מערכת COL | יום ד' ניסן ה׳תשס״ד 26.03.2004

אפשר גם בלי עורך דין...

"כולל חב"ד" הגוף הגדול בחב"ד, בכל הקשור לעזרה לנזקקים במובן הרחב של המושג, עומד לפתוח, מיד, אחרי חג הפסח, לשכה אשר תטפל בעזרה לציבור, בתחומים אשר עד היום, כמעט ולא טופלו, ע"י הכולל. במסגרת פעילות המשרד החדש, ישים "הכולל" דגש, באמצעות על הענקת סיוע משפטי רחב לנזקקים. המשרד יעסיק עורכי דין אשר יעניקו הסיוע הנ"ל, בהתאם לקריטריונים כפי שתקבע הנהלת הכולל. גם ועד כפר-חב"ד, יעניק סיוע משפטי על ידי עורכי דין מתנדבים, לרווחת הציבור בכפר חב"ד הסיוע המשפטי יהיה ייעוץ ראשוני והכוונה ובמידת הצורך גם ייצוג, בעיקר אם מדובר בענין ציבורי ולתועלת הרבים, לדוגמא, קיפוח של אמהות עובדות, במושבים, לרבות בכפר חב"ד, בענין גובה התשלום למעונות יום, לעומת אמהות עובדות הגרות בעיר. הסיוע לא יינתן בכל הקשור לסכסוכים וחילוקי דעות בין אנ"ש. על-כך ועוד בטור השבועי של עו"ד נחמה ציבין.
אפשר גם בלי עורך דין...
צדק לא רק לעשירים האמריקאיים אומרים "צדק עולה כסף". כאשר שמעתי אמרה זו לראשונה, התחלחלתי. מה לכסף ולצדק? וכי מי שאין ידו משגת, לא יוכל לקבל את יומו בביהמ"ש? הדבר הרי נוגד כל אמת מידה מוסרית, תהא אשר תהא. ובכן אין צורך להתמם, מי שיש לו יותר כסף, יש באפשרותו לשכור שרותיו של עו"ד בעל שם וטוב יותר, ככה זה "עובד" כמעט בכל העולם, בעיקר המערבי, לרבות בישראל. עם כל זאת, פועלים בארץ מספר גופים, אשר מעניקים סיוע משפטי, בהתנדבות, לאוכלוסיות נזקקות ואף לכאלה אשר אינן נזקקות, אך אין להן לשלם עבור ייצוג משפטי, מוצר יקר בדרך כלל. ברשימה זו נמנה ונפרט מספר ארגונים אשר מעניקים טיפול משפטי בהתנדבות,מתוך הנחה כי הקורא יפיק מכך תועלת מעשית ויהיה זה לתועלת הרבים. ארגון "הל"ב במשפט" זהו הגוף התנדבותי המשפטי הגדול ביותר במדינה, הארגון נוסד ע"י התנועה למלחמה בעוני בישראל. את הארגון מנחה העקרון כי כל אדם בישראל זכאי לממש את זכויותיו החוקיות ולקבל סיוע לפתרון בעיותיו המשפטיות, אף אם אין ידו משגת לשכור עו"ד. בשנת 2002, טיפל הארגון בלמעלה מ- 30 אלף בקשות לסיוע משפטי, הארגון פועל ב- 120 מוקדים בארץ, ביניהם מתנסים ולשכות רווה וע"י לשכות הוצאה לפועל, בבית המשפט. אין הארגון מבקש הוכחות כלכליות המעידות על מצוקת הפונה. התנועה להגינות שלטונית התנועה להגינות שלטונית, בראשות מר מרדכי איזנברג, פועלת בהתנדבות בכל הקשור להטמעת הגינות ומינהל תקין ברשויות השלטון המרכזי והמקומי, בצה"ל ובגופים אחרים. התנועה שמה לה כמטרה לדאוג לאינטרסים של האזרח הקטן מול גופים ציבוריים ושלטוניים ומול הממסד הדתי או החילוני. נוסף על כך דואגת התנועה לאינטרסים של מגזרים שונים בחברה הישראלית, כמו עולים חודשים או וותיקים, דתיים וחילוניים יהודים ושאינם יהודים. התנועה להגינות שלטונית אינה מטפלת בבעיות משפטיות של יחיד מול יחיד ולא בכל בעיות היחיד מול גופים ציבוריים ושלטוניים. היא עוסקת, בעיקר, בסיוע משפט ליחיד ולציבור מול מוסדות ציבוריים ושלטוניים בעיקר בנושאים הנוגעים להגינות שלטונית. בין היתר, פעלה התנועה בהצלחה בבג"צ למימוש זכות הגישה לערכאות, לאזרח החלש בריבו עם הרשות ע"י עתירה, אשר הוזילה אגרות בתי משפט לעניינים מנהליים