יומן חב״ד כ"ה טבת ה׳תשפ״א

טבת ה׳תשפ״א
תש״פ
תשע״ט
תשע״ח
תשע״ז
תשע״ו
תשע״ה
תשע״ד
תשע״ג
תשע״ב
תשע״א
תש״ע
תשס״ט
תשס״ח
תשס״ז
תשס״ו
היום
דברי ימי חב״ד
+
x

הוספת שורה ימי שנה » ימי חב"ד

 • שנה
  סוג: תאריך עברי - שנה
 • תאריך
  סוג: תאריך יום וחודש
 • המאורע
  סוג: שדה טקסט
 • הרחבה
  סוג: תיבת טקסט
 • קישור תמונה 1
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור תמונה 2
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 2
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » זכרון להולכים

 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • משפחת הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך יום וחודש
 • שנת הפטירה
  סוג: שדה טקסט
 • עיר
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה
  סוג: תמונה
 • פרטים אודותיו
  סוג: תיבת טקסט
 • תולדות חייו
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
אירועי היום
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ברוך דיין האמת

 • תמונת הנפטר
  סוג: תמונה
 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך עברי
 • תאריך לוויה
  סוג: תאריך עברי
 • שדה תוכן
  סוג: תיבת טקסט
 • גיל הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • עיר מגורים
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת ההלוויה
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה חתונות » חתונה

 • שם החתן
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת החתן
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר/מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • קישור
  סוג: תיבת בחירה
 • שם הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • הורי החתןi
  סוג: שדה טקסט
 • הורי הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » אירוע

 • שם האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • פרטים נוספים
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך האירוע
  סוג: תאריך עברי
 • שעת האירוע
  סוג: שדה טקסט
 • מקום האירוע
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » בר מצוה

 • שדה קישור שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם משפחה
  סוג: שדה טקסט
 • שדה קישור הורים
  סוג: תיבת טקסט
 • הורי הבר מצוה
  סוג: שדה טקסט
 • מ(עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ניחום אבלים

 • פרטי הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • מודעת שבעה
  סוג: תיבת טקסט
 • תמונת מודעת אבל
  סוג: תמונה
 • תאריך קימה
  סוג: תאריך עברי
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » התוועדות בזום

