מערכת COL | יום י"ח חשוון ה׳תשס״ד 13.11.2003

הרב אזדבא: מוצרי החלב כשרים בלי שום פיקפוק

המכתב המלא בכתבה מלאה.
הרב אזדבא: מוצרי החלב כשרים בלי שום פיקפוק
הוסף תגובה
41 תגובות
1.
without doubt
י"ח חשוון ה׳תשס״ד
the question is, can we call the products Mehadrin Min HaMehadrin? Hashelah Im anu Yecholim lomar al Hagevino ... Mehadrin Min Hamehadrin?
2.
אין תגובה
י"ח חשוון ה׳תשס״ד
ולמה שיהיה תגובה???
3.
ישכ"ח
י"ח חשוון ה׳תשס״ד
ישכ"ח חב"ד און ליין! סוף סוף מצאתי את הידיעה שכולם מדברים עליה. אומרים שיש מאות תגובות אבל אני לא רואה אולי יש בעיה במחשב שלי כי רק ממש עכשו שמו לי אותיות בעברית כי רציתי לכתוב גם תגובות. אני יושב אצלי בחנות בקינגסטון ונכנס אצלי א' מחשובי אנ"ש כאן מוצאו מגזע תרשישים וכו' ואני שואל אצלו מה הוא אומר על הענין וקצת מספר לו מה שאומרים. הוא אינו שייך לאינטרנט כי הוא חסיד אמיתי וכולו קדושה וטהרה, ולכן אכתוב במקומו נקודה מענין שאמר: אלו שמחזיקים את הכשרות ובעיקר בצד הפיננסי אומרים שהרב אוזדובה הוא בעל הבית על הכשרות ועל פיו ישק דבר ואין צורך לצרף אף רב נוסף בפרט אם לרב אחד יש נסיון של שנים רבות ורב האחר מצוין מאד בלימוד ובהלכה וירא שמים וחסידי מאד אבל לפועל לא נתן שמו מעולם על הכשרים. פתאום בזמן הזה לאחר שנתגלה החשש החמור שעשו ועוד ממשיכים לעשות גבינה מבשר חזיר באופן שיש שאלה אם יש לזה דין של 'מעמיד', פתאום נזכרו שיש עוד רב ורוצים לנצל הבקיאות והלומדות והיראת שמים שלו להתיר השאלה בלי שום פקפוק. למה צריך בכלל להזכיר השם של הרב הנוסף? ולמה לא נתנו לא לחתום? או נתנו לו והוא לא רצה? למה לא רצה? כל זה אמר לי א' מחשובי אנ"ש שסיכם בלשונו ביידיש ואני יתרגם: כל המעשה בההכשר היא כמו גבינה, מסריח. תודה לכם אם תפרסמו ותכתבו מה צריך לסדר לראות את כל התגובות שאומרים שיש
4.
שמענו ראינו אבל
י"ח חשוון ה׳תשס״ד
לא רוצים לקחת צ'אנס על ספק יוסי ברוק (חזיר) לא תודה.
5.
??
י"ח חשוון ה׳תשס״ד
who cares ??? NEXT ISSUE. Lets talk about the Kitnuys in the milk on Pesach....
6.
"ואין אפילו מקום לדון בזה"
י"ט חשוון ה׳תשס״ד
מה הפשט שאין מקום? יש אומרים שלכן עשו את הדיון במקום היחיד שמצאו שיכלו לגעת בדיוק בדבר השאלה ולראות מה יגרום לו ההפסד מרובה שכך יוכלו לראות התגובה שלו שהכריחו אותו להשתמש דווקא בחברת וויוואלאק. אבל מי יודע היכן זה המקום בו הי' הדיון?
7.
למה
י"ט חשוון ה׳תשס״ד
למה אין החתימה של הרב שווי
8.
ומה עם הבית דין של סקוירא?
