מערכת COL | יום ט"ז ניסן ה׳תשס״ד 07.04.2004

יוזמי קמפיין האוטובוסים כפרו בסמכות בי"ד רבני חב"ד

בית המשפט המחוזי בחיפה דחה היום בקשה דחופה שהגיש מרכז צעירי אגודת חב"ד לבית המשפט המחוזי בחיפה - להוציא צו מניעה זמני נגד יוזמי קמפיין האוטובוסים בסגנון סיסמאות זולות כגון: רוצה ברכה לשידוך –  'כתוב למשיח' 6770*.עו"ד רמי אברמוב, בא-כח צעירי אגודת חב"ד, טען כי הפורום הראוי לברר מחלוקת, אם קיימת, בתוך החסידות, הוא בפני בית הדין של רבני חב"ד אשר נתמנה על-ידי הרבי ואשר הרבי הורה לכלל החסידים לסור למורתו. לפיכך ביקש עו"ד אברמוב שבית המשפט יוציא צו מניעה זמני ויורה לצדדים לברר את הענין כולו בפני בי"ד רבני חב"ד. ואולם, יוזמי הקמפיין כפרו בסמכותו של בי"ד רבני חב"ד, כפי שהדברים משתקפים בדברי החלטתו של שופט ביהמ"ש המחוזי - י. יעקבי-שווילי כדלהלן:
יוזמי קמפיין האוטובוסים כפרו בסמכות בי
"המבקשת (צא"ח) טוענת שיש גוף אחד בלבד שיכול לדון במחלוקות בין חסידים או בין ארגונים המשתייכים לתנועת חב"ד, והוא בית דין שהמבקש פנתה אליו (בית דין רבני חב"ד) וקיבלה ממנו צו מניעה זמני, האוסר את הפרסום עד להכרעה בדיון במעמד שני הצדדים. המשיבים (יוזמי הקמפיין) חולקים על כך שבית הדין האמור הוא הפורום היחיד או הפורום הראוי להיות המכריע במחלוקת הנדונה ובמחלוקות אחרות, שכן לטענת המשיבים (יוזמי הקמפיין), בית הדין שמדובר בו הוא בית דין שפועל מטעם הפלג שהמבקשת מייצגת בחב"ד. מחלוקת זו, כמובן, לא ניתנת להכרעה במסגרת הבקשה דנן, מבלי שישמעו ראיות וטענות בהיקף המתאים". עמדת השופט היתה כי מאחר ואין בפניו את היכולת להכריע במקום בשאלות היסודיות שעלו בפניו, ללא בחינת ראיותות והוכחות, לפיכך החליט ש"אין מקום להעתר לבקשה" (למתן צו מניעה). עם זאת התנה השופט יעקבי-שווילי את החלטתו בכך שיוזמי הקמפיין יציינו על השלטים את שם העמותה שלהם "עמותת אהלי מנחם". השופט נימק זאת באומרו: "בהעדר ציון של שם המשיבה (יוזמי הקמפיין) בפרסום, עלול הדבר להטעות את הציבור כאילו מדובר בפרסום מטעם תנועת חב"ד בכללותה". הבקשה לבית-המפשט הוגשה על-ידי צעירי אגודת חב"ד ביום ראשון השבוע (י"ג בניסן) בעקבות התעלמות יוזמי הקמפיין מצו-מניעה שהוציא נגדם בי"ד רבני חב"ד שבוע קודם לכן ובעקבות והמחאה החריפה שהוציא נגדם הגאון הרב מרדכי אשכנזי, רבה של כפר חב"ד. ביום חמישי האחרון הודיע ביה"ד להנהלת צעירי אגודת חב"ד, כי בעקבות התעלמות יוזמי הקמפיין מצו-המניעה, רשאי צא"ח לפעול בכל דרך חוקית למנוע את הפרסום. בעקבות הודעה זו הוגשה הבקשה לבית המשפט. בנימוקיו לבקשה הסביר עוה"ד אברמוב כי הרבי בעצמו הוא שמינה את בית-דין רבני חב"ד, לשמש גוף בורר ומכריע בענינים הכלליים