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • תיאור האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • שעת השידור
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת קישור לזום
  סוג: תיבת טקסט
 • סיסמה לשידור בזום
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה (של מודעה)
  סוג: תמונה
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
זכרון להולכים
הרה"ח יוסף גרינברג ע״ה תשס"ט, הר הזיתים
x
הרה"ח יוסף גרינברג ע״ה תשס"ט, הר הזיתים
מזקני אנ"ש בבני-ברק.בימי עלומיו ברוסיא הסובייטית מסר את נפשו בעקשנות לשמור על גחלת היהדות בדרך החסידות ולאחר שהיה נתון למעקב צמוד מטעם השלטון הקומוניסטי הואשם על רצונו לצאת מרוסיה ועל שלימד תורה לילדי ישראל. נידון אפוא לעשרים וחמש שנות מאסר ואז בחור שעוד לא מלאו לו עשרים שנה.לפני למעלה מארבעים שנה זכה לעלות לארץ-ישראל ואף שימש כמשפיע בבית הכנסת חב"ד נוה-אחיעזר בבני ברק, בו חזר על שיחותיו של הרבי תמידים כסדרם ושיתף את המתפללים בפרקי זכרונות מן העבר.ר' יוסף גרינברג - שנפטר בגיל 78 שנה - השאיר אחריו בנים ובנות וצאצאים רבים שהולכים בדרך החסידות.
הרה"ח לייב זלמנוב ע״ה תשע"ז, צפת
x
הרה"ח לייב זלמנוב ע״ה תשע"ז, צפת
מזקני וחשובי חסידי חב"ד בארה"ק. מקים קהילת חב"ד בב"ב ומוסדותיה, ומראשוני מפיצי יהדות וחסידות במסגרת צעירי אגודת חב"ד בארה"ק. הותיר אחריו אישה, בנים ובנות: ר' אליעזר זלמנוב מניו יורק, ר' שמוליק זלמנוב מכפר חב"ד, הגב' לידר מבני ברק, הגב' בלוי מירושלים, הגב' קסלמן מניו יורק
מרת שרה לעווין ע״ה תשס"ה, מונטיפיורי, ניו יורק
x
מרת שרה לעווין ע״ה תשס"ה, מונטיפיורי, ניו יורק
מרת שרה בת הרב משה חיים. ספוגה ביר"ש טהורה משחר נעורי במיצר ומצוק מתוך מס"נ חנכה ילדי תמיד היתה עסוקה במצות ומעשים טובים בחסד ודברי עידוד לרחוקים ולקרובים. נפטרה בשנת תשס"ה מונטיפיורי, ניו יורק
הילדה חנה קריימאן ע״ה תשנ"ט, לוס אנגלס
x
הילדה חנה קריימאן ע״ה תשנ"ט, לוס אנגלס
הילדה חנה בת הרב נחמן בער שיחי קריימאן ונפטרה בשנת תשנ"ט לוס אנגלס
מרת חנה חיימסון ע״ה ,
x
מרת חנה חיימסון ע״ה ,
הרה"ח מרדכי לייב גאראדעצקי ע״ה תשנ"ו, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח מרדכי לייב גאראדעצקי ע״ה תשנ"ו, מונטיפיורי, ניו יורק
הרב התמים ר'מרדכי לייב בן הרב בנימין אליהו גאראדעצקי ממצוייני תלמידי תומכי תמימים ליובאוויטש זכה לחיבה מיוחדת מכ"ק אדמו"ר הריי"צ וכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו נפטר בשנת התשנ"ו מונטיפיורי, ניו יורק
הרה"ח אברהם ראנעס ע״ה תשנ"א, מונטריאול
x
הרה"ח אברהם ראנעס ע״ה תשנ"א, מונטריאול
הרב אברהם בן הרב שלום שכנא ראנעס נפטר בשנת התשנ"א מונטריאול
הרה"ח חנוך העניך רפופורט ע״ה תשמ"ג, הר הזיתים
x
הרה"ח חנוך העניך רפופורט ע״ה תשמ"ג, הר הזיתים
הרב חנוך העניך בן הרב מאיר זאב רפופורט למד והרביץ תורה וחסידות כל ימיו בכל זמן ובכל מקום ומאחורי מסך הברזל במסירות נפש נאסר והוגלה ברוסיה על עבודתו למען הכלל מקושר בלו"נ לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו נפטר בשנת התשמ"ג הר הזיתים
מרת לאה קרסיק ע״ה תשל"ד, טבריה
x
מרת לאה קרסיק ע״ה תשל"ד, טבריה
מרת לאה בת הרב התמים ר' נתן קרסיק. זכתה לקבל ברכת כ"ק אדמו"ר שלום דובער ובנו כ"ק אדמו"ר יוסף יצחק וכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו. נפטרה בשנת התשל"ד מנ"כ בית העלמין הישן טבריה
הרה"ח יצחק אלחנן שגלוב ע״ה תש"ו,