י"ט חשוון ה׳תשס״ד
הבית דין של סקוירא גם הוציאו מכתב ביום אול"י ב' לסדר ושמרו דרך ה' (וירא) תשס"ד. וז"ל: "הנה אחר עיון בהדבר, אחר שעשינו בירור מקיףבמציאתן של דברים ושמוע דברי מומחים המתמצאים היטב בהדברים, הננו מודיעים בזה שהגבינות ושאר מוצרי חלב כשרים הם בלי פקפוק." וחתומים ע"ז הרב שלום פאללאק, הרב יהושע לייפער והרב אהרן גאלדמינצער. גם הרב באב"ד הוציא מכתב ביום י"ד חשון תשס"ד, "זאת למודעי, אתמול התקיימה ישיבה ודיון מרבני מכשירי מוצרי חלב, הנקראת "ל'גבינה" "אהבה", .... (ומונה הרשימה כפי שרשום במכתב הרב אזדאבא, ומוסיף) וביקשנו להשתתף, הנידון: מוצרים שנעשו ע"י מחמצת (קאלטשערס) שיצא עליהם ערעור, לאחר שמיעת כל הפרטים, לענ"ד הדבר ברור שאין על המוצרים שום חשש או פקפוק. ואין אפילו מקום לדון על זה...... יחיאל באב"ד
9.
מכתב גלוי להרב אזדבא
י"ט חשוון ה׳תשס״ד
ב"ה להרה"ג אזדבא שלי"א שלום וברכה כדי לשקט הרוחות בענין הגבינה, לדעתי יש צרוך גדול שכבוד הרב שי' יודיע להציבור במכתב מה היה קודם מכתב של הרב קרינסי, מה ראה ראה הנ"ל והודיע להקהל, דמשום כך יצא המכתב של כבוד הרב שצריכים בירור, ומה קרא ביום הראשון אחר בירור הממוחים, שכתב שכשר "בלי שום פקפוק". ולציין על איזה פוסקים הוא סומך וכו', שבלא זה הדבר כנראה לא ישקוט ולא יעבור. אף שאין ברכו של כבוד הרב שי' לפסם ולהראות המראה מקום, אבל כעת הוא כבוד חב"ד בכל העולם תלוי בו. ונזכה לביאת משיח צדקנו במהרה ממש בכבוד ובברכה.
11.
אני לא מבין איך בכלל אתם יכולים עוד לדבר...
י"ט חשוון ה׳תשס״ד
אחרי שמפורש (בכתבה הקודמת ותלכו ותראו שם בתגובות תשובות לכל השאלות) שהבד"ץ דקראון-הייטס אמרו ל-col לפרסם שעושים עליהם עליהום, ותסמכו על col שהם ביררו וזה מה שנמסר להם מהמנהל של הבד"ץ. אז נגמר הסיפור, אין יותר שאלות, הכל כשר למהדרין ואפשר להשתמש הלאה במחמצת שעוררתם עליה שאלה, וזה בלי שום פיקפוק.
12.
feh feh
י"ט חשוון ה׳תשס״ד
As a pharmacist I am appalled at the fast and sloppy the decision by the Raboinim. I see many patients who for extreme health reasons refuse to take medications, that have less then the amount of Trefus then the cheese product, and it takes days and sometimes weeks for a Rov to give a Hetter for the individual to take this medication. And here for a slice of Pizza they are Matir, “Oy Meh Ho-yoh Lonu.” Just don’t forget, that when you put that piece of cheese in your mouth, you are also putting a piece of ##@% in your mouth.
13.
תגובה ל6: שאלה טובה שאלת ולפלא שרק עכשו...