והפרטיים של חסידי חב"ד. לשם כך הציג עו"ד אברמוב מכתבים של מזכירות הרבי, בחתימת הרב חודקוב ע"ה, וכן צילום של שיחת הרבי שאמר לאחר פטירת הרבנית הצדקנית מרת חי' מושקא ע"ה, במוצאי-שבת-קודש פ' תרומה, ב' באדר תשמ"ח: "על-פי תורה – הסמכות נתונה ומסורה לבית דין צדק, "מאן מלכי רבנן", ובפרט בד"צ של רבני ליובאוויטש . . ולכן, בכל ענין וענין, הם בענינים הפרטיים והן בענינים הכלליים כו', יש להתנהג על-פי הוראות הבד"צ של רבני ליובאוויטש (בכל מקום ומרום), שעל ידם נמשכים ומתגלים פסקי התורה". ואולם, עוה"ד של יוזמי הקמפיין טען כי ביכולתם להוכיח את ההיפך, אך לא בפרק הזמן הקצר שעמד לרשותם. בקרב רבני חב"ד בכל קהילות חב"ד נתקבלה בתדהמה הידיעה על הכפירה בסמכות בי"ד רבני חב"ד, שאף הקיצונים ביותר נזהרו עד כה לא לפגוע בסמכות ביה"ד. רבנים הביעו חשש להסרת כל רסן של אנשים "בלתי אחראיים" כפי שכינה אותם הרב אשכנזי. מצעירי אגודת חב"ד נמסר כי עתה יבקשו מביה"ד של רבני חב"ד לקבוע דיון בענין בכל מקרה, ואם יוזמי הקמפיין יסרבו לבוא לדין, ידרשו לנהוג בהם כמי שאינם מצייתים לדין. למערכת COL נודע כי רבנים שונים יוזמים עכשיו כמה מהלכים רבי משמעות, כדי להוקיע את חוצפתם של אותם אנשים בלתי אחראיים ולהביא לביטוי ברור את העובדה שבי"ד רבני חב"ד, שחברים בו זקני רבני חב"ד, רבני הקהילות הוותיקות של חב"ד בארץ – הרב מרדכי אשכנזי, רבה של כפר חב"ד, הרב יהודה ירוסלבסקי, רבה של נחלת הר חב"ד, הרב זאב דוב סלונים והרב מיכל הלפרין – רבני חב"ד בירושלים, וכן רבנים הקהילות החדשות יותר – הרב גלוכובסקי – רב קהילת חב"ד ברחובות, ורבני קהילות ורבני ערים כמו הרב יוחנן גוראריה, רבה של חולון, הרב בן ציון ליפסקר, רבה של ערד, הרב יוסף הכט, רבה של אילת, וכן הרב בועז יורוקוביץ, רב קהילת חב"ד בלוד, שיושב ברבים מדיני התורה המתנהלים בבית הדין.
לכתבה זו התפרסמו 67 תגובות - לקריאת כל התגובות
הוסף תגובה
67 תגובות
1.
הם כופרים ? הם משוגעים...
ט"ז ניסן ה׳תשס״ד
אנו יודעים לבד שהם כופרים בבית דין רבני חב"ד - לא זקוקים לשופטים.
2.
רבני חב"ד הביאו זאת על עצמם
ט"ז ניסן ה׳תשס״ד
רבני חב"ד עשו זאת לעצמם בעקבות העמדות חד-צדדיות שהם נוקטים כל העת, ולא רק בפרשה זו. ראו בפאשקוויל ששלחו למערכת בית משיח
3.
waste of money and chilul hashem
ט"ז ניסן ה׳תשס״ד
it does such a "chilul hashem" because when misnagdim c the rebbes picture they tear it and the rebbes picture goes on the floor is thet chabad?????
also its touns of money and it will b only kept on the busses maybe for 2 hours not more think b4 u do.....
4.
דידן נצח לעיני כל העמים
ט"ז ניסן ה׳תשס״ד
בס"ד

