מערכת COL | יום כ"ד אדר ה׳תשס״ז 14.03.2007

חשד: עובדת במאפיית המצות התחזתה ליהודייה

רבנים וגורמי כשרות הוזעקו השבוע לבדוק את החשד כי במאפיית המצות "ליובאוויטש מצה" בשכונת קראון-הייטס עבדה גוייה שהתחזתה ליהודייה. בספר ההלכה 'שולחן-ערוך' נפסק כי "אין אדם יוצא ידי חובתו אלא במצה שישראל בן דעת נתעסק בלישתה ועריכתה ואפייתה לשם הפסח". החשד עלול לגרום נזק כספי לעשרות המשלוחים שחלקם הגיעו ליעדם בריכוזים חרדיים בארה"ב ובעולם. מנהל המאפייה ר' יצחק טננבוים והרב אברהם אזדבא מבד"צ קראון-הייטס עורכים בדיקה מקיפה בנוגע לזהות העובדת ובימים הקרובים אמורים לצאת בהודעה מסודרת. כתב COL בניו-יורק יביא את המשך הסיפור לאחר שיתבררו הפרטים המלאים.• סיור מצולם במאפיית "ליובאוויטש מצה"
חשד: עובדת במאפיית המצות התחזתה ליהודייה
התחזתה ליהודייה. שולחן העובדות ב"ליובאוויטש מצה" • צילום: אלי קאהן, COL

 

לכתבה זו התפרסמו 25 תגובות - לקריאת כל התגובות
הוסף תגובה
25 תגובות
1.
יש לציין...
כ"ד אדר ה׳תשס״ז
הבעיה במצות שגוי השתתף בעריכתם היא רק לשימוש בליל הסדר שאז צריכים כוונה "לשם מצת מצווה", אך לכל שאר ימי הפסח המצות הינם כשרות למהדרין!!!
2.
לתשומת לב העוסקים בדבר
כ"ד אדר ה׳תשס״ז
בספר שדי חמד מובאת שאלה אם מצה שאין יוצאים בה ידי חובת מצות מצה (לילה הראשון) יכולה להצטרף לכזית מצה עם מצה שכן יוצאים בה ידי חובה. ומביא שם מספר שו"ת תורת חסד להגרש"ז מלובלין שדן בענין זה באריכות ובטוב טעם. ולכאורה אינו מכריע בדבר בבירור. כנראה שזוהי בעיה רצינית. ואע"פ שניתן לומר שהמצות הבעייתיות בטלות ברוב המצות הלא בעייתיות, עדיין נשארת השאלה אם שני סוגי המצות מצטרפים ביחד לכזית מצה בלילה הראשון שהיא חובה.
3.
אוי ואבוי
כ"ד אדר ה׳תשס״ז
הבעיה עלולה לצוץ גם אצל אחרים כי רוב העובדות הן מרוסיה וקשה לאמת את זהותן היהודית (האם היא אם מישהו בכלל מתאמץ לבדוק)
4.
איש יהודי
כ"ד אדר ה׳תשס״ז
למה למה למה???

למה הכשרות ברמה כזו חובבנית...

למה אצל הרב לנדא שליט"א

כל עובדת מטבח בבית אבות הכי

קטן חייבת לעבור בדיקת ובירור

יהדות עוד לפני שהיא בכלל

מתקבלת לעבודה הרמה הזו של

הכשרות עם כל הכבוד והצער היא

רמת כשרות של רבנות מטעם כמו

בארצנו הקדושה...

לבדוק היו צריכים מזמן מזמן...

עכשיו זה אולי הרעה במיעוטו...

בואו נזכור מדובר בבד"ץ...
5.
מהי הכתיבה שאסור בפשיטות?
כ"ד אדר ה׳תשס״ז
הרי בשוע"ר רס"י תס מביא ב דעות, אם מספיק כשהנכרי לש והישראל שומר מחמץ, אם זה נקרא מצה שמורה לשם מצת מצוה.

ואף שכותב שהעיקר כסברא האוסרת, הרי כתב מיד שבשעת הדחק יש לסמוך אפילו לכתחלה על סברא הראשונה (ומכ"ש בדיעבד).