י"ט חשוון ה׳תשס״ד
התשובה היא. האסיפה נערך במפעל בו עושים הגבינות. יכולים להסביר זה בכמה הסברים. קען זיין דבקראון-הייטס אין מקום לערוך אסיפות, וגם לא בניו-סקווער וגם לא בבארא-פארק. דרים במקומות אלו אלפים יהודים כ"י וא"א לדון במנוחה 4 שעות מבלי שיפריעו. ובגלל שלא היה מקום הוצרכו לילך עד למפעל המייצר את הגבינות. וגם יכולים להסביר את זה כמו שכתבת, שמכיון שמדובר פה בהפסד מרובה, שאם היו אוסרים את הגבינות הי' נגרם הפסד מרובה לבעל המפעל, לכן מהראוי לעשות את האסיפה דוקא במקום שלו, היכן שהוא הבעה"ב, וכך עושים באוורענען שלא יהי' שום לחץ ממנו להתיר. והגע עצמך. אם היו אוסרים הגבינות והי' נגרם הפסד מרובה אזי הי' מציאות שבעל המפעל יתבע בד"ת או ח"ו בערכאות הרב שנתן ההכשר שישלם הוא את ההפסד מרובה. בטענה שבעל המפעל לא אשם. הוא עשה בדיוק מה שאמרו לו. שלא לקחת הקאלטשער הכשר למהדרין של או-קיי אלא רק הקאלטשער דבלי שום פקפוק דחברת ויבואלק. דלכאורה זה טענה צודק. וכדי להתיר הגבינות נסעו במיוחד למקום המפעל והכשירו בלי שום נגיעה בדבר. שהרי לא נגעו בגבינות עצמם רק דנו במפעל במשרד של הבעה"ב.
14.
TO # 12
י"ט חשוון ה׳תשס״ד
What do you expect from Rabonim that 1) made a whole big deal when the Pizza shop opened, and even put the Mezuzh on himself, with pictures and all, (when in a normal Chasideshe community a Piazza shop is shunned) 2) the only time the alarm bell was heard (besides Shabbos and Yom tov) was on Gimmel Tamuz and when the Pizza shop was threatened to be closed down by the health department. SO DO YOU STILL HAVE ANY QUESTIONS ON THIS COMMUNITY??
15.
9 אל תתן עצות לרב
י"ט חשוון ה׳תשס״ד
והרי ידוע ובפרט מסיום הרמב"ם דאזלינן מיני' איך שיש מעלה דוקא בפסקי דין בלי שום ביאור כי אם יהי' ביאור יכול להיות מחלוקת כי יחלקו על ההיתר ולכן צריך לשמוע לפסק דין בלי לדעת למה
16.
to 13
י"ט חשוון ה׳תשס״ד
just an observation the meeting was not in the plant where the cheese is produced it was in the main offices and whse of ahava where yossi brook and moshe banayan were present.
17.
hefsed merubo
י"ט חשוון ה׳תשס״ד
al pee halocho if you matir because hefsed merubo you must let know the reason to the public. but if is mutar blee shum pikpuk (lechatchilo) you don't.
18.
תגובה על 7 – אתה שואל למה אין חתימה של ה...
י"ט חשוון ה׳תשס״ד
אולי תגיד לי למה שכן תהיה חתימה של הרב שווי? אתה חושב שיצפצפו על דעתו כל השנה, ורק כשנתקעים בבעיה ירוצו אליו שיציל להם את המצב? כל תושב בשכונה יודע שהרב שווי אומר שעד שלא מקיימים את החוזה שנחתם בתשמ"ו, שהכשרות שייכת לקהילה, הוא לא רוצה להכנס לזה. הרב שווי לא רוצה להיות כמו ככל הרבנים הקטנים בווילאמסבורג ובארא פארק שנותנים הכשרים פרטיים. כאן זה הכשר של בד"צ שנבחרו ע"י קהל והבעלות שייכת לקהל. לא שמעתם לדעתו, לא רציתם אותו בכשרות, רציתם את הכשרות לעצמכם, עשיתם לכם בית דין נפרד, עכשיו תתבשלו לבד במה שבישלתם. בסוף האמת תנצח כמו שהרבי רצה שיהיה בד"צ חזק ומאוחד, והדגש הוא על כך שהכח של הרבנים הוא בהיותם נבחרים ע"י הקהילה, ולא שהם יתערבו בענינים השייכים לקהילה ויקחו לעצמם דברים ששייכים לקהילה. צריך לבא בטענות אל ועד הקהל שלא עושים מספיק כדי לעמוד על הדרישה להחזיר את הבעלות לקהילה. ממתי זה שאחד כמו יוסי ברוק משתלט על הענינים? אתם לא יכולים לזרוק אותו? עם כל הכבוד לדברים האחרים שאתם עושים, תדעו שזה הדבר הכי חשוב, שאם לא יתקנו אותו עוד נסבול מזה שנים רבות!