הרב מנדי ברוד שי', גרם במעשיו, שנעשה "דידן נצח" דקהל המאמינים, לא רק בגבולות ליובאוויטש, אלא לעיני כל העמים. שגם השופט הציוני החליט, שיש גבול להפקרות ולכפירה. ולהעיר, שביום זה היה הנצחון של אסתר על המן הרשע (להבדיל), וכמבואר בהלכה שיש לעשות ביום ב' דפסח סעודה לכבוד נס זה.
5.
זה קידוש ה'?
ט"ז ניסן ה׳תשס״ד
זה קידוש ה' שככה כותבים באתר על מריבות בין חבדניקים פשוט בושה בתור אדם לא חבד"י אני חושב שזה פשוט גועל נפש אבל הקמפיין של האוטובוסים לעומת זה מביא הרבה כבוד לחב"ד והרעצה.
6.
הייתי עושה את הכותרת בצבע אדום
ט"ז ניסן ה׳תשס״ד
זה מזעזע מה שקורה כאן.
אנשים לא קולטים את המשמעות, את עוצמת המרידה והחוצפה כלפי הרבי.
7.
רבני חב"ד דוקא גילו נטרליות רבה באחרונה
ט"ז ניסן ה׳תשס״ד
בשנה האחרונה התנהלו ועודם מתנהלים בבית הדין כמה תיקים שמעורבים בהם משיחסיטים, ונראה כי הם דוקא יצאו מרוצים, לעומת הצד השני שיצא די מאוכזב. חוץ מזה, אם בית דין נוהג על-פי תורה ומצדיק את הצדיק ומרשיע את הרשע, והוא מתמיד בכך שהוא מצדיק את הצדיק, האם זה נקרא עמדות חד צדדיות?
לא ראינו שביה"ד יצא נגד מטה משיח ונגד כינוסיו ועלוניו. לא ראינו שביה"ד החרים פרסומים שונים של אנשים מטורפים מקרב המשיחסטים. אבל האם ביה"ד רשאי לשבת בחיבוק דיים ולהימנע מלזמן את הצדדים לדי"ת, כאשר בא לפניו תובע בתביעה לקיים דין-תורה?
8.
כיון שהוציאו עצמם מן הכלל וכו'
ט"ז ניסן ה׳תשס״ד
בהתבוננות מעמיקה בפס"ד של השופט:
העמותה המטורפת הנ"ל אינה שייכת לרבי או לחב"ד של הרבי, וע"כ אין היא חייבת להיות כפופה להוראות של הרבי!!!
ובמילים פשוטות יותר: הרבי - בבקשתו מאנ"ש לדון בבי"ד רבני חב"ד - דיבר רק אל העמותות והגופים שהוא הקים ואחראי עליהם אך לא אל גופים אחרים שקמו לאחר הסתלקותו ושאינם כפופים למרותו.
בקיצור: מי יאמר להם "מה תעשה ומה תפעל"?!
כשאנחנו עומדים מהצד ומסתכלים ובוכים, יש לנו עוד סיבה מאוד טובה לרצות משיח. להציל אותנו מה"מהרסייך ומחריבייך וכו'".
פסח כשר ושמח וגאולה קרובה לבוא, בע"ה!
9.
שם ליובאוויטש
ט"ז ניסן ה׳תשס״ד
מעניין שפתאום שמו וכבודו של הרבי נוגע לכם כל-כך הרי עד עכשיו ביזיתם אותו בהתנהגותיכם וגם עכשיו אתם עושים זאת.
בושה וחרפה.
דרך אגב קראו שוב את הכתבה ושמו לב לסתירה מעניינת של דבריכם...
10.
לחברי "ועדת האישורים" של חב"ד און ליין
ט"ז ניסן ה׳תשס״ד
אני יודע שלא תפרסמו את תגובתי (הנוכחית והקודמת) מכיוון שהאמת קשה לשמיעה (וזה מראה את פרצופכם האמיתי) אבל מעניין מאוד שבגוף הכתבה לא כתבתם את התיקון לפירסום אלא רק את הרעיון המקורי
אני מאחל לכם שהם יתברך ישלח לכם רפואה שלמה ותתפחכו מהר משכרון החושים בו הנכם נמצאים למענכם ולמען כ"ק אדמו"ר שליטא מה"מ.
11.
זאת אומרת שניתן להבין אחרת את הרבי?
ט"ז ניסן ה׳תשס״ד
אם - לטענת המשיחסטים - ניתן להבין את הוראת הרבי באופן שונה ממה שהרבי דיבר בפירוש ואף הגיה בשיחותיו בצורה הברורה ביותר (אם משום שאפשר להבין אחרת או מפני שאפשר לצטט ממקורות אחרים),
למה הם לא יכולים להבין את שאר החב"דניקים שלא חושבים כמוהם (בכל הנוגע לפעולות לקירוב הגאולה) וטוענים שהם מבינים אחרת את דברי הרבי???
רק הם ולא אף אחד אחר יכול להסביר את דברי הרבי ולהחליט מתי הרבי התכוון כפי שאמר בפירוש ומתי לא, ובכלל מה הרבי התכוון?...
12.
סוף
ט"ז ניסן ה׳תשס״ד
אני רואה שעשו לזה סוף
13.
עשו כל שביכולתכם
ט"ז ניסן ה׳תשס״ד
כנראה שזה מתאים עם הוראת הרבי מה"מ שיל"ו ודידן נצח לעיני כל העמים
14.
משיחיסטים !!!
ט"ז ניסן ה׳תשס״ד
איפה המשיח שלכם?
15.
אם תרצו תפרסמו את תגובתי
ט"ז ניסן ה׳תשס״ד
אין אדם שפוי שלא מבין עד כמה בית דין רבני חב"ד צודקים, ויש לבער את הנגע המטורף מה שיותר מהר. אבל עם זאת אסור בשום אופן לשכוח כי את כל הכוח, אבל כול הכוח, נתן להם הרב אשכנזי, וכמה שרבנים התחננו בפניו להתנער מהם לא הצליחו. עכשיו אנו אוכלים את פרי הבאושים.
16.
מי נתן להם רשות לתבוע בבית משפט ?
ט"ז ניסן ה׳תשס״ד
האם היה לצא"ח רשות מהרבנים ללכת לבית המשפט ? אם כן מדוע לא מפרסמים את זה ?
רשות ללכת לערכאות ניתנת בדרך כלל רק לאחר שבית הדין לא מצליח להביא את הנתבע לדין ומוציא כתב סירוב נגדו . היכן כתב הסירוב ?? !