ועוד מוסיף, שאם הישראל מסייע קצת בלישה גם הנכרי עושה על דעת ישראל המסייעו (כמו שמועיל בעשיית ציצית ועיבוד עורות בתפלין).

וכל זה אפילו בודאי נילוש ע"י נכרי, ומכ"ש כשרק אחת מהעובדות היא נכרית, שאז המצות האלו בטלות ברוב מצות שמורה.

ואף אם נאמר שמצה היא חשובה ולא בטלה, הרי כיון ששאר המצות אוכלים במשך שאר ימי הפסח, הרי בזה יש לומר דהוי כנפלה אחת מהם כו, שאפילו בדבר חשוב בטל ברוב.

ואף אם היו אומרים שאינה בטלה ברוב גם בכיו"ב, הרי אנו אוכלים שני כזיתים ביחד למצוה, ומסתבר שלכל היותר רק אחת מהן אפשר שנילושה ע"י נכרית.

יוצא מכל הנ"ל, שלכל היותר מדובר כאן באפשריות שהמצה היא כזו שלכתחלה יש להחמיר בה ולא לאכלה לכזית מצה של מצוה, ואשר גם מחומרה זו כבר בטלה ברוב.

ואין כל זה אלא חומרא בעלמא. ואף שבפסח מחמירין כל החומרות, זהו דוקא לענין חמץ, משא"כ לענין חומרא הנ"ל, שהיא רק חומרא בעלמא, שהרי לענין ציצית ותפילין מפורש שהוא מותר כשהישראל מסייעו קצת.

ואחרי כל הדברים האלה, מהי הכתיבה הפשוטה הזאת שהוא אסור!?
6.
ביטול ברוב?
כ"ד אדר ה׳תשס״ז
לעניין ביטול ברוב (מה שייך פה "חשיבות" לא להיבטל ברוב משום שהיא מצה שאינה כשירה לליל הסדר???),ידועים השקו"ט אם שייךביטול להחשיבהמצה להיות לשמה (עונג יו"ט) שהיא שייכת רק לסלק איסורים ולא ולהטיל שם לשמה (ושאר מושגים חיוביים) על ידי הביטול.
7.
איש יהודי תגובה ל5
כ"ד אדר ה׳תשס״ז
ישר כח על ההליך ההלכתי להתרת

השרץ "לשם מצוה" בק"נ טעמים...

רק דבר אחד שכחת...

שחסידי חב"ד אנו שגדלנו על

גלאט חלק ללא שאלות וכו וכו

הרי גם עד אחד נאמן באיסורים אז

הרי לפי השו"ע אתה יכול לאכול

בכל מסעדה אפילו בהכשר של

הרבנות אז גם זה כשר בעינך???

כבד"צ קראון הייטס???

