מערכת COL | יום ט"ו כסלו ה׳תשע״ו 27.11.2015

הבשורה הגדולה של חג הגאולה ● בנימין ליפקין

כשמכל עבר ועל כל מדף הופיעו בזה אחר זה ספרי תולדות של רבים גדולים וטובים – היתמות שהיא מנת חלקנו מאז ג' תמוז באה לידי ביטוי בכך שאיננו יכולים להצביע בפני כל המתדפקים בשעריה של חסידות חב"ד מכל חוגי היהדות התורנית על ספר אחד שמספק את הבקשה הזאת ● מי שהרים את הכפפה ונטל על שכמו את המלאכה המיוחלת אך הקשה מאוד הוא הסופר החסידי הרב שניאור זלמן רודרמן ● טורו של בנימין ליפקין, מיוחד ב-COL  הספר חד בדרא
הבשורה הגדולה של חג הגאולה ● בנימין ליפקין
באי שמחת נישואי בן הנגיד החסידי הרב חיים יעקב ליבוביץ, השבוע, מעיינים בספר 'חד בדרא' שמהדורתו הראשונה ניתנה כתשורה לבאי השמחה (צילום: אליהו לוי, COL)
בנימין ליפקין

שיחות קודש רבות נישאו בפי הרבי במרוצת שנות האורה והטובה, בי"ט כסלו, לקראתו ואודותיו, כיום שבו מעלים על נס להתנוסס את מצוות הפצת המעיינות חוצה, אותה קיבל הבעל שם טוב הקדוש בהיכלו של משיח בתשובה לשאלה, אימתי קאתי מר: לכשיפוצו מעיינותיך חוצה. רבנו הזקן, מחולל חסידות חב"ד, אשר חג הגאולה שלו נקבע לדורות כראש השנה לחסידות שב וקיבל מצוות נצח זו מאת הבעש"ט והרב המגיד שביקרוהו בנשמותיהם בעת יושבו בכלא.

הבריח התיכון העובר ברבות משיחות קודש אלו הוא הביאור אותו שב ושינן הרבי באוזנינו עד כי חדרו הדברים בתודעתנו ובעצמנו מתייחס לפשט של כל אחת משלוש המילים המרכיבות את המוטו הנצחי: יפוצו מעיינותיך חוצה. הרבי ביאר ושב והבהיר, החדיר והפנים, במוחשיות ובמשנה תוקף, כי לפנינו שלושה מרכיבים המחייבים ומזכים בו זמנית כל יחיד ויחיד ואין הוא בן חורין להיבטל מהם: להפיץ ולא להסתפק בלימוד אישי או באמירת "אני את נפשי הצלתי" בהיותו אפוף באור כי טוב; את המעיינות עצמם ולא רק את מימיהם או הנחלים הנוטים מהם; חוצה – עד הכי חוצה שרק ניתן להעלות על הדעת.


באי שמחת נישואי בן הנגיד החסידי הרב חיים יעקב ליבוביץ, השבוע, מעיינים בספר 'חד בדרא' שמהדורתו הראשונה ניתנה כתשורה לבאי השמחה (צילום: אליהו לוי, COL)

בעוד שני המוטיבים של חובת ההפצה והחוצה מובנים גם במושכל ראשון ומתקבל על כל דעת ורגש, הרבי חידד במיוחד את החידוש המקורי, שקשה למצוא לו מקבילות, בהבהרת המושג הבלתי מובן מאליו: הפצת המעיין בעצמו. אינספור ביאורים והמחשות ניתנו לכך בשיחות קודש מוגהות, באגרות קודש ובדיבורי קודש של הרבי בשורה ארוכה של הזדמנויות.

ערב חג הגאולה י"ט בכסלו השתא, בהשגחה פרטית נפלאה ובחסד ה' הטוב כי גבר עלינו, ניתנת לנו חסידי חב"ד ובאמצעותנו לכל הרוצה לקיים בו ובנשמתו ובכל חושיו "טעמו וראו כי טוב ה'", הזדמנות פז נדירה ומאירה מאין כמותה לקיים אספקט נוסף של הפצת המעיין בעצמו, קודם כל לנו עצמנו, להשביע את נפשנו ולהשקות צמאונה ובד בבד לרובד מיוחד וחשוב של קהל היעד שאליו מכוונת כל השנים מצוות רבותינו נשיאינו והרבי בראשם להפצת המעיינות.

