יומן חב״ד ב' אדר ה׳תשפ״א

אדר ה׳תשפ״א
תש״פ
תשע״ט
תשע״ח
תשע״ז
תשע״ו
תשע״ה
תשע״ד
תשע״ג
תשע״ב
תשע״א
תש״ע
תשס״ט
תשס״ח
תשס״ז
תשס״ו
היום
דברי ימי חב״ד
+
x

הוספת שורה ימי שנה » ימי חב"ד

 • שנה
  סוג: תאריך עברי - שנה
 • תאריך
  סוג: תאריך יום וחודש
 • המאורע
  סוג: שדה טקסט
 • הרחבה
  סוג: תיבת טקסט
 • קישור תמונה 1
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור תמונה 2
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 2
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » זכרון להולכים

 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • משפחת הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך יום וחודש
 • שנת הפטירה
  סוג: שדה טקסט
 • עיר
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה
  סוג: תמונה
 • פרטים אודותיו
  סוג: תיבת טקסט
 • תולדות חייו
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
אירועי היום
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ברוך דיין האמת

 • תמונת הנפטר
  סוג: תמונה
 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך עברי
 • תאריך לוויה
  סוג: תאריך עברי
 • שדה תוכן
  סוג: תיבת טקסט
 • גיל הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • עיר מגורים
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת ההלוויה
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה חתונות » חתונה

 • שם החתן
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת החתן
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר/מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • קישור
  סוג: תיבת בחירה
 • שם הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • הורי החתןi
  סוג: שדה טקסט
 • הורי הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » אירוע

 • שם האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • פרטים נוספים
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך האירוע
  סוג: תאריך עברי
 • שעת האירוע
  סוג: שדה טקסט
 • מקום האירוע
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » בר מצוה

 • שדה קישור שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם משפחה
  סוג: שדה טקסט
 • שדה קישור הורים
  סוג: תיבת טקסט
 • הורי הבר מצוה
  סוג: שדה טקסט
 • מ(עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ניחום אבלים

 • פרטי הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • מודעת שבעה
  סוג: תיבת טקסט
 • תמונת מודעת אבל
  סוג: תמונה
 • תאריך קימה
  סוג: תאריך עברי
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » התוועדות בזום