וכן לחסיד חב"ד שלומד חת"ת

ורמב"ם ומניח תפילין ארבע על

ארבע זה בגדר לא ידרוך על מפתן

הבית כמובן באם לא נעשה בירור

יהדות לכל העובדים עוד קודם לכן...
8.
ל4
כ"ד אדר ה׳תשס״ז
אינני רוצה למעט מה שכתבת
אך תזכור שגם אצל הרב יעקב לנדא מכרו חמץ שנים אחרות למי שהתחזה לגוי
טעויות יכולים לקרות בכל מקום.
9.
הכשרים
כ"ד אדר ה׳תשס״ז
השוחד יעוור ולכן אין ס"ד - לצערינו רוב הכשרים היום הם מסחריים ובגדר של שוחד
10.
מה אם צניעות
כ"ד אדר ה׳תשס״ז
במהאפיה יש גם עובדים ולא רק עובדות והצניעות נשמרת?????
11.
שמעתי ממקור יודע דבר
כ"ד אדר ה׳תשס״ז
שאחד הדברים שהרבנים חוקרים עכשיו זה ידיעה שהגיעה ממקור יודע דבר, שיכול להיות שכל הסיפור על גויה שעבדה במאפיה הוא לא רק שלא נכון, אלא יכול להיות שהכל זה תרגיל שעשו אנשים שמתנגדים להכשר הזה, כידוע שעל כל פרשת ההכשר בקראון הייטס, מי ישלוט בהכשר הזה, והאנשים האלה ברוב חוצפתם כואב להם שיש רב אחד, שהרבי אמר עליו שהוא אביר שאבירים, והרבי אמר את זה רק עליו ולא על אף רב אחר בעולם, אז זה כואב להם, והם כל הזמן מחפשים להוכיח שיש בעיות בהכשר הזה, וכשהם רואים שזה לא מצליח להם, כי ההכשר הזה מפורסם להכשר הכי טוב בעולם, והם רוצים לפעול נגד האחדות, וכואב להם כל הסיסטם המוצלח של הכשרות, מתחיל מהרב המכשיר ועד למשגיח בשטח, דרך ההנהלה של הכשרות שעושה את העבודה בנאמנות, כבר שנים רבות, בלי להתפעל מאף אחד, אז הם פונים לדרך העלילות, והם העלילו את כל הסיפור הזה על הגויה, שיכול להיות שהסיפור הזה בכלל לא היה ולא נברא. ואת זה הרבנים חוקרים עכשיו ואומרים שהם קרובים כבר לסיום החקירה ובימים הקרובים נשמע על זה כולנו. את זה אני כותב כאן ממה ששמעתי ממקור מוסמך ביותר, שהוא כבר הרבה שנים במאפייה בקראון הייטס.
תושב השכונה הכואב את המצב
12.
האם לא הגיע הזמן לחשבון נפש?
כ"ד אדר ה׳תשס״ז
חשבון נפש על כל הענין הזה של ההשגחה בקראון הייטס.

עד מתי? עד מתי? עד מתי?
13.
בסוף עוד יתברר שזה עלילת הדם של פסח תשס"...
כ"ד אדר ה׳תשס״ז
אנשים כתבו פה כל מיני דברים. כשבכלל לא ברור מה היה ואולי הכל זה עלילה.
אחד בכינוי "איש יהודי" כותב פה בתגובה 4