19.
לפני ששוב מתפרצים עם עלילות
י"ט חשוון ה׳תשס״ד
שתדעו לכם שזה מה שהתפרסם: "בשיחה עם הרב אזדאבא, הסביר הרב את העניין: "בגבינה יש חומר שנקרא Rennet (חומר מקריש חלב, המופק מן הכרום הפנימי של קיבת-עגל). בעבר באמת היו משתמשים בעור קיבת עגל, היום החלו לשתמש בחומרים כימיים כתחליף. פרט נוסף שמצוי בחלב נקרא בשם Enzyme (שזהו חלבון המעורר תהליכיים כימיים), ועל החומר הזה התעוררה הבעיה, שיש ספק שזה מופק מחזיר, רח"ל. "לאחר בירור קפדני בנושא", אומר הרב אזדאבא, "פסק ביה"ד שהחומר הזה הוא לא "דבר המעמיד" כמו עור הקיבה (שלא בטל אפילו באלף) אלא זה בטל. למרות זאת, הוסיף הרב, מעתה ואילך לא ישתמשו בחומר הזה". זה מה שהתפרסם ולכן פסק הרב אזדאבא שזה כשר בלי שום פיקפוק.
20.
13 אני דווקא מבין ממה שאתה כותב שיש חשש
י"ט חשוון ה׳תשס״ד
של נוגע בדבר ואסיפה לא צריכה להיות במשרד של מי שיכול להפסיד.
21.
האם זה פשוט לכל הדעות שENZYM לא נחשב לדב...
כ"א חשוון ה׳תשס״ד
יש מישהו שיודע? כי אם זה כן נחשב דבר המעמיד, לא מובן איך התירו את הגבינות.
22.
המכתבים שהוועד הקהל הוצאו
כ"א חשוון ה׳תשס״ד
בום ששי ערב שבת קודש קבלו כל תושבי שכונת קראון הייטס בדואר 4 מכתבים על הענין מכתב אחד שהגיע בבוקר מוועד כבוד הרבנים על הניהול בכשרות ועל פרשת הגבינות. 3 מכתבים אחרים במעטפה מהוועד הקהל מכתה אחד מהרב שווי לחברי וועד הקהל חברי וועד הקהל שואלים את הרב שווי בנוגע לכשרות והרב שווי עונה להן שהכשרות שייכת לקהילה בניהול ווועד הקהל. מכתה שני מהוועד הקהל עם השלש חתימות מחברי וועד הקהל שיוסי קרוק לא מנהל את הכשרות. מכתב3 השטר ההכתרה של הרב אזדאבא שהכשרות של הקהילה בניקול וועד הקהל והשכר של הרבנים מתוך קופת הקהל. למסקנא הכשרות שייכת לקהילה בניהול וועד הקהל.
24.
ל22: תפרט בבקשה מה כתוב במכתבים?
כ"א חשוון ה׳תשס״ד
ביום שישי קבלתי את המכתב של זקני אנ"ש (על נייר צהוב כזה), אבל לא קבלתי את המעטפה עם 3 המכתבים. תפרט. אולי אתה יכול להעלות אותם לכאן?
25.
שמעתי מדברים שיש מחמירים בענין הכשרות
כ"א חשוון ה׳תשס״ד
ושכל ההיתר אינו פשוט כלל. מה יודעים?
26.
ל 19 האם כתב זה הרב אזדבא בעצמו???
כ"א חשוון ה׳תשס״ד
אם זה דעת הרב כמו שכתבת למה הרב בעצמו אינו כתב זה במכתב לפרסם, ואם הרב אינו רוצה ךכתוב במכתב, הרי מה שכתוב 19 הוא בא מצד "הבריונים - הרבנים" שנמצאים סביבו, אולי הם "מסברירים"!! להרב שהם יפרסמו בשמו???
27.