כנראה שצא"ח בניגוד להלכה בשו"ע ופסקי הרבנים פנו לערכאות ולכן לא פלא שהם הפסידו והיה "דידן נצח" גדול לעינייני משיח.
17.
תגובה ל14
ט"ז ניסן ה׳תשס״ד
הוא יבוא בעז"ה ובגדול רק אני מציאה לך שתעשה מהר תשובה לפני שהוא יבוא, כדי שהוא יבוא תוכל להכריז הנה המשיח שלנו!!!!!.........
18.
תראו מה זה
ט"ז ניסן ה׳תשס״ד
כמה מעניין אותם הרבי, הם מזלזלים בהסמכת הרבי את בי"ד רבני חב"ד!!!
19.
בהזדמנות! מצות של מלך המשיח
ט"ז ניסן ה׳תשס״ד
http://www.hageula.com/?RowID=770083&CTopic=2&STopic=3
20.
16
י"ז ניסן ה׳תשס״ד
1. שמשיח 'יגיע' יהיה 'הדידן נצח' הגדול.

2. בהיסטוריה ידועים הרבה מקרים של ברי דעת שנטרפה עליהם דעתם וכך גם בימנו. בסופו של דבר הם נעלמו מן העולם.

3. רחמנות על כל אלו שנקלעו לכת המשיחית.
21.
ה-ה-ה-ה-ה-ה-ה-ה-א
י"ז ניסן ה׳תשס״ד
הכלבים נובחים
והאוטובוסים נוסעים
22.
תגובה ל16 העיור
י"ז ניסן ה׳תשס״ד
תגיד איפה העינים?האם כתבת את תגובתך בכתב עיור? הרי בתחילת הכתבה נאמר שהעמותה לא רצו לבוא לדין ולכן צא"ח קיבלו היתר מהב"ד ללכת למשפט.וגם אם לא היו פני הדברים כך הרי מה נראה יותר עדיף, לתת להם לחרף ולגדף את שם הרבי ושם ליובאוויטש?או לפנות לבית משפט כי הם כופרים בב"ד .
אני מניח שהבנת את התשובה לבד
בתקווה לבשו"ט אחד משפויי חב"ד.
23.
אנא, פרסמו את שמות האנשים
י"ז ניסן ה׳תשס״ד
הרעים האלה, שאינם מקבלים עליהם את עול הרבנים - כך נדע גם אנחנו להיזהר מלבוא עימם במגע.
מי הם????
24.
בירבורים
י"ז ניסן ה׳תשס״ד
אין לאנשים מה לדבר ומה לכתוב וכל היום מחפשים איך להשמיץ אחד את השני.
אני מציע להוריד את הנושא מהפרק, מי שקשור אישית לענין ימשיך! אבל לא כל הברברנים שאין להם מה להגיד יחפשו איך להשמיץ.
תנו לצא"ח לבי"ד ולמפרסמים לדון!!!!!!!!!
והשאר התכוננו לסעודת משיח שמחו בשמחת החג והנה זה מלך המשיח בא
25.
לפעמים אני מקנא..
י"ז ניסן ה׳תשס״ד
בסטמאר!
26.
איפה הייתם שנה שעברה?
י"ז ניסן ה׳תשס״ד
רבני חב"ד, צא"ח. איפה הייתם שנה שעברה, שנה שבה ארגנו קמפיין לא פחות מביש?
הרי יכלתם לעצור את המחלה עוד בשנה שעברה ולחסוך את כל העוגמת נפש העכשווית!
27.
חבד" - סרט חב"ד
י"ז ניסן ה׳תשס״ד
עקב המצב ההולך ומחריף לא תהיה ברירה, כמו בחסידויות אחרות שהתפלגו לשניים , (ראה ויזניץ - סרט ויזניץ)
כך אנו נצטרך להיפרד מהם לשלום עד שיחזור להם השכל והתבונה.
29.
COL זי"ע
י"ז ניסן ה׳תשס״ד
האתר הזה מבזה את חב"ד והרבי מה"מ שיל"ו יותר מכל הקמפיין האוטובוסים
יחי המלך!
30.
its a no win
י"ז ניסן ה׳תשס״ד
living as a chabadnik for over 35years waching as the meshichistim started their campaign. i can say the only hope is to distroy the leadership meaning that the next generation should not have mashpiam rabonim ect
basicly dont give smicha to buchurim from tzfat.dont give money to meshichest events vechulu
31.
או מה הי' לנו כי חטאנו
י"ז ניסן ה׳תשס״ד
We are taking hundres of years of עבודה Starting from the Baal Shem Tov, through generations of Chasidim that sat in jail to spread chassidus... Comes along a couple of קליינע פישערס And they flush the whole chabad down the toilet.
או מה הי' לנו
Forgive us... We have sind.
אידן טו תשובה
Do everything in your power to take these "destoryers of chabad" down...
32.
שלום ואחדות בימי הספירה!
י"ז ניסן ה׳תשס״ד
מאז ומעולם עמדתי מהצד ולא נקטתי שום צד.. ועד ההתגלות אתנהג כן!