למה אצל הרב לנדא שליט"א

כל עובדת מטבח בבית אבות הכי

קטן חייבת לעבור בדיקת ובירור

יהדות עוד לפני שהיא בכלל

מתקבלת לעבודה

שזה מראה שאנשים פה כותבים דברים בלי לחשוב פעמיים על מי ונגד מי הם כותבים. הם חושבים שפה אצלנו בשכונה זה כמו בבני ברק אצל הרב לנדא שי. אז דבר ראשון שידעו, שזה שהרב לנדא הוא האחראי על הכשרות בבני ברק, זה בגלל שאבא שלו הרב יעקב לנדא ז"ל היה האחראי על הכשרות, והרב לנדא שי ירש את זה ממנו. פה בשכונה זה כמעט אותו דבר אבל לא אותו דבר. כי פה היו שלשה רבנים שבחרו אותם ביחד לשלוט בכשרות, אבל אחרי זה נהיה מצב של הפקר, ואז רב אחד שהרבי העיד עליו בעדות ברורה שדוקא הוא האיבר שאבירים, הוא נחלץ לשמור על הכשרות, כשזה היה במצב של הפקרות, והוא קיבל את זה וזכה בזה מן ההפקר, ואז התחיל לפתח את זה, וביחד אתו עוזרים לו ההנהלה של הכשרות. אז זה דבר טבעי שרב אחד לא יכולים לדרוש ממנו להגיע לרמה של בני ברק, ושיגידו תודה על כל ההשתדלות שלפחות לחסידים בשכונה יהיה בשר כשר, שזה גם סיפור לא קל. וזה לא חכמה פתאום לבא ולהגיד: אני יודע שיש כזאת בעיה, ועוד בעיה, ועוד בעיה. כי מה אתם חושבים לכם? כשנותנים כשרות אין בזה בעיות? ועוד איך שיש בעיות. ועל בעיות צריך לדעת להתגבר. אז מכאן ולהבא יעשו השתדלות לברר אם העובדות במאפיה הם יהודיות, ובינתים מה שהיה היה, ויש הרי דעה שאפשר לסמוך על לא יהודים באפיית מצות. ואפילו אם לא תמיד סומכים על הדעה הזאת, אבל יש מקרים שאם לא סומכים יכול להיות הפסד מרובה, שאז צריך כן לסמוך על זה. בקיצור, תחשבו פעמיים לפני שאתם סתם משמיצים.
ועוד דבר, שאף אחד עוד לא יודע בדיוק מה היה שם. ותתכוננו עוד להפתעות, שיתגלו דברים שיוכיחו שהכל היה מהודר גם לכתחילה, וזה מצד הסיעתא דשמיא שיש להכשר הזה. ויאכלו ענבים וישבעו ויהיה חג שמח.
14.
תגובה ל 11
כ"ד אדר ה׳תשס״ז
עם כל הכבוד, נא לבדוק מדוע משגיח הכשרות באחד המפעלים הכי יסודיים של הכשר הבד"צ התפטר מתפקידו בימים אלו. לפי השמועה מאכילים אותנו איסורים. והלואי ששמועה זו לא נכונה. אני קונה בשר, חלב ושאר דברים בהכשר הבד"צ אך עם לב כבד ביותר. לא לחינם הרבי לא נתן שישימו את שם ליובאוויטש בחותמת ההכשר ורק בד"צ דקראון הייטס. האשמה הישירה היא לא ברבנים, אך היא בודאי באחריותם.
15.
to number 11
כ"ד אדר ה׳תשס״ז
You make it sound like you have a reliable source and then you show your true colors by distorting the facts. Is the Rov that you are talking about the ONLY Rov that the Rebbe called Abir Sheboabirim? Did not the Rebbe say it about the entire Beis Din? Doesnt that include anyone who was elected at a later date like Horav Shwei Shlito. The fact is that when A Rov forms his own Beis Din and takes away Kashrus from the Kehilo he has no Siyata Dishmayo. Abit Sheboabirim is not a shtempel to be oiver on kol hatora kulo. The Rebbe goes by Shulchon Aruch and saying the opposite is an insult to the rebbe.
16.
Kashrus
כ"ד אדר ה׳תשס״ז
It may very well be that this issue is not as serious as it sounds because the real Lisho is done by a frumer yid before and these women are only flattening the dough therefore it may be ok. However, there is no inyon of bitul here. Either way, this issue is like finding a sircho on a pig. There are much more serious problems with the Hechsher of the CHK including the Matzos. Does anyone know how dirty the Mayim shelonu bottles are? I know dirt is not chometz but where one has no concern for cleanliness there is bound to be complacency in checking for Chometz? What about the bags of flour downstairs? Is the surface dry? If any of the dampness penetrates those bags you have a serious shailo of chometz gomur. What about those women? Who actually checks how clean they are arriving? Why are they allowed to chew gum and who knhows what else while working? Why is Chometz allowed gomur such as cake and sandwiches allowed on the premises that are too small to begin with? How well are those sticks checked between each 18 minute cycle for residue of Chometz. Why are little kids transporting dough from one place to another without their heands checked and their breakfast washed off their face? What does it help to put on gloves when cell phones and cash is used in the middle with no checking for Chometz? For all thse machmirim who would not drink even bottled water on Pesach even though it has no contact with the human hand, they should be very careful with Matzos which has the biggest chashash of Chometz. That is only a small part of the problem . Thewre is nuch more but no room to elaborate.
17.
פרסום ראשון
כ"ד אדר ה׳תשס״ז
נודע לי מה שהולך להיות בהודעה שהולכת לצאת מהרב המכשיר של המאפיה. ואני כותב את זה כאן בפרסום ראשון. יכול להיות שבנוסח הסופי יהיו עוד שינויים. אבל מה שאני כותב זה עיקרי הדברים:

ההודעה הולכת להיות בנויה על שני צדדים:
צד אחד, מצד העובדה. שמבירור מקיף שנעשה בבלרוסיה התברר למעלה מכל ספק שאין הוכחה שהעובדות שלשו מצות במאפיה היו גויות. אין הוכחה גמורה שהם גויות, למרות שאין גם הוכחה ברורה שהם יהודיות. ועל זה בא בירור הלכתי מצד עיר שרובה ישראלים.

הצד השני זה, אפילו אם יודעים שמישהו מאה אחוז גוי, גם יש להתיר, מצד כל מיני צדדים הלכתיים, שלא צריך להחמיר בזה.