במכתב 19 הרב מודה שיש ספק חזיר
כ"א חשוון ה׳תשס״ד
קראתי ההתיר "בעיון" ,כנראה שהרב מודה שיש בהגבינה "ספק חזיר" רק שזה אינו "דבר המעמיד". הנני שואל שאלת תם!! א. האם אחד מאנ"ש ישתה חלב כשיודע שיש שם רוטב של "בשר" בכל יום ויום. איך היתר זה הרב כל הזמן עד עכשיו, וזה נקרא "מהדרין מן המהדרין" ב. ואם לא ידע רק שקיבל עדותו של "המשגיח" שלו או "מהרב" י.ב למה אינו מרחק אותו ממעמדו, הרי הכשיל "פעמיים" שאנחנו יודעים, ומה יש עוד??? למה הרב אינו לומד מ"סקווער" בפעם הראשונה עם השגחת "החלב" מיד החליפו האנשים שהיו מעורבים. ג. ואם המכתב של וועד הקהל הוא, שהכשרות שייך לועד הקהל. הרי זה "גזל הקהל", ואז שייך זה ההשגחה על "השחיטה" שנופל בגדר "שחיטת חוץ", וזה נוגע אף לכל הדברים אף שהם "מהדרין מן המהדרין" "בלי שום פקפוק" אינו מועיל.
28.
maamid
כ"א חשוון ה׳תשס״ד
In regards to the point if the culture is a maamid there appears to be a misunderstanding. Anyone familiar with cheese production should be aware that in soft cheeses and yogurts any firmness or solidity that the product has is from the starter culture. The culture also gives the all products it is used in a sourness (lowering of the ph or raising the acidity). In other words it is a milsa diavdi letaam and a machmitz. As unfortunately the meeting to give the heter was held without visiting the plant, talking at lenght to the people in the plant or consuting the OK staff of experts on this topic and we are talking about experts who have worked on this for over 27 years. The only expert in the kashrus field they talked to, Rabbi Zeeshe Belch(who did not visit the plant or discuss this topic with plant personnel) has since issued a retaction of his opinion and told them NOT to rely on his opinion to pasken. He also wrote that the way the hechsher was given was a peshia."
29.
to 28
כ"א חשוון ה׳תשס״ד
do you have the letter from rabbi zeeshe belch' can you print the letter/ from all the "hupallo" it is obvious ir is not "מהדרין מן המהדרין בלי שום פיקוק" /
31.
כותבים כאן הרבה תגובות וכל הסי...
כ"א חשוון ה׳תשס״ד
רק מי שיכול שיעשה טובה ויענה לי על שאלה פשוטה אחת שראיתי ששאלו באחת התגובות ומרוב תגובות לא מצאתי את התשובה אחרי שאוקיי מצאו את החשש והודיעו עליו לרב אוזדובה מה נעשה במשך שבוע שלם, מיום שישי ליום שישי שרק אז הוא יצא עם האיסור ? ? ? ? תודה.
32.
תשובה ל31
כ"א חשוון ה׳תשס״ד
אני חושב שזה היה בגלל ברוק ששכינה את הרב אזדאבא שליט"א ולכן זה קרה עד שאוקי פירסו את המכתב לכולם
33.
מרא דאתרא אם אתם יודעים זה שהוא הבעל הבי...
כ"א חשוון ה׳תשס״ד
ובעל הבית מקבל כל מה שהוא רוצה אפילו אם כשעשו אותו בעל הבית הוא חתם על זה שהוא לא יקבל. ככה זה ותתרגלו לחיות עם זה. והמרא דאתרא היחיד הוא הרב אזדאבא שליט"א
34.
"31" מה אכפת לך מה עשה הרב?
כ"א חשוון ה׳תשס״ד
מאיפה לך שהוא צריך לעשות משהו? זה שהודיעו לו זה ענין שלו ולא שלך. אתה תאכל את המוצרים המהודרים ותשב בשקט ועדיף שתעשה משהו מועיל במקום לשאול שאלות מיותרות באינטרנט.
35.
תגובה ל34 תסלח לי אבל אם אני אוכל את ההכ...