אינני משפיע, רב או מחנך... איש פשוט אנוכי שמנסה ללמוד ממה שהרבי אומר...

אך אני לא מפחד כלל לומר בצורה הכי גלוי וברורה: כל מחלוקת בהסיטוריה היהודית נגמרה במוקדם או במאוחר (ע"פ רוב במאוחר - ה' הוא ארך אפיים) בקרבנות!!! בקרובי אקדש!!! אנשים נפטרו בגיל מוקדם או בצורה טרגדית!!!

די לנו להתבוננן במה שקרה לתלמידי ר"ע בימי הספירה!!! וראה ביאור הרבי ע"ז!!! זה ממש מבהיל על הרעיון. אך ההיסטוריה חוזרת על עצמו שוב ושוב. אך אנו סוגרים את העיניים, ומסרבים ללמוד מהעבר!!!

ניכנסנו לימי הספירה - מורי ורבותי אחיי ורעיי, אנ"ש והתמידים, שלוחים, רבנים, עסקנים, בעלי עסק שמוסרים נפשם וממונם להרבי ומסדותיו (ואני הקטן בתוכם) - היזהרו!!! אם לא למען הרבי ושמו הקדוש - עשה למען ילדינו היקרים שיחיו!!!!

זה ממש פיקוח נפש!!!

תעצרו את אש המחלוקת לפני שיהיה מאוחר מדי!!!

מורה נבוכים
33.
לא "דידן" נצח אלא הס"מ נצח!
י"ז ניסן ה׳תשס״ד
ראיתי בביהכנ"ס נכנס משיחיסט ואמר "דידן נצח".
שאלתי אותו: "דידן נצח" של מי ?
- של אלו שכופרים בסמכות בי"ד רבני חב"ד ?
- של אלו שכופרים בהוראות הרבי שציוה לשמוע לבי"ד ?
- של אלו שמהרסים את עניני הרבי ?
- של אלו שמבזים את שמו של הרבי ?
- של אלו שאצלם לית דין ולית דיין ?
ואמרתי לו :
על מה אתה שמח,שבית משפט לא הסכים לאשר את ההוראות של הרבי והחליט לתת אישור לפורקי עול לעשות ככל העולה על רוחם ?
וככשמע את זה והיו לידינו עוד אנשים השתתק.
34.
תגובה ל27
י"ז ניסן ה׳תשס״ד
חב"ד תשאר לעולם חב"ד אחת.
ונכון ש . . כבר כמה שנים ישנה כת שרובה מורכבת מאנשים שלא היו מעולם חסידי חב"ד ומיעוטה מתנהל ע" 'פושעים' שאין כאן המקום לפרטם.
ולכן יראה העולם מה שלא הבין עד היום שחב"ד היא אחת והם החסידים והשלוחים של כ"ק אדמו"ר זי"ע.
והמשיחים הם כת נפרדת שכל ענינה זה להשמיץ את שם חב"ד ושמו של הרבי - והיא לא תצלח
36.
למה ?
י"ז ניסן ה׳תשס״ד
למה לא מכנסים תגובות על התנהלות הרב אשכנזי
37.
מי אחראי על פעילות המבצעים?
י"ז ניסן ה׳תשס״ד
לא הבנתי את הפולמוס, ישנם הרבה עמותות בחב"ד, אבל הרבי הורה שכל פעילויות המבצעים והפצת היהדות יאוגדו תחת צעירי אגודת חב"ד, האם מישהו סובר אחרת?
האם כל עמותת בית כנסת או ישיבה יכולה לארגן פעיליות בלי תיאום עם צא"ח. והעולה על כולנה, האם כל עמותה יכטלה לעשות ככל העולה על רוחה ובפרט כאשר זה מפריע לעמותות אחרות, בנידון דידן פעילויות המבצעים שתחת צא"ח.
38.
אם וילשנסקי וגרייזמן ציפצפו על הרבניפ0
י"ז ניסן ה׳תשס״ד
אם וילשנסקי וגרייזמן ציפצפו על פסק הרבנים ברבים מה לכם להלין על הערב רב האלו????????
39.
לא להפקיר
י"ז ניסן ה׳תשס״ד
יש לטפל בכל נושא המשיחסטים
מן היסוד ולעוקרו מתוכינו ולשם כך יש להרתם אנשים נשים וטף ובראשם רבני חב"ד די בכל אתר ואתר ובלי שיקולים צדדיים וכו
40.
מה שברור
י"ז ניסן ה׳תשס״ד
שה-*6770 לא פועלת
41.
צריך לשים לזה סוף!
י"ז ניסן ה׳תשס״ד
גולש, במי אתה בוחר??
או
המשיחיסטים המטורפים
או
הרבי מליובאוויטש זי"ע