ועוד צד, שמי שבכל זאת ירצה להדר ולדאוג שלפחות לראש המשפחה יהיה כזית מצה שנעשתה לשם מצוה על ידי עובדות יהודיות, יכול להיות שיארגנו שאחד הגבירים בשכונה שתומך בהכשר וחבר בועד הכשרות יממן תרומה שתאפשר לקיים את המצוה באופן מהודר לכתחילה.

כאמור הנוסח לא סופי. אבל זה העיקר.
18.
שאלת תם
כ"ד אדר ה׳תשס״ז
למה בכל פעם שיש איזה שאלה על הכשר וכדומה תיכף ומיד צועקים מה? אתה שואל שאלות על ההכשר הלא הרב הוא "אביר שבאבירים"?!
תורה לא בשמים היא, באם הרב נטותן הכשר, הוא אחראי על כרל מה שנעשה.
הרב לא זכה כלום מן ההפקר, הוא טוען שזהו זכותו ורק הוא יכול לתת הכשרים ולא אחר, ולכן אל תכתבו שהוא זכה מן ההפקר, ומה שהוא עושה הנה הוא לפנים משורת הדין.
יש בעי גדולה של מיהו יהודי שהרבי זעק מרה על החוק האומלל, וישנם כאלו שעוד ידם נטוי וממשיכים בזה לגייר גיורים פיקטיווים וכו, וכאן הייתה הוראה מלמעלה שאתם החב"דניקים יכולים ליפול בפח, וב"ה שהראו לנו מן השמים בדבר קטן, לכאורה.
וכן בזה שהרב יכול לטהר ולמצוא היתר על המצות אין זה אומר שהמצות הם מהודרים "ויאכלו ענוים וישבעו" לא על מצות כאלו אנו משלמים 20$ לחצי קילה.
הייתה כאן הוראה שעל הרבניןם להשגיח יותר טוב ולא לבוא לבקר את המאפי אחת לשנה או לשנתיים בשעה שהרב אופה מצות עבורו ועבור משפחתו שיחיו,
עליו להיות שם לפני התחלת העונה ולראות אם המקום מוכשר למאפי, אם המקום נקי מחשש חמץ או מלוכלך מלכלוך של 40-50 שנה, באם ישנו מאברר אצל התנור, ושהחום מהתנור לא יכנס לחדר איפו שמכינים את המצות וכו וכו.
אבל הכל הולך אצלנו במצות, הרב עושה טובה שהוא נותן הכשר הוא מצא את זה מן ההפקר ותירוצים כדומה וכדומה "איז אזא פנים האבן מיר.
החותם בצער מדרדור הכשרות.

נ.ב.
זה שכותב שזהו השמצה מצד השני וכו - הנה טור קורה מבין עיניך, תתבייש לך, ואינני רוצה להמשיך בזה כי מזה יהי היפך כבוד הרב. וד"ל.
19.
איש יהודי תגובה ל13
כ"ה אדר ה׳תשס״ז
דבריך חמורים ביותר ואני תקוה

כי מבין אתה את המשמעות של מה

שכתבת...

אם הבנתי נכון אז לפי דבריך

ההכשר של הבד"ץ קראון הייטס

הוא רק ב"דיעבד" {לעת עתה על

כל פנים...}


עד שהאביר שבאבירים יעשה שם

סדר זו כוונתך???
20.
ל#14 תכתוב את השם של המשגיח!
כ"ה אדר ה׳תשס״ז
אם אתה יודע על משגיח שהתפטר

וזה מאחד ה"מפעלים הכי יסודיים"

כמו שאתה כותב. למה אתה לא מגלה את השם שלו?

אולי זה סימן שזה לא נכון מה שאתה כותב?
21.
תשובת תם (לשאלת תם)
כ"ה אדר ה׳תשס״ז
אתה שואל:

"למה בכל פעם שיש איזה שאלה על הכשר וכדומה תיכף ומיד צועקים מה? אתה שואל שאלות על ההכשר הלא הרב הוא "אביר שבאבירים"?!"

אז אני יענה לך:

למה יש בכלל בתורה את המושג אביר שאבירים? שאם יבואו אנשים עם שאלות וטענות, אנחנו אומרים להם: לסטים! על מי אתם טוענים? כל הארץ של הקב"ה, כולל הכשרות, והוא נתנה לאשר ישר בעיניו. לא שמעת על שכתוב שצריך לשמוע לדברי רבנים גם כשאומרים לך על שמאל שהוא ימין?