x
הרה"ח יצחק אלחנן שגלוב ע״ה תש"ו,
הרב התמים ר' יצחק אלחנן בן הרב יהודה לייב הלוי שגלוב היד נולד בשנת תרנ"ו בעיר וויעטקא נהרג על קדה"ש בשנת התש"ו
הרה"ח עוזיאל פלטין ע״ה תש"פ, הר הזיתים
x
הרה"ח עוזיאל פלטין ע״ה תש"פ, הר הזיתים
המנוח ז"ל היגר מישראל לארה"ב, שם התגורר ואף זכה להתקרב לאורו הגדול של הרבי ולשהות ב-770 במשך מספר שנים. לאחר מכן עלה בחזרה לארץ הקודש. ר' עוזי ז"ל היה ימאי במשך שנים רבות ואף הוציא לאור ספר, המספר את תולדות חייו ואת מהלך התקרבותו לתורה ומצוות ולחסידות חב"ד. ת.נ.צ.ב.ה. במדור 'חיים יהודיים' בשיחת השבוע הובא בעבר סיפורו: במשך ימי חייו הספיק לגמוא אוקיינוסים, לשוטט ברחבי העולם, לעבור חוויות מסעירות, אבל את מסלול הנדודים הארוך והקשה ביותר עבר בתוך נפשו. הוא יצא מבית יהודי חם ומסורתי, תעה הרבה בשדות זרים, ולבסוף חזר אל הבית ואל המקור. זה סיפורו של עוזי פלטין, איש חביב, חייכן ומחוספס מעט, שהיה איש חיל-הים ואחר-כך מלח באניות סוחר, ועתה הוא חסיד חב"ד. את קורות-חייו העלה על ספר - 'בימים ההם' - וצריך להכיר את המחבר כדי להבין את כל הדקויות שבספרו... סיפורו נפתח בראשית שנות הארבעים, בשכונת זיכרון-יוסף הירושלמית. הוריו היו שומרי מצוות, אך הוא נסחף עם הרוח החדשה, שגרמה לצעירים רבים להשליך מאחורי גוום את מסורת אבותיהם. שחו אל האופק עוזי מרד בבית ובהורים, עזב אותם והגיע ל'הכשרה' של 'הנוער העובד' בקיבוץ בארי שבנגב. שם הרגיש את טעמם של החופש והדרור. תפוס את העולם ככל יכולתך. משם פנה לשירות בחיל-הים. שם נתמנה לאיש סיפון על ספינת-הקרב 'ק. 28', ספינה קטנה שההפלגות בה היו קצרות, לצורכי אימונים ורק בתוך הים התיכון. קסמו של הים שבה אותו. עוד בילדותו הרכה נמשך אל הים. פעם החליטו הוא ואחיו לשחות אל האופק. השניים שחו ושחו, וכשהגיעו לאפיסת כוחות, כבר לא ראו את החוף שמאחוריהם. את הדרך חזרה עשו על סירת דייגים, שמצאה אותם בנס ממש ברגע האחרון... לבד במשמרת בתום שירותו הצבאי הצטרף לצי הסוחר והיה ליורד-ים אמיתי. שנים ארוכות חצה אוקיינוסים וראה עולם. הוא טעם מכל מה שחיי הים הציעו בשפע: מחלות, סכנות, הוללות, בדידות וגם זמן ללבטים. לדבריו, הלבטים מאפיינים רבים מאנשי-הים. "כשאתה ניצב בודד במשמרת לילה על גשר-הפיקוד, ולנגד עיניך פרוס הים הענק, אתה נמשך על-כורחך להרהורי נפש", הוא אומר. "הים ועוצמתו שאינה ניתנת לתיאור, מהווים קרקע מתאימה למחשבות עמוקות על אפסיות הנבראים ועל גדולת היד העליונה שמכוונת את הכול. אתה מתחיל לחפש את המשמעות האמיתית שמאחורי הדברים". מבט אחד בשנת תשכ"ו מחליט עוזי לפרוש מחיי הים. הוא מתיישב בניו-יורק ונעשה נהג מונית. ערב אחד נכנס נוסע למונית ומבקש להסיעו ל-770 איסטרן פארקוויי, מקום מושבו של הרבי מליובאוויטש. עוזי מגיע, מוריד את הנוסע, מביט באורות הדולקים ומשהו פנימי מושך אותו להיכנס. כעבור שעה קלה הוא כבר יודע שכאן הוא נשאר. כעבור זמן-מה זכה להיכנס ל'יחידות' אצל הרבי. וכך הוא מתאר את הרגעים הללו: "עמדתי שם, אני הספן הקשוח שלא ידע פחד גם מול גלים סוערים, ואחרי שבריר שנייה מול המבט החודר של הרבי, אבדו לי כל האומץ וכל קשיות-העורף. כשיצאתי החוצה אמרתי לעצמי: 'זהו, נגמרו חיי הבלגן; כעת מתחילים להיות יהודים'".
מרת שרה אקונאוו ע״ה תשמ"ג, מונטיפיורי, ניו יורק
x
מרת שרה אקונאוו ע״ה תשמ"ג, מונטיפיורי, ניו יורק
מרת שרה בת הרב אברהם אקונאוו נפטרה בשנת התשמ"ג מונטיפיורי, ניו יורק

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.