ממתי אתם פוסחים על שי סעיפים?
42.
כפירה
י"ז ניסן ה׳תשס״ד
כפירה בבי"ד לא עלינו, מגיע להם סקילה
43.
כפירה
י"ז ניסן ה׳תשס״ד
אני לא מאמין כופרים בבי"ד
"ה' ישמור"
עם לא יעצרו אותם עכשיו זה עלול להגיע למצבים גרועים...
אין חכם כבעל ניסיון
44.
מה יהיה?
י"ז ניסן ה׳תשס״ד
בסופו של דבר לאלו שכפרו בבי"ד
45.
הפרוטוקול הכתוב לא משקף את כל מה שדובר
י"ז ניסן ה׳תשס״ד
בתור אחד שהיה בין העשרות שהיו באולם בית המשפט ברצוני להודיע ולהרחיק המחשבות הטועות לחשוב שח"ו חבריי העמותה הנ"ל יכפרו ח"ו בבית דין רבני ועוד של הרבי . חבריי העמותה והעורך דין הדגישו כמה וכמה פעמים ויותר שאם היו מקבלים הזמנה ל'בית הדין' היו מגיעים רק שקיבלו (בערב החג)"צו מניעה": מבית הדין על הנוסח הראשוני, ומחוסר הזמן ומהסיבה הידועה לכולם ש'צא"ח שולט בבית הדין רבני חב"ד שליטה מלאה ע"י כסף או דברים אחריםפ ולא משנה איזה, הרי בית דין 'זה' במתכונת 'זו' לא יכולים לפסוק בענין, לא יכלו לגשת לבית הדין אם כל זה 'ברור' ואני חוזר שהדגישו זאת במשפט פעמים רבות (ופלא בעיני שזה אחד מהדברים שהשופט לא נתן לקלדנית להכניס בפרוטוקול הנ"ל) שאם הית הדין היה 'מזמין' אותם 'לדין' היו באים ולא שח"ו יסרבו לבי"ד רח"ל.
ועוד שהיות וקיבלו צו מניעה מבית הדין - הלכ מיד להרב אשכנזי 'רבה של כפר חב"ד וחבר בב"ד (מוציא המכתב הראשון נגד הקמפיין), ושינו על ידו וע"י 'מטה משיח' באישורו את הנוסח ורק לאחר שקיבלו את אישורו של הרב אשכנזי שליט"א יצאו אל הקמפיין, ואל בית המשפט.
46.
כן לצנזורה
י"ז ניסן ה׳תשס״ד
לדעתי ההדברה של תופעת המשיחיסתים מתחילה מהדברים הקטנים ביותר ולדוגמא יש לצנזר
(עם כל המשמעויות שבכך) את תגובותיהם של אותה כת סוררת באתרכם וזאת משום שכבודו של הרבי וליובאוויטש הם מעבר לכל שיקול אחר וללא כל פשרות (כדרכו של הרבי נשיא דורנו בכל עניני קדושה)וללא חשש ומורא וב"ה אנו נראה בשקיעתה של כת אומללה זו
47.
ל23
י"ז ניסן ה׳תשס״ד
הנלוזים האלו הם : ירון בר זוהר מחיפה , ואילן חיון מהקריות..... ובתור אחד שהיה אתמול בבית המשפט איתם יש עוד עשרות משוגעים שבאו מ"נפש חיה " בקריות לעודד אותם ולהראות לשופט מי אלו החבדינקים ה"אמיתים"
48.
רק משיח יעזור
י"ז ניסן ה׳תשס״ד
המצב אבוד
49.
שאלה ?
י"ז ניסן ה׳תשס״ד
למה כל בעלי התשובה משיחיסטים ?
50.
תגובה ל-48
י"ז ניסן ה׳תשס״ד
אין יאוש בעולם כלל......

הלוא ר' נחמן אמר "אסור להתייאש"
ו"לא לפחד כלל"

51.
תשובה ל-49
י"ז ניסן ה׳תשס״ד
לא נכון אני ועוד 2 חברים חזרנו בתשובה דרך רב "שאינו מזדהה "
עם הזרם המשיחיסטי!!