אז תדע לך ששמעתי שמתארגנת קבוצה, בינתים זה עוד קבוצה קטנה, אבל בעזרת ה הקבוצה עוד תגדל, והם יהדרו דווקא לקנות את המצות האלה, לפני שהתחילו את השערוריה עם הגויות, ואפילו מוכנים לשלם יותר כסף על המצות האלה. כי במצות האלה מקיימים חוץ מהמצוה של אכילת מצה בפסח (לשמה או לא לשמה, זה לא הנושא כאן), גם את המצוה של לשמוע לרבנים על שמאל שהוא ימין.

וזה שכתבת:

"תורה לא בשמים היא, באם הרב הנותן הכשר, הוא אחראי על כל מה שנעשה".

לא הבנתי מה אתה רוצה. מי אמר שהתורה בשמים? מישהו אומר שהרב לא אחראי? בטח שהרב אחראי! אבל זה לא ענין שלך לקבוע דברים בזה.

וזה שכתבת:

"הרב לא זכה כלום מן ההפקר, הוא טוען שזהו זכותו ורק הוא יכול לתת הכשרים ולא אחר, ולכן אל תכתוב שהוא זכה מן ההפקר, ומה שהוא עושה הנה הוא לפנים משורת הדין."

מאיפה אתה לוקח את זה? הוא במפורש כן זכה מההפקר. ואל תבלבל תמוח ותגיד שיש חוזים וסיפורים, כי כבר נמאס לשמוע על החוזה הזה. זה היה בתשמ"ו ומאז עברו יותר מעשרים שנה. אז פליז. תרגיע. מאז היה בלגן גדול, וכיום יש הנהלה מסודר ומנהל מסור לכשרות, והכל בסדר. ואם צריך אז יש גם שורת הדין. מה הבעיה בזה?
וכל זה שכתבת על מיהו יהודי, מה הקשר לזה? מישהו אמר לך להתחתן עם הגויה שלשה מצות? או לרשום שהיא יהודיה?

על שאר הדברים שכתבת אני יענה לך אחר כך.
22.
תשובה ל 20
כ"ה אדר ה׳תשס״ז
אם לא אווירת המחלוקת והמסתעף מכך מסביב לכל נושא הכשרות בשכונה מימים ימימה, באמת לא היתה צריכה להיות סיבה לא להזכיר שמות וכו. אך לאור נסיון העבר של כמה וכמה שהיו מעורבים בישיר או בעקיפין וסבלו לאחר מכן איומים והשמצות וכדומה לא נותר לנו אלא להתפלל שיעביר ממשלת זדון מן הארץ והמשיח יבוא ויתבררו ויתלבנו הדברים. וכל אלו שחושבים שהם מושלים בכיפה ובכפיה בודאי שיתחרטו על מעשיהם רק נקוה שלא יהיה מאוחר מדי.
23.
chk
כ"ה אדר ה׳תשס״ז
There are much bigger problems with chk. Ive heard serious Shailos about their meat, that if exposed you would all be stopping to eat any more meat. I cant even remember the whole list from kitniyus in yuna and kitniyus in milk etc etc.The bottom line is that when a hecsher is privatized and then to add insult to injury use the shtempel of fake Rabonim, its no suprise that this is the result
24.
matzos
כ"ה אדר ה׳תשס״ז
This problem with the worker being jewish is a minor one really. You could be matir it because her job is not part of the actual baking itself and therefore does not need to be lishmo. But by focusing on this we are ignoring more serious problems. Why are the barrels of water so dirty? Even if dirt is not chometz but by leaving it dirty it shows you can leave chometz and not care either. Right on top of mayim shelonu sits chometzdike garbage. Who checks these women for chometz on their fingers. It does not help to wear gloves when cell phones and money is used with same hands. Why is cake and sandwiches allowed to enter the premises. How damp is the place where the flour is kept. What if some water got through those bags. For all the machmirim who wont even drink bottled water on Pesach (botttled water does not even come in to contact with the human hand)these questions are shailos of potential chometz min hatora!
25.
בראשית מט ויחי
כ"ו אדר ה׳תשס״ז
פסק ו כי באפם הרגו איש
נצפה באתר
עוד באתר
 
העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.