כ"ב חשוון ה׳תשס״ד
גם אני לא מבין למה חיכו שבוע.
36.
ל 33 ול 34
כ"ב חשוון ה׳תשס״ד
מה אתה כותב מה איכפת, כן איכפת נתגדלו לאכול ולשמור מה אנחנו משימנים "בפה" הן אוכל וכן כל דבר, ועכשיו בשנת "תשסד" נודע שלא כל דבר הוא "מהדרין מן המהדרין", אם על זה מסכר כ"ק רבינו נפשו וזמנו ךהגדיל "מה איכפת" . האם זהו חסיד חב"ד שלמד בתומכי תמימים, זהו "תמים". או שקיבלתה "סמיכה" מהרבנים הבריונים, או שאתה אחד מהם, געוואלד געוואלד, הכסף יענה ויכשיר הכל, ומאיים על הכל!!!
37.
response to 35
כ"ב חשוון ה׳תשס״ד
they waited a week because the vaad hakashrus thought that they can sweep it under the rug like all the other problems that the keep a lid on. unfortunately for them, sombody let the cat out of the bag and fearing that the matter will snowball they had to act. When the got their wits about them, they decided that to let the problem fester woud result in negative publicity etc, they decided to kasheren dem sheretz b'kan taamim. Hence the whole parsha.
38.
תגובה ל33
כ"ב חשוון ה׳תשס״ד
סליחה הרבנים און הרב אזדאבא צריכים רק לתת את ההכשר ולומר זה כשר זה טרף וכ'ו ואחרי זה הם צריכים לשבת בשקט לא להתערב בכשרות רק לתת ההכשר ולשבת בשקט
39.
37 אתה כותב דברים חריפים מאד!
כ"ב חשוון ה׳תשס״ד
יש לך על מה לסמוך? מה ההשפעה של ועד הכשרות על ההכשר? מי הם חברי ועד הכשרות?
40.
חברי ועד הכשרות
כ"ב חשוון ה׳תשס״ד
הם ר' יוסף יצחק שי' כצמן ר' חיים שי' יפה ר' ישעי' שי' בוימלגרין איני יודע עד כמה שני האחרונים מגבים את פעולותיו של יוסי ברוק, ובכל מקרה אני לא בטוח שתגובת 37 נכונה.
41.
to 31
כ"ב חשוון ה׳תשס״ד
from tuesday when hirshel k. claims to have found the problem until friday that he wrote a letter what happened??????????
43.
חוצפה ל33
כ"ב חשוון ה׳תשס״ד
הרב שווי שליט"א נבחר ביום כ"א מרחשון ה'תשס"ג הוא נבחר מתוך רוב קולות של השכונה
44.
43 חוצפה לך: יש רב "אורגינאלי"
כ"ג חשוון ה׳תשס״ד
כמובאר בחו"מ הל' רבנים מקוריים, ושם בהגהת הרי"ב. עיי"ש ותתחיל לריב.
46.
למה התכוון הרב דבורקין ז"ל
כ"ג חשוון ה׳תשס״ד
שכתב "שנעשה נבלה גדולה במחנה העברים דמחננו ואני צועק ככרוכיא ואין שומע לי". מי הרב ש"נתן הכשר על תוצרת חלב הנעשה בקאפ. אחת הנקר' בשם "אהבה" מבלי להתייעץ וגרם בזה הרבה ענינים לא טובים במחננו"? איך זה שהרב דבורקין ז"ל כותב "שהתוצאות גרם שלשה דברים א) הכשילו וגם עתה נכשלים חלק גדול מאנ"ש וגם מ"שפיץ חב"ד" באכילת דברים שאינם כשרים עפ"ד. ב) הרבו מחלוקת בקרב אנ"ש דפה. ג) השפילו עד לעפר ענין הרבנות דמחננו ע"ד כפרש"י מאמבטי רותחת וכו'". למה כתב הרב דבורקין ז"ל ש"הקולר תלוי בצוארי זקני אנ"ש". אם אתם יודעים התשובה תענו לי.
נצפה באתר
עוד באתר
 
העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.