52.
ל-49
י"ז ניסן ה׳תשס״ד
קישקוש ישהמון חוזרים בתשובה שאינם משיחיסטים רק שלא מכירים אותם כי הם שקטים ולא עושים בלגן
53.
תגובהל-45
י"ז ניסן ה׳תשס״ד
לפי מה ששמעתי הרב אשכנזי מכחיש את כל ההאשמות כאילו הוא נתן הסכמה לנוסח החדש
54.
תגובה ל-49
י"ז ניסן ה׳תשס״ד
על כל בעל תשובה משיחיסט יש כמה וכמה שמתרחקים מאד ואני אומר את זה מידיעה
55.
תגובה ל 49
י"ז ניסן ה׳תשס״ד
השאלה שלך נכונה בחלקה וזאת משום שכפי שנזכר פעמים רבות המצב כיום הוא שאיש הישר בעיניו יעשה ואלו שעוסקים בקירוב רחוקים נדמה להם שעל ידי הלעטת המקורב בדיברי שטות והבלים אזי המקורב יותר מתחזק
(יש לציין שלא כולם משתמשים בשיטה זו) ולכן לאחר חזרתן בתשובה הם אכן ממשיכים באותו הקו ומבחינתם לא יתכן אחרת וזו התשובה לשאלתך (לעניות דעתי)
57.
מה שבטוח
י"ז ניסן ה׳תשס״ד
שהקמפיין לא מבזה את שם לובאוויטש כמו שמשהו לא מחבד קורא את הויכוחים והפילוגים שמתחוללים כאן. ז"א הקמפיין בכלל לא מבייש את חבד הוא רק מוסיף לשמו הטוב ומקרב רחוקים...
"יחי המלך המשיח הרבי שליט"א לעולם ועד"!!! (=
58.
ל 57 עדיף
י"ז ניסן ה׳תשס״ד
רצוי מאוד שיכנסו לכאן לא חב"דניקים ויראו את האמת - שבחב"ד לא אוהבים בלשון המעטה את המשיחיסטים שהרסו כל חלקה טובה בחב"ד. ה'משיח' נהיה דבר זול בעיני הציבור, עם כל ההבטחות ו'קבלות הפנים' השכם והערב למלך העירום . והרחוקים, עדיף שישארו רחוקים.
59.
Both sides of the fence
י"ז ניסן ה׳תשס״ד
Once in for all the honored Rabbis must make up their minds.

Rabbi Ashkenazi paskens you can say yehi (in the guise of asking permission from the gabboim)

The yehi is the root of all........

Then he signs on this letter.

Eliyahu hanavi has already told us either you are for Hashem or for the..................

Also Rabbi Glukowski's signature is blatantly missing!
60.
שלושה דברים: בושה, בושה ושוב בושה
י"ז ניסן ה׳תשס״ד
לצערינו, נוכחנו לדעת שיש אנשים המתנהגים כתינוקים, ואפילו אינם מבחינים בכך, אולם לאחר שקולטים את טעותם כבר מאוחר מדי ואין דרך חזרה.
כך גם חולי אלצהיימר, לא עלינו, שאחרי התקפת שיכחה, אינם מאמינים שהתנהגו כך...
המבין יבין!
אבל שאף אחד לא יתפלא מדוע המשיח אינו מגיע. הרי הרבי כל כך נלחם למען אהבת ישראל. ובסוף המחלוקת הכי גדולה היא בחב"ד....
עם כל הכבוד למשיחיסטים ,וסליחה אבל אין כבוד, אתם סתם מחפשים תעסוקה ומוצאים זאת במריבות. ואם הרבי חי בגוף גשמי והוא המשיח אז מה בעצם אתם רוצים? למה אתם מבקשים משיח???
אז הגיע הזמן שנפקח את העיני'ים ונאשים כל אחד את עצמו,
(כי במריבה יש שני צדדים)
נרבה בחיוכים ובאהבת ישראל
ונצעד במהרה לקראת הגואל.
61.
תתביישו לכם חסידי חב"ד
י"ז ניסן ה׳תשס״ד
אינניחסיד ואינני מכיר את האתר הזה, גלשתי אליו במקרה, אך מה שברור הוא שהמריבות בתוככם - זה לא מה שרצה הרבי מיליובאוויטש - תתביישו לכם תנו למי שצריך לפעול בענין ותפסיקו להביע דעות על דברים שניסגבים מבינתכם- תתאחדו, תפסיקו לקשקש קיימו עוד מצווה ורק כך יבוא גואל!
די לבירבורים- עת למעשים טובים!
62.
פס"ד זה הוא תקדימי! והסטורי!
י"ז ניסן ה׳תשס״ד
חושבני כי העורך והמערכת "לא קולטים" את חומרת פסה"ד!!

פס"ד זה הוא תקדימי והסטורי, הוא עוד יילמד רבות הן בחב"ד והן במחנות שמחוץ לחב"ד
הוא ישליך על פס"ד ודיונים דומים בארה"ב ובעולם,

בשאלה האם יש מישהו בלעדי שרק הוא המייצג את חב"ד??!!!