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • תיאור האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • שעת השידור
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת קישור לזום
  סוג: תיבת טקסט
 • סיסמה לשידור בזום
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה (של מודעה)
  סוג: תמונה
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
עמוד גמרא יומי
ב' אדר ה׳תשפ״א
תקציר השיעור:
https://youtube.com/playlist?list=PLQLf34udzyZpJACEYeImEhkGHNEDkGsNG
זכרון להולכים
מרת פריידא וואגעל ע״ה תשע"א, לונדון
x
מרת פריידא וואגעל ע״ה תשע"א, לונדון
רעייתו של העסקן המפורסם הרב נתן (בובי) ע"ה שנפטר לפני 4 שנים. עמדה לצידו בעסקנות ובחסד הכלל. הותירה אחריה ילדים מחשובי אנ"ש בלונדון: ר' דוד שלום, ר' חיים, ר' נוחי, ר' משה,השלוחים ר' נחמיה ור' חוני, מרת הדסה שור מירושלים, ומרת אליאן מלונדון
הרה"ח ראובן ברננסון ע״ה תשנ"ז, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח ראובן ברננסון ע״ה תשנ"ז, מונטיפיורי, ניו יורק
הרב ראובן בן הרב חיים ברננסון. שימש כנשיא בית הכנסת פרנקל שול בשכונת "כאן ציוה ה את הברכה" השתתף כנציג בית הכנסת בבחירת הרבנים וועד הקהל, ונבחר ליו"ר הנציגים וחבר במועצת הקהל הכללית. היה ידוע כרודף צדקה וחסד, וביתו פתוח היה לרווחה לאורחים. נולד בל"ג בעומר התש"ב בניו יורק ונפטר בשנת התשנ"ז מונטיפיורי, ניו יורק
הרה"ח דניאל מוסקוביץ ע״ה תשע"ד, שיקגו
x
הרה"ח דניאל מוסקוביץ ע״ה תשע"ד, שיקגו
לצד פעילותו הרבה במדינת שליחותו - שם הקים מוסדות מוצלחים שקירבו רבים לתורה ולמצוות, נחשב הרב מוסקוביץ למרצה מבוקש בעולם כולו ודבריו עוררו וחיזקו רבים. רק לפני זמן קצר שב מביקור מקיף שערך במוסקבה, שם התוועד עם אנ"ש והתמימים. הותיר אחריו את רעייתו השלוחה מרת אסתר רחל, בנים ובנות המשמשים בשליחות הרבי ברחבי העולם: מרת שטערנא שרה, ר' מאיר שמעון, ר' יוסף שמואל, ר' יהושע זעליג, מרת חנה, מרת רבקה, מרת חווה, ר' ישראל אריה לייב, מרת חיה מושקא
הרה"ח אריה לייב אברהם יעקב שיינר ע״ה תשע"ד, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח אריה לייב אברהם יעקב שיינר ע״ה תשע"ד, מונטיפיורי, ניו יורק
לימד בישיבת ליובאוויטש בבוסטון, והיה מחנך דגול ומסור למבצעי הרבי, והרבה לעסוק במבצע תפילין ברחובות העיר. הותיר אחריו רעייתו הגב לאה יהודית, וילדיו: ר' פנחס מדטרויט, הגב רבקי קפלושניק מארגנטינה, ר' מענדל ממונטריאל, ר' שלום בער ממונסי, הגב דינה טייטלבוים מאוטווא, הגב ביילא קעלער ממונסי, ר' שמואל מדטרויט
מרת פעסיא לאה לאפיין ע״ה תשנ"ב, מונטיפיורי, ניו יורק
x
מרת פעסיא לאה לאפיין ע״ה תשנ"ב, מונטיפיורי, ניו יורק
מרת פעסיא לאה בת הרב שרגא פייוועל לאפיין היד. נהרגה בביתה על קידוש השם ובדמי ימי בשנת התשנ"ב מונטיפיורי, ניו יורק
הרה"ח חיים שמואל שמערלינג ע״ה תרנ"ד, תל אביב
x
הרה"ח חיים שמואל שמערלינג ע״ה תרנ"ד, תל אביב
הרב חיים שמואל שמערלינג. נפטר בשנת תרנ"ד מנ"כ תל אביב
הרה"ח משה פנחס כץ ע״ה תשמ"ו, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח משה פנחס כץ ע״ה תשמ"ו, מונטיפיורי, ניו יורק
הרב התמים ר' משה פינחס בן הרב אברהם מרדכי כץ. מבחירי תלמידי ישיבת תומכי תמימים בווארשא אטוואצק עסק בניהול מרכז הישיבות תומכי תמימים קרוב ליובל שנים גבאי בביהכנ"ס ליובאוויטש שבליובאוויטש חבר בועד אגודת חסידי חב"ד ועד המסדר ועד להפצת חסידות ועד המעמד ועד קופת בחורים הרבים תורה ברבים ומפר עצמו לעניני צדקה וחסד קירב כ"כ מאחכנ"י לתומ"צ ממקושרי ונאמני רבותינו נשיאינו הקדושים וזכה לקירוב מיוחד מהם. נולד בקינסג שבפולין ונפטר בשנת התשמ"ו מונטיפיורי, ניו יורק
הרה"ח שמואל העכט ע״ה תשל"ח, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח שמואל העכט ע״ה תשל"ח, מונטיפיורי, ניו יורק
הרב התמים ר' שמואל בן הרב שלמה זלמן העכט. ר"מ בהדר התורה ורב בבורלינגטאן ווערמאנט נפטר בשנת התשל"ח מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.