י"ד כסלו, היום שכעדות הנצח המפעימה של אבינו רוענו, קישר את הרבי עמנו ואותנו החסידים עם הרבי, נשא בחובו דווקא בשנה זו, שנת הקהל, ה'תשע"ו, בשורה מרנינה ומשובבת נפש עד כי ניתן היה בשם ומלכות לומר בקול גדול: זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו.


מעיינים בספר החדש (צילום: אליהו לוי)

בי"ד כסלו השתא הופיע לאור עולם הספר המונומנטלי, הנפלא והייחודי הנושא את השם: "חד בדרא" – "תולדות ופרקי חיים של כ"ק מרן אדמו"ר מליובאוויטש זצוק"ל", פרי חיבורו ועמלו של הרב שניאור זלמן רודרמן.

קשה להכביר במילים שיתארו את עוצמת בשורת הופעת הספר הזה – שכל כך התבקש במשך שנים רבות וביתר שאת בכ"א ויותר השנים האחרונות מאז כיסה החושך ארץ, עת גלה כבוד מבית חיינו, בהסתלקות אבינו רוענו ורבנו, בג' בתמוז תשנ"ד.

מאז הופעתה המבורכת של סדרת הספרים המופלאה 'ימי מלך', פרי עמלו ויצירתו של השליח עתיר הידע ובעל זכות הראשונים שתישמר לו לעד ולדורי דורות, הרב מרדכי מנשה לאופר, שסיפקה לראשונה תיעוד עשיר ומסודר של מסכת חיי הרבי בשנים הראשונות – לא הופיעה בעולם הספר התורני, בשום צורה ובשום וריאציה, יצירה שתרכז לראשונה את מסכת חייו של הרבי ותגיש אותה לכל מבקשי ה'. החֶסֶר הגדול הזה זעק ובלט לשמים. כשמכל עבר ועל כל מדף הופיעו בזה אחר זה ספרי תולדות של רבים גדולים וטובים – היתמות שהיא מנת חלקנו מאז ג' תמוז באה לידי ביטוי בכך שאיננו יכולים להצביע בפני כל המתדפקים בשעריה של חסידות חב"ד מכל חוגי היהדות התורנית על ספר אחד שמספק את הבקשה הזאת.

מי שהרים את הכפפה ונטל על שכמו את המלאכה המיוחלת אך הקשה מאוד הוא הסופר החסידי הרב שניאור זלמן רודרמן. עם כל הכבוד ליבול העשיר והרב של ספריו הרבים, המשובחים והמקוריים שהופיעו עד כה תחת ידו, לכל שכבות הגילאים – ויש כבוד גדול! – אין ספק כי "חד בדרא" הוא ראש גולת הכותרת של כל אלו. במלאכה עצומה שקשה להפריז במורכבותה מגיש הרב רודרמן לקוראיו ספר עב כרס בן 610 מילים אשר בו, מכאן ועד עולם, יתפאר ישראל לאמור: זה רבי ואנווהו!

בגב הספר הנפלא הזה מופיעות, בין היתר, השורות הבאות:

"איך פורשׂים במסגרת ספר אחד את מגילת חייו ופועלו של הענק שבענקים, שכל תשעים ושתיים שנותיו בעלמא הדין היו מסכת אחת רצופה של התקדשות ומסירות נפש על אנושית?

"איך מכווצים לתוך כמה מאות עמודים סיפור על גאון הגאונים, שכל רז לא אניס ליה, שהקים עולה של תורה וטהרה בכל קצווי תבל ושתורתו המודפסת בלבד מפרנסת מאות ספרים?

"איך מתארים פלא פלאים זה, שבמשך יותר מארבעים וארבע שנות הנהגה לא נתן כמעט תנומה לעפעפיו, בקושי הביא דבר מאכל לפיו הטהור ולא נטל לעצמו ולוּ גם יום אחד של מנוחה?

"איך משרטטים קווים לדמותו של צדיק יסוד עולם, שהשתעשע עם קדושי וגאוני ארץ, בנגלה ובנסתר, ובה בעת נאבק על נשמת צעיר יהודי מתבולל, אי שם, לבל תנותק כליל משורשהּ?

