקין ע״ה תשע"ט, מונטיפיורי
חנות הדגים שלו בשדרת קינגסטון הפכה למפעל מסחרי בעל שם עולמי. ר' בער'ל היה אחד מארבעה אחים שנולדו בלנינגרד להוריו, הרב החסיד אהרון לייב ודובה רסקין שהיו בעלי מסירות נפש ליהדות ברוסיה הקומוניסטית. המשפחה ברחה מרוסיה תחילה לפולין, לאוסטריה ולבסוף לפריז, משם שאלה הגב' רסקין את אדמו"ר הריי"צ נ"ע האם עליה לנסוע לישראל או לאמריקה, והרבי יעץ לה לנסוע לאמריקה, ובשנת 1953 הם הגיעו לניו יורק. כאשר ר' בער'ל החליט להקים עסק הוא בחר לפתוח חנות דגים בעידוד הרבי, ובשנת 1961 הוא שכר את החנות בשדרת קינגסטון, שם העסק מנוהל עד היום. הרבי והרבנית היו לקוחות קבועים שקיבלו מדי שבוע הזמנת דגים לביתם מהחנות. ר' בער'ל הפך לאייקון קהילתי, עומד מאחורי הדלפק ומשרת את לקוחותיו כבר למעלה מ -50 שנה. הותיר אחריו את רעייתו הגב' אסתר (לבית ליפסקר) וילדים: ר' אהרון לייב רסקין מקראון הייטס, ר' יוסי רסקין מקראון הייטס, ר' שלומי רסקין מקראון הייטס, הגב' ברכה ריכלר מלוס אנג'לס קליפורניה, הגב' בסי קומר מקראון הייטס, חני גרין מינוסוטה, והגב' שיינה מוס מישראל, נכדים ונינים.
מרת חי לאה באדאנע ע״ה תרצ"ז,
x
מרת חי לאה באדאנע ע״ה תרצ"ז,
בת הרב שניאור זלמן באדאנע
נפטרה בשנת תרצ"ז
הרה"ח משה דוטליבוב ע״ה תשל"ג, צפת
x
הרה"ח משה דוטליבוב ע״ה תשל"ג, צפת
בן הרב יהודה לייב דוטליבוב. למד בישיבת תומכי תמימים ליובוויטש
נפטר בשנת התשל"ג צפת
ר' נעמן שקולניק ע״ה תשע"א, כפר אהרן
x
ר' נעמן שקולניק ע״ה תשע"א, כפר אהרן
שימש כיו"ר אגודת ידידי בית חב"ד ליובאוויטש תל אביב

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.