פס"ד זה והמשך הערעור אם יוגש יילמד גם באוניברסיטאות למשפטים,

חוששני שכל מי שחשבו עד היום שיש סדר ויש מי שקובע מה ייאמר וייעשה ב "בשם חב"ד" ומה לא,
נוכחו לדעת כי בית משפט חושב אחרת,

וייפגשו עם מציאות חדשה,
בה כל איגוד אנשים,
או עמותה בת 7 חברים המצהירים על עצמם שהם חב"דניקים, יוכלו לפרסם ללא מפריע, כל שיגעון שיעלה על מוחם, "אבינו בוראנו" וכיו"ב, ויתערבו בפוליטיקה ובכל נושא שזז, והכל בשם הרבי,

אין לזלזל בהחלטת השופט לחייב את המשיחיסטים לפרסם במודעות את שם העמותה או הארגון המפרסם את הדברים, אך זו היא נחמה קטנה מדי.

במקום זה המערכת של COL מתייחסת ל"הפרה" ול"כפירה" בסמכות בי"ד ר' אנ"ש
זה מראה כי אינכם קוראים את המפה כלל! דברו עם יועץ משפטי, ותבינו את חומרת פסק הדין.
63.
די לטרור המשיחי
י"ח ניסן ה׳תשס״ד
לדעתי הבי"ד ניזכר מאוחר מידי לאחר שהבי"ד לא מחאה כבר כו"כ שנים על פעולות הטרור של המשיחיים על המון דברים רק שזה הגיע לדברים גדולים כגון פרשיית ברנס וכד' וכמו עכשיו
למה הבי"ד נזכר רק שזה מגיע לדברים ועניינים רצינים
למה!!? למה ?!!
כולנו צריכים לומר די לטרור המשיחי!
די לחילול שמו של הרבי בחוצות הערים!!!
די להפרעות לשלוחים !!!
די לפרעות שיש כל הזמן ב-770!!!
די לאלימות נגד משפיעים ורבנים!!!
די להדבקת תמונות של הרבי על כל קיר עץ או גשר בארץ ישראל!!!
די די די די די

ש' אברהמסון
64.
למי אכפת מהרבי?
י"ח ניסן ה׳תשס״ד
בתור אחת שעובדת עם מתקרבים ברמות שונות אני רואה במוחש איך האגרות עוזרות להם להתקדם ולהתעלות. אני רוצה לומר בצורה חד משמעית שלאנשים שנקראים פה "המשיחיסטים- מובילי הקמפיין" הכי אכפת מהרבי, אני לא רואה בפרסומות אלו זילות שם חב"ד. לדעתי בכלל לא אכפת לכם מהרבי רק מעצמכם!!!
65.
שאלת ת ם
י"ח ניסן ה׳תשס״ד
הייתי מאוד מעוניין להבין אחת ולתמיד את ענין הכפילויות שבהדפסות לסוגיהן לדוגמא : מורה שיעור להרמב"ם, זמני הדלקת נרות, שיחת השבוע וכו
הרי הגוף המוסמך בלעדית לנושאים אלו הם צא"ח ורק משום שלא מופיע הכיתוב " יחי" מותר לעשות היפך רצון הרבי ?????? הרי אותה כת משיחית טוענת ששום דבר לא השתנה אחרי ג תמוז אם כן איך הם עצמם משנים את רצונו של הרבי ??? (שקבע שצא"ח הם הגוף המוסמך בכל הקשור לפירסומים) הייתי רוצה תשובה עינינית ואמיתית להנ"ל ודרך אגב תמיהה זו נשמעה לא אחת גם מקרב "סתם עמך"
66.
תגובה ל-65
י"ח ניסן ה׳תשס״ד
על משוגעים לא שואלים שאלות
74.
תגובה ל49
י"ט ניסן ה׳תשס״ד
לך לישון יחי המלך המשיח !
75.
לזה חיכינו לזה ציפינו דידן נצח!!
י"ט ניסן ה׳תשס״ד
דידן נצח דידן נצח "יד החסידים על העליונה"
76.
תגובה ל41
י"ט ניסן ה׳תשס״ד
אנא נסיב מלכה=כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א יחי המלך המשיח!
77.
ישנן הוראות ברורות מהרבי, כיצד
י"ט ניסן ה׳תשס״ד
להפיץ משיח וגאולה.
יש הוראה של הרבי מה"מ. שהשליחות היחידה שנותרה עכשיו היא להכין את העם לקבלת פני משיח, ואחת הדרכים היא ע"י לימוד עניני משיח וגאולה.
מדוע צא"ח אינם עושים זאת כלל וכלל? ועוד יותר מתנגדים בכל תוקף לכל ענין משיח.
הרי הם טוענים שהם הזרוע של הרבי.

נצפה באתר
עוד באתר
 
העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.