מ-2,500 ₪ ל- 1,600 ₪, הסרת פרסומת הפוגעת בקדשי ישראל משידורי הטלוויזיה, קצבאות ילדים, הפסקת ניתוקיי מים מחייבים חסרי אמצעים וקביעת קריטריונים להפסקת אספקת מים, העלאת סטנדרטים של כשרות, פסילת בוחרים בגוף הבוחר למועצת הרבנות, מניעת תאונות דרכים, בחירת רבנים ראשיים בירושלים ובת"א ולאחרונה הגישה התנועה בג"ץ לביטול מתן פרס ישראל לתומרקין. כותבת טור זה פעילה בתנועה, ניתן לפנות לתנועה לפקס 5701031-03. לשכה לסיוע משפטי על יד "כולל חב"ד" "כולל חב"ד" הגוף הגדול בחב"ד, בכל הקשור לעזרה לנזקקים במובן הרחב של המושג, עומד לפתוח, מיד, אחרי חג הפסח, לשכה אשר תטפל בעזרה לציבור, בתחומים אשר עד היום, כמעט ולא טופלו, ע"י הכולל. במסגרת פעילות המשרד החדש, ישים "הכולל" דגש, באמצעות מנהלו בישראל, הרב מנדי בלוי על הענקת סיוע משפטי רחב לנזקקים. המשרד יעסיק עורכי דין אשר יעניקו הסיוע הנ"ל, בהתאם לקריטריונים כפי שתקבע הנהלת הכולל. תכנית "שכר מצווה" זוהי תוכנית לסיוע משפטי, בהתנדבות, הניתנת ע"י לשכת עוה"ד, אשר לצורך ביצועה גוייסו כאלף עורכי דין. מטרת התוכנית היא להעניק עזרה משפטית למעוטי אמצעים ואוכלוסיות במצוקה, אשר ידם אינה משגת לשכור שירותים משפטיים, עובדה אשר גורמת בהכרח לקיפוח זכויותיהם המשפטיות. לא בכדי קרויה התוכנית "שכר מצווה" על משקל האמירה "שכר מצווה – מצווה". הסיוע המשפטי ניתן בנושאים אזרחיים בלבד. בעיקר בתחומי הוצאה לפועל, דיני עבודה ודיני משפחה, למעט בתביעות נזיקין ובתיקים אותם ניתן לנהל כנגד שכר מותנה בהצלחה. כמו כן לא ניתן סיוע משפטי בתחום הפלילי. מבחינה כלכלית, התנאי לזכאות לסיוע משפטי, במסגרת תוכנית זו, הוא הכנסה שבין 67 ל-85 אחוז מהשכר הממוצע במשק (4.666 ₪ עד 5919 ₪) על פי נתונים המרוכזים בלשכת עורכי הדין, פנו , מאז הפעלת התוכנית, 2,829 אנשים לבקשת סיוע. פניות לצורך קבלת סיוע יש להפנות לפקס 6964255-03, לעו"ד שירי דביר או לטלפון הכללי של לשכת עורכי הדין 6918691-03, עדיף בפקס. ועד כפר חב"ד לרווחת הציבור בכפר חב"ד וביוזמתו של יו"ר הועד, ר' בנימין ליפשיץ, יינתן סיוע משפטי על ידי עורכי דין מתנדבים. בתחילה, פעם בשבוע בשעות הערב ובהתאם לדרישה יתווספו מועדים. הסיוע המשפטי יהיה ייעוץ ראשוני והכוונה ובמידת הצורך גם ייצוג, בעיקר אם מדובר בענין ציבורי ולתועלת הרבים, לדוגמא, קיפוח של אמהות עובדות, במושבים, לרבות בכפר חב"ד, בענין גובה התשלום למעונות יום, לעומת אמהות עובדות הגרות בעיר. הסיוע לא יינתן בכל הקשור לסכסוכים וחילוקי דעות בין אנ"ש. קליניקות ותוכניות לסיוע משפטי מדובר בקליניקות ותוכניות לסיוע משפטי הנמצאות בפקולטות למשפטים. אם יש לך בעיה משפטית תוכל לפנות לפקולטה למשפטים, באחת האוניברסיטאות בארץ, הם יעבירו הנושא למחלקה אשר תבדוק אם הנושא יעבור לטיפולם. עד כה, טיפלו קליניקות כאלה, בהצלחה, בין היתר בהכרה בזכותם של עובדים זרים לשמור על רצף ביטוח הבריאות שלהם ופסיקת פיצויי עונשין בסכומים חסרי תקדים לעובדת שתבעה בגין אפליה. סיוע משפטי וסנגוריה ציבורית כאן מדובר בסיוע משפטי, ממלכתי, אשר ניתן באמצעות גופים נפרדים, הכפופים למשרד המשפטים. הסיוע משפטי, מסייע בכל הקשור לנושאים אזרחיים. הסנגוריה הציבורית היא גוף נפרד והיא עוסקת