מערכת COL | יום כ"א כסלו ה׳תשע״ו 03.12.2015

במעמד ענק בבנייני האומה: מיזם 'בני היכלא' יצא לדרך. צפו

בראשות ה'חוזר', חברי בית-דין רבני חב"ד וחשובי משפיעי אנ"ש - נערך בבניין האומה כנס היסוד ההיסטורי של 'ועד בני היכלא' שהוקם על ידי אברכי אנ"ש, מטעם אגודת חסידי חב"ד בארה״ק • תמונות בלעדיות מכנס היסוד שבו השתתפו מעל 300 נציגי קהילות • וגם: מי הרבנים והאברכים שעומדים בראש הארגון החדש? • כל הפרטים בכתבה המלאה  מיזם בני היכלא יצא לדרך
במעמד ענק בבנייני האומה: מיזם 'בני היכלא' יצא לדרך. צפו
(צילומים: מנד הכטמן, COL)
קבוצת משתתפי ההתוועדות הייחודית הזו - לא ישכחו את רשמיה עוד זמן רב: בראשות ה'חוזר' הגה"ח רבי יואל כהן, חברי בית-דין רבני אנ"ש וחשובי ראשי הישיבות ורבני ומשפיעי קהילות חב"ד - התכנסו כשלוש-מאות נציגי קהילות חב"ד ברחבי הארץ לכנס היסוד של ארגון 'בני היכלא', שהוקם לאחרונה במטרה לעודד ולחזק את מעמדי חזרת דא"ח וסדר ניגוני קודש בעלות המנחה של יום השבת בקהילות חב"ד ברחבי הארץ.

ההתוועדות נערכה בבנייני האומה, במסגרת שבוע הפצת המעיינות שהתקיים במקום לרגל חג הגאולה י"ט כסלו, על ידי 'תורת חב"ד לבני הישיבות.

כנס היסוד המכובד נערך מקץ חודשים ארוכים של הכנה, שבמסגרתן שקדו משפיעים ואברכים נמרצים מאנ"ש בארץ הקודש להסדיר ולבסס את מוסד אמירת דא"ח ו'סדר ניגונים' ברעווא דרעווין, שכידוע היה תמיד אחד מיסודי היסודות בהתקשרותם של חסידים מקדמת דנא לאילנא דחיי. עוד מימי אבינו הראשון, כ"ק רבינו הזקן נ"ע, נתקדש עניין זה בעידודו ובהמרצתו. מסורת זו נמשכה והתקדשה בקרב חסידי רבותינו נשיאנו נ"ע שבכל הדורות, ועד לדורנו זה, תחת עינו הפקוחה והמעודדת של כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו.

'ועד בני היכלא', שעומד בראשות הגאון החסיד רבי שניאור זלמן שיחי' גופין, משפיע ישיבת תות"ל המרכזית בכפר חב"ד, הוקם אפוא במטרה לאמץ ואף למסֵד את לימוד מאמרי דא"ח ועריכת 'סדר ניגונים' בחבורה בשעת רעווא דרעווין שבכל שבת קודש, באופן של 'הקהל את העם האנשים והטף', ולמַנות חוזרי דא"ח בעל-פה המוכשרים והראויים לכך, בעלי לשון לימודים וכוח זיכרון. מייסדי הארגון נחלצו חושים למלא את רצון קודשו של כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו בעניין זה - באמצעות העמדת חוזרי דא"ח ראויים ומתן פרסים וכרטיסי טיסה לחצרות קודשנו לאבות ולבנים שישתתפו בחזרת הדא"ח ובסדר הניגונים.

במסגרת המיזם, יתקיים בכל בית כנסת של קהילות אנ"ש פעילות לעידוד ודרבון העניין, כאשר אנ"ש יצטרפו לחזרת דא"ח וסדר ניגונים ויחדירו בקהילותיהם אוויר חסידית ודבקות באילנא דחיי באמצעות מאמרים וניגונים. מיותר לציין כי לעניין זה נודעת חשיבות חינוכית יתרה בעיצוב דור העתיד של חסידים ומקושרים, על ידי כך שילדינו, חיילי צבאות ה', ישתתפו בסדר ניגונים וחזרת דא"ח מדי שבת.

• • •

את המשא המרכזי בכנס היסוד נשא הרב יואל כהן, ה'חוזר' הראשי של כ"ק רבינו זי"ע, שבמשך שעה ארוכה עמד והסביר כיצד צריכה להיראות חזרת דא"ח במשנת הרבי, ועל החשיבות שהדבר ייעשה באופן יסודי ורציני, בעל פה, כפי שנהוג היה בקרב חסידים מקדמת דנא.

לאחר שיחתו של ה'חוזר', התבקש המשפיע הרב שניאור זלמן גופין, משפיע ראשי של הישיבה המרכזית בכפר חב"ד, הדמות הרוחנית והרוח החיה מאחורי 'ועד בני היכלא' - לשאת דברים. הרב גופין נשא דברים נלהבים בדבר החשיבות לחזק את מוסד אמירת דא"ח ולבטל את הרפיון בזה. "ברור הדבר", אמר, "שמדובר בעניין נפשי, שנוגע לחסיד ולבניו עד סוף כל הדורות. על כולם מוטל להיקהל, להטות אוזן לדברי אלוקים חיים ולסֵדר ניגוני קודש, שבמהלכם יכול כל אחד לצייר במחשבתו ציור פני הרב ולהעלות במחשבה כאילו עומד מול פני הקודש ממש, כידוע מאמר רבותינו נשיאנו בזה. ולא באופן שכמה אחדים מתקבצים ואילו כל השאר עסוקים זה בכה וזה בכה - אף אם אלו עניינים רוחניים וכו' - שהרי 'לכל זמן ועת'".

כעת עלה לשאת דברים הרב יצחק יהודה ירוסלבסקי, מזכיר בית דין רבני אנ"ש ומרא דאתרא קרית מלאכי, שעמד בדבריו על החשיבות היתרה שנודעת לעניין לימוד דא"ח וסדר ניגונים בעת רעווא דרעווין. "פשוט הדבר", אמר הרב ירוסלבסקי, "שבעת חזרת דא"ח, חובה על כל אחד להצטרף לנמנים לדבר מצווה ולהשתתף בסדר ניגונים וחזרת דא"ח כאיש אחד בלב אחד, מבלי להשתמט חלילה מכל סיבה שתהיה".

• • •

לאחריו נשא דברים הרב משה הבלין, מרא דאתרא ורב העיר קרית גת, שהפליג בשבח היוזמה, ציטט ממכתבם של חברי בי"ד רבני אנ"ש בשבח הארגון החדש, ואף הוסיף: "אשרי חלקם של האברכים הפועלים למען מטרה הכי נעלה זו, שהרי אין לך קיום מצוות 'הקהל' באופן מהודר וחינוכי יותר מזה. ועוד והוא העיקר - פעולה המחזקת את ההתקשרות לנשיא הדור באמצעות לימוד תורתו בחבורה, בזמן קדוש ובמקום קדוש.

כעת עלה לשאת דברים הרב שמעון אליטוב, רב העיר מבשרת ציון ומחשובי רבני אנ"ש בירושלים עיה"ק, שזכה לנגן ניגוני קודש ברבים עוד בימים שבהם חסה בצלו של המשפיע האגדי הגה"ח רבי שלמה חיים קסלמן ע"ה. בדבריו הנרגשים עמד הרב אליטוב על החשיבות של ניגוני הקודש של רבותינו נשיאנו, ועל הצורך להטמיע אותם בדור הצעיר. "כל האוצרות של עבודת ה' על פי דרך החסידות טמונים בעולם הנגינה", אמר, והזכיר את מה שהיה שגור על לשונם של רבותינו נשיאנו, על כך ש"הניגון הוא קולמוס הלב". "לא ייתכן", אמר, "שישנם משפחות באנ"ש שבהן הילדים לא יודעים יותר מכמה ניגונים". בסיום דבריו בירך הרב אליטוב על היוזמה ואיחל שתהיה 'פעולה נמשכת' שתשפיע על עתיד ילדי אנ"ש ותעמיד דורות של חסידים ומקושרים לאות ולמופת.

לאחר מכן הוזמן לשאת דברים חברי בי"ד רבני אנ"ש הרב זאב דב שיחי' סלונים, רב מרכז עיה"ק ירושלים. הרב סלונים ציטט את מאמר חז"ל שאמרו "דברי תורה צריכים חיזוק בכל יום ויום", והסביר: "על אחת כמה וכמה כאשר מדובר בחזרת דא"ח - ראש וראשון לכל עניין של התקשרות לאילנא דחיי באמצעות המאור שבתורה, אלו מאמרי החסידות שממקור קודש יהלכון - מהיחידה שבנפשם של רבותינו נשיאנו נ"ע, בבחינת 'אנא נפשי כתבית יהבית'. וכפי שכ"ק אדמו"ר הדגיש הרבה פעמים כי ההתקשרות היותר נעלית היא באמצעות לימוד תורתו של נשיא הדור. ויש לכך משנה תוקף, כפליים לתושייה, כשהדברים נעשים במעמד כמה עשיריות מישראל".

• • •

הרב אברהם מיכאל הלפרין, רב הגבעה הצרפתית בירושלים עיה"ק אמר בדבריו שמדובר בבשורה של ממש הגורמת נחת רוח עצומה לרבינו נשיאנו. את דבריו סיים בכך שגדול כוחה של היוזמה הזו עבור עתיד ילדינו, שעליהם נוכל לומר "ראו גידולי קודש שגידלתם, לנחת רוח כ"ק אדמו"ר. ובזכות הפצת המעיינות חוצה נזכה לראות בקרוב בגאולה האמיתית והשלמה, בבחינת 'אימתי קאתי מר - לכשיפוצו מעיינותיך חוצה'".

אחריו התבקש הרב חיים יהודה רבינוביץ, אב"ד בירושלים, לשאת דברים. הרב רבינוביץ חלק עם נציגי קהילות אנ"ש מניסיונו כמי שנוהג לחזור דא"ח ברבים מדי שבת בקהילת חב"ד בשכונת מטרסדורף בירושלים, והפליג בשבח היוזמה שמאחוריה עומדים חשובי אברכי אנ"ש בראשות המשפיע הרב גופין.

לאחר מכן נשא דברים הרב משה שילת, מגדולי העוסקים בהפצת המעיינות בדורנו, יו"ר ארגון 'תורת חב"ד לבני הישיבות' - הארגון שאחראי למהפכת הפצת המעיינות בקנה מידה עצום שמתחוללת מדי שנה בי"ט כסלו בבנייני האומה. הרב שילת פנה לגבאי בתי הכנסת שהשתתפו בכנס היסוד, ואמר שעליהם מוטלת האחריות לקיום חזרת דא"ח וסדר ניגונים, באופן שכל חברי הקהילה ישתתפו בזה. את דבריו סיים בהצגת הפעולות לקראת מבצע חנוכה מטעם ארגון 'פעילי חב"ד' שהרב שילת הוא מיוזמיו ותומכיו.

את ההתוועדות הנחה בטוב טעם ובחיות חסידית הרב שמואל ויספיש, משפיע קהילת חב"ד בשכונת הדקל בבית עילית, מחוזרי הדא"ח הנודעים ומי שמונה לנהל את 'ועד בני היכלא'. הרב ויספיש גולל בפני הנוכחים החשובים את תולדות הקמת הארגון, שנוסד מתוך צורך שהתעורר בעשרות קהילות אנ"ש שבהן הובן הצורך להחזיר עטרה ליושנה ולחזק מסורת שהיתה נשמת אפם של חסידים בכל הדורות. הרב ויספיש הציג את עיקרי התכנית, ואת אופני הסיוע של הארגון לנציגי כל קהילות חב"ד בארה"ק.

במהלך ההתוועדות נטל בעל המנגן החב"די ר' אברהם פריד את המיקרופון שהלהיב את קהל המשתתפים כששורר ברגש רב את ניגוני רבותינו נשיאנו שנהוג לשוררם בעת רעווא דרעווין, כיד ה' הטובה עליו.

• • •

את כנס היסוד של 'ועד בני היכלא' כיבדו בנוכחותם המרשימה רבני ומשפיעי אנ"ש ובהם:

חברי בית דין רבני חב"ד: הגה"ח רבי יצחק יהודה שיחי' ירוסלבסקי, רב קהילת חב"ד קרית מלאכי ומזכיר בי"ד רבני חב"ד; הגה"ח רבי זאב דוב שיחי' סלונים, רב מרכז ירושלים; הגה"ח רבי אברהם מיכאל שיחי' הלפרין, רב הגבעה הצרפתית בירושלים; הגה"ח רבי יוחנן גורארי'ה, רב העיר חולון. ה'חוזר' הראשי הגה"ח רבי יואל שיחי' כהן; הגה"ח רבי שניאור זלמן שיחי' גופין, משפיע ראשי בישיבת תות"ל כפר חב״ד; הגה"ח רבי חיים שלום שיחי' דייטש, ראש כולל צמח צדק בירושלים עיה"ק; הגה"ח רבי משה שיחי' הבלין, רב העיר קרית גת; הגה"ח רבי שמעון שיחי' אליטוב, חבר מועצת הרבנות הראשית לישראל; הגה"ח רבי חיים יהודה שיחי' רבינוביץ, אב בית הדין הרבני בירושלים; הגה"ח רבי חיים שלמה שיחי' דיסקין, רב העיר קרית אתא; הגה"ח רבי מנחם שיחי' וולפא, רב קהילת חב״ד נתניה; הגה"ח רבי צבי שיחי וילהלם, רב קהילת חב"ד בצפון נתניה; הגה"ח רבי יעקב שיחי' שוויכה, מראשי ישיבת תומכי תמימים המרכזית בכפר חב״ד. הרב מנחם מנדל שיחי' גרונר, מראשי ישיבת תומכי תמימים בקרית גת. הרב אליעזר שיחי' שמולביץ, רב הקהילה האשכנזית באור עקיבא; הרב בנימין הכהן שיחי' לרר, רב קהילת חב"ד בשכונת הדקל ביתר עילית; הרב נפתלי הכהן שיחי' רוט, רב קהילת חב"ד בשכונת מטרדסדוף, ירושלים; הרב פנחס אלטהויז, חבר לשכת הרבנות בחולון; הרב שאול משה שיחי' אליטוב, ראש ישיבת 'אור אבנר' בכפר סיטרין; הרב חיים שלום שיחי' סגל, שליח כ"ק אדמו"ר זי"ע בעיר עפולה; הרב יוסף יצחק שיחי' הלפרין, שליח כ"ק אדמו"ר במירון; המשפיע הגה"ח רבי מאיר דוד ברגמן, משפיע בירושלים, והרב יוסף יצחק הכהן שיחי' אהרונוב העומד בראש מערך שלוחי הקודש של כ"ק אדמו"ר זי"ע בארץ ישראל, המוסר נפשו למען עבודת השליחות.

חברי 'ועד בני היכלא': המנהל הרב שמואל שיחי' ויספיש, וחברי הוועד - הרב משה שיחי' שילת, הרב אריאל שיחי' למברג, הרב שלמה שיחי' פלס, הרב יוסף-יצחק שיחי' אליטוב, הרב שלום שיחי' לפידות והרב יעקב שיחי' הרשקופ.

• • •

בסיום הכנס סיכם הרב אריאל שיחי' למברג, חבר 'ועד בני היכלא', את יעדי התוכנית ואת החלטות הכנס המרכזיות. אלו עיקרי הדברים:

1. להעניק 30 ספרי דא״ח לכל בית כנסת של קהילות אנ"ש שנציגיו מקבלים על עצמם בהסכם לערוך מעמד חזרת דא"ח וניגוני קודש בעת רעווא דרעווין במרכז בית הכנסת, בהשתתפות אבות ובנים ובאופן מסודר ומאורגן של חזרת דא״ח בהשתתפות מתפללי בית הכנסת.

2. לארגן כינוסים אזוריים בקהילות אנ"ש על מנת להכשיר חוזרים ולוודא את הפעילות הרציפה של מוסד חזרת דא"ח ברעווא דרעווין.

3. להנחיל בקרב צעירי הצאן את אוצר ניגוני חב״ד באמצעות חלוקת דיסקים מיוחדים של ניגוני הקודש וארגון ערבי נגינה חסידית.

4. ה'חוזרים' שייטלו חלק בתכנית ישתתפו בהגרלה מיוחדת לנסיעה לרבי לשבת מיוחדת.

5. בתכנית הוועד לצאת בקמפיין תודעתי מיוחד בקרב אנ"ש, בסימן שנת 'הקהל', שיביא לכך שמרבית המתפללים בכל בית כנסת של קהילות חב"ד ייטלו חלק בסדרי הדא"ח והניגונים בעת רעווא דרעווין.

• • •

כנס היסוד נחתם מתוך החלטה נפשית חזקה מצד כלל המשתתפים לעשות ולפעול ככל יכולתם למען היוזמה הקדושה, למען עתיד ילדינו, למעננו כחסידים המקושרים לאילנא דחיי, ולנחת רוח הרבי.
הוסף תגובה
0 תגובות
נצפה באתר
עוד באתר
 
העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.