"התשובה האמיתית היא שאכן אין דרך לעשות זאת באופן שלם, מקיף וממצה.

"אפשר להציג ציוני דרך מרכזיים, להטעים מעט מהגדוּלה החד פעמית, להדגים מקצת מן העושר התורני וההגותי, ולספר על קצה המזלג ממש, בעיקר לדור הצעיר שלא הכיר ולא ידע, על מְחיה היהדות העולמית בדורות האחרונים. הא ותו לא.

"זה מה שמנסה ספר ראשון מסוגו זה, לעשות, בענווה גדולה ובחרדת קודש, תוך הכרה ברורה בקוצר ואפסיות המשיג אל מול עומק וגובה המושג, הלוא הוא כ"ק מרן אדמו"ר רבי מנחם מענדל שניאורסון מליובאוויטש זצוק"ל.

"אלפי העובדות המאלפות, העדויות המקוריות והסיפורים המרגשים שבספר – פרי מלאה מקיפה המציגה דבר דבור על אופניו ובשם אומרו, ברצף כרונולוגי מסודר – יסייעו לקוראיו 'ללמוד מהמעשים, להידבק ולהתחבר בכל מיני חיבור' (כלשון הרמב"ם בהלכות דעות ו,ג, ב.ל.) ועל ידי זה 'לדבקה בו', בה' יתברך".

התמצית הזו מצטנעת מעט לעומת המהפך האדיר שהספר הזה מחולל בארבעה עשר פרקיו המאלפים, הנפתחים ב"ענף עץ אבות", הרקע ההיסטורי והמשפחתי של הרבי ומסתיימים ב"יתיר מבחיוהי". השתמשתי בביטוי מהפך כי כך ראוי להתבונן בספר הזה שהוא, בראש ובראשונה, ספר חובה לכל חסיד חב"ד ולכל בחור חב"די באשר הוא אך באותה מידה כלי עצום, קולח ובוהק לכל מי מחוגי היהדות התורנית שאנו מבקשים להטעימו מעוצם גדולת הרבי, חייו ופועלו.


מעיינים בספר החדש (צילום: אליהו לוי)

גדולתו של הספר באה לידי ביטוי בשני מוטיבים עיקריים ודומיננטיים: האחד, הישענותו על יסודות איתנים שמורכבים מרשימותיו הנודעות והמופלאות של הרבי, איגרות ושיחות הקודש; יומני אמו הרבנית; שיחות הנפש שקיים המוסד רב הזכויות jem עם שורה של אישים ועֵדים במבחר רב של תחנות במסכת חיי הרבי; ועדויות רבות נוספות. השני, בהגשה המרתקת והקולחת, פרי כשרונו הנדיר והמבורך של הרב רודרמן אשר לא מותירה לכל קורא שום אפשרות מלבד לא להניח את ידו מן הספר הנפלא הזה עד שהוא מסיים לקוראו מכריכה לכריכה.

הבשורה הזו על כל הגלום בה ואשר מקצת מן המקצת שבה הובע בשורות האמורות, כי ניתן להתוועד על כך לילה שלם וספק אם גם הוא יספיק לכך, לא יכולה הייתה לראות אור עולם אלמלא המעוף האדיר שאין לו אח ורע בדמות מעצמת "תורת חב"ד לבני הישיבות" בראשות הרב משה שילת, מו"ל הספר והאחראי להופעתו. לו נאווה תהילה!

אחים ורֵעים, חסידים ואנשי מעשה:

נצלו את הזכות הנפלאה שהתגלגלה בידי זכאי, בואו בהמוניכם ליריד ספרי החסידות הנפתח כבר במוצאי השבת הקרובה ואשר בו תוכלו לרכוש את הספר הזה במחיר בלתי יאמן של 25 שקלים בלבד (במסגרת המבצע המדהים של ארבעה ספרים במאה שקלים, לכל ספרי היריד) והפיצו אותו בכמויות לכל דורשי ה'.

כי בכך, דווקא בכך, נזכה ונקיים להפיץ את המעיינות חוצה ולהביא כבר את מלכא משיחא.
הוסף תגובה
0 תגובות
נצפה באתר
עוד באתר
 
העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.