במתן הגנה, לנזקקים, בתחום הפלילי. התנאי לזכאות לסיוע משפטי, או לסיוע מהסנגוריה הציבורית הוא, היות המבקש במצב כלכלי קשה, חסר דירה, חסר מכונית והכנסה נמוכה, כאשר כדי להיות זכאי להגנה של הסנגוריה ציבורית, קיימים קריטריונים נוספים, שעיקרם, בנוסף למצב הכלכלי של הנאשם, גם גילו (נוער תמיד זכאי לסניגור ציבורי), מצב נפשי (לפי החוק לטיפול בחולי נפש), סוג העבירה והערכת השופט אם יוכל לנהל המשפט כשהנאשם לא מיוצג. לסנגוריה הציבורית ניתן לפנות לטלפון 6094830-03 ולסיוע המשפטי (בעניינים אזרחיים בלבד) לטלפונים 5681200-03 או 5696200-02. ארגונים נוספים לסיוע משפטי ארגוני נשים ויצ"ו, הדסה, נעמת ואמנה, מעניקות סיוע משפטי לנשים, בעיקר בכל הקשור לדיני משפחה, היינו ענייני גירושין, דמי מזונות, חלוקת רכוש, משמורת ילדים ועוד. ארגונים אלו גם מסייעים לנשים בענייני אפליה במקומות עבודה, פיטורין, פיצויי פיטורין ועוד. ארגון על"ם ארגון המורכב מסטודנטים למשפטים, באוניברסיטת בר-אילן, הנותן ייעוץ משפטי, לא כולל ייצוג בתי משפט, לנזקקים. ארגון אחווה זהו ארגון של סטודנטים למען נזקקים בקהילה והוא, בין היתר, מעניק סיוע משפטי כללי. משרד הארגון נמצא בבית הדין לעבודה ברח' שוקן 25, קומה 5, בת"א, בין השעות 9:30 ל-13:00. אתרים באינטרנט קיימים מספר אתרים באינטרנט בהם ניתן לקבל ייעוץ משפטי (לא ייצוג), באמצעות שאלות עליהן עונים משפטנים. באתרים של "נענע" ו"וואלה" קיימים פורומים של חוק ומשפט, דרכם ניתן לשלוח שאלות ולקבל תשובות ממשפטן. כמו כן קיימים אתרים משפטיים גרידא, כמו למשל האתר www.courtinfo.co.il אשר גם בו ניתן להעביר שאלות למשפטנים ולעיין בשאלות ותשובות של אחרים. בנוסף קיימים אתרים בהם ניתן לעיין במאמרים, בחוק ובפסקי דין, אך ברובם נדרש תשלום של דמי מנוי. אתר נוסף אשר בו אינפורמציה מועילה לבעל דין "טרי", הוא האתר הרשמי של בתי המשפט שכתובתו www.court.gov.il . באתר זה ניתן לקבל מידע בסיסי טכני על ענייני פרוצדורה וכן מידע ספציפי לפי מספרי תיקים ומספר זהות של בעל הדין. אתרים נוספים בהם מידע מועיל בענייני חוק ומשפט, הם האתר של הכנסת (בפרק העוסק בחקיקה) והאתר של משרד המשפטים. (האמור במדור זה, אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ו/או חוות דעת משפטית או אחרת ו/או המלצה ואין להסתמך על האמור, במדור זה, ללא התייעצות עם עו"ד. כותבת טור זה, מוצאת לנכון להדגיש, כי אין בעניינים המשפטיים ו/או האחרים בטור זה, משום המלצה ו/או יעוץ או הכוונה לפנות לבתי משפט אזרחיים - ערכאות, מבלי לקבל היתר מרב או מבי"ד). באדיבות 'כפר חב"ד'.
לכתבה זו התפרסמו 2 תגובות - לקריאת כל התגובות
הוסף תגובה
2 תגובות
1.
המעון , המעון...
ה' ניסן ה׳תשס״ד
אולי ירים היו"ר החדש את כפפת החופשה המוקדמת במעון. אנו נאלצים לשלם 300 ש"ח לקייטנה, בדיוק עד למועד שהם היו צריכים לעבוד לפי הלו"ז של משרד העבודה והרווחה, י"ב ניסן! לו הם כפופים. אבל כפ"ח כמו כפ"ח... תמיד היה כך, אז למה דרוש שינוי?
התורה חסה על ממונם של ישראל! אולי גם אתם?!
2.
עזרה
ה' ניסן ה׳תשס״ד
ביטו לאומי גם יש עזרה, כידוע לכל בחור/ אברך מודע לזה.
נצפה באתר
עוד